pixelg
ORBIS - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5

ORBIS [ORB]

AKTUALNY KURS: 113,00 zł (+0,00%) 08-04-2020 14:11
Lukasz Konopko
Grupa: Bus Driver, SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-06-22
Wpisów: 493
Wysłane: 17 maja 2015 11:12:59 przy kursie: 53,90 zł
W Grupie zaszły spore zmiany - znacząco zmieniła się skala działalności, a także sposób prezentacji wyników. Pojawiły się nowe wskaźniki i dane, które mają ułatwić porównanie wyników starego i nowego Orbisu. W celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień spółka organizuje czat, który odbędzie się w poniedziałek 18 maja o godzinie 10:00. Zapraszam
>> Link

Lukasz Konopko
Grupa: Bus Driver, SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-06-22
Wpisów: 493
Wysłane: 30 lipca 2015 14:10:10 przy kursie: 59,00 zł
Zapraszam na czat z zarządem spółki. Można już zadawać pytania dotyczące opublikowanych dzisiaj wyników.
>> link

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 081
Wysłane: 31 lipca 2015 14:01:48 przy kursie: 59,29 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Orbis po 2 kwartale 2015r.

Po akwizycji hoteli w Europie środkowej i wschodniej Orbis stał się największym graczem w regionie CEE, ale przejęcie implikuje również wrażliwość wyników na zachowanie gospodarek całego regionu. Oczywiście Polska pozostaje nadal najważniejszym rynkiem z 64 proc. udziałem w sprzedaży (64 hotele), ale ważną rolę zaczynają odgrywać Węgry (21 proc. sprzedaży w 1 połowie roku i 17 hoteli) oraz Czechy (8 proc. sprzedaży i 8 hoteli).

Sytuacja makroekonomiczna w regionie cały czas jest stosunkowo dobra. Polskie PKB rośnie w tempie 3,6 proc. r/r. natomiast węgierskie co prawda rośnie coraz wolniej, ale nadal osiąga wartość ponad 3 proc. (dane za 1 kwartał). Za to gospodarka Czech przyśpiesza i notuje wzrost o 4,2 proc. r/r. Niewątpliwie czynniki te, a także niski poziom stóp procentowych sprzyjają Orbisowi.

Spółka według danych skonsolidowanych odnotowała wzrost sprzedaży o 83 proc. przy czym dla danych proforma (czyli przy założeniu przejęcia hoteli i obowiązywania umowy franczyzowej od początku 2014r.) wzrost ten wyniósł 9,7 proc. (32 mln zł). Oczywiście zwyżka sprzedaży sama w sobie jeszcze niewiele mówi o efektywności, ale jeśli dodamy do tego, że przychód na dostępny pokój poszedł w górę o 10,5 proc. to dane sprzedażowe można ocenić tylko bardzo dobrze.
Największa poprawa nastąpiła na rynku polskim (12,9 proc.), i czeskim (11,9 proc.). Wzrost przychodu na dostępny pokój jest przede wszystkim efektem wyższej frekwencji w hotelach Orbisu. Wskaźnik zajętości wyniósł w 2 kwartale 77,3 proc. i był wyższy o 7 punktów procentowych od poziomu uzyskanego w analogicznym kwartale poprzedniego roku (10,8 pp. według danych raportowanych).


kliknij, aby powiększyć


Warto także dodać, że frekwencja poprawiła się mocniej w segmencie ekonomicznym. Poprawa parametrów operacyjnych to nie jedynie efekt lepszej sytuacji ekonomicznej w regionie, ale także działań zarządu. Spółce na najważniejszym polskim rynku udało się mocno poprawić frekwencję w weekendy – 18 proc. w piątki i niedziele, oraz 24 proc. w soboty. Krótko mówiąc poprawa wyników to w dużej mierze efekt dobrej polityki sprzedażowej i cenowej. Stawka za pokój nieco wzrosła w drugim kwartale – 0,5 proc, przy czym na rynku polskim nastąpił jej spadek o 1,5 proc., natomiast na pozostałych wzrost (W Czechach nawet 4,8 proc.)

Oczywiście wzrost sprzedaży nie pozostał bez wpływu na zyski. Proszę zwrócić uwagę, że w tym roku wzrost kosztów operacyjnych w układzie Q2/Q1 wyniósł 11 proc. przy wzroście przychodów o 58 proc., natomiast rok wcześniej 10 proc. przy wzroście sprzedaży o 54 proc. Oczywiście obecny Orbis ma duże koszty stałe jak amortyzacja (35 mln), czy koszty wynajmu nieruchomości (25 mln), ale przyrost w pozycji wynagrodzeń wyniósł tylko 3 proc. (2,4 mln), zużycia materiałów i energii 15 proc.(6,5 mln), usług obcych 29 proc. (15,7 mln), natomiast w roku ubiegłym mieliśmy odpowiednio 3 proc. dla kosztów pracowniczych, 19 proc. dla materiałów i energii, oraz 26 proc. dla usług obcych.

Rentowność EBITDAR (czyli przed uwzględnieniem kosztów stałych z tytułu własności nieruchomości –amortyzacja i wynajem) wyniosła w tym kwartale 41,5 proc. w porównaniu do raportowanych 36,3 proc. i 40,6 proc. dla danych proforma. Parametr ten pozwala porównywać rentowności z mniejszym wpływem dźwigni operacyjnej niż rentowność EBIT. Wynik operacyjny ukształtował się na poziomie 90 mln w porównaniu do 43,5 mln zł raportowanych w II kwartale zeszłego roku i 76 dla danych proforma.

Oczywiście efekt przejęcia hoteli od Accoru oddziałuje także w linii finansowej sprawozdania przez koszt odsetek od obligacji i kredytów zaciągniętych na sfinansowanie akwizycji. W tym kwartale koszty finansowe wyniosły 4,4 mln w porównaniu do 4 mln w poprzednim kwartale i 0,5 mln przed rokiem. Z przepływów pieniężnych wynika natomiast, że w całym półroczu spółka zapłaciła 8,2 mln odsetek, co daje oprocentowanie roczne na poziomie 3,45 proc. przy średniej stopie WIBOR 3M na poziomie ca 1,8 proc. daje znów 1,65 proc. marży banku. Koszty finansowe nabycia nowych jednostek jeszcze spadną, gdyż pod koniec czerwca spółka około 2/3 długu zrefinansowała obligacjami z marżą poniżej 1 proc.! Trzeba przyznać, że Orbis pozyskał bardzo korzystne warunki.

Nie widać jednak wpływu obciążeń odsetkowych na poziomie wyniku brutto, gdyż spółka wykazała w tym kwartale 5,2 mln przychodów finansowych (w poprzednim kwartale 0,4 mln, natomiast rok wcześniej 1,2 mln). Z odpowiedniej noty wynika, że dały znać o sobie różnice kursowe. Z tego powodu powtarzalny wynik brutto w drugim kwartale wyniósł 86, a nie 91 mln zł.

Za całe półrocze rentowność na poziomie zysku brutto (w netto mamy wpływ różnych stóp opodatkowania w różnych krajach) po pomniejszeniu o zdarzenia jednorazowe i przychody finansowe wzrosła z raportowanych w 2013 9,56 proc. do obecnych 11 proc. Krótko mówiąc transakcja z Accorem jak na razie buduje wartość dla akcjonariuszy. Obciążenia związane z nabyciem nowych hoteli nie zjadają wygenerowanej przez nie nadwyżki. Mało tego – dzięki poprawie efektywności spółce udaje się utrzymać rentowność, a zatem efekt wzrostu przychodów udaje się przenieść na najniższą linię wyników. Trzeba jednak pamiętać, że cały czas mamy do czynienia z otoczeniem niskich stóp procentowych i dość dobrym otoczeniem makro. O ile pierwszy czynnik nawet przy wzroście stóp nie powinien spowodować istotnej zmienny oceny transakcji z Accorem, tak już drugi może tę ocenę zmienić, choć na razie szanse te należy ocenić stosunkowo nisko.

Podobne pozytywne oceny można wywieść z rachunku przepływów pieniężnych. W minionym półroczu Orbis wygenerował 118 mln zł gotówki po uwzględnieniu zapłaconych odsetek od kredytów, natomiast w pierwszej połowie 2014 r. było to 76 mln. Oczywiście ciężko powiedzieć jaka część z nadwyżki 42 mln jest wynikiem transakcji nabycia nowych hoteli, a jaka poprawy efektywności (tym bardziej, że z transakcją związany jest spadek opłat franczyzowych dla Accoru), ale nie ulega wątpliwości, że jest lepiej.

Trzeba też Orbis pochwalić za udostępnienie inwestorom danych proforma za poprzednie okresy sprawozdawcze. Dzięki temu możemy policzyć pewne estymowane dane roczne i odnieś je do wyceny rynkowej spółki.


kliknij, aby powiększyć


Roczny zysk brutto za ostatnie 4 kwartały wynosi w tej chwili 166 mln zł, co przy zastosowaniu polskiej stawki podatkowej dałoby 134,5 mln zysku netto, czyli C/Z na poziomie około 20. Niby to wartość wysoka, ale rynek nieruchomości jest dość specyficzny. Przypomnę, że najlepsze lokale biurowe są sprzedawane z yieldami na poziomie 6 proc. co implikuje C/Z na poziomie 16-17. W spółce jest także duży zapas gotówki – ponad 230 mln zł, a także trochę aktywów nieoperacyjnych, które mają zostać sprzedane. Można wiec przy obliczaniu C/Z zdjąć z kapitalizacji około 250 mln zł i liczny w ten sposób C/Z zbliży się do 18.

Przy okazji raportu spółka podała także prognozę na 2015r. EBITDA ma wynieść około 310-320 mln zl. Przy założeniu na drugie półrocze podobnej amortyzacji (rocznie 138 mln zł), kosztów odsetek od kredytów na poziomie 16 mln i polskiej stopy podatkowej dostaniem wynik netto w przedziale 127-135 mln zł, przy czym estymacja ta, podobnie jak prognoza EBITDA nie uwzględnia zdarzeń jednorazowych. Krótko mówiąc zarząd mniej więcej spodziewa się w drugiej części roku powtórzenia EBITDA proforma z drugiej połowy poprzedniego roku. Wydaje się, że w świetle notowanych wyników prognoza jest konserwatywna.

>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Edytowany: 31 lipca 2015 14:02


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 081
Wysłane: 29 października 2015 09:53:35 przy kursie: 58,60 zł
pplk napisał(a):
Mamusia wydoi córeczkę z kasy? A po co dywidendę wypłacać, jak ma się tylko 52% udziałów i kiedy można zasugerować odkupienie hoteli?

Patrząc na wyniki to córeczka wydoiła mamusię...

Arsimos
Dołączył: 2011-12-23
Wpisów: 21
Wysłane: 29 października 2015 16:31:23 przy kursie: 58,60 zł
Wyniki wstępnie super, ale martwi mnie blisko 15% spadek wartości kapitału własnego. Skąd się wziął?

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 081
Wysłane: 29 października 2015 17:22:32 przy kursie: 58,60 zł
Spadek kapitału własnego to wynik:
1 - rozliczenia nabycia pod własną kontrola
2 - wypłata dywidendy

Pierwszy punkt może nie być jasny dla wszystkich, a więc parę słów na ten temat poniżej.

Orbis zastosował uproszczona metodę rozliczenia. Za wartość nabytych hoteli uznał ich wartość bilansowa w księgach Accoru. Nie wyceniał tylko wziął wprost. W związku z tym, że zapłacona cena była wyższa niż wartość księgowa pomniejszono w pasywach kapitał własny zamiast rozpoznawać w aktywach wartość firmy. Wartości księgowej nie należy łączyć z wartością rynkową, bo ta może być wyższa niż obecna bilansowa czyli księgowa.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 081
Wysłane: 31 października 2015 09:14:37 przy kursie: 59,00 zł
Omówienie wyników finansowych GK Orbis SA po 3 kw. 2015 r.

To był kolejny bardzo dobry kwartał pod względem wyników i kolejny potwierdzający tezę, że transakcja z Accorem zbudowała wartość dla akcjonariuszy. Oczywiście spółce sprzyjało otoczenie makroekonomiczne.

Przychody Orbisu wyniosły w 3 kwartale 362,9 mln zł - były wyższe o 78 proc. r/r oraz o 7,5 proc. r/r w ujęciu proforma. To oczywiście następstwo akwizycji hoteli od Accoru, natomiast wzrost r/r proforma wynika z poprawy parametrów operacyjnych. Jednocześnie przychody były o 0,5 mln niższe kw/kw, czego wyjaśnieniem jest spadek bazy hoteli własnych o dwa obiekty na skutek sierpniowej sprzedaży hoteli Mercure Centrum w Lublinie oraz Mercure Zamość Stare Miasto.


kliknij, aby powiększyć


Przede wszystkim wzrosło obłożenie hoteli. W tym kwartale wskaźnik frekwencji wyniósł 82 proc. w porównaniu do 75,5 proc. przed rokiem dla danych proforma. Wzrostowi uległa także średnia cena za pokój (+2,3 proc.), w związku z czym kluczowy parametr jakim jest przychód na jeden dostępny pokój (RevPAR) zwiększył się o 11 proc. Zwyżka RevPAR dotyczyła w większym stopniu segmentu hoteli Up&Midscale (+12,5 proc.) niż hoteli ekonomicznych (+7,8 proc.). Warto jednak zwrócić uwagę, że polityka w stosunku do tych dwóch segmentów była różna. W przypadku hoteli ekonomicznych mocniej postawiono na zwyżkę frekwencji poprzez obniżenie średniej ceny. Trzeba także dostrzec, że poprawa nastąpiła głównie w przypadku hoteli zagranicznych, czyli przejętych od Accoru.

Nowy Orbis podobnie jak stara wersja spółki jest także jednostką o wysokiej dźwigni operacyjnej, gdzie nieduża zwyżka przychodów mocno wpływa na wynik.


kliknij, aby powiększyć


Koszty świadczeń pracowniczych pozostają stabilne niezależnie od tego czy mamy sezon wysoki jak w 2. czy 3. kwartale, czy sezon niski jak w 1. kwartale roku. Oczywiście podobnie zachowuje się amortyzacja, ale tutaj chyba zaskoczenia nie będzie dla nikogo. W naturalny sposób zmienność wykazują koszty materiałów i energii, ale także usługi obce. Z ekstrapolacji linii regresji wyniku operacyjnego w funkcji przychodów można oszacować, że koszty stałe wynoszą około 200 mln zł, z czego świadczenie pracownicze, amortyzacja i koszty najmu ok. 140 mln zł.

To właśnie zwyżka przychodów i efekt wysokiej dźwigni operacyjnej zdecydowały o znaczącej poprawie wyników.


kliknij, aby powiększyć


Proszę zwrócić uwagę, że zwyżka przychodów o 25 mln zł (dane proforma) przełożyła się na zwyżkę EBITDAR, EBITDA, czy w końcu wyniku operacyjnego skorygowanego o zdarzenia jednorazowe (mowa także o danych proforma) aż o 12,4-13,2 mln zł. EBIT proforma zwiększył się o 20,3 mln, ale w dużym stopniu jest to efektem wspomnianej wyżej sprzedaży obiektów hotelowych, które dały +9,9 mln do wyniku. Poprawa pochodząca z lepszej koniunktury, skutecznego zarządzania przychodami i kosztami wyniosła maksymalnie +10,4 mln zł.

Jeśli weźmiemy pod uwagę, że wynik netto względem raportowanego przed rokiem rośnie o 35 mln zł (+90 proc.), a zwyżka wyniku wygenerowana przez lepsze makro wyniosła max 10,4 mln zł przed opodatkowaniem (maksymalnie, bo przecież liczymy z większej grupy obiektów), zdarzenia jednorazowe około 8 mln zł (także przed opodatkowaniem), to jasnym staje się, że transakcja z Accorem zbudowała wartość dla akcjonariuszy.

Widać to także w rachunku przepływów pieniężnych.


kliknij, aby powiększyć


Przepływy operacyjne skorygowane o odsetki od kredytów zaciągniętych na zakup bazy hotelowej od Accoru wyniosły 111,5 mln zł i były o 52,7 mln wyższe od raportowanych przed rokiem.

Jedyny niedosyt pozostawia wzrost przychodów z usług gastronomicznych. Orbis wprowadził w zeszłym roku nowe koncepcje do swoich restauracji, ze sprawozdania „czuć”, że to dla spółki ważny segment działalności, a mimo wszystko wzrost przychodów wyniósł tylko 6,5 proc. Tylko gdyż frekwencja wzrosła w ciągu 9 raportowanych miesięcy o 6,8 proc., co oznacza, że statystycznie gość zostawiał mniej pieniędzy w restauracjach przy wizycie w hotelach. Oczywiście ważnym aspektem dla segmentu gastronomicznego są także konferencje i bankiety, z których przychody nie zależą wprost od liczby wizyt gości.

Jak napisałem na wstępie, kwartał był dla spółki zdecydowanie udany, a zatem nie może dziwić podtrzymanie prognozy finansowej na ten rok: 310-320 mln zł na poziomie EBITDA.

W okresie ostatnich 3 kwartałów capex wyniósł 47,5 mln zł (oczywiście bez kosztów akwizycji hoteli od Accoru), a środki były wydatkowane głównie na modernizację istniejących hoteli. Grupa planuje do końca 2016 r. oddać dwa hotele własne, ale także mocno zwiększyć bazę hoteli franczyzowanych, co powinno wzmocnić bazę wynikową. Zagrożeniem jest oczywiście pogorszenie sytuacji makroekonomicznej, która niewątpliwie miałaby wpływ na RevPAR i wyniki grupy.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 31 października 2015 12:02

ik2015
Dołączył: 2015-11-03
Wpisów: 61
Wysłane: 22 stycznia 2016 20:11:10 przy kursie: 65,00 zł
Solidne odbicie w ciągu ostatnich dwóch sesji. Spółka korzysta z poprawy nastrojów na szerokim rynku, czy nie zauważyłem jeszcze jakiegoś ważnego komunikatu?

Lukasz Konopko
Grupa: Bus Driver, SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-06-22
Wpisów: 493
Wysłane: 17 lutego 2016 11:10:08 przy kursie: 60,98 zł
Jutro spółka publikuje wyniki finansowe. Zapraszam na czat inwestorski, który odbędzie się o 14:00.

Cytat:
W czwartek 18 lutego 2016 r., o godz. 14:00 odbędzie się czat inwestorski z przedstawicielami zarządu Orbis SA: Ireneuszem Węgłowskim, wiceprezesem spółki oraz Marcinem Szewczykowskim, CFO. Tematem spotkania będzie omówienie wyników za 2015 r.


>> Link

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 081
Wysłane: 18 lutego 2016 12:55:36 przy kursie: 63,55 zł
Omówienie wyników finansowych Grupy Orbis po IV kwartale 2015 r.

Rok 2015 był dla Orbisu bardzo dobry, choć sam IV kwartał wypadł nieco słabiej. Spółka chwali się wzrostami parametrów operacyjnych i poprawą sprzedaży, a dziś prawdopodobnie już nikt nie ma wątpliwości, że hotelowy operator zrobił dobry interes ze spółką matką.

Orbis w IV kwartale 2015 r. na poziomie hoteli własnych i dzierżawionych odnotował wzrost obłożenia o 2 punkty procentowe dla danych pro-forma (czyli takich, jakby przejęte pod koniec IV kwartału aktywa od Accoru należały do grupy Orbis od początku 2014 r.) oraz o 3,8 punktu procentowego względem danych raportowanych przed rokiem.

Wzrost frekwencji odbył się bez szkody dla średniej stawki za pokój. Ceny r/r wzrosły o 7,1 proc. dla danych pro-forma i 17,1 proc. dla danych raportowanych. Podobne pozytywne tendencje w zakresie obłożenia widać także na poziomie hoteli zarządzanych i franczyzowanych, gdzie frekwencja wzrosła o 6,8 punktu proc. w ujęciu r/r.


kliknij, aby powiększyć


Wzrostowi opłat sprzyjała słaba złotówka, co widać choćby po rozkładzie geograficznym zwyżki. W Polsce cena w ostatnim kwartale roku wzrosła o 1,8 proc. r/r, na Węgrzech o 7,7 proc., w Czechach o 2,3 proc., natomiast w pozostałych krajach o 6,9 proc.

Poprawę w zakresie parametrów operacyjnych można wiązać z polepszającym się otoczeniem makroekonomicznym (cały czas na wszystkich rynkach, na których działa spółka, mamy do czynienia z mniejszym lub większym wzrostem gospodarczym), ale także odpowiednią polityką cenową spółki.

Oczywiście wzrosty w obłożeniu i średniej cenie przełożyły się na raportowane przychody i całe wyniki. Orbis osiągnął w ostatnim kwartale roku sprzedaż na poziomie 308 mln zł, w porównaniu do 294 mln zł dla danych proforma i 177 mln zł danych raportowanych przed rokiem. Warto jednak zwrócić uwagę, że tempo poprawy wyników podczas roku obrotowego spada. O ile spółka odnotowała w pierwszym kwartale wzrost o 12,6 proc. (dane pro-forma), w drugim o 9,7 proc., trzecim o 7,5 proc., to w ostatnim kwartale tylko o 4,9 proc.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Na poziomie EBITDAR wynik ostatniego kwartału roku był tylko o 2,2 mln (2,5 proc.) wyższy niż przed rokiem, co oznacza wzrost kosztów wyższy od przychodów. Niestety nie mamy danych rodzajowych w układzie pro-forma ale pewne tendencje da się zaobserwować na podstawie danych raportowanych. Choć IV kwartał jest sezonowo słabszy niż III kw, to z zaraportowanych danych wynika, że spółka odnotowała wzrost kosztów pracowniczych w relacji o prawie 5 mln zł (6,3 proc.) względem poprzedniego kwartału. W analogicznym układzie roku 2014 r. (4Q/3Q) poziom obciążeń był tylko o 0,5 mln zł wyższy (1 proc.).
Rentowność EBITDAR wyniosła w IV kwartale 30 proc. w porównaniu do 28 proc. przed rokiem. EBITDA zamknęła się kwotą 66 mln zł i była o 1,9 proc. wyższa r/r, natomiast EBIT wyniósł 55 mln zł, co stanowi wzrost o ponad 40 mln zł. Jednak już sam wynik operacyjny po oczyszczeniu ze zdarzeń jednorazowych (30,6 mln zł) był niższy o 1,4 proc. r/r.

Roczny EBIT wyniósł 222 mln zł, do czego przyczyniła się sprzedaż aktywów i przeszacowanie niektórych obecnych jeszcze portfelu na kwotę łącznie 36 mln zł. W roku 2014 Orbis zaraportował EBIT o ponad połowę słabszy – 101 mln zł. Po korekcie o zdarzenia jednorazowe mamy EBIT na poziomie 190 mln zł, w relacji do 151 mln zł dla danych pro-forma w roku 2014 i 196 mln zł zysku oczekiwanego przez analityków. Mimo wszystko wyniki całego roku (329 mln zł EBITDA) są lepsze od oczekiwań zarządu mających swoją emanację w lipcowej prognozie: 320 mln zł zysku EBITDA. Można więc powiedzieć, że rynek miał wyższe przewidywania niż sam zarząd spółki, co jak się okazało nie do końca miało swoje podstawy.

Roczny zysk brutto wyniósł 212 mln zł, co po odjęciu operacyjnych zysków jednorazowych i dodatnich różnic kursowych wykazanych w linii finansowej daje 175 mln zł powtarzalnego zysku. Przy normalnej stopie podatkowej 19 proc. dostalibyśmy 142,4 mln zł zysku netto w relacji do raportowanych 186,5 mln zł.

Ostatni kwartał roku wypadł także nieco słabiej pod względem generowanej gotówki. CF operacyjny wyniósł 36 mln zł, wobec 57,5 mln zł przed rokiem, natomiast wolne przepływy pieniężne (licząc jako korekty CFO odsetki i prowizje od kredytów oraz wydatki na rzeczowe aktywa trwałe brutto (bez uwzględniania sprzedaży)) były ujemne na kwotę ponad 19 mln zł, w relacji do wpływów na poziomie 23 mln zł przed rokiem.


kliknij, aby powiększyć


Wahania kwartalne przepływów to jednak norma i lepsze do oceny wydają się przepływy w dłużej perspektywie czasu. W całym roku 2015 Orbis wygenerował prawie 340 mln zł gotówki z działalności operacyjnej w relacji do 217 mln zł wypracowanych w roku 2014. Zwyżka generowanej gotówki to oczywiście pokłosie akwizycji i większej liczby hoteli.

W kolejnym roku spółce powinno sprzyjać cały czas dobre otocznie makro, a w następnym kwartale choćby odbywające się w Polsce Mistrzostwa Europy w siatkówce. Można się jednak spodziewać także dodatkowych kosztów działalności w Polsce w wyniku ustawowej zmiany godzinowej płacy minimalnej i ozusowania tzw. umów śmieciowych. Może regulacje pracownicze nie dotkną wprost pracowników spółki, ale powinny znaleźć odbicie w wyższych stawkach od kontrahentów.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 18 lutego 2016 15:49


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 081
Wysłane: 29 kwietnia 2016 23:55:03 przy kursie: 60,80 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Orbis SA po I kw. 2016 r.

W końcu mamy do dyspozycji raport w którym dane finansowe są wprost porównywalne, a wyników nie zaburzają zmiany kapitałowe w grupie (przejęcie aktywów zagranicznych od Accoru). Orbis pokazał na poziomie netto stratę, ale mniejszą niż przed rokiem. Przy analizie sprawozdania i ocenie raportowanych liczb trzeba pamiętać, że pierwszy kwartał jest sezonowo najsłabszy, a wynik roczny budowany jest w pozostałych kwartałach.

Podstawowym aktywem spółki są oczywiście hotele, przy czym baza hotelowa ma różny i zmienny rodzaj własności. Względem stanu na koniec 1 kw. 2015 r. liczba pokoi zwiększyła się 1,4 proc. i wyniosła 18837 szt. Liczba pokoi w hotelach własnych spadła o 377 (-2,4 proc.) natomiast liczna pokoi w obiektach franczyzowanych zwiększyła się o 629 szt. (+40,5 proc.).

W raportowanym okresie Orbis poprawił parametry operacyjne. Frekwencja w obiektach własnych i leasingowanych wzrosła o 2,3 pp. i wyniosła 55,5 proc. (wzrost o 2,1 pp. w układzie LFL, czyli na bazie hoteli obecnych w portfelu grupy zarówno w pierwszym kwartale 2015 i pierwszym kwartale 2016 r.). Uzyskana średnia stawka za pokój wzrosła o 4,4 proc., natomiast przychód na dostępny pokój (RevPAR) zwiększył się o 8,9 proc. (8,1 proc. dla danych LFL). Warto zwrócić uwagę, że znacznie większy wpływ na poprawę parametrów miał segment hoteli up&midscale, gdzie RevPAR wzrósł o 14 zł (11,6 proc.) w porównaniu do 2 zł zwyżki (2,1 proc.) dla segmentu ekonomicznego.


kliknij, aby powiększyć


Wzrost frekwencji i możliwych do uzyskania cen przełożył się na poprawę sprzedaży. Przychody wyniosły 247,2 mln zł i były o 18 mln (7,9 proc.) wyższe r/r. Przychody z usług noclegowych wzrosły o 8,4 proc., natomiast obroty realizowane na gastronomii zwiększyły się o 6,8 proc. Duża dynamiką wykazały się przychody z franszyzy i zarządzania (26,8 proc.), ale ich udział w przychodach grypy nadal jest niewielki (1,3 proc. obrotów skonsolidowanych) i znacznie mniejszy od udziału liczby pokoi franczyzowanych w portfelu (11,6 proc.).

Wzrost frekwencji pociągnął za sobą oczywiście wzrost kosztów. Obciążenia pracownicze zwiększyły się o 5,3 proc., a więc w tempie niższym od przychodów, podobnie do kosztów materiałów i energii - 3,7 proc. Za to mocniej niż obroty poszły w górę koszt usług obcych – 9 proc. Do pewnego stopnia można to tłumaczyć wyższymi prowizjami dla pośredników i kosztami outsourcingu usług konfernecyjnch. Pozostałe koszty odnotowały spadek r/r. W efekcie z nadwyżki sprzedaży w kwocie 18 mln zł na poziomie EBITDAR (EBIT przed amortyzacja i kosztami wynajmu hoteli) zostało 8,5 mln zł, co przełożyło się na wzrost tej kategorii wyniku o prawie 20 proc. Rentowność EBITDAR wyniosła 20,8 proc. i była o 2,1 pp. wyższa r/r. Strata operacyjna zmniejszyła się z 18 do 9 mln zł, co dobrze rokuje na dalszą część roku.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć

Pozytywny obraz na poziomie wyniku operacyjnego przetransformował się na wynik netto, choć nieco działo się w linii finansowej i fiskalnej. Koszty finansowe wyniosły 6,5 mln ( z czego różnice kursowe 2,8 mln zł) w porównaniu do 4 mln przed rokiem, ale grupa wykazała ujemne obciążenie podatkowe na kwotę 2 mln zł. Per saldo mam więc niewielki wpływ na wartości nominalne. Strata netto zamknęła się kwotą 13,4 mln zł, w porównaniu do 22,3 mln na koniec 1 kw. 2015r.

Poprawę wyników obserwujemy także w rachunku przepływów pieniężnych. CF operacyjny przyniósł wpływy na poziomie 5,3 mln zł w stosunku do wypływu 700 tys. przed rokiem.
Warto zwrócić uwagę na spore kwoty wydatkowane w działalności inwestycyjnej. Capex wyniósł prawie 144 mln zł i był najwyższy co najmniej w okresie ostatnich 9 kwartałów. W głównej mierze to efekt wykupu od właścicieli dwóch hoteli leasingowanych od dotychczasowych właścicieli (121 mln zł), co widać także w bilansowym wzroście wartości rzeczowych aktywów trwałych.

Na koniec trzeba dodać, że raportowane wyniki były nieco słabsze od konsensusu. O ile Orbis przebił oczekiwania o 1,6 proc. na poziomie przychodów i 6,5 proc. na poziomie EBITDA, to wynik netto było o 13,9 proc. niższy od spodziewanego. Prawdopodobnie przez wyższe od zakładanych koszty finansowe, w związku z czym nie należy oczekiwać istotnej reakcji kursowej. Także dlatego, że w pierwszym kwartale walczy się o jak najmniejszą stratę i nominalne zmiany nie są duże.

Wraz z raportem spółka opublikowała projekty uchwał na walne z których wynika, że spółka chce wypłacić 69 mln dywidendy, co w przeliczeniu na akcję daje 1,5 zł.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Lukasz Konopko
Grupa: Bus Driver, SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-06-22
Wpisów: 493
Wysłane: 26 lipca 2016 13:18:32 przy kursie: 60,21 zł
W czwartek spółka publikuje sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze. Zapraszam do śledzenia transmisji z konferencji wynikowej pod adresem http://streamonline.pl/orbis/ Start o godzinie 11:00

Zachęcam również do udziału w czacie inwestorskim z Marcinem Szewczykowskim, CFO spółki. Czat odbędzie się w piątek 29 lipca 2016 r., o godz. 10:00.
>> Link

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 081
Wysłane: 28 lipca 2016 13:27:16 przy kursie: 62,00 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Orbis SA po 2 kw. 2016 r.

Stabilne otoczenie makroekonomiczne z rosnącym PKB na wszystkich rynkach na których działa spółka, a także zarządzanie przychodami pozwoliły Orbisowi wygenerować naprawdę świetne wyniki.

