pixelg
ACAUTOGAZ - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2

ACAUTOGAZ [ACG]

AKTUALNY KURS: 36,40 zł (+0,55%) 13-04-2021 15:55
madness
0
Dołączył: 2011-11-10
Wpisów: 19
Wysłane: 5 stycznia 2012 11:01:34
Co sądzicie na temat tej spółki?

Ceny ropy i benzyny na stacjach powinny przyczyniać się do wzrostu zainteresowania instalacjami gazu. Dodatkowo niski kurs złotówki też powinien się przyczynić do wzrostu przychodów z eksportu.

Jest jakaś przyszłość przed tą spółką?
Edytowany: 5 stycznia 2012 11:13

GregGoldi
0
Dołączył: 2011-08-26
Wpisów: 375
Wysłane: 5 stycznia 2012 20:37:17
Długofalowo widzę sporo zagrożeń takich jak np. coraz ekonomiczniejsze oraz bardziej wysilone i napakowane elektroniką silniki... Instalacje za jakiś czas mogą stracić sens tak jak teraz powoli diesel... Mają jeszcze produkcję wiązek do haków samochodowych ale i w to nie wierzę na dłuższą metę... Już teraz niektóre auta mają gotową instalację a myślę że ten trend będzie się tylko umacniał zwłaszcza w większych autach.

madness
0
Dołączył: 2011-11-10
Wpisów: 19
Wysłane: 6 stycznia 2012 11:07:30
W pierwszej części wypowiedzi wyrażasz obawy o sensowność zakładania instalacji natomiast w drugiej piszesz że trend instalowania fabrycznych instalacji będzie się umacniał to trochę sprzeczne.

LINK
Cytat:
Prezes dodała, że AC jest w trakcie analiz rentowności rynku fabrycznego i zerokilometrowego pofabrycznego montażu instalacji gazowych i ocena tych badań nie jest jeszcze jednoznaczna. Spółka skupia się obecnie na współpracy z dealerami samochodów.


Jak widać spółka myśli też o rynku fabrycznym i zerokilometrowym.


le rom
31
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 1 167
Wysłane: 17 marca 2012 12:11:57 przy kursie: 22,80 zł
Angel
Jeśli mikrokogeneracja ma być przyszłością w energetyce a paliwa niskoemisyjne takie, jak LPG w tym przedsięwzięciu wspomagać mogą OZE - poprzez segmenty rynku LPG: zbiorniki, butle, autogaz.

Autogaz konkuruje z paliwami (benzyną i olejem), stąd obecnie instalacje gazowe LPG -koncerny samochodowe zaczną fabrycznie montować. Czy tak będzie -czasa pokaże. Wymusi to na spółce AC SA kreatywności. Czy jej akcje wart są tej ceny ? Wiadomo, że nie było emisji i oprócz pakietu manadzerskiego po Pe= 3,38 zł/PS . Przekształcenie Sp. zo.o to cena nominalna Pn=0,25 zł. Akcji obecnie jest n= 9,33 mln sz t. Kapitalizacja spółki MC=213 mln zł !!!!. Kapitały własne BV=79 mln zł. A więc P/BV=2,7 .
Kupując akcje tej spółki kupujemy nadzieję i oczywiście obiecaną dywidendę tj 100% zysku !!!!.

Coś mi tu z tymi perspektywami .....? No i przejmowanie spółeczki Bizet SA. Jak na obecny rynek płacą drogo i to kredytem. (Za 53% ok. 32 mln zł).
Jednocześnie wypłacają 22 mln zł. No , ale każdy orze jak może. Ich na to nie stać.
Tutaj dywidenda 0,8 zł byłaby wystarczająca , a cena rynkowa Pm=10-15 zł wystarczająca.
Emocje robią swoje. I w różnych sferach życia lubimy przesadzać. Czas wyleczy emocje.

harbul
5
Dołączył: 2012-12-03
Wpisów: 134
Wysłane: 12 sierpnia 2013 08:57:53 przy kursie: 34,01 zł
AC Autogaz SA wyniki za 1H '13.

Wzrost zysku netto o 2% r/r z 16 017tys. do 16 337tys.

Spadek przychodów z 92 260tys. do 90 827tys. tj. 98,45% przychodów z analogicznego okresu rok wcześniej.

Spadek zysku z działalności operacyjnej z 20 047tys. do 19 773tys.

Zmiany w strukturze przychodów.

1) Spadek przychodów ze sprzedaży sekwencyjnych systemów wtrysku gazu (core biznes) z 77 861ty.s do 73 106tys.

