pixelg
RANKPROGR - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

6 7 8 9 10 11 12 13 14

RANKPROGR [RNK]

AKTUALNY KURS: 1,755 zł (-1,13%) 26-02-2021 17:04
mcmbbsqyp
1
Dołączył: 2013-10-11
Wpisów: 146
Wysłane: 18 lipca 2019 12:17:27 przy kursie: 1,39 zł
Ja mogę tak samo poczekać. Analiza tej spółki (tych działek, udziałów i akrobacji) to może być nawet jakieś intelektualne wyzwanie dla ekipy SW + dziennikarstwo śledcze d'oh!

Nigdy nie zrozumiem po co, po spłaceniu kredytu 3letniego, ładują się w nowy oraz że zamiast sprzedać 1-2 galerie i ustabilizować sytuację (bo to chyba już nie okres na bum galerniany) to chcą kupić czy budować kolejne?

niedźwiedź
36
Dołączył: 2015-02-06
Wpisów: 433
Wysłane: 18 lipca 2019 13:36:02 przy kursie: 1,39 zł
o to właśnie mi chodzi
mają sporo kredytów, z których mogliby się łatwo wyplątać, sprzedając cześć aktywów. tymczasem ładują się w kolejny kredyt. trudno też ocenić realną wartość aktywów, ich zbywalność, oraz możliwość spółki ciągnięcia tylu zobowiązań kredytowych w sytuacji spowolnienia gospodarczego, czy kryzysu. do tego faktycznie era wielkich galerii dobiega końca, co miało być zbudowane już stoi. dlatego ciekaw jestem opinii zespołu SW. osobiście wolałbym odniesienie ostatnich wydarzeń do raportu za 1Q, by potem móc to zestawić z omówieniem raportu za 2q.

KaWalec
0
Dołączył: 2019-04-29
Wpisów: 27
Wysłane: 18 lipca 2019 14:42:18 przy kursie: 1,39 zł
Nie wiem czy spółka zmieniła się aż tak bardzo: Szanowny Pan Prezes miał dużo szczęścia ze trafił akurat na czas kiedy drugi z Szanownych Prezesów potrzebował pilnie wydać kasę na inwestycje, gdyż po realizacji Promenad dysponował duża gotówka, przypominam ze Dzialka po rynku wrocławskim krążyła dwa lata i nikt nie chciał Prezesowi M. podać ręki, a przysłużyła się do tego niewątpliwie „krystaliczna” uczciwość.I oczywiście super koniunktura:) Zasad rządzących spółka ciężko się doszukiwać gdyż jak ktoś napisał wcześniej inwestowanie w galerie w obecnej chwili... Śmiem postawić tezę ze gdyby nie Prezes Edward L. Ranka już by nie było, o jego problemach wiedzieli wszyscy we Wro i czaili się na Popowicka, na szczęście teraz może być całkiem dobrze, ale jak wyglądają posiadane aktywa obecnie a co nie jest faktycznie poobciazane na lewo i prawo??


comtrader
0
Dołączył: 2018-09-27
Wpisów: 61
Wysłane: 18 lipca 2019 23:42:05 przy kursie: 1,39 zł
niedźwiedź napisał(a):
problem z tą spółką jest taki, ze ciężko określić czy ona jest droga, czy tania i jak rozkładają się ryzyka.


Ja tam takiego problemu nie mam.
Można co prawda dyskutować o czasie, czy też jego upływie, ale problem z wartością u mnie nie istnieje...

comtrader
0
Dołączył: 2018-09-27
Wpisów: 61
Wysłane: 19 lipca 2019 01:07:23 przy kursie: 1,39 zł
KaWalec napisał(a):
Nie wiem czy spółka zmieniła się aż tak bardzo: Szanowny Pan Prezes miał dużo szczęścia ze trafił akurat na czas kiedy drugi z Szanownych Prezesów potrzebował pilnie wydać kasę na inwestycje, gdyż po realizacji Promenad dysponował duża gotówka, przypominam ze Dzialka po rynku wrocławskim krążyła dwa lata i nikt nie chciał Prezesowi M. podać ręki, a przysłużyła się do tego niewątpliwie „krystaliczna” uczciwość.I oczywiście super koniunktura:) Zasad rządzących spółka ciężko się doszukiwać gdyż jak ktoś napisał wcześniej inwestowanie w galerie w obecnej chwili... Śmiem postawić tezę ze gdyby nie Prezes Edward L. Ranka już by nie było, o jego problemach wiedzieli wszyscy we Wro i czaili się na Popowicka, na szczęście teraz może być całkiem dobrze, ale jak wyglądają posiadane aktywa obecnie a co nie jest faktycznie poobciazane na lewo i prawo??


No nie wiem, czy to kwestia szczęścia.
Moim zdaniem, na Popowicach Prezes Jan wybrał po prostu najkorzystniejszą ofertę (a były inne!) i zadziwiająco harmonijnie współpracuje z Vantage...

I nie przesadzajcie z tym wyolbrzymianiem dźwigni kredytowej.
RankProgress wcale nie przesadził z tym zadłużaniem.
To powszechny model funkcjonowania w tej branży i tyle...

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
156
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 488
Wysłane: 19 lipca 2019 11:38:24
W kredytowych objęciach – omówienie sytuacji finansowej Rank Progress po I kw. 2019 r.
W związku z zapotrzebowaniem użytkowników portalu poniżej krótkie podsumowanie sytuacji fundamentalnej spółki.

Tak jak twierdziłem w poprzednim omówieniu największym problemem spółki jest płynność. Tezę tę poparł biegły rewident, który badał sprawozdanie spółki za rok 2018. Zagadnienie analizy płynności w kontekście kontynuowania działalności było przedmiotem szczególnej uwagi, ze względu na zidentyfikowane zaległości płatnicze.

Ze sprawozdania skonsolidowanego za rok 2018 wynika, że:
- spółka musiała porozumieć się z posiadaczem wierzytelności z tytułu obligacji serii E i negocjować nowy termin spłaty (koniec 2020 r., porozumienie z akcjonariuszem Clarriford Ltd.)
- na koniec roku posiadała 4,7 mln zł zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług, które nie zostały spłacone w terminie.
- na koniec roku posiadała 7,5 mln zł wymagalnych zobowiązań z tytułu podatków i ceł, które nie zostały spłacone w terminie, przy czym mowa w tym momencie o zobowiązaniach, które spółka uznaje i nie są dochodzone na drodze sądowej – tych było 5,8 mln zł.

Teoretycznie część z tych zobowiązań mogłaby być pokryta przez gotówkę, której spółka wykazała na koniec roku ponad 12 mln zł. W tym miejscu mówimy jednak o sprawozdaniu skonsolidowanym, czyli obrazie takim jak gdyby wszystkie spółki z grupy kapitałowej tworzyły jeden podmiot, a w rzeczywistości tak przecież nie jest. Do oceny płynności koniecznym jest też rozważać sytuację spółki na poziomie jednostkowym. W takim ujęciu mamy także obligacje oraz zobowiązania publiczno-prawne (2,6 mln zł przeterminowanych za użytkowanie wieczyste, 2,2 mln zł spornych). W tym przypadku jednak gotówki na pokrycie zobowiązań nie ma – bilansowo jest tylko 0,94 mln zł

Można oczywiście twierdzić, że spółka tych zobowiązań nie płaci celowo, bo nie uznaje wysokości naliczonych opłat o które się spiera. Te jednak raczej powinny się znaleźć jako zobowiązania dochodzone na drodze sądowej, wszak w sprawie opłat za wieczyste użytkowanie toczyło się postępowanie sądowe, które 19 stycznia zakończyło się prawomocnym niekorzystnym wyrokiem dla spółki. Oczywiście do czasu zakończenia postępowania spółka mogła tej kwoty nie płacić, ale roszczenie opiewało na kwotę 1,29 mln zł plus odsetki za lata 4 lata dla połowy kwoty i 5 lat do drugiej połowy. Razem nie daje to wykazywanej wierzytelności w bilansie. Prawdopodobnie spółka nie zapłaciła części opłat w kolejnych latach.

Przeterminowane zobowiązania na wskazane kwoty jeszcze nie oznaczają utraty płynności, ale pokazują ryzyko ich wystąpienia. Lekarstwem ma być sprzedaż aktywów spółki, ale argument ten jest wyciągany od paru lat, choć częściowo realizowany. Niestety nie na tyle, aby zażegnać bieżące problemy. Rank jest niestety w niekorzystnej sytuacji, gdyż potencjalni inwestorzy wiedzą o problemach spółki i mogą wykorzystywać swoją uprzywilejowaną pozycję w negocjacjach – stąd jak mniemam opóźnienia.

Jak wspomniałem wyżej w sprawozdaniu skonsolidowanym spółka wykazuje znacznie większe środki pieniężne niż w sprawozdaniu jednostkowym – kasa jest w spółkach zależnych. Problem w tym, że po te środki w związku z obciążeniami kredytowymi spółek zależnych nie jest łatwo sięgnąć. Na forum w tym kontekście wspominane były obciążenia dotyczące kredytu udzielonego przez BOŚ, ale jeśli się przyjrzeć to wcale nie stanowił on przeważającej części. Poza 3 spółkami i samym rankiem, których ograniczenia w dysponowaniu majątkiem wynikają z umowy z BOŚ mamy jeszcze 6 kluczowych spółek. Istotnych jeśli zerkniemy na wartość aktywów, którymi dysponują – łącznie prawie 570 mln zł na 785 mln zł sumy bilansowej.


kliknij, aby powiększyć


Spłata kredytu w BOŚ która miała miejsce w maju (ostatnia rata ok. 35 mln zł) została spłacona dzięki czemu spółka może pozbyć się wpisów na hipotekach działek we Wrocławiu, Katowicach, Legnicy, Brzegu, Mielcu i Opolu o łącznej kwocie 159 mln zł, przy wartości bilansowej ok. 80 mln zł, natomiast rynkowej minimum 100 mln zł (z czego grunty we Wrocławiu ok. 75 mln zł).

Dodatkowo zwolni się ograniczenie dotyczące dysponowania aktywami w spółce Progress IX, która finansowała inne spółki z grupy (169 mln zł pożyczek na 170 mln zł sumy bilansowej), Progress IV (posiada udziały w NCT) i Tempo Accesivel LDA Olsztyn Sp.k. (posiada prawo wieczystego użytkowania w Olsztynie). Wydaje się jednak, że najważniejsze z tego wszystkiego jest zwolnienie gruntów, w szczególności gruntu we Wrocławiu, który trafi do JV z Vanteage.

Ostatnia rata kredytu BOŚ została spłacona z zaliczki otrzymanej za grunt we Wrocławiu. Przypomnijmy, że Rank dysponował terenem w Popowicach. Część gruntu sprzedał do spółki celowej w 2018 r., natomiast według komunikatu z maja br. i podpisanego aneksu spółka celowa podpisała z Rankiem umowę przedwstępną zakupu pozostałej części gruntu o wielkości 8,2 ha za cenę ok. 76 mln zł. Umowa ma być ostatecznie sfinalizowana do końca 2019 r. przy czym spółka celowa wpłaciła Rankowi zaliczkę w wysokości 37,25 mln zł. To właśnie z tej kwoty spłacono ostatnią ratę BOŚ.

Efektywnie na razie jedno zobowiązanie zmieni się w drugie, ale bez hipotek, co pozwala rozpocząć zaciąganie zobowiązań inwestycyjnych przez spółkę celową. Oczywiście zdjęcie hipotek powinno także wesprzeć proces sprzedaży mieszkań.
Po finalnej sprzedaży Rank wyksięguje wartość zapasów, pojawi się trochę gotówki (38 mln zł), zniknie zobowiązanie wobec spółki zależnej i w kapitale własnym zysk na sprzedaży (w części jaka dotyczy Vantage, czyli ok. 15 mln zł). Prawdopodobnie nadwyżka gotówki (38 mln zł) zostanie wykorzystane do objęcia nowych udziałów w spółce gruntowej, w wyniku czego udział Ranku wzrośnie do poziomu 35 proc.

A zatem finalnie w wyniku operacji Vantage-Boś spółka spłaci 35 mln kredytu w BOŚ i będzie posiadać 35 proc. udział w spółce celowej i uwolni hipoteki na paru mniejszych gruntach. Koszty inwestycji w Popowicach szacowane są na 850 mln zł, co wraz z marżą brutto na poziomie 20 proc. może dać ok. 1 mld zł przychodów. Idąc dalej, przy sektorowej rentowności netto na poziomie 10 proc. powinno przełożyć się na 100 mln zł zysku z czego 35 mln zł (35 proc.) powinno przypaść na Rank. Mówimy jednak o okresie 7 lat przez jaki ma być realizowany projekt – średniorocznie mamy więc ok. 5 mln zł. To oczywiście takie szacunki palcem po wodzie, ale dają pewien obraz transakcji.

To jednak są zyski dość odległe w czasie (pierwsze wypłaty z zysku pewnie pojawią się nie wcześniej niż w 2021 r.), a obecnie najważniejsza jest walka o utrzymanie płynności. Spółka na razie sobie z tym lepiej lub gorzej radzi, a biegły (choć nierenomowany) uznał, że wyjaśnienia zarządu są wiarygodne i można przedstawić sprawozdanie z założeniem kontynuowania działalności. Potencjalnie problemem dla spółki mogą się okazać sprawy sądowe i spory. To z resztą było kolejną kwestią zainteresowania biegłego rewidenta.

Największą kwotę sporną stanowią pożyczki udzielone spółce zależnej NCT – ok. 24 mln zł. W tej sprawie jednak spółka ma korzystne wyroki sądu pierwszej instancji i czeka na orzeczenie sądu apelacyjnego. Wartość udzielonych pożyczek widnieje cały czas w bilansie, więc pozytywne rozstrzygnięcie sprawy nie zmieni obrazu spółki.

Drugą co do wielkości kwestią sporną jest kwestia uchylania się od zajęcia wierzytelności. W tej sprawie Naczelnik wydziału próbuje zająć kwotę ok. 12 mln zł, przy czym Rank tę kwotę wykazuje w zobowiązaniach. Samo zobowiązanie nie jest sporne, a jedynie termin jego realizacji. W tej kwestii może się okazać, że po orzeczeniu WSA Rank będzie musiał uiścić zobowiązanie. To między innymi w tej sprawie spółkę ścigał komornik, którego działania są wstrzymywane przez WSA.

Podobnie działania komornika miały miejsce w 2018 r. w związku ze sprawą przewalutowania kredytu. W tej kwestii prawdopodobnie nie ma zobowiązania w bilansie, ale spółka stoi na stanowisku, że postępowanie się przedawniło i czeka na orzeczenie WSA.

Jak widać dzieje się dużo, a kwoty też są istotne w kontekście płynności spółki.


kliknij, aby powiększyć


Sam poziom zadłużenia spółki nie jest duży – 54 proc. Problemem za to jest struktura. W ostatnim czasie Rank spłacił 35 mln kredytu w BOŚ, ale został mu w zobowiązaniach krótkoterminowych kredyt względem Santander 131 mln zł, który trzeba spłacić lub zrefinansować do końca roku. Spółka dodatkowo spłaciła kredyt w Alior Banku na 75 mln zł i jednocześnie zaciągnęła zobowiązanie w mBanku na kwotę 22,7 mln EUR, co przy kursie 4,25 da nam ok. 96 mln zł. Innymi słowy na zmianie banku finansującego pozyskano dodatkowe 20 mln zł. Struktura zadłużenia nieco się poprawiła, ale wciąż nie jest odpowiednia, a co ważniejsze Rank ma mało atutów w ręku do negocjacji korzystnych warunków. W tej chwili najważniejszym zadaniem jest negocjowanie refinansowania kredytu w Santander, bo na spłatę spółki oczywiście nie stać.


kliknij, aby powiększyć


W 2018 r. Rank pokazał wynik brutto na poziomie 17,9 mln zł, z czego ok. 10 mln pochodziło z zysku ze sprzedaży gruntów w Popowicach, natomiast 22 mln zł z przeszacowania wartości nieruchomości inwestycyjnych. Z drugiej strony mamy różnice kursowe od kredytów (8,5 mln zł), oraz odpis na pożyczkach w kwocie 7,5 mln zł (o takiej możliwości wspominałem w poprzednim omówieniu). Powtarzalny wynik brutto wychodzi zatem ok. 1,5 mln zł. Jeśli do tego dodać spodziewane 5 mln zł rocznie z Popowic to mamy w sumie 6,5 mln przed opodatkowaniem. W tym kontekście ciężko mówić o rażącym niedowartościowaniu spółki na GPW – kapitalizacja ok. 50 mln zł. Żeby zmienić obraz należałoby rozpocząć jakieś procesy inwestycyjne, a do tego potrzebna jest sprzedaż aktywów, bo nie ma wolnej gotówki.

Spółka jest teoretycznie niedowartościowana pod względem majątkowym, ale takich spółek wśród deweloperów w szczególności jest sporo. Przykładem może być choćby Polnord. Niska wycena majątkowa to potencjalnie efekt dwóch możliwości. Po pierwsze rynek nie wierzy w zapisy księgowe (do pewnego stopnia słusznie, co pokazywałem w poprzednim omówieniu, choć dyskonto wydawało się zbyt duże), z drugiej strony obawia się o płynność. Nie muszę chyba mówić, że przy sprzedaży wymuszonej wartość majątku jest zupełnie inna niż przy sprzedaży normalnej.

Warto też zerknąć na strukturę grupy. Według sprawozdania jednostkowego sam Rank Progress posiada niewiele realnego majątku. Jego głównym aktywem są udziały/akcje w spółkach. Z drugiej strony finansuje się głównie pożyczkami od tych spółek. Przy ewentualnej upadłości akcjonariuszom ciężko byłoby odzyskać jakiekolwiek kwoty, bo przeszkodą będzie struktura kapitałowa. Taki case przerabiali akcjonariusze Ganta czy GetBacku. Nie chcę przez to powiedzieć, że Rank upadnie, ale pokazać czego obawia się rynek. Sytuacja spółki zmienia się na korzyść, ale zmiany te są powolne, a braki gotówki operacyjnej raczej nie wskazują aby nastąpiła w najbliższym czasie bardziej dynamiczna poprawa sytuacji finansowej i fundamentalnej. Oczywiście sprzedaż którejś z galerii taki obraz mogłaby zmienić.

Wydawałoby się, że takiej transakcji otoczenie sprzyja. Co prawda w głównych miastach rynek jest już nasycony, ale w mniejszych trwają inwestycje. W 2018 r. według raportu C&W inwestorzy kupili powierzchnie handlowe za kwotę 2,5 mld EUR i był to najwyższy wolumen sprzedaży od 2006 r. Raport przynosi też potwierdzenie, że stopy kapitalizacji dla parków handlowych wynoszą 6,75 proc. Być może pewnym ograniczeniem w sprzedaży nieruchomości był wprowadzony zakaz handlu w niedzielę, który zasiał niepewność co do obrotów realizowanych w galeriach, parkach handlowych i innych powierzchniach komercyjnych. Jasnym jest, że obroty realizowane przez sieci mają wpływ na wielkość czynszów. Teraz gdy niewiadoma związana z zakazem odpada wydaje się, że rosną szanse na transakcję którejś nieruchomości z portfela.


>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 24 lipca 2019 09:32

niedźwiedź
36
Dołączył: 2015-02-06
Wpisów: 433
Wysłane: 19 lipca 2019 15:25:45
wielkie dzięki antyteresa
część rzeczy mi uszczegółowiłeś , część rzeczy jest zbieżna z moimi wnioskami
na razie spółkę obserwuje, ale nie zainwestuję
pozdrawiam

comtrader
0
Dołączył: 2018-09-27
Wpisów: 61
Wysłane: 20 lipca 2019 23:11:00
Tak właśnie ma być.
Nie łamiesz schematu.
Rzesza obserwujących stojących z boku rośnie, ale nie kupuje...

A sytuacja spółki po półroczu jest jednak znacząco odmienna od sytuacji po I kwartale...

Nie mam aktualnie abonamentu... i choć lubię analizy AntyTeresy i np. w odniesieniu do poprzedniej fajnie podyskutowaliśmy, to chyba się opanuję i nie wykupię abonamentu...

comtrader
0
Dołączył: 2018-09-27
Wpisów: 61
Wysłane: 21 sierpnia 2019 07:24:40 przy kursie: 1,28 zł
Płynność bieżąca już opanowana. Altman Z" score mocno w górę!

Poniższy post napisałem 4 maja:

Sprawdzamy i StockWatcha i powód spadku wskaźnika Z"score Altmana:

Z = 6,56 * (140,556 mln - 231,714 mln)/785,032 mln + 3,26 * 197,97 mln/785,032 mln + 6,72 * 44,711 mln/785,032 mln + 1,05 * 361,883 mln/423,15 mln + 3,25

Z = 6,56 * (- 0,116) + 3,26 * 0,25 + 6,72 * 0,057 + 1,05 * 0,855 + 3,25

Z = (-0,76) + 0,815 + 0,383 + 0,90 + 3,25 = 4,59

Warto mieć świadomość, że powyższa formuła jest modyfikacją dla rynków mniej rozwiniętych niż amerykański i mimo wszystko nie jest niczym więcej, a tylko modelem statystycznym...

Gołym okiem widać, że za spadek ratingu w/g Altmana odpowiada skok zobowiązań krótkoterminowych, czyli konkretnie:
1) ostatnia rata 35,340 mln do BOŚ-a (płatne do 7 czerwca)
2) oraz kredyt z Santander Bank Polska w wysokości 131,023 mln zł (w/g stanu na 31.12.2018) płatny do 31.12.2019 roku, który został słusznie zaliczony do zobowiązań krótkoterminowych, wymagalnych w terminie do 12 miesięcy.

Różnica pomiędzy aktywami obrotowymi, a chwilowo tak wysokimi zobowiązaniami krótkoterminowymi (- 91 mln) powoduje, że pierwszy mocno ważący (z mnożnikiem 6,56 x) człon wzoru Altmana staje się ujemny, a to silnie ciągnie w dół cały wskaźnik. Jednak nieobca jest nam przecież wiedza, że w tych aktywach obrotowych są m.in. "Towary", czyli również teren we Wrocławiu... ciągle ujmowany jako "Zapasy" i co za tym idzie wyceniany w/g kosztu... nabycia!

Można się pokusić o wyliczenie Altman Z"score po spłacie BOŚ-a - choć to akurat nie będzie łatwe, bo co prawda wiemy, że zobowiązania krótkie spadną o ponad 35 mln zł ale nie wiemy na ile uszczupli to "wrocławskie zapasy".

Natomiast w sposób dość łatwy można wyliczyć Altman Z"score po przekwalifikowaniu kredytu w Santanderze z powrotem do długoterminowych (co zapowiada Prezes w raporcie) - po prostu:

Z = 6,56 * (140,556 mln - 100,691 mln)/785,032 mln + 3,26 * 197,97 mln/785,032 mln + 6,72 * 44,711 mln/785,032 mln + 1,05 * 361,883 mln/423,15 mln + 3,25

Z = 6,56 * 0,051 + 3,26 * 0,25 + 6,72 * 0,057 + 1,05 * 0,855 + 3,25

Z = 0,33 + 0,815 + 0,383 + 0,90 + 3,25 = 5,68

No ale wszystko to to takie akademickie nieco rozważania, bo jak nie będzie w krótkoterminowych Santandera, to i nie będzie już w nich i BOŚ-a a tak w ogóle to jak cokolwiek się sprzeda to wzrosną aktywa obrotowe i sytuacja płynnościowa będzie znacząco lepsza.


Zrobiło się bezpiecznie!
Analitycznie... Nawet dla tych co patrzą na liczby.
Chociaż to jeszcze nie będzie widoczne w raporcie półrocznym, bo miało miejsce 20 sierpnia...
Prezes Jan zrealizował to co zapowiadał.

comtrader

niedźwiedź
36
Dołączył: 2015-02-06
Wpisów: 433
Wysłane: 21 sierpnia 2019 17:12:22 przy kursie: 1,27 zł
co nie zmienia faktu, że dług do spłacenia pozostał


comtrader
0
Dołączył: 2018-09-27
Wpisów: 61
Wysłane: 23 sierpnia 2019 20:07:01 przy kursie: 1,21 zł
To zależy...
Boś-a już nie ma a Santander po przerolowaniu zrobił się bezpieczny.
I to trzeba odnotować.

comtrader

mcmbbsqyp
1
Dołączył: 2013-10-11
Wpisów: 146
Wysłane: 14 września 2019 10:21:18 przy kursie: 1,355 zł
Cytat:
Zarząd Rank Progress S.A. (dalej:"Emitent") w nawiązaniu do informacji przekazywanej w raportach okresowych odnośnie spraw sądowych toczonych przed organami administracji publicznej w temacie "Postępowanie w sprawie zwrotu pożyczek" informuje, że w dniu 13 września 2019r w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu zapadł korzystny dla Emitenta oraz spółki zależnej Progress IV Sp. z o.o. prawomocny wyrok kończący spór ze spółką NCT Inwestycje Świętokrzyskie I Sp. z o.o. o zwrot pożyczek na rzecz Emitenta w wysokości 675 tys. zł oraz na rzecz Progress IV Sp. z o.o. w wysokości 24,3 mln zł. i utrzymujący w mocy wyrok Sądu I instancji.
Stronie przeciwnej przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.


Pytanie na ile realne jest że spółka zobaczy tą kasę? Czy skończy się na zapisach księgowych.

comtrader
0
Dołączył: 2018-09-27
Wpisów: 61
Wysłane: 15 września 2019 13:11:18 przy kursie: 1,355 zł
O praktycznie pewnej kasie od Nalepy pisałem na Bankierze 10 września.... 2 dni temu.
I mamy w końcu wyrok z Apelacyjnego.

Przypomnę, że ewentualna skarga kasacyjna nie wstrzymuje wykonania wyroku!
A RankProgress zabezpieczył się na działkach NTC Inwestycje Świętokrzyskie pod Kielcami...
Osobiście nie sądzę, by Nalepa próbował przeciągać w Sądzie Najwyższym.
Sporej kasy trzeba przy skardze kasacyjnej, a chłop musi zdawać sobie sprawę, że szanse ma bardzo niewielkie....
Nalepa poleci w preselekcji...

Jak ja to widzę?
RankProgress w wyniku rozliczeń postanie jedynym właścicielem potężnego terenu w Miedzianej Górze pod Kielcami.
A przypominam Wam, że sytuacja jest diametralnie inna niż wcześniej... teren ten ma już prawomocny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, wójt Miedzianej Góry aż przebiera nogami, by inwestycja tam powstała. Nie wiem, czy Ikea ciągle jest w grze...

A tak na marginesie... Prezes Jan ciągle swoje... nawet komunikat o wyroku Sądu Apelacyjnego jest tendencyjny, bo mówi tylko o kapitale pożyczki i milczy o blisko 10 mln odsetkach...

comtrader
Edytowany: 15 września 2019 13:12

mcmbbsqyp
1
Dołączył: 2013-10-11
Wpisów: 146
Wysłane: 28 września 2019 16:43:06 przy kursie: 1,275 zł
Cytat:
W kredytowych objęciach – omówienie sytuacji finansowej Rank Progress po I kw. 2019 r.


To w miarę możliwości prośba o analizę, w jakich objęciach jest teraz :-) Chętni na analizę zgłaszać się.

comtrader
0
Dołączył: 2018-09-27
Wpisów: 61
Wysłane: 4 października 2019 07:27:23 przy kursie: 1,22 zł
BOŚ spłacony w całości, a Santander, który był w wysokości ponad 100 mln zł w zobowiązaniach krótkoterminowych w tym raporcie w nich jeszcze pozostał, choć wiemy, że w III kwartale został już aneksowany i po raporcie za III kwartał będzie już w długoterminowych.
Z kredytów refinansowane zostało jeszcze finansowanie Chojnic... z górką.

Także...
Mimo, że sporo się dzieje w tym temacie, to akurat raport półroczny jeszcze tego nie pokazuje.

comtrader

comtrader
0
Dołączył: 2018-09-27
Wpisów: 61
Wysłane: 4 października 2019 08:09:50 przy kursie: 1,22 zł
7.25.
Objaśnienia do pozycji śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
Zaprezentowana w segmencie działalności operacyjnej w pozycji Inne korekty kwota w wysokości (64 024) tys. zł za okres 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r. dotyczy w szczególności:
 (38 633) tys. zł dotyczy niewniesionego do dnia bilansowego wkładu przez Jednostkę dominującą do spółki Port Popowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.,
 (35 442) tys. zł dotyczy spłaty kapitału kredytu przez Jednostkę dominującą w formie bezgotówkowej.
Powyższe transakcje zostały opisane w nocie 7.34 niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.


7.34.
Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu bieżącego okresu, które nie zostały odzwierciedlone w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za dany okres
...
W dniu 9 maja 2019 roku Emitent podpisał kolejny aneks do umowy inwestycyjnej zawartej z Vantage Development S.A, dotyczącej określenia zasad i etapów prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia deweloperskiego, polegającego na realizacji inwestycji w postaci kompleksu mieszkaniowego z uzupełniającą funkcją handlowo – usługową oraz biurową pod nazwą Port Popowice we Wrocławiu. Zgodnie z zawartym Aneksem Emitent i Vantage Development S.A. podjęli decyzję o realizacji drugiej części Inwestycji, pod warunkiem uzyskania bezwarunkowej zgody na koncentrację w formie decyzji (lub w innej równoważnej formie) wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, albo uzyskania innego rozstrzygnięcia umożliwiającego realizację Inwestycji. Aneks określa zasady nabycia przez spółkę koncentrującą grunty przeznaczone do realizacji Inwestycji prawa użytkowania wieczystego drugiej części nieruchomości, a także zasady wniesienia przez wspólników spółki gruntowej (Port Popowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.) dodatkowych wkładów pieniężnych oraz ich wysokość. Po wniesieniu dodatkowych wkładów pieniężnych do spółki gruntowej Emitent będzie posiadał 34,99% udziału w zysku i stracie spółki gruntowej, natomiast Vantage Development będzie posiadał 64,99% udziału w zysku i stracie spółki gruntowej. Na zwiększenie udziału w Spółce Gruntowej Emitent przeznaczy łącznie ok. 38,6 mln złotych. Zmiana udziałów nastąpi pod warunkiem wniesienia przez strony wkładów pieniężnych. Aneks zakłada zawarcie przez Emitenta ze spółką gruntową przedwstępnej umowy sprzedaży i następnie umowy przeniesienia własności Nieruchomości 2, wolnej od obciążeń i roszczeń, za cenę 75,9 mln złotych netto.

W dniu 9 maja 2019 roku, w wykonaniu zapisów aneksu do umowy inwestycyjnej zawartej z Vantage Development S.A., Emitent zawarł ze spółką koncentrującą grunty przeznaczone do realizacji inwestycji, czy ze spółką Port Popowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., umowę przedwstępną sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek o powierzchni ok. 8,2 ha za łączną cenę 75,9 mln PLN netto. Zgodnie z zawartą umową, strony zobowiązały się do zawarcia w terminie do 31 grudnia 2019 roku, warunkowej umowy sprzedaży, zawierającej warunek o niewykonaniu prawa pierwokupu przez Gminę Wrocław oraz do zawarcia odrębnej umowy przeniesienia po spełnieniu tego warunku. W związku z zawartą umową Emitent otrzymał zaliczkę w wysokości 37,25 mln PLN, która została przekazana na spłatę ostatniej raty kredytu wraz z odsetkami w BOŚ SA. W dniu 9 maja 2019 roku Emitent dokonał przedterminowej całkowitej spłaty kredytu nieodnawialnego zaciągniętego w BOŚ SA. Kredyt ten udzielony był w dniu 8 czerwca 2016 roku w początkowej wartości 106,325 mln PLN i ostatecznym terminem spłaty 7 czerwca 2019 roku.

W dniu 22 maja 2019 roku Emitent powziął informację o wpłynięciu z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pisma informującego, iż zadaniem Prezesa Urzędu dokonanie zmian w umowie inwestycyjnej zawartej z Vantage Develepment SA, zgodnie z aneksem z dnia 9 maja 2019 roku, nie powoduje konieczności notyfikacji zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
...
W dniu 11 czerwca 2019 roku, w wykonaniu zapisów Aneksu do umowy współpracy w celu realizacji inwestycji deweloperskiej, zawartej z Vantage Development S.A. spółka koncentrująca grunty przeznaczone do realizacji inwestycji Port Popowice („Spółka Gruntowa”) zawarła warunkową umowę nabycia od Emitenta prawa użytkowania wieczystego działek o łącznej powierzchni ok. 4,4 ha za łączną cenę 40,9 mln złotych netto, powiększoną o kwotę podatku VAT. Umowa przyrzeczona zostanie zawarta pod warunkiem nie wykonania prawa pierwokupu przez Gminę Wrocław, najpóźniej w terminie do 31 grudnia 2019 roku. Umowa przyrzeczona, dotycząca pozostałej części gruntu, co do którego Gminie Wrocław nie przysługuje prawo pierwokupu, zostanie zawarta również w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku.

W dniu 12 czerwca 2019 r. Emitent powziął informację o tym, że Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 12 czerwca 2019 r. rozstrzygnął przedmiotową sprawę na korzyść Emitenta uchylając decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 1243/18. Obecnie Emitent oczekuje na pisemne uzasadnienie wyroku. Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu służy skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W dniu 26 czerwca 2019 r. spółka zależna Progress XVIII spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowo-akcyjna (dalej: "Kupujący"), zawarła z osobami fizycznymi (dalej: "Sprzedający") przedwstępną warunkową umowę nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni do 7,9 ha, zlokalizowanej w Otwocku („Nieruchomość”) za łączną cenę do kwoty 27, 6 mln PLN. W dniu zawarcia umowy przedwstępnej Kupujący wpłacił Sprzedającemu zaliczkę w wysokości 3,0 mln PLN. Zawarcie umowy przyrzeczonej nabycia Nieruchomości nastąpi pod warunkiem m.in. braku zmiany stanu prawnego Nieruchomości, zostanie dokonany podział i scalenie działek, jednak nie później niż do dnia 31.12.2020 r.

W dniu 17 lipca 2019 roku Emitent w nawiązaniu do warunkowej umowy sprzedaży zawartej w dniu 11 czerwca 2019 roku dotyczącej warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntu we Wrocławiu o łącznej powierzchni ok. 4,4 ha, powziął informację o spełnieniu się warunku zawieszającego umowy, polegającego się na nie wykonaniu przez Prezydenta Miasta Wrocławia prawa pierwokupu przysługującego Gminie Wrocław, a dotyczącego nieruchomości.
W dniu 19 lipca 2019 roku Emitent zawarł z jednostką stowarzyszoną Port Popowice Sp. z o.o. Sp.k. umowę przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni ok. 4,4 ha za łączną cenę 40,9 mln PLN oraz umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 3,8 ha, co do której Gminie Wrocław nie przysługiwało prawo pierwokupu, za łączną cenę 35,0 mln PLN netto. Zakupione nieruchomości zostaną przeznaczone na realizację II etapu inwestycji w postaci kompleksu mieszkaniowego z uzupełniającą funkcją handlowo-usługową oraz biurową pod nazwą Port Popowice we Wrocławiu. Umowy powyższe zostały zawarte zgodnie z aneksem do umowy inwestycyjnej zawartej z Vantage Development SA. Wynagrodzenie Emitenta z tytułu zawartych umów w łącznej wysokości 75,9 mln PLN zostało częściowo zapłacone w formie zaliczki w kwocie 37,3 mln PLN w dniu 9 maja 2019 roku, natomiast pozostała kwota w wysokości 38,6 mln PLN została w dniu 19 lipca 2019 roku przeznaczona na zwiększenie przez Emitenta wkładów pieniężnych w jednostce stowarzyszonej Port Popowice Sp. z o.o. Sp.k.. Rejestracja przez KRS wniesienia powyższych wkładów pieniężnych nastąpiła w dniu 28 sierpnia 2019 roku.

W dniu 20 sierpnia 2019 roku spółka zależna Emitenta Progress XIII Sp. z o.o. podpisała z Santander Bank Polska SA dwa aneksy do dwóch umów kredytowych zawartych z bankiem, dotyczących finansowania Galerii Piastów w Legnicy. Na podstawie zawartych aneksów dokonano zmiany zapadalności obu kredytów na dzień 28 lutego 2024 roku, przy założeniu spełnienia przez Progress XIII Sp. z o.o. warunków ustalonych aneksami w terminach do 28 lutego odpowiednio w latach 2020, 2021, 2022, 2023. Na dzień podpisania niniejszych aneksów zobowiązanie z tytułu obu kredytów wobec banku opiewa na kwotę 29,3 mln EUR. Spółka Progress XIII Sp. z o.o. zobowiązała się w terminie do 31 grudnia 2019 roku przedpłacić kredyt w wysokości 3,0 mln PLN.

W dniu 13 września 2019 r. Emitent powziął informację, że w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu zapadł korzystny dla Emitenta oraz spółki zależnej Progress IV Sp. z o.o. prawomocny wyrok kończący spór ze spółką NCT Inwestycje Świętokrzyskie I Sp. z o.o. o zwrot pożyczek na rzecz Emitenta w wysokości 675 tys. zł oraz na rzecz Progress IV Sp. z o.o. w wysokości 24,3 mln zł. i utrzymujący w mocy wyrok Sądu I instancji. Stronie przeciwnej przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

mcmbbsqyp
1
Dołączył: 2013-10-11
Wpisów: 146
Wysłane: 28 listopada 2019 17:46:18 przy kursie: 1,435 zł

Dobra, mały szantaż jak zrobicie mega analizę po 3 kwartałach to kupuję abonament.
Reszta też wyskakiwać z kasy :-)


www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

comtrader
0
Dołączył: 2018-09-27
Wpisów: 61
Wysłane: 28 listopada 2019 20:08:23 przy kursie: 1,435 zł
Zgadzam się z przedmówcą. hello1
Mam jeden warunek jednak... Analizę robi Anty_Teresa.
Innej nie czytam. Whistle

and16
0
Dołączył: 2012-02-18
Wpisów: 20
Wysłane: 30 listopada 2019 12:49:57 przy kursie: 1,445 zł
Też poprosiłem o nową analizę po III kw.

comtrader
0
Dołączył: 2018-09-27
Wpisów: 61
Wysłane: 30 listopada 2019 19:09:09 przy kursie: 1,445 zł
Tu raport roczny za 2019 będzie dopiero miarodajny...

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,089 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +168,43% +33 685,15 zł 53 685,15 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d