pixelg
Dywidenda od spółki zagranicznej notowanej na GPW w polskim biurze maklerskim. - Warsztat - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

Dywidenda od spółki zagranicznej notowanej na GPW w polskim biurze maklerskim.

obliczto
Dołączył: 2019-02-10
Wpisów: 2
Wysłane: 23 stycznia 2020 09:13:01
Dzień dobry,

W przypadku inwestowania w akcje polskich spółek na GPW biuro maklerskie "załatwia" wszelkie związane z dywidendą. Na konto wpływa kwota netto a podatek w wysokości 19% jest przesyłana do US i inwestor nie musi rozliczać tego dochodu w zeznaniu PIT, ani zgłaszać nic do skarbówki.

W przypadku spółki zagranicznej notowanej na GPW w polskim biurze maklerskim jaką jest np. Play Communications SA (Luksemburg) dywidendy są przesyłane po potrąceniu podatku za granicą. W tym przypadku potrącenie wynosi 15% podatku od dywidendy.

Proszę o informację jak i kiedy należy zgłaszać ten fakt do US, jak i kiedy wpłacać "brakujące 4 %" podatku do US?

Czy opisujemy ten dochód w PIT do końca kwietnia, czy przyjdą jakieś dokumenty z biura maklerskiego?
Jak rozumiem, skoro inwestuje się PLN, to nic nie przewalotywujemy.

Premier02
Dołączył: 2019-02-24
Wpisów: 12
Wysłane: 28 stycznia 2020 19:32:05
W przypadku spółki zagranicznej notowanej na GPW w polskim biurze maklerskim jaką jest np. Play Communications SA (Luksemburg) dywidendy są przesyłane po potrąceniu podatku za granicą. W tym przypadku potrącenie wynosi 15% podatku od dywidendy.

W przypadku spółki zagranicznej na konto wpływa kwota dywidendy pomniejszona o polski podatek i to wszystko czyli podobnie jak w przypadku polskiej spółki.


obliczto
Dołączył: 2019-02-10
Wpisów: 2
Wysłane: 30 stycznia 2020 08:56:32
Chyba jednak nie tak jak w przypadku polskiej spółki.
Z tego co rozumiem z opinii Krajowej Informacji Skarbowej:
Cytat:

Odpowiadając na pytanie informujemy, że jeżeli:

- uzyskał Pan w 2019 roku przychody z Luksemburga, które na gruncie art. 10 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Lukseburgiem stanowią dywidendy ,
- nie są spełnione warunki z art. 10 ust 4 ww. umowy,
- Pana miejsce zamieszkania dla celów podatkowych znajdowało się w 2019 roku w Polsce

wówczas jest Pan zobowiązany do samodzielnego obliczenia zryczałtowanego podatku w wysokości 19% dywidendy brutto. Podatek ten należy wykazać w zeznaniu składanym za dany rok podatkowy np. w zeznaniu PIT-38 w części G. w poz. 45. Od tak obliczonego podatku podatnik ma prawo odliczyć podatek zapłacony za granicą w wysokości 15% kwoty dywidendy brutto (czyli do wysokości stawki podatku od dywidendy przewidzianej w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania). Kwotę podatku, jeśli został zapłacony, należy wykazać w pozycji 46 zeznania PIT-38. Jeżeli w Luksemburgu nie zapłacił Pan podatku to nie będzie możliwości jego odliczenia w Polsce.

Ponadto informujemy, że przychody, a także podatek zapłacony za granicą, w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego odpowiednio: dzień uzyskania przychodu lub dzień zapłaty podatku.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku dywidend nie stosuje się kosztów uzyskania przychodów

Ponadto wskazać należy, że od 1 stycznia 2020 r. wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych należy dokonywać wyłącznie na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika (indywidualny rachunek podatkowy). Identyfikatorem podatkowym służącym do generowania mikrorachunku jest PESEL bądź NIP w zależności od sytuacji podatnika:

PESEL, jeśli podatnik jest osobą fizyczną:
- nie prowadzi działalności gospodarczej
- lub nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT
NIP, jeśli:
- prowadzi działalność gospodarczą lub jest podatnikiem VAT
- lub jest płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne.

Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo Finansów opublikowało pytania i odpowiedzi w zakresie mikrorachunków podatkowych pod adresem: www.podatki.gov.pl/mikrorachun...

Nadmienić należy, że w ramach odpowiedzi na zapytania mailowe podawana jest ogólna informacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.

Podstawa prawna:
- art. 11, art 11a ust. 1, art. 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.),
- art. 61b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.),
- art. 10, Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Luksemburgu (Dz. U. z 1996 r. nr 110, poz. 527).

Prosimy nie odpowiadać na niniejszego maila.

Krajowa Informacja Skarbowa


Jeśli dobrze rozumiem, to:
Jednak należy dopłacić te wpłacać "brakujące 4 %" podatku do US.
Nie wpłaca się tego od razu a wypełnia się roczną deklarację PIT-38 i podaje należny podatek od dywidend (19%) oraz wysokość zapłaconego już za granicą (w moim przypadku 15%).
W przypadku innych krajów możemy odliczyć do wysokości 19%.
Tu wszystko odbywało się w PLN, więc nic nie przewalutuje.
Ponadto najbezpieczniej przeliczyć wpłacony za granicą podatek patrząc z ogłoszenia o dywidendzie przez spółkę - ile dają na akcję i przemnożyć sobie przez liczbę posiadanych akcji w dniu dywidendy.
Z tych wyliczeń obliczyć 15% - tyle pobrano za granicą i 19% tyle należy wpisać do PITu w polu podatku do zapłaty.
Podatek należy wpłacić zgodnie z wyliczeniami w PIT, czyli jeśli sumarycznie mieliśmy stratę, może okazać się, że nic nie wpłacimy.
Wpłaty dokonuje się na konto (indywidualny rachunek podatkowy).


Premier02
Dołączył: 2019-02-24
Wpisów: 12
Wysłane: 31 stycznia 2020 15:11:39
Akurat spółek z Luksemburga to ja dotąd nie miałem. Wydaje mi się że nie ma innego wyjścia jak udać się po wskazówki do US.

Premier02
Dołączył: 2019-02-24
Wpisów: 12
Wysłane: 1 lutego 2020 14:33:38
Ale wydaje mi się że jesli dostałeś dywidendę na rachunek maklerski podatek powinien byc potrącony.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,434 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d