pixelg
GOBARTO - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

GOBARTO [GOB]

AKTUALNY KURS: 7,18 zł (+0,56%) 17-01-2020 11:00
jack11111
Dołączył: 2017-01-10
Wpisów: 9
Wysłane: 12 stycznia 2017 20:13:51 przy kursie: 7,20 zł
do przymusowego wykupu potrzeba 90% CZY 95% BO JUZ ZGLUPIALEM.
www.money.pl/gielda/wiadomosci...

jack11111
Dołączył: 2017-01-10
Wpisów: 9
Wysłane: 12 stycznia 2017 20:14:51 przy kursie: 7,20 zł
widze ze z pzu maja juz blisko 70% czyli niewesolo

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 495
Wysłane: 12 stycznia 2017 20:27:18 przy kursie: 7,20 zł
jack11111 napisał(a):
do przymusowego wykupu potrzeba 90% CZY 95% BO JUZ ZGLUPIALEM.
www.money.pl/gielda/wiadomosci...


Odsyłam do mojego wpisu sprzed kilku miesiecy.

Cytat:
W tekście jednolitym mamy "Oddział 3 - Szczególne uprawnienia i obowiązki akcjonariuszy spółki publicznej". Tam znajdziesz przepis, który mówi, że przymusowego wykupu akcji spółki publicznej może dokonać akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90 proc. ogólnej liczby głosów w spółce. Prawo to przysługuje również akcjonariuszowi, jeśli wspomniany próg 90 proc. osiągnął lub przekroczył wspólnie z podmiotami zależnymi lub dominującymi względem niego. linkWystarczy 90 proc. i artykuł na temat przymusowego wykupu w Hutmenie zgadza się - wykup dotyczy 9,96 proc. akcji. Obecnie Boryszew wraz z podmiotami zależnymi (Impexmetal, SPV Boryszew 3, SPV Impexmetal oraz Impex-Invest) posiada 90,04 proc. kapitału zakładowego.
Edytowany: 12 stycznia 2017 20:28


jack11111
Dołączył: 2017-01-10
Wpisów: 9
Wysłane: 13 stycznia 2017 13:00:44 przy kursie: 7,20 zł
zapytam z innej polki. jak przekrocza 80% z pzu, to pewnie przegkosuja dematerializacje akcji. wtedy wychodza z gieldy i moga ns zostawic z tymi mniej niz 20% akcjami. dobrze mysle? nie musza juz ich skupowac?

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 852
Wysłane: 13 stycznia 2017 13:30:54 przy kursie: 7,20 zł
To zależy ile osób i posiadających jaki pakiet pojawi się na NWZA. Do przegłosowania dematerializacji akcji potrzebne jest 90 proc. głosów w obecności przynajmniej połowy kapitału zakładowego. Przed głosowaniem musi być oczywiście wezwanie do sprzedaży wszystkich akcji, ale ten warunek został już spełniony.
Edytowany: 13 stycznia 2017 13:32

jack11111
Dołączył: 2017-01-10
Wpisów: 9
Wysłane: 13 stycznia 2017 14:00:03 przy kursie: 7,20 zł
z tego co wiem
"Obecnie wystarczy do tego 80 procent głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego"
tu artykul:
www.money.pl/gielda/wiadomosci...
prosze nie wprowadzxac w blad niewiedzacych
teraz maja okolo 70 procent z pzu a jak przekrocza 80 procent to jestesmy ugotowani, a na pewno przekrocza

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 852
Wysłane: 13 stycznia 2017 14:13:56 przy kursie: 7,20 zł
Ustawa o ofercie tekst ujednolicony (z późniejszymi zmianami)

Cytat:
Art. 91.
1. Komisja, na wniosek emitenta z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, udziela zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), jeżeli zostały spełnione warunki określone w ust. 5–8.
2. Udzielenie zezwolenia wywołuje skutek prawny zaprzestania podlegania obowiązkom wynikającym z ustawy, powstałym w związku z ofertą publiczną akcji lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązkom określonym w rozdziale 4. W decyzji udzielającej zezwolenia Komisja określa termin, nie dłuższy niż miesiąc, po upływie którego skutek ten następuje.
3. Zniesienie dematerializacji akcji na podstawie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, następuje nie wcześniej niż z dniem upływu terminu, o którym mowa w ust. 2.
4. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest dopuszczalne, jeżeli walne zgromadzenie spółki, większością 9/10 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego, podjęło uchwałę o zniesieniu dematerializacji akcji. Do wniosku należy dołączyć odpis uchwały.
5. Umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 4, może być dokonane wyłącznie w trybie określonym w art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Przepisu § 2 tego artykułu nie stosuje się.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia w porządku obrad sprawy podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 4, są obowiązani do uprzedniego ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji tej spółki przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy. Do wezwania stosuje się odpowiednio przepisy art. 77–79


Myślę, że aktualny akt prawny (właściwości pliku: wrzesień 2016) który to określa jest bardziej wiarygodnym źródłem niż artykuł z 2014 r., w którym nawet wspomina się to, że ustawa ma się zmienić. :) Nie wypada mi nic innego jak zacytować:

Cytat:
prosze nie wprowadzxac w blad niewiedzacych
jack11111
Dołączył: 2017-01-10
Wpisów: 9
Wysłane: 13 stycznia 2017 14:34:17 przy kursie: 7,20 zł
chyba masz racje. zreszta pozyjemy zobaczymy.

addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 827
Wysłane: 13 stycznia 2017 15:01:27 przy kursie: 7,20 zł
Zakładam, że podniesienie ceny to efekt rozmów cedrobu z TFI. W tym wypadku tfi może nawet nie być na NWZA.

Szkoda, bo spółka wchodzi w fazę wzrostu biznesu.

lukasz211
Dołączył: 2010-08-16
Wpisów: 58
Wysłane: 16 stycznia 2017 17:48:03 przy kursie: 7,13 zł
Przypomnienie o rejestracji uczestnictwa na NWZ Gobarto należy złożyć w biurze maklerskim nie później niż do 23 stycznia 2017 roku!!! Proszę również, dołączać się do porozumienia akcjonariuszy mniejszościowych przy pomocy SII.

Jak zapobiec wycofaniu akcji z Giełdy?
Od dnia 4 czerwca 2016 r. wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym wymagało będzie zgody na zniesienie ich dematerializacji wyrażonej uchwałą walnego zgromadzenia podjętą większością 9/10 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego.
Rejestrację swoich udziałów można zrobić telefonicznie( jeśli mają Państwo podpisaną umowę z DM na telefoniczne składanie dyspozycji, koszt 20-50zł) albo osobiście się należy udać do Domu Maklerskiego, dyspozycja na wszystkie posiadane akcje.

A następnie udać się na NWZ 7 lutego albo wysłać pełnomocnictwo na Stowearzyszenie INwestorów Indywidualnych (SII).
Jak udzielić pełnomocnictwa SII?
W celu udzielenia SII pełnomocnictwa do reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu Gobarto, skorzystać można z poniższego wzoru dokumentu. Należy go uzupełnić, podpisać, a następnie zeskanować do formatu PDF lub innego pozwalającego na jego odczytanie przez spółkę. Skan wypełnionego i podpisanego pełnomocnictwa należy przesłać na adres e-mail emitenta Gobarto (pelnomocnictwa@gobarto.pl, a na wszelki wypadek sugerowałbym tę samą wiadomość zawierającą informację wysłać również pod inne adresy mailowe spółki Gobarto walnezgromadzenie@gobarto.pl, relacjeinwestorskie@gobarto.pl - bo spółka może stosować rózne zagrywki) i jednocześnie do wiadomości SII (akcjawz@sii.org.pl) najpóźniej 6 lutego 2017 roku.

Wzór pełnomocnictwa do pobrania

Uzupełniony i podpisany dokument pełnomocnictwa można również wysłać listem poleconym na adres siedziby SII: Biuro Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, ul. Długopolska 22, 50-560 Wrocław (z dopiskiem: "Gobarto"). W takim przypadku nie trzeba wysyłać dodatkowo pełnomocnictwa do spółki. Prosimy przy tym, aby pełnomocnictwo zostało doręczone do SII najpóźniej do 31 stycznia 2017 roku.

Udzielając pełnomocnictwa, można (nie jest to obowiązkowe) dodatkowo przekazać pełnomocnikowi pisemną instrukcję do głosowania, zawierając w niej wytyczne co do sposobu głosowania nad poszczególnymi uchwałami lub podjęcia dodatkowych działań przez pełnomocnika, w postaci np. zgłoszenia sprzeciwu w przypadku podjęcia danej uchwały. Instrukcji do głosowania nie przekazuje się spółce. Istotne, jest aby w powyżej załączonym wzorze pełnomocnictwa wybrać odpowiednią opcję (tj. czy pełnomocnik ma głosować według swojego uznania, czy też zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania).
Tak jak napisałem do pełnomocnictwa możemy załączyć instrukcję jeśli chcemy aby SII głosowało dla nas w sposób indywidualny, domyślnie (bez dodatkowego załącznika/instrukcji) SII będzie głosować przeciwko kontrowersyjnym uchwałom, jak również będzie wnosić o zaprotokołowanie sprzeciwu.

Ja skreśłiłem opcję:
- zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania*
aby dać pełnomocnictwo SII.

Dlaczego jest tak wązne uczestnictwo osbiste lub za pomocą pełnomocnika?
Spółka zamierza wycofac spółke z gpw, poprzez wezwanie na 100% akcji po cenie, którą kilka dni Cedrob podniósł na 7,25 (jest to cena bardzo zaniżona mająca nijak sie do wartości godziwej spólki). Jednocześnie spółka ogłosiła iż na NWZ będzie głosowanie o emisji akcji przeznaczonej dla jedynie podmiotu dominującego Cedrobu, aby za wszelką cenę przekroczyć próg 90% udziałów w spółce, gdyż obawia się, że wezwanie może się okazać fiaskiem.
Druga sprawa po zmianie prawa od dnia 4 czerwca 2016 (do przeprowadzenia uchwały o dematerializacji, jak i wystąpienia przez akcjonariusza większościowego z żądaniem przymusowego wykupu akcji - próg jest ustalony na poziomie 9/10 ogólnej liczby głosów w spółce) jeśli na Walnym w sprawie głosowania zniesienia dematerializacji akcji osiągną 90% przy obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego, mimo, iż nie osiągną 90% w wezwaniu będą mogli zrobić sam delisting/dematerializację akcji.


Kolejną rzecz jaką możemy zrobić to:
- Jesteśmy właśnie w momencie zawiązywania porozumienia akcjonariuszy mniejszościowych przy udziale SII na spółce Gobarto, jeśli ktoś jeszcze chciałby się przyłączyć proszę o informację!!!

Czym ma służyć zawarcie porozumienia już przed NWZ?
Na ten moment najlepiej w walce o swoje prawa radzi sobie porozumienie, które zwarło szyki jeszcze przed Walnymi tworząc monolit i partnera do rozmów dla drugiej strony. Mam na myśli Polcolorit. W innych sytuacjach inwestorzy myśleli podobnie (vide Telforceone) i niestety nie skończyło się to dobrze. Można zawrzeć porozumienie zawrzeć nie posiadając ponad 5% głosów w spółce. Nie ciążą wówczas po naszej stronie żadne obowiązki notyfikacyjne, oczywiście do momentu osiągnięcia 5% głosów. Porozumienie będzie porozumieniem nie jednorazowym ale porozumieniem ważnym aż do uzyskania zadowalającego rezultatu.
Porozumienie jest zawierane przede wszystkim w celu gdyby Cedrob chciał pozyskać nasze udziały/złożyć nam propozycję, będzie miał jasno określoną grupę i kontakt z tą grupą! Bedziemy gotowi w razie nie zadowalających ustaleń na NWZ do zaskarżeń poszczególnych uchwał.

Prosimy o bardzo poważne i odpowiedzialne podejście do sprawy, tak by nikt później nie miał pretensji, że nic w tej kwestii nie zrobiono – nikt inny za nas tego nie zrobi!!!

Co w przypadku jak uda im się w wezwaniu przekroczyć 90% co z ceną akcji?

"Ponadto cena akcji zaproponowana w wezwaniu o przymusowym wykupie
nie może być niższa od najwyższej ceny, jaką podmiot wzywający do sprzedaży
zapłacił za te akcje w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed wezwaniem oraz nie niższa
od najwyższej wartości rzeczy lub praw, które podmiot wydał w zamian za akcje
będące przedmiotem wezwania w okresie ostatnich 12 miesięcy. Proponowana cena
nie może być również niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu
na rynku regulowanym poprzedzających wezwanie. Dodatkowo, jeśli osiągnięcie
lub przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów nastąpiło w drodze wezwania
na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji, to cena wykupu nie może być niższa od
ceny proponowanej w tym wezwaniu.Link do komunikatu na stronie SII:
www.sii.org.pl/11137/ochrona-p...
--
kontakt:
tel (angielski): (0044)7935649618
email: marc211@wp.pl
Proszę się zgłaszać, podawać ilośc akcji i postępować z instrukcją powyżej!!!
Edytowany: 16 stycznia 2017 17:53


addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 827
Wysłane: 20 stycznia 2017 16:46:58 przy kursie: 6,95 zł
i po wezwaniu:

Po nabyciu Cedrob S.A. posiada 23.069.033 (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści trzy) akcje Emitenta, stanowiące 82,98 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Akcje te uprawniają do 82,98% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 82,98 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

to teraz na NWZA :)

addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 827
Wysłane: 20 stycznia 2017 20:26:00 przy kursie: 6,95 zł
oups i na NWZA nie pojadę, odwołali....


Ważne, że odkryli karty co chcą zrobić ze spółką. Teraz warto aby pozostali zwarli szyki i monitorowali sytuację.


Lechowicz
Dołączył: 2008-09-25
Wpisów: 22
Wysłane: 20 stycznia 2017 22:19:09 przy kursie: 6,95 zł
2017.01.20, 20:44
Cedrob wycofuje wniosek o zwołanie NWZ Gobarto; nie wycofa spółki z giełdy
Cedrob wycofuje wniosek o zwołanie NWZ Gobarto; nie wycofa spółki z giełdy

20.01. Warszawa (PAP) - Cedrob, główny akcjonariusz Gobarto, wycofał wniosek o zwołanie
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Gobarto. Miało ono podjąć uchwały m.in. ws. emisji
nowych akcji bez prawa poboru, a także dematerializacji akcji i wycofania spółki z giełdy
- poinformowało Gobarto w komunikacie.

W komunikacie podano, że w związku z tym, iż ogłoszone przez Cedrob wezwanie na akcje
Gobarto nie doprowadziło do nabycia zakładanej liczby akcji bezprzedmiotowe stało się
głosowanie nad uchwałą w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania Gobarto
z obrotu na GPW.

"Istniejące w wyniku rozliczenia wezwania rozwodnienie akcji emitenta uzasadnia utrzymanie
przez emitenta statusu spółki publicznej i umożliwienie jej akcjonariuszom obrotu akcjami
w ramach rynku regulowanego, zapewniającego odpowiednią płynność akcji" - napisano w
komunikacie.

"Z kolei bezprzedmiotowość głosowania przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie kwestii
obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji i
jednoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B z
wyłączeniem prawa poboru akcji serii B wynika z rozważania przez Cedrob innych
potencjalnych sposobów finansowania działalności emitenta, które nie prowadzą do dalszego
rozwodnienia akcjonariatu, przy czym nie zostało wykluczone zapewnienie środków emitentowi
w drodze obejmowania jego akcji" - dodano.

W listopadzie 2016 roku Cedrob wezwał do sprzedaży 9.452.078 akcji Gobarto (d. PKM Duda),
stanowiących 34 proc. kapitału spółki, po 6,7 zł za akcję w pierwszym okresie zapisów i
6,15 zł w drugim etapie, a 10 stycznia tego roku podwyższył cenę akcji w wezwaniu do 7,25
zł. W wyniku wezwania Cedrob zamierzał uzyskać 100 proc. akcji Gobarto i wycofać spółkę z
obrotu na GPW.

Obecnie Cedrob posiada 23.069.033 akcje Gobarto, uprawniające do wykonywania 82,98 proc.
głosów na Walnym Zgromadzeniu

Grupa Cedrob to największy producent mięsa w Polsce. Jest liderem w produkcji drobiu i
wiodącym producentem trzody chlewnej.(PAP)

lukasz211
Dołączył: 2010-08-16
Wpisów: 58
Wysłane: 23 stycznia 2017 11:58:16 przy kursie: 7,00 zł
Witam,

NWZ 7 lutego odwołane. Dalej robimy swoje, tworzymy porozumienie. Lepiej być w grupie połączonej niż rozproszonej, monitorować działania Gobarto, nie wiadomo jaką zagrywkę jeszcze może Cedrob zastosować. Porozumienie w razie czego zawsze jest gotowe do szybszej reakcji. Póki co mamy dalej spółkę na GPW oraz mniej rozproszony akcjonariat.

Pozdrawiam

Łukasz Jaskólski

addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 827
Wysłane: 23 stycznia 2017 15:37:07 przy kursie: 7,00 zł
co może zrobić cedrob... ano ryzykiem może być przerzucenie marż do głównego akcjonariusza.

jack11111
Dołączył: 2017-01-10
Wpisów: 9
Wysłane: 3 lutego 2017 12:18:23 przy kursie: 6,71 zł
czyli brakuje im okolo 7 procent akcji zeby nas wy....
rozumiem nie nie moga sobie te 7 procent kupic tak jak chca tylko musi byc wezwanie?
a moze juz kupili?

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 852
Wysłane: 3 lutego 2017 12:26:48 przy kursie: 6,71 zł
Wystarczy, że przy potencjalnej uchwale o dematerializacji na walnym nie stawi się 42 proc. akcjonariuszy mniejszościowych i taka uchwała przejdzie. Cały czas mogą też zrobić emisję kierowaną dla Cedrobu, tak aby uzyskać swoje 90 proc. na WZA.

addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 827
Wysłane: 3 lutego 2017 15:39:20 przy kursie: 6,71 zł
W komunikacie napisali: "Istniejące w wyniku rozliczenia wezwania rozwodnienie akcji emitenta uzasadnia utrzymanie
przez emitenta statusu spółki publicznej i umożliwienie jej akcjonariuszom obrotu akcjami
w ramach rynku regulowanego, zapewniającego odpowiednią płynność akcji" - napisano w
komunikacie."

Może będą się tego trzymać.

bzdkas
bzdkas PREMIUM
Dołączył: 2013-12-02
Wpisów: 306
Wysłane: 29 marca 2017 22:44:12 przy kursie: 6,70 zł
W akcjonariacie nie ma już funduszy, zostali sami mali. Pewnie instytucje odpuszczą analizę gobarto, dlatego proszę o analizę raportu rocznego w ramach mocy przerobowych.


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 852
Wysłane: 11 kwietnia 2017 11:18:54 przy kursie: 6,66 zł
Porcja mięcha w dobrej cenie – omówienie sprawozdania rocznego Gobarto SA

W ostatnich miesiącach akcjonariusze mniejszościowi „żyli” potencjalną groźbą wycofania spółki z giełdy. Wezwanie ogłoszone przez Cedrub ostatecznie się nie udało, a patrząc na ostatnie wyniki wstrzemięźliwość w odpowiedzi na wezwanie była dobrą decyzją.

Wzrostowy charakter działalności nie jest w ostatnim czasie silną stroną spółki. Przychody w 2016 r. były o 16,6 mln zł (1,1 proc.) niższe r/r. W samym IV kwartale spółce jednak udało się poprawić obrót o 7 mln zł (+1,8 proc.). Trend spadkowy sprzedaży wydaje się wytracać impet:


kliknij, aby powiększyć


Choć sprzedaż nie rośnie to zmienia się jej struktura. Rośnie udział segmentu produkcji mięsa (wzrost o 3 proc.) i wędlin, natomiast maleje udział trzody chlewnej. Rzeczywisty spadek aktywności w tym segmencie jest jednak mniejszy niż wskazuje sprzedaż do odbiorców zewnętrznych: 102 mln zł (2015) vs 141 mln zł (2016). Gobarto wykorzystało w 2016 roku w większym stopniu produkcję segmentu na potrzeby własne o czym świadczy wzrost obrotów do innych segmentów z poziomu 77 mln zł w roku 2015 do 88 mln zł w 2016. Za to w samym IV kwartale zmiany są już znacznie większe. Sprzedaż w segmencie produkcji mięsa i wędlin rośnie o 9 proc., natomiast sprzedaż zewnętrzna segmentu trzody skurczyła się o 60 proc. przy 8 proc. spadku sprzedaży wewnątrz grupy.


kliknij, aby powiększyć


Warto też zwrócić uwagę, że zmienia się też przedmiot obrotu. W 2016 r. spółka sprzedała o 4,9 proc. więcej produktów niż rok wcześniej, natomiast sprzedaż w zakresie towarów zmniejszyła się o 5,2 proc. W samym IV kwartale wzrost obrotów na produktach wyniósł 38,8 proc. przy 16 proc. spadku na działalności handlowej. A zatem dawna Duda zmienia swój charakter i staje się spółką w coraz większym stopniu produkcyjną niż handlową.

W 2016 r. marża brutto na sprzedaży wzrosła z poziomu 11,3 proc. do 11,6 proc., natomiast w samym IV kwartale pozostała względnie stabilna: 12,1 proc. względem 12,0 proc. w IV kw. 2015 r. Pomimo spadku obrotów zysk brutto na sprzedaży w 2016 r. wzrósł o 3,2 mln zł (1,9 proc.) z czego na sam IV kwartał przypadł okrągły milion. Zysk na obrocie produktami wzrósł w 2016 r. o 11 mln zł (19,6 proc.), przy spadku o 7,1 proc. wyniku na działalności stricte handlowej. W samym IV kwartale mamy wzrost nominalnej marży na produktach o 4,7 mln zł (25,7 proc.) przy spadku na handlu o 3,7 mln zł (-13,5 proc.).

EBIT w zakończonym roku wyniósł 35,4 mln zł i był o 28 proc. wyższy r/r. Nadwyżka wyniku została jednak „zrobiona” we wcześniejszych kwartałach, bo wynik operacyjny w samym IV kwartale wzrósł raptem o 300 tys. zł. (2,4 proc.)


kliknij, aby powiększyć


Skoro zmieniła się struktura sprzedaży na korzyść mięsa i wędlin to należałoby oczekiwać także zmiany w zakresie kontrybucji segmentów do wyniku skonsolidowanego. Faktycznie taka zmiana ma miejsce, ale jej kierunek jest nieco zaskakujący. Jak wspomniałem wyżej w ujęciu rocznym mieliśmy zwyżkę sprzedaży w segmencie mięsa i wędlin, ale z rachunku segmentowego wynika że wynik operacyjny spadł z 21,8 do 14,3 mln zł. W kurczącym się pod względem sprzedaży segmencie trzody za to EBIT wzrósł 3,9 mln zł do 21,4 mln zł.

W samym IV kwartale zmiany są podobne. Wynik mięs i wędlin skurczył się z 11,8 mln zł do 5,7 mln zł, natomiast EBIT trzody wzrósł z 1,5 mln zł do 7,2 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Zmianę wyników segmentów można łączyć ze zmianą cen skupu żywca, która od maja bardzo dynamicznie rosła, co można także wiązać z rozszerzaniem się afrykańskiego pomoru świń. Efekt wzrost cen może być jednak do pewnego stopnia krótkotrwały. Droższy żywiec to większa opłacalność produkcji dla segmentu trzody i oczywiście lepszy jego wynik, natomiast wyższa cena dla segmentu przetwórstwa mięsa. Warto także pamiętać, że wyniki zawierają efekt przeszacowania produkcji w toku zgodnie z MSR 41, który pokazywany jest w linii pozostałych. W tym roku trzodę i płody rolne przeszacowano w górę o 1,85 mln zł, natomiast przed rokiem w dół o 0,95 mln zł.

Skoro już mowa o pozostałej działalności to w przypadku spółki jej salda są stosunkowo wysokie. Wynik operacyjny w tym roku wyniósł 35,4 mln zł przy pozostałych przychodach na poziomie 14,1 mln zł i pozostałych kosztach w kwocie 12,8 mln zł. Przed rokiem na 27,7 mln zł zysku operacyjnego pozostała działalność dała przychody w wysokości 26,7 mln zł oraz koszty na poziomie 13,2 mln zł.

W pozostałej działalności bardzo często pojawiają się zdarzenia jednorazowe, niegotówkowe lub rzadko powtarzalne. Tak jest też w przypadku Gobarto. W poniższej tabeli zobrazowałem wpływ poszczególnych pozycji, które można uznać za jednorazowe i wynik skorygowany.


kliknij, aby powiększyć


Choć nominalny wynik operacyjny spółki wzrósł w 2016 r. 28 proc., to skorygowany zwiększył się o 123 proc.! O ile sam raport roczny nie przyniósł nominalnej zwyżki wyniku w IV kwartale to z not dotyczących pozostałej działalności rynek dostał informacje o znacznie wyższej jakości raportowanego EBIT.

Linia finansowa istotnie się nie zmieniła. Spółka w 2016 r. odnotowała nieco niższe koszty dzięki czemu zwyżka wyniku na poziomie operacyjnym o 7,7 mln zł wzrosła do 8,4 mln zł na poziomie zysku brutto. W samym IV kw. nadwyżka wyniku przetransformowała się przez linię finansową w stosunku 1:1.

Na poziomie netto wynik rośnie już o 9,6 mln zł w ujęciu rocznym (24,6 mln zł vs. 15 mln zł), natomiast kwartalnie o 1,2 mln zł (10,5 mln zł vs 9,3 mln zł). Przyspieszenie wzrostu ma związek z niższą efektywną stopą podatkową.

Delikatnym rozczarowaniem raportu jest rachunek przepływów pieniężnych. CF operacyjny był niższy w całym roku o ca 20 mln zł i wyniósł 55,2 mln zł. W samym IV kwartale przepływy wyniosły 30,8 mln zł w relacji do 49 mln w IV kwartale 2015 r.


kliknij, aby powiększyć


Mimo wszystko nie należy się czepiać, bo poziom generowanej gotówki przy praktycznie takiej samej sprzedaży jest tylko delikatnie poniżej EBITDA. W zeszłym roku poziom gotówki operacyjnej wzrósł mocno na skutek zwiększenia zobowiązań, natomiast w tym roku takiego ruchu na kapitale obrotowym nie było.

Po obciążeniu skorygowanego wyniku operacyjnego kosztami odsetek i prowizji dostaniemy powtarzalny zysk brutto na poziomie 28,3 mln zł, a dociążając tę pozycję podatkiem dochodowym ok. 23 mln zł powtarzalnego zysku netto, przy czym pisząc o powtarzalności mam na myśli wynik skorygowany o zdarzenia jednorazowe.

Przy koszcie kapitału własnego na poziomie 12 proc. i oczekiwanej stopie wzrostu na poziomie 2 proc. przy założeniu stałej struktury finansowania i powtarzalności wyniku dostaniemy wycenę rentą wieczystą na poziomie około 230 mln zł. A zatem potencjał wzrostu wynikający z metody dochodowej wynosi teoretycznie 25 proc. Problem w tym, że wynik spółki w części pochodzi od lepszych cen trzody w skupie. Na ile ta zwyżka będzie trwała nie wiadomo. Co prawda GUS prognozuje dalszą zwyżkę cen do połowy roku, ale prognoza pozostaje tylko prognozą. Nad spółką ciąży także ryzyko działań głównego akcjonariusza, który może wykorzystać swoja pozycję dominującą nie tylko do wycofania spółki z giełdy, ale także do „transferu” wyniku.

Sytuacja finansowa spółki wydaje się być dość bezpieczna. Dług finansowy netto wynosił na koniec roku 148 mln zł, co w relacji do rocznego EBITDA daje wskaźnik na poziomie 2,57. Co prawda aktywa obrotowe są nadal o 27 mln niższe od zobowiązań krótkoterminowych (ujemny kapitał obrotowy), to spółka jest w stanie ten niedobór uzupełnić w trakcie roku przepływami operacyjnymi lub inwestycyjnymi (aktywa na sprzedaż o wartości bilansowej 57 mln zł). Nie jest to sytuacja może komfortowa, ale wydaje się, że nie ma większego zagrożenia dla płynności spółki.

Gobarto się zmienia. Jest coraz bardziej spółką produkcyjną niż handlową, wyniki się poprawiają, a sytuacja finansowa nie jest zła. O ile nie popsują się ceny skupu żywca to spółka posiada potencjał do wzrostu wartości.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj


Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 11 kwietnia 2017 18:22

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,685 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d