Przychody grupy w II kw. wyniosły 392,7 mln zł, a zatem były wyższe o 30,2 mln zł (8,3 proc.) r/r. Struktura sprzedaży mocno się nie zmieniła, bo w zasadzie za bardzo nie mogła. W działalności hotelarskiej przychody z noclegów i gastronomii są nierozerwalnie związane. Obroty realizowane na noclegach wzrosły r/r o 10 proc. (+24,7 mln zł), przychody z usług gastronomicznych o 4,8 proc.(4,5 mln zł), natomiast obroty z franszyzy o 26,3 proc. Choć dynamika wzrostu franszyzy jest imponująca to w wartości nominalnej stanowi jedynie 1 mln zł, a sam udział tej aktywności w przychodach skonsolidowanych to raptem 1,2 proc.

Wysokie zwyżki sprzedaży franczyzowej to efekt przede wszystkim wzrostu sieci pomiędzy okresami porównywalnymi. W połowie zeszłego roku spółka miała 1555 pokoi we franszyzie natomiast na koniec półrocza obecnego roku 2740 pokoi (76,2 proc. więcej). Za to wzrost przychodów z usług noclegowych jest efektem przede wszystkim wyższej ceny sprzedaży (249,4 zł/pokój vs 227,1/pokój), a w mniejszym stopniu poprawy obłożenia (79,5 proc. vs. 77,3 proc.). Przychód na dostępny pokój wzrósł (RevPAR) w konsekwencji wzrósł pomiędzy okresami o 13 proc.


kliknij, aby powiększyć


Warto dodać, że poprawę RevPAR spółka odnotowała na wszystkich rynkach i w obydwu segmentach. Mimo wszystko trzeba zwrócić uwagę, że znacznie wyższy wzrost parametru w segmencie Up&Midscale (18,2 proc.) niż w klasie ekonomicznej (4,2 proc.). W jednym i drugim przypadku jest to efekt zwyżki cen uzyskanej dzięki zmianie profili klienta. Mając wysokie obłożenie i stabilne otoczenie spółka przesunęła się mocniej w stronę klienta indywidualnego, który przynosi więcej przychodów, ale rezerwacji dokonuje później kosztem grup zorganizowanych, które dają mniejszy przychód, ale za to pewną stabilność związaną z wcześniejszym okresem rezerwacji.
Wzrost obłożenia hoteli w naturalny sposób przełożył się na wzrost przychodów z usług gastronomicznych.

Oczywiście wzrost liczby klientów pociągnął za sobą wzrost kosztów operacyjnych.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Koszty usług obcych wzrosły o 12,8 proc. przy wzroście sprzedaży o 8,3 proc. Fakt ten trzeba ocenić lekko negatywnie. Spółka informuje, że to głównie wynik wzrostu wynagrodzeń agentów sprzedaży, outsourcingu pracowników i kosztów remontów. Jeśli tylko pierwsza pozycja miała znacznie większą dynamikę niż sprzedaż, to teoretycznie warto było to zrobić ze względu na dźwignię operacyjną i koszty stałe choćby w postaci amortyzacji czy wynajmu hoteli. Podobnie (w ujęciu kwartalnym) wyższą dynamikę od sprzedaży miały koszty pracownicze – 9,7 proc. Na skutek zachowania kosztów usług obcych i wynagrodzeń dynamika EBITDAR (7,7 proc.) jest niższa niż dynamika przychodów (8,3 proc.), ale cały czas to 11 mln zł jeszcze przed efektem uwzględnienia kosztów stałych.

Koszty amortyzacji wzrosły o 2,4 mln zł, co jest efektem miedzy innymi wykupu dwóch hoteli z leasingu (koszty najmu spadły o 1,3 mln zł). Sumarycznie obciążenia z tytułu posiadania bądź użytkowania nieruchomości wzrosły tylko o 1,9 proc. dzięki czemu spółka wzrost powtarzalnego EBIT (po pomniejszeniu o efekt zdarzeń jednorazowych) o 11,7 proc. (10,5 mln zł). Wynik bardzo dobry, ale ze względu na niewielki efekt dźwigni operacyjnej pozostawiający lekki niedosyt. Spółka przebiła oczekiwania analityków jeśli chodzi o sprzedaż o 4,3 proc. ale uzyskała wynik operacyjny tylko o 0,6 proc. lepszy od prognoz. Grupa Orbis zamknęła drugi kwartał kwotą 84,8 mln zysku netto, czyli o 12,2 proc. wyższą od raportowanej przed rokiem.

W okresie kwiecień – czerwiec Orbis wygenerował 155,8 mln zł gotówki operacyjnej co daje wzrost o 13,5 mln r/r, ale także wartość o 18 mln wyższą od EBITDA. Na skutek relatywnie wysokich inwestycji wolne przepływy pieniężne wyniosły 95,3 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Orbis pozostaje spółką z niskim zadłużeniem (wskaźnik ogólnego zadłużenia na poziomie 30,3 proc.) i będącą w stanie bez problemów obsługiwać i spłacać zadłużenie. Dług netto wynosił na dzień bilansowy nieco ponad 200 mln zł, czyli prawie pokrywa go półroczna EBITDA. To bardzo komfortowa sytuacja pozostawiająca na duży wzrost zadłużenia bez uszczerbku dla stabilności i płynności spółki.

Przy okazji wyników Orbis przedstawił prognozę finansową na cały 2016 r. Spółka spodziewa się EBITDA na poziomie 360-370 mln zł w porównaniu do 329 mln EBITDA w 2015 r. Zakładając niższy poziom z prognozy, amortyzację roczną równą dwukrotności amortyzacji półrocznej i analogicznie koszt odsetek można szacować, że wynik brutto wyniesie około 200 mln zł, natomiast po opodatkowaniu spółka zarobi 163 mln zł. Daje to wskaźnik C/Z na poziomie około 17.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 081
Wysłane: 28 października 2016 12:42:28 przy kursie: 72,55 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Orbis SA po III kw. 2016r.

Największy operator hoteli w regionie znów istotnie poprawił swoje wyniki. Przychody GK Orbis wyniosły w III kwartale 396,4 mln zł i były o 33,5 mln zł (9,2 proc.) wyższe w ujęciu r/r. Wzrost sprzedaży nie jest zaskoczeniem i wpisuje się w tegoroczny trend, ale warto zauważyć, że dynamika delikatnie przyspiesza. W II kwartale obroty zwiększyły się o 8,3 proc. natomiast w okresie styczeń –marzec o 7,9 proc.

Motorem wzrostu jest oczywiście działalność w zakresie usługi noclegowej. Obroty z tego tytułu wyniosły 283,7 mln zł i były wyższe o 11,9 proc. r/r. Najwyższy wzrost sprzedaży przypada na franszyzę (31,6 proc. r/r), ale ta ma nadal marginalny udział w obrotach – 5 mln zł. Delikatnym zawodem jest gastronomia, gdzie przychody wzrosły o 2,8 proc. Baza hoteli własnych i leasingowanych zwiększyła się o 0,7 proc. natomiast obłożenie wzrosło z 82 proc. do 84,1 proc. Można zatem szacować, że obsłużonych przez grupę gości było o ponad 3 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, a zatem wzrost sprzedaży w gastronomii wypada nieznacznie poniżej dynamiki odwiedzin.

Źródłem sukcesów finansowych spółki jest zarządzanie ceną noclegu i profilem klienta, czemu sprzyja otoczenie rynkowe. Według Eurostatu liczba sprzedanych noclegów w Polsce w pierwszych trzech kwartałach rosła w dwucyfrowym tempie, a sprzyjające warunki i wzrosty odwiedzin notowano także na innych rynkach, na których działa grupa. Wzmożoną aktywność biznesu i turystów spółka wykorzystuje zmieniając nieco profil swojego klienta. Zamiast przyjmować duże rezerwacje od grup zorganizowanych, które mają stosunkowo niższe ceny, ale dają pewność frekwencji, Orbis przechyla się w stronę klienta indywidualnego. Dzięki temu mocno rośnie średnia cena sprzedaży:


kliknij, aby powiększyć


A za nią kluczowy parametr jakim jest przychód na jeden dostępny pokój (RevPAR) – 203,20 zł vs. 179 zł. Choć wzrost RevPAR miał dwucyfrową dynamikę w obydwu segmentach to znacznie większy przyrost przypadł na hotele klasy wyższej (Up&Midscale) – 16,4 proc.

Wyższe przychody zbudowały fundament pod poprawę wyników. EBITDAR (czyli wynik bez uwzględnienia kosztów pozyskania nieruchomości do obsługi) wyniósł 146,1 mln zł i był o 11,9 proc. wyższy r/r, a zatem dynamika przekroczyła wzrost przychodów. Koszty usług obcych w III kw. wzrosły o 14,4 proc. (10,2 mln zł), natomiast koszty pracownicze o 8,5 proc. (6,7 mln zł). Za to pozostałe koszty rodzajowe obniżyły się o 1,3 mln zł. W efekcie z nadwyżki sprzedaży w kwocie 33,5 mln zł na poziomie EBITDAR zostało 17,4 mln zł. Zastanawiający może być mocniejszy wzrost kosztów usług obcych od przychodów, ale niestety w raporcie nie ma bezpośredniego wyjaśnienia tego faktu. Być może to efekt nowych hoteli w grupie które zostały oddane w III kw. (Mercure Kraków Stare Miasto, Novotel Wrocław Centrum oraz Ibis Gdańsk Stare Miasto) albo konserwacji i napraw, ale pewności takiej nie ma. Koszty pracownicze rosną z jednej strony na skutek wzrostu zatrudnienia (+3,7 proc. za okres 3 kwartałów), z drugiej w związku z presją płacową. Tak czy owak udało się zbudować sporą nadwyżkę już na tym poziomie wyników.

Wynik operacyjny bez zdarzeń jednorazowych wyniósł 101,5 mln zł i był o 16,2 mln zł wyższy (18,9 proc.) od uzyskanego przed rokiem, co ma oczywiście związek z efektem dźwigni operacyjnej i w miarę stałym poziomem amortyzacji i kosztów dzierżawy hoteli. Łącznie koszty tych dwóch pozycji wzrosły tylko o 2 proc. r/r.


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


EBIT zamknął się kwotą 104,8 mln zł wobec 95,3 mln zł przed rokiem (+10 proc.). Spadek dynamiki wyniku jest efektem niższych zysków ze sprzedaży nieruchomości. W tym roku grupa odnotowała na operacjach zbycia 4,3 mln zł, natomiast rok wcześniej prawie 10 mln zł. Na poziomie wyniku brutto zwyżka wyniosła już tylko 7 proc. za czym stoją dwukrotnie wyższe koszty finansowe. Prawdopodobnie przyczyną wzrostu tego obciążenia są ujemne różnice kursowe na wycenie sald, na co wskazuje rachunek przepływów pieniężnych. Korekta w działalności operacyjnej z tytułu RK wyniosła 2,4 mln zł in plus (czyli były ujemne i taką kwotą obciążyły wynik), natomiast przed rokiem korekta wyniosła 0,2 mln in minus (czyli były dodatnie). Nieznacznie wzrosły także koszty finansowania zewnętrznego – 3,8 mln zł vs. 3,3 mln zł.

Skoro już mowa o CF, to przepływy operacyjne wyniosły w tym kwartale 118,4 mln zł wobec 113,8 mln zł przed rokiem. W całym obecnym roku spółka wygenerowała już 279,5 mln zł gotówki operacyjnej, czyli prawie 40 mln więcej niż w ciągu pierwszych 3 kwartałów 2015 r. Wydatki na aktywa trwałe zamknęły się jak do tej pory kwotą 240,6 mln zł, co miało miejsce głównie w poprzednich kwartałach i było związane z wykupem hoteli do tej pory dzierżawionych przez Orbis. Nakłady w samym trzecim kwartale wyniosły niecałe 42 mln zł. Wspomniany wykup został sfinansowany kapitałem własnym, choć spółka w tym kwartale pozyskała 200 mln zł z tytułu emisji obligacji. Środki te nie zostały jednak wydane, bo saldo gotówki opiewa na kwotę ponad 446 mln zł.

Zwiększanie udziału długu w finansowaniu działalności to dobra wiadomość dla akcjonariuszy. Już po emisji obligacji udział długu w kapitale wynosi tylko 33 proc. natomiast dług netto wynosi niewiele ponad 10 proc. wartości księgowej. Z finansowego punktu widzenia dług jest tańszy od kapitału własnego i jego zwiększanie powinno skutkować wzrostem rentowności kapitału własnego, a także wyceny spółki – spada WACC.

Przy rocznym EBITDA pokrywającym z naddatkiem dług netto jest bardzo dużo miejsca na zwiększanie dźwigni finansowej, co spina się z planem inwestycyjnym (wedle deklaracji Orbis przewiduje 27 nowych hoteli do roku 2020). Niezagrożona wydaje się także stosunkowo wysoka dywidenda. Oczywiście przy zwiększaniu udziału kredytów, czy obligacji trzeba pamiętać o płynności i bezpieczeństwie, ale w przypadku Orbisu możemy mówić obecnie wręcz o nadpłynności.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 28 października 2016 12:51

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 532
Wysłane: 23 listopada 2016 10:02:43 przy kursie: 64,20 zł
Jest wywiad z Marcinem Szewczykowskim, CFO Orbisu. Mowa m.in. o wynikach, sytuacji w branży i prognozach

Cytat:
Publikując prognozę wyniku EBITDA operacyjna w lipcu tego roku, zakładaliśmy pozytywne trendy w naszych wskaźnikach. Oczywiście, nasze wyniki za ostatnie miesiące są bardzo dobre i liczymy, że zakończymy ten rok w górnych granicach prognozowanego przedziału. Nie planujemy jednak weryfikować naszych założeń.


wiadomosci.stockwatch.pl/orbis...

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 081
Wysłane: 23 lutego 2017 10:24:56 przy kursie: 79,42 zł
6 kluczy do wzrostu wartości – omówienie sprawozdania za rok 2016 GK Orbis SA

Orbis zaliczył kolejny dobry kwartał i w cuglach wykonał prognozę wyniku. Pod koniec lipca grupa poinformowała, że w 2016 r. planuje uzyskać EBITDA w przedziale 360-370 mln zł, a ostateczny wynik osiągnął poziom 390 mln zł. Nadwyżka ponad górną wartość prognozowanego przedziału to w zasadzie nadwyżka zrobiona w IV kwartale, przy czym cały czas mowa o wyniku bez wpływu zdarzeń jednorazowych.

Poprawa wyników w IV kwartale i całym 2016 roku ma złożony charakter. Orbisowi sprzyjało stabilne otoczenie makroekonomiczne, ale spółka także podejmowała działania które miały przełożyć się na wzrost wartości.

Klucz 1 – wzrost bazy hotelowej
Na koniec roku Orbis kontrolował 19 741 pokoi w 116 hotelach, czyli o 4,9 proc. więcej niż na koniec 2015 r. Przede wszystkim wzrosła liczba pokoi w hotelach franczyzowanych – 46,1 proc. Dzięki temu spółka uzyskała tylko w IV kwartale dodatkowy milion złotych sprzedaży z opłat od franczyzobiorców.

Klucz 2 – zarządzanie ceną
Przychody Orbisu wyniosły w IV kwartale 346,6 mln zł, czyli o 38,4 mln zł (12,5 proc.) więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. A zatem o wzrostach zdecydowały także inne czynniki niż tylko wzrost bazy hotelowej. Obłożenie w hotelach Orbisu wyniosło 70,1 proc. w relacji do 65,3 proc. w IV kw. 2015 r., natomiast średnia cena za pokój wzrosła z 216,5 zł do 230,3 zł. Poprawa parametrów operacyjnych była widoczna także w poprzednich kwartałach.


kliknij, aby powiększyć


Spółka wzrost ruchu wykorzystuje do zmiany docelowego klienta i zmiany efektywnej ceny. Orbis rezygnuje z tańszych, grupowych i dokonywanych wcześniej rezerwacji na rzecz sprzedaży indywidualnej w późniejszych terminach. A zatem bierze na siebie ryzyko braku sprzedaży w zamian za wyższą możliwą cenę do uzyskania. Zajętość oczywiście ma jeszcze miejsce na wzrost i teoretycznie nie wymagała zmiany efektywnej ceny pokoju, ale należy pamiętać o tym, że efekt podwyżki ceny sprzedaży przekłada się bezpośrednio na wynik, natomiast wzrost zajętości wymaga poniesienia dodatkowych kosztów obsługi.

Klucz 3 – kontrola kosztów zmiennych
Podstawowe koszty zmienne grupy (usługi obce, wynagrodzenia, koszt materiałów i energii) wzrosły z 203 do 219 mln zł (+8 proc.). To dynamika znacznie niższa od przychodów, a zatem mamy poprawę efektywności i rentowności. Na poziomie EBITDAR (Wynik operacyjny skorygowany o zdarzenia jednorazowe, amortyzację i koszty dzierżawy hoteli) marża wyniosła 32,4 proc. czyli o 2,5 punktu procentowego więcej niż w analogicznym okresie czasu poprzedniego roku. Koszty pracownicze wzrosły w IV kwartale tylko o 2,7 proc., materiały i energia o 5,5 proc. przy 8 proc. wzroście przychodów z usług gastronomicznych.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Pewien niedosyt zostawia wzrost kosztów usług obcych, gdzie obciążenia wzrosły o 11,2 mln zł i rosły w tempie większym od sprzedaży – 16,4 proc. Spółka informuje, że to wynik wzrostu prowizji dla pośredników, outsourcingu personelu, usług prania, sprzątania, konserwacji i remontów.

Klucz 4 – dźwignia operacyjna
Oczywiście wzrost wyniku na poziomie EBITDAR przy stałej bazie hoteli własnych i zarządzanych musiał się przełożyć na wzrost wyniku operacyjnego. EBIT skorygowany o zdarzenia jednorazowe wyniósł 48,4 mln zł wobec 30,7 mln zł w IV kwartale 2015 r. Warto jednak zauważyć, że koszty nieruchomości wykorzystywanych operacyjnie (amortyzacja i dzierżawa) wzrosły w IV kwartale o 4 proc. Koszty wynajmu spadły o 549 tys. natomiast amortyzacja wzrosła o 3 mln zł. Na pierwszy rzut oka nie widać pozytywnego wpływu wykupu hoteli z leasingu operacyjnego.
Jednak z noty dotyczącej aktywów trwałych wynika, że w całym 2016 r. amortyzacja dotycząca budynków i budowli była niższa, a sam wzrost obciążeń pochodzi od amortyzacji maszyn, urządzeń i wyposażenia. Z tego powodu można ostrożnie przyjąć, że wykup dwóch hoteli do tej pory dzierżawionych przez Orbis przyniósł spółce wymierne korzyści, a wyższa amortyzacja to wynik inwestycji w coraz większą satysfakcję klienta.

Klucz 5 – optymalizacja aktywów
Orbis cały czas zmienia swoją strukturę. W 2016 r. spółka wykupiła dwa do tej pory leasingowane hotele, wybudowała 2 nowe obiekty, jeden zmodernizowała oraz sprzedała 4 hotele (w tym Mrągowo i Opole) i także część gruntów. Na operacjach tych spółka odnotowała 27,6 mln zł zysku z czego 21,8 mln w samym IV kwartale roku.

Klucz 6 – potencjał dywidendy
Rosnące wyniki przyczyniły się do wzrostu przepływów operacyjnych. W IV kwartale Orbis wygenerował 101 mln zł gotówki operacyjnej, czyli o 65 mln więcej r/r.


kliknij, aby powiększyć


W całym 2016 r. Cashflow operacyjny zamknął się kwotą 380 mln zł w porównaniu do 291 w 2015 r. Po uwzględnieniu przepływów netto z działalności inwestycyjnej i zapłaconych odsetek mamy 155 mln wolnych przepływów pieniężnych, które teoretycznie spółka może przeznaczyć na dywidendę.
Na koniec roku na kontach spółki znajdowało się ponad 540 mln zł gotówki, ale pod koniec roku Orbis podpisał umowę wykupu z leasingu kolejnych 5 hoteli, co ma pochłonąć kwotę 275 mln zł. Przy założeniu, że inwestycje (150-170 mln zł) Orbis sfinansuje bieżącymi przepływami na dywidendę może przeznaczyć nawet 260 mln zł, czyli 5,74 zł na akcję. Proponowana przez zarząd prawdopodobnie będzie znacznie niższa, bo spółka zapowiada w 2017 r. przyspieszenie, co można przeczytać w liście prezesa do akcjonariuszy:

Cytat:
Po okresie restrukturyzacji, a następnie rozwoju działalności i integracji w regionie,
dla Orbisu nadchodzi czas przyspieszenia. Podobnie jak w roku 2016, będziemy konsekwentnie skupiać uwagę na naszych strategicznych celach, aby wzmocnić pozycję Orbisu jako lidera w regionie Europy Wschodniej


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 23 lutego 2017 10:32

oligas
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 23 lutego 2017 17:51:43 przy kursie: 79,42 zł
Czy można prosić o analizę techniczną Orbisu wraz z poziomami wsparć?

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 6 347
Wysłane: 27 lutego 2017 20:36:00 przy kursie: 79,05 zł
Ok, zacznijmy od spojrzenia na 3-letni wykres w ujęciu tygodniowym.

kliknij, aby powiększyć

Mamy do czynienia z typowym odejściem od poziomu historycznego maksimum, spowodowanym prewencyjną realizacją zysków. Kurs Orbisu robi już trzecie podejście pod poziom 80 zł. Pierwsze miało miejsce w 2007 roku, zaś drugie pod koniec 2016. Przy czym kształtowaniu się ubiegłorocznego szczytu nie towarzyszył duży wolumen, co powinno ułatwić pokonanie oporu w przyszłości. Niepokoić może negatywna dywergencja na RSI.
Linia trendy biegnie na poziomie zbliżonym do 69 zł, kolejne solidne wsparcie plasuje się w okolocach 64 zł

Teraz wykres 9-miesięczny w interwale dziennym.

kliknij, aby powiększyć


Podejście pod historyczne maksima przybrało kształt kanału wzrostowego, górny pułap którego w połączeniu z oporem na 80 zł przyczynił się do prewencyjnego zamykania pozycji. Odejściu nie towarzyszył skokowo rosnący wolumen, więc nie ma powodów do paniki.
Najbliższe wsparcia to dwie luki hossy, ale nie należy pokładać w nich zbyt dużej nadziei ze względu na mizerny wolumen towarzyszący ich powstaniu. Wskaźnik Force Indeks praktycznie ich nie zauważył.
Dopóki kurs przebywa w obrębie kanału, to nie ma co zakładać pesymistycznych scenariuszy. Wskaźńiki wyprzedzające nie zapowiadają na razie rychłego wybicia dołem.

Spójrzmy też w górne partie wykresu. Gdyby kupującym udało się pokonać opór 80 zł, to fala wzrostowa mogłaby sięgnąć poziomu 90 zł (161,8% ostatniej fali korekcyjnej).

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 081
Wysłane: 28 kwietnia 2017 09:27:41 przy kursie: 87,00 zł
Trójgwiazdkowy wynik Orbisu – omówienie sprawozdania finansowego GK Orbis za 1 kw. 2017 r.

Okres pierwszych trzech miesięcy w roku nie sprzyja podmiotom z branży hotelarskiej. Mimo to spółka zwiększyła sprzedaż i poprawiła wynik na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat, do czego przyczyniło się nadal korzystne otoczenie. Okres mniejszej aktywności gości spółka wykorzystała na przemeblowania w portfeli aktywów.

Przychody Orbisu wyniosły w 1 kw. roku 266 mln zł, co stanowi wzrost o 7,6 proc. r/r. Obroty z tytułu świadczonych usług hotelarskich zamknęły się kwotą 172,7 mln zł i były o 9 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. Sprzedaż w gastronomii wzrosła o 5,2 proc., natomiast przychody z opłat franczyzowych o 33 proc. r/r.


kliknij, aby powiększyć


Trzeba dodać, że wzrosty obrotów z usług hotelarskich i gastronomicznych pochodzą od niemal takiej samej ilości pokoi. Pomimo, tego że portfel aktywów własnych i w zarządzaniu zmieniał się w trakcie roku to średnia liczba pokoi, która generowała sprzedaż była zbliżona. Zwyżka przychodów wynika z poprawy parametrów operacyjnych. Obłożenie hoteli wzrosło z 55,8 proc. w 1 kw. 2016 r. do obecnych 59,5 proc., natomiast cena za pokój zwiększyła się z 204,9 zł do 212,5 zł. W efekcie kluczowy parametr RevPAR (przychód na 1 dostępny pokój) wzrósł o 10,7 proc. Spółka umiejętnie wykorzystuje większą aktywność klientów do zarządzania ceną i profilem swojego gościa.


kliknij, aby powiększyć


Jak wspomniałem powyżej największą dynamiką cieszyły się przychody franczyzowe. To efekt konsekwentnie prowadzonej polityki spółki i sprzedaży hoteli w niestrategicznych lokalizacjach przy utrzymaniu powiązania za pomocą umowy franczyzowej. Baza (średnia liczba pokojów w hotelach franczyzowanych) zwiększyła się pomiędzy okresami o 43 proc., natomiast sprzedaż z tytułu franczyzy o 33 proc. Oznacza to, że efektywny przychód z pokoju zmalał. Najprawdopodobniej to efekt sprzedaży gorzej zachowujących się obiektów. Tylko w pierwszym kwartale spółka sprzedała i objęła franszyzą dwa hotele w Częstochowie, natomiast kwartał wcześniej hotel w Opolu.

Za wzrostem frekwencji i obrotów (+18,7 mln zł) poszedł oczywiście wzrost kosztów. Koszty usług obcych zwiększyły o 9,9 proc. (5,8 mln zł), czyli mamy wzrost powyżej wzrostu sprzedaży. Orbis informuje, że:

Cytat:
Największy wzrost odnotowały koszty usług obcych, w tym głównie prowizje dla pośredników w sprzedaży, koszty outsourcingu personelu, usługi prania i sprzątania oraz usługi konserwacyjne.


Wyjaśnieniem większej dynamiki kosztów od przychodów raczej nie powinny być usługi sprzątania i pralnicze w sensie wolumenu. Możliwe jednak, że nowe prawo (płaca minimalna, minimalna stawka godzinowa) spowodowały wzrost cenników. O wzroście tej pozycji nie zdecydowała też umowa licencyjna z Accorem. Z odpowiedniej noty wynika, że spółka w 1 kw. kupiła od swojego właściciela usługi za kwotę 8,8 mln zł, wobec 8,5 mln przed rokiem – dynamika mniejsza niż wyniósł wzrost sprzedaży.

O 7,2 proc. (5,8 mln zł.) wzrosły koszty pracownicze, co przy wzroście sprzedaży o 7,6 proc. nie stanowi większego problemu. Wzrost kosztu materiałów i energii to efekt większej sprzedaży w gastronomii. Cieszy spadek pozostałych kosztów rodzajowych, choć nominalnie to tylko 367 tys. zł.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Wzrost sprzedaży i niższe tempo wzrostu kosztów pozwoliły spółce osiągnąć wynik EBITDAR na poziomie 56,9 mln zł wobec 51,4 mln zł w 1 kw. 2016 r. Przypomnę, że EBITDAR to wynik przed uwzględnieniem kosztów posiadania (amortyzacja) lub dzierżawy hotelu. Można powiedzieć, że na tym poziomie wyników spółka pokazuje relację przychodów do zmiennej wartości kosztów.

Koszty dzierżawy hoteli spadły z 24,9 mln zł do 18,8 zł, co wynika z przeprowadzonych operacji wykupu hoteli z lessingów (buyback). Tylko w pierwszym kwartale spółka dokonała takiej operacji dla 5 hoteli w Budapeszcie. Oczywiście w związku z buybackiem wzrosły koszty amortyzacji – 6 mln zł.
Co ciekawe sumaryczne obciążenie z posiadania portfela pomimo teoretycznej optymalizacji w zasadzie się nie zmieniło. W 1 kw. 2017 r. wyniosło 60,4 mln zł natomiast przed rokiem 60,5 mln zł. Niby mamy koszty niższe o niecałe 100 tys., ale trzeba pamiętać, że z własnością wiąże się koszt pieniądza w czasie, czyli albo koszt odsetek od kredytów finansujących transakcję, albo koszt utraconych korzyści od posiadanych środków, gdyby takowe nie zostały wydane na buyback.

W związku z operacjami wykupu porównywanie EBITDA w zasadzie nie ma sensu. Na poziomie operacyjnym Orbis w najsłabszym sezonowo kwartale ograniczył stratę z 9,2 mln zł do 365 tys. zł., do czego w istotnym stopniu przyczyniła się operacja sprzedaży hoteli z portfela na której grupa wypracowała zysk w kwocie 3,95 mln zł. Po korekcie o zdarzenia jednorazowe strata zamknęła się kwotą 3,5 mln zł i była o 5,6 mln zł niższa niż w 1 kw. 2016 r. Efekt poprawy wyników jest w dużej części niwelowany linią finansową sprawozdania. Na poziomie zysku brutto mamy ograniczenie starty o 3,3 mln zł, co wynika z wyższych ujemnych różnic kursowych w tym kwartale. Tarcza podatkowa także była w tym roku niższa, w związku z czym na poziomie netto wynik poprawił się tylko o 2,3 mln zł, co w zasadzie nie oddaje faktycznej poprawy biznesu.

Kwartał był także udany pod względem generowanej przez spółkę gotówki. Przepływy z działalności operacyjnej wyniosły 23,6 mln zł wobec 5,3 mln zł. Proszę zauważyć, że na 18 mln zwyżki cashflow tylko 1/3 pochodzi od mniejszych obciążeń z tytułu kosztów dzierżawy hoteli, które są gotówkowym obciążeniem przeciwnie do amortyzacji.


kliknij, aby powiększyć


Saldo środków pieniężnych w spółce względem końca poprzedniego roku mocno spadło, co wiąże się oczywiście z nakładami na wykupowane hotele (283 mln zł). Przepływy z działalności inwestycyjnej pochłonęły ostatecznie 307 mln zł. W przepływach finansowych mamy tylko wydatki na obsługę zobowiązań (odsetki) bez zmiany salda kredytów, obligacji i pożyczek.

Jak na dołek sezonu hotelarskiego wynik okresu trzeba uznać za dobry. Na razie niestety nie widać wymiernych efektów zmian portfela w grupie na poziomie finansowym. Można jedynie przypuszczać, że gdyby nie operacje wykupu, amortyzacja i tak by wzrosła na skutek prowadzonych modernizacji, a to może zamazać faktyczny wpływ buybacków na wynik. Pozostaje wierzyć w tym miejscu zarządowi spółki na słowo. Wiara ta ma podstawy we wcześniejszych działaniach, a sama spółka nie zawiodła zaufania. W tym miejscu warto wspomnieć obawy rynku o parametry transakcji wykupu hoteli od Accoru. Transakcja w pierwszej chwili wywołała spadku kursu, ale Orbis w późniejszych okresach udowodnił, że operacja zbudowała wartość dla akcjonariuszy spółki. Nie ma powodu nie wierzyć, że tak jest także z buybackami.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 28 kwietnia 2017 10:24

oligas
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 28 kwietnia 2017 18:51:09 przy kursie: 87,00 zł
Mam pytanie do Anty_Teresa - obserwując Orbis i wypracowywane przez nich rezultaty próbuję oszacować tempo poprawy wyników rocznych spółki w przeciągu najbliższych 10 lat. Z jednej strony wydaje mi się, że tempo mogłoby wynosić średnio ok 15%, ale z drugiej po ostatnim raporcie bardziej skłaniałbym się do tempa 7 do max 10%. Tzw szybka liga wg mnie tj. CCC, Amrest, Benefit jest "za szybka" dla Orbisu. A jakie jest niezobowiązujące zdanie na ten temat Autora raportu?

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,549 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +106,66% +21 331,66 zł 41 331,66 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d