pixelg
ORZLOPONY - Spółki od A do Z - NewConnect - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

ORZLOPONY [ORL]

AKTUALNY KURS: 2,36 zł (-5,60%) 15-06-2021 14:53
anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 654
Wysłane: 15 lutego 2012 05:11:58 przy kursie: 3,09 zł

ORZELOPONY-IR
0
Grupa: Emitent
Dołączył: 2010-11-17
Wpisów: 28
Wysłane: 15 lutego 2012 14:32:06 przy kursie: 3,06 zł
Witam Państwa,

w związku z ostatnimi publikowanymi raportami w piątek o 10:15 w TVN CNBC będzie wywiad z Prezesem Zarządu Panem Jackiem Orłem. Zapraszam do oglądania wywiadu.

rafsty
rafsty PREMIUM
10
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 304
Wysłane: 16 lutego 2012 01:22:10 przy kursie: 3,06 zł
anty_teresa napisał(a):
@GIM
Powinno się zaksięgować dopiero po wpłynięciu gotówki

I to raczej na przychody przyszłych okresów, a nie na wynik. Ale z tym to już różnie bywa.

>> Ponad 160% zysku od początku 2017 r. – sprawdź ofertę portfela wzorcowego Cztery Fazy Rynku w StockWatch.pl


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 654
Wysłane: 16 lutego 2012 09:49:15 przy kursie: 3,02 zł
Akurat ORL wybrał prezentację alternatywną, czyli zmniejszenie wartości bilansowej składnika aktywów

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 654
Wysłane: 17 lutego 2012 12:23:50 przy kursie: 2,95 zł
Raport kwartalny w rzeczywistości wygląda lepiej niż mogło by się wydawać z samych liczb, ale w mojej ocenie są też niestety zastrzeżenia. W poprzednim kwartale miało miejsce bardzo istotny fakt, czyli przejęcie spółki Astor S.A. W mojej ocenie efekty tego zdarzenia zostały nieprawidłowo ujęte w księgach.


W raporcie skonsolidowanym za III kwartał w bilansie zaprezentowano wartość firmy. Dla mniej zorientowanych jest to księgowe uzupełnienie bilansu po stronie aktywów, jeśli przy przejęciu spółki płaci się premię ponad wartość godziwą przejętych aktywów netto. Jednocześnie zaprezentowano zysk z okazyjnego nabycia, którym jest jak sama nazwa wskazuje dyskonto w zapłaconej cenie do przejętych wartości godziwej przejętych aktywów netto. Jednocześnie nie można zapłacić premii i dostać dyskonta.
Wygląda to tak naprawdę, że Orzeł S.A skonsolidował Astor S.A, ale bez ujęcia faktu przejęcia.

MSSF 3, czyli połączenie jednostek gospodarczych mówi, że przejęte aktywa należy wycenić w wartości godziwej. Wartość godziwa, wartości firmy(goodwill) wynosi zero. Jeśli ktoś ma odmienne zdanie w tym temacie to proszę wyodrębnione aktywo sprzedać.
Jest także drugi problem. Mianowicie ujęcie płatności warunkowych, które są zapisane w umowie inwestycyjnej. MSSF stanowi, że jednostka przejmująca ujmuje kwotę korekty w koszcie połączenia na dzień przejęcia kontroli, jeśli korekta jest prawdopodobna i można ją wiarygodnie wycenić.
Te dwa punkty zostały spełnione w III kwartale. Z tego powodu w mojej opinii najeżało przejęcie ująć jak poniżej.

Aktywa netto Astor S.A wycenione w wartości godziwej 271 tyś PLN
Aktywa netto Astor S.A przypadające na Orzeł S.A 212 tyś PLN

W wyniku nabycia Orzeł S.A powinien rozpoznać wartość firmy w kwocie 1468 tyś PLN na dzień objęcia kontroli i taką pokazać w sprawozdaniu za III kwartał. Taka prezentacja jest też zgodna z jedną z nadrzędnych zasad MSR czyli wyższości treści nad formą. Fakt, że zorganizowana część przedsiębiorstwa Astor sp zo.o. przeszła do Orła przez Astor S.A jest z punktu widzenia prezentacji nie istotny w mojej ocenie.
Pozostaje czekać na raport roczny, który przejdzie przez ręce biegłego rewidenta i korektę tego ujęcia, albo zastrzeżenie biegłego w opinii do badania.

Fakt, takiego a nie innego ujęcia połączenia w sprawozdaniu spowodował pokazanie nieistniejącego zysku na okazjonalnym przejęciu, a tym samym zawyżył wartość kapitału własnego spółki i zysk netto za okres. Każdy inwestor oceniając wyniki, licząc wskaźniki powinien według mnie dokonać wspomnianych korekt.

Jak wspomniałem na początku omówienia wyniki są nieco lepsze niż można się spodziewać po samych suchych liczbach. Niestety inwestorzy indywidualnie w dużej części patrzą na zysk netto, który jest tak naprawdę najmniej istotny. Ważniejsze jest jak rozwija się spółka i co się w niej dzieje pod płaszczykiem sprawozdań finansowych.
W sprawozdaniu skonsolidowanym zaraportowano 16,8MPLN przychodów co stanowi wzrost w porównaniu do odpowiadającego kwartału roku poprzedniego o 56%, co jest oczywiście efektem przejęcia Astor S.A. Warto zwrócić uwagę, że organiczny wzrost głównego biznesu w jednostce dominującej czyli sprzedaży opon nadal kuleje – 3,3% wzrostu. Pewnym usprawiedliwieniem są niesprzyjające warunku pogodowe. Wzrost przychodów na poziomie jednostkowym o mniej niż 15% w przyszłym kwartale trzeba będzie uznać za stagnację, bo jak napisano w raporcie za grudzień cenniki letnie u dostawców poszły o 15% w górę.

Pojawiły się istotne przychody ze sprzedaży produktów, czym najprawdopodobniej są przychody ze sprzedaży granulatu i tekstyliów.
Marża zysku brutto na sprzedaży produktów wyniosła prawie 60%, przy czym należy zauważyć, że produkty powstały kiedy jeszcze aktywa trwałe były w budowie, w związku z czym nie ma kosztu amortyzacji zakładu(Będzie on w części zmniejszany w innym miejscu rachunku wyników przez rozliczanie dotacji otrzymanej na wybudowanie).
Może nieco mylić brak przychodów w sprawozdaniu skonsolidowanym w kolumnie jednostkowe, ale już w samym jednostkowym takie przychody występują. Najprawdopodobniej popełniono pomyłkę pisarską.

Największym plusem tego sprawozdania jest wzrost rentowności handlowej podstawowego biznesu spółki. Poniżej przedstawiam rozkład rentowności na przestrzeni ostatnich kwartałów w trzech wariantach. Pierwszym jako zwykłą różnicę kosztu i przychodów, drugim z próbą uwzględnienia bonusów sprzedażowych(estymację polegającą na uwzględnieniu w wyniku brutto innych pozostałych przychodów operacyjnych, gdzie te bonusy są raportowane i korygowane, niestety bez wyjęcia innych pozycji raportowanych w tym miejscu), trzecim po usunięciu wpływu przejęcia Astor na wynik z próbą uwzględnienia bonusów.


kliknij, aby powiększyć


Uzyskiwana przez spółkę marża dość mocno wzrosła.
Jeśli wyłączymy zdarzenia jednorazowe, czyli efekty na wyniku konsolidacji Astor S.A i uwzględnimy bonusy sprzedażowe okaże się że zysku brutto wyniósł prawie 2 miliony złotych, co nawet przy silnie rosnących kosztach ogólnego zarządu da skorygowany o zdarzenia jednorazowe, dotacje itp. EBIT wyniesie prawie 900 tyś.


kliknij, aby powiększyć


Te mocno rosnące koszty ogólnego zarządu mogą być na szczęście niepowtarzalne. Oczywiście wzrost wynika między innymi z konsolidacji Astor S.A, ale strzelałbym, że w kosztach ogólnego zarządu ukryły się w koszty przygotowania emisji obligacji, obsługi prawnej przejęcia itd. Jaka część jest powtarzalna dowiemy się pewnie za kwartał, lub dwa.

Wynik netto jest obciążony mocno działalności finansową. –160 tyś, ale tylko 36 tyś to odsetki. Jak dowiadujemy się z raportów miesięcznych w IV kwartale spółka dokonała eksportu „dużej ilości opon letnich”, co pozwala sądzić, że raportowane koszty finansowe poza odsetkami to negatywne różnice kursowe.

Przepływy z działalności operacyjnej wyniosły w tym kwartale prawie 1,8 miliona złotych. W dużej części jest to wynikiem zmian w kapitale obrotowym. Przed zmianami w kapitale obrotowym wygenerowano 915 tyś gotówki. Nawet po usunięciu z wyniku netto amortyzacji, która jest kosztem, ale nie jest wydatkiem przepływy są większe niż raportowany zysk. Przez pewien najbliższy okres można się spodziewać zasysania gotówki przez spółkę. Astrowi brakuje kapitału obrotowego, natomiast w jednostce dominującej mamy do czynienia z uruchomieniem nowej gałęzi biznesu. Rozwój wymaga inwestycji, także tych w kapitał obrotowy. Poziom wygenerowanej gotówki jest mniejszy niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Jeśli zerknąć na rachunek przepływów szerzej, tzn w okresie dwunastomiesięcznym to widać, że spółka pochłonęła sporą ilość gotówki. Zarówno na kapitał obrotowy –6,8 MPLN, jak też inwestycje w aktywa trwałe -7,6 MPLN, czy przejęcia –1MPLN. Daje to kwotę ponad 15 milionów złotych, przy czym finansowała to głównie długiem i dotacjami(inne wpływy w CFF)

Pomimo zmiany prezentacji dotacji nadal dość wysoki pozostaje udział długu w finansowaniu działalności spółki – ponad 60%. Kapitał obrotowy jest ujemny zarówno licząc średnio za ostanie cztery kwartały jak też na koniec roku. To nie jest komfortowa sytuacja jeśli chodzi o płynność przy ujemnych przepływach operacyjnych TTM. W tym świetle zrolowanie obligacji dużo taniej należy uznać za sukces, podobnie jak całą działalność zarządu w ramach pozyskiwania finansowania.

Podstawowy do tej pory biznes nie rośnie organicznie i to jest największy problem Orła. Oczekiwałbym teraz synergii płynących z konsolidacji nowej spółki, począwszy od drobnych kosztów na poziomie choćby prowadzenia księgowości, czy administracji, po te najbardziej pożądane po stronie zakupowej.
Obecny rok, będzie rokiem prawdy dla spółki i zarządu. Okres dużych inwestycji się zakończył. Zakład produkcji granulatu został wybudowany, kapitał obrotowy zasilony, dokonano przejęć. Obecny rok, to okres w którym należy oczekiwać w końcu początku zwrotu poniesionych nakładów. Tak naprawdę wszystkie dokonania do tej pory, a właściwie ich brak (nie ma rozwoju segmentu dealerskiego), to pikuś. Przed zarządem stają nowe wyzwania i sprawdziany. Majątek pod zarządem jest coraz większy i wraz z nim rosną zarówno szanse jak i skala problemów czy zagrożeń.

Można mieć zastrzeżenia, do jakości prezentowanych raportów, ale jednocześnie trzeba zauważyć, że raporty prezentowane przez spółkę należą do najlepszych na NC jeśli chodzi o zakres prezentowanych danych. Komunikację z rynkiem także określiłbym jako dobrą, choć zawsze może być lepiej i tego należy oczekiwać.

Komplet automatycznych wycen znajduje się już w serwisie:
www.stockwatch.pl/gpw/orzlopon...

Choć akurat w tym przypadku nie są one miarodajne, bo zawierają efekty zdarzeń jednorazowych i nie uwzględniają prezentacji niektórych pozycji.Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 17 lutego 2012 12:24

bankrucik
54
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 316
Wysłane: 23 lutego 2012 00:35:52 przy kursie: 2,90 zł
można powiedzieć WRESZCIE !!!


Zarząd Spółki informuje, iż w związku z zakończeniem budowy Zakładu Produkcji Granulatu Gumowego w dniu 22 lutego 2012 r. Spółka złożyła w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wniosek o płatność końcową w kwocie 2 853 476,50 PLN w ramach projektu „Rozpoczęcie produkcji czystego granulatu z odpadów z opon,
Zarząd oczekuje wpływów środków z PARP na przełomie III i IVQ 2012 roku..


www.orzelsa.com/external/showR...

no to teraz powoli zaczynamy myśleć o kolejnym zakładzie i nastepnym dotacyjnych inwestycjach o ktorych spółka wczesniej pisała
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

bankrucik
54
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 316
Wysłane: 6 marca 2012 19:45:15 przy kursie: 2,93 zł
Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał wiadomość ze spółki zależnej ASTOR SA z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim o otrzymaniu dotacji z PARP na realizację projektu pod tytułem „Wdrożenie innowacyjnego systemu elektronicznej wymiany danych typu Business to Business w ASTOR Sa

Wartość przyznanej dotacji wynosi 294.250,00 zł przy całkowitej wartość projektu na poziomie 600.500,00 zł.
www.orzelsa.com/external/showR...

kolejna dotacja dla grupy kapitałowej orzelka ( swoją droga zarząd orzełka to ma chyba mistrzostwo swiata w uzyskiwaniu dotacji), a skoro juz pierwszy zakład granulatu ruszył to można zacząć mysleć nad budowa drugiego zakładu z wykorzystaniem drugiej 22 mln dotacji
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com
Edytowany: 6 marca 2012 19:45

bankrucik
54
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 316
Wysłane: 15 marca 2012 23:46:44 przy kursie: 2,76 zł
Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną z Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. umowę na realizację dostaw zużytych opon do ZPGG Poniatowa w okresie marzec-maj 2012 roku. Jest to umowa startowa, mająca na celu uwiarygodnić moce przerobowe ZPGG. Prawidłowa realizacja powyższej umowy, skutkować będzie podpisaniem aneksu na dostawy opon w kolejnych okresach.
W dniu dzisiejszym nastąpiła pierwsza dostawa opon zużytych z CUO w ramach podpisanej umowy.

www.orzelsa.com/external/showR...


rozkreca sie fabryka granulatu, przynajmniej na tym poletku idzie w dobrym kierunku bo handel oponami przez internet to srednio sie rozwija
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

noise
0
Dołączył: 2008-12-03
Wpisów: 280
Wysłane: 29 marca 2012 10:59:50 przy kursie: 2,52 zł
Ponad rok temu była na tym wątku ciekawa dyskusja o tym jak dotacje wpływają na kapitały własne.
Wiemy już, że w przypadku Orła będzie to zmniejszenie amortyzacji tzn. nie będą amortyzować całkowitego kosztu fabryki granulatu a jedynie tą część po odjęciu dotacji czyli jak dobrze pamiętam 25 mln - 17 mln = 8 mln.
Mniejsza amortyzacja oznacza mniejsze koszty a więc większe zyski i w ten sposób wzrost kapitałów własnych.
A teraz mam pytanie do załogi SW jak oddanie fabryki do użytku w I kwartale tego roku wpływa na bilans spólki?

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 654
Wysłane: 30 marca 2012 15:49:56 przy kursie: 2,59 zł
Wydaje mi się, że prawie nijak...
Po prostu aktywa trwałe w budowie zamienią się w rzeczowe aktywa trwałe.

Dotacja tak jak zmniejszała bilansową wartość aktywów tak będzie nadal ją zmniejszać.

W rachunku wyników nastąpią za to spore zmiany. Będziemy mieć mniejszą amortyzację w części z jakiej finansowana była budowa zakładu, ale także większe koszty finansowe, bo odsetek od kredytów i obligacji nie będzie można kapitalizować już na aktywach w budowie. Dodatkowo pewnie wzrosną koszty pracy wykazywane w rachunku wyników, choć tutaj dużo zależy...


Arkuos
1
Dołączył: 2010-05-12
Wpisów: 211
Wysłane: 10 kwietnia 2012 22:58:29 przy kursie: 2,45 złORZEŁ SA: Podpisanie kontraktu na dostawę granulatu gumowego Pobierz:

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała podpisany kontrakt z kontrahentem zagranicznym na dostawę granulatu gumowego. Podpisany kontrakt obowiązuje przez okres 5 lat z możliwością przedłużenia na kolejny okres.
Wartość kontraktu do końca 2012 roku wynosi 856 tys. Euro. Szacowana roczna wartość zamówień w kolejnych latach wynosi nie mniej niż w roku 2012. Warunki kontraktu nie odbiegają od warunków rynkowych.
Umowa została uznana za znaczącą, ze względu na przekroczenie 10% kapitałów własnych Spółki oraz znaczący wpływ na wyniki finansowy Spółki za rok 2012.

www.orzelsa.com/external/showR...


Zarząd Spółki informuje, iż 6 kwietnia 012r. Spółka podpisała umowę kredytu obrotowego z BZ WBK na kwotę 2,5 mln zł na okres 5 lat. Stopa procentowa ustalona została według wzoru WIBOR 1M plus marża banku. Spółka zawarła również transakcje IRS dzięki której oprocentowanie kredytu przez pierwsze 3 lata będzie na stałym poziomie.

Kredyt został zawarty w celu spłaty kredytu obrotowego w mBanku (przeniesienie ze względu na lepszą ofertę BZ WBK) oraz wykup obligacji serii A. W ocenie Zarządu oprocentowanie jest korzystne dla Spółki, pozwoli zaoszczędzić ok. 150 tys. zł kosztów finansowych rocznie. Dodatkowo nastąpi poprawa struktury pasywów poprzez przeniesienie 1,5 mln zł zobowiązań krótkoterminowych na długoterminowe. Umowa określa maksymalny poziom dźwigni finansowej oraz wskaźnik zadłużenia netto/EBITDA, akceptowalny przez bank.

www.orzelsa.com/external/showR...

bankrucik
54
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 316
Wysłane: 10 kwietnia 2012 23:35:03 przy kursie: 2,45 zł
no to dobre informacje powoli zaczynają wychodzić ze spółki...
co do komunikatu o kredycie to
150 tys oszczedności jest ważne !!!!!!!!!!!!ale wazniejsze jest co innego....
nowy bank dał lepsze warunki bo po uruchomieniu fabryki granulatu, standing finansowy Orzełka się poprawił i bedzie się dalej poprawiałSmile)))
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

bankrucik
54
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 316
Wysłane: 21 kwietnia 2012 00:53:10
trochę odpowiedzi ze strony spółki

Proszę o komentarz Zarządu Spółki do informacji o sprzedaży akcji w kwietniu 2012 przez wiodącego akcjonariusza spółki. Najlepiej byłoby, aby fakt sprzedaży skomentował sam sprzedajacy jako członek organu Spółki czyli RN Czy w najbliższym roku, rodzina akcjonariuszy wiodących zamierza dalej sprzedawać akcje? Czy główni akcjonariusze nie mogliby złożyć oświadczenia o niesprzedawaniu akcji np przez najbliższy rok? pomogłoby to niewątpliwie kursowi akcji i uwiarygodniło samą spółkę


Zarząd spółki nie powinien komentować decyzji Akcjonariuszy. Według mojej wiedzy, sprzedaż akcji przez Przewodniczącego RN nie była związana z oceną perspektyw spółki. Pańską propozycję uważam za ciekawą i chętnie omówimy ją na najbliższym WZA, na które serdecznie zapraszam. Przypominam również, że do 14 czerwca członkowie organów spółki mają okres zamknięty i nie mogą dokonywać transakcji na akcjach ORL.

Bardzo proszę o komentarz dotyczący spadających obrotów w roku 2012


Dziękuję za zainteresowanie naszą Spółką. Zgodnie z przekazanymi przez nas raportami, w pierwszym kwartale 2012 roku spółka osiągnęła niższe przychody niż w tym samym okresie 2011 roku. Główne przyczyny tej sytuacji to: - przedłużające się zimowe warunki w marcu, sezon zmiany opon na letnie rozpoczyna się dopiero teraz; - znaczący wzrost cen opon letnich przekłada się na większą wstrzemięźliwość w decyzji o zakupie opon; - brak sprzedaży opon na rynku ukraińskim - jeszcze w kwietniu odnotowano tam opady śniegu; - mimo pracy w Zakładzie Produkcji Granulatu Gumowego w Poniatowej, produkcja odbywa się na magazyn. Sezon w tej branży rozpoczyna się dopiero w IIQ roku; Mimo powyższych uwarunkowań, jestem przekonany że cały 2012 rok będzie znacząco lepszy (również na poziomie przychodów) dla Grupy Kapitałowej ORZEŁ. W razie dodatkowych pytań, proszę o ich przesyłanie - będę starał się niezwłocznie na nie odpowiadać.

www.orzelsa.com/oNas?cid=19&am...

dawno tam nie zaglądalem, a tam kilka ważnych informacji.. myślę, że trochę rozjaśniają sytuację

Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

bankrucik
54
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 316
Wysłane: 28 kwietnia 2012 14:01:18 przy kursie: 2,39 zł
po braku wpisów sądzę, że znów zostalem praktycznie na spółce.. i cieszy mnie to:-))

mamy komunikat o rozpoczęciu procedury budowy drugiej fabryki granulatu gumowego. firma kupiła grunt przeznaczony pod druga fabrykę ( raport 93/2010)

RB nr 26/2012 2012-04-27
ORZEŁ SA: Zakup działki w Poniatowej
Pobierz:

Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 93/2010 z dnia 23 grudnia 2010 r., w dniu 26 kwietnia 2012 Spółka podpisała w formie Aktu Notarialnego umowę oddania gruntu w użytkowanie wieczyste. Stroną umowy jest Gmina Poniatowa.


Umowa obejmuje przekazanie praw do użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 1,40 ha zlokalizowanej w Poniatowej w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu Produkcji Granulatu Gumowego.
Wartość gruntu będącego przedmiotem umowy użytkowania wieczystego wynosi 241,03 tys. zł netto.
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

bankrucik
54
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 316
Wysłane: 16 maja 2012 00:47:27 przy kursie: 2,30 zł
wątek spółki umarł.. a kiedyś to była perła rynku newconnect...;-))

a w samej spółce dużo się dzieje...

mamy bardzo ogólną strategie do roku 2015 ale jednak pokazuje kierunek rozwoju..

www.newconnect.pl/?page=1045&a...

mamy też

raport kwartalny
www.newconnect.pl/?page=1045&a...

a tam są ciekawe informacje:-)) zaklad pracuje wreszcie w systemie ciągłym 3 zmianowym,


wynik za 1 kwartał został obciązony kosztami jednorazowymi związanymi z uruchomieniem zakładu oraz kosztami produkcji na magazyn (ponad 200 tys zl) tak wynik byłby duzo lepszy..
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

rafsty
rafsty PREMIUM
10
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 304
Wysłane: 16 maja 2012 02:33:42 przy kursie: 2,30 zł
Wow! A cóż to są "koszty produkcji na magazyn"? Koszty produkcji niesprzedanej aktywuje się na tymże magazynie. Na tym polega wycena zapasów wyrobów gotowych.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 654
Wysłane: 21 maja 2012 23:08:29 przy kursie: 2,40 zł
Niestety obraz który się rysuje ze sprawozdania spółki jest mizerny. W części pochodzi od zdarzeń obiektywnych jak pogoda, ale w wynikach mamy także skutki decyzji podejmowanych przez Zarząd Spółki.

Zacznę może od sprawozdania jednostkowego. Takie ujęcie pozwoli nam znaleźć odniesienie dla oceny wyników skonsolidowanych.

Przychody jednostki dominującej wyniosły w tym kwartale 3,6M złotych, czyli o 28% mniej niż w okresie porównywalnym. Dodatkowo jeśli weźmiemy pod uwagę, że cenniki poszły o około 15% w górę, to mamy spadek wolumenu sprzedaży o prawie połowę. Dużo, ale w spółce występuje sezonowość. Zarząd za spadek przychodów obwinia pogodę w czym oczywiście jest sporo racji.

Mimo spadku wolumenu sprzedaży na obrocie oponami udało się wypracować nadwyżkę finansową w kwocie 276 tys PLN(305 w 1q2011) przed uwzględnieniem bonusów sprzedażowych, oraz 393tys z bonusami(621tys w 1q2011). Mamy spadek o 220 tys PLN, ale skoro to nie sezon, to jest ten fakt do czasowego zaakceptowania i rozliczenia po półroczu, kiedy warunki pogodowe nie będą zaburzać wyniku. Inaczej mówiąc prezentując takie a nie inne liczny spóła dała obietnicę mocnego wzrostu wyników w okresie porównywalnym dla drugiego kwartału tego roku.

Dużo gorzej sprawy wyglądają jak zerkniemy do tego co się dzieje w segmencie usług, czy produkcji. W pierwszym mamy prawie 200tys straty, w drugim 240. W okresie porównywalnym Orzeł nie produkował, a na usługach stracił 370 tys. Cały czas mówimy tutaj o kosztach własnych sprzedaży, które nie powinny być raczej jednorazowe. Prawdopodobnie mamy jeszcze za małą skalę produkcji, aby to co wytworzy Orzeł S.A było rentowne.
Kolejny wniosek jaki można wyciągnąć, to że zbieranie opon jest naprawdę opłacalne. Obrót materiałami, czym prawdopodobnie są zebrane opony(ewentualnie pozostały po produkcji metal, choć to mniej logiczne) przyniósł spółce 43tys w zasadzie bez kosztów...

Na poziomie skonsolidowanym widzimy dużo mniejszy spadek sprzedaży. Astor zrobił na oponach i usługach ponad 100tys PLN. Co ciekawe, a chyba nie było do tej pory takiej informacji w sprawozdaniach, to Astor jest producentem i to nawet większym od Orła S.A. Sprzedaż w tym segmencie o ile nikt się nie pomylił w liczbach wyniosła 78tys PLN. Zysk na sprzedaży... 78tys PLN. Z tego wynika, że ASTOR handlował produktami Orła, czyli granulatem?

Idąc dalej w rachunku wyników wiemy, że Astor w tym kwartale przyniósł 77 tys. straty jeśli uwzględnimy różnicę pomiędzy sprawozdaniami. To miałem na myśli pisząc o wpływie na wynik decyzji zarządu.

Zysk ze sprzedaży na poziomie skonsolidowanym wyniósł -270 tys. Przyznam szczerze, że nie bardzo wiem, dlaczego tak wygląda rachunek wyników w linii finansowej. Koszty odsetek wzrosły tylko do 39tys(29tys w 1q2012), natomiast obciążeniem 67tys była pozycja inne. Na różnice kursowe to nie wygląda, bo nie mamy ich w przepływach operacyjnych. Jeśli miałyby być to różnice niezrealizowane to spodziewałbym się raczej dodatnich w związku z osłabieniem złotego. Być może są to koszty prowizji bankowych.
Poziom odsetek też wydaje się mały. Kredyty i obligacje wzrosły o około 6,3M, co licząc po koszcie 10% daje kwartalnie ponad 150tys PLN dodatkowego kosztu. Ponadto odsetki do tej pory mogły być kapitalizowane na aktywach trwałych, więc wzrost kosztów powinien być większy.

Przepływy z działalności operacyjnej wyniosły 93 tys.PLN. W sprawozdaniu jednostkowym mamy wynik 324tys, więc ASTOR pochłonął gotówkę w kwocie 230tys.

Przez zaburzenia sezonowe i mogące się pojawić koszty jednorazowe związane z odpaleniem recyklera ciężko wyrobić sobie jednoznaczne zdanie na temat wyników. Nominalnie wyniki wyglądają źle, choć ma to pewne uzasadnienie. Trzeba będzie porównywać okresy półroczne, co obiecuję zrobić łącznie z rewizją wyników po raporcie rocznym, który się jeszcze nie ukazał.
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

bankrucik
54
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 316
Wysłane: 28 maja 2012 23:07:54 przy kursie: 2,55 zł
czat z prezesem Orzełopony

czat.ipo.pl/archiwum/jacek_orz...


Henryk: Na ile wycenia Pan udziały w Estudo?

Jacek_Orzel: W bilansie Spółki jest to ok. 7 tys. zł jeżeli ją sprzedamy to nie mniej niż 1 mln zł. Pytaniem otwartym pozostaje czy uda się nam ją sprzedać? Mam nadzieje zakończyć te dywagacje do końca tego roku .Stefan: czy są plany by granulat wykorzystywać w jakiś sposób samodzielnie? tzn. uruchomić/przejąć produkcje czegoś z granulatu?

Jacek_Orzel: Tak właśnie rozumiemy pojęcie konsolidacji pionowej.


Henryk: Kiedy zostanie ogłoszony sposób finansowania 2 zakładu produkcji granulatu?

Jacek_Orzel: Sposób finansowania zostanie ogłoszony niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym zakresie. Stale nad nią pracujemy ale już dzisiaj mogę wykluczyć emisję akcje po cenach zbliżonych do obecnej ceny rynkowej.wybrałem najciekawsze pytania i odpowiedzi...
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 654
Wysłane: 17 czerwca 2012 10:39:43 przy kursie: 2,54 zł
Ukazał się raport roczny. Pytanie czy ten raport był badany przez biegłego...
Chciałem sprawdzić jak biegły odniósł się do rozliczenia wartości firmy Astor S.A. i jaką wykazano w sprawozdaniu. A tutaj niespodzianka. Wartości niematerialne się nie zmieniają w tym roku. Wygląda tak, jakby nabycie Astora odbyło się rok wcześniej :) Tyle, że tego oczywiście nie ma w raporcie za rok 2010.
Co najgorsze, nie załączono opinii biegłego...

Przypomnę, że w mojej opinii doszło do kreacji zysku i w związku z tym kreacji wartości księgowej.

Schemat przejęcia był taki:

Astor -> ZCP -> Orzeł

Astor wydzielił ZCP wraz z wartością firmy. Czyli premią ponad wartość księgową. ZCP sprzedane zostało jednak z dyskontem. Orzeł mógł pokazać zysk z okazyjnego nabycia. Krótko mówiąc, Astor uważał, że sprzedawane aktywa są warte dużo więcej niż w księgach i tak powstała wartość firmy w samym ZCP. Następnie sprzedał to poniżej tej wartości, co pozwoliło pokazać Orłowi zysk z okazyjnego nabycia. Śmierdzi to na kilometr kreowaniem wyniku.

rafsty
rafsty PREMIUM
10
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 304
Wysłane: 17 czerwca 2012 13:34:06 przy kursie: 2,54 zł
Rzeczywiście, przy takim schemacie transakcji przydałby się zaudytowany test na utratę wartości goodwill. A tak, to raport ma wartość bardziej kolekcjonerską.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,105 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +168,25% +33 649,63 zł 53 649,63 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło