pixelg
WAWEL - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4

WAWEL [WWL]

AKTUALNY KURS: 614,00 zł (-0,65%) 20-04-2021 09:30
Deogracias
Deogracias PREMIUM
6
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 469
Wysłane: 31 marca 2017 07:38:08 przy kursie: 1 010,00 zł
WAWEL: Prymus branży spożywczej poturbowany przez Biedronkę

Omówienie wyników oraz sytuacji finansowej i rynkowej WAWEL S.A. (dalej WAWEL) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku (sprawozdanie roczne)


Analiza sprawozdania finansowego


kliknij, aby powiększyć

Przychody WAWEL-u zachowują dodatnią dynamikę, ale nie są to już wzrosty rzędu 20%, jak to było w latach 2009-2012. W 2016 przychody wzrosły o symboliczne 2,3% w porównaniu do 2015 roku. W porównaniu do 2013 skumulowany wzrost wyniósł 8,4%, co raczej oznacza utratę udziałów rynkowych niż rozwój działalności.

Widać wyraźną sezonowość. Szczyt sprzedaży przypada w czwartym kwartale, a dołek w drugim kwartale. W 2 kwartale 2016 widać wyraźne sezonowe obniżenie rentowności sprzedaży. Miało ono miejsce również w poprzednich latach, ale nie było aż tak wyraźne. Cykliczny spadek rentowności wynika ze spadku sprzedaży - kwota kosztów, w większości stałych, rozkłada się na mniejszą wielkość sprzedaży. 4 kwartał był najlepszy w 2016 roku, ale w porównaniu do 2015 roku sprzedaż była jednak nieco niższa.


kliknij, aby powiększyć

Struktura sprzedaży pokazuje nam 2 istotne rzeczy:
- praktycznie cały wzrost sprzedaży w 2016 został wygenerowany przez sprzedaż eksportową
- kluczowym odbiorcą WAWEL-u są sieci handlowe, a z raportów bieżących wiemy, że głównym klientem jest największa sieć handlowa w Polsce, czyli Biedronka.


kliknij, aby powiększyć

Jeżeli sprzedaż utrzymuje się jeszcze w trendzie wzrostowym, to w przypadku zysków od kilku kwartałów widzimy już pewien regres. Zyski, zaprezentowane w ujęciu 12-miesięcznym spadają. Taka prezentacja danych (dla danego kwartału zyski za poprzednie 12 miesięcy) pozwala wyeliminować wahania sezonowe. Widać również malejący zwrot na kapitale (ROE).


kliknij, aby powiększyć

Wyniki roczne za 2016 można określić jako bardzo stabilne. Widzimy nieznaczny wzrost przychodów i marży handlowej, ale na kolejnych poziomach mamy do czynienia z pogorszeniem. Spadek zysku nie jest jednak wysoki - jest to jedynie 8,4%.
WAWEL nie ponosi kosztów odsetkowych, z uwagi na fakt, że nie finansuje swojej działalności kredytami bankowymi czy obligacjami.


kliknij, aby powiększyć

Zarządzanie kapitałem obrotowym wygląda stabilnie. Cykl konwersji gotówki nieznacznie się wydłużył, co było skutkiem skrócenia się okresu regulowania zobowiązań przez spółkę. Skutkuje to nieco większym zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy w ostatnich kwartałach..


kliknij, aby powiększyć

Działalność operacyjna regularnie przynosi spółce dodatnie przepływy operacyjne. Widać z okresu na okres pewne wahania, co ma związek z widoczną wcześniej sezonowością sprzedaży. Mocno wzrosły w ostatnich okresach wydatki inwestycyjne, co jest związane z budową nowej fabryki w Dobczycach. Przepływy z działalności finansowej to wypłata dywidendy. Saldo gotówki na koncie spółki przez ostatnie 2 lata spadło z prawie 150 mln zł do 84 na koniec 2016, co wiązało się wydatkami inwestycyjnymi oraz wypłatami dywidend.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć

W bilansie sytuacja cały czas bez zmian. WAWEL w dalszym ciągu finansuje swoją działalność wyłącznie kapitałem własnym i nie posiada żadnych długów, poza zobowiązaniami handlowymi. Jest to raczej kwestia zasad niż konieczności, ale rentowność i generowana gotówka pozwalają WAWEL-owi obniżać ryzyko związane z kapitałem obcym do zera.
W ostatnich kwartałach rosną aktywa trwałe, co wiąże się z budową nowej fabryki.

Podsumowanie


kliknij, aby powiększyć

WAWEL po wielu dobrych latach popadł w pewne tarapaty. Oczywiście wyniki spółki same w sobie są ciągle bardzo dobre, ale minęły już czasy systematycznego wzrostu przychodów i zysków, które miały miejsce w wcześniejszych latach. Widać, że w ostatniej dekadzie najlepsze lata spółka miała w latach 2009-2012. W ostatnich 3 latach WAWEL jest trochę jak uczeń z problemami, który ciągle "jedzie na dobrej opinii". Premia w wycenie, związana z traktowaniem spółki jako rozwojowej, może jednak któregoś dnia zniknąć.

Warto wrócić do struktury sprzedaży - sprzedaż do sieci handlowych to prawie 60% całości. To jest główna przyczyna "zadyszki" w wynikach, jaką widać w ostatnich kilku okresach. Mimo, że WAWEL posiada bardzo mocne marki w segmencie słodyczy, to w pewnym sensie padł ofiarą zmiany struktury handlu detalicznego w Polsce.

Mocny rozwój sieci dyskontowych w ostatnich latach spowodował wyraźne przesunięcie w łańcuchu wartości na ich rzecz. Koszty tego musieli ponieść producenci wyrobów markowych - albo poprzez obniżkę marż, albo zmniejszenie rynku w wyniku kanibalizacji marek premium na rzecz marek własnych dyskontów i hipermarketów. Jakimś wyjściem jest produkcja dla dużych sieci sprzedaży produktów ich marek własnych. Rentowność takiej działalności jest jednak niewielka, a czasami wręcz zerowa.

W przypadku WAWEL-u tak właśnie wyglądała współpraca z siecią Biedronka - w 2015 i na początku 2017 spółka informowała inwestorów o problemach z przedłużeniem współpracy, co skutkowało mocną przeceną akcji spółki. Ostatecznie w 2017 rok spółka wchodzi z komunikatem o możliwym spadku sprzedaży w bieżącym roku na wskutek ograniczenia sprzedaży przez Biedronkę.

Sytuacja WAWEL-u może posłużyć jako ilustracja do modelu 5 sił Portera, które kształtują pozycję strategiczną przedsiębiorstwa. Jedną z nich jest siła przetargowa odbiorców, która w wyniku zmian struktury polskiego rynku detalicznego wyraźnie wzrosła i i odbiła się spadkiem rentowności marż spółki.


kliknij, aby powiększyć

Zarząd zwraca uwagę na ceny surowców, które, według jego oceny miały negatywny wpływ na wyniki spółki w 2016 roku. Trudno ocenić jak jest w istocie. W 2016 roku ceny kakao spadły, a ceny cukru, drugiego kluczowego surowca, wzrosły. Nie znamy proporcji w jakiej WAWEL zużywa oba surowce, ale wydaje się, że kosztowo większą wagę w rachunku wyników ma jednak taniejące kakao.

Na odnotowanie zasługuje wysokie wynagrodzenie zarządu, a konkretnie prezesa. Roczna pensja prezesa spółki to 6,9 mln zł, co lokuje go w ścisłej czołówce naszej giełdy. Jest to ponad 8% całego zysku spółki. Nie wątpię w to, że zadania prezesa spółki WAWEL są trudne i wymagające. Nieco złośliwie można by zauważyć, że optymalizacja kosztowa w tym obszarze byłaby najłatwiejszym sposobem poprawy wyników, który swoją drogą pogorszył się właśnie o 8%.

Spółka przygotowuje do użytkowania nową fabrykę w Dobczycach. Jest to ciekawe o tyle, że jednocześnie zarząd wskazuje na możliwy spadek sprzedaży. Decyzja o jej budowie została podjęta wcześniej, w innych realiach działania. Niewykluczone, że może się ona stać kulą u nogi spółki, zwiększając jej koszty, bez pozytywnego wpływu na wzrost przychodów czy rentowność. Na razie, do momentu oddania inwestycji do eksploatacji, nie ma to wpływu na rachunek wyników. Po uruchomieniu wyniki zostaną obciążone kosztami amortyzacji inwestycji oraz jej bieżącego funkcjonowania.


kliknij, aby powiększyć

Warto jeszcze zerknąć na wolne przepływy finansowe, generowane dla dawców kapitału (FCFF - Free-Cash-Flow-to-Firm). Z uwagi na brak kapitału obcego są one równoważne z przepływami dla akcjonariuszy. Widać, że FCFF prawie od 2 lat maleje i osiąga wartość ujemną. Przyczyną są nakłady inwestycyjne (Capex) oraz zwiększone nakłady na kapitał obrotowy (KON). Baza wyników spółki - czyli zysk operacyjny po opodatkowaniu (NOPAT) ma cały czas charakter dodatni, co pozwala mieć nadzieję na generowanie dodatnich przepływów po zakończeniu inwestycji w rozbudowę mocy produkcyjnych.


Wskaźnik cena/zysk WAWEL-u to 17,9 - nie jest to mało zważywszy na stagnację po stronie przychodów w 3 ostatnich latach i zapowiedzi zarządu dotyczące możliwego spadku sprzedaży w 2017 roku. Taka wartość oznacza, że w dłuższym terminie rynek oczekuje jednak wyraźnej poprawy wyników.
Wskaźnik cena/wartość księgowa ma wysoką wartość (2,8), ale jest to uzasadnione wysoką rentownością działalności.

>> Porównanie na tle sektora spożywczego

Żeby jednak wydźwięk tej analizy nie był zbyt pesymistyczny należy przypomnieć, że WAWEL jest spółką z bardzo silnymi finansami, wyróżniającą go na tle konkurentów rentownością i wartościowym, rozpoznawalnym brandem. Wyniki finansowe są stabilne. Z pewnością nic nie zagraża długoterminowemu funkcjonowaniu spółki, a być może po zakończeniu inwestycji będzie ona w stanie generować więcej gotówki z przeznaczeniem na dywidendy. Rozwój sieci dyskontowych traci na dynamice, a "najmodniejszy" obecnie format sprzedaży (niewielkie sklepy convenience) wydają się być łatwiejszym polem konkurencyjnym dla produktów WAWEL-u.

Moment w którym aktualnie jest spółka jest niekorzystny i jej notowania będą zależeć od sposobu w jaki poradzi sobie z bieżącymi problemami. Informacje o kolejnych problemach we współpracy z Biedronką mogą skutkować kolejnymi skokowymi obsunięciami kursu.

>> Wyceny, wskaźniki oraz inne informacje dotyczące spółki - tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych - tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki
Edytowany: 10 maja 2017 17:52

oligas
0
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 31 marca 2017 10:00:13 przy kursie: 1 030,00 zł
Deogracias szacunek. Wieloaspektowa, ciekawa analiza. Przesylam solidnego lajka👍

mackopl
mackopl PREMIUM
36
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 1 059
Wysłane: 1 kwietnia 2017 02:49:28 przy kursie: 1 030,00 zł
Kolega dał superlike....hmmmm...
Jedyne z czym się zgadzam to ta opinia w której "uczeń jedzie na dobrej opinii".
Mówienie o super brandach...no przepraszam jednak chyba trochę autora poniosło i to nie raz w tym omówieniu.
W mojej ocenie spółka jest droga, ponieważ c/z =18 a wszystko co można było zrobić już miało miejsce o czym świadczy udział handlu nowoczesnego. Tu jak widać po obrotach nie ma perspektyw.
Moja ocena jest w oparciu o porównanie do oceny autora w stosunku do Coliana, gdzie wydźwięk omówienia był odmienny, mimo że C/Z ok 11 a parametry mają większą dynamikę aniżeli tu, co ważniejsze nie są tak uzależnieni od głównych swoich klientów, którzy co róż pokazują oblicze szarańczy.oligas
0
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 1 kwietnia 2017 08:54:56 przy kursie: 1 030,00 zł
Może dobrze, że to ja polałem trochę miodu, bo łyżeczka dziegciu zawsze też wpadnie. Wawel sobie zapracowal na swoją pozycję wieloletnią poprawą wyników oraz wzrostem wartości firmy, bez sztuczek i emisji akcji. Colian z całym szacunkiem, ale nie może pochwalić się podobną historią. Również uważam, że Wawel jest przewartościowany, ale rynek ceni spółki, które są przewidywalne i mają dobrą historię na gpw. Autor analizy wskazał wszystkie możliwe ryzyka i negatywne trendy w spółce a tak jak jest w zasadach SW resztę wniosków trzeba wyciągnąć samemu.

Deogracias
Deogracias PREMIUM
6
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 469
Wysłane: 3 kwietnia 2017 08:55:22 przy kursie: 1 030,00 zł
Dzięki za dyskusję na temat analizy i wyrażone opinie.

Myślę, że ostateczna opinia zależy jednak od osobistej percepcji. Ja miałem wrażenie, że zbyt się skupiłem na negatywach i mocno niejasnych perspektywach (nowa fabryka vs spadek sprzedaży) i stąd ostatni, bardziej optymistyczny akapit. WAWEL, sam w sobie, to jest jednak dobra spółka. Pozostaje jeszcze kwestia atrakcyjności ceny - ten obszar budzi największe wątpliwości.

Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki

le rom
31
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 1 175
Wysłane: 10 lutego 2019 12:49:08 przy kursie: 892,00 zł
angry3
WWL - Główny Hosta Int.AG 52%. Spółka zaczyna buksować i można liczyć na ułamek ostatniej div. Zatem cena obecna o ile gdzieś tkwi jej wartość-to poza działalnością oper. ( Petru się kojarzy)- nie zdziwię się jak obecną cenę podzielą na 4.
Edytowany: 10 lutego 2019 12:52

Lucass
0
Dołączył: 2010-05-28
Wpisów: 34
Wysłane: 11 lutego 2019 11:52:57 przy kursie: 888,00 zł
Le Rom rozwiń swoją wypowiedź: przewidujesz że przestaną wypłacać dywidendę?

ROBERT150588
0
Dołączył: 2012-11-20
Wpisów: 66
Wysłane: 4 czerwca 2019 12:27:56 przy kursie: 630,00 zł
Witam.

Może ktoś rozwinąć przyczynę obecnej wyceny ?
Wiadomo mi o niekorzystnych cenach kakao i niesprzyjających kursach walut.
Co jeszcze jednak tam się dzieje ? Stracili z kimś kontrakt , zerwana współpraca z jakimś supermarketem ?

Pozdrawiam

Deogracias
Deogracias PREMIUM
6
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 469
Wysłane: 18 października 2019 00:52:36 przy kursie: 654,00 zł
Gorzki smak zmian w handlu detalicznym - omówienie sytuacji finansowej i rynkowej Wawelu za II kw. 2019 roku kalendarzowego


Analiza sprawozdania finansowego


kliknij, aby powiększyć

Przychody w Wawelu w drugim kwartale 2019 były 31 proc. niższe w 1 kwartale 2019, ale nie jest to zbyt dużym zaskoczeniem. W sprzedaży Wawelu widać wyraźną sezonowość i 2 kwartał roku jest dla spółki najsłabszy (16-18 proc. rocznej sprzedaży). Porównując ostatni raportowany kwartał do tego sprzed roku, mamy wzrost sprzedaży o prawie 4,4 proc. Zdecydowanie gorzej sytuacja się prezentuje jeśli rozszerzymy zakres analizy:
- sprzedaż w 1 połowie 2019 było 5,1 proc. niższa niż w 1 połowie 2018,
- sprzedaż za ostatni rok (4 kwartały od 2018Q3 do 2019Q2) była 4,2 proc. niższa niż wcześniejszy okres (od 2017Q3 do 2018Q2).
Perspektywa przychodów w konwencji ttm (trail-twelve-months - za ostanie 12 miesięcy) dobrze obrazuje podstawowy problem spółki, czyli malejącą od kilkunastu kwartałów sprzedaż. Od czasu, kiedy na jaw wyszły konflikty z największym odbiorcą spółki, czyli siecią Biedronka, sprzedaż spadła o kilkanaście procent od rekordowego poziomu zanotowanego w 2016 roku.
Trzeba jednak zwrócić uwagę, że częściowo na ten spadek składa się obowiązująca od początku 2018 zmiana polegająca na ujmowaniu części kosztów sprzedaży w taki sposób, że są one odejmowane od przychodów. Skutkuje to wykazywaniem niższych przychodów i kosztów przy niezmienionym zysku operacyjnym oraz zysku na poziomie EBITDA. Teoretycznie powinno to skutkować wyższymi marżami (ten sam licznik przy niższym mianowniku - sprzedaży), ale niestety takiego efektu nie widać. Zysk brutto ze sprzedaży od pewnego czasu spada w ślad za przychodami.

kliknij, aby powiększyć

Mimo pojawiających się co jakiś czas informacji o konfliktach z Biedronką przez ostatnie 4 lata nie widać istotniejszych zmian w strukturze sprzedaży - cały czas ponad 55 proc. sprzedaży to sprzedaż do dużych sieci handlowych. W 2018 roku było to 57 proc., z czego 22 proc. trafiło do Biedronki. Żaden z innych odbiorców nie przekroczył 10 proc. sprzedaży.

Równolegle Wawel utrzymuje własną sieć sprzedaży, która odpowiada za 30 proc. obrotów w kraju i 10 proc. obrotów generowanych za granicą. Niestety nie wiemy ile kosztuje własna sieć handlowa. Koszty sprzedaży to zarówno marketing produktów, który owocuje również zamówieniami z sieci handlowych, jak i sieć sprzedaży, która pełni rolę swoistej polisy bezpieczeństwa w odniesieniu do sieci handlowych.


kliknij, aby powiększyć

Zysk netto w 1 półroczu 2019 był o prawie 40 proc. niższy niż rok wcześniej i wyniósł 18,8 mln zł. Składają się na to niższe przychody (-5,1 proc., czyli 12,9 mln zł mniej), niższa rentowność sprzedaży (-0,99 proc. mniej) i dużo wyższe koszty stałe. Koszty sprzedaży wzrosły o 11,1 proc. (+2,9 mln zł) a koszty ogólnego zarządu o 16,3 proc. (+5 mln zł). Wzrost kosztów zarządu spółka dość lakonicznie tłumaczy wzrostem kosztów reklamy, co jednak bardziej pasowałoby do kosztów sprzedaży.

Zarówno w 1 półroczu 2018 i 2019 nie ma w sprawozdaniu wykazanych istotniejszych zdarzeń jednorazowych, więc wynik z 2019 można uznać za reprezentatywny dla aktualnych warunków rynkowych w jakich działa Wawel.


kliknij, aby powiększyć


Wskaźniki zarządzania kapitałem obrotowym z upływem czasu się pogarszają - cykl konwersji gotówki rośnie (czerwona linia na wykresie). Aktualnie wynosi on 65 dni, podczas gdy jeszcze 3 lata temu był w granicach 45-50 dni. Mimo tego zarządzanie kapitałem obrotowym netto jest pod kontrolą - kwota zapasów jest w miarę stała a stan należności odpowiada cykliczności sprzedaży.

Płynność Wawelu nie jest w żaden sposób zagrożona - spółka trzyma na kontach bardzo duże sumy w gotówce (185 mln zł - odpowiednik zysków za ostatnie 2 lata).


kliknij, aby powiększyć

Przepływy finansowe z działalności operacyjnej wyglądają nieregularnie (niebieskie słupki), ale w ujęciu 12-miesięcznym są zdecydowanie pozytywne (niebieska linia).

Wawel od początku 2018 wydaje bardzo niewiele na inwestycje. Wcześniej nowy zakład w Dobczycach wiązał się ze sporymi wydatkami inwestycyjnymi. Wawel nie korzystał w tym celu z finansowania obcego - inwestycja była sfinansowana w całości z własnych środków.

Jedyne przepływy z działalności finansowej to wypłacana od wielu lat dywidenda (zielone słupki).


kliknij, aby powiększyć

Struktura aktywów jest zdrowa - większość z nich stanowi majątek trwały, finansowany z naddatkiem przez kapitał własny (złota reguła bilansowa). W spółce nie występują wartości niematerialne i prawne. Zdecydowaną większość aktywów obrotowych stanowi gotówka.

Wawel cały czas utrzymuje ultrakonserwatywną politykę finansowania działalności - spółka nie korzysta w ogóle z kapitału obcego. W połączeniu z dużą poduszką finansową (185 mln zł - 24 proc. aktywów). Daje to na pewno komfort pracy zarządowi, choć teoria finansów wskazuje, że użycie rozsądnej ilości kapitału obcego pozwoliłoby zwiększyć ROE, czyli zwrot z kapitału dla akcjonariuszy.

Podsumowanie

Wyniki Wawelu w pierwszym i drugim kwartale są prawie 40 proc. słabsze niż rok wcześniej. Nie wróży to dobrze na drugą połowę roku, w której spółka zwykle generowała 60-70 proc. całorocznego wyniku finansowego.

Ekstrapolacja wyniku z pierwszego półrocza 2019 na cały rok dawałaby roczny zysk na poziomie 50-60 mln zł, czyli niżej niż przez kilka ostatnich lat, kiedy zyski zdecydowanie przekraczały 70 mln zł. Widoczny na poniższym wykresie skok zysku w 3 kwartale 2017 to efekt zdarzenia jednorazowego - rozpoznania aktywa podatkowego w związku z ukończeniem inwestycji w SSE. Nie uwzględniając tych jednorazowych zysków widać od 2015 wyraźną tendencję spadkową zysku netto. Pytanie, czy widać coś, co pozwoliłoby ją przełamać w najbliższych kwartałach.


kliknij, aby powiększyć

Wawel 2 lata temu oddał do użytkowania nowy zakład produkcyjny w Dobczycach, który ma dać nowe możliwości produktowe i zwiększyć moce produkcyjne o 20 proc. Niestety na razie nie widać efektów w wielkości przychodów.

Problemem Wawelu nie jest znalezienie klientów na swoje produkty. Spółka kontroluje bardzo mocne marki z wielkimi tradycjami na polskim rynku, ale kanały dystrybucji, które umożliwiały "monetyzację" tych marek od lat tracą na znaczeniu

Problemem strategicznym jest coraz mocniejsza pozycja rynkowa dużych sieci handlowych na czele z Biedronką. Udział tych odbiorców w całkowitej sprzedaży rośnie, a wraz z nim rośnie ich siła przetargowa jako nabywców, skutkująca niższymi marżami dla produktów sprzedawanych w tym kanale handlowym.

Widać to w przypadku Wawelu, gdzie największą rentowność ma sprzedaż eksportowa, teoretycznie wiążąca się z największymi kosztami. W praktyce jest zapewne tak, że polscy emigranci kupują słodycze Wawelu z sentymentu, nie patrząc specjalnie na cenę.

Tego rodzaju dylematy ma wiele działających na rynku FMCG. Drogą ucieczki przed nimi jest kosztowne budowanie i rozwijanie własnych marek. Nie zawsze jednak jest to skuteczne - bez większego problemu można sobie wyobrazić Biedronkę czy Lidla bez słodkości z Wawelu. Sieci detaliczne i hurtowe intensywnie rozwijają swoje marki własne, które już dawno utraciły swój siermiężny charakter.

Ostatnim etapem dla producenta na tej drodze jest produkcja wyrobów na rzecz marek własnych detalisty, co zapewnia minimalne zyski i pozwala na konkurowanie z innymi producentami prawie wyłącznie ceną i szybko zabija rentowność biznesu. Duże sieci handlowe potrafią być bezwzględne dla swoich dostawców, o czym można się przekonać śledząc np. postępowanie UOKIK w stosunku do Biedronki dotyczące wymuszania post factum rabatów handlowych.


kliknij, aby powiększyć

Warto oczywiście zerknąć również na ceny surowców. Na wykresach widać sporą zmienność, ale czerwone linie pokazują średnią dla danego okresu. Jak widać, ceny cukru w 2019 roku spadają - 3 kwartał jest wyraźnie lepszy niż 1 półrocze. W przypadku kakao jest odwrotnie - 2 kwartał 2019 był dla spółki gorszy niż wcześniejsze okresy, ale 3 kwartał 2019 powinien być trochę korzystniejszy. Oczywiście są to ceny w dolarach, więc trzeba wziąć poprawkę dla kursu dolara - ten w 2019 systematycznie zwyżkuje. Spółka podaje, że sprzedaż eksportowa i zakup surowców wartościowo się równoważą, co jednak nie ma większego znaczenia, bo odbywają się w innych walutach. Dla eksportu zapewne dominuje euro i funt brytyjski, dla zakupu surowców dolar.

Dla porządku dodam, że od czasu ostatniej analizy nie zmieniła się sytuacja, jeśli chodzi o wynagrodzenie prezesa. W rankingu Money.pl prezes Dariusz Orłowski z zarobkami 6,95 mln zł za 2018 uplasowałby się na 3 (!) miejscu. Uplasowałby się, ale nie został uwzględniony, bo ranking dotyczy 50 największych spółek giełdowych a Wawel się do tej grupy nawet nie zalicza (!!!). Wynagrodzenie prezesa w 2018 roku to 9,0 proc. całego zysku spółki, który jednocześnie spadł o 31,8 proc. w porównaniu do ubiegłego roku.

>> Porównanie na tle spółek sektora spożywczego notowanych na GPW

Wawel ma wskaźnik C/Z na poziomie 15, co jest wartością relatywnie wysoką, teoretycznie zakładającą wzrost zysków w przyszłości. Od dłuższego czasu widoczna dla zysków jest jednak tendencja spadkowa, więc wygląda na to, że rynek mocno wierzy, że Wawel poprawi swoje wyniki.

Wawel od 12 lat wypłaca dywidendy, co lokuje spółkę w czołówce "dywidendowych arystokratów" polskiego rynku. Aktualna stopa dywidendy to 3,8 proc.

Warto odnotować, że Wawel opuścił w czerwcu indeks mWIG40, co zmniejsza jego atrakcyjność w świetle rozwoju rynku ETF (mamy na razie jedynie na WIG20 i mWIG40) oraz PPK (niższe limity inwestycyjne) - zmniejsza to popyt na akcje spółki ze strony świeżego kapitału, którego pojawienia się na GPW można oczekiwać w najbliższym czasie.

W najbliższym czasie pozostaje oczekiwać na wyniki w kolejnych kwartałach. Jeśli zostaną utrzymane negatywne tendencje, spółka może utracić kredyt zaufania u inwestorów, jaki widać jeszcze np. po wskaźniku cena/zysk powyżej średniej rynkowej.

>> Wyceny, wskaźniki oraz inne informacje dotyczące spółki - tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych - tutaj

Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki
Edytowany: 18 października 2019 12:42

krewa
krewa PREMIUM
364
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 875
Wysłane: 13 stycznia 2020 14:17:00 przy kursie: 650,00 zł
WAWEL - analiza techniczna na życzenie


Walor w długoterminowym trendzie spadkowym (patrz nachylenie długoterminowej średniej) urządził sobie kilkumiesięczną przerwę na odpoczynek po przecenie. W średnim terminie istniałaby szansa na odreagowanie spadków, ale warunkiem jest wybicie oporu na poziomie 682 zł.
Warto bacznie obserwować przebieg linii ADX, która obecnie zdaje się wyburzać ze strefy niskich wartości - kontynuacja zwyżki zasygnalizowałaby początek ruchu kierunkowego.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.


krewa
krewa PREMIUM
364
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 875
Wysłane: 7 stycznia 2021 19:35:51 przy kursie: 612,00 zł
WAWEL - analiza techniczna na życzenie


Kurs akcji spółki Wawel znajduje się w umiarkowanym średnioterminowym trendzie wzrostowym, będącym fragmentem horyzontalnego kanału, w którym to notowania spędziły ostatni rok. Jakiekolwiek bardziej dynamiczne ruchy cenowe będą możliwe po wydostaniu się z tego kanału. Na razie opór na poziomie 628 zł skutecznie spełnił swoją rolę - widać to po górnych cieniach ostatnich dwóch świec. Najbliższe wsparcie znajduje się w strefie 573-578 zł.

W przypadku ewentualnego wybicia oporu odreagowanie miałoby szanse sięgnąć strefy oporu 730-750 zł. Historia tego przedziału cenowego jest znacznie dłuższa od tej zaprezentowanej na wykresie i sięga roku 2014 - opór ten powstał w myśl zasady zmiany biegunów i z pewnością nie da się go przejść z marszu.

kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

le rom
31
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 1 175
Wysłane: 1 lutego 2021 21:33:47 przy kursie: 588,00 zł
angry3 Powoli tu uchodzi powietrze, aczkolwiek trzyma nadmiarowa dywidenda. Tak naprawdę spółkę stać na wypłacanie dywidendy -raptem 15-23 zł a nie 30 zł. To się okaże w czasie. Poziom ceny akceptowalny 300-400 zł za akcje, a mamy prawie 600 zł. Rynek nie kieruje się logiką i czy poleci lub odleci to już zupełnie inna inszość.

addison
24
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 186
Wysłane: 1 lutego 2021 22:09:09 przy kursie: 588,00 zł
Tutaj papier ma ochotę wyjść z giełdy więc wzrosty nie są mile widziane... Jak na wielu wartościowych spółkach.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,876 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +159,69% +31 937,94 zł 51 937,94 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło