pixelg
PGSSOFT - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

13 14 15 16 17 18 19 20

PGSSOFT [PSW]

AKTUALNY KURS: 13,80 zł (-1,43%) 13-04-2021 16:20
aircanada15
126
Dołączył: 2014-12-15
Wpisów: 1 495
Wysłane: 13 maja 2016 19:25:33 przy kursie: 13,00 zł
Czy można prosić o omówienie raportu za 1 kwartał 2016 ? Od poprzedniej analizy minęło pół roku więc moment wydaje się dobry :)

bankrucik
51
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 295
Wysłane: 23 maja 2016 13:46:19 przy kursie: 13,35 zł
zauważyliście?Angel
Sytuacja finansowa Spółki jest tak dobra, że podniesiono dywidendę..hello1
jeszcze w kwietniu Zarząd rekomendował 40 gr na 1 akcję
www.newconnect.pl/?page=1045&a...
a teraz ostatecznie Walne przyjęło 43 gr na 1 akcję ( na rachunkach jest taka ilość gotówki, że można wypłacić więcej)
www.newconnect.pl/?page=1045&a...

nie przestają zaskakiwaćbinky
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 25 maja 2016 10:26:42 przy kursie: 14,75 zł
OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ PGS SOFTWARE S.A. (PGS) NA PODSTAWIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA 1KW 2016 ROKU

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
1kw 2016r był kolejnym udanym okresem sprawozdawczym dla Spółki PGS Software, w którym odnotowała ona poprawę w ujęciu r/r na wszystkich poziomach wynikowych rachunku zysków i strat. Przychody ze sprzedaży wzrosły r/r o 51%, zysk netto na sprzedaży o 87% (marża wyniosła 27,7 wobec 22,3%), zysk operacyjny o 97% (blisko połowę mniejsze koszty netto: 94 wobec 180 tys. zł), zysk brutto o 57% (wyraźnie niższe przychody finansowe netto: 0,7 wobec 1,1 mln zł przed rokiem; prawdopodobnie efekt różnic kursowych), a po uwzględnieniu obciążeń podatkowych zysk netto o 61%. Od strony wartościowej przedstawioną wyżej sytuację zobrazowano na wykresie poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia tendencji w zakresie wyników oraz rentowności w szerszej perspektywie czasowej (wykresy poniżej; dane narastające za 12m, jednostki – tys. zł oraz %) mamy ostatnio do czynienia z systematyczną poprawą sytuacji, zarówno jeśli chodzi o wielkości wynikowe jak i podstawowe wskaźniki rentowności. Choć w przypadku wskaźników rentowności poprawa nie jest aż tak dynamiczna jak w odniesieniu do wielkości wynikowych to na uwagę zasługują bardzo wysokie ich wartości, zwłaszcza dotyczy to ROE i ROA, które wskazują na wysoką efektywność działania Spółki.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z komentarza kierownictwa PGS do sprawozdania finansowego dowiadujemy się, że uwarunkowania działania Spółki są cały czas podobne. O poprawie wyników zdecydował po części dalszy wzrost zespołu, ograniczenia osób bez projektów oraz wzrost średniej uzyskiwanej stawki. W rozpatrywanym okresie pozyskano 5 nowych klientów, co może nie jest osiągnięciem znaczącym w porównaniu z wcześniejszymi dokonaniami, lecz z drugiej strony należy odnotować, że systematycznie rośnie również wielkość średniego klienta. Mimo wszystko jednak Zarząd będzie dążył w najbliższym czasie do poprawy na tym polu. Z czynników rynkowych wpływających na wyniki PGS oczywiście istotne są zmiany kursów walutowych, gdyż zdecydowaną większość przychodów realizuje ona w walutach obcych (głównie w euro) ponosząc przy tym koszty w złotówkach. W związku z tym korzystne z punktu widzenia wyników Spółki jest osłabienie złotówki, z którym ostatnio mamy do czynienia. Z negatywnych kwestii rzutujących na działalność Spółki wskazać należy na narastające problemy ze zwiększaniem zespołu (rekrutacja jest coraz trudniejsza i bardziej kosztowna).

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych PGS to w analizowanym okresie wypadło ono r/r słabiej, przy czym w dużym stopniu obraz ten został zniekształcony obszarem inwestycyjnym (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł). Na poziomie salda ogólnego odnotowano odpływ środków rzędu 0,4 mln zł wobec dopływu przed rokiem na poziomie 0,5 mln zł, co w głównej mierze przypisać można obszarowi inwestycyjnemu gdzie wykazano blisko 11x większe wydatki netto (2,2 wobec 0,2 mln zł), w tym głównie na aktywa finansowe. W obszarze operacyjnym sytuacja Spółki uległa oprawie – dopływ środków wzrósł z 1,6 do 1,8 mln zł, przy poprawie nadwyżki finansowej netto z 3 do 4,7 mln zł. Z kolei w obszarze finansowym wykazano wyraźnie mniejszy odpływ środków (35 wobec 942 tys. zł).

Tym samym z perspektywy ujęcia narastającego za 12m (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł) w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym mamy nieznaczne pogorszenie jeśli chodzi o ogólny poziom salda gotówkowego, co przypisać należy głównie zwiększeniu wydatków inwestycyjnych (dla przypomnienia aktywa finansowe a nie rzeczowe). Jednocześnie widać dalszy wzrost zdolności w zakresie generowania nadwyżki finansowej, która ze sporą nadwyżką pokrywa potrzeby dot. kapitału obrotowego i wydatków inwestycyjnych. In plus na przepływy pieniężne przełożyły się ostatnio również środki pozyskane z emisji akcji.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Biorąc pod uwagę dane z raportu okresowego PGS za 1kw można stwierdzić, że jej sytuacja finansowa uległa dalszej poprawie i prezentuje się bardzo korzystnie (serwisowy rating bazujący na modelu Altmana jest od dłuższego czasu jest na najwyższym poziomie AAA). O poszczególnych wskaźnikach nie ma co pisać bo gdzie by nie spojrzeć jest duże bezpieczeństwo. Można wręcz powiedzieć, że Spółkę cechuje wysoka nadpłynność finansowa, która powinna być ukierunkowana albo na bardziej dynamiczny rozwój, albo na wyższą dywidendę (którą ostatecznie zdecydowano się zwiększyć względem pierwotnych planów).

Szczegóły dotyczące wskaźników finansowych PGS można znaleźć pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/pgssoft,...

Jeśli chodzi o sytuację bilansową to względem poprzedniego okresu sprawozdawczego można stwierdzić wzrost sumy bilansowej o 21%, co po stronie aktywów odpowiadało wzrostowi wartości składników trwałych o 8% i obrotowych o 22% (głównie w obszarze należności i aktywów finansowych), a po stronie pasywów wzrostowi kapitału własnego o 31% i spadkowi zobowiązań ogółem o 3% (zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się o 7%, a długoterminowe wzrosły o 46%; dług oprocentowany wzrósł przy tym o 14%, głównie w obszarze krótkoterminowym, do poziomu 8% zadłużenia ogółem).

Przedstawione wyżej zmiany wpłynęły in plus na strukturę kapitałowo-majątkową Spółki, która od dłuższego czasu wskazuje na znaczące kilkukrotne nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym, w tym własnym (wykresy poniżej – po lewej aktywa, a po prawej pasywa; jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji rynkowej
Serwisowe automaty jako wypadkowa wskazują na dzień analizy na mocne przewartościowanie akcji PGS Software na GPW w Warszawie. Niskie wartości wycen majątkowych można pominąć, gdyż w przypadku spółek informatycznych to nie aktywa bilansowe są istotne. Z kolei dysproporcja między wycenami dochodowymi i mnożnikowymi a rynkiem robi już dość nieciekawe wrażanie, nawet biorąc pod uwagę dotychczasową zdolność do poprawy wyników przez Spółkę. Co prawda mamy tu do czynienia z podmiotem o charakterystyce wzrostowej, ale rynek chyba trochę przeszacowuje możliwości i skalę dalszej poprawy wyników.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/pgssoft,... oraz... wycen www.stockwatch.pl/gpw/pgssoft,...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.


pacpaw
1
Dołączył: 2008-07-30
Wpisów: 212
Wysłane: 24 czerwca 2016 09:43:31 przy kursie: 14,90 zł
W takich chwilach człowiek sobie myśli jak dobrze, ze spółka zabezpiecza ryzyko kursowe - za ostatni rok - 64% rozliczeń było EUR a 24% w GBP.
Ciekawe w jaki sposób Brexit przełoży się na działanie ich wyspiarskiej spółki?

quake
quake PREMIUM
2
Dołączył: 2009-09-23
Wpisów: 67
Wysłane: 24 czerwca 2016 13:15:07 przy kursie: 14,90 zł
W sumie słabszy złoty to dla spółki dobra nowina, martwi jedynie funt. Prawdopodobnie UK będzie na prawach np Norwegii także uważam, że nie będzie to miało zasadniczego wpływu na działalność spółki. Może więcej regulacji, kwitków do wypełnienia ale spółka podbija rynek ceną i jakością a to nie ulega na obecną chwilę zmianie.

quake
quake PREMIUM
2
Dołączył: 2009-09-23
Wpisów: 67
Wysłane: 8 sierpnia 2016 18:32:08 przy kursie: 15,15 zł
king infostrefa.com/infostrefa/pl/w...

bessa na giełduni a lokomotywa PGS jedzie dalej love4

quake
quake PREMIUM
2
Dołączył: 2009-09-23
Wpisów: 67
Wysłane: 26 sierpnia 2016 14:41:32 przy kursie: 12,99 zł
Drodzy forumowicze czy ktoś jest w stanie napisać czy PGS ma dużą szansę wejść do SWIG80? Zgodnie z tym harmonogramem :

www.gpw.pl/kalendarium_indekso...

1 wrześnie mamy ogłoszenie zmian w indeksach - PGS ze swoją kapitalizacją tam pasuje. Pytanie czy wejdzie do indeksu już we wrześniu czy przy następnej rewizji?

Amol
0
Dołączył: 2010-02-11
Wpisów: 252
Wysłane: 29 grudnia 2016 12:23:27 przy kursie: 13,45 zł
Rekomendacja KUPUJ dla PGS-u:
Cytat:
Trigon DM rozpoczął wydawanie rekomendacji dla PGS Software od zalecenia "kupuj", z ceną docelową 15,7 zł.

www.bankier.pl/wiadomosc/Trigo...

Nasdaq
0
Dołączył: 2010-06-09
Wpisów: 142
Wysłane: 9 kwietnia 2017 20:30:05 przy kursie: 14,71 zł
PGS Soft. znów pokazał najwyższe przychody w historii spółki...:
Cytat:
Zarząd PGS SOFTWARE S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o przychodach ze sprzedaży osiągniętych w I kwartale 2017 roku.
Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami przybliżona wartość przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2017 roku wyniosła ok. 23 886 tys. zł. co oznacza wzrost o 34,4% w stosunku do analogicznego okresu w 2016 roku. Wzrost liczony w Euro wyniósł 36,2%. W I kwartale 2017 roku Spółka pozyskała 7 nowych klientów.

W stosunku do IV kwartału 2016 roku przychody Emitenta wzrosły o 7,7%. W tym samym okresie wzrost przychodów liczony w Euro wyniósł 10,7%.

Zarząd spodziewa się, że na uzyskany zysk w I kwartale 2017 roku duży pozytywny wpływ bedzie miała wycena transakcji walutowych - będzie to około 2,17 mln zł.

www.bankier.pl/wiadomosc/PGS-S...
Szykuje się też rekordowy zysk netto...d'oh!

Nasdaq
0
Dołączył: 2010-06-09
Wpisów: 142
Wysłane: 24 maja 2017 08:59:33 przy kursie: 14,48 zł
Amol napisał(a):
Rekomendacja KUPUJ dla PGS-u:
Cytat:
Trigon DM rozpoczął wydawanie rekomendacji dla PGS Software od zalecenia "kupuj", z ceną docelową 15,7 zł.

www.bankier.pl/wiadomosc/Trigo...

Podniesienie rekomendacji przez Trigona:
Cytat:
PGS SOFTWARE (Kupuj; 16,7 PLN)
- Bardzo dobry przychodowo kwartał – faktyczny wynik nieznacznie lepszy od danych
szacunkowych (+0,2mln PLN). Zwracamy uwagę, że w 1Q był bardzo dobry układ kalendarza.
Naszym zdaniem sprzedaż 2Q może być na nieznacznie niższym lub porównywalnym poziomie q/
q
- Spółka przyśpieszyła procesy rekrutacyjne. Dodatkowo czeka na efekty nowych osób w działach
sprzedaży (UK), co naszym zdaniem może być zauważalne najwcześniej w 3Q’17. Cały czas
kontynuowane są procesy rekrutacyjne w DACH – w przypadku informacji o sukcesie w kolejnym
kwartale, efekty powinny być widoczne w 2018

www.trigon.pl/files/daily_08_2...


bankrucik
51
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 295
Wysłane: 24 maja 2017 12:30:29 przy kursie: 14,45 zł
w tym roku znowu będzie wyższa dywidendathumbright hello1
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

bankrucik
51
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 295
Wysłane: 2 października 2017 19:37:28 przy kursie: 12,28 zł
ciekawy wywiad z braćmi Gurgul
www.pb.pl/z-lopata-tylko-w-chm...

i zaliczkowa dywidenda za 2017 w wysokości 0,14 zł

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

bankrucik
51
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 295
Wysłane: 25 października 2017 22:53:57 przy kursie: 13,19 zł
zawsze mnie zastanawiał kompletny brak zainteresowania tą spółkąThink myślałem, że jak przejdą na główny to się to zmieni ale niespecjalnie tak się stało..blackeye
spółka na forach i wśród analityków prawie kompletnie nie żyje... piszą o bankrutach, wielkoformatowych drukarniach akcji i innych bajkopisarzach a tu mają perłę i ciszad'oh!
a firma dalej świetnie robi swoje
właśnie w 3 kwartały 2017 roku zarobiła 16,5 mln zł to jest już o 0,5 mln więcej niż w całym 2016 rokuBoo hoo! dynamika przychodów i zysków jest naprawdę znakomita i to w spółce która już okres niemowlęcy ma za sobą

www.pgs-soft.com/wp-content/up...

https://finanse.pgs-soft.com/

Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

iLuminaTi
0
Dołączył: 2017-12-15
Wpisów: 29
Wysłane: 21 grudnia 2017 22:56:35 przy kursie: 14,92 zł
[ PSW – PGS SOFTWARE – ANALIZA TECHNICZNA – AKTUALIZACJA - 21.12.2017r. ]

Warto wrócić do PSW, a pretekstem jest dzisiejszy, dynamiczny wzrost. Wykres dzienny, skala logarytmiczna:

kliknij, aby powiększyć

Strategia opuszczenia rynku przed oporem,do dziś była strategią opłacalną i wszystko wskazywało na to, że jest tylko kwestią czasu gdy wykres dotrze przynajmniej do pierwszego wsparcia na poziomie 13 PLN. Dzisiejsza sesja zmienia obraz rynku, i bardziej prawdopodobnym wydaje się aktualnie atak Byków na opór 15.40 PLN ( w cenach zamknięcia ). Wskaźniki.

kliknij, aby powiększyć

MACD zawrócił na północ, powracając ponad linię zero i swoją linię sygnalną. Pozostałe wskaźniki także wyglądają optymistycznie. Pozdrawiam
"Żeby panować nad pieniędzmi, trzeba najpierw zapanować nad samym sobą" J.P.Morgan

bankrucik
51
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 295
Wysłane: 22 grudnia 2017 21:03:04 przy kursie: 15,40 zł
no i jest dokładnie 15,4Whistle
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 29 grudnia 2017 07:44:44 przy kursie: 15,00 zł
Kod na funtoodporność – omówienie wyników i sytuacji finansowej GK PGS Software S.A. (PGS) po 3kw 2017 roku

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Po pewnych problemach w okresie kwiecień-czerwiec w 3kw 2017 roku PGS Software wróciło do dobrej formy raportując ponownie wzrost r/r wyników na poszczególnych poziomach rachunku zysków i strat. Przychody okazały się wyższe o 42%, zysk netto na sprzedaży o 59% (marża na sprzedaży wyniosła 27,6 wobec 24,5% przed rokiem), zysk operacyjny o 66% (na działalności pozostałej wykazano 86 tys. zł przychodów netto wobec 138 tys. zł kosztów netto przed rokiem), zysk brutto o 18% (znaczny spadek progresji względem wcześniejszych poziomów wynikowych to efekt ujemnego, wobec dodatniego przed rokiem, wyniku w obszarze finansowym – -672 tys. zł wobec 1,3 mln zł; wartości te należy wiązać głównie z wyceną instrumentów pochodnych), a netto o 17% (efektywna stopa podatkowa wyniosła 19,8% wobec 19,1% przed rokiem).

Progresje r/r na poszczególnych poziomach wynikowych widać również w ujęciu narastającym za 9m, przy czym za sprawą słabszego 2kw w obszarze działalności podstawowej, mamy do czynienia tu ze spadkiem marży netto na sprzedaży. Przychody wzrosły o 37%, zysk netto na sprzedaży o 31% (marża netto wyniosła 24,9% wobec 26% przed rokiem), zysk operacyjny o 33%, zysk brutto o 41% (dodatni wynik w obszarze finansowym, głównie z tytułu wyceny instrumentów pochodnych, wyniósł 2 wobec 0,6 mln zł przed rokiem), a zysk netto o 42% (stabilna efektywna stopa podatkowa na poziomie nieco ponad 19%).

Od strony wartościowej sytuację tę zobrazowano na wykresach poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Powrót do raportowania dynamicznego wzrostu w ramach działalności podstawowej Spółka tłumaczy z jednej strony efektem relatywnie niskiej bazy w okresie odniesienia, a także lepszym wykorzystaniem posiadanych specjalistów (mniejsza ilość specjalistów bez przydziału do projektów w porównaniu z 2kw). Jednocześnie jeśli chodzi o tę drugą kwestię mamy zwrócenie uwagi na pewną niepewność związaną ze stopniem zaangażowania poszczególnych zespołów w projekty – trzeba nastawić się tu na różne sytuacje (jednym razem stopień zaangażowanie będzie wysoki, a innym może być niższy). Nie bez znaczenia było również zafakturowanie realizowanego w 2 i 3kw br. projektu u jednego z kluczowych klientów.

Co istotne należy zauważyć, że poprawa wyników Spółki odbyła się w kiepskich dla niej warunkach walutowych – funt brytyjski i euro, w których rozliczana jest większość jej kontraktów, ponownie r/r były słabsze względem polskiego złotego. Dodatkowo postępowała presja na koszty ponoszone w złotym (wzrost wynagrodzeń i usług obcych - informatycznych).

Z punktu widzenia tendencji w zakresie wyników oraz rentowności w szerszej perspektywie czasowej (wykresy poniżej; dane narastające za 12m, jednostki – tys. zł oraz %) mamy generalnie do czynienia z systematyczną poprawą tych pierwszych oraz względną stabilizacją tych drugich. Jednocześnie biorąc pod uwagę początek stabilizacji/lekkiego spadku podstawowych wskaźników rentowności (1/2kw 2016) warto odnotować, że zbiega się on w czasie z rozpoczęciem osłabienia GBP względem PLN. Tak więc z jednej strony Spółka rośnie w ujęciu ilościowym (wyniki + suma bilansowa + zatrudnienie), a z drugiej toczy walkę o utrzymanie dotychczasowej rentowności w niezbyt korzystnych dla niej uwarunkowaniach walutowych (trzeba pamiętać, że większość sprzedaży Spółka realizuje na rynku brytyjskim). Należy przy tym zarazem mieć na uwadze, że charakteryzuje się ona bardzo wysokim i rzadko spotykanym wskaźnikiem zwrotu z kapitału własnego (ROE) na poziomie rzędu 100%.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W kontekście kolejnych okresów sprawozdawczych w komentarzu kierownictwa PGS do sprawozdania finansowego wskazuje się na dalszy wzrost potencjału Spółki (powiększanie biur i zespołów, zatrudnienie 2 handlowców w Niemczech i Austrii) oraz zwiększenie sprzedaży u istniejących klientów, a także pozyskanie nowych. Jak zauważono już wcześniej, sporym wyzwaniem dla utrzymania dotychczasowej rentowności pozostają warunki walutowe, w których od pewnego czasu działa Spółka (ewentualne osłabienie złotego w relacji do funta i euro powinno pozytywnie wpłynąć na raportowane wielkości). Z drugiej strony Spółka systematycznie podnosi ceny na rynkach docelowych, jednakże trzeba mieć świadomość, że możliwości w tym zakresie nie są trwałe i prędzej czy później zmniejszą się. Dodatkowo Spóła wskazuje na pewną niepewność związaną ze zmianami podatkowymi w Polsce dot. CIT i ZUS, które w dłuższym horyzoncie czasowym z dużym prawdopodobieństwem odbiją się in minus na marży operacyjnej i netto.

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych PGS to w analizowanym okresie kwartalnym (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł) wypadło ono r/r dużo słabiej na poziomie salda ogólnego (odpływ 7,1 wobec 4,3 mln zł przed rokiem), przy czym w dużym stopniu obraz ten jest pochodną mocno ujemnych przepływów finansowych, które jak co roku w 3kw są mocno obciążone wypłacaną dywidendą. Dodatkowo in minus dla stanu gotówki wpłynął obszar inwestycyjny, gdzie wykazano 0,3 mln zł wydatków netto wobec 1,2 mln zł wpływów netto przed rokiem. Z kolei w ramach działalności operacyjnej Spółka wykazała poprawę r/r zarówno pod względem przepływów ogólnych (4,6 wobec 3,8 mln zł), jak i samej nadwyżki finansowej netto (5,9 wobec 5 mln zł).

Tym samym z perspektywy ujęcia narastającego za 12m (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł) w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym mamy dalszy regres jeśli chodzi o ogólny poziom salda gotówkowego, co przypisać należy głównie zwiększeniu wydatków finansowych dotyczących wypłaconej dywidendy. Jednocześnie widać systematyczny wzrost zdolności w zakresie generowania nadwyżki finansowej i powrót do wzrostu ogólnej gotówki generowanej z działalności operacyjnej, która ze sporą nadwyżką pokrywa potrzeby dot. kapitału obrotowego oraz finansowe.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Biorąc pod uwagę dane z raportu okresowego PGS za 3kw 2017 roku można stwierdzić, że jej sytuacja finansowa podobnie jak w wielu poprzednich okresach sprawozdawczych prezentuje się bardzo korzystnie (serwisowy rating bazujący na modelu Altmana od dłuższego czasu spokojnie utrzymuje się na najwyższym możliwym poziomie AAA). O poszczególnych wskaźnikach zasadniczo nie ma co pisać, gdyż gdzie by nie spojrzeć widać duże bezpieczeństwo.

Szczegóły dotyczące wskaźników finansowych PGS można znaleźć pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/pgssoft,...

Jeśli chodzi o sytuację kapitałowo-majątkową to względem poprzedniego okresu sprawozdawczego można stwierdzić sezonowy spadek sumy bilansowej (wypłata dywidendy), tym razem o 12%, co po stronie aktywów odpowiadało wzrostowi wartości składników trwałych o 13% i spadkowi wartości składników obrotowych o 14% (głównie za sprawą zmniejszenia stanu środków pieniężnych, które wykorzystano na potrzeby dywidendowe; należności wzrosły), a po stronie pasywów wzrostowi kapitału własnego o 30% i spadkowi zobowiązań ogółem o 50% (zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się o 53% - dywidenda, a długoterminowe wzrosły o 4%; dług oprocentowany wzrósł przy tym o 45% i stanowił na koniec okresu ok 8% zadłużenia ogółem; głównie z tytułu leasingu finansowego).

Przedstawione wyżej zmiany wpłynęły in plus na strukturę kapitałowo-majątkową Spółki, która od dłuższego czasu i tak wskazuje na znaczące (kilkukrotne) nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym, w tym własnym, przy jednoczesnej znacznej nadwyżce kapitału obrotowego netto względem bieżących potrzeb (wykresy poniżej – po lewej aktywa, a po prawej pasywa; jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji rynkowej
Serwisowe automaty jako wypadkowa niejako standardowo w przypadku rozpatrywanego Emitenta wskazują na dzień analizy na mocne przewartościowanie jego akcji na GPW w Warszawie. Z pewnością jest to pochodna systematycznego wzrostu PGS oraz jego wyników, co umiejscawia go w gronie podmiotów o charakterystyce wzrostowej, które są wyceniane już z uwzględnieniem zakładanych przyszłych sukcesów. Bieżące notowania Spółki (15 zł) odpowiadają wycenie rentą wieczystą przy koszcie kapitału 12% (duży udział kapitału własnego) i ok 2,5x obecnym zanualizowanym wyniku netto. Warto jednocześnie mieć na uwadze, że jest to podmiot charakteryzujący się bardzo wysoką rentownością kapitału własnego oraz przyzwoitą stopą dywidendy.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/pgssoft,... oraz... wycen www.stockwatch.pl/gpw/pgssoft,...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

krewa
krewa PREMIUM
346
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 847
Wysłane: 24 stycznia 2018 19:01:34 przy kursie: 13,50 zł
PGS SOFTWARE - analiza techniczna na życzenie


Spójrzmy najpierw na wykres z nieco szerszej perspektywy. Notowania poruszają się kanałem o nieznacznym stopniu nachylenia, więc możemy śmiało potraktować to jako formację horyzontalną. Dotarcie do górnego pułapu kanału w połączeniu z widocznym wytracaniem impetu wzrostów zakończyło się więc tak, jak powinno się zakończyć - odejściem na niższe poziomy cenowe. Negatywna dywergencja była mocna, gdyż kolejny szczyt RSI wypadł poniżej strefy wykupienia. Na wskaźnikach obowiązują sygnały sprzedaży, co sprzyja rozwinięciu przeceny.

Teraz przejdźmy do wykresu rocznego w interwale dziennym. Największy wpływ na kształtowanie się wykresu mają dwie luki. Na chwilę obecną obie spełniają swoją rolę i skutecznie powstrzymują zarówno próby odreagowania popytu jak i natarcia podaży. Z uwagi na długoterminowy układ większe szanse na domknięcie w najbliższym terminie ma luka hossy. Taki rozwój wydarzeń jedynie przyśpieszy dotarcie do dolnego pułapu długoterminowego kanału.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

tpotok
0
Dołączył: 2015-11-02
Wpisów: 4
Wysłane: 15 lutego 2018 13:02:24 przy kursie: 12,80 zł
Jak oceniacie wyniki za kwartał IV?

Cytat:
1.Przychody netto ze sprzedaży: ok. 25,42 mln zł. - wzrost o 14%
2.Zysk z działalności operacyjnej: ok. 3,04 mln zł. - spadek o 50%
3.Zysk netto: ok. 3,59 mln zł. - spadek o 19%.


Dla mnie najbardziej niepokojący jest spadek zysku operacyjnego. To jest najniższy wynik od kilku lat, a dokładnie od kwartału I 2015. Ale wtedy kurs wynosił 5 zł. Niestety w 2017 roku trafiły się dwa słabe kwartały 2 oraz 4. Wcześniej nigdy się to nie zdarzało.

Zysk netto także jest niski (3.6 mln) a gdyby nie doliczone waluty (szacuję około 1.5 mln) to spadłby poniżej 2.5 mln.

Cytat:
Na pogorszenie wyniku w IV kwartale miało wpływ wiele czynników. Najważniejsze to:
•Kilka zakończonych projektów w trakcie IV kwartału.
•Mała sprzedaż do nowych klientów, a co za tym idzie zmniejszona ilość fakturowanych godzin do klientów.
•Wyraźnie mniejsza ilość dni roboczych w grudniu niż w ubiegłych latach.
•Koszty związane z nowym biurem we Wrocławiu (również odpisanie wartości części środków trwałych związanych z poprzednim biurem).
•Umocnienie się złotego.

Z komentarza nie wieje optymizmem, a wręcz odwrotnie, widać, że nie sytuacja na rynku jest dla spółki trudna. Dodatkowo z pewnymi faktami (usprawiedliwieniami słaych wyników) można polemizować.

Argument dotyczący liczby dni roboczych w grudniu mnie nie przekonuje. Kwartał IV to nie tylko grudzień, ale także październik i listopad. Jeżeli porównamy liczbę dni roboczych za cały kwartał IV w 2016 i 2017 roku to jest ona dokładnie taka sama! A przecież w kwartale IV 2016 roku spółka wypracowała bardzo dobry wynik 6 mln zysku operacyjnego (2 razy więcej niż obecnie).

Koszty związane z przeprowadzką na pewno się pojawiły, ale przecież większość będzie amortyzowana (środki trwałe) zatem obciąży w podobnym stopniu kwartały 2018, 2019 roku i ewentualnie później.

Odnośnie kursów walut. Niestety te w bieżącym kwartale wcale nie są lepsze. EUR/PLN spadło z 4.31 (początek kwartału IV 2017) na 4.17 (początek kwartału I 2018). GBP/PLN z 4.88 na 4.70 a USD/PLN z 4.65 na 4.48. A teraz, w środku kwartału, te kursy są jeszcze nższe. Co więcej konkurencja w outsourcingu w Rumunii, Bułgarii, Ukrainy czy Rosji jest w dużo lepszej sytuacji, gdyż waluty tych krajów w przeciągu ostatnich kilku miesięcy nie umocniły się tak bardzo jak złotówka. Polska waluta jest silniejsza od waluty tych krajów od kilku (Bułgaria) do kilkunastu procent (Ukraina).

Kilka m-cy temu Prezes mówił, że zatrudnienie ma wzrosnąć w przeciągu 2 lat do 1000 pracowników, czyli średnio 200 pracowników / rocznie, 50 pracowników / kwartalnie. Rzeczywistość jednak skrzeczy, gdyż obecnie zatrudnienie w spółce spada. IV kwartał zaczynali z liczbą 610 pracowników a obecnie, w połowie I kwartału jest ich 607. Żeby zachować zakładana dynamikę wzrostu zatrudnienia, do końca marca spółka powinna zatrudnić blisko 100 pracowników (do liczy 700). Co jest niemożliwe. A bez tego nie będzie poprawy wyników.

Brak wzrostu zatrudnienia może oznaczać niedobór projektów. A niedobór projektów to koszty pracownicze bez przychodów. W konsekwencji coraz niższy zysk operacyjny. Dokłada sie do tego presja płacowa w IT bardzo odczuwalna ostatnio w Polsce.

Kłopoty w wynikach spółki sa tym zaskakujące, że w Europie i w USA gospodarka jest niesamowicie rozpędzona. Skoro teraz spółka ma "małą sprzedaż do nowych klientów" to co będzie gdy gospodarki zwolnią?

Jeżeli poskładamy te wszystkie czynniki to najbliższa przyszłość rysuje się w mało kolorowych barwach.
Edytowany: 15 lutego 2018 13:06

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
191
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 553
Wysłane: 15 lutego 2018 13:19:09 przy kursie: 12,80 zł
Nie wiem, czy tak było, ale jeśli wynajmowali wcześniejsze biuro i na własny koszt je adaptowali, to byli zmuszeni odpisać wartość pieniędzy zaangażowanych w ulepszenie obcego środka trwałego.

pacpaw
1
Dołączył: 2008-07-30
Wpisów: 212
Wysłane: 15 lutego 2018 17:42:04 przy kursie: 12,80 zł
tpotok napisał(a):
Jak oceniacie wyniki za kwartał IV?

(...) Brak wzrostu zatrudnienia może oznaczać niedobór projektów. A niedobór projektów to koszty pracownicze bez przychodów. W konsekwencji coraz niższy zysk operacyjny. Dokłada sie do tego presja płacowa w IT bardzo odczuwalna ostatnio w Polsce.Skoro mają wolne przebiegi niech lepiej na ślepo nie zatrudniają.

Z oceną wszystkiego ja bym poczekał na raport. Przychody ciągle rosną co jest pozytywne. Pytanie co je zjada. Czy coś jednorazowo czy jakiś stały pasożyt. Kiedyś już mieli w swojej historii wzrost kosztów pracowniczych, które pochłoneły zyski. Wtedy na szczęscie w kolejnych kwartałach ta odrobili, a firma wskoczyła w level wyżej.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
13 14 15 16 17 18 19 20

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,124 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +156,86% +31 371,74 zł 51 371,74 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d