pixelg
GETBACK - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7

GETBACK [GBK]

AKTUALNY KURS: 3,75 zł (-17,04%) 16-04-2018 09:04
Deogracias
Deogracias PREMIUM
6
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 469
Wysłane: 19 czerwca 2017 09:10:39
Kolejna ofert publiczna - na giełdę wchodzi spółka windykacyjna GETBACK, której korzenie sięgają grupy Leszka Czarneckiego, ale w zeszłym roku została sprzedana funduszowi DNLD Holdings B.V. z siedzibą w Holandii za 825 mln zł.

Link do prospektu:
www.getbacksa.pl/oferta-public...

Harmonogram oferty:
20 czerwca 2017 r. publikacja aneksu do Prospektu z Ceną Maksymalną
26 czerwca – 3 lipca 2017 r. - okres przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych
4 lipca 2017 r.:
- zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
- ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych
opublikowanie Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych oraz dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
5-7 lipca 2017 r. - okres przyjmowania zapisów Inwestorów Instytucjonalnych
10 lipca 2017 r. - przydział Akcji Oferowanych
około 17 lipca 2017 r. - zakładany pierwszy dzień notowania akcji i PDA na GPW

Oczywiście może ulec zmianie;)

Jutro powinna zostać podana maksymalna cena w zapisach.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki

kasztan
0
Dołączył: 2013-08-31
Wpisów: 204
Wysłane: 19 czerwca 2017 09:20:05
825 mln zł. Czarnecki zrobił majstersztyk.

Deogracias
Deogracias PREMIUM
6
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 469
Wysłane: 19 czerwca 2017 09:35:10
Wstępny szacunek wartości Getback w ramach IPO to 2-2,5 mld zł.

Więc mamy tutaj iście atomowy wzrost wartości:
2014 - 270 mln zł (kupno Getback przez Ideabank)
2016 - 825 mln zł (sprzedaż Getback przez Ideabank)
2017 - 2000-2500 mln zł wycena w ramach oferty publicznej
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
191
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 550
Wysłane: 20 czerwca 2017 01:16:40
Maksymalna cena emisyjna za akcje Getback to 27 zł. Daje to wycenę spółki przed ofertą na kwotę 2,16 mld zł. Uplasowanie akcji w tej cenie oznacza chyba rekord GPW - wartość oferty ponad 1 mld zł.
www.stockwatch.pl/ipo/getback-...

Omówienie będzie dzisiaj, ale nie spodziewajcie się go rano ;)

Vox
122
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 6 599
Wysłane: 20 czerwca 2017 01:34:37
ciag dalszy:

Cytat:
2014 - 270 mln zł (kupno Getback przez Ideabank)
2016 - 825 mln zł (sprzedaż Getback przez Ideabank)
2017 - 2000-2500 mln zł wycena w ramach oferty publicznej


2019 - Squeeze out - 500 mln zł, Shame on you
Edytowany: 20 czerwca 2017 01:35

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
191
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 550
Wysłane: 20 czerwca 2017 13:57:31
Status debiutu: To skomplikowane – omówienie prospektu emisyjnego GK GetBack SA

Na parkiet zmierza kolejny ciekawy i wielowymiarowy podmiot z branży wierzytelności. Historia GetBack jest imponująca - w ciągu pięciu lat spółka zbudowała biznes, który na rynku polskim walczy o miano lidera. GetBack powstał w 2012 r. i już po dwóch latach wszedł na rynek rumuński, a po czterech rozpoczął współpracę z PRA Group, zagranicznym inwestorem instytucjonalnym.
Niestety, struktura grupy (a w związku z tym i wyników) jest dość mocno złożona i dynamicznie zmienia się w czasie, co komplikuje analizę i rachunkowość. Wydaje się, że właśnie z tego powodu bliżej jej do BEST, czy Kredyt Inkaso niż Kruka. Jeśli chodzi o portfel wierzytelności pod zarządzaniem, to znajduje się w połowie drogi między polskim liderem branży a BEST-em, ale to właśnie z Krukiem rywalizuje o miano największego inwestora.


kliknij, aby powiększyć


Oferta
Spółka oferuje inwestorom 40 mln akcji spółki, z czego 20 mln stanowią akcje nowej emisji, natomiast pozostałe 20 mln akcje należące do dotychczasowych akcjonariuszy. Cenę maksymalną akcji ustalono na 27 zł, co daje nam wartość oferty na poziomie ponad 1 mld zł. Wpływy z emisji akcji zarząd zamierza przeznaczyć na:
- nabywanie portfeli wierzytelności na własny rachunek w Polsce i za granicą, przy czym w przypadku braku atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych zarząd nie wyklucza odkupywania przez własne FIZy portfeli wierzytelności od zewnętrznych FIZ, których portfelami zarządza.
- ewentualne akwizycje podmiotów z branży
Krótko mówiąc, GetBack zamierza kupować portfele bezpośrednio lub przez przejęcie całych spółek z posiadanymi przez nie portfelami.

Historyczne dane finansowe - bilans
Jak wspomniałem na wstępie, grupa rozwija się w ekspresowym tempie. W ciągu nieco ponad 3 lat suma bilansowa grupy wzrosła z poziomu 126 mln zł (na koniec 2013 r.) do 1,82 mld zł (na koniec pierwszego kwartału 2017 r.). Żeby jednak zrozumieć, co się dzieje w bilansie, trzeba mieć świadomość modelu biznesowego. GetBack zarządza wierzytelnościami FIZ-ów, ale w części z nich posiada 100 proc. certyfikatów i te są konsolidowane metodą pełną, w części ma znaczący udział (przeważnie 20 proc. certyfikatów) i te pokazuje jako jednostki współkontrolowane i konsoliduje metodą praw własności. Ale Getback posiada także certyfikaty o mniejszościowym udziale, a FIZ-y je emitujące nie podlegają konsolidacji – dla tych podmiotów świadczy usługi zarządzania/serwisowania i z nich osiąga przychody, a same posiadane certyfikaty są prezentowane w wartości godziwej.


kliknij, aby powiększyć


Jak widać na powyższym wykresie dominującym aktywem grupy są portfele wierzytelności nabywane na własny rachunek i ryzyko (czyli nabywane przez FIZ-y, w których spółka posiada 100 proc. certyfikatów).

Drugim największym aktywem są należności, które - jak czytamy w prospekcie - są efektem sprzedaży wierzytelności do funduszy zewnętrznych (niekonsolidowanych metodą pełną) oraz konsekwencją wystawionych a nie opłaconych jeszcze faktur za zarządzanie funduszami zewnętrznymi. Na koniec 2016 r. 231,9 mln zł należności było pochodną sprzedaży wierzytelności poza grupę, a 26,5 mln zł obejmowało należności za zarządzanie. Wzrost pozycji w 1 kw. tego roku wynikał z kolejnych sprzedaży pakietów wierzytelności.

Znaczącą część aktywów stanowią także jednostki stowarzyszone konsolidowane metodą praw własności. Są to FIZ-y, w których GetBack posiada znaczącą część certyfikatów.

Oczywiście wzrost sumy bilansowej (certyfikaty, jednostki stowarzyszone) wynika z rozszerzania zakresu działalności. W roku:
2013 – podpisano umowy zarządzania z Open Finance TFI
2014 – podpisano umowy zarządzania z Altus TFI
2015 – podpisano umowy zarządzania z Noble Funds TFI
2016 – podpisano umowy zarządzania z Trigon TFI
2016 – podpisano umowy zarządzania z Saturn TFI
Ale także nabycia kolejnych portfeli wierzytelności.


