pixelg
OPENFIN - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OPENFIN [OPF]

AKTUALNY KURS: 1,12 zł (-2,61%) 17-01-2020 15:55
TedMruczek
Dołączył: 2015-02-25
Wpisów: 29
Wysłane: 5 marca 2015 08:49:51 przy kursie: 3,29 zł
Link sie nie otwiera
Nejhorší srážka v životě, je srážka s blbcem.

grum
Dołączył: 2009-03-11
Wpisów: 282
Wysłane: 5 marca 2015 09:01:58 przy kursie: 3,29 zł
Edytowany: 5 marca 2015 09:02

TedMruczek
Dołączył: 2015-02-25
Wpisów: 29
Wysłane: 5 marca 2015 09:03:03 przy kursie: 3,29 zł
Problem zdiagnozowany - za długi link i nie wszystko się "podświetla na niebiesko".

proponuje taka wersję: http://tiny.pl/q38tv
To się otwiera
Nejhorší srážka v životě, je srážka s blbcem.
Edytowany: 5 marca 2015 09:05


grum
Dołączył: 2009-03-11
Wpisów: 282
Wysłane: 12 marca 2015 12:54:45 przy kursie: 3,99 zł
addison napisał(a):
Jeżeli nie będzie fali podaży w nowym roku, może to jednak świadczyć o czym pisałem, a mianowicie mocne czyszczenie portfela przez fund przed końcem roku.

Może już się wysypał, a może ma resztki, tak czy inaczej przy tej teorii czasu już mu nie zostało wiele.
Rynek, jak się okazuje, szybko skorygował wycenę.

Wloczykij
Dołączył: 2008-12-23
Wpisów: 620
Wysłane: 12 marca 2015 17:23:38 przy kursie: 3,99 zł
Tak, kurs co nieco odbija, ci co kupowali w dołku mogą się czuć zarobieni, reszta czeka na wyjście z dołka wyników i większe wzrosty, by wyjść na swoje.
Nikt by nie pamiętał o dobrym Samarytaninie, gdyby miał tylko dobre intencje. By przejść do historii, musiał mieć też pieniądze. — Margaret Thatcher

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 495
Wysłane: 16 marca 2015 08:39:45 przy kursie: 4,40 zł
Dobre rady nie zawsze w cenie – analiza techniczna Open Finance w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/dobre...

irozbi
Dołączył: 2009-11-12
Wpisów: 156
Wysłane: 20 marca 2015 09:20:11 przy kursie: 5,10 zł
Poproszę o analizę wyników za 2014.
Z góry dziękuję.wave

Deogracias
Deogracias PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 436
Wysłane: 29 marca 2015 01:19:24 przy kursie: 5,90 zł
Omówienie wyników oraz sytuacji finansowej i rynkowej Grupy Kapitałowej OPEN FINANCE S.A. (dalej OPEN) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku (sprawozdanie roczne)

OPEN FINANCE zafundował swoim akcjonariuszom w ostatnich klikunastu miesiącach prawdziwy rollercoaster. Cena akcji spadła z 18 do 2 zł, a aktualnie wróciła już do poziomu 6 zł. Czy ta huśtawka wynika z emocji inwestorów, czy z twardych danych raportowanych przez spółkę?


Analiza sprawozdania finansowego


kliknij, aby powiększyć

Zbiorcza analiza przychodów pokazuje ich systematyczny spadek. W ostatnim kwartale przychody OPEN osiągnęły 70 mln zł, podczas gdy jeszcze kilka kwartałów temu przekraczły 100 mln zł. Poza negatywnym trendem co do samej kwoty przychodów widać również malejącą rentowność.

Rentowność na poziomie zysku netto wygląda przyzwoicie (cały czas jest dodatnia), ale rentowność na poziomie zysku na sprzedaży w ostatnich 2 kwartałach spadła do poziomów ujemnych. Oznacza to, że przychody z działalności operacyjnej spółki nie wystarczają nawet na pokrycie bezpośrednich kosztów tej działalności. Trzeba pamiętać, że mówimy tu dopiero o pierwszej linii sprawozdania. Żeby spółka wyszła na plus musi osiągać rentowność wystarczającą do pokrycia wszystkich kosztów.

Trzeba przyznać, że widać dużą determinację spółki w walce o zmniejszenie kosztów. Praktycznie wszystkie grupy kosztowe zostały mocno ścięte. Wyjątkiem są koszty usług zewnętrznych (wzrost z 71,6 do 105,9 mln zł), ale ich wzrost wynika z przechodzenia doradców na rozliczenia w modelu działalności gospodarczej, w miejsce umowy o pracę.
Łącznie koszty spadły o 10,2 % (z 373,8 mln zł w 2013 do 345,6 mln zł w 2014).

Nie uchroniło to jednak spółki przed spadkiem rentowności na sprzedaży do poziomu 3,7% w w całym roku i -18,6% w ostatnim kwartale 2014.

Rachunek segmentowy pozwala wskazać głównych "winowajców" tego pogorszenia się wyników.

Od razu trzeba dodać zastrzeżenie, że dostarczany przez spółkę rachunek segmentowy nie jest zbyt przydatny w analizie. Około 55-60% kosztów nie zostało przydzielonych do żadnego z segmentów. W związku z tym dodatkowo została obliczona rentowność uwzględniająca nieprzypisane przez OPEN koszty działalności operacyjnej. Zostały one przypisane do poszczególnych segmentów proporcjonalnie do generowanych przychodów.


kliknij, aby powiększyć

Segment produktów inwestycyjnych prezentuje się zdecydowanie najgorzej - w 2014 przychody spadły o połowę. Głównym winowajcą jest drastyczny spadek sprzedaży produktów systematycznego oszczędzania, które przynosiły największe przychody. OPEN stara się zasypać tą lukę sprzedażą depozytów,lokat strukturyzowanych i depozytów bankowych. Przychodowość inwestycyjnych produktów ubezpieczeniowych była jednak tak wysoka, że jest to zadanie niewykonalne w ciągu kilku kwartałów.


kliknij, aby powiększyć

Segment pośrednictwa kredytowego notuje od kilku lat systematyczny spadek przychodów. Dodatkowo w jego wyniki uderzyło zlikwidowanie bonusów, jakie OPEN otrzymywał do tej pory od GETIN NOBLE BANK-u. Przychody z tym kontrahentem spadły z 70 mln zł w 2013 do 21 mln zł.
Trzeba dodać, że te słabe wyniki pod kątem przychodów to specyfika OPEN - rynek kredytowy w ostatnich latach jest raczej stabilny.


kliknij, aby powiększyć

Segment pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (Home Broker) również wygląda mizernie. Obroty systematycznie spadają, co widać na wykresie (w 2011 roku Home Broker nie był jeszcze w całości konsolidowany przez OPEN).


kliknij, aby powiększyć

Systematycznie rozwija się segment zarządzania funduszami i aktywami (OPEN TFI). Przychody wyniosły w 2014 roku 32,5 mln zł, w porównaniu do 15,6 mln rok wcześniej. TFI zgromadziło już ponad 3,6 mld zł aktywów (więcej niż np. QUERCUS TFI) , ale z tego jedynie kilkaset milionów to najbardziej rentowne fundusze otwarte z komponentem akcyjnym. Tym niemniej trzeba przyznać, że jest toi jedyny segment, który zasługuje na pozytywną ocenę.


kliknij, aby powiększyć

Warto jeszcze wyjaśnić w jaki sposób OPEN wyszedł ponad kreskę z wynikiem netto za 2014. Do podmiotów powiązanych z Leszkiem Czarneckim została sprzedana spora część spółki OPEN Brokers po cenie zdecydowanie przewyższającej wartość księgową. W związku z tym OPEN osiągnął zysk na sprzedaży i dodatkowo na przeszacowaniu wartości udziałów które pozostały w grupie kapitałowej (45%). Łącznie cała ta operacja przyniosła ponad 25 mln zł w przychodach finansowych. Sama transakcja nie została jeszcze rozliczona gotówkowo.

Oczywiście, jest to operacja jednorazowa i mająca w dużej części "papierowy" charakter, ale pozwoliła spółce na uratowanie zysku netto. Sam wynik z działalność operacyjnej za 2014 jest negatywny.


kliknij, aby powiększyć

W bilanse widać bardzo duże kwoty w wartościach niematerialnych i prawnych. Składają się na nie w zdecydowanej większości wartość firmy wynikająca z nabycia Home Broker oraz znaki towarowe i wartość baz klientów rozpoznana podczas budowanie grupy kapitałowej. Zważywszy na aktualną zdolność Open Finance (i Home Broker) do generowany dochodów operacyjnych można mieć duże wątpliwości co do rzeczywistej wartości tych aktywów.

Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę na bardzo duży wzrost zobowiązań krótkoterminowych, które zastąpiły zobowiązania długoterminowe. Kwota zobowiązań wymagalnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy przekracza 127 mln zł.

Ranking Altmana spada dramatycznie - w ciągu 4 kwartałów z poziomu AA+ do poziomu BBB - o 7 oczek. Aktualny wynik to teoretycznie strefa bezpieczna, ale z uwagi na "papierowy" charakter wielu elementów w sprawozdaniu spółki ryzyko niewypłacalności jest spore.

Podsumowanie

Spółka w 2014 roku zanotowała dramatyczny spadek wartości akcji (z około 18 do około 2,20 zł), ale w ostatnich 2 miesiącach spółka bardzo dużo już odrobiła (aktualna cena 5,90 zł). Inwestor o dobrym timingu i mocnych nerwach mógł tu zarobić ponad 150% w ciągu krótkiego czasu.

Reputacja i marka OPEN FINANCE budzi mieszane uczucia. Spółka niewątpliwie jest najbardziej rozpoznawalnym polskim pośrednikiem finansowym, ale z drugiej strony OPEN stał się również synonimem najgorszych praktyk w relacjach z klientami, jakie miały miejsce na polskim rynku kapitałowym. To może być przeszkodą w odbudowie rentowności całej grupy kapitałowej.

Jak na razie OPEN FINANCE jako całość nie osiągnął pozycji pozwalającej na generowanie trwałych zysków. Zarząd intensywnie tnie koszty, ale trzeba czasu, żeby zobaczyć na ile taka operacja odbije się na przychodach i jaka będzie docelowa rentowność działalności poszczególnych segmentów.

Warto zwrócić uwagę, że refinansowanie zadłużenia OPEN w ostatnich miesiącach nastąpiło na poziomie WIBOR + marża 5,50%. To świadczy o postrzeganiu przez wierzycieli ryzyka związanego z wypłacalnością jako wysokiego. Spore kwoty będą należne do spłaty już w połowie bieżącego roku.

Analizę działalności OPEN komplikuje podejście do sprawozdawczości finansowej - mocno agresywne jeśli chodzi o kreowanie wyniku finansowego. Bilans jest dużym stopniu "nadmuchany" w wyniku transakcji wzajemnych przejęć spółek kontrolowanych przez Leszka Czarneckiego. W zasadzie jest to cecha charakterystyczna tych przedsięwzięć wrocławskiego finansisty, które zostały wprowadzone na GPW.

Trudno ocenić poziom powtarzalnego zysku OPEN FINANCE. Grupa kapitałowa jest w fazie poważnych zmian strukturalnych. Dopiero po wykrystalizowaniu się ostatecznego modelu biznesowego będzie można stosować metody wyceny.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj


Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów na blogu w 2019
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki

Wloczykij
Dołączył: 2008-12-23
Wpisów: 620
Wysłane: 30 marca 2015 20:18:59 przy kursie: 5,98 zł
Ciekawe badanie nastrojów wśród analityków rynkowych
Najgorzej oceniane spółki na GPW (RANKING)

Cytat:
Open Finance (OF) jest najgorzej postrzeganą spółką giełdową z indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 — wynika z ankiety przeprowadzonej dla „Pulsu Biznesu” wśród ponad stu analityków i zarządzających.


Czy to źle że jest tak źle, czy może jest tak źle że aż rokuje na poprawę?

Kurs mocno odbija i może sugerować podpowiedź.
Nikt by nie pamiętał o dobrym Samarytaninie, gdyby miał tylko dobre intencje. By przejść do historii, musiał mieć też pieniądze. — Margaret Thatcher

addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 827
Wysłane: 11 lipca 2016 14:31:29 przy kursie: 2,49 zł
Kolejne dziecko leszka nie daje sobie rady na spowolnieniu i niższych marżach? Zapowiadają emisję z PP o wartości 35mln, getin noble ma w tym 42%, dołożą kasę czy oddadzą PP?

Wszyscy martwią się bankami włoskimi czy deutsche bankiem i słusznie, ale na głos nikt u nas nie martwi się o GNB. To jest zastanawiające, przynajmniej dla mnie.


A przecież wystarczy, że posypie się coś większego w eurolandzie i mamy chfpln na poziomie 4.3-4.5, tańsze aktywa i problemy gotowe.

To wszystko dzieje się przy drukowaniu kasy za free.


Wloczykij
Dołączył: 2008-12-23
Wpisów: 620
Wysłane: 11 lipca 2016 20:36:27 przy kursie: 2,49 zł
To może być powiązane z zakupem udziałów w Noble Securities - muszą to z czegoś spłacić. Przy obecnych marżach szybko nie wygenerują takiej kwoty z zysków a przecież do spłaty są jeszcze papiery wyemitowane na przejęcie Home Broker.

Ostatnio akcje OPF skupuje Idea Bank, więc stawiam, że GNB sprzeda Idei PP. Możliwe nawet, że jak będzie taka potrzeba to sprzeda swój udział w OPF do Idei która akurat ma kasę z GetBack.
Nikt by nie pamiętał o dobrym Samarytaninie, gdyby miał tylko dobre intencje. By przejść do historii, musiał mieć też pieniądze. — Margaret Thatcher

addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 827
Wysłane: 3 sierpnia 2016 12:10:18 przy kursie: 1,78 zł
tanieje dziecko leszka coraz szybciej. Podano właśnie, że emisja z PP 20mln akcji ma mieć wartość do 35mlnpln. Kiepski żart.

Pewną ciekawostką jest, że wartość nominalna akcji lidera wynosi 1gr, tak się kiedyś budowało wartość tej firmy! potem zdaje się emisja do ludzi aby kasa poszła na przepłacony zakup home brokera itd itd.

Historia biznesowych dzieci leszka jest bujna i ciekawa. teraz chf dał oddech, ale to tylko oddech, na moje to już jest pozamiatane, kwestia czasu.

flesz
Dołączył: 2009-12-10
Wpisów: 1 458
Wysłane: 3 sierpnia 2016 13:19:41 przy kursie: 1,78 zł
Z innych spółek leszka, jeszcze MWT może miec problemy. Likwidacja NFZ to moze być duży cios dla nich.

addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 827
Wysłane: 3 sierpnia 2016 13:26:23 przy kursie: 1,78 zł
sama likwidacja NFZ to jedno, długi pewnie pozostaną. mwt oglądam tylko z sentymentu i coraz rzadziej.

Wloczykij
Dołączył: 2008-12-23
Wpisów: 620
Wysłane: 4 sierpnia 2016 19:57:04 przy kursie: 1,83 zł
35 mln zł i 20 mln akcji to daje 1,75 zł ceny emisyjnej. Oczywiście konfiguracje mogą być inne, ale kurs właśnie zszedł do tego poziomu. Jeśli w tym rejonie się kurs zatrzyma to znaczy że rynek w taki sposób wyliczenia uwierzył.
Nikt by nie pamiętał o dobrym Samarytaninie, gdyby miał tylko dobre intencje. By przejść do historii, musiał mieć też pieniądze. — Margaret Thatcher

tom239
Dołączył: 2013-07-28
Wpisów: 73
Wysłane: 4 października 2016 17:40:04 przy kursie: 1,58 zł
Niezły dzień dla W20. A tak po za tym to GTN wrócił do notowań i było NWZ OPF.

Ktoś się interesuję co się dzieje w spółce? Czemu na NWZ tylko jedno OFE głosowało przeciw zmianom w statucie. Z tego co widzę to w akcjonariacie fundy z 3%+ mogły spokojnie to zablokować. Czemu tego nie zrobiły? To nie jest złe dla mniejszościowych?

I w sumie to po co emisja przy tej cenie? Ktoś zechciałby mi to wytłumaczyć?

Wloczykij
Dołączył: 2008-12-23
Wpisów: 620
Wysłane: 4 października 2016 20:29:27 przy kursie: 1,58 zł
Pewnie OFE już nie wierzą, że mogą w tej spółce cokolwiek zmienić.

OPF przejęło od GNB pakiet akcji Noble Securities, ale mając spore długi i kulejącą rentowność, muszą zrobić emisję by to sfinansować. Tak więc OPF pada ofiarą Czarneckiego który kosztem spółki reperuje finanse GNB.
Nikt by nie pamiętał o dobrym Samarytaninie, gdyby miał tylko dobre intencje. By przejść do historii, musiał mieć też pieniądze. — Margaret Thatcher

tom239
Dołączył: 2013-07-28
Wpisów: 73
Wysłane: 5 października 2016 10:52:50 przy kursie: 1,51 zł
Z drugiej strony zobacz wykres włóczykij, gdzie świeczka to miesiąc. Wygląda jak sierpień i wrzesień to miesiące odwrotu. Patrz Vol za sierpień i wrzesień.

Jak fund nie ma wiary w spółkę to sprzedaję swój pakiet, jeśli ma się akcje to się głosuję na walny przeciw zmianom w statucie(tak myślę).

Ja myślę, że prędzej chodzi o to z emisją, żeby program naprawczy GTN w KNF wyglądał "ładnie". Bo środki da się pozyskać efektywniej z innych spółek.


Ciekawie Vol. wygląda też na BOS. Choć dużo mniej ciekawie. Ale jednak vol najwyższy od spadku z 50,9.(świeczka = miesiąc).Skimixa
Skimixa PREMIUM
Dołączył: 2012-05-19
Wpisów: 163
Wysłane: 29 sierpnia 2018 08:40:57 przy kursie: 0,46 zł
Proszeo analize raportu. Bardzo dawno nie było, a spadek ogromny

kmsc2
Dołączył: 2014-02-16
Wpisów: 102
Wysłane: 27 lutego 2019 10:00:34 przy kursie: 0,41 zł

kliknij, aby powiększyć

Rysuje nam się kanał wzrostowy. Obecnie kurs znajduje się w momencie wybicia z klina zniżkującego.
Edytowany: 27 lutego 2019 10:07

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,407 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d