pixelg
WOJAS - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

WOJAS [WOJ]

AKTUALNY KURS: 4,48 zł (-0,44%) 13-07-2020 09:00
lipiec1977
Dołączył: 2009-01-05
Wpisów: 26
Wysłane: 4 sierpnia 2009 20:27:46 przy kursie: 5,54 zł
WOJAS S.A., założony w 1990 r., jest wiodącym na rynku polskim producentem wysokiej jakości obuwia ze skóry naturalnej o modnym wzornictwie. Spółka oferuje, głównie pod marką Wojas, szeroki asortyment wyrobów począwszy od obuwia damskiego, męskiego, młodzieżowego, obuwia dziecięcego oraz butów ochronnych i roboczych po skarpetki, paski i torebki skórzane kończąc. Spółka posiada sieć własnych salonów firmowych zlokalizowanych w Polsce i na Słowacji. Sprzedaż odbywa się również poprzez odbiorców hurtowych krajowych i zagranicznych, przetargi krajowe oraz sklep internetowy. Spółka eksportuje swoje wyroby głównie do Słowacji, Czech, Rosji, Ukrainy, Francji i Niemiec.

Ponad rok na giełdzie i nie ma jeszcze wątku.kliknij, aby powiększyć
Edytowany: 9 marca 2010 17:17

rafsty
rafsty PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 278
Wysłane: 9 marca 2010 18:02:31 przy kursie: 4,10 zł
Buty może tak, ale kaskę już niekoniecznie. Za Q3'2009 koszty im się deko zerwały ze smyczy. Dla mnie już sama przezentacja w jednej linii kosztów zarządu i sprzedaży świadczy o tym, że do końca nie panują nad tym kramem. blackeye Poczekamy, zobaczymy raport za cały rok. Może zaświeci słońce.

rafsty
rafsty PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 278
Wysłane: 19 listopada 2010 21:09:15 przy kursie: 7,20 zł
Omówienie wyników kwartalnych za q3’2010 dla Wojas.


Firma może pochwalić się niemal 40% dynamiką sprzedaży zarówno w ujęciu skumulowanym, jak i q3 / q3. Przychody q3 / q2 wzrosły zaś o ponad 18%. Sezonowość w latach 2008 – 2010 polegała na tym, że sprzedaż rosła z kwartału na kwartał. Rentowność brutto sprzedaży wyniosła 34,5% w kwartale oraz 40% w 9 miesiącach. W zeszłym roku było to odpowiednio 39,4% oraz 43%. Zmiany w rentowności wynikają jasno ze zmiany mixu. Firma sprzedaje bowiem zarówno własne produkty, jak i towary. Wzrósł udział sprzedaży produktów, których marżowość jest niższa, niż towarów. Trzeba jednak przyznać, że kierunek działań jest dobry, ponieważ w porównaniu do zeszłego roku bardzo spadła marżowość towarów, firma zaś pracuje nad koszami własnej produkcji. Różnica pomiędzy obiema marżami to tylko 4,5p% (na korzyść towarów), w zeszłym roku było to 27,4p%.

Wzrosły nominalne koszty zarządu i sprzedaży. Raport jest w tym miejscu nieco zabawny, ponieważ Zarząd tłumaczy ten fakt wzrostem kosztów sprzedaży w związku z rozwojem sieci detalicznej. Jednocześnie w rachunku wyników widzimy jedną, zagregowaną kwotę. Wierzyć na słowo? Jeśli firma dysponuje podziałem, to dlaczego nie ma go w SF? Trzeba jednak przyznać, że procentowo też widać poprawę – koszty organizacji spadły z 47% do 39% sprzedaży (w kwartale z 36% do 43%). To wszystko jednak mało. Rentowność operacyjna utracona… no dobrze – złamana, w zeszłym roku, w tym kwartale okazała się ujemna. Na poziomie zysku netto mamy aktualizację wartości inwestycji i wszystko nie jest to już tak oczywiste. Dlatego rzut oka na wykres:


kliknij, aby powiększyć


Bilans.

Konsekwentnie rosną rzeczowe aktywa trwałe. To zrozumiałe przy takiej dynamice sprzedaży, choć produktywność aktywów (sprzedaż / aktywa trwałe) delikatnie osłabła. Na razie nie na tyle jednak, aby czynić z tego zarzut.

W kapitale obrotowym zapasy wzrosły o 4m w stosunku do końca września zeszłego roku, a należności o kolejne 3,5m. Przy wzroście sprzedaży o 23m. To akurat dobra tendencja, bo zarówno cykl operacyjny, jak i konwersji gotówki jest długi.

W pasywach firma ma szansę pokryć w tym roku stratę z lat ubiegłych. Wyszłaby pod tym względem z dołka i zaczęła zarabiać realne pieniądze dla inwestorów. Podwoiły się zobowiązania długoterminowe, zaciągnięto kredyt na 5,4m. Wzrosły również kredyty krótkoterminowe. W ogóle nominalnie zadłużenie kredytowe rośnie w długim terminie. Jego udział w sumie bilansowej to niecałe 27%, a w zobowiązaniach ogółem niecałe 41%. Total gearing gładko doszedł do 65%, a więc należy przestać myśleć o dalszym zadłużaniu się. Udział kredytów w samych zobowiązaniach sugeruje z kolei, żeby zapomnieć o „podmienianiu” zobowiązań handlowych kredytem. Potencjalne zagrożenia, jakie przychodzą mi tutaj do głowy to oczywiście overtrading i idący za nim overgearing. Potencjalni i obecni inwestorzy muszą to oczywiście rozważyć osobiście.

Cash flow.

Operacyjny w kwartale słaby za sprawą budowania zapasów oraz należności. W 9-ciu miesiącach znacznie lepszy za sprawą zwiększenia stanu zobowiązań.
W inwestycyjnym zakupy rzeczowych środków trwałych - znacznie przekraczające amortyzację.
W finansowym – kredyty (z odrobiną leasingu).

Reasumując:

Firma rośnie i to jest interesujące. Sam wzrost sprzedaży to jednak jeszcze nie wszystko. W tym kontekście dobrze wyglądają decyzje, co do mixu. To istotne, jeśli mamy mówić o powiększaniu marży operacyjnej. Struktura finansowania, moim zdaniem, powoli zbliża się do końca swoich możliwości. Konieczna będzie albo zmiana zarządzania kapitałem obrotowym albo lepsza rentowność poparta gotówką (a nie wycenami), albo emisja. Firma musi znaleźć rozwiązanie, bowiem realizuje projekty wsparte dotacjami unijnymi (str. 11 pkt. 7).

Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.


buldi
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 064
Wysłane: 18 lipca 2011 10:26:03 przy kursie: 5,60 zł
Pomijając szczegół że na szerokim obserwujemy kolejne odsłony dramatu, Wojas mimo krótkoterminowego trendu spadkowego wciąż wygląda technicznie nie najgorzej.
Dzieje się tak dlatego, że wciąż chroni go wsparcie długoterminowe i zniesienie 61,8 które zostało w punkt przetestowane.


kliknij, aby powiększyć


Na wykresie dziennym zwracają uwagę dywergencje jakie się pojawiły na oscylatorach


kliknij, aby powiększyć


Ponadto pojawiła sie informacja
Cytat:
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez grupę Wojas, producenta obuwia wyniosły 9,64 mln zł w czerwcu i były wyższe o 1,2 % w skali roku, poinformowała spółka w komunikacie.
„W okresie styczeń - czerwiec 2011 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 59 587 tys. zł i były wyższe o 16,8 % od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

www.stockwatch.pl/Stocks/event...

Edytowany: 18 lipca 2011 10:31

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 717
Wysłane: 4 września 2011 15:38:53 przy kursie: 4,84 zł
Omówienie sprawozdania finansowego za 2 kwartał 2011 roku Grupy Kapitałowej Wojas (GKW)

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku GKW odnotowała w ujęciu kwartalnym r/r wzrost przychodów o 17% (z 27 do 31,5 mln zł) oraz wzrost zysku brutto na sprzedaży o 13% (z 11,5 mln zł do ok. 13 mln zł). Wartości te z jednej strony świadczą o dalszym rozwoju podstawowej działalności, a z drugiej o pewnych problemach z utrzymaniem jej dotychczasowej rentowności (liczone r/r tempo wzrostu kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów było wyższe aniżeli tempo wzrostu przychodów ze sprzedaży). W efekcie marża brutto na sprzedaży wyniosła w badanym okresie ok. 41,5% co było nieco gorszym wynikiem aniżeli rok temu (42,8%), ale już sporo słabszym od tego z 1kw 2011r (47,7%).

Spółka nie prezentuje w raporcie podziału przychodów z poszczególnych segmentów działalności, ale podaje ich strukturę rzeczową. W strukturze tej wyraźniejszą przewagę, w porównaniu z ubiegłym rokiem, uzyskała działalność handlowa (sprzedaż towarów i materiałów), która w 2kw 2011r, podobnie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym, stanowiła ok. 56% ogółu przychodów po wzroście o 34%. Niestety poprawie wyników sprzedażowych w zakresie działalności handlowej nie towarzyszyła poprawa jej rentowności, która to w ujęciu kwartalnym spadła r/r o 5pp (z 46% do 41%). Jednocześnie w obszarze działalności produkcyjnej Grupa utrzymała sprzedaż sprzed roku na poziomie 13,8 mln zł poprawiając nieznacznie (o 3pp) uzyskiwaną na niej marżę brutto (z 39,5% do 42,5%).

Idąc dalej w głąb rachunku zysków i strat należy zauważyć wzrost r/r kosztów administracyjnych o ok. 16% (koszty sprzedaży wzrosły o 14%, przy wzroście kosztów ogólnego zarządu o 27%), co przełożyło się na istotne pogorszenie kwartalnych wyników Grupy na poziomie sprzedaży netto (spadek r/r o 40%, z 0,57 do 0,34 mln zł). Sytuację wynikową GKW istotnie poratowała natomiast pozostała działalność operacyjna oraz działalność finansowa. W zakresie pozostałej działalności operacyjnej przychody okazały się wyższe od kosztów o ok. 110 tys. zł więcej aniżeli w porównywalnym okresie roku ubiegłego, co sprawiło że na poziomie operacyjnym Grupa zanotowała r/r 14% spadku kwartalnego zysku (z 0,75 do 0,64 mln zł). Z kolei w zakresie działalności finansowej, przewaga kosztów nad przychodami wyniosła 125 tys. zł, co było dużo mniejszą wartością aniżeli 526 tys. zł rok wcześniej. Ostatecznie kwartalny wynik finansowy GKW na poziomie netto, tak ogółem jak i przypisany akcjonariuszom dominującym, wzrósł o 434% (z 73 do 390 tys. zł).

Tak więc, mimo wzrostu r/r kwartalnych przychodów oraz zysku netto, trudno uznać wyniki uzyskane przez GKW w okresie 2kw 2011 roku za korzystne. Zasadniczy wpływ na taką ocenę ma towarzyszący wzrostowi sprzedaży spadek realizowanej marży brutto oraz zafałszowana przez pozostałą działalność operacyjną i działalność finansową poprawa wyniku finansowego na poziomie netto. Jednakże jednocześnie warto odnotować, że spółka nadal cechuje się stosunkowo wysokim zwrotem z kapitału, który w ujęciu rocznym wynosi ponad 10% oraz bardzo wysoką dochodowością podstawowej działalności – marża brutto na sprzedaży jest na poziomie ok. 40%..

W kontekście wyników finansowych należy również odnieść się do prognozy wyników spółki na 2011 rok. Tak więc według Zarządu powinny one być wyraźnie lepsze od ubiegłorocznych (prognozowane przychody 149,5 mln zł – wzrost o 16%, prognozowana EBITDA 13,7 mln zł – wzrost o 37%, prognozowany zysk netto 5,5 mln zł – wzrost o 20%), przy czym jednocześnie jednym z podstawowych założeń prognozy było nie pogorszenie koniunktury gospodarczej (jak widać po ostatnich odczytach wskaźników ekonomicznych założenie to ze sporym prawdopodobieństwem może nie zostać spełnione). Jednakże póki co Zarząd swoją prognozę wyników podtrzymuje a o ewentualnych zmianach decyzji zamierza informować za pośrednictwem raportów bieżących.

Podobnie jak w przypadku rachunku zysków i strat, także wielkiego optymizmu nie widać w rachunku przepływów pieniężnych GKW. W omawianym okresie Grupie drugi kwartał z rzędu nie udało się wypracować gotówki, przy czym układ sald cały czas bardziej wskazuje na rozwój, choć z problemami, niż kryzys. Z uwagi na wzrost zapasów oraz spłatę zobowiązań handlowych, które pochłonęły w sumie znacznie więcej gotówki aniżeli udało się ściągnąć z należności, w obszarze działalności operacyjnej nastąpił spory odpływ gotówki (-4,3 mln zł), co było wynikiem tylko trochę korzystniejszym aniżeli ten sprzed kwartału (-5,2 mln zł) i dużo słabszym niż przed rokiem (+3,4 mln zł). Działalność inwestycyjna Grupy w omawianym okresie była prowadzona aktywnie (saldo przepływów inwestycyjnych wyniosło -1,2 mln zł) i nastawiona na odtworzenie zamortyzowanego w danym okresie majątku trwałego, co prawie się udało (wydatki netto na rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne były tylko nieznacznie niższe od ich amortyzacji). Z kolei w zakresie działalności finansowej Grupa zanotowała blisko 5,8 mln zł dopływu gotówki, na co zasadniczy wpływ miało zaciągnięcie nowych kredytów i pożyczek Tak więc w ujęciu ogólnym, w okresie 2 kw 2011r, dzięki działalności finansowej GKW odnotowała dopływ gotówki na poziomie ok. 0,3 mln zł.

Ocena sytuacji finansowej
Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego za 2 kw 2011 roku sytuacja finansowa GKW przedstawia się mało korzystnie:
- suma bilansowa w stosunku do końca marca 2011 r. wzrosła o 2% do 132,5 mln zł; po stronie aktywów nastąpił 14% wzrost wartości aktywów trwałych (w tym głównie środków trwałych) oraz 5% spadek aktywów obrotowych (w tym głównie inwestycji krótkoterminowych); po stronie pasywów natomiast kapitał własny uległ niewielkiemu 2% zmniejszeniu do poziomu 44,5 mln zł, a o 5% zwiększyła się wartość zobowiązań, przy jednoczesnym spadku zobowiązań handlowych o 6% i wzroście zadłużenia bankowego wzrosło o 20%;
- w aktywach dominuje majątek obrotowy (58-42), w tym głównie zapasy (73% AO); z kolei o wartości aktywów trwałych decydują rzeczowy majątek trwały (80% AT);
- w pasywach kapitał własny jest w zdecydowanej mniejszości do obcego (34-66), w którym blisko 42% udział mają zobowiązania bankowe (oprocentowane); w strukturze kapitału obcego zdecydowaną przewagę mają zobowiązania krótkoterminowe (83-17);
- struktura finansowania majątku trwałego balansuje na poziomie uznawanym za bezpieczny (kapitały własne nie wystarczają do pełnego sfinansowania aktywów trwałych i dopiero po uwzględnieniu zobowiązań długoterminowych relacja ta jest spełniona, choć tak ledwo ledwo – wskaźnik pokrycia wynosi 1,09 i jest w tendencji spadkowej);
- majątek obrotowy spółki na koniec czerwca 2011 roku także ledwo ledwo wystarczał z na pełne pokrycie zobowiązań bieżących – bieżący likwidacyjny wskaźnik płynności wyniósł 1,06, a pomniejszony o zapasy wskaźnik szybki ukształtował się na poziomie 0,28, co należy postrzegać niekorzystnie;
- wskaźnik płynności dochodowej (cash flow operacyjny/zobowiązania krótkoterminowe), po znacznym odpływie gotówki z działalności operacyjnej w 1 półroczu 2011r, jest na minusie i nie pozwala roczną nadwyżką wygenerowaną z działalności operacyjnej spłacić nawet złotówki zadłużenia krótkoterminowego;
- kapitał obrotowy netto uległ w 2kw 2011r istotnemu zmniejszeniu do ok. 4,7 mln zł i wskazuje na dość duże braki GKW w tym zakresie (cykl obrotu kapitału obrotowego netto wynosi tylko 28 dni przy cyklu konwersji gotówki, wyznaczającym okres zapotrzebowania na kapitał obrotowy, na poziomie ok. 115 dni); zasadniczy wpływ na taki obraz sytuacji ma struktura kapitału obrotowego, gdzie jego składowa pieniężna jest na sporym minusie (dysproporcja między zobowiązaniami bankowymi a środkami pieniężnymi w posiadaniu spółki sięga 22,5 mln zł);
- w ostatnich dwóch kwartałach spółka ma problemy z utrzymaniem w ryzach cyklu operacyjnego, który za sprawą wydłużenia się cyklu obrotu zapasów wydłuża się sięgając już blisko 9 miesięcy;
- dodatkowo na uwagę zasługuje utrzymujące się na poziomie ok. 31 mln zł zadłużenie warunkowe, co dodatkowo in minus wpływa na ocenę sytuacji finansowej spółki.

Reasumując, od strony zadłużenia i płynności GKW prezentuje się raczej mało korzystnie, czego wyrazem jest spadek i tak już dość przeciętnego ratingu w serwisie z BB- do B.

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/wojas,wy...

Ocena sytuacji rynkowej
Stosowane w serwisie automatyczne metody wyceny wskazują optymalną cenę akcji GKW na GPW w Warszawie jednakże ze wskazaniem na przewartościowanie.
Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/wojas,wy... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/wojas,wy...

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Rych
Dołączył: 2009-11-19
Wpisów: 86
Wysłane: 18 stycznia 2018 23:22:40 przy kursie: 5,30 zł
Spółka wygląda bardzo dobrze z punktu widzenia AT. Na dzisiejszej sesji kurs pokonał wyraźnie wyznaczoną linię rocznej konsolidacji, do tego w ostatnich miesiącach zarysowała się linia wieloletniego trendu.


kliknij, aby powiększyć

Rych
Dołączył: 2009-11-19
Wpisów: 86
Wysłane: 25 stycznia 2018 02:33:57 przy kursie: 5,26 zł
Udziały w termach Chochołowskich kupione za 10 mln:

Wojas kupuje udziały w Termach Chochołowskich - artykuł Stockwatch

i sprzedane 22 grudnia 2017 za 25 mln:

Wojas sprzedaje udziały w Termach Chochołowskich - artykuł Stockwatch

O ile niczego istotnego nie pomijam, + 15 mln zysku brutto z działalności finansowej za 4Q2017, gdyż w 3Q 2017 miały one wartość netto w księgach wg ceny nabycia: 10 mln zł:

raport 3Q2007 pdf

Wyniki za 4 kwartał powinny być rewelacyjne, ponieważ spółka ma ogromną sezonowość zysku ze sprzedaży i ostatni kwartał holuje cały rok. Z tym one-offem jak na kapitalizację 67 mln zł będzie nieźle.
Edytowany: 25 stycznia 2018 02:41

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,583 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +132,80% +26 560,22 zł 46 560,22 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d