Na koniec 1 kw. 2017 r. spółka była stosunkowo mocno zadłużona. Wskaźnik ogólnego zadłużenia wynosił 75,7 proc., a dług finansowy netto w stosunku do kapitału własnego wynosił 2,1 (dane prezentowane przez spółkę). Wydaje się, że prezentowany parametr nie zawiera wszystkich pozycji długu oprocentowanego ze sprawozdania. W prospekcie napisano, że:

Cytat:
W zakresie zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań długoterminowych, zobowiązania wobec grupy kapitałowej LC Corp B.V. na koniec marca 2017 r. wynosiły, odpowiednio, 211 mln PLN z tytułu nabycia pakietów wierzytelności oraz 38 mln PLN z tytułu nabycia certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych zamkniętych. Zobowiązania o wartości 210 mln PLN są zobowiązaniami oprocentowanymi. Oprocentowanie jest równe zmiennej stopie WIBOR 1M albo WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę.


Licząc wskaźnik długu netto do kapitału własnego z uwzględnieniem zadłużenia oprocentowanego wobec LC Corp B.V. dostaniemy wskaźnik na poziomie 2,6. A trzeba jeszcze pamiętać, że to wartości sprzed emisji obligacji, z których GetBack pozyskał 440 mln zł, co stanowi wzrost zadłużenia 32 proc. względem stanu na koniec 1 kw. (choć nie wiemy czy część nie poszła na spłatę już istniejącego zadłużenia).

Historyczne dane finansowe - przychody
W związku z modelem biznesowym i strukturą kapitałową GetBack ma dość złożony profil przychodów. W zakresie portfeli własnych (FIZ ze 100 proc. udziałem) podobnie jak w przypadku Kruka spłata (odzysk) wierzyciela dzielona jest na dwie części – przychody oraz amortyzację odzwierciedlającą koszt zakupu. Nie są to jednak wartości porównywalne, bo Kruk dyskontuje przyszłe wpływy brutto, natomiast GetBack wpływy netto. To oznacza, że zwiększone nakłady na windykację w Kruku ujawniają się jeszcze przed zwiększeniem spłat i są wykazywane quasi cashowo. Podobny model do GetBacku stosuje na przykład Kredyt Inkaso.

Warto też zwrócić uwagę, że w 2016 r. GetBack dokonał dużego przeszacowania wartości portfela – 17 proc. wartości odzysków. W przypadku Kruka przeszacowanie w tym samym okresie wyniosło 8 proc. spłat. Raczej ciężko oczekiwać żeby aż tak duże przeszacowanie uznać za powtarzalne. Jak widać na poniższym wykresie przeszacowanie o takiej istotności nie miało do tej pory miejsca:


kliknij, aby powiększyć


Nie oznacza to od razu, że portfel GetBacku jest przeszacowany. Odzyski w stosunku do wartości portfela (urocznione) wynoszą w ciągu ostatnich dwóch latach od 43 do 78 proc. wartości portfela. Analogiczny parametr dla Kruka wahał się w przedziale 45-61 proc.


kliknij, aby powiększyć


Spółki różni także krzywa spłat, czyli proc. odzyskiwanej wierzytelności w stosunku do zapłaconej ceny w kolejnych latach.


kliknij, aby powiększyć


Getback odzyskuje kwotę zapłaconą za pakiet szybciej od Kruka – 3 lata (103 proc.). W tym samym czasie Kruk osiąga 90 proc. spłaty.


kliknij, aby powiększyć


To prawdopodobnie wynika także z większego udziału windykacji polubownej w Kruku.

Wróćmy jednak do przychodów. GetBack poza obrotami na własnych pakietach osiąga także przychody z zarządzania. Wynik na tej aktywności jest w ogólnej sumie EBITDA nie do pominięcia, choć udział ten się w 2016 r. zmniejszył. W 2015 r. EBITDA gotówkowa zarządzania wynosiła 52 proc. EBITDA portfeli własnych, natomiast w 2016 r. już tylko 8 proc.


kliknij, aby powiększyć


Tak samo stało się w 1 kw. tego roku, kiedy odnotowano istotny spadek przychodów z zarządzania. W prospekcie czytamy, że:
Cytat:
Przychody z tytułu zarządzania portfelami wierzytelności spadły o 43,5 proc., czyli 9,7 mln PLN, do 12,6 mln PLN w okresie trzech miesięcy zakończonym w dniu 31 marca 2017 r. z 22,3 mln PLN w okresie trzech miesięcy zakończonym w dniu 31 marca 2016 r. Ten spadek wynikał z nabycia przez grupę dwóch jednostek zależnych, które dotychczas były uwzględniane w segmencie zewnętrznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz obniżenia wynagrodzenia spółki jako zarządzającego wierzytelnościami w jednym z zewnętrznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych.


Prawdopodobnie analogiczne zjawiska miały miejsce w 2016 r. względem 2015 r.
W segmencie zarządzania mamy także przychody z tytułu zysków jednostek stowarzyszonych. W 2015 r. jednostki te dały ekstra prawie 12 mln zł, natomiast w 2016 r. prawie cały zysk został oddany. Spółka w prospekcie wyjaśnia, że część uczestników niektórych funduszy posiada uprzywilejowanie co do dochodu, co oznacza że mają one pierwszeństwo do osiągniętego zysku. Tak się stało w 1 z funduszy w 2016 r. i w efekcie spadła wartość certyfikatów. Można powiedzieć, że w zamian za wkładany do funduszu kapitał spółka może go serwisować – tak wygląda model biznesowy. Z samych certyfikatów w jednostkach stowarzyszonych przychody są per saldo nieznaczące. W sprawozdaniu przede wszystkim brakuje informacji o aktywach pod zarządzaniem tego segmentu, przez co bardzo ciężko ocenić efektywność działalności spółki w tym zakresie.

Historyczne dane finansowe – koszty i wyniki
Wygląda na to, że GetBack jest efektywniejszy od Kruka pod względem kosztowym.
Z opublikowanych przez spółkę danych finansowych wynika koszty jako proc. spłat wynoszą w ostatnich latach „grube” kilkanaście procent. W przypadku Kruka średnia parametru wynosi 27 proc.


kliknij, aby powiększyć


Z tym, że jak wspomniałem wcześniej Kruk pokazuje swoje koszty zasadniczo wcześniej - w momencie poniesienia, natomiast GetBack w momencie spłaty. Parametry te są zatem nie do końca porównywalne.

Na poziomie zysku operacyjnego spółka wypracowała w kolejnych latach odpowiednio wynik na poziomie:
2013 – 25,5 mln zł
2014 – 64,3 mln zł
2015 – 122,6 mln zł
2016 – 234,7 mln zł
2017 (ostatnie 4 kwartały): 269,3 mln zł

Nie oznacz to jednak, że takie dynamiki zysków osiągano także na poziomie zysku brutto czy netto. Rozwój spółki wiązał się ze wzrostem zadłużenia i dźwigni finansowej. Na poziomie zysku brutto mamy odpowiednio:

2013 – 13,1 mln zł
2014 – 54,3 mln zł
2015 – 110,0 mln zł
2016 – 191,2 mln zł
2017 (ostatnie 4 kwartały): 199 mln zł

Wycena
W związku ze strukturą grupy, współpracą z zewnętrznymi podmiotami najbardziej porównywalną spółką dla Getbacku jest BEST. Zasadami rachunkowości najbliżej spółce do Kredyt Inkaso, natomiast wielkością do Kruka. Według wskaźników www.stockwatch.pl/ipo/getback-... spółka jest niedowartościowana względem Kruka (EV/EBIT, EV/EBITDA), ale jednocześnie przewartościowana względem bardziej porównywalnych Besta i Kredyt Inkaso. Średnia dla wskaźnika EV/EBITDA dla trzech największych spółek wynosi 13,2 natomiast dla spółki 14,41. Można więc powiedzieć, że przy cenie z oferty spółka jest lekko przewartościowana względem sektora.

W ciągu ostatnich czterech kwartałów Kruk osiągnął EBITDA gotówkową na poziomie 690 mln zł, zaś GetBack 318 mln zł, co stanowi 46 proc. EBITDA gotówkowej Kruka. Przy cenie maksymalnej wartość spółki wyniesie 2,16 mld zł, natomiast kapitalizacja Kruka wynosi 5,62 mld zł, a zatem dostajemy wycenę na poziomie 38 proc. wartości Kruka. Branżowy lider ma jednak znacznie mniejszy poziom zadłużenia, jest spółką publiczną. Niższe zadłużenie Kruka powoduje, że spółka ta ma także większe możliwości wzrostu, a także dostaje premię za pozycję numer 1 i przede wszystkim jest znacznie bardziej transparentna.

Wycena rentą wieczystą daje 22 zł za akcję, natomiast wyceną metodą zysków dodatkowych trafia w wartość maksymalną. Przy rencie wieczystej trzeba jednak pamiętać, że metoda ta zakłada powtarzalność wyników, a w przypadku Getbacku mamy z jednej strony przeszacowania (ca 50 mln zł), co odpowiada ok. 1/5 zysków spółki, z drugiej bardzo dynamiczny historyczny wzrost.

Problem w tym, że w kolejnych latach o takie tempo wzrostu może być już ciężko. W latach poprzednich właścicielem Getbacka były grupy kapitałowe powiązane z bankami i w zasadzie spółka miała nieograniczony dostęp do kapitału. Po przejęciu spółki w czerwcu 2016 r. strumień gotówki od spółek powiązanych się urwał, a z parametrami finansowymi spółki po ostatniej emisji obligacji o finansowanie z rynku może już nie być tak prosto. Dlatego zupełnie nie może dziwić chęć upublicznienia Getbacku i pozyskania 500 mln zł na rozwój.

Trzeba też wspomnieć o problemach związanych z odcięciem spółki od spółek powiązanych z Leszkiem Czarneckim. W prospekcie napisano, że:

Cytat:
W dniu 5 czerwca 2017 r. Spółka wypowiedziała z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia, umowę zlecenia zarządzania częścią portfela inwestycyjnego Open Finance Wierzytelności Detalicznych NSFIZ obejmującego sekurytyzowane wierzytelności zawartą w Warszawie w dniu 12 grudnia 2013 r. Ponadto także w dniu 5 czerwca 2017 r. Kancelaria Prawna Getback dokonała wypowiedzenia Open Finance Wierzytelności Detalicznych NSFIZ umowy o obsługę prawną z dnia 12 grudnia 2013 r. z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia. Po upływie okresu wypowiedzenia strony przedmiotowych umów są zobowiązane do rozliczenia wynagrodzenia należnego Spółce oraz Kancelarii Prawnej Getback z tytułu realizacji powyższych
umów, w szczególności wynagrodzenia z tytułu zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego, które według szacunków Spółki oraz Kancelarii Prawnej Getback na dzień 5 czerwca 2017 r. wynosiło ok. 102 mln PLN i zostanie finalnie obliczone według stanu na ostatni dzień obowiązywania umów tj. 30 września 2017 r. Decyzja o wypowiedzeniu umów przez Spółkę oraz Kancelarię Prawną Getback była podyktowana brakiem możliwości osiągnięcia porozumienia z głównym uczestnikiem funduszu w kwestii ustalenia korzystnych dla Spółki i Kancelarii Prawnej Getback warunków biznesowych dotyczących dalszej obsługi wierzytelności sekurytyzowanych Open Finance Wierzytelności Detalicznych NSFIZ.


W odpowiedzi Getin Noble Bank komunikatem bieżącym poinformował, że nie uznaje tej wierzytelności.
Na inwestorów negatywnie może także działać wycena spółki przy poprzedniej transakcji, która została przeprowadzona nieco ponad rok temu. Idea Bank sprzedała GetBack za kwotę 825 mln zł.

Spółka jest tym więcej warta, im bardziej uda jej się emisja, dzięki której będzie mogła kontynuować dynamiczny wzrost. Ze średnich sektorowych mamy w wycenie lekką premię, natomiast w porównaniu do lidera (Kruka) dyskonto. Z wycen majątkowych wynika, że spółka jest przewartościowana, ale przy tak wysokiej rentowności kapitałów własnych i aktywów nie ma to żadnego znaczenia, bo liczą się wtedy metody dochodowe. Nawet zakładając stagnację w wynikach spółki i eliminując zdarzenia jednorazowe oferta nie wydaje się przewartościowana, choć raczej nie ma zwyczajowej premii za upublicznienie w kontekście ryzyka współpracy z funduszami powiązanymi z Leszkiem Czarneckim.


>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 29 czerwca 2017 15:12

oligas
0
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 20 czerwca 2017 18:54:07
Ciekawe czy pójdzie po cenie maksymalnej, spółka ciekawa, ale transparentność słabsza niż Kruka więc premia w wycenie rynkowej będzie też zapewne też słabsza.

Kris59
14
Dołączył: 2013-02-19
Wpisów: 203
Wysłane: 3 lipca 2017 08:46:03
Ciekawe jest też jak idzie book building akcji GetBack SA? Czy jest naprawdę spore zainteresowanie instytucji czy to tylko... ściema prezesa Kąkolewskiego aby zmobilizować popyt?
Czy ktoś może dotarł do jakiś informacji?

addison
24
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 181
Wysłane: 3 lipca 2017 13:40:38
zasłyszane od byłego pracownika getbacka.

Biznes Leszkowy trzyma klienta od początku do końca.

kredyt na samochód spłacany na konto w GNB, po kilku latach od spłacenia kredytu getback dzwoni o spłatę długu za prowadzenie specjalnego konta, które nie zostało zamknięte po spłacie kredytu samochodowego. Nie dziwi bo GNB nie ma w tym biznesu aby zamykać konta, ale dlaczego pierwsze monity klienci dostają po latach i to od razu od getbacka?

biznes...

tom239
0
Dołączył: 2013-07-28
Wpisów: 73
Wysłane: 3 lipca 2017 14:17:07
Get Back obecnie to nie "leszkowy biznes" Napisz to na forum GNB. Chyba z powiązań z leszkiem zostały pozwy, gdzie pozywającym o 100 mln jest getback ale tu odsyłam do sprawdzenia


Deogracias
Deogracias PREMIUM
6
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 469
Wysłane: 3 lipca 2017 14:18:39
Moje zdanie odnośnie oferty.

Plusy oferty publicznej GETBACK:

- spółka pokazała, że potrafi rozwijać się w bardzo szybkim tempie
- mocna pozycja na rynku (nr 2 Polsce)
- know-how wypracowane na polskim rynku powinno pozwolić na rozwój za granicą
- połowa środków z oferty publicznej ma trafić do spółki, co pozwoli na dalszy rozwój
- wielkość oferty powoduje duże zainteresowanie inwestorów zagranicznych i oraz inwestorów instytucjonalnych, a spółka prawdopodobnie szybko trafi w skład indeksu MWIG40.
- wysokie wyceny domów maklerskich (4 rekomendacje powyżej ceny maksymalnej) powinny wspierać kurs, przynajmniej w krótkim terminie
- spółka ma bardzo wysokie wskaźniki sprawności działania
- wskaźnik cena/zysk na poziomie 9,7 (bez uwzględniania nowej emisji akcji) jest stosunkowo niski
- atrakcyjne parametry wyceny w porównaniu do KRUKA, lidera branży windykacyjnej

Minusy oferty publicznej GETBACK:
- konflikt z bankiem GETIN NOBLE może utrudnić dostęp do nowych pakietów wierzytelności
- wyniki za 2016 zostały „podpompowane” za pomocą inżynierii finansowej (przeszacowanie pakietów) o około 50 mln zł (około 25% zysku za ostatnie 12 miesięcy)
- wysokie tempo rozwoju może być trudne do utrzymania
- rentowność biznesu w długim okresie może spaść
- spółka ma wysokie wskaźniki zadłużenia
- historia giełdowa spółek spod znaku grupy GETIN jest mocno negatywna
- bardzo prawdopodobna jest duża redukcja w transzy dla inwestorów indywidualnych
- model biznesowy jest wrażliwy na kombinacje w księgowości
- w najbliższych latach trudno będzie liczyć na dywidendy

Podsumowując - IPO pewnie będzie sukcesem, ale w długim terminie taka wycena może być trudna do utrzymania. Sprzedają fundusze private-equity - więc gdyby widziały potencjał do sprzedaży później po lepszych cenach to stać je na to, żeby poczekały. Z drugiej strony patrząc fundusze PE zostawiły sobie 3/4 tych akcji które kupiły w zeszłym roku.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki

Kris59
14
Dołączył: 2013-02-19
Wpisów: 203
Wysłane: 3 lipca 2017 16:24:44
A skąd wiadomo,że " wielkość oferty powoduje duże zainteresowanie inwestorów zagranicznych oraz inwestorów instytucjonalnych (...)" ???
To są tylko gdybania poparte co najwyżej opiniami prezesa Kąkolewskiego ( patrz wywiad dla parkietu).
Aktualnie inwestorzy instytucjonalni mają w czym wybierać:
- wielka oferta Playa na ponad 5,3 mld zł.
- ofeta "wyprzedażowa" akcji Raiffeisen Banku Polska.
Wcale więc nie jest pewne to "duże" zainteresowanie. Nawet jeśli akcje GetBack SA będą sprzedane to nie gwarantuje udanego debiutu mimo wielu pozytywnych rekomendacji biur maklerskich. Przyczyna jest prozaiczna - brak kapitału na giełdzie.

piotrek0220
0
Dołączył: 2011-04-09
Wpisów: 5
Wysłane: 5 lipca 2017 00:11:35
no i mamy po 18,5 zł, czyżby popyt nie dopisywał??

Deogracias
Deogracias PREMIUM
6
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 469
Wysłane: 5 lipca 2017 10:29:01
"Kris59" napisał(a):
A skąd wiadomo,że " wielkość oferty powoduje duże zainteresowanie inwestorów zagranicznych oraz inwestorów instytucjonalnych (...)" ???


2 argumenty:
1. Jeśli spółka wejdzie do MWIG40 (co jest bardzo prawdopodobne) to niejako z automatu wejdzie w portfele niektórych funduszy.
2. Spółka jest duża. Małymi część instytucji się po prostu nie interesuje.

"Kris59" napisał(a):
Przyczyna jest prozaiczna - brak kapitału na giełdzie.


A argument o niewielkiej ilości kapitału na giełdzie trafny.
Jeśli podsumować oferty publiczne, które aktualnie trwają, to kapitału trzeba sporo:
GETBACK - 1,08 mld (wg ceny maksymalnej)
PLAY - 5,3 mld
RAIFFEIESEN BANK - załóżmy 1 mld

To w sumie daje koło 7 mld zł, podczas gdy miesięczne obroty na GPW to około 20 mld zł.

Więc zmobilizowanie takiego kapitału nie jest trywialnym zadaniem, nawet jeśli oferujące akcje spółki byłyby superatrakcyjne.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki

Kris59
14
Dołączył: 2013-02-19
Wpisów: 203
Wysłane: 5 lipca 2017 11:36:07
Deogracias.

