pixelg
PRESCO [Catalyst] - Notowane instrumenty - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

PRESCO [Catalyst]

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 31 lipca 2012 10:39:19
P.R.E.S.C.O. Group - jedna z wiodących spółek na rynku obrotu wierzytelnościami
w Polsce - zamierza pozyskać 10 mln zł na zakup pakietów wierzytelności w najbliższych miesiącach. Środki będą pochodziły z emisji 10 tys. sztuk obligacji serii D o wartości nominalnej 1000 zł każda. Prywatna oferta objęcia obligacji trafi do indywidulanie wskazanych inwestorów. Spółka planuje zamknąć ją do 31 sierpnia br. To już druga emisja papierów dłużnych P.R.E.S.C.O. w bieżącym roku.


Termin zapadalności obligacji serii D wynosi 3 lata, a ich oprocentowanie ustalono
w oparciu o wskaźnik WIBOR 6M powiększony o 5 proc. marżę. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 6 miesięcy. Obligacje serii D będą obejmowane za cenę emisyjną równą wartości nominalnej obligacji. Nowa seria papierów dłużnych spółki zostanie zaoferowana w ramach otwartego Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych P.R.E.S.C.O. Zakłada on możliwość wyemitowania przez spółkę papierów na łączną sumę 150 mln zł.

- W ramach Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych dokonaliśmy dotychczas dwóch emisji, z których pozyskaliśmy łącznie 60 mln zł. Program umożliwia sięgnięcie po wygodną formę finansowania naszej działalności, w zależności od bieżących potrzeb. Dysponujemy nim ostrożnie, co pozwala nam na utrzymanie jednego z najniższych w branży wskaźników ogólnego zadłużenia w odniesieniu do kapitałów własnych. To jeden z elementów, dzięki któremu jesteśmy przekonani, że w momencie zapadalności naszych obligacji, spółka bez problemów wywiąże się z zobowiązań wobec obligatariuszy, tak jak miało to miejsce przy wykupie obligacji serii A w marcu tego roku - mówi Wojciech Andrzejewski, wiceprezes zarządu P.R.E.S.C.O. Group.

Pierwsza emisja obligacji korporacyjnych P.R.E.S.C.O. GROUP miała miejsce w marcu 2011 r. Łączna wartość papierów dłużnych serii A z rocznym terminem zapadalności wyniosła 13 mln zł. W marcu 2012 r. spółka dokonała wykupu obligacji serii A, a w zamian za udzielone finansowanie wypłaciła obligatariuszom odsetki o łącznej wysokości ponad 320 tys. zł.

W październiku 2011 r. spółka przyjęła Program Emisji Obligacji Niezabezpieczonych,
w ramach którego wyemitowanych zostało dotychczas po 30 tys. sztuk obligacji serii B oraz C o łącznej wartości 60 mln zł. Termin zapadalności obligacji serii B przypada na grudzień 2013 r. Papiery serii C spółka wykupi w sierpniu 2014 r. Oprocentowanie obligacji ustalono odpowiednio na poziomie WIBOR 6M powiększony o 5 proc. marżę dla papierów serii B i WIBOR 6M plus 5,2 proc. dla obligacji serii C.

W kwietniu 2012 r. P.R.E.S.C.O. Group zadebiutowała na warszawskim rynku obligacji Catalyst, gdzie obecnie notowane są papiery dłużne serii B i C spółki.
Edytowany: 16 listopada 2014 00:35

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 22 sierpnia 2012 08:27:23
Polecamy wywiad z przedstawicielami PRESCO:

www.stockwatch.pl/artykuly/pos...
Edytowany: 22 sierpnia 2012 10:23

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 12 września 2012 13:16:25
Zapraszamy na czat jutro:
www.stockwatch.pl/czat-inwesto...

Będzie można popytać o nowe emisje obligacji.

>> Ponad 160% zysku od początku 2017 r. – sprawdź ofertę portfela wzorcowego Cztery Fazy Rynku w StockWatch.pl


Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 13 września 2012 12:07:16
Trwa czat: www.stockwatch.pl/czat-inwesto...

Można zapytać o perspektywy dla rynku wierzytelności. 3 osoby, które zadadzą najciekawsze pytania otrzymają 3miesięczne kody dostępu.

Marcin Osiecki
0
Grupa: SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-06-15
Wpisów: 855
Wysłane: 17 listopada 2012 00:39:26
Wprowadziliśmy obligacje P.R.E.S.C.O. do bazy. Ze względu na współpracę StockWatch ze Spółką w ramach strony korporacyjnej, analityka dla tych papierów jest dostępna dla wszystkich użytkowników bez abonamentu:

www.stockwatch.pl/obligacje/em...

PRE1213
www.stockwatch.pl/obligacje/em...

PRE0814
www.stockwatch.pl/obligacje/em...

zgred
4
Dołączył: 2012-03-02
Wpisów: 1 215
Wysłane: 16 maja 2014 07:25:35
Rozszerzony_skonsolidowany_raport_za_I_kwartal_2014
biznes.pap.pl/espi/pl/reports/...

gauss
0
Dołączył: 2013-06-17
Wpisów: 111
Wysłane: 30 maja 2014 22:18:18
Kupon z PRE1117 wypłacony w terminie.

timon
2
Dołączył: 2014-06-21
Wpisów: 214
Wysłane: 22 czerwca 2014 10:47:51
Spółka wydłużyła termin, w jakim może wyemitować obligacje niezabezpieczone w ramach programu z 30 czerwca 2014 r. do 30 czerwca 2016 r.
W ramach programu spółka może wyemitować jeszcze papiery za 45 mln zł, a dwa lata to długi termin. Tyle, że w sierpniu zapadają obligacje za 30 mln zł. Jak myślicie? Będą chcieli je zrolować, czy jeszcze zaczekamy na emisję?

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 653
Wysłane: 22 czerwca 2014 18:39:51
Zerknij na poziom gotówki w bilansie na koniec pierwszego kwartału. Oni prawie mają kasę aby spłacić obligacje. Dwuletnie obligacje, to dla windykatorów zbyt krótki termin, który wymaga rolowania przy pełnym finansowaniu długiem. PRESCO akurat ma spory udział finansowania kapitałem własnym, więc nie będę się czepiał. Wydłużenie programu emisji obligacji to raczej szukanie miejsca na nowe portfele niż rolowanie, bo jak napisałem spółkę w zasadzie stać na spłatę. Kolejny czynnik jaki może determinować nowe obligacje to zmiana strategii windykowania i przechylenie bardziej w stronę polubowną, a to wymaga dłuższego pieniądza, dłuższego niż planowano w momencie emisji wcześniejszych serii obligacji.

noise
0
Dołączył: 2008-12-03
Wpisów: 280
Wysłane: 25 sierpnia 2014 12:06:14
PRE0814 dzisiaj wykupione


zgred
4
Dołączył: 2012-03-02
Wpisów: 1 215
Wysłane: 14 listopada 2014 08:32:02
Rozszerzony_skonsolidowany_raport_za_III kw.
biznes.pap.pl/espi/pl/reports/...

Lukasz Konopko
9
Grupa: Bus Driver, SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-06-22
Wpisów: 577
Wysłane: 16 listopada 2014 00:36:11
PRE1117: Omówienie sprawozdania finansowego Presco Group za okres III kw. 2014r.

Z punktu widzenia akcjonariuszy kwartał ciężko uznać za satysfakcjonujący, ale w zasadzie nie należało oczekiwać rewelacyjnych wyników. Kurs spada od 1,5 roku, więc słabsze wyniki są od dawna w wycenie dyskontowane.

Pomimo, że spółka przeszła na model pokazywania wyceny zgodny z Krukiem, ze względu na ciągle jeszcze krótką historie pozwolę sobie na omówienie wyników w „starym” układzie. Spłaty na posiadanych portfelach. Przychody, czyli spłaty na portfelach wyniosły 16,5 mln i były niższe od prezentowanych w ubiegłym roku o 2,6 mln zł (13,6 proc.). Średni portfel nieruchomości co prawda spada wolniej (4 proc.), ale PRESCO w tym kwartale nabyło nowe portfele wierzytelności, których być może jeszcze nie wprowadziło do obsługi. Ponadto coraz więcej portfeli kierowanych jest do windykacji polubownej, co wiąże się z wydłużeniem procesu windykacji – spłaty na raty. Należy oczekiwać, że z już posiadanych portfeli spłaty będą coraz niższe. Raz, ze względu na model, dwa ze względu na historyczne krzywe spłat. Warto także pamiętać, że wycenę portfeli wspierają spadające stopy procentowe, co zwiększa ich bilansową wartość. Wszystkie wymienione przyczyny wydają się wyjaśniać zachowanie krzywej produktywności portfela:


kliknij, aby powiększyć


Zmiana modelu windykacji widoczna jest nie tylko na przychodach, ale także w malejących kosztach, w szczególności spadających obciążenia z tytułu podatków i opłat, gdzie raportowane są także koszty sądowe. Koszty operacyjne zmniejszyły się o 3,8 mln zł, więc nieco bardziej od przychodów.


kliknij, aby powiększyć


Mogłoby się wydawać, że w związku z tym wynik operacyjny okresu powinien być wyższy, ale tak się nie dzieje. Wynik operacyjny spada z 5,6 do 1,6 mln zł, czego powodem jest wyższa amortyzacja portfeli. Na tę amortyzację składa się zarówno koszt zakupu jak również przeszacowania wynikające ze zmian przyszłych oczekiwanych przelewów pieniężnych, czy stopy procentowej. W przypadku wierzytelności wspomniana amortyzacja może być nawet ujemna (czyli mieć pozytywny wpływ na wynik)! W tym wykazana utrata wartości była dwukrotnie większa niż w ubiegłym, przez co wynik skurczył się o 4 mln zł.

Koszty finansowe niższe niż w okresie porównywalnym (zarówno ze względu na spadek stóp procentowych, jaki średniego poziomu zadłużenia odsetkowego) zrzuciły wynik okresu na skraj rentowności.

Nie może zatem mocno dziwić, że spółka notowana jest z 35 proc. dyskontem do wartości księgowej aktywów netto. Skoro nie zarabia, to nie ma wartości dochodowej. Można powiedzieć, że inwestorzy nawet dyskontują pomimo spadku kursu pewną poprawę w przyszłości i wydaje się, że słusznie.

Fakt, że nie ma zysków nie oznacza nic złego dla obligatariuszy, bo oni są cały czas wynagradzani, a dodatkowo PRESCO notuje cały czas całkiem pokaźne wpływy gotówkowe, przy naprawdę niskim, w zasadzie najniższym zadłużeniu.


kliknij, aby powiększyć


Trzeba poczekać na efekty wdrożenia nowego modelu biznesowego, bo na razie PRESCO pracuje głównie dla swoich wierzycieli a nie akcjonariuszy. Cierpliwość co prawda nie należy do najbardziej powszechnych cnót, ale wydaje się, że spółka ma potencjał do poprawy swoich wyników. Na pewno nie w tym i pewnie nie w następnym kwartale, ale przyszłość wcale nie jest czarna. Okres wzmożonej amortyzacji kiedyś się skończy, a na horyzoncie rysują się ciekawe perspektywy rynku rosyjskiego. Według informacji podawanych przez spółkę ceny pakietów oferowanych przez banki inne podmioty są nawet 10 razy niższe niż w Polsce. Oczywiście są też ryzyka w mocno pogarszającym się stanie gospodarki, zapaści sektora finansowego, czy nawet różnicach kulturowych, ale jak mawiają Rosjanie – „kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana”

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 653
Wysłane: 20 marca 2015 22:22:31
PRE0815: Omówienie sprawozdania finansowego GK Presco po IV kwartale 2014r.

