ROBYG - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4

ROBYG [ROB]

AKTUALNY KURS: 3,98 zł (-0,25%) 01-03-2018 16:49
anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 658

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 658
Wysłane: 21 marca 2017 10:24:33 przy kursie: 3,24 zł
Gdzie dwóch buduje tam akcjonariusz korzysta – omówienie sprawozdania finansowego GK Robyg za rok 2016

W ostatnim kwartale roku Robyg pochwalił się naprawdę fajnym wynikiem, do czego w dużym stopniu przyczyniły się projekty realizowane w kooperacji. Co istotne spółka znalazła sposób, aby pokazywać efekty wspólnych przedsięwzięć nieco inaczej niż tylko przez jedną linię rachunku wyników. To ważne, bo daje pełniejszy obraz sytuacji.

W 2016 r. spółka sprzedała rekordową liczbę mieszkań – 2957 sztuk. To o 27 proc. więcej niż rok wcześniej. W samym IV kwartale nabywców znalazło 846 mieszkań co stanowi wzrost o 50 proc. r/r. Zwiększenie puli sprzedawanych mieszkań odbyło się bez pogorszenia efektywności. Czas wyprzedaży oferty cały czas znajdował się poniżej 4 kwartałów, co oznacza, że deweloper dobrze dostosował swoją ofertę do chłonności rynku.


kliknij, aby powiększyć


Liczba lokali w ofercie cały czas rośnie, co wiąże się z planami spółki. Robyg w tym roku chce znów zwiększyć sprzedaż mieszkań i planuje kontraktację na poziomie 3300 lokali.

Zgodnie z MSR spółka pokazuje przychód ze sprzedaży lokali dopiero po wybudowaniu i przekazaniu ryzyk (oddanie kluczy, podpisanie protokółu odbioru), a zatem w wynikach mamy efekty lokali sprzedawanych wcześniej. Przez rachunek zysków i strat przeszło w 2016 r. 2804 mieszkania, natomiast w samym IV kwartale 1196 lokali. Są to liczby nieco odbiegające od kontraktacji, w szczególności jeśli chodzi o porównanie kwartalne.


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


Można powiedzieć, że wynik samego IV kwartału jest znacząco lepszy niż efekt sprzedażowy, gdyż spółka pokazała rezultat z 350 lokali więcej niż wyniosła sprzedaż. Odwrotna sytuacja ma miejsce w ujęciu rocznym, gdzie wynik nie oddaje w pełni skali sprzedaży, która jest większa o 5,5 proc. od liczby mieszkań rozpoznanych w wynikach.

Jak widać na powyższych wykresach liczba lokali rozpoznanych w wynikach nie idzie w parze z raportowanymi przychodami. To dlatego, że Robyg część inwestycji prowadzi z partnerami we wspólnym przedsięwzięciu i konsoliduje wynik takich projektów metodą praw własności, a nie metodą proporcjonalną jak to miało miejsce kiedyś. Zmiana ta jest wynikiem zmian w MSR, a nie decyzją samej spółki.

Przychody skonsolidowane wyniosły 517 mln zł i były o 7,6 proc. wyższe niż w rok wcześniej.
Robyg jednak znalazł sposób aby swoim inwestorom pokazywać efekty na projektach JV w nieco bardziej szczegółowy sposób niż tylko pokazanie zysku – przez rachunek segmentowy. Wynika z niego, że przy starej polityce rachunkowości obroty pokazane przez spółkę wyniosłyby 766 mln zł, co stanowi wzrost o 24 proc. r/r. przy wzroście rozpoznanych lokali o 37 proc. Niższa dynamika sprzedaży od liczby rozpoznanych lokali wynika z mniejszej niż w roku ubiegłym sprzedaży do podmiotów powiązanych.

Poprawa wyników to jednak nie tylko wzrost liczby rozpoznanych lokali, bo spółka działała na wyższej marży. Rentowność zysku brutto w IV kwartale wyniosła 24 proc. w porównaniu do 26 proc. w III kw. roku i 14 proc. w IV kwartale 2015 r. W ujęciu rocznym marża wyniosła 22 proc. w porównaniu do 16 proc. w roku 2015.


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


Oczywiście to wartości tylko na sprzedaży mieszkań które przeszły przez przychody, a zatem bez udziału mieszkań sprzedawanych i rozpoznawanych przez spółki we wspólnym przedsięwzięciu. Z rachunku segmentowego można jednak odczytać, że marża pro-forma według starej polityki rachunkowości z konsolidacją proporcjonalną wyniosłaby 25,6 proc. w porównaniu do 21,2 proc. przed rokiem.


kliknij, aby powiększyć


A zatem nie dziwi fakt podejmowania współpracy z partnerami. Najwyraźniej taka kooperacja daje spółce większe rentowności niż działalność własna. To widać także po zestawieniu projektów.


kliknij, aby powiększyć


Rekordowa rentowność co prawda dotyczyła projektu własnego Mila Baltica, ale w zestawiani są projekty na których marża jest 2 krotnie niższa niż dla projektów JV.

Poprawa rentowności zysku brutto na sprzedaży, wyższy wynik na projektach JV oraz zwiększenie liczby rozpoznawanych lokali zaowocowały znaczną poprawą wyniku operacyjnego. W IV kwartale Robyg pokazał 57,5 mln zysku, wobec 21,7 raportowanych przed rokiem. W całym roku EBIT zamknął się kwotą 123 mln zł, co oznacza wzrost o 108 proc. r/r.


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


Warto dodać, że powtarzalny rezultat jest nawet większy, bo przez pozostałe koszty przeszedł odpis na kwotę 4,8 mln zł dotyczący nieruchomości inwestycyjnej, a konkretnie budynku Robyg Business Center. Z porównania raportów wynika, że stopa kapitalizacji nieznacznie wzrosła, ale na poziom wyceny mogła wpłynąć także upadłość Almy, która wynajmowała powierzchnię: www.thecity.com.pl/Biura/Wiado...

Tak czy owak, działalność komercyjna to tylko dodatek z lat ubiegłych, a samo przeszacowanie ma charakter niegotówkowy. Z tej racji jest to zdarzenie niepowtarzalne do wyłączenia z estymacji wyników. Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej zamknął się kwotą 109 mln zł, a po korekcie o przeszacowanie 114 mln zł.

Pewien niedosyt pozostawiają przepływy. Cashflow z działalności operacyjnej wyniósł minus 39 mln zł. w porównaniu do plus 55 mln zł w 2015 r. Za taki stan rzeczy odpowiadają głównie inwestycje w grunty, które spółka od razu pokazuje na zapasie, a w związku z tym koszt ich nabycia zmniejsza przepływy operacyjne – 230 mln zł. Po korekcie mamy 191 mln zł. Niestety przez ruchy na pożyczkach do i od podmiotów powiązanych rachunek CF jest dość nieczytelny i pominę jego analizę. Istotne jest tak naprawdę, że na koniec roku spółka posiadała 327 mln gotówki, a łącznie ze środkami na rachunkach powierniczych 402 mln zł. To wartość tylko o niecałe 40 mln niższa od całych zobowiązań krótkoterminowych.

Dług netto na koniec roku wynosił 492 mln zł, stosunek długu netto do kapitału własnego 0,88, natomiast dług netto do EBITDA 3,92. Sytuacja bilansowa nie budzi niepokoju.

Pod względem wyceny majątkowej Robyg jest drogi – C/WK na poziomie 1,52. Ale to nie deweloper komercyjny, żeby go wyceniać po wartości majątku. Spółka notuje wysokie zwroty na kapitale (ROE prawie 20 proc.) więc należy jej się premia. Przy wyniku na poziomie 114 mln zł, koszcie kapitału własnego na poziomie 12 proc. i koszcie długu w okolicy 5 proc. dostaniemy wycenę rentą wieczystą na poziomie 1,4 mld zł przy kapitalizacji 855 mln zł. Co, więcej obecny wynik pochodzi od ok. 5 proc. niższej liczby mieszkań niż spółka sprzedała w 2016 r. Wycena dewelopera nie odzwierciedla też planów, według których sprzedaż ma w tym roku wzrosnąć o ponad 10 proc.

Wstrzemięźliwość rynku można tłumaczyć prognozą niższego wyniku w tym roku. Przy 90 mln zysku netto i nieco wyższym koszcie kapitału dostaniemy uzasadnienie dla kapitalizacji. Istotnego przyspieszenia na poziomie zysków spółka spodziewa się dopiero w roku 2018. Trzeba też pamiętać, że plany to jedno, a ich realizacja to drugie. Wydaje się, że cały czas jesteśmy blisko szczytu koniunkturalnego w sektorze. Przyszłe podwyżki stóp procentowych zmniejszą atrakcyjność zwrotu z najmu, poprawią rentowność lokat i zmniejszą zdolność kredytową. Wydaje się, że rynek obawia się właśnie przejścia cyklicznego szczytu. Podobnego zdania są analitycy rynku mieszkaniowego z REAS:


kliknij, aby powiększyć


Mamy więc pewną rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami zarządu, a prognozami rynkowymi. Od tego kto ma rację w dużej mierze zależy wartość spółki, a zatem i kurs jej akcji. Kryzys z pewnością kiedyś przyjdzie, tylko nie wiadomo kiedy i jak głęboki będzie.

W kwestii wyceny nie bez znaczenia jest także fakt dość skomplikowanej struktury organizacji, której efektem jest także nie do końca czytelny raport. O ile kwestię tę spółka rozwiązała co do wyników, to na poziomie bilansowym i w szczególności przepływów trendy nie są jednoznaczne i łatwe do interpretacji.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 21 marca 2017 10:27

aic71
Dołączył: 2009-04-18
Wpisów: 316
Wysłane: 4 czerwca 2017 20:54:52 przy kursie: 3,40 zł
Co z wynikami za I kw?
Czy dobrze główkuję, że tam będzie mocne przesunięcie na II kw i dlatego taka lipa w Iym?

Pozdrawiam


aic71
Dołączył: 2009-04-18
Wpisów: 316
Wysłane: 5 czerwca 2017 13:34:17 przy kursie: 3,33 zł
Można prosić o ich omówienie?

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 658

aic71
Dołączył: 2009-04-18
Wpisów: 316
Wysłane: 5 czerwca 2017 14:29:17 przy kursie: 3,33 zł
czekam cierpliwie. Z drugiej strony tak duża spólka developerska a takie małe zainteresowanie??? O co chodzi?

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 658
Wysłane: 8 czerwca 2017 17:53:59 przy kursie: 3,51 zł
Robyg w czarnej dziurze przychodów – omówienie sprawozdania finansowego GK Robyg SA po 1 kw. 2017 r.


Słów kilka o rachunkowości

Wynikami deweloperów rządzą dość mocno zasady rachunkowości. Zwracam uwagę na dwa aspekty:

1.MSRy nakazują konsolidację metodą praw własności dla podmiotów współkontrolowanych, czyli projektów JV. A zatem spółka jeśli prowadzi projekt mieszkaniowy z partnerem, na projekcie tym będą przekazania kluczy i sam wehikuł JV będzie miał przychody, to w sprawozdaniu spółki mającej udziały w tym JV, przychodów nie będzie. Pokaże się w odpowiedniej linii dopiero zmiana kapitału własnego przypadająca na właściciela, czyli w uproszczeniu przypadający zysk netto.

2.Spółki parające się dostarczaniem mieszkań muszą raportować zgodnie z MSR18. To oznacza, że spółka może pokazać przychody i związane z nimi koszty dopiero po przekazaniu kupującemu znaczących ryzyk, co dzieje się najwcześniej po przekazaniu kluczy. Część spółek idzie jeszcze dalej i rozpoznaje przychody ze sprzedaży mieszkania dopiero w momencie podpisania aktu notarialnego. (Parę podmiotów na rynku obchodzi ten nakaz i prezentuje przychody ze stopniem zaawansowania sprzedaży i postępów budowy). Fakt ten sprawia że przychody spółki deweloperskiej zależą od:
- sprzedaży bieżącej gotowych mieszkań
- przekazania kluczy do mieszkań sprzedanych w poprzednich okresach
- zakończenia budowy danego projektu/etapu

Proszę zauważyć, że jeśli generalny wykonawca dostanie zgodę na użytkowanie pod koniec kwartału, choćby projekt był w 100 proc. sprzedany w sensie umów deweloperkich, to służby operacyjne dewelopera nie zdążą zrobić odbiorów technicznych z nabywcami, nie przekażą kluczy, a spółka nie pokaże przychodu. Podobnie nie będzie przychodu (poza tymi ze sprzedaży gotowych mieszkań i przekazań w budynkach wybudowanych we wcześniejszych okresach) jeśli w danym okresie nie zostanie oddany do użytkowania żaden projekt/budynek.

Wyniki z luką przychodów
Robyg właśnie się znalazł w takiej przychodowej czarnej dziurze. Obroty wyniosły zaledwie 69,5 mln zł, co oznacza spadek o 43 proc. Jeśli jednak zerkniemy na wykres sprzedaży to słabszy pierwszy kwartał zdarza się dość często. Tak było w roku 2015, czy 2011.


kliknij, aby powiększyć


W tym miejscu chciałbym zaprezentować wykres, który pokazuje ile spółka ma na zapasie lokali, które już zostały sprzedane, ale jeszcze nie zostały przekazane klientom z powodu trwającej jeszcze budowy czy braku przekazania kluczy, bo to mimo wszystko chwilę trwa.


kliknij, aby powiększyć


Proszę zauważyć, że na koniec 2015 r. spółka miała 751 lokali sprzedanych i wybudowanych, które jeszcze nie zostały przekazane nabywcom. Na koniec 2016 r. takich lokali było tylko 227, i stąd prawdopodobnie wynika różnica w przychodach. W 1 kw. 2016 r. Robyg oddawał klucze nabywcom z lokali wybudowanych w IV kw. 2015 r., których nie zdążył przekazać. W IV kw. 2016 r. przekazania poszły znacznie sprawniej – mamy przychodową górkę i nie duże przeniesienie rozpoznań na kolejny okres. A w samym 1 kw. 2017 r. zakończono tylko 1 projekt (Lawendowe Wzgórza) ze 167 lokalami z których klucze przekazano do 157 mieszkań.

Niestety w raportowanym okresie w stosunku do 3 czy 4 kwartału spadła marża (wykres na samej górze omówienia). W ujęciu r/r poziom rentowności zysku brutto jest taki sam, ale patrząc na wyniki poprzednich dwóch kwartałów można było mieć apetyt na więcej. Jeśli się jednak mocniej przyjrzeć prezentacjom to widać, że Lawendowe Wzgórza które zostały oddane do użytkowania i rozpoznane w wynikach 2016 r. miały rentowność na poziomie 12,7 proc. i był to najmniej rentowny projekt w grupie. Z tego powodu kwartał nic nowego nie wnosi do oceny jeśli chodzi o samą marżę brutto na sprzedaży. W ujęciu r/r mamy taki sam poziom marży brutto, a w związku z tym, że spadły przychody mamy i spadek wygenerowanej masy zysku brutto: 13,2 mln zł wobec 23,2 mln zł przed rokiem.

Dziwić może niektórych dość wysoki wzrost kosztów operacyjnych. Koszty sprzedaży wzrosły o 2 mln zł i wyniosły 7,1 mln zł (+43 proc.), natomiast koszty ogólnego zarządu zwiększyły się o 1,1 mln zł i zamknęły kwotą 7,6 mln zł (+16,6 proc.). Ale znów nie jest to zjawisko nowe. Koszty sprzedaży rosną proporcjonalnie ze zwiększającą się ofertą i liczbą sprzedanych lokali. Niskie rozpoznania przychodów zaowocowały stratą na sprzedaży w wysokości 1,5 mln zł. EBIT za to był dodani (3,5 mln zł wobec prawie 20 mln zł w 1 kw. 2016 r) dzięki uwzględnieniu mieszkań realizowanych przez spółki JV i uwzględnieniu ich wyników.


kliknij, aby powiększyć


W związku z zasadami rachunkowości na wyniki deweloperów lepiej jest patrzeć w dłuższym (rocznym) oknie czasowym. W takim ujęciu mamy cały czas wcale nie takie małe przychody (464 mln zł), choć niższe niż z okres 4 kwartałów kończący się w 1 kw. 2016 r., nadal wysoką marżę brutto (23 proc.) i ponad 100 mln zysku operacyjnego zrobionego w większości na spółkach konsolidowanych metodą praw własności.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Operacyjne wskaźniki jak w Ferrari
To jednak nie bieżące/raportowane wyniki są najważniejsze dla inwestora. Z nich można tak naprawdę szacować marżę brutto na sprzedaży, poziom kosztów operacyjnych i finansowych. Najważniejsza jest jednak bieżąca sprzedaż mieszkań (która w wynikach może się pokazać nawet po 24 miesiącach), bo to ona zdeterminuje potencjał przychodowy spółki w kolejnych latach. A ta jest najwyższa w historii spółki.
W 1 kw. roku Robyg sprzedał (w sensie umów deweloperskich) 937 lokali, czyli o 29 proc. więcej r/r. Wysoka sprzedaż to oczywiście pochodna rosnącej oferty, ale nie tylko. Proszę zauważyć, że czas wyprzedaży oferty jest praktycznie taki sam jak przed rokiem (3 kwartały) i niższy niż w 3 czy 4 kw, ubiegłego roku. A zatem zarządzanie wprowadzaniem nowych projektów na rynek idzie całkiem dobrze i nie ma żadnej mowy o pompowaniu sprzedaży przy zwiększonym ryzyku niesprzedanych mieszkań.


kliknij, aby powiększyć


Jednocześnie proszę zauważyć dysproporcje pomiędzy liczbą sprzedawanych lokali w kwartale a liczba rozpoznanych mieszkań w wynikach: 937 do 318.


kliknij, aby powiększyć


W ujęciu rocznym mamy za to 2553 mieszkania rozpoznane w wynikach i 3167 mieszkań sprzedanych.


kliknij, aby powiększyć


A zatem mamy w dłuższym okresie czasu potencjał do 24 proc. zwyżki rocznego wyniku. Obecny zysk netto wynosi 93 mln zł. Na bazie już zrealizowanej sprzedaży na budowanych projektach spółka szacuje, że w całym 2017 r. osiągnie wynik na poziomie 90 mln zł. Progresy w prognozie nie widać, że zwyżka sprzedaży ujawni się dopiero w wynikach 2018 r. Tylko prawdopodobnie wtedy będziemy mieć sytuację odwrotną – rozpoznania będą większe niż sprzedaż. Tak czy owak nie spółka nie wydaje się droga, jest tylko jedno ale…

Wyniki to nie wszystko
W przypadku Robyga trzeba jednak zwrócić uwagę na emisję akcji. Spółka zamierza wyemitować ponad 26 mln nowych akcji czyli zwiększyć ich liczbę o 10 proc. Emisja jest bez prawa poboru, z dowolnie ustalaną ceną przez zarząd ale nie niższą niż średnia ważona wolumenem z ostatnich 6 miesięcy. Papiery będą skierowane do inwestorów którzy byli na walnym zgromadzeniu i mieli dodatkowo co najmniej 1 proc. udziałów w kapitale zakładowym. A zatem w emisji (najprawdopodobniej po cenie z kilkunastoprocentowym dyskontem wobec bieżącego kursu) mogą wziąć udział jedynie akcjonariusze większościowi i fundusze… Drobni na tej operacji będą pokrzywdzeni.

Czy ta emisja akcji jest potrzebna też się można zastanawiać. Przy 26 mln nowych akcji w cenie 3 zł dostaniemy 78 mln zł wpływów. Z jednej strony to całkiem sporo, ale jeśli zerkniemy jakie kwoty drzemią na kontach spółki to można zasadność tej emisji kwestionować. Na koniec pierwszego kwartału Robyg miał do dyspozycji 276 mln zł gotówki, a średnie saldo środków pieniężnych z ostatniego roku wynosi 281 mln zł. Sama spółka w prezentacji informuje, że ma dobrą sytuację gotówkową – 402 mln zł po uwzględnieniu środków na rachunkach powierniczych i jednostek funduszy inwestycyjnych zapisanych na rachunkach spółki (to jednak stan na koniec roku. Obecnie jest niecałe 340 mln zł). Teoretycznie emisja potrzebna nie jest, ale dług netto (liczony z samej gotówki) do EBITDA wynosi obecnie 3,9 to sporo i w zasadzie zostawia niewiele miejsca na zwiększanie zadłużenia, a przecież Robyg chce przyspieszyć rozwój w innych miastach póki trwa boom na rynku mieszkaniowym. Tak czy owak emisja bez prawa poboru nawet jeśli uznamy, że jest w ogóle zasadna odbędzie się najprawdopodobniej kosztem drobnych.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 658
Wysłane: 18 września 2017 23:24:35 przy kursie: 3,32 zł
Robyg - analiza techniczna na życzenie


Deweloperska spółka cierpliwych inwestorów sowicie wynagradza. Od dołka pod koniec 2011 r. kurs spółki wzrósł już o ponad 480 proc. Taka skala wzrostów w naturalny sposób wzbudza pytania o docelowy zasięg ruchu. Niestety Robyg nie bardzo chce się podporządkować Fibonacciemu, więc ciężko prognozować moment zwrotny na kursie. W takim przypadku pozostaje zamykanie pozycji „za górką”.
Kurs cały czas porusza się w szerokim długoterminowym kanale wzrostowym. Trwałe wyjście dołem z kanału powinno oznaczać koniec wzrostów co najmniej w średnim terminie, co nie od razu oznacza powstanie trendu spadkowego. Na dzień dzisiejszy dolne ograniczenie kanału znajduje się w okolicy poziomu 3,10


kliknij, aby powiększyć


W ujęciu krótkoterminowym można wyrysować także kanał wzrostowy lub lekko naciągane widły Andrewsa z dolnym ograniczeniem na poziomie 3,26.


kliknij, aby powiększyć


O ile sam wygląd wykresu w ujęciu krótkoterminowym nie wzbudza niepokoju, to już wskaźniki i owszem.
Choć kierunek RSI jest spadkowy to na razie wskaźnik znajduje się cały czas nad poziomem równowagi i w zakresie wstęgi Boolingera. Teoretycznie dotarcie wskaźnika do dolnego ograniczenia wstęgi i poziomu równowagi powinno wspierać popyt do ataku i zakończenia krótkoterminowej korekty spadkowej. Problem w tym, że pomiędzy wykresem cenowym i RSI tworzy się dywergencja (kolejne szczyty kursu coraz wyższe, wskaźnika coraz niższe), która może zwiastować przesilenie. ADX wyszedł ponad poziom 20, co uważa się za rozpoczęcie trendu, w tym przypadku spadkowego.


kliknij, aby powiększyć


Mimo wszystko na razie obowiązuje długoterminowy trend wzrostowy i gracze którzy posiadają walory na razie nie otrzymali wyraźnych sygnałów do zamknięcia pozycji. Za to strefa dolnego ograniczenia kanału wzrostowego (poniżej zielonej linii na środkowym wykresie, nad czerwona) stwarza okazje do zajęcia pozycji z relatywnie ciasnym stopem.


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

oligas
oligas PREMIUM
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 214
Wysłane: 1 grudnia 2017 19:50:03 przy kursie: 3,51 zł
To się nabyłem akcjonariuszem Robyga:)

www.stockwatch.pl/przeglad-pra...

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 353
Wysłane: 1 grudnia 2017 20:43:57 przy kursie: 3,51 zł
Oligas,
ale teraz jak niewiasta zada pytanie czym się zajmujesz, to możesz od niechcenia rzucić:
- Maleńka, takie tam inwestycje wspólnie z Goldman Sachs.

A na pytanie o czym myślisz:
- Zastanawiam się nad strategią obrony przed przejęciem moich udziałów przez Goldman Sachs.
ewentualnie
- Jeden z największych banków inwestycyjnych chce dokonać wrogiego prejęcia i pozbawić mnie udziałów w spółce. Ale oni jeszcze nie wiedzą z kim zadarli.
Edytowany: 1 grudnia 2017 20:52


nomad
Dołączył: 2013-02-18
Wpisów: 1
Wysłane: 12 grudnia 2017 18:16:01 przy kursie: 3,51 zł
Jak wyglądają takie zapisy na sprzedaż akcji "od strony płotki*"?
Będzie jakaś opcja sprzedaży na rachunku maklerskim, po cenie 3,55?


* inwestycyjnej :D

marianz8
Dołączył: 2009-02-02
Wpisów: 60
Wysłane: 14 grudnia 2017 19:13:19 przy kursie: 3,53 zł

oligas
oligas PREMIUM
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 214
Wysłane: 14 grudnia 2017 21:21:12 przy kursie: 3,53 zł
Świetny artykuł, Analitycy Stockwatch jako pierwsi wzieli na tapetę temat bardzo na czasie. Artykuł wyczerpująco przedstawia sprawę wezwań, reszta należy od akcjonariuszy i wzywającego.

marianz8
Dołączył: 2009-02-02
Wpisów: 60
Wysłane: 15 grudnia 2017 08:26:40 przy kursie: 3,53 zł
małe pytanie
nie ma mnie w kraju od - na tydzień przed końcem zapisów
czy jak się zapiszę wcześniej (3,55) niż ewentualne późniejsze podniesienie ceny wezwania to rozumiem że automatycznie cenę podnoszą dla wszystkich?

oligas
oligas PREMIUM
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 214
Wysłane: 10 stycznia 2018 06:45:06 przy kursie: 3,70 zł
Fundusze mówią "nie" po takiej cenie:)

www.bankier.pl/wiadomosc/ROBYG...

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 427
Wysłane: 10 stycznia 2018 15:06:35 przy kursie: 3,72 zł
Miałeś nosa oligas! Fundusze targują się z Goldman Sachs

Cytat:
Fundusze posiadające akcje Robyga oświadczyły, że nie sprzedadzą akcji tej spółki w wezwaniu Bricks Acquisitions Limited po cenie 3,55 zł za jedną akcję ze względu na fakt, że - w ich ocenie - nie odzwierciedla ona wartości godziwej akcji spółki, wynika z listu adresowanego do wzywającego oraz do wiadomości spółki.


wiadomosci.stockwatch.pl/fundu...

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 427
Wysłane: 29 stycznia 2018 09:20:09 przy kursie: 3,96 zł
Jest reakcja Goldmana na deklarację fundów

Cytat:
Bricks Acquisitions Limited, pośrednio należący do Goldman Sachs Group, podwyższył cenę w wezwaniu na wszystkie akcje Robyg o 13 proc. - do 4 zł z 3,55 zł za akcję.


wiadomosci.stockwatch.pl/goldm...

win1248
Dołączył: 2014-03-12
Wpisów: 528
Wysłane: 29 stycznia 2018 10:44:09 przy kursie: 3,96 zł
Przykład Robyga dobitnie pokazuje, że nasza giełda nie wycenia niczego, a kurs na niej to ustawka bez znaczenia. Stąd wycofywanie spółek. Latami kurs Robyga dreptał w miejscu, każdy wzrost był zasypywany, zastój. Nagle jak pojawił się kupujący w wezwaniu, dla funduszy akcje stały się cenne. Mam pytanie, czemu fundusze nie kupowały przez ostatnie lata po 3,5 zł ? Co stało na przeszkodzie, żeby nie kupować do ceny 4 zł?

leszczcomeback
Dołączył: 2013-01-01
Wpisów: 25
Wysłane: 29 stycznia 2018 12:39:42 przy kursie: 3,96 zł
Tak jak to R. Karkosik powiedział nasza giełda cierpi na chroniczny brak płynności, czyli Polacy są mało zainteresowani inwestowaniem na giełdzie. Fundusze przecież nie drukują pieniędzy tylko zdobywają je od ludzi.
A dlaczego nie są zainteresowani, to już moim zdaniem, uważam że jednym z głownych czynników jest to, że około 5 milionów rodaków zostało naciągnietych na polisolokaty i wolą teraz trzymać i tracić kasę na minimalnie oprocentowanych lokatach niż myśleć o jakichkolwiek funduszach, inwestycjach na gieldzie itp..

Boo hoo!

win1248
Dołączył: 2014-03-12
Wpisów: 528
Wysłane: 29 stycznia 2018 13:23:08 przy kursie: 3,96 zł
Nasze fundusze to twór z zeszłej epoki. Gigantyczne opłaty, brak tanich opcji inwestowania typu etf i brak nacisku na zmiany ze strony niedoedukowanego społeczeństwa. Właśnie dlatego że ludzie im wpłacają, to im tak dobrze, i nie chodzi tu wcale o fundusze akcji ale o całą resztę funduszy innego rodzaju - tu napływy są znaczne - tak jak opłaty.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,006 sek.

AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d