I co powiesz o popycie na akcje GetBack SA i cenie sprzedaży na poziomie 18,50 zl/akcja.
I co powiesz o rozmijaniu się opinii analityków wyceniających spolke nawet na ponad 4 mld zł z brutalna rzeczywistością?
I co powiesz o b.profesjonalnej wycenie akcji społki ok 30,20 zł przez ZMiD ?
I co powiesz o wywiadzie prezesa Kąkolewskiego,ktory wręcz mówił o euforycznym
( cokolwiek to znaczy) zainteresowaniu akcjami społki?
Analizy swoje a życie swoje. Ot brak kapitału na giełdzie i nawet tego z zagranicy.
Czy nie sądzisz,że wyniki oferty publicznej GetBacka wpłyna niekorzystnie na zainteresowanie ofertą Playa? Zainteresowanie indywidualnych może być mocno ograniczone i kto wie czy Play uplasuje cała ofertę a już na pewno nie za 44 zł/a.

tom239
0
Dołączył: 2013-07-28
Wpisów: 73
Wysłane: 5 lipca 2017 13:22:22
zawcześnie na otwieranie szmpana, że się nie zpaisałeś kris. Generalnie oba debiuty mogę być bardzo udane. A co do wycen analityków a rzeczywistości np. auto partner miałem w swoim protfelu(z rynku pierwotnego) i jakieś 3M trzeba było żeby cena dogoniła wycenę porównawczą.Z getbackiem może byc podobnie (podobny profil spółki szybko rosnącej).
W Play trochę jak dla mnie przekombinowali z warnukami reduckji. Jak ktoś getback kupował na dłużej to tylko się cieszyć z cenny 18,5.

Kris59
14
Dołączył: 2013-02-19
Wpisów: 203
Wysłane: 5 lipca 2017 16:53:51
Tom 239.
Nie rozumiem twojego wpisu? Na co niby miałem się nie zapisać? Na GetBacku akurat zatankowałem pełny bak i też z myśla o inwestycji długoterminowej. A na Playa chyba się nie zapiszę bo na pierwszy termin nie zdążę a po drugie jakos nie wierzę w sukces tej emisji.

tom239
0
Dołączył: 2013-07-28
Wpisów: 73
Wysłane: 5 lipca 2017 17:18:23
Chyba sobie dopowiedziałem.

GBK po 18,5 to taki papier na, którym trzy cyfrowa rentowność w kilka lat nie powinna bardzo dziwić nie mniej jednak (tak z pamięci) zadłużenie ogółem 0,75? Jedne z bardziej spektakularnych bankructw to szybko rozwijające się spółki co "potknęły" się o swoje zadłużenie.

Nie wierzysz w debiut Play znaczy, żę będzie udanny czy, że w ogółe będzie?

Zawsze sprzedający może zakceptować niższą cennę i mniejszą ilość tak też bywało ale może pójść jak w przypadku dino.

Kris59
14
Dołączył: 2013-02-19
Wpisów: 203
Wysłane: 6 lipca 2017 12:47:49
Tom239
Raczej w to czy debiut Play będzie udany. Na rynku nie ma kapitału na tak dużą oferte ponad 5 mld zł. Ceny zbyt wiele nie obnizą bo to jest sprzedaż starych akcji a raczej mocno ograniczą pulę sprzedażową. Oferta jednak dojdzie do skutku. A kto bedzie kupował te akcje po debiucie to inna sprawa?

wesolyromek
0
Dołączył: 2017-07-06
Wpisów: 1
Wysłane: 6 lipca 2017 13:36:59
Wróżą zieleń... ale popyt był słaby wśród instytucjonalnych i Abris sprzedaje 20 mln swoich akcji mimo nie do końca zadowalającej ceny

www.pb.pl/debiut-getbacku-racz...

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,709 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +160,29% +32 058,65 zł 52 058,65 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d