PRESCO zmienia się w stronę lidera branży zarówno pod względem operacyjnym jaki również prezentacyjnym. Od II kwartału spółka zmieniła zasady pokazywania przychodów i wyceny portfeli wierzytelności na analogiczny do Kruka. To ruch w dobrą stronę, choć rzutuje na bieżące wyniki, ale długim terminie zmiany powinny być korzystne dla akcjonariuszy.

Ponieważ od momentu wprowadzenia w życie nowej metodologii minęło już trochę czasu, to w omówieniach także dostosuję sposób pokazywania wyników do aktualnej prezentacji.

Przychody (czyli po zmianie prezentacji część odsetkowa spłat i aktualizacja wyceny portfela) w drugim półroczu roku 2014 wyniosły 17,9 mln zł, czyli o 8,2 mln (31 proc.) mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Jeśli jednak wyjmiemy z przychodów przeszacowania wartości portfeli to mamy spadek jeszcze wyższy – 12 mln zł (35 proc.). Tylko w niewielkim stopniu sprawę wyjaśnia spadek wielkości portfela, którego wartość średnia w omawianych okresach półrocznych obniżyła się tylko o 5 proc. Powodem spadku przychodów jest obniżka wpłat o 5,7 mln zł i to obniżka większa od prognozowanej, która obciąża od razu wynik sprzedażowy.

Zysk brutto na sprzedaży w drugim półroczu wyniósł 5,2 mln zł (spadek o 4,27 mln h/h), wynik operacyjny 3,5 mln zł (spadek o 3,9 mln h/h), natomiast zysk netto 277 tys. zł (spadek o 3,1 mln zł h/h)


kliknij, aby powiększyć


Choć wynik półrocza ociera się o próg rentowności to warto pamiętać, że na poziomie generowanej gotówki sytuacja wygląda znacznie lepiej. Po obciążeniu wpłat otrzymanych przez spółkę kosztami bieżącymi i finansowymi dostaniemy 12,9 mln obecnie i 13,5 mln przed rokiem. Niski wynik netto to efekt wyższej „amortyzacji” portfeli w obecnym półroczu. Proszę zauważyć, że część odsetkowa spłaty stanowi jedynie 59 proc. w porównaniu do 72 proc. przed rokiem. Wpływ na zmianę relacji miała także obniżka stóp procentowych. O ile spadek stopy poprawia bieżący wynik okresu przez dodatnie przeszacowanie wartości, to powoduje także spadek wykazywanych przychodów w przyszłych okresach bo stopa dyskontowa jest mniejsza. Inna sprawa to możliwe rozpoznanie przychodów z droższych/lepszych jakościowo pakietów, które także mają niższą stopę dyskonta/zwrotu. Trzeba także pamiętać o tym, że w przypadku spłat ratalnych przychody (czyli część odsetkowa)są najwyższe w stosunku so spłaty na początku obsługi pakietu.

Strategiczny shift w stronę windykacji polubownej poza obniżeniem bieżących przychodów spowodował także zmiany w układzie kosztów. Przede wszystkim znacząco spadły podatki i opłaty (7,2 mln zł, 78 proc. h/h), czyli miejsce kosztowe, w którym spółka pokazuje koszty sądowe i komornicze. Widzimy także wzrost kosztów pracowniczych (1,6 mln 33 proc.), a zjawisko to ma prawdopodobnie dwojaką naturę. PRESCO postanowiło przejść w Rosji na działalność wykonywaną osobiście z pominięciem serwisera. Ten efekt jest jednak chyba mały, bo nie widzimy spadku kosztów usług obcych, a wręcz wzrost (1,22 mln zł 47 proc.). Drugi czynnik to wzrost kosztów w wyniku zatrudnienia doradców terenowych podobnie jak w Kruku. Sumarycznie jednak koszty spadają o 4 mln, czyli 23 proc.


kliknij, aby powiększyć


Spadek kosztów operacyjnych niestety nie zamortyzował na tyle spadku przychodów, aby uchronić wynik operacyjny przed mocnym spadkiem, natomiast udało się poprawić relację kosztów do poziomu spłat. Nieco spadł poziom spłat w stosunku do średniej wartości bilansowej portfela (20 proc. vs. 22 proc.) Wpływ na to zjawisko miały także prawdopodobnie obniżki stopy procentowej i „starzenie się” wierzytelności windykowanych polubownie. Jeśli portfel nie jest zasilany stabilnie w nowe pakiety, a tak właśnie było w przypadku PRESCO, to wskaźniki te będą nieco fluktuować w czasie.


kliknij, aby powiększyć


Tak jak wspomniałem wcześniej PRESCO cały czas generuje gotówkę. EBITDA gotówkowa wyniosła w tym półroczu 16,1 mln zł., a w całym roku 34 mln zł. Przy długu netto na poziomie 43,5 mln zł, daje to wskaźnik dług netto/EBITDA gotówkowej na poziomie 1,28, czyli bardzo niskiej.


kliknij, aby powiększyć


O ile akcjonariusze mogą być z wyników niezadowoleni, to obligatariusze mają raczej powody do zadowolenia, bo kluczowy wskaźnik z ich punktu widzenia się poprawił. Poziom zadłużenia PRESCO jest także najniższy w branży (38 proc.), co zostawia spółce bardzo dużo miejsca na inwestycje i daje komfort posiadaczom obligacji. Na powyższym wykresie zawarłem także przepływy operacyjne, które jak widać bardzo dobrze pokrywają się z EBITDA gotówkową. Pokazuję te relację, gdyż spółka postanowiła zmienić prezentację wydatków na pakiety wierzytelności. Do tej pory były prezentowane w działalności inwestycyjnej, natomiast obecnie spółka przerzuciła je do operacyjnej. To akurat w mojej opinii zmiana w złą stronę, ale skoro spółka zdecydowała się pokazywać wszystko w sposób analogiczny do lidera, to nie możemy się tej zmianie dziwić… W przyszłych okresach, o ile oczywiście spółka zdecyduje się rozwinąć skrzydła, możemy mieć niemiarodajny obraz pokrycia długu przez przepływy, ale skoro EBITDA gotówkowa dość wiernie oddaje CF operacyjny, to właśnie nią należy mierzyć zdolność do obsługi zadłużenia.

>>>Wyceny automatyczną są tutaj!
>>>Więcej analiz raportów finansowych!


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 653
Wysłane: 15 maja 2015 11:11:52
PRE1117: Omówienie sprawozdania finansowego GK Presco SA po 1 kw. 2015r.

Presco zmienia model biznesowy i widać to doskonale w wynikach. Windykację twardą, śądowo-komorniczą transformuje na model ugodowy. Przez ten fakt spadają wpłaty, a więc i obroty. W tym kwartale raportowane przychody wyniosły 8,94 mln zł, w porównaniu do 9,77 w poprzednim kwartale czy 14,2 mln przed rokiem. Tendencja spadkowa niestety nadal się utrzymuje.


kliknij, aby powiększyć


Rzeczywisty stan biznesu jest jednak nieco lepszy niż wskazywałaby na to zmiana przychodów, bo na przychody odkładana jest wprost aktualizacja wartości portfela. W tym kwartale przychody skorygowane o przeszacowania wyniosły 10,8 mln zł, w porównaniu do 10,9 w IV kwartale i 11,1 przed rokiem. Choć tendencja spadkowa także jest obserwowana, to już nachylenie jest prawie zerowe. Kolejna tendencja jaka jest obserwowana w kolejny kwartałach to coraz większy udział części odsetkowej w spłatach od wierzycieli. W tym kwartale amortyzacja wyniosła jedynie 15 proc. w porównaniu do 22 proc. w IV kwartale i 42 proc. w I kw. 2014r. Innymi słowy stopa dyskontowa rośnie.

