pixelg
TELESTR - Spółki od A do Z - NewConnect - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4

TELESTR [TLS]

AKTUALNY KURS: 22,00 zł (+2,80%) 11-06-2021 15:08
anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
247
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 649
Wysłane: 26 maja 2017 16:45:57
Błędy w sumie kontrolnej – omówienie sprawozdania finansowego GK Telestrada SA po 1 kw. 2017 r.

Topniejące przychody
Telestrada od lat zmaga się z problem spadających obrotów. Akwizycja NOM podbiła oczywiście bazę przychodową, ale obroty z kwartału na kwartał cały czas spadają. W 1 kw. roku sprzedaż pierwszy raz od momentu akwizycji spadła poniżej 15 mln zł. W ujęciu nominalnym obroty skurczyły się o 1,7 mln zł, czyli 10,4 proc.


kliknij, aby powiększyć


Choć spółka chwali się wzrostem kart SIM to niestety inne zjawiska powodują w najlepszym razie stagnację sprzedaży. Warto także zwrócić uwagę, że dynamika przyrostu samych SIM jest prawie liniowa, a samych kart przybywa co miesiąc coraz mniej, co jak można się domyślać jest związane z zkończeniem konwersji:
Cytat:
W związku z zakończeniem z końcem 2016 roku projektu migracji z usług kablowych na oparte o technologię komórkową w I kwartale 2017 roku reorganizację przeszły działy obsługujące klientów detalicznychkliknij, aby powiększyć


Inwestorzy kochają i doceniają rosnące spółki, a niestety Telestrada nie pokazuje żadnej przesłanki do tego, że operacyjnie coś miałoby się zmienić. Kiedyś brak wzrostu można było tłumaczyć konwersją abonentów tradycyjnych linii telefonicznych na SIM i możliwymi zwolnieniami z opłat. W tym kwartale jak wskazałem wyżej konwersja się zakończyła, więc przychody powinny skoczyć w górę. Nic takiego niestety się jednak nie stało.

Mocno spadające koszty pozwalają pokazać wzrost wyników

Za to spółka bardzo udanie ogranicza koszty prowadzenia działalności. Przede wszystkim szybciej koszt własny, dzięki czemu nominalna kwota marży brutto pozostaje w miarę stała. Wydaje się, że musi to oznaczać także ograniczanie kosztów stałych i to jest duży plus. Pamiętać tylko należy, że gdzieś jest kres spadku kosztów, w którym już nie da się ich ograniczać zostawiając możliwość świadczenia usługi. Jeśli obserwowane tendencje utrzymają się w dłuższym czasie to tak jak wspomniałem w poprzednim omówieniu marża brutto na sprzedaży zacznie się w końcu kurczyć. Na razie jednak spółka generuje 7-8 mln marży brutto na sprzedaży.

Działania restrukturyzacyjne prowadzone są także na poziomie kosztów operacyjnych (sprzedaży i zarządu), czyli nie związanych bezpośrednio ze świadczonymi usługami. W IV kwartale zeszłego roku Telestradzie udało się zejść z kosztem poniżej 5 mln zł. To właśnie dzięki temu spółka pokazała w 1 kw. tego roku wzrost wyniku na sprzedaży. Proszę zauważyć, że na poziomie brutto wynik za okres styczeń – marzec był niemal identyczny – 7,56 mln zł vs. 7,47 mln zł. Na poziomie zysku ze sprzedaży mamy już wzrost o 1,14 mln zł, a na poziomie operacyjnym 1,3 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Problemy z rachunkowością rzucają cień na dobry wynik

Z reguły linia finansowa nie budzi większych emocji. W ostatnim kwartale zabrała 60 tys. zł, natomiast w analogicznym okresie czasu poprzedniego roku niecałe 50 tys. zł. Wyjątkiem był tutaj drugi kwartał 2016 r. kiedy to spółka pokazała koszty na poziomie 2,6 mln zł. Ze SKONSOLIDOWANEGO rachunku zysków i strat wynika, że to efekt zbycia inwestycji gdzie na rozliczeniu transakcji spółka wykazała stratę w kwocie 2,56 mln zł. W okresie tym pojawił się tylko jeden raport bieżący o sprzedaży NOM sp. zo.o. www.newconnect.pl/index.php?pa...

Ale sprzedaży do innej spółki zależnej czyli Infotel. Taka sprzedaż nie powinna mieć wpływu na wynik skonsolidowany, poza ewentualnie efektem podatkowym, a jednak jak byk w raporcie wisi strata. Niestety nie mamy jeszcze raportu rocznego, żeby transakcję i efekty dla wyników zweryfikował biegły rewident. Co więcej, wygląda na to, że Telestrada ma swoją autorską księgowość…

Proszę zauważyć rozbieżność wyników za 4 kwartały 2015 r. z raportem rocznym za 2015 r: Początkowo wyniki netto wynosił 6,3 mln zł, a po weryfikacji przez biegłego 5,2 mln zł.

kliknij, aby powiększyć

To jeszcze samo w sobie nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że w raporcie za 4 kwartały 2015 r. spółka jako dane porównawcze znów przedstawia dane sprzed weryfikacji przez biegłego. Mamy więc osobny poziom wyników prezentowany przez zarząd i zupełnie innych przez biegłego. Problem w tym, że sprawozdania badane są raz na rok.

Wycena z dyskontem na niepewność wyniku

Suma zysku brutto za ostatnie 4 kwartały wynosi 7,1 mln zł. Tyle samo mamy na poziomie netto, a zatem spółka pokazuje zerową stopę podatkową. Przy uwzględnieniu podatku w wysokości 19 proc. dostaniemy 5,7 mln zł skorygowanego zysku netto. W tym kontekście kapitalizacje spółki w wysokości 60 mln zł należałoby uznać, za odpowiednią. C/Z w okolicy 10 jest bardzo odpowiednim wskaźnikiem dla podmiotu który nie ma charakteru wzrostowego, a Telestrada takowego nadal nie ma. Ale w tym miejscu należałoby dodać ryzyko spadku wyników – churn i spadek obrotów. W tym kontekście można by powiedzieć, że spółka jest nawet stosunkowo wysoko wyceniana. Z drugiej strony mamy transakcję na aktywach finansowych, która z dużym prawdopodobieństwem jest jednorazowa i obciąża wynik okresu. Po jej wyłączeniu skorygowany i opodatkowany wynik netto wzrośnie do poziomu 7,8 mln zł. Wobec powyższego C/Z spadnie do poziomu 7,7, który można uznać za odpowiedni i uwzględniający ryzyko spadku wyników w przyszłości.

Gdy jednak spojrzymy przez pryzmat dywidendy, to wycena może wydawać się atrakcyjna, przynajmniej dla tych, którzy dają wiarę w to, że spółka przezwycięży spadek sprzedaży. Skorygowana stopa hipotetycznej dywidendy może wynieść przy obecnym kursie nawet 13 proc. Pozostaje tylko pytanie czy prezentowane dane finansowe są wiarygodne…


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 6 sierpnia 2017 16:03

bzdkas
bzdkas PREMIUM
0
Dołączył: 2013-12-02
Wpisów: 325
Wysłane: 7 czerwca 2017 14:43:20 przy kursie: 20,55 zł
Kredyt spłacony w całości:
mojeinwestycje.interia.pl/news...

jaka będzie dywidenda dowiemy się 3 lipca, wtedy walne,
pójdzie cały zysk na dywidendę?? to 5,5mln netto, byłoby nieźle, ale ja przypuszczam, że raczej będzie bliżej 2 zł na akcję.

Danielek
0
Dołączył: 2017-04-05
Wpisów: 44
Wysłane: 14 lutego 2018 19:16:30 przy kursie: 17,50 zł
Pytanie do analityków stockwatch: Telestrada w dzisiejszym raporcie zaksięgowała w kosztach operacyjnych kwotę 1.838.126 i tak to wytłumaczyła "W pozostałe koszty operacyjne zaksięgowano jednorazowe pozagotówkowe koszty wyburzonych budynków (wartość z momentu zakupu nieruchomości obejmującej grunt i budynki) w wysokości 1,838.126 PLN"
Co to konkretnie oznacza i w jakim celu mogli to zrobić ?


Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 5 marca 2018 18:52:46 przy kursie: 17,50 zł
Telefon do audytora – omówienie wyników i sytuacji finansowej GK Telestrada po 4kw. 2017 roku

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
4kw. 2017r. okazał się dla GK Telestrada dość zróżnicowany pod względem dokonań wynikowych na poszczególnych poziomach rachunku zysków i strat w ujęciu r/r. W obszarze działalności podstawowej Grupa ponownie odnotowała spadek przychodów (tym razem o 5%), lecz za sprawą znacznego ograniczenia kosztów własnych (-15%) oraz kosztów ogólnego zarządu (-26%) na poziomach wyniku brutto i netto na sprzedaży wykazała wzrost zysków o odpowiednio 21 i 56% (marża brutto poprawiła się przy tym r/r z 45,2 do 57,3%). Na dalszych poziomach wynikowych dokonania Grupy wypadają już jednak słabo w ujęciu r/r, w czym główną przyczyną są przypisane do pozostałych kosztów operacyjnych jednorazowe pozagotówkowe koszty wyburzonych budynków (wartość z momentu zakupu nieruchomości obejmującej grunt i budynki) w wysokości 1.838 tys. zł. W rezultacie na poziomie wyniku operacyjnego mamy r/r spadek zysku o 27%, na poziomie wyniku brutto o 25%, a w przypadku wyniku netto o 41% (tu dochodzi kwestia podatku odroczonego w okresie odniesienia względem zapłaconego w okresie rozpatrywanym). Co do samej zasadności uwzględniania kosztów wspomnianego wyżej zdarzenia w ramach pozostałych kosztów operacyjnych (pytano o tym na forum), na ostateczne rozstrzygnięcie tej kwestii będzie trzeba poczekać do raportu rocznego i opinii biegłego rewidenta. Teoretycznie Grupa mogła rozliczyć to w ten sposób, ale wszystko zależy od szczegółów i interpretacji zdarzenia, a tych do końca nie znamy.

W skali całych 12m sytuacja wynikowa Grupy prezentowała się całościowo bardziej korzystnie, choć częściowo układ z 4kw również jest tu widoczny. Przychody były r/r niższe o 6%, a na kolejnych poziomach wynikowych odnotowano wzrost zysków - brutto na sprzedaży o 5%, netto na sprzedaży o 47%, operacyjnego o 21% (efekt wspomnianych wcześniej kosztów wyburzonych budynków), brutto o 76% (efekt dużo niższych kosztów finansowych/strat inwestycyjnych) i netto o 77%.

Od strony wartościowej zmiany sytuacji wynikowej Grupy we wskazanych okresach przedstawiono na wykresach poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


O bardziej dogłębnej analizie wyników rozpatrywanego Emitenta można zapomnieć, gdyż nie raportuje on szczegółowych danych dotyczących przychodów i kosztów, czy też wyników w podziale na oferowane usługi. Mamy wyłącznie ograniczoną informację o zmianach procentowych (najczęściej usługobiorców i przychodów w ramach poszczególnych usług), co jednakże bez danych ilościowych, które za nimi stoją, niewiele wnosi. Wyjątek w tym względzie stanowią karty SIM, ale o tym za chwilę.

Patrząc na tendencje wynikowe i efektywnościowe Grupy z szerszej perspektywy czasowej [wykresy poniżej, ujęcie narastające za 12m, jednostki kolejno – tys. zł oraz %] można zauważyć, że mimo systematycznego spadku przychodów cały czas twardo trzyma ona poziom zysku brutto na sprzedaży (efekt ciągłych ograniczeń kosztowych), a w ostatnim okresie sprawozdawczym nawet go nieco poprawiła, i tym samym może pochwalić się coraz wyższym poziomem marży brutto (rentowność sprzedaży na wykresie). Taki stan rzeczy nie może jednak trwać w nieskończoność, gdyż możliwości redukcji kosztów nie są nieograniczone. W przypadku dalszych poziomów wynikowych i opartych na nich wskaźnikach rentowności sytuacja nie jest już tak jednokierunkowa i w generalnie wzrostowej tendencji pojawiają się okresowe regresy, spowodowane jednakże najczęściej zdarzeniami o charakterze jednorazowym (tak jak chociażby wykazanie w rozpatrywanym okresie kwartalnym kosztów wyburzonych budynków, czy też w jednym z kwartałów 2016r. straty na inwestycji, której uwzględnienie w wątpliwość poddano we wcześniejszej analizie wyników po 1kw. 2017r.).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Co do perspektyw Grupy w kolejnych okresach sprawozdawczych, to z jednej strony pozytywnie należy ocenić jej przeprowadzkę do nowej siedziby, co zgodnie z wcześniejszym przekazem w raportach powinno przełożyć się na oszczędności kosztowe, możliwość uzyskania dodatkowych przychodów z najmu, a także rozwój usług inteligentnych oraz poszerzenie oferty Telestrady o nowe funkcjonalności, a z drugiej pewien niepokój budzi notowana ostatnio tendencja w zakresie liczby aktywnych krat SIM, która po dłuższym okresie systematycznego wzrostu (fakt faktem że coraz bardziej gasnącego) odnotowała w październiku 2017r. spadek, a następnie ustabilizowała się w kolejnych miesiącach nieco poniżej poziomu 70 tys. (wykres poniżej).


kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych GK Telestrada, to w ujęciu kwartalnym (wykres poniżej po lewej – jednostka tys. zł) odnotowano tu r/r ograniczenie odpływu środków na poziomie salda ogólnego (-1,65 wobec -3,84 mln zł), co jednakże nie wynikało z poprawy w obszarze operacyjnym (spadek generowanej gotówki z 4,5 do 3,4 mln zł, przy niższej nadwyżce finansowej netto – spadek z 3,5 do 1,9 mln zł), lecz znacznego ograniczenia finansowych wydatków netto (-4,3 wobec -8,1 mln zł przed rokiem). Jednocześnie przepływy inwestycyjne zamknęły się wyższymi r/r wydatkami netto – -0,76 wobec -0,23 mln zł.

Tym samym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej – jednostka tys. zł) Telestrada nieznacznie poprawiła swoją sytuację w zakresie salda ogólnego (1,8 wobec -0,38 mln zł na koniec września 2017r.), przy generalnie korzystnej jego strukturze – gotówka generowana w obszarze działalności operacyjnej (bazująca głównie na nadwyżce finansowej netto i zbliżona do raportowanej EBITD-y) pokrywa inwestycyjne i finansowe wydatki netto.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Względem poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa Grupy uległa zmniejszeniu o 14%, czemu po stronie aktywów odpowiadał spadek wartości składników trwałych o 10% (głównie za sprawą zmniejszenia środków trwałych w budowie, co jest trochę niezrozumiałe gdyż skoro ukończono budowę nowej siedziby to nakłady na nią poniesione powinny przejść ze środków trwałych w budowie na adekwatne środki trwałe, a tego nie widać; tak więc pojawia się kolejna kwestia do rozstrzygnięcia w ramach audytowanego raportu rocznego) i obrotowych o 19% (głownie środków pieniężnych), a w przypadku pasywów wzrost kapitałów własnych o 9% i spadek zobowiązań ogółem o 50%, w tym w całości dotyczyło to zadłużenia krótkoterminowego.

Zmiany te wpłynęły in plus na strukturę kapitałowo-majątkową GK Telestrada, która i tak od pewnego czasu prezentuje się korzystnie – nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi, w tym często w pełni własnymi, oraz nadwyżkowy poziom kapitału obrotowego netto względem bieżących potrzeb. Strukturę oraz wartość aktywów i pasywów przedstawiono na wykresach poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Od strony wskaźnikowej sytuacja Grupy również uległa wyraźniejszej poprawie i na koniec omawianego okresu prezentowała się korzystnie. W obszarze płynności finansowej mamy nadwyżkowe pokrycie zobowiązań krótkoterminowych zarówno w ujęciu statycznym (aktywami obrotowymi, w tym z wyłączeniem zapasów), jak i dochodowym (przepływami operacyjnymi), czemu towarzyszy również korzystna sytuacja w obszarze struktury kapitału obrotowego (jak zauważono już wcześniej jest tu nadwyżka względem bieżących potrzeb). Z kolei w odniesieniu do obszaru zadłużenia z jednej strony mamy kolejny spadek jego poziomu (23% aktywów), a z drugiej brak zadłużenia o charakterze oprocentowanym. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy jest również serwisowy rating bazujący na modelu Altmana, który wzrósł w raportowanym okresie do najwyższego poziomu – AAA.

Link do wskaźników finansowych: www.stockwatch.pl/gpw/telestr,...

Ocena sytuacji rynkowej
Na dzień omówienia większość serwisowych automatów dochodowych i mnożnikowych wskazuje na mniejsze lub większe niedowartościowanie akcji Telestrady na GPW, podczas gdy automaty majątkowe informują o ich przewartościowaniu. Biorąc pod uwagę wycenę rentą wieczystą na podstawie aktualnego wyniku netto za 12m i przy średnim ważonym koszcie kapitału 10% otrzymujemy cenę akcji Emitenta na poziomie 32,5 zł, a więc blisko 2x więcej aniżeli w bieżących notowaniach rynkowych. Z jednej strony można to świadczyć o atrakcyjności inwestycyjnej rozpatrywanej Grupy (tym bardziej że ostatnimi czasy płaci ona również dość atrakcyjne dywidendy), a z drugiej utrzymywanie takiego dyskonta może być związane z niepewnością dotyczącą jej sprawozdawczości finansowej (na co zwrócono już uwagę w poprzedniej analizie na forum) i generalnie uwarunkowań wynikowych (systematyczna poprawa czy też stabilizacja wyników przy spadających przychodach nie jest raczej normalnym zjawiskiem).

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/telestr,... oraz wycen www.stockwatch.pl/gpw/telestr,...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 7 marca 2018 09:17

Danielek
0
Dołączył: 2017-04-05
Wpisów: 44
Wysłane: 13 maja 2018 12:40:07 przy kursie: 17,10 zł
Pytanie do analityków stockwatch.pl : firma część z zysku za 2016 w formie uchwały na Walnym Zgromadzeniu przeznaczyła na wypłaty premii/nagród dla zarządu (0,75 mln ) i dla pracowników (0,2 mln) - czy te premie/nagrody zostały zaksięgowane w rachunku zysków i strat i jeśli tak to w którym kwartale (walne było w lipcu 2017) jest to uwzględnione ?
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,261 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +165,97% +33 194,87 zł 53 194,87 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło