pixelg
MERCATOR - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7

MERCATOR [MRC]

AKTUALNY KURS: 227,50 zł (+0,84%) 18-06-2021 17:00
mercatormedical
0
Dołączył: 2013-10-23
Wpisów: 1
Wysłane: 23 października 2013 14:49:16
OFERTA PUBLICZNA AKCJI MERCATOR MEDICAL S.A.

-Przedmiotem oferty publicznej akcji Mercator Medical S.A. jest 2.160.850 akcji nowej emisji (serii E).
-Oferta publiczna została podzielona na transzę inwestorów instytucjonalnych, w której spółka oferuje 1.810.850 akcji oraz transzę otwartą: 350.000 akcji. Ostateczna liczba akcji serii E oferowanych w poszczególnych transzach zostanie podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w trybie w jakim został udostępniony prospekt emisyjny.
-Przed rozpoczęciem procesu budowy księgi popytu, Mercator Medical S.A., na podstawie rekomendacji oferującego, ustali przedział cenowy. Górna granica przedziału cenowego stanowić będzie cenę maksymalną oferowanych akcji.
-Cena emisyjna akcji oferowanych zostanie ustalona na podstawie wyników procesu budowy księgi popytu i zawierać się będzie w przedziale cenowym. Cena zostanie podana do publicznej wiadomości najpóźniej do godz. 8.00 w dniu 4 listopada br.
-Spółka oczekuje, że z emisji akcji serii E pozyska netto ok. 30 mln zł (po uwzględnieniu kosztów emisji w wysokości 1,2 mln zł). Środki pozyskane z emisji akcji spółka planuje przeznaczyć na rozbudowę fabryki w Tajlandii - ok. 13 mln zł oraz na kapitał obrotowy Grupy - ok. 17 mln zł.
-Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy na akcje od 4 do 12 listopada br. w Punktach Obsługi Klienta (POK) Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz w POK domów maklerskich – uczestników konsorcjum dystrybucyjnego. Minimalny zapis składany w transzy wynosi 30 sztuk akcji, zapisy składane będą po cenie emisyjnej.
-Doradcą finansowym spółki jest Addventure Sp. z o.o., a oferującym Dom Maklerski BOŚ S.A.
-Po zakończeniu oferty publicznej obecni akcjonariusze i jednocześnie założyciele spółki pozostaną w posiadaniu pakietu akcji reprezentującego nie mniej niż 75% kapitału zakładowego.

Cele emisji

Spółka szacuje, że wpływy z emisji akcji serii E wyniosą ok. 30 mln zł netto, po uwzględnieniu kosztów emisji. Pozyskane środki finansowe firma przeznaczy na następujące cele, przedstawione w kolejności priorytetów:

-Rozbudowa fabryki w Tajlandii - ok. 13 mln zł

Rozbudowę fabryki, zlokalizowanej na nieruchomości należącej do Mercator Medical (Thailand) Ltd., rozpoczęto w 2012 roku, zakończenie zaplanowano w IV kwartale 2014 roku. Szacunkowy łączny koszt rozbudowy fabryki wynosi ok. 30 mln zł. Inwestycja jest finansowana ze środków własnych spółki oraz kredytu bankowego. Środki pozyskane w ramach emisji akcji spółka planuje przeznaczyć na zakup, montaż i rozruch czterech nowych linii produkcyjnych do wytwarzania rękawic. Rozbudowa fabryki pozwoli na zwiększenie docelowo potencjału produkcyjnego z 40 mln rękawic obecnie do 100 mln rękawic miesięcznie.

-Sfinansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy Grupy - ok. 17 mln zł

W związku ze stałym rozwojem segmentu dystrybucji oraz w związku z planowanym znaczącym rozwojem potencjału produkcyjnego, niezbędne jest zasilenie kapitału obrotowego o ok. 17 mln zł. Środki te przeznaczone zostaną na sfinansowanie zwiększonych zakupów produktów dotychczas dystrybuowanych (rękawice diagnostyczne, rękawice chirurgiczne, opatrunki medyczne, odzież włókninowa, obłożenia) oraz produktów nowych na następujących rynkach:
-w Polsce, gdzie Grupa zamierza umocnić pozycję lidera,
-w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności na Ukrainie, w Rumunii, na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji, a także w Rosji, gdzie Grupa zamierza umocnić, bądź uzyskać pozycję jednego z wiodących dystrybutorów,
-globalnie, w tym w szczególności na rynkach Ameryki Północnej oraz na rynkach, na których prognozowany jest dynamiczny wzrost popytu na jednorazowe wyroby medyczne i środki ochrony indywidualnej w związku m.in.: ze wzrostem dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy (np. kraje Bliskiego Wschodu).

Grupa zamierza sukcesywnie poszerzać zakres oferty produktów komplementarnych (np.: włókninowych zestawów obłożeń operacyjnych) w celu optymalizacji sprzedażowej i kosztowej rozbudowanej sieci dystrybucji.

Terminy oferty publicznej
-Otwarcie oferty publicznej/ publikacja prospektu - 22 października 2013 r.
-Podanie do publicznej wiadomości przedziału cenowego - najpóźniej do godz. 8.00 w dniu 30 października 2013 r.
-Proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych - 30-31 października 2013 r. (deklaracje zainteresowania będą przyjmowane do godz. 14.00)
-Podanie do publicznej wiadomości ceny akcji oraz liczby akcji w poszczególnych transzach - najpóźniej do godz. 8.00 w dniu 4 listopada 2013 r.
-Przyjmowanie zapisów na akcje oferowane w transzy otwartej - 4-12 listopada 2013 r.
-Przyjmowanie zapisów na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych - 4-8 listopada 2013 r.
-Planowany przydział akcji serii E - do 15 listopada 2013 r. (do 3 dni roboczych po zakończeniu przyjmowania zapisów)


Dodatkowe informacje o Mercator Medical S.A.:
Grupa Mercator Medical jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Mercator Medical posiada zakład produkcyjny w Tajlandii o wydajności ponad 40 mln rękawic miesięcznie i działa globalnie w ponad 40 krajach, oferując ok. 120 produktów własnych oraz produkty czołowej międzynarodowej marki. Produkty Mercator Medical docierają na wszystkie kontynenty, w tym w szczególności do krajów Ameryki Północnej, a także do krajów, gdzie popyt na materiały jednorazowej ochrony rośnie dynamicznie wraz ze wzrostem dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy (np.: Ameryka Południowa, Azja, kraje Bliskiego Wschodu). Uzupełnienie oferty Mercator Medical stanowią opatrunki medyczne oraz produkty ochronne z włókniny, takie jak odzież jednorazowego użytku medycznego i obłożenia pola operacyjnego. Klientami Mercator Medical są jednostki służby zdrowia, zakłady przemysłowe, sieci handlowe i hurtownie farmaceutyczne.
W okresie 2010-2012 przychody Grupy wzrosły o blisko 50%. W 2012 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 132,2 mln zł, skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej oraz EBITDA wyniosły odpowiednio 8,5 mln zł oraz 11,0 mln zł, a zysk netto 8,4 mln zł. W I półroczu 2013 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o ok. 10% rdr, natomiast wynik na działalności operacyjnej oraz EBITDA o ponad 40%. Rentowność wyniku EBITDA Grupy systematycznie wzrastała
z 6,4% w 2010 roku do ponad 10% w I półroczu 2013 roku.
Celem strategicznym Grupy Mercator Medical jest umacnianie pozycji lidera w kraju oraz dalszy rozwój sprzedaży na perspektywicznych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej oraz globalnych, w szczególności w Ameryce Północnej, a także na rynkach, na których prognozowany jest dynamiczny wzrost popytu na produkty spółki.
W związku z dynamicznym rozwojem Grupa realizuje obecnie program inwestycyjny o łącznej wartości ok. 30 mln zł, obejmujący rozbudowę zakładu produkcyjnego w Tajlandii. Zarząd zakłada osiągnięcie potencjału produkcyjnego fabryki na koniec 2014 roku na poziomie ok. 100 mln rękawic miesięcznie, co pozwoli na dalszy rozwój sprzedaży i poprawę wyników Grupy.

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy lub promocyjny i nie stanowi podstawy do nabycia papierów wartościowych spółki Mercator Medical S.A. („Spółka”) w ramach oferty publicznej lub rekomendacji mogącej być podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i ofercie publicznej akcji Spółki jest opublikowany prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18.10.2013 roku, który jest dostępny po jego opublikowaniu w dniu 22.10.2013 roku w wersji elektronicznej na stronie internetowej Spółki: http://mercatormedical.eu oraz Oferującego (Dom Maklerski BOŚ S.A.): http://www.bossa.pl. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu Emisyjnego Mercator Medical S.A., a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punkcie zatytułowanym „Czynniki ryzyka” oraz warunkami Oferty. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu Emisyjnego.

Więcej informacji na stronie http://mercatormedical.eu

zjablik66
0
Dołączył: 2009-02-02
Wpisów: 63
Wysłane: 23 października 2013 15:04:04
poniżej fragment artykułu z PB (wychodzi z niego, że ta spółka ma niesamowite kompetencje) Generalnie dzisiaj w PB sporo o tej spółce.
...Sól ziemi

Ukryci mistrzowie to małe i średnie firmy, liderzy w wąskiej branży (1.-3. pozycja na świecie), którzy na ogół nie są powszechnie znani. Do 2012 r. Hermann Simon znalazł ich na świecie 2734. Za badania w 18 krajach Europy Środkowej i Wschodniej odpowiada Marek Dietl, wykładowca SGH i współautor książki Hermanna Simona o tajemniczych mistrzach.

— Zmieniliśmy kryterium — bierzemy też pod uwagę firmy, które są numerem jeden w naszym regionie. Takie kryteria spełnia w Polsce 47 firm. Natomiast czyste kryteria Hermanna Simona tylko cztery — mówi Marek Dietl.

Na polskiej liście ukrytych mistrzów są Watt (kolektory słoneczne), HTL-Strefa, Selena i spółka, której nazwy badacz nie może podać. Na liście były też Ivona Software, twórca technologii text-to-speech, która została przejęta przez Amazon, i Morpol, firma zajmująca się przetwórstwem ryb, którą kupił norweski Marine Harvest. W gronie 47 firm są m.in. Bohamet (okna do statków), Novol (szpachle samochodowe) czy Mercator Medical (czytaj obok).

— To świetnie, że udało wam się ściągnąć inwestycję Amazona, ale globalizacja nie jest już kwestią rozmiaru. Państwo powinno zachęcać studentów do praktyk, zakładania biznesów.

Polska powinna się starać, by mieć jak najwięcej ukrytych mistrzów, bo to oni są motorem eksportu — uważa Hermann Simon. Jeśli wziąć pod uwagę potencjał gospodarczy, w Polsce powinno być 150 tajemniczych mistrzów.

— Ale średnia wieku naszych tajemniczych mistrzów — i to biorąc pod uwagę spółkę Pesa założoną w połowie XIX w. — wynosi 18 lat, a w Niemczech — 60. Dlatego powinniśmy się zastanowić, co zrobić, żeby za 40 lat mieć w Polsce 150 takich firm. Odpowiedzią są zagłębia przedsiębiorstw specjalizujących się w danym produkcie, ułatwienie firmom wyjścia za granicę i nakierowanie wsparcia na firmy, które mają dużą część łańcucha wartości w Polsce — twierdzi Marek Dietl. Według Sebastiana Paszka, założyciela spółki Watt, warunki do tworzenia firm są sprzyjające.

— Dziś dotacje na rozwój firmy sięgają 40 tys. zł, a moja firma powstała za 20 tys. zł pożyczki. Gdybym 15 lat temu miał takie wsparcie, początki byłyby zupełnie inne. Granice są otwarte, a pamiętam czasy, gdy czekaliśmy dwa miesiące, bo celnicy nie wiedzieli, co importujemy, i trzymali towar na granicy. Trzeba więc mieć pomysł, znaleźć niszę i realizować marzenia — uważa Sebastian Paszek.

Frog
6
Dołączył: 2009-08-06
Wpisów: 5 488
Wysłane: 23 października 2013 16:58:52
Spółka ciekawa, nietypowa. Ale wycenia się na prawie 130 milionów. Biorąc pod uwagę zysk zeszłoroczny na poziomie 8,4 mln nie wydaje się specjalną okazją. Przynajmniej patrząc na wskaźniki. Martwi mnie również brak umów lock-up głównych akcjonariuszy.
Follow me on Twitter
Zanim zaczniesz narzekać, że znikają Twoje posty, przeczytaj Regulamin Forum
Edytowany: 23 października 2013 16:59

>> Ponad 160% zysku od początku 2017 r. – sprawdź ofertę portfela wzorcowego Cztery Fazy Rynku w StockWatch.pl


zjablik66
0
Dołączył: 2009-02-02
Wpisów: 63
Wysłane: 24 października 2013 00:13:13
Przy czym w tym 8,6 mln jest jednorazówka-jakąś stratę sobie rozliczyli (ale chcą to powtórzyć - liczbę- w tym roku już czysto operacyjnie).
Co do lock-up'u to tez nie ma tego co fetyszyzować - poza tym nawet jak są luck-up'y to trzeba się dokładnie wczytać w prospekcie, jakie one są, czy akcjonariusz deklaruje się nie sprzedawać akcji (takie sobie oświadczenie bez skutków prawnych), czy zawarł umowę z DM i ma blokadę (czyli to DM pilnuje, aby akcjonariusz nie sprzedawał akcji) - przy czym jest to umowa i można ją wypowiedzieć, akcje sprzedać, a komunikatu nie dać :)) emitent nie ma nic wspólnego z taką umową - jest to umowa między akcjonariuszem, a DM:)))
Czyli najczęściej lock-up'y są robione pod "publikę", a że pismaki podłapały temat, że niby jak jest lock-up to ok, a jak nie ma to be - no to się podniecamy niepotrzebnie tematem:)))
A na giełdzie nie takie rzeczy się działy - jak sprzedawanie akcji objętych lock-up.
Dlatego szacun dla głównego akcjonariusza, że nie traci czasu na hipokryzje, i nie traci pieniędzy na głupoty (opłata za blokowanie akcji) :)))

tymekk
0
Dołączył: 2013-09-30
Wpisów: 1
Wysłane: 31 października 2013 14:33:47
Frog napisał(a):
Martwi mnie również brak umów lock-up głównych akcjonariuszy.


Już są:

mercatormedical.eu/pub/File/An...
Edytowany: 31 października 2013 14:35

Medelin
0
Dołączył: 2012-02-26
Wpisów: 129
Wysłane: 1 listopada 2013 14:10:59
Wycena rzeczywiście dość kosmiczna... patrząc wskaźnikowo
Martwić może też spore zadłużenie i nijak nie można się połapać jaką mają ekspozycję netto na ryzyko kursoweThink (operują na co najmniej 4 walutach, do tego zadłużenie, część kosztów, część przychodów w walucie) ale jaka jest z tego wszystkiego ekspozycja netto?? Może będzie w dalszej części prospektu bo jeszcze trochę do przeczytania zostało... :)
Vae victis !

stafi
0
Dołączył: 2010-06-08
Wpisów: 28
Wysłane: 4 listopada 2013 15:17:14
dokładnie wskaźniki nie napawają optymizmem, ale ostatnio wszystkie spółki które wyglądały słabo albo widać było dużo ryzyk wynikających z branży, czy kraju pochodzenia miały niezły debiut. Chyba w tym roku jest żądza posiadania nowego, świeżego papieru ;)
ja symbolicznie zapiszę się na "kilka" akcji.
Edytowany: 4 listopada 2013 15:17

huncek
0
Dołączył: 2013-10-05
Wpisów: 54
Wysłane: 5 listopada 2013 10:59:34
Medelin napisał(a):
Wycena rzeczywiście dość kosmiczna... patrząc wskaźnikowo
Martwić może też spore zadłużenie


Zadłużenie z roku na rok się poprawia i to sporo, więc jednak to o czymś świadczy.
Porównując rok 2010 - 2013 mamy różnicę -9,68% dla wskaźnika ogólnego zadłużenia oraz -121,19% dla zadłużenia kapitału własnego ogółem. Gdyby spółka źle prosperowała to zadłużenie by się raczej zwiększało. Fakt faktem, 66,49% UKO jest wysokim wskaźnikiem.

mrk
20
Dołączył: 2008-08-30
Wpisów: 1 956
Wysłane: 5 listopada 2013 11:10:56
Medelin napisał(a):
Wycena rzeczywiście dość kosmiczna... patrząc wskaźnikowo
Martwić może też spore zadłużenie i nijak nie można się połapać jaką mają ekspozycję netto na ryzyko kursoweThink (operują na co najmniej 4 walutach, do tego zadłużenie, część kosztów, część przychodów w walucie) ale jaka jest z tego wszystkiego ekspozycja netto?? Może będzie w dalszej części prospektu bo jeszcze trochę do przeczytania zostało... :)


stafi napisał(a):
dokładnie wskaźniki nie napawają optymizmem, ale ostatnio wszystkie spółki które wyglądały słabo albo widać było dużo ryzyk wynikających z branży, czy kraju pochodzenia miały niezły debiut


A jakie wskaźniki i z jakiego okresu macie Panowie dokładnie na myśli?
Co do zadłużenia zgodzę się, że jest dosyć wysokie w perspektywie bilansu, ale już w porównaniu do wyników na akceptowalnym poziomie. Dług netto/Ebitda = 2,7 co jest wciąż bezpieczną wartością. Odsetki wynoszą obecnie 2 mln rocznie, co przy obecnych wynikach daje bezpieczny wskaźnik pokrycia. I to przed emisją.
Edytowany: 5 listopada 2013 11:11

enforces
0
Dołączył: 2009-01-19
Wpisów: 1 506
Wysłane: 5 listopada 2013 19:51:11
Tutaj wpadła mi mała analizka DM BOŚ - www.bankier.pl/wiadomosc/Merca...


Marcholt
0
Dołączył: 2009-02-16
Wpisów: 27
Wysłane: 5 listopada 2013 20:56:10
Wzrost przychodów 2010-2012 to jakieś 60% a zysku 3500%. Geniusze biznesu po prostu. Ale takich geniuszy co to odjazdowe wyniki generują w roku poprzedzającym debiut giełdowy to już było sporo.
A co do lock-upów to pamiętajcie,że lock-up bez sankcji jest tyle warty co nic. Zobowiązaniu akcjonariusza do tego, że nie sprzeda akcji musi towarzyszyć jakaś sankcja za naruszenie tego obowiązku, inaczej co najwyżej jego wizerunek ucierpi, ale sprzedawać będzie mógł te akcje bez żadnych konsekwencji prawnych czy finansowych. Teoretycznie możliwe jest zwyczajne powództwo cywilne o naprawienie szkody wyrządzonej taka sprzedażą, ale tą szkodę i związek przyczynowo-skutkowy między naruszeniem lock-upu a szkodą trzeba wykazać a to jest niewykonalne w praktyce. A ja nie kojarzę żadnego lock-upu z sankcją za jego naruszenie. To taka szmata na kiju dla uspokojenia gawiedzi.

mrk
20
Dołączył: 2008-08-30
Wpisów: 1 956
Wysłane: 5 listopada 2013 21:37:56
Marcholt napisał(a):
Wzrost przychodów 2010-2012 to jakieś 60% a zysku 3500%. Geniusze biznesu po prostu. Ale takich geniuszy co to odjazdowe wyniki generują w roku poprzedzającym debiut giełdowy to już było sporo.


A zadałeś sobie trud żeby sprawdzić z czego wynika ten wzrost zanim rzucisz oskarżenie o manipulacje w wynikach? To nie magia, co można sprawdzić samemu, bo wszystko jest w prospekcie. Spójrz na zysk operacyjny, ten rósł tak jak należy razem z przychodami, a nawet nieco szybciej. Natomiast turbulencje były na poziomie finansowym. W 2010 i 2011 zaksięgowali jednorazowe ujemne różnice kursowe z wyceny kredytu w jenach. Ot i cały geniusz zarządzających

Prospekt napisał(a):
Wysokie koszty finansowe w analizowanym okresie związane były z trzema kluczowymi czynnikami, tj.: (i) umocnieniem się kursu
JPY/PLN, co spowodowało stratę na wycenie kredytów udzielonych Emitentowi w JPY (w latach 2010-2011), (ii) stratami na
różnicach kursowych (głównie USD/PLN)
(...)
W 2012 r. nastąpiło z kolei osłabienie kursu JPY/PLN co spowodowało, iż Grupa Emitenta w tym roku wykazała zysk na
wycenie kredytów w tej walucie.

Medelin
0
Dołączył: 2012-02-26
Wpisów: 129
Wysłane: 6 listopada 2013 21:20:20
mrk napisał(a):
Medelin napisał(a):
Wycena rzeczywiście dość kosmiczna... patrząc wskaźnikowo
Martwić może też spore zadłużenie i nijak nie można się połapać jaką mają ekspozycję netto na ryzyko kursoweThink (operują na co najmniej 4 walutach, do tego zadłużenie, część kosztów, część przychodów w walucie) ale jaka jest z tego wszystkiego ekspozycja netto?? Może będzie w dalszej części prospektu bo jeszcze trochę do przeczytania zostało... :)


stafi napisał(a):
dokładnie wskaźniki nie napawają optymizmem, ale ostatnio wszystkie spółki które wyglądały słabo albo widać było dużo ryzyk wynikających z branży, czy kraju pochodzenia miały niezły debiut


A jakie wskaźniki i z jakiego okresu macie Panowie dokładnie na myśli?
Co do zadłużenia zgodzę się, że jest dosyć wysokie w perspektywie bilansu, ale już w porównaniu do wyników na akceptowalnym poziomie. Dług netto/Ebitda = 2,7 co jest wciąż bezpieczną wartością. Odsetki wynoszą obecnie 2 mln rocznie, co przy obecnych wynikach daje bezpieczny wskaźnik pokrycia. I to przed emisją.


Ja miałem na myśli P/E.
A co do Net debt/EBITDA to 2,7 wcale nie jest takie "bezpieczne" w bardzo wielu umowach kredytowych ten wskaźnik na poziomie 3 to już default.
Vae victis !

adamzgdy
0
Dołączył: 2013-03-01
Wpisów: 19
Wysłane: 11 listopada 2013 09:20:43
Uważacie , że zadłużenie Mercatora jest zdecydowanie za wysokie ? Jak oceniacie zainteresowanie zapisami przed debiutem ?

huncek
0
Dołączył: 2013-10-05
Wpisów: 54
Wysłane: 11 listopada 2013 13:43:54
Zadłużenie jest dość spore, ale zmniejsza się z roku na rok.
Posiada sprzedaż w sumie na cały świat oraz inwestuje w rynki dopiero wschodzące - Azja, więc chyba nie ma się o co martwić.

http://scr.hu/1h5l/zd0v0lechwawa
0
Dołączył: 2012-01-04
Wpisów: 7
Wysłane: 11 listopada 2013 15:02:08
Jakie jest wasze zdanie na temat wyceny akcji po 13,50.

adamzgdy
0
Dołączył: 2013-03-01
Wpisów: 19
Wysłane: 11 listopada 2013 18:49:03
Jak oceniacie zainteresowanie debiutem wśród instytucji ? Czy jest duże prawdopodobieństwo że kurs na debiucie wzrośnie ?

maziko
0
Dołączył: 2010-11-16
Wpisów: 17
Wysłane: 11 listopada 2013 22:00:43
mam dwa pytanie dotyczące tego debiutu

pierwsze konkretne - czy gdzieś jest info o planownaym terminie debiutu ? po informacji o terminie przydziału akcji nic nie udało mi sie znaleźć

drugie dla tych co lubią zgadywać - jakie typy na redukcję - bedzie? Jak tak to waszym zdaniem duża?

adamzgdy
0
Dołączył: 2013-03-01
Wpisów: 19
Wysłane: 11 listopada 2013 23:43:28
Przydział akcji jest maksymalnie do 15.11 , jak rozumiem debiut jest w najbliższych dniach po przydziale akcji. życzyłbym sobie redukcji 50 % jak będzie zobaczymy wkrótce :)

maziko
0
Dołączył: 2010-11-16
Wpisów: 17
Wysłane: 12 listopada 2013 09:49:24
no właśnie po ilu ? jest to gdzieś unormowane ile maksymalnie po przydziale jest czasu na debiut?

nie jest to trochę dziwne, że takie info się nigdzie nie pojawia?
Edytowany: 12 listopada 2013 09:57

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,886 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +168,16% +33 632,53 zł 53 632,53 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło