pixelg
ORBIS - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5

ORBIS [ORB]

AKTUALNY KURS: 113,00 zł (+0,00%) 08-04-2020 14:11
Kamil Gemra
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 20 lutego 2014 09:06:13 przy kursie: 43,02 zł
Zachęcam wszystkich inwestorów do obejrzenia transmisji z prezentacji wyników finansowych:

http://streamonline.pl/orbis/

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 084
Wysłane: 20 lutego 2014 23:31:13 przy kursie: 43,02 zł
Orbis przez ostatnie lata przechodził restrukturyzację. W 2010 r. podjęto decyzję o dezinwestycji w segmentach innych niż hotelowy. Grupa nie ma obecnie już nic wspólnego z wycieczkami ani z transportem.

Spółka ma stałą bazę przychodową, a jej sprzedaż oscyluje w ostatnich latach wokół 700 milionów złotych. W wynikach widać efekty restrukturyzacji i progresję wyniku na sprzedaży, który w 2013 roku wyniósł 81,7 mln zł. Nominalnie jest to wartość mniejsza niż w roku 2012, ale trzeba pamiętać o kontekście. W 2012 roku w Polsce odbywało się EURO 2012, które można uznać za zdarzenie jednorazowe mocno podwyższające bazę do porównań. W porównaniu do lat wcześniejszych postęp jest znaczący. Średnioroczne tempo wzrostu(CAGR) zysku ze sprzedaży wynosi 22%. Dodatkowo pierwsze półrocze 2013r, było okresem o niskim tempie wzrostu gospodarczego, co także nie sprzyjało wydatkom grupie. Wydatki przy spowolnieniu gospodarczym ograniczają zarówno gospodarstwa domowe jak i przedsiębiorcy.


kliknij, aby powiększyć


Saldo pozostałej działalności praktycznie nie miało wpływu na tegoroczny wynik operacyjny, który osiągnął 81,9 mln zł. Wynik oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych jest o 2,9 mln większy. Dynamika EBIT po wyłączeniu one-off’ów wyniosła minus 5,6 proc., co w świetle EURO i uwarunkowań makroekonomicznych należy uznać za wynik dobry.

Znacząco lepiej wygląda sytuacja w samym drugim półroczu, kiedy doszło do lekkiego ożywienia gospodarczego, a z bazy porównawczej wypadł efekt Euro.


kliknij, aby powiększyć


Dynamika przychodów sięga 5,5 proc., ale na wyniku operacyjnym LFL (like for like) mamy już zwyżkę 50 procentową. To robi wrażenie. Niestety znów mamy zdarzenie zaburzające wynik w postaci szczytu klimatycznego w Warszawie pod koniec roku.

Orbis generuje pokaźne przepływy z działalności operacyjnej. W roku 2013 spółka wycisnęła 158 mln zł gotówki, w porównaniu do 119 przed rokiem. Przy zerowym saldzie zadłużenia taka gotówka daje szerokie możliwości inwestycyjne a także perspektywę dywidendy. Wysokie saldo środków pieniężnych pozwala także uzyskiwać istotne wpływ odsetkowe. W tym roku było 4,2 mln zł na skutek rekordowo niskich stóp procentowych, natomiast w zeszłym okresie aż 7,4 mln. W kosztach finansowych mamy głównie obciążenia z tytułu zwijania dyskonta na długoterminowych świadczeniach pracowniczych.
Grupa Orbis wyceniana jest przez rynek na 2 mld zł, czyli blisko wartości kapitałów własnych płacąc nawet drobną premię.

W raporcie biegłego mamy zastrzeżenie, co do prezentacji gruntów użytkowanych wieczyście. Jego zdaniem bilans a tym samym i kapitał własny jest za długi o ponad 230 mln, bo grunty nabyte nieodpłatnie winny się znaleźć w ewidencji pozabilansowej. Z drugiej strony naliczany od tych gruntów odroczony podatek dochodowy obciążył wynik na kwotę 11 mln zł, co przy raportowanym zysku netto 66 dałoby ostatecznie około 78 mln zł zysku po zmianie prezentacji. Przyjmując taką bazę mamy C/Z na poziomie 26, co pozwala powiedzieć, że rynek w znacznym stopniu już „kupił” dynamikę drugiego półrocza. Mnie osobiście odpowiada stanowisko zarządu spółki póki czas do wygaśnięcia prawa użytkowania jest odległy a szanse na odnowienie spore.

Orbis postawił na rozwój przez franczyzę. Do tej pory oddano już 8 projektów franczyzowych, z czego jeden w tym roku, natomiast do oddania pozostaje jeszcze po 5 w tym i kolejnym roku na co grypa ma podpisane umowy. To powinno także pozytywnie wpłynąć na wyniki kolejnych lat.

Proces restrukturyzacji grupy należy uznać za udany i sprawnie przeprowadzony. Spółka wydaje się ultra bezpieczna ze względu na brak zadłużenia i silną pozycję gotówkową, a także regularne wysokie przypływy pieniężne. Pozostaje czekać na kolejną poprawę wyników finansowych, które powinna być widoczna także w kolejnym kwartale.
Edytowany: 20 lutego 2014 23:36

Kamil Gemra
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 4 marca 2014 18:10:52 przy kursie: 43,10 zł
Przeprowadziliśmy wywiad z dyrektorem finansowym spółki.

Cytat:
StockWatch.pl: W ubiegłym kwartale mocnym wsparciem dla Państwa wyników była listopadowa Konferencja Klimatyczna, która zapełniła pokoje hotelowe. Jak obecnie wygląda frekwencja w hotelach i jakie najciekawsze imprezy zapowiadają się w tym kwartale i w całym roku?

Marcin Szewczykowski: Konferencja klimatyczna, która odbyła się w listopadzie 2013 r., oczywiście wpłynęła pozytywnie na poprawę wskaźników na rynku warszawskim, ale nie tylko to wydarzenie zadecydowało o dobrych wynikach osiągniętych w tym okresie. Już od połowy ubiegłego roku obserwowaliśmy wyraźne ożywienie w nastrojach konsumenckich, co bezpośrednio, pozytywnie przełożyło się na wyniki branży hotelowej. Jeśli chodzi o wyniki pierwszego kwartału, to zawsze podkreślamy, że poziom wskaźników osiąganych w tym okresie nie ma istotnego wpływu na rezultaty uzyskane w skali dwunastu miesięcy. Trzeba pamiętać, że wynik ten zwykle stanowi mniej niż 10 proc. wartości EBITDA w całym roku. Ten rok nie będzie obfitował w wydarzenia o tak dużej skali, jak COP 19, EURO 2012 czy Prezydencja Polski w UE, ale liczymy, że ożywienie w gospodarce będzie sprzyjało utrzymaniu dobrych wskaźników w Grupie Orbis.


Całość: www.stockwatch.pl/artykuly/pos...


Kamil Gemra
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 9 maja 2014 08:22:06 przy kursie: 40,00 zł
Zapraszamy na czat z wiceprezesami Orbisu:
www.stockwatch.pl/czat-inwesto...

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 084
Wysłane: 14 maja 2014 00:10:04 przy kursie: 40,47 zł
Omówienie sprawozdania GK Orbis SA za 1 kw. 2014r.
Grupa zgodnie z oczekiwaniami poprawiła wynik. Tak właśnie należy powiedzieć pomimo nominalnego pogłębienia straty netto o kwotę 4,5 mln.

Działalność Orbisu jest silnie sezonowa. Co do zasady pierwszy kwartał roku jest najgorszy pod względem sprzedaży, a fakt ten ma negatywne skutki dla wyniku okresu. Orbis ma stosunkowo duży udział kosztów stałych. Zjawisko sezonowości widać doskonale na poniższym wykresie:


kliknij, aby powiększyć


Kosmetycznie, ale jednak wzrosły raportowane przychody. Według danych z raportu sprzedaż zwiększyła się o 3,7 mln osiągając ostatecznie poziom 128,5 mln zł. Natura zwyżki jest dość złożona. Powiększeniu obrotów sprzyjało zwiększenie portfela o hotel Novotel w Łodzi. Po eliminacji wpływu nowego obiektu, czyli w ujęciu like for like (LFL) sprzedaż wzrosła o 1,3 pp. Grupa poprawiła zarówno frekwencję w hotelach(0,2 pp.) jak również średnią cenę(+3,1 proc.). Możemy wyróżnić co najmniej dwa czynniki poprawy wskaźników operacyjnych. Pierwszym będzie poprawiająca się sytuacja gospodarcza, natomiast drugim korzystny układ Świąt Wielkanocy, które przesunęły się w tym roku w całości na drugi kwartał.

Koszt własny sprzedaży zwiększył się jedynie o 1,3 proc., przy czym wynikał głównie z powiększenia składu grupy o obiekt w Łodzi. Z podziału rodzajowego wiemy, że spadły koszty materiałów (-1,1 mln)natomiast wzrosły koszty usług obcych(+2,2mln). Koszty materiałów zapewne spowodowały wzrost rentowności brutto na sprzedaży z poziomu 11,3 proc., do uzyskanych w tym roku 12,7 proc. Rosnąca sprzedaż i poprawa rentowności przełożyły się na zwyżkę wyniku brutto o 2,3 mln zł. Koszty operacyjne pozostały praktycznie na tym samym poziomie, co trzeba uznać za pozytyw, skoro baza hotelowa uległa zwiększeniu.

Wynik operacyjny spadł względem roku poprzedniego o 5,8 mln., za co głównie odpowiada brak pozostałych przychodów operacyjnych. Przypomnę, że w pierwszym kwartale zeszłego roku sprzedano hotel Kasprowy w Zakopanem dzięki czemu spółka zaraportowała dodatkowe 8,1 mln zł. Dla pełnego obrazu podstawowej działalności spółki trzeba tę transakcję wyłączyć, co każe weryfikować wnioski dotyczące wyniku. Faktyczny, powtarzalny i pochodzący z podstawowej działalności wynik operacyjny poprawił się o 1,7-1,8 mln., bo wyłączyć trzeba także z okresu porównawczego koszty programu dobrowolnych odejść. Efektów na kosztach pracowniczych pozornie nie widać, ale znów trzeba pamiętać o załodze hotelu w Łodzi, która powiększyła liczbę pracowników.

Linia finansowa zmniejszyła raportowaną stratę operacyjną (-12,7mln) do poziomu 11,8. Orbis nie ma praktycznie zadłużenia, a ze sporego salda gotówki czerpie zyski w postaci odsetek.

Poprawę widać także na poziomie przepływów operacyjnych, gdzie zdarzenia z działalności inwestycyjnej są wyłączane.


kliknij, aby powiększyć


Kluczowe dla rocznego wyniku będą kolejne sezonowo najlepsze dwa kwartały. Po raporcie półrocznym wypadnie nam także błąd oceny wpływu terminu Świąt. Niestety wydarzenia na Ukrainie mogą nie pozostać bez wpływu na polską gospodarkę, a tym samym na poziom przychodów Orbisu.

Na razie jednak wyniki się obiektywnie poprawiają, a trendy są korzystne.
Edytowany: 14 maja 2014 00:12

Kamil Gemra
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 19 maja 2014 10:47:11 przy kursie: 40,39 zł

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 084
Wysłane: 29 sierpnia 2014 01:29:45 przy kursie: 40,56 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Orbis po drugim kwartale 2014r.

Spółka odnotowała kolejny dