PCCROKITA - Spółki od A do Z - GPW - forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
X
AD.bx ad0c
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

Obserwuj ten wątek | RSS
idź do strony: << < 1 [2] > >>
PCCROKITA [PCR] Opcje AKTUALNY KURS: 87,97 zł (+1,69%) 17-11-2017 16:33
anty_teresa PREMIUM
anty_teresa
Stopień: Opętany
Grupa: Engineer , Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 8 687
Wysłane: 8 marca 2017 19:06:39 przy kursie: 79,80 zł
Chemia wielkich zysków – omówienie sprawozdania finansowo GK PCC Rokita SA po IV kw. 2017 r.

Przychody spółki w 2016 r. wzrosły o 5 proc. r/r, co teoretycznie należałoby uznać za sukces biorąc pod uwagę historyczne tendencje. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę, że na początku roku porównawczego mieliśmy przestój związany z przejściem instalacji chloru na technologię membranową, to tak naprawdę pod względem wartości sprzedaży nie wiele się zmienia. Ale to nie zmienia w żaden sposób oceny i nie determinuje ostatecznego wyniku, bo spółka konsekwentnie zwiększa marżę brutto na sprzedaży co pokazuje poniższy wykres:Dzięki wzrostowi marży i kontroli kosztów operacyjnych Rokita poprawia co roku także wynik operacyjny. Spółka zamknęła rok 2016 z EBIT na poziomie 234 mln zł, w porównaniu do 103 mln w roku 2015 czy 81 mln zł w roku 2014. Do publikacji ostatniego raportu okresowego rachunek segmentowy nie pozwalał na wyciąganie istotnych wniosków. Tym razem, po zmianie segmentów sprawozdawczych widać znacznie więcej.

Przychody w segmencie Poliuretanów spadły (zewnętrzne i wewnętrzne łącznie) z 611 do 579 mln zł, ale spółce udało się utrzymać względnie stabilny wynik: 52,1 mln zł w 2015 r. vs. 50,8 mln zł obecnie. To między innymi dzięki temu, że spółka systematycznie zwiększa udział sprzedaży produktów specjalistycznych względem produktów masowych. W roku 2015 udział ten wynosił 58 proc., a w zamkniętym ostatnio okresie sprawozdawczym już 64 proc. Pozwoliło to spółce pokazać satysfakcjonujący wynik pomimo spadku marż na rynku polioli. Warto dodać, że spadek przychodów jest efektem spadku cen sprzedaży, bo same wolumeny wzrosły z 81 tys. ton do 84 tys. ton.Wzrosty sprzedaży w ujęciu ilościowym odnotował także segment chloropochodnych (ług sodowy, chlor, soda kaustyczna). Wolumen sprzedaży wzrósł o 18 proc. Łączne przychody wyniosły 565 mln zł, tj. o 19,6 proc. więcej niż w roku 2015, natomiast sprzedaż zewnętrzna zamknęła się kwotą 349 mln zł, w relacji do 260 mln zł w rok wcześniej (+34,3 proc.). Z tego wynika, że wzrosły ceny sprzedaży. Wynik operacyjny segmentu zwiększył się ponad 3 krotnie: 81,2 mln obecnie vs. 18 mln zł przed rokiem. Poprawie EBIT sprzyjał wzrost wolumenów i cen sprzedaży, ale także, zmniejszenie energochłonności i korzystne ceny u dostawców propylenu.

Wynik poprawił także segment energetyczny (wzrost o 9,4 mln zł), w dużej mierze dzięki niskim cenom węgla. Najmocniej jednak sprzedaż wzrosła w segmencie pozostałej działalności – wzrost o 68 mln zł, EBIT na poziomie 83,2 mln zł. W tym miejscu wkraczamy w obszar zdarzeń jednorazowych i niepowtarzalnych. Na wynik segmentu miały wpływ między innymi:

+5 mln zł – nadpłata podatku od nieruchomości
+10,7 mln zł – rozwiązanie rezerw rekultywacyjnych
+41 mln zł – wynik na sprzedaży białych certyfikatów.

Pierwszy czynnik jest niewątpliwie zdarzeniem dotyczącym innych okresów sprawozdawczych – lata 2008-2015. Drugi podobnie. Rezerwy były związywane w poprzednich latach, a faktyczne wydatki będą dopiero poniesione – lata 2017-2029

Komentarza natomiast wymaga ostatnia pozycja. Rokita w poprzednich latach (od 2008 r.) realizowała program poprawy energochłonności, a zgodnie z ustawodawstwem przyjętym w roku 2011 spółka mogła starać się o białe certyfikaty. Faktycznie przyznano je Rokicie w połowie roku 2016, ale jak wspomniałem programy były zrealizowane w latach 2008-2015. Nie są to certyfikaty podobne do innych funkcjonujących na rynku energii, bo przyznawane są jednorazowo, a nie sukcesywnie za każdą faktycznie zrealizowaną jednostkę oszczędności jak to ma miejsce w przypadku generacji i kolorowych certyfikatów. Choć obciążenia z tytułu tych inwestycji w postaci amortyzacji spółka ponosić będzie przez kolejne lata, to tę formę wsparcia postanowiono pokazać jednorazowo. Taka prezentacja nie do końca odpowiada współmierności przychodów i kosztów, ale wydaje się być zgodna z MSR. Tak czy owak kwota jest jednorazowa i niepowtarzalna, przynajmniej dla danej inwestycji.

Skorygowany wynik operacyjny można szacować na kwotę około 179 mln zł, co stanowi wzrost od rezultatu uzyskanego w 2015 r. o 74 proc.! Szacunkowy powtarzalny zysk netto wyniósł 147 mln zł.

Przepływy z działalności operacyjnej w pełni pokrywają raportowany wynik netto i są tylko nieznacznie niższe od EBITDA (292,6 mln zł). Spółka w 2016 r. wygenerowała 263 mln gotówki operacyjnej przy czym zapłaciła 8,8 mln zł podatku dochodowego. Działalność inwestycyjna zabrała 167 mln zł w porównaniu do 131 mln przed rokiem, ale wydatki na rzeczowe aktywa trwałe były już mniejsze: 122 mln zł. vs. 135 mln zł w roku 2015. Rokita zwiększyła swoje zadłużenie o niecałe 28 mln zł, głównie za sprawą emisji obligacji. Z pozyskanych środków spłaciła część kredytów. Największym obciążeniem w tej sekcji rachunku przepływów jest dywidenda na kwotę 89 mln zł.W krótszym, kwartalnym oknie czasowym wyniki wyglądają jeszcze lepiej. Przychody wzrosły o 8,5 proc. i to pomimo 10 proc. spadku wolumenu sprzedaży produktów segmentu chloro pochodnych. Za to wolumen w poliuretanach prawdopodobnie zwiększył się o ok. 6 proc. Prawdopodobnie, gdyż spółka podawała do raportu za 3 kw. tonaż dla polioli i nie do końca jest jasne czy to tożsame z podawanym obecnie tonażem dla segmentu poliuretanowym. Marża brutto wyniosła 33,7 proc. w relacji do 27,2 w analogicznym kwartale 2015 r. i 28,1 proc. w całym roku 2016.Zysk ze sprzedaży zamknął się kwotą 98,8 mln zł, czyli o 25,4 mln (+34,6 proc.) większą niż w okresie październik-grudzień. Na poziomie zysku ze sprzedaży dynamika wzrostu sięgnęła już 54,1 proc. co jest efektem głównie dźwigni operacyjnej. Lekko negatywnie można oceniać 25 proc. wzrost kosztów sprzedaży, ale przy poprawie zysku ze sprzedaży o prawie połowę nie ma się co czepiać. Wspomniane zyski jednorazowe w większości odkładają się na wynikach ostatniego kwartału, co powoduje, że mamy kosmiczny wzrost wyniku operacyjnego: 44 mln zł ->124 mln zł.Niewątpliwie ostatni kwartał i cały rok były dla spółki bardzo udane. Z jednej strony Rokita w dużej mierze o ten wzrost sama zadbała (inwestycje), z drugiej korzystnie wyglądały także relacje cenowe w segmencie chloropochodnych, co ma związek z awariami i nieplanowanymi przestojami instalacji w Europie. Przykładowo cena sody kaustycznej była o ok. 4 proc. wyższa r/r. Choć przez wynik przeszło ponad 50 mln zł zdarzeń jednorazowych to wynik powtarzalny ma naprawdę bardzo dużą dynamikę wzrostu. Jest dobrze.

Z wyników zadowoleni powinni także być posiadacze obligacji spółki. Dług netto do EBITDA skurczył się do poziomu 1,07 co jest wartością bardzo bezpieczną i pozwalającą na istotne zwiększenie zadłużenia bez uszczerbku dla oceny wypłacalności (oczywiście przy założeniu utrzymania takiego samego poziomu EBITDA). Poprawiły się statyczne wskaźniki płynności finansowej, a dzięki wysokiemu wynikowi operacyjnemu także Z”Score Altmana i w konsekwencji ekwiwalent ratingu kredytowego, który w tej chwili wynosi AA-.Rokita pozostaje niewątpliwie jedną z bezpiecznych przystani na rynku Catalyst i stanowi dobrą alternatywę dla lokat o stałym oprocentowaniu.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 14 marca 2017 15:45
oligas PREMIUM
oligas
Stopień: Rozgadany
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 171
Wysłane: 12 maja 2017 13:56:28 przy kursie: 89,11 zł
Czy będzie omówienie wyników PCC Rokita, bo siadła Ebitda na poliuretanach i rtęciowe Czechy mają zgody środowiskowe na produkcję do końca listopada w chloropochodnych więc wyniki mogą nie być tak dobre w dalszej części roku jak się mogło wydawać.
anty_teresa PREMIUM
anty_teresa
Stopień: Opętany
Grupa: Engineer , Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 8 687
Wysłane: 12 maja 2017 14:28:53 przy kursie: 89,11 zł
Killabee PREMIUM
Stopień: Ośmielony
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2009-06-29
Wpisów: 16
Wysłane: 12 maja 2017 14:57:14 przy kursie: 89,11 zł
Zdecydowanie popieram wniosek "przedmówcy" o analizę raportu.
sulla PREMIUM
Stopień: Ostrożny
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2014-08-01
Wpisów: 2
Wysłane: 12 maja 2017 15:11:02 przy kursie: 89,11 zł
Również proszę o analizę
anty_teresa PREMIUM
anty_teresa
Stopień: Opętany
Grupa: Engineer , Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 8 687
anty_teresa PREMIUM
anty_teresa
Stopień: Opętany
Grupa: Engineer , Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 8 687
Wysłane: 22 maja 2017 12:31:22 przy kursie: 88,25 zł
Jak po sznurku - omówienie sprawozdania spółki po raporcie za 1 kw. 2017 r.

PCC Rokita dobrze rozpoczęła kolejny rok. Co prawda wzrost cen ropy naftowej pociągnął za sobą wzrost cen kluczowego surowca w segmencie poliuretanów i znacząco obniżył marżę tego segmentu, ale poprawiła się sytuacja w segmencie chloropochodnych i spółka zwiększyła masę generowanych zysków.

Skonsolidowane przychody wyniosły 303,7 mln zł i były o 7,8 proc. wyższe r/r. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 81,9 mln zł i był o 7,7 mln zł (10,4 proc.) większy od uzyskanego przez spółkę w analogicznym okresie poprzedniego roku. Marża brutto utrzymała się na zbliżonym poziomie. W ostatnim kwartale rentowność wyniosła 27 proc. natomiast w okresie styczeń-marzec 2016 26,4 proc. Na tle danych historycznych nadal obserwujemy tendencję wzrostową marży, tyle tylko, że tym razem odchylenie od linii regresji było ujemne, a nie dodatnie jak to miało miejsce w 1 kw. czy 4 kw. 2016 r.Na poziomie zysku ze sprzedaży wypracowana nadwyżka wyniku kurczy się do poziomu 2,2 mln zł. Rokita odnotowała dość wysoki wzrost kosztów operacyjnych. Te dotyczące sprzedaży wzrosły o 1,8 mln zł (+9,1 proc.), co częściowo uzasadnione jest wzrostem sprzedanego wolumenu (+6,1 proc.), natomiast koszty ogólnego zarządu wyniosły 21,1 mln zł, co stanowi zwyżkę o 3,7 mln zł (21,6 proc.).
Tak mocny wzrost tej grupy kosztów można tłumaczyć 3 zjawiskami:
- wzrost wynagrodzeń i zatrudnienia – z rachunku rodzajowego wynika, że koszty pracownicze wzrosły z 28,1 do 33,4 mln zł.
- sprzedaż PCC Prodex, nabycie IRPC Polyol i likwidacja IRPC PCC
- konsolidacja 2 dodatkowych spółek z grupy, których dane finansowe były wcześniej nieistotne, a w związku z tym wyłączone z konsolidacji.

Skoro już wspomniałem o kosztach pracowniczych i rachunku rodzajowym, to trzeba dodać, że wykazane w nim koszty transportu były o ponad 1 mln zł niższe r/r, a tym samym uzasadnienie wzrostu kosztów sprzedaży przez wzrost wolumenów staje się mniej wiarygodne.

Na poziomie operacyjnym zwyżka wyniku wynosi 3,6 mln zł (9,8 proc.) co oczywiście ma związek z saldem pozostałej działalności operacyjnej. Z załączonej noty wynika, że na poprawę wyniku w tej linii sprawozdania miała sprzedaż udziałów na której wykazano zysk w kwocie ponad 4,2 mln zł, w części skompensowany włączeniem do konsolidacji kolejnych spółek – 2,7 mln dodatkowych kosztów. Trzeba także dodać, że wynik operacyjny okresu został dociążony 2,8 mln kosztów ujemnych operacyjnych różnic kursowych (1,6 mln zł przed rokiem).Per saldo EBIT okresu w kwocie 40,1 mln zł nie wydaje się być istotnie zniekształcony przez one-offy.
Dzięki nieco niższemu obciążeniu w linii finansowej (mniejsze uderzenie wyceny swapów odsetkowych) zysk brutto spółki wzrósł z poziomu 32,3 do 37,2 mln zł, czyli o 4,9 mln zł.(15,2 proc.).
Ostatecznie spółka zakończyła okres 1 kw. wynikiem netto na poziomie 33,7 mln zł, tj o 4 mln wyższym r/r.Z rachunku segmentowego wynika, że relatywnie Rokita uzyskała wyższy wynik operacyjny pomimo znacznego spadku EBIT w segmencie poliuretanów – 6,5 mln zł (-43 proc.). Wolumen sprzedaży był zbliżony do ubiegłorocznego (spadek o 1,4 proc. ), a dzięki wzrostowi cen produktów przychody zwiększyły się o 7,7 mln zł i wyniosły 151,7 mln zł. Niestety koszty segmentu rosły szybciej niż ceny produktów, przez co spadła marżą i wynik. Głównym winowajcą takiego stanu rzeczy jest rosnąca cena ropy naftowej, która wymusiła wzrost cen propylenu i etylenu, a w konsekwencji także tlenków tych produktów, które są podstawowymi surowcami segmentu.Znacznie słabszy wynik tego segmentu nie jest dla rynku zaskoczeniem. W marcowej rekomendacji BDM czytamy, że:

Cytat:
Rok 2017 nie powinien być gorszy pod względem wyników finansowych. Co prawda brakuje czynników wzrostu, jakim w minionych latach były inwestycje w nowe moce produkcyjne i w konsekwencji wzrost wolumenów sprzedaży, ale szans na podniesienie założeń upatrujemy w segmencie alkaliów. Również w poliolach, gdzie oczekujemy słabszego roku, czujemy się bezpiecznie z prognozami (zakładana marża EBITDA segmentu 7% przy średniej 9-10%)


Marża EBITDA wyniosła dla segmentu ostatecznie 6,7 proc., a sam wynik 10,2 mln zł przy prognozie 10 mln zł.

Za to pozostałe segmenty odnotowały wzrosty. Przede wszystkim segment chloropochodnych – wzrost o 5,2 mln zł. Wolumen sprzedaży zwiększył się o 8,7 proc., a przychody wzrosły o 11,2 proc. do poziomu 159 mln zł. Marża EBITDA wyniosła 17,4 proc. w porównaniu do 16,1 proc. przed rokiem i 19 proc. w IV kwartale 2016 r.W sprawozdaniu finansowym czytamy, że ceny ługu sodowego:
Cytat:
utrzymały się generalnie na poziomie cen z IV kwartału 2016 roku. Największy wpływ na kształtowanie się cen ługu sodowego miało wznowienie produkcji przez czeskiego producenta Spolana Neratovice.

ceny sody kaustycznej:
Cytat:
W I kwartale 2017 r. obserwujemy wzrost cen sody kaustycznej w formie stałej w Chinach. Jest to wynikiem
wprowadzanych restrykcji środowiskowych i licznych kontroli.
………
Dodatkowo zwiększone zapotrzebowanie na ług sodowy na rynku chińskim spowodowało ograniczenie produkcji sody kaustycznej w formie stałej. Te dwa czynniki mają wpływ na wielkość eksportu z Chin, i tym samym mniejszą dostępność produktu na rynkach zamorskich.


Wynik poprawił też segment energetyczny – wzrost o 2,2 mln zł, co wiązało się z niższymi cenami węgla. Spółka kontraktowała dostawy w 2016 r. natomiast w 1 kw. 2016 r. produkowała energię z dostaw czarnego złota na podstawie kontraktów w roku 2015 (wynik zgodny z rekomendacją BDM).

Nominalnie mniejsze wzrosty odnotowano w segmencie innej działalności chemicznej (+750 tys., głównie dzięki wyższej sprzedaży produktów specjalistycznych) i pozostałej działalności (+1,3 mln zł).

Pomimo trudnego otoczenia w segmencie poliuretanów (dynamiczne wzrosty cen surowców, których nie da się przenieść w całości na wzrost cen produktu) spółka dzięki sytuacji w segmencie chloropochodnych (relatywnie wysokie ceny produktów) i przemyślanym działaniom strategicznym (koncentracja na produktach specjalistycznych, zwiększanie sprzedaży sodu kosztem ługu) wypracowała wyższy wynik i fakt ten należy ocenić pozytywnie. Cieniem na wyniku kładą się wzrosty kosztów operacyjnych, które można mieć nadzieję, że są częściowo jednorazowe. EBIT okazał się nawet trochę większy (zaraportowano 40,1 mln zł) od prognozowanych przez BDM 37,5 mln zł. W tym roku szaleństwa w wynikach nie należy się jednak spodziewać. W rekomendacji czytamy, że:

Cytat:
W 2017 roku oczekujemy porównywalnych wyników r/r. Wolumen sprzedaży, który w 2015-2016 roku był głównym czynnikiem poprawy wyników, przestanie odgrywać większą rolę. Zakładamy lepszy wynik w alkaliach (+20 mln PLN EBITDA) głównie dzięki wyższym cenom ługu sodowego/sody kaustycznej i słabszy w poliolach przez wzrost kosztów propylenu (konserwatywne podejście). Słabszy wynik netto wynika ze wzrostu zadłużenia i kosztów finansowych. Moce produkcyjne w alkaliach i poliolach wzrosną efektywnie od 2018 roku.


Skoro biuro prawie trafiło z prognozami za 1 kw., to warto zerknąć na cenę docelową we wspomnianej rekomendacji -78 zł/akcję. Na wczorajszym zamknięciu za walory rokity płacono 86,65 zł, czyli o ponad 10 proc. więcej. Z drugiej strony BDM zbyt konserwatywnie podszedł do wyników za rok 2016. EBITDA miała wynieść 206 mln zł, a wyniosła 292 mln zł przy 55 mln zł zysku ze zdarzeń jednorazowych. Rzeczywisty powtarzalny wynik był o prawie 15 proc. wyższy od spodziewanego, więc wycena rynkowa spółki wydaje się w tej chwili odpowiednia, przynajmniej w stosunku do założeń z tej rekomendacji, która zakłada powtórzenie wyniku EBITDA w 2017 r. i wzrost do poziomu 240 mln zł w 2018 r.

Drobnym rozczarowaniem okresu jest niski cashflow operacyjny. Na działalności operacyjnej spółka wygenerowała tylko 6,1 mln zł w porównaniu do 9,8 mln zł przed rokiem. Głównym czynnikiem jaki zdecydował o ilości wypracowanych środków pieniężnych był relatywnie wysoki zapłacony podatek dochodowy – wzrost z 5,4 mln zł do 15,1 mln zł. Patrząc na wykres przepływów może się wydawać, że spółka ograniczyła w 1 kw. 2017 r. swoją aktywność inwestycyjną:To jednak tylko złudzenie. Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 30,5 mln zł (21,6 w 1 kw. 2016 r.), ale zostały skompensowane przez 14,6 mln zł wpływów ze sprzedaży/realizacji aktywów finansowych. W raportowanym okresie spółka spłaciła ok. 10 mln zł kredytów netto, a same przepływy były ujemne na kwotę 16,6 mln zł (5,1 mln zł zapłaconych odsetek)

Z punku widzenia wypłacalności finansowej niewiele się zmienia względem stanu na koniec roku. Dług finansowy netto wzrósł z 314 do 320 mln zł za sprawą uszczuplenia środków pieniężnych. Dług netto w relacji do raportowanej EBITDA nominalnej (bez korekcji o oneoffy) wynosi 1,08, czyli dokładnie tyle samo ile na dzień 31 grudnia 2016 r. Nieco spadło pokrycie długu przepływami operacyjnymi – 1,23 teraz 1,19 przed 3 miesiącami. Jednak nadal to wskaźniki komfortowe. Poziom ogólnego zadłużenia spadł o 2 punkty procentowe, a wskaźniki płynności w zasadzie się nie zmieniły. Rokita pozostaje bezpieczną spółką z ekwiwalentem ratingu na podstawie wskaźnika Z”score Altmana w wysokości AA.>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 17 lipca 2017 19:25
oligas PREMIUM
oligas
Stopień: Rozgadany
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 171
Wysłane: 18 sierpnia 2017 20:14:16 przy kursie: 89,85 zł
Czesi nie za bardzo przeszkadzali PCC Rokicie w zrobieniu dobrego wyniku. Kolejny kwartał w górę.
sasky PREMIUM
sasky
Stopień: Złotousty
Grupa: . , Engineer, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 1 915
Wysłane: 10 października 2017 20:23:30 przy kursie: 94,70 zł
Skimixa PREMIUM
Stopień: Obeznany
Grupa: + , StockWatcher
Dołączył: 2012-05-19
Wpisów: 82
Wysłane: 10 listopada 2017 21:27:52 przy kursie: 88,00 zł
Proszę o analizę raportu. Dziękuję
Użytkownicy przeglądający ten wątek
Gość

Skocz do forum
idź do strony: << < 1 [2] > >>

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,197 sek.

Wiadomości z ostatniej chwili

    Więcej w serwisie wiadomosci.stockwatch.pl