2) Poprawa na sprzedaży zestawów do haków holowniczych z 5 825tys. do 8 585tys. z dynamiką 147%.

3) Największy spadek przychodów w krajach sektora Azja i Oceania, wzrost w Europie i Ameryce.

Komentarz:

Spadek przychodów w regionie Azji, był konsekwencją, według zarządu ograniczenia popytu w wyniku negatywnego nastawienia do autogazu instytucji rządowych na niektórych rynkach istotnych dla spółki.
Na sprzedaż krajową wpływ wywarła przedłużająca się zima oraz spadek cen ropy.
Kształtujący się na wysokim poziomie kurs EUR/PLN w 1H '13 miał pozytywny wpływ na wynik spółki.

Spółka w dalszym ciągu posiada zdrową kondycję finansową oraz pełną zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań.totmes4
totmes4 PREMIUM
0
Dołączył: 2012-04-07
Wpisów: 108
Wysłane: 12 sierpnia 2014 20:01:07 przy kursie: 30,53 zł
Proszę o analizę raportu spółki.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
191
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 553
Wysłane: 12 sierpnia 2014 21:33:36 przy kursie: 30,53 zł

Deogracias
Deogracias PREMIUM
6
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 469
Wysłane: 19 sierpnia 2014 00:49:34 przy kursie: 30,30 zł
Omówienie wyników oraz sytuacji finansowej i rynkowej AC S.A. (dalej AC albo ACAUTOGAZ) za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku (sprawozdanie półroczne)

Po opublikowaniu sprawozdania za pierwsze półrocze 2014 kurs AC wyraźnie zanurkował. Można by z tego wnioskować, że wyniki AC za ostatni okres są rozczarowaniem dla inwestorów. W ramach analizy sprawozdania za pierwsze półrocze 2014 spróbuje zweryfikować czy są fundamenty pod odrobienie tych strat.

Analiza sprawozdania finansowego


kliknij, aby powiększyć


Na początek rzut oka na długoterminowe tendencje sprzedaży i zysku. Widać wyraźną sezonowość sprzedaży - ze szczytem przypadającym na 2 kwartał roku kalendarzowego. Jest to związane z przygotowaniami do sezonu wakacyjno-urlopowego oraz ze szczytem sprzedaży na rynku samochodów używanych. Przychody w ostatnich 3 latach systematycznie rosną o kilka procent, co daje solidną bazę do budowania powtarzalności wyniku finansowego.

Głównym produktem spółki są instalacje gazowe LPG i CNG do silników samochodowych (około 80% całości obrotów), mniejszą rolę w strukturze sprzedaży odgrywają zestawy do montażu haków holowniczych oraz towary handlowe związane z motoryzacją. Spółka sprzedaje swoje flagowe produkty pod będącą liderem rynku instalacji LPG marką STAG.

Rentowość sprzedaży jest stabilna - w ostatnich 14 kwartałach waha się między 29 a 36%. W omawianym okresie było to 30,5% w pierwszym kwartale 2014 oraz 32,2% w drugim.


kliknij, aby powiększyć


AC ma mocno zdywersyfikowaną sprzedaż, jak widać w załączonej tabelce. Rynek polski jest kluczowy dla spółki, ale daje jednak tylko 40% całości sprzedaży. Z pozostałych rynków żaden nie jest ma dla spółki dominującego znaczenia. Spółka posiada pewną ekspozycję na rynki wschodnie, ale póki co widać negatywnego wpływu niepokojów za wschodnią granicą na wyniki AC.
Co ciekawe – spółka w lipcu utworzyła pierwszą spółkę zależną do obsługi rynku amerykańskiego zlokalizowaną aż w Peru. Kierunek amerykański na razie daje niecałe 4% przychodów, ale widać, że AC uważa go za perspektywiczny.


kliknij, aby powiększyć


Kolejne, po wyniku na sprzedaży, linie sprawozdania finansowego pokazują, że wyniki AC są stabilne. Porównanie wyników 2 kwartału 2014 roku z analogicznym okresem roku ubiegłego pokazuje wzrost sprzedaży oraz lekki spadek na dalszych liniach rachunku zysków i strat.

Warto zwrócić uwagę, że spółka praktycznie nie korzysta z finansowania obcym kapitałem (poza niewykorzystywaną linią kredytową na 1,5 mln EUR) – stąd brak kosztów finansowych.

Mimo dużego udziału eksportu spółka nie wykazuje dużej wrażliwości na wahania kursowe. Sprzedaż zagraniczna równoważy się w dużym stopniu z importem komponentów i towarów handlowych. 60% kupowanych materiałów/towarów pochodzi z zagranicy, co pozwala na tzw. hedging naturalny (wpływy w walucie równoważą się z wydatkami).

Pozostała działalność operacyjna to głównie przeszacowania wartości zapasów, mają one niewielką skalę w porównaniu do wielkości zapasów i sprzedaży.


kliknij, aby powiększyć


Analiza efektywności zarządzania kapitałem obrotowym pokazuje, że od kilku kwartałów efektywność AC rośnie – cykl konwersji gotówki w ciągu ostatniego roku systematycznie się skraca.


kliknij, aby powiększyć


Bardzo dobrze prezentują się sprawozdania z przepływu środków pieniężnych – praktycznie każdy kwartał generuje pozytywny wynik z działalności operacyjnej (niebieskie słupki). Spółka sporo inwestuje we rozwój działalności (brązowe słupki), ale środków finansowych wystarcza zarówno na inwestycje, jak i na zmniejszenie zadłużenia odsetkowego oraz wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.


kliknij, aby powiększyć


Na koniec analizy rzut oka na bilans spółki. Suma bilansowa systematycznie rośnie. Sezonowość zmian jest zgodna z sezonowością sprzedaży. W 2014 spółka wyeliminowała całkowicie ze swego bilansu zadłużenie odsetkowe i długoterminowo finansuje się wyłącznie kapitałem własnym.

Podsumowanie

>> Porównanie na tle sektora automotive

Analiza sprawozdania pozwala na pozytywną ocenę spółki. Spółka z dużą regularnością generuje gotówkę z działalności operacyjnej, którą z kolei dzieli się z akcjonariuszami. AC do tego prowadzi konserwatywną politykę finansowania (brak kapitału obcego) i utrzymuje duże stany gotówki. Zapewne nie jest to optymalne z punktów widzenia teorii finansów. Uważam jednak, że dla drobnego akcjonariusza więcej warta jest solidna działalność operacyjna, niż inżynieria finansowa w polskim wydaniu.

Warto zwrócić uwagę na spadek zysków (EBIT, EBITDA, zysk brutto, netto) w ostatnim półroczu w stosunku do analogicznego okresu 2013. Może to niepokoić inwestora, aczkolwiek poruszamy się cały czas na bardzo wysokich poziomach rentowności (ROE w okolicach 30%).
W zasadzie cały wynik finansowy AC można uznać za powtarzalny – brak w ostatnich latach istotnych zdarzeń jednorazowych, które by zaburzały obraz publikowanych wyników.

Głównym czynnikiem ryzyka na polskim rynku są ewentualne zmiany w przepisach podatkowych bijące w rynek instalacji LPG (np. zwiększenie akcyzy na gaz), ale trudno się tego spodziewać w ciągu najbliższych 2 lat, z uwagi na napięty kalendarz wyborczy.

Jeżdżenie na LPG póki co jest w Polsce ciągle bardzo opłacalne, i przy takim poziomie cen paliw i relacji cen gazu do benzyny i oleju napędowego AC może być spokojne o nowych klientów na rodzimym rynku. Struktura sprzedaży pojazdów w Polsce (duży udział starszych pojazdów używanych) również sprzyja biznesowi prowadzonemu przez AC.

Polska jest liderem rynku LPG w Europie, co pozwoliło na AC na zbudowanie solidnej bazy w oraz ekspansję na rynki zagraniczne. Aktualnie biznes instalacji do spalania gazu w pojazdach ma już mocne oparcie na wielu różnych rynkach, a jego perspektywy są bardzo dobre.

Ceny gazu ziemnego były do niedawna pochodną cen ropy naftowej. Z uwagi na „rewolucję łupkową” w USA ceny LPG i CNG w ostatnich latach spadają i stają się tańszą alternatywą dla tradycyjnych paliw napędowych.

Wyzwaniem dla spółki jest wejście na rynek fabrycznych (instalacje LPG, CNG w nowych pojazdach), ale na pewno AC posiada niezbędne do tego know-how technologiczne. Rozwój tego segmentu rynku jest w tym samym stopniu zagrożeniem, jak i szansą dla spółki.

Spółka niewątpliwie jest wartym rozważenia kandydatem do portfela do portfela dywidendowego (stopa dywidendy w ostatnich latach to średnio 7%).

AC po dynamicznym wzroście notowań w latach 2012 i 2013 w tym roku nie dała zarobić swoim akcjonariuszom (spadek notowań o ponad 30%). Po publikacji omawianego raportu za 1 półroczne 2014 kurs spółki wyraźnie zanurkował, zapewne z uwagi na spadek zysków w odniesieniu do 2013 roku.

Współczynnik cena/zysk plasuje się w dalszym ciągu na atrakcyjnym poziomie 10,7. Z punktu widzenia akcjonariusza kluczowe w perspektywie średnioterminowej będą kolejne kwartały, które albo potwierdzą negatywne tendencje w wynikach spółki, albo pozwolą AC odzyskać zaufanie inwestorów.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj


Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki

totmes4
totmes4 PREMIUM
0
Dołączył: 2012-04-07
Wpisów: 108
Wysłane: 19 sierpnia 2014 20:42:41 przy kursie: 29,71 zł
Dziękuję za analizę.
Mam jeszcze dwa pytania.
1) Czy spadek zysków wynika raczej z tego że rynek zrobił się trudniejszy, czy przyczyn należy szukać na Wschodzie?
2) Załóżmy, że na Wschodzie sytuacja się pogorszy i Rosja zacznie sprzedawać gaz po cenach niewiele niższych od tego z innych kierunków. Jak silna jest ekspozycja AC na taki scenariusz? Realny jest wtedy spadek ROE poniżej 20%?

Deogracias
Deogracias PREMIUM
6
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 469
Wysłane: 21 sierpnia 2014 08:56:46
"totmes4" napisał(a):
Mam jeszcze dwa pytania.
1) Czy spadek zysków wynika raczej z tego że rynek zrobił się trudniejszy, czy przyczyn należy szukać na Wschodzie?
2) Załóżmy, że na Wschodzie sytuacja się pogorszy i Rosja zacznie sprzedawać gaz po cenach niewiele niższych od tego z innych kierunków. Jak silna jest ekspozycja AC na taki scenariusz? Realny jest wtedy spadek ROE poniżej 20%?


Ad 1 Muszę się tu dokładnie przyjrzeć strukturze kosztów. Marże wyglądały ciągle przyzwoicie. Wieczorem zerknę jeszcze na koszty i dopiszę trochę więcej.

Ad 2 Nie do końca rozumiem pytanie. Chodzi o scenariusz kiedy ceny gazu z Rosji spadają?

Ogólnie atrakcyjność gazu jako paliwa wtedy wzrośnie, co byłoby korzystne dla AC.
Z tym, że gaz LPG uzyskuje się w Polsce raczej z przerobu ropy naftowej, niż z gazu kupowanego od Rosji (ten można używać jako CNG - sporo trudniejsze paliwo w obsłudze).
No i raczej w przypadku pogorszenia sytuacji politycznej ceny paliw zazwyczaj rosną, a nie maleją.


Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki


totmes4
totmes4 PREMIUM
0
Dołączył: 2012-04-07
Wpisów: 108
Wysłane: 21 sierpnia 2014 13:52:28 przy kursie: 30,01 zł
Ad. 2
Chodzi mi o istotny wzrost cen gazu z Rosji (czyli jego niewiele niższe ceny od tego z innych kierunków).
Edytowany: 21 sierpnia 2014 13:54

totmes4
totmes4 PREMIUM
0
Dołączył: 2012-04-07
Wpisów: 108
Wysłane: 21 sierpnia 2014 14:34:39 przy kursie: 30,01 zł
Szacuje się, że gaz z gazoportu, który byłby alternatywą dla rosyjskiego, może być nawet do 50% droższy niż rosyjski obecnie.
Edytowany: 21 sierpnia 2014 14:35

Deogracias
Deogracias PREMIUM
6
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 469
Wysłane: 21 sierpnia 2014 22:49:20 przy kursie: 30,01 zł
OK teraz już rozumiem.

Polski rynek stoi gazem LPG - czyli tym mniej związanym z gazem ziemnym. Więc wpływ na polski rynek paliw LPG i wyniki AC byłby raczej niewielki.

Większym potencjalnym zagrożeniem byłoby obniżenie sprzedaży na rynek rosyjski - to jest dość istotny rynek dla AC (największy indywidualny odbiorca (14% przychodów) pochodzi z Rosji).

Co do wyników za 1 półrocze i ich pogorszenia w stosunku do 2013:
- na poziomie wyniku ze sprzedaży jest podobnie, aczkolwiek1 kwartał miał wysoką marżę na sprzedaży
- wyraźnie wzrosły koszty sprzedaży w 2014 (wzrost o 2 miliony)
- trochę wyższe przed rokiem były pozostałe przychody operacyjne (0,5 mln) i przychody finansowe (0,4 mln)

W sumie to daje to mniejszy zysk. Kluczowe jest czy wzrost kosztów operacyjnych się utrzyma w kolejnych kwartałach. Wydaje się to możliwe (w obydwu kwartałach 2014 widać takie zjawisko).
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki

totmes4
totmes4 PREMIUM
0
Dołączył: 2012-04-07
Wpisów: 108
Wysłane: 12 marca 2015 20:27:48 przy kursie: 32,80 zł
Proszę o analizę raportu spółki.

Deogracias
Deogracias PREMIUM
6
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 469
Wysłane: 14 marca 2015 22:48:26 przy kursie: 32,00 zł
Będzie na dniach.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki

Deogracias
Deogracias PREMIUM
6
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 469
Wysłane: 16 marca 2015 23:27:57 przy kursie: 32,70 zł
Omówienie wyników oraz sytuacji finansowej i rynkowej Grupy Kapitałowej AC AUTOGAZ S.A. (dalej AC) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku (sprawozdanie roczne)

AC w 2014 zanotowało niewielki spadek sprzedaży i zysków w porównaniu do 2013 roku. Sprawozdanie roczne pozwala na ocenę, czy i na ile wyniki spółki w kolejnych okresach są narażone na ryzyko dalszych spadków.


Analiza sprawozdania finansowego


kliknij, aby powiększyć

Przychody AC w 2014 roku były nieznacznie (-1,2%) niższe niż w 2013. Niestety - w ostatnich 2 kwartałach zeszłego roku zarysowała się negatywna tendencja spadkowa w porównaniu do 2013:
- w 3 kwartale sprzedaż spadła o 14,4%
- w 4 kwartale sprzedaż spadła o 5,3%
Przed spółką 2 tradycyjnie najlepsze w roku kwartały - trzeba mieć nadzieję, że te negatywne tendencje ulegną zahamowaniu.

kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć

Źródło: sprawozdanie finansowe za 2014

Struktura sprzedaży AC jest podsumowana w powyższych tabelkach. Widać wyraźny spadek sprzedaży na polskim rynku (-12%). Powodem jest spadek cen ropy naftowej i jej produktów. Obniżka cen benzyny spowodowała mniejszą atrakcyjność dostosowywania silników do spalania LPG, co uderzyło w sprzedaż AC.
Pomyślnie rozwija się działalność eksportowa (+6,1%) – jej udział w całości sprzedaży wzrósł z 59,4% w 2013 do 63,8% w 2014.

Marża na sprzedaży pozostaje cały czas na takim samym poziomie jak w 2013 (32,35%). Widać, że spółka wypracowała przewagi konkurencyjne, pozwalające jej na osiąganie wysokiej rentowności w dłuższym okresie.

Dalsze linie sprawozdania finansowego wyglądają podobnie jak w 2013. Mamy drobne przesunięcia, ale nie wpływają one na ogólny obraz całości:
- koszty sprzedaży w 2014 wzrosły z 13,5 mln do 15 mln’
- w 2014 mamy dodatni wpływ różnic kursowych na wynik (+1,1 mln zł)


kliknij, aby powiększyć

Podsumowanie wyników 2013 i 2014 widać na powyższym wykresie. Widać drobne różnice w poszczególnych pozycjach, ale ostatecznie spółka kończy rok 2014 z zyskiem netto na poziomie 25,4 mln zł, czyli o 5% mniej niż rok wcześniej.
Trzeba podkreślić, że to cały czas bardzo dobry wynik – spółka utrzymuje zwrot z kapitału własnego (ROE) na poziomie około 27%.


kliknij, aby powiększyć

Na poziomie wyników ostatniego raportowanego kwartału sytuacja wygląda podobnie. Mamy niewielki spadek sprzedaży, ale z uwagi na poprawiającą się rentowność zysk na sprzedaży jest na bardzo podobnym poziomie. Zysk netto jest z kolei lepszy o 0,5 mln zł, głównie z uwagi na pozytywną kontrybucję różnic kursowych.


kliknij, aby powiększyć

Zarządzanie kapitałem obrotowym wygląda stabilnie. Wzrost cyklu gotówkowego w ostatnich okresach wynika z wzrostu należności w rozpoczynającej działalność spółce zależnej w Peru. Jak pośrednio wynika ze sprawozdania, spółka w celu zdobycia rynku musi poczynić spore inwestycje w kapitał obrotowy (należności na poziomie 6,3 mln zł). Miejmy nadzieję, że to kredytowanie odbiorców nie skończy się jakimiś problemami.


kliknij, aby powiększyć

AC jest spółką która z podziwu godną regularnością wypracowuje gotówkę ze swojej działalności. Przepływy operacyjne przez ostatnie 17 kwartałów były na plusie, co pokazuje siłę biznesu spółki.
Jej działalność wymaga oczywiście nakładów na rozwój produktów, ale obiektywnie patrząc, nie są to jakieś ogromne kwoty.
Spółka regularnie dzieli się z akcjonariuszami wypracowanym zyskiem – przez ostatnie 3 lata były wypłacane sowite dywidendy, co widać jako ujemne przepływy z działalności finansowej.

Bilans i wypłacalność spółki cały czas prezentują się bardzo dobrze. AC nie korzysta z finansowania działalności kapitałem obcym. Posiada jedynie otwarte na wszelki wypadek linie kredytowe na 16 mln zł i 1,5 mln EUR.

Podsumowanie

AC zanotowało w 2014 lekki spadek wyników, ale ciągle generuje bardzo dobre wyniki z działalności. Spółka negatywnie odczuła spadek cen paliw, który zmniejszył konkurencyjność jej wyrobów na lokalnym (polskim) rynku zbytu.

AC ma także istotny udział sprzedaży za wschodnią granicą – jak na razie nie odbija się to negatywnie na wynikach spółki. Szeroka dywersyfikacja geograficzna sprzedaży pozwala jednak na utrzymywanie przyzwoitych wyników, mimo przejściowych problemów na niektórych rynkach.
Największa dynamikę odnotował rynek amerykański, gdzie AC utworzyła na początku 2014 roku spółkę zależną. Na razie trudno ocenić jej wyniki – lekki niepokój może wzbudzać jedynie fakt, że praktycznie cała sprzedaż na nowym rynku odbywa się poprzez kredytowanie odbiorców.

Ryzyka związane z działalnością pozostają ciągle takie same jak wskazane w ostatnim omówieniu.

AC zapowiedziało wypłatę dywidendy za 2014 rok, na poziomie 6-7% ceny bieżącej akcji. Spółka wyróżnia się na rynku poziomem wypłacanej dywidendy, co powinno polepszać jej pozytywny wizerunek wśród akcjonariuszy.

W drugiej połowie 2014 wyraźnie zwiększył się free-float. Główny akcjonariusz (BOS Investments Laskowski Piotr i wspólnicy Sp. komandytowa), który miał 41% akcji, sprzedał je. Z uwagi na fakt, że część nabywców nie przekroczyła 5% spółka nie podała informacje kto był nabywcą.
Ilość akcji w wolnym obrocie zwiększyła się przez to z 45,7% do 66,9%. Patrząc na poziom obrotów na giełdzie, te akcje raczej nie trafiły do tej pory na rynek.

>> Porównanie na tle sektora automotive

Wyceny automatyczne serwisu Stockwatch.pl pokazują dla niektórych metod przewartościowanie cen akcji. Wynika to z jednak bardzo wysokiej rentowności kapitału własnego (ROE), co powoduje, że spółka jest notowana wyraźnie powyżej wyceny bilansowej aktywów (cena/wartości księgowa na poziomie 3,2). Wskaźnik cena/zysk na poziomie 12,3 uzasadnia jednak taką wycenę.

Warto obserwować spółkę przez kolejne 2 kwartały, żeby określić, czy zarysowujący się negatywny trend spadku sprzedaży będzie kontynuowany. Jeśli spółka będzie w stanie zwiększyć sprzedaż przy utrzymaniu efektywności, powinno to pozytywnie wpłynąć na ceny jej akcji.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutajPowyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki

Buziek
0
Dołączył: 2009-11-04
Wpisów: 98
Wysłane: 24 marca 2016 09:48:53 przy kursie: 39,98 zł
Witam. Czy można prosić o analizę raportu rocznego za 2015? Wyniki były zadowalające na pierwszy rzut oka, jestem ciekawy jak to wygląda przy głębszej analizie? :) Z góry dziękuję!
Edytowany: 24 marca 2016 09:49

Deogracias
Deogracias PREMIUM
6
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 469
Wysłane: 4 kwietnia 2016 00:27:09 przy kursie: 39,00 zł
Omówienie wyników oraz sytuacji finansowej i rynkowej Grupy Kapitałowej AC AUTOGAZ S.A. (dalej AC) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku (sprawozdanie roczne )

AC pokazało za 2015 rok bardzo dobre wyniki - zyski wzrosły o 12,6%. Od połowy lutego ceny akcji spółki wzrosły o ponad 30% - czy spółka pokazała w raporcie informacje, które uzasadniają taki wzrost cen jej akcji?


Analiza sprawozdania finansowego


kliknij, aby powiększyć

Pod względem wielkości sprzedaży 2015 był dla AC rokiem stagnacji. Przychody spadły o 1,3% w porównaniu do 2014 roku.
Warunki zewnętrzne spowodowały spadek popytu na produkty firmy, co w połączeniu z problemami na niektórych rynkach (Azja), spowodowało że w pierwszych 2 kwartałach roku można było zaobserwować ujemną dynamikę sprzedaży (-7,5% i -9,1%) w porównaniu do analogicznych okresów w 2014 roku. Bardzo dobry był 3 kwartał (wzrost +17,7%) a ostatni kwartał roku był porównywalny do ostatniego kwartału 2014 (-1,5%).
Problemy w obszarze kwot osiąganych przychodów spółka nadrobiła jednak w bardzo wyraźny sposób skokową poprawą rentowności brutto na sprzedaży, która wzrosła do 26,3% z 32,3% w 2014. Pozwoliło to zwiększenie wypracowanej nadwyżki handlowej z 54,6 mln zł do 60,2 mln zł (+1-,3%).

W obszarze kontroli kosztów spółka wypada dobrze:
- koszty sprzedaży wzrosły o 2% (z 15,0 do 15,4 mln zł)
- koszty zarządu spadły o 4% (z 11,5 do 11,1 mln zł)
Łączna suma kosztów jest na takim samym poziomie jak rok wcześniej, w połączeniu z poprawą rentowności sprzedaży pozwoliło na mocną oprawę wyniku z działalności operacyjnej.


kliknij, aby powiększyć

Pewne problemy widać w pozostałych kosztach operacyjnych (1,0 mln zł w 2015 vs 0,4 mln zł w 2014) i kosztów finansowych (odpowiednio 1,1 i 0,1 mln zł), co jest związane ze zdarzeniami o charakterze jednorazowym (odpisy związane z nieudaną inwestycją w spółkę zależną w Peru). Ostateczny wynik na poziomie brutto jest w 2015 o 12,4% lepszy niż rok wcześniej.
W 4 kwartale 2015 nie miały miejsca żadne jednorazowe zdarzenia wpływające negatywnie wyniki i zysk brutto wzrósł bardzo solidnie o 18,6%, a zysk netto o 22,4%.


kliknij, aby powiększyć

Zaangażowany w działalność operacyjną kapitał obrotowy wzrósł, co skutkuje wydłużaniem się cyklu konwersji gotówki. Zwraca uwagę przede wszystkim wzrost wartości zapasów do kwoty 35,3 mln zł, podczas gdy przez ostatnie 3 lata były to kwoty nie przekraczające 30 mln zł. Można to uzasadnić spadkiem sprzedaży, ale jest też ryzyko, że firma wyprodukowała partię produktów, dla których nie może znaleźć odbiorców. Warto obserwować w kolejnych okresach czy stan zapasów wróci do normy.


kliknij, aby powiększyć

W 2015 roku AC wypracowało 33,9 mln zł gotówki z działalności operacyjnej. Warto zwrócić uwagę, że w każdym (!) z prezentowanych na wykresie 20 kwartałów AC odnotowało dodatnie przepływy z działalności operacyjnej. Przy działalności handlowo-produkcyjnej to wynik godny uznania, ponieważ świadczy zarówno o rentowności biznesu jak i o bardzo dobrym zarządzaniu zapasami oraz innymi elementami kapitału obrotowego.
Spółka utrzymuje relatywnie niewielki poziom inwestycji (przepływy z działalności inwestycyjnej w 2015 to -4,8 mln zł), co w połączeniu z wysokimi kwotami gotówki generowanej z działalności operacyjnej powoduje, że spółka od kilku lat hojnie dzieli się z akcjonariuszami gotówką wypłacając dywidendy.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć

Bilans spółki wygląda cały czas bardzo dobrze. Wzrost sumy bilansowej wynika ze wzrostu zapasów oraz ze zwiększenia się ilości zgromadzonych środków pieniężnych. W momencie wypłaty dywidendy aktywa i pasywa spółki zmaleją o kwoty wartości wypłaconej dywidendy.
AC nie korzysta w ogóle z finansowania się kapitałem obcym - spółka nie ma zadłużenia odsetkowego. Spółka posiada niewykorzystywane limity kredytowe na kwotę 31,6 mln zł, co można uznać za nadmierną ostrożność biorąc pod uwagę, że spółka w ciągu kilku ostatnich lat nie korzystała z nich ani razu.

Podsumowanie

AC mimo obiektywnych trudności ma za sobą bardzo dobry rok. Spółka bardzo mocno zwiększyła swoją rentowność. Jeśli uda się zachować wysoką rentowność i wrócić na ścieżkę wzrostu sprzedaży to wyniki powinny się dalej poprawiać.

Sytuacja na rynku ropy naftowej w 2015 raczej nie sprzyjała AC. Malejące z kwartału na kwartał ceny ropy naftowej i jej pochodnych zmniejszały skłonność użytkowników pojazdów do poszukiwania rozwiązań ograniczających koszty ich użytkowania. Ciągle jednak spółka oferuje atrakcyjny produkt, a od lutego 2016 trend na rynku ropy się odwrócił.

AC prowadzi od kilku lat bardzo rentowną działalność operacyjną, zajmując mocną pozycję na rynku globalnym. Przekłada się to zarówno na bardzo dobre wyniki i wysoką rentowność zainwestowanego kapitału, ale też i na wrażliwość na globalne i lokalne zawirowania koniunktury rynkowej.


kliknij, aby powiększyć

W 2015 negatywny wpływ na wyniki miały problemy na rynkach azjatyckich, podczas gdy wcześniej AC borykało się z problemami związanymi ze sprzedażą na rynku rosyjskim. Spółce udało się poprawić wynik sprzedaży na rynku polskim, co pozwoliło pokrycie spadku sprzedaży eksportowej.
AC w marcu 2016 zaraportowało zawarcie 2 umów (na rynki Rosji i Kazachstanu) na kwoty przekraczające 16 mln zł, więc można mieć nadzieję na poprawę sprzedaży eksportowej w bieżącym roku.

Spółka ogłosiła nowy program motywacyjny, który zakłada jako cel dla zarządu zysk na poziomie EBITDA w 2016 wysokości 43 mln zł i 46 mln zł w 2017. W 2015 AC osiągnął EBITDA na poziomie 41,7 mln zł, więc te cele nie wyglądają na wyśrubowane. Zakładany na 2016 rok wzrost EBITDA na poziomie 3,4% to wyraźnie mniej niż wynik z 2015 roku (+12,9%).

AC za 2015 wypłaci sowitą dywidendę, po raz kolejny meldując się w czołówce spółek dywidendowych na GPW (stopa dywidendy 6,4% przy aktualnej cenie akcji).

>> Porównanie na tle sektora automotive

AC ma wskaźnik cena/zysk na poziomie 13,2, co jest wartością zbliżoną do średniej rynkowej. Spółka ma bardzo wysoką rentowność kapitału własnego - w związku z tym stale utrzymuje poziom wskaźnika cena/wartość księgowa na bardzo wysokim poziomie (3,6).

Notowania cen akcji AC wzrosły od połowy lutego o ponad 30%. Dobre wyniki za 4 kwartał i cały 2015 rok są pewnym uzasadnieniem tego wzrostu, ale wydaje się, że oczekiwania rynku w stosunku do spółki wyraźnie wzrosły. Trudno stwierdzić, czy spółka będzie w stanie im sprostać i w wyraźny sposób dalej poprawiać wyniki.

>> Wyceny, wskaźniki oraz inne informacje dotyczące spółki - tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych - tutaj


Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki

totmes4
totmes4 PREMIUM
0
Dołączył: 2012-04-07
Wpisów: 108
Wysłane: 10 marca 2017 21:11:38 przy kursie: 39,06 zł
Proszę o analizę raportu, zwłaszcza IV kwartał.

kszyrztow
0
Dołączył: 2013-02-01
Wpisów: 66
Wysłane: 26 maja 2017 21:21:05 przy kursie: 43,30 zł
Czy w terminie dywidendy AC nie ma błędu? Wydawało mi sie że zwykle była w czerwcu a tu widze że w sierpniu?

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,528 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +156,86% +31 371,74 zł 51 371,74 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d