Same wpłaty jednak sukcesywnie spadają. W raportowanym okresie wierzyciele wpłacili do spółki 12,8 mln zł, kwartał wcześniej 14 mln, a 4 kwartały temu 19,3 mln. Z tego powodu coraz gorzej wygląda rentowność portfela. Wyrażoną kwartalnie zobrazowałem na poniższym wykresie:


kliknij, aby powiększyć


W zasadzie należało oczekiwać takiego zachowania spłat przez zmianę modelu biznesowego. Rozkładanie wierzytelności na raty skutkuje w oczywisty sposób także mniejszym wpływem od pojedynczego wierzyciela w okresie. Model pro-ugodowy ma oczywiście tę zaletę, że udaje się odzyskać środki od większej rzeszy wierzycieli niż w windykacji twardej. Można powiedzieć, że odzyski kwartalne są mniejsze ale większy jest IRR. Na razie jednak poziom spłat spada, spółka nie zwiększyła na tyle jeszcze efektywności w dochodzeniu roszczeń, żeby zrównoważyć wpływ spadku średniej wpłaty na osobę zadłużoną. W ostatnich dwóch kwartałach w górę skoczyły koszty w relacji do uzyskiwanych spłat. To efekt uruchomienia doradców terenowych, którzy mają usprawnić proces windykacji. W wartościach nominalnych zmiany w relacji do drugiego półrocza zeszłego roku nie były duże, ale w porównaniu do pierwszego kwartału są oczywiście znaczące. Wtedy jeszcze PRESCO miało duży udział windykacji twardej, w związku z czym mocno zmieniała się struktura kosztów. Opłaty sądowe raportowane w pozycji podatki i opłaty spadły z 7,6 do 1,2 mln zł. Za to koszty pracownicze wzrosły z 2,3 do 3,3 mln – efekt doradców terenowych.


kliknij, aby powiększyć


Mamy wiec nałożenie tendencji spadkowej w odzyskach i przychodach, ale także w kosztach. Ograniczenie kosztów związane ze zmianą modelu ma swoje granice, wobec czego wynik operacyjny spółki nadal ma tendencję spadkową. W tym kwartale EBIT wyniósł 1,55 mln, kwartał wcześniej 1,80 mln, natomiast rok temu 1,8 mln. Rentowność operacyjna spółki za ostatnie 4 kwartały wynosi 21 proc. czyli dwukrotnie mniej niż dla lidera branży –Kruka. Z jednej strony pokazuje to brak efektywności, z drugiej potencjał do poprawy wyniku.

Perspektywy obligatariuszy wyglądają nadal korzystnie. Choć raportowane wyniki finansowe nie są powalające, to nadal dług netto /EBITDA gotówkowej wynosi tylko 1,33.


kliknij, aby powiększyć


Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę dwa słabe ostatnie kwartały i pomnożymy przez dwa w celu urocznienia to dostaniemy wskaźnik na poziomie 1,87, a więc na poziomie zupełnie satysfakcjonującym. W sierpniu przypada spłata obligacji serii D PRE0815 o wartości 10 mln zł. Spółka ma już zabezpieczoną odpowiednią pozycję gotówkową na ten cel. Za 2,5 roku zapada seria E – PRE1117 o wartości 35 mln zł. Jeśli weźmiemy pod uwagę EBITDA gotówkową z dwóch ostatnich kwartałów, to da się wykazać, że spółka jest już za 1,5 roku zgromadzić odpowiednią kwotę. Problemów z wykupem nie należy się spodziewać.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,674 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +166,57% +33 314,35 zł 53 314,35 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło