pixelg
LUG - Spółki od A do Z - NewConnect - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7 8 9

LUG [LUG]

AKTUALNY KURS: 3,30 zł (+5,77%) 20-02-2020 12:40
mindek
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 1 078
Wysłane: 21 lipca 2010 12:02:22 przy kursie: 5,50 zł
Z nowej korespondencji ze spółką...

Komunikat o transakcji na PP między Panem Prezesem a spółkami z grupy WDM nie zostanie opublikowany bo nie spełnił warunku >5k EUR.

Dla mnie jest jasne, że koszt nabycia PP był symboliczny i realny koszt nabycia nowych akcji przez WDM(grupa) wyniósł 15gr na akcję. Niezły biznes, od razu mają blisko 50% zysku.

Można powiedzieć, że złożyli zapis dodatkowy ze 100% skutecznością.

W takim razie ja dziękuję i nie dotykam.
Edytowany: 21 lipca 2010 12:06

Niepasteryzowany
Dołączył: 2010-07-18
Wpisów: 1
Wysłane: 31 lipca 2010 00:49:02 przy kursie: 5,75 zł
Trochę się zaczyna ruszać w branży oświetleniowej po ponad 1,5 roku zastoju. Silna konkurencja i płytki rynek zmuszały LUG do sprzedaży swoich opraw bardzo tanio - stąd taki spadek zysków. Teraz "odmrażane" są inwestycje budowlane i startuje sporo nowych,przynajmniej w dużych miastach ; może w połączeniu ze wzrostem eksportu przyniesie to LUG-owi większe zyski i wreszcie się odkuję, bo czekam już trochę dłuuuuugo.

katepel
Dołączył: 2009-03-31
Wpisów: 107
Wysłane: 31 lipca 2010 09:14:23 przy kursie: 5,75 zł
LUG zwieksza przychody, to wazne, ale nie wiadomo czy bedzie wiekszy zysk. Mam nadzieje, ze tak bo tez tu dlugo siedze. Szkoda, ze nie ma zadnego newsa na temat dostawy oswietlenia na stadiony, ktore sa teraz budowane. Nic nie slyszymy o takich przetargach. Taki news rozruszalby kurs.
Edytowany: 10 lutego 2011 18:45


Kasia Stefanska
Dołączył: 2009-05-05
Wpisów: 1 238
Wysłane: 10 sierpnia 2010 19:43:20 przy kursie: 5,50 zł
Omówienie wyników LUG za 2 kwartał 2010 roku

LUG ma niedługo zamiar zadebiutować na głównym parkiecie GPW. Stąd mam nadzieję, że omówienie wyników przyda się.

LUG zajmuje się produkcją i sprzedażą systemów oświetleniowych, które montowane są dużych obiektach infrastrukturalnych. Takie inwestycje w Polsce dokonywane są obecnie głównie w związku z budową stadionów na Euro 2012. Jednak w Europie większość inwestycji jest wstrzymana lub spowolniona ze względu na kryzys gospodarczy. Zwiększanie sprzedaży w takich warunkach jest trudne.

Tutaj znajdują się wskaźniki oraz wykresy przeliczone dla LUG: www.stockwatch.pl/gpw/lug,wykr...


Bardzo ładnie zaprezentowały się przychody w 2q2010 zarówno w stosunku do poprzedniego kwartału jak i 2q2009. Strata ze sprzedaży była dzięki temu minimalna – wyniosła poniżej 0,5%. Zysk brutto niestety też jest maleńki – na poziomie 0,25% przychodów. LUG od dłuższego czasu inwestuje w rozbudowę sieci handlowej i możliwości sprzedaży przede wszystkim za granicą.

Mimo wzrostu przychodów spółka nie zarabia na swojej podstawowej działalności. Strata brutto na sprzedaży lub minimalny zysk utrzymują się non stop od roku. LUG wdraża program rozwojowy pod nazwą „10% Business Improvement”, który ma na celu zwiększenie produkcji i sprzedaży. Rozwój sieci handlowej oraz praca na 2 i 3 zmiany w produkcji i amortyzacja nowych maszyn spowodowały jednak istotny wzrost kosztów. W długim okresie spółka, która nie jest w stanie pokryć kosztów własnych produktów nie ma racji bytu.

Ponieważ ponad 50% przychodów LUG realizowane jest poza granicami Polski, spółka jest bardzo wrażliwa na zmiany kursowe. W przyszłości taka ekspozycja będzie najprawdopodobniej jeszcze większa, ponieważ LUG konsekwentnie dąży do zwiększenia udziału sprzedaży zagranicznej.

Żeby móc o LUG powiedzieć, że ma zdrowe fundamenty działalności, konieczne jest ograniczenie kosztów. Spółka musi zacząć na siebie zarabiać swoją podstawową działalnością. Do tego przydałoby się zabezpieczenie pozycji walutowych w sprzedaży. Dopiero po spełnieniu tych warunków i dalszym wzroście sprzedaży możliwa będzie akumulacja kapitału i zwiększanie wartości i wielkości spółki.


W 2q2010 ujemne były przepływy operacyjne. Jest to duże pogorszenie w stosunku do poprzedniego kwartału. Widać, że spółka ma mały problem z generowaniem płynności na poziomie operacyjnym. Wpływy zmieniają się z kwartału na kwartał, nie są ustabilizowane. Ewidentnie jest to problem z ustalaniem lub egzekwowaniem terminów płatności od zrealizowanej sprzedaży, która tak znacząco nie różni się z kwartału na kwartał. W tych, gdzie przepływy operacyjne są za niskie, LUG zaciąga kredyty i pożyczki.

LUG nie jest mocno zadłużony jednak większość zobowiązań jest krótkoterminowa. Zrealizowane w tym półroczu ani w całym zeszłym roku przepływy nie wystarczyłyby na ich pokrycie. Jeśli przepływy operacyjne się nie poprawią konieczne będzie zaciąganie kolejnych zobowiązań na spłatę tych już istniejących.


Podsumowując: Spółka ma wysokie i stabilne przychody ze sprzedaży. Działa w branży, która obecnie w Polsce a już niedługo w całej Europie będzie dawała zarobić. Spółka powinna jednak zarabiać na działalności podstawowej. Ta powinna też generować stabilne przepływy pieniężne.


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 13 sierpnia 2010 11:15

rafsty
rafsty PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 278
Wysłane: 10 sierpnia 2010 21:52:02 przy kursie: 5,50 zł
Biorąc pod uwagę, że raport jest "newconnectowy", czyli zawiera tylko podstawowe liczby, irytują mnie niedostatecznie (str. 11) lub wcale (str. 21) niewydrukowane wykresy. Drażni mnie ciągłe pisanie o wzroście podaży, a z kontekstu wynika, że chodzi o popyt. Ale najbardziej niepokoi mnie pisanie o "badaniach", podczas gdy stwierdzenie (str.22):
Cytat:
II kwartał 2010 roku był czasem intensywnej pracy badawczej, w wyniku której zakończono proces wdrażania 25 nowych opraw oświetleniowych, które weszły do oferty handlowej.
sugeruje, że chodzi o prace rozwojowe. To akurat może działać na podatki, więc radziłbym, żeby Zarząd się nad tym pochylił. Nie tylko nad tym, ale nad całym ryzykiem podatkowym.

lugsa
Grupa: Emitent
Dołączył: 2010-09-08
Wpisów: 33
Wysłane: 14 września 2010 15:00:56 przy kursie: 5,25 zł
Grupa Kapitałowa LUG S.A. zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą kompleksowych rozwiązań świetlnych. Oznacza to, że dostarczamy naszym Klientom zarówno samodzielne oprawy oświetleniowe jak również całościowe systemy świetlne wyposażone w elektronikę pozwalającą na sterowanie światłem, tak by było ono dostosowane do zmieniających się potrzeb użytkowych. Nasze produkty znajdują zastosowanie w dużych obiektach infrastrukturalnych, w tym sportowych i drogowych realizowanych w tej chwili w Polsce w związku z przygotowaniami do EURO2012, lecz nie jest to ich jedyne zastosowanie. Wśród naszych realizacji znajdują się takie obiekty jak: centra handlowe, duże sieci sklepów, biurowce, hotele, banki, szkoły, lotniska, szpitale, muzea, iluminacje zewnętrzne budynków i wiele innych. W 2008 i 2009 roku wiele inwestycji w Polsce i w Europie było wstrzymanych, lecz obecna sytuacja w branży wskazuje na zdecydowane ożywienie i powrót do realizacji planowanych projektów. Zwiększanie sprzedaży i poszerzanie rynków zbytu wymaga zdecydowanych działań i pewnych nakładów pieniężnych (w tym rozbudowana struktury handlowej, wzrost mocy produkcyjnych – park maszynowy oraz zasoby ludzkie, zwiększenie stanów magazynowych) lecz efekty tych działań są widoczne w nieustannie rosnącej dynamice przychodów raportowanej przez spółkę w raportach miesięcznych. W związku z powyższym perspektyw rozwoju branży oświetleniowej i wyników spółki nie należy oceniać wyłącznie w kontekście inwestycji realizowanych w ramach przygotowań do EURO 2012. Grupa LUG S.A. realizuje również projekty oświetleniowe w zakresie szeroko pojętych obiektów użyteczności publicznej i powierzchni komercyjnych, a to w kontekście dyrektyw unijnych wymuszających wymianę oświetlenia oraz w sytuacji wychodzenia z kryzysu branży developerskiej odpowiadającej za budowę wielkopowierzchniowych centrów handlowych, tworzy optymistyczne perspektywy rozwoju.

Odnosząc się do wyników finansowych Grupy Kapitałowej LUG S.A. wypracowanych w I półroczu 2010 roku pragnę podkreślić, iż skonsolidowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w I półroczu 2010 roku wyniosły 5 669,12 tys. zł. Nakłady inwestycyjne w I półroczu br. wygenerowały przepływy z działalności inwestycyjnej na poziomie -3 281,70 tys. zł, natomiast przepływy z działalności finansowej ukształtowały się na poziomie 950,69 tys. zł. W wyniku tego przepływy pieniężne netto w I półroczu 2010 roku wyniosły 3 338,11 tys. zł.
Spadek przepływów operacyjnych w II Q 2010 r. (-1 616 tys. zł) w stosunku do I Q 2010 r. (7 285 tys. zł) wynika głównie z konieczności zwiększenia zapasów oraz ze wzrostu należności. Oba aspekty potwierdzają ożywienie i odnotowywany przez nas wzrost popytu na produkty marki LUG. W obliczu pozytywnych oczekiwań co do koniunktury w branży oświetleniowej w II połowie roku oraz na podstawie doświadczeń dotyczących cykliczności popytu na produkty oświetleniowe (najwyższy w III i IV kwartale roku) podjęliśmy działania, które mają na celu przygotować firmę do terminowego realizowania wzrastającej liczby zamówień, co przyczyniło się to do uzasadnionego zwiększenia kosztów. Jednocześnie należy podkreślić, że w 2010 roku nie zaciągaliśmy żadnych zobowiązań kredytowych, a wręcz przeciwnie zaangażowanie kredytowe zostało zmniejszone o kwotę 1 400 tys. zł.

Odnosząc się do danych finansowych wskazanych w analizie spółki, przygotowanej przez Panią Katarzynę Stefańską, pragnę zauważyć iż minimalna strata ze sprzedaży w II Q 2010 roku stanowiła 0,18% przychodów, natomiast zysk netto ukształtował się na wskazanym poziomie 0,25% przychodów. Oba wskaźniki znajdują się na poziomie poniżej 0,5% a zatem niewskazane jest stosowanie zaokrąglenia tylko w przypadku niższego (odnoszącego się do straty), wskazując jednocześnie dokładną wartość w przypadku pozytywnego wyniku (zysk netto).

Monika Bartoszak
Kierownik ds. Relacji Inwestorskich
tel.: +48 68 45 33 221 fax: +48 68 45 33 201
GSM: +48 510 183 993
e-mail: Monika.Bartoszak@lug.com.pl

vianarn
Dołączył: 2009-11-20
Wpisów: 150
Wysłane: 15 grudnia 2010 12:16:20 przy kursie: 6,25 zł
LUG S.A. rozpoczyna prace nad prospektem emisyjnym
Prospekt trafi do KNF do końca marca 2011

Zielona Góra, 15 grudnia 2010 r.
– LUG S.A. – jeden z największych producentów opraw oświetleniowych w Polsce – rozpoczął pracę nad prospektem emisyjnym w związku z planowanym przeniesieniem notowań akcji z rynku NewConnect na rynek główny GPW. Proces realizowany jest na mocy uchwał podjętych przez WZA w dniu 24 czerwca br. Zakładamy, że prospekt trafi do KNF do końca marca 2011 roku. Debiut na parkiecie głównym planowany jest w II kw. 2011 roku. Zmianie rynku notowań nie będzie towarzyszyć nowa emisja akcji...

gielda.wp.pl/POD,6,a,1,b,1,c,1...

hipopotam
Dołączył: 2010-01-05
Wpisów: 128
Wysłane: 17 grudnia 2010 17:10:34 przy kursie: 6,25 zł
I jaki to bedzie miec wplyw na wartosc akcji ?

michalmarchewka
Dołączył: 2010-05-16
Wpisów: 372
Wysłane: 17 grudnia 2010 19:15:08 przy kursie: 6,25 zł
wg mnie żadnej...niestety...o ile dobrze pamiętam to mają zysk w wysokości ok.600K, przy ilości 140mln akcji wychodzi pół grosza na akcję (0,0042zł), trochę mało w stosunku do bieżacej wartości akcji i to przy przychodach rzędu 55 mln zł (1% zysku...). Są spółki na NC, które mają przychody 8 mln zł i zysk lekko ponad 4mln zł, a akcje kosztują lekko ponad 2,5zł....

michalmarchewka
Dołączył: 2010-05-16
Wpisów: 372
Wysłane: 17 grudnia 2010 19:22:48 przy kursie: 6,25 zł
a akcji jest 13 mln - to uzupełnienie do mojej powyższej wypowiedzi


vianarn
Dołączył: 2009-11-20
Wpisów: 150
Wysłane: 12 stycznia 2011 10:03:33 przy kursie: 6,25 zł
newconnect.pb.pl/2350691,51596...

LUG S.A. przechodzi na MSR-y w związku z przenosinami na rynek główny GPW
Prospekt emisyjny trafi do KNF do końca marca 2011

Zielona Góra, 12 stycznia 2011 r.
– LUG S.A. – jeden z największych producentów opraw oświetleniowych w Polsce – zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które 9 lutego podejmie decyzję o przejściu spółki na MSR-y (Międzynarodowe Standardy Rachunkowości). Jest to związane z planowanymi przenosinami spółki na rynek główny warszawskiej GPW. Złożenie prospektu do KNF planowane jest do końca marca 2011 roku. Zmianie rynku notowań nie będzie towarzyszyć nowa emisja akcji....

vianarn
Dołączył: 2009-11-20
Wpisów: 150
Wysłane: 25 stycznia 2011 12:33:53 przy kursie: 6,00 zł
www.bankier.pl/wiadomosc/Prosp...

Prospekt LUG trafi do KNF do końca marca 2011
Przejście na rynek główny planowane na II kw. 2011 r.

Zielona Góra, 25 stycznia 2011 r.
– LUG S.A. – jeden z największych producentów opraw oświetleniowych w Polsce – zamierza złożyć prospekt emisyjny do KNF jeszcze w I kwartale br. Proces przenosin na GPW realizowany jest na mocy uchwał podjętych przez WZA w dniu 24 czerwca 2010 roku. Debiut na parkiecie głównym planowany jest w II kw. 2011 roku. Zmianie rynku notowań nie będzie towarzyszyć nowa emisja akcji...

vianarn
Dołączył: 2009-11-20
Wpisów: 150
Wysłane: 10 lutego 2011 16:07:24 przy kursie: 6,00 zł
15 lutego LUG będzie w Warszawie, poniżej zaproszenie:

- wyniki za IV kw. 2010 roku,
- informacje na temat postępów prac związanych z przejściem spółki na rynek regulowany,
- oczekiwania co do stanu rynku oraz wpływu rynku na wyniki spółki w 2011 roku,
- strategię rozwoju spółki na rok 2011.

Inwestorów zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu prosimy o kontakt pod warszawskim numerem telefonu: (22) 311-24-11 lub pod adresem e-mail: biuro@publicia.pl (organizator spotkania).
Edytowany: 10 lutego 2011 16:07

katepel
Dołączył: 2009-03-31
Wpisów: 107
Wysłane: 15 lutego 2011 10:35:50 przy kursie: 6,25 zł
Znamy wyniki za IV kwartał. Bardzo dobre!

IV kwartał 2010 roku to dla Grupy Kapitałowej LUG S.A. okres znaczącej poprawy dynamiki przychodów, która osiągnęła poziom +61,91% w stosunku do IV kwartału 2009 roku. Tendencja ta jest wynikiem odrodzenia się koniunktury gospodarczej, co znajduje odzwierciedlenie w pozytywnych danych makroekonomicznych, a także ekspansywnego rozwoju firmy na rynkach zagranicznych.

W IV kwartale 2010 roku Grupa Kapitałowa LUG S.A. wypracowała 25 643,00 tys. zł przychodów ze sprzedaży w stosunku do 15 829,87 tys. zł w analogicznym okresie przed rokiem. Analiza porównawcza skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży spółki w ujęciu narastającym (w okresie I – IV kwartał) również wskazuje na poprawę dynamiki – Grupa Kapitałowa poprawiła przychody o 21 766,99 tys. zł, co stanowi ponad 36,61% wzrostu.

Skonsolidowany zysk netto w IV kwartale 2010 roku wynosi 924,95 tys. zł (w stosunku do zysku netto 253,96 tys. zł w IV kwartale 2009 r.), natomiast w ujęciu narastającym za cztery kwartały 2010 roku zysk netto wynosi 1 564,16 tys. zł (w stosunku do straty netto -2 354,62 tys. zł w 2009r.).

katepel
Dołączył: 2009-03-31
Wpisów: 107
Wysłane: 15 lutego 2011 10:36:23 przy kursie: 6,25 zł
Do administratora. Czy możemy prosić o analizę wyników?

dudi78
Dołączył: 2010-04-07
Wpisów: 39
Wysłane: 15 lutego 2011 16:07:59 przy kursie: 6,25 zł
Cytat:
Lug, producent opraw oświetleniowych, zamierza na przełomie maja i czerwca przenieść się z rynku NewConnect na parkiet główny.
W całym 2010 roku przychody spółki wyniosły 81,2 mln zł wobec 59,5 rok wcześniej. Zysk netto spółki w 2010 roku wyniósł 1,56 mln zł. W 2009 roku spółka zanotowała stratę netto na poziomie 2,3 mln zł.


www.money.pl/gielda/wiadomosci...

www.parkiet.com/artykul/101373...
Edytowany: 15 lutego 2011 21:53

hipopotam
Dołączył: 2010-01-05
Wpisów: 128
Wysłane: 16 lutego 2011 09:47:21 przy kursie: 6,25 zł
Teraz sie okaze, czy po dobrych wynikach kurs przekroczy 0.25 czy tez dalej pojdzie bocznym trendem.

Szczepan Łangowski
Dołączył: 2010-08-01
Wpisów: 446
Wysłane: 17 lutego 2011 10:01:09 przy kursie: 6,50 zł
Omówienie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG za czwarty kwartał 2010

Kolejny bardzo dobry kwartał Grupy Kapitałowej LUG. Odwilż w sektorze budowlanym która systematycznie postępuje od początku roku 2010 pozytywnie wpłynęła na wyniki spółki. Czwarty kwartał to rok rocznie najlepszy okres dla spółki gdyż wtedy większość inwestycji jest doposażona m.in. w oprawy oświetleniowe. Raport za czwarty kwartał potwierdza tą tendencję, niestety z punkty widzenia analizy sprawozdanie zawiera ograniczoną liczbę informacji, dodatkowo część danych w mojej ocenie nie jest spójna z ostatnim audytowanym raportem za 2009.

Na początku kilka słów odnośnie spójności danych z raportu za IV kwartał br. i całorocznego sprawozdania za 2009. Zgodnie z ostatnim raportem przychody w całym 2009 powinny wynieść 59 MPLN, w całorocznym sprawozdaniu jest to 63 MPLN, strata netto za 2009 w raporcie za IV kw. wynosi 2,3 MPLN a w raporcie rocznym 2,4 MPLN. Największe różnice są w przepływach pieniężnych, w sprawozdaniu za IV kw. przepływy netto na działalności operacyjnej za 2009 wynoszą -15 MPLN a w raporcie rocznym + 1,6 MPLN. Różnic jest sporo i wymagałyby komentarza spółki. Dla celów analizy jako ostateczne będę brał wyniki z ostatniego raportu.

O przychodach można mówić tylko w samych pozytywach, zgodnie z sprawozdaniem za IV kwartał przychody r/r wzrosły o 62 % a narastająco o 37%. Co najważniejsza dynamika generowanego obrotu systematycznie rośnie od początku 2010 – wykres poniżej przedstawia przyrost obrotów w porównaniu do kwartału roku poprzedniego.


kliknij, aby powiększyć


Raport za IV kwartał przedstawia tylko procentową strukturę przychodów, która potwierdza realizację przez zarząd agresywnej polityki wejścia na zagraniczne rynki. Aktualnie większa część obrotów generowana jest na rynku krajowym ok. 55%, docelowo spółka planuje osiągnięcie ponad 50% obrotów zagranicą. W Polsce w ostatnim roku LUG zbudował sieć siedmiu biur sprzedaży, które świadczą również usługi projektowania, dzięki czemu firma posiada kompleksową ofertę i może realizować indywidualne projekty klientów. Dla przypomnienia wklejam link z rozmową prezesa z SW odnośnie strategii i wyników 2010.

www.stockwatch.pl/artykuly/pos...

W zakresie rentowności poprawa na wszystkich poziomach rachunku zysku i strat, niestety ostatni raport przedstawia tylko pozycje zbiorcze dlatego nie można zweryfikować z czego wynika skokowa poprawa zyskowności. Jedną z przyczyn można upatrywać w zwiększonej sprzedaży na rynki zagraniczne, dodatkowo stabilizacja kursu naszej waluty ograniczyła koszty finansowe przez co wynik na działalności jest tylko nieznacznie wyższy od ostatecznego zysku przed opodatkowaniem.

Suma bilansowa w porównaniu do 2009 wzrosła o 25%, po stronie aktywów najbardziej wzrosły zapasy oraz należności handlowe. Znaczny przyrost tej pierwszej pozycji zarząd tłumaczy przygotowaniami przed okresem zwiększonej produkcji oraz problemami z dostępnością komponentów elektronicznych na rynkach światowych – jednym słowem firma zabezpieczyła się przed potencjalnymi problemami z dostawami. Jeżeli chodzi o przyrost należności to są one wynikiem wysokiej dynamiki przychodów, rotacje pozostają na porównywalnym poziomie do lat poprzednich.

W ostatnim roku sporym problemem dla spółki był wysoki poziom zadłużenia, wskaźnik dług vs. EBITDA przekroczył niebezpiecznie poziomy akceptowalne przez instytucje finansowe.


kliknij, aby powiększyć


Ze względu na to, iż sprawozdanie finansowe za IV kwartał przedstawia tylko pozycje zbiorcze zobowiązań, nie można zaktualizować wskaźników zadłużenia, ale moim zdaniem po znacznej poprawie w obszarze rentowności, przez co EBITDA wróciła do poziomu z 2008, problem przerostu zadłużenia znacznie się oddalił. Cash flow to tylko sucha informacja, iż spółka generuje dodatnie przepływy na działalności operacyjnej, a sumarycznie spółka osiągnęła nadwyżkę gotówki w kwocie 302 TPLN.

Na koniec kilka słów odnośnie bieżącego roku. Pierwszy kwartał będzie bardzo istotny z punktu widzenia inwestora, gdyż do końca marca spółka planuje opublikować prospekt emisyjny i na przełomie marzec/kwiecień płynnie przejść z NC na główny parkiet GPW. Zgodnie z informacją zarządu przeniesienie ma się odbyć bez nowej emisji. Prognozy na 2011 ograniczają się do informacji, iż LUG planuje utrzymać przychody na poziomie z 2010, ale spółka zapowiada pracę nad rentownością, która ostatecznie ma wynieść 5%. CAPEX na 2011 zamyka się w kwocie 4,3 MPLN, przyszłe wydatki inwestycyjne to głównie rozwój linii produktowych m.in. źródła LED.

Podsumowując, w bieżącym roku LUG wymiernie skorzystał z ożywienia na rynku budowlanym. Co najważniejsze po wynikach za IV kwartał można już mówić o utrwalonym, pozytywnym trendzie najistotniejszych wskaźników m.in. rentowności i dynamiki przychodów. Poprawa sytuacji finansowej została odzwierciedlona we wzroście ratingu z BB- na BB.

www.stockwatch.pl/gpw/lug,wykr...

Aktualnie spółka jest niedowartościowania, co potwierdzają wskaźniki na naszym portalu, dodatkowo planowana dalsza poprawa wyników w 2011 szczególnie w zakresie rentowności powinny pozytywnie wpłynąć na wycenę spółki w kolejnych okresach.

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 17 lutego 2011 10:01

Szczepan Łangowski
Dołączył: 2010-08-01
Wpisów: 446
Wysłane: 21 lutego 2011 10:16:50 przy kursie: 6,25 zł
Jeszcze jedno słowo odnośnie czynnika, który może mieć wpływ na kurs akcji w najbliższym okresie. Zgodnie z regulaminiem GPW na główny parkiet mogą przejść spółki o kapitalizacji min 15 MEUR (c.a. 60 MPLN) oraz 12 MEUR (48 MPLN) dla firm które są co najmniej pół roku na NC. Obecnie kapitalizacja LUG to ok. 45 MPLN, czyli aby spełnić warunek kurs musi wzrosnąć ok. 10%.

vianarn
Dołączył: 2009-11-20
Wpisów: 150
Wysłane: 21 lutego 2011 16:04:59 przy kursie: 6,25 zł
Kolejne dobre wieści ze spółki:

www.parkiet.com/artykul/9,1021...

LUG zapowiada zagraniczną ekspansję
D.C. 21-02-2011, ostatnia aktualizacja 21-02-2011 15:36

Producent opraw oświetleniowych wchodzi na rynki Ameryki Południowej i Australii

Spółka planuje w tym roku zwiększyć udział eksportu w przychodach z ponad 46 proc. do ponad 50 proc. W tym celu wejdzie m.in. na rynek Ameryki Południowej i Australii.

- Wstępne badania nowych rynków wyglądają bardzo obiecująco, co być może pozwoli nam nawet na szybszy od zakładanego wzrost przychodów z eksportu – ocenia Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu. Na nowych rynkach LUG chce się skupić na sprzedaży energooszczędnych produktów oświetleniowych, głównie w technologii LED....

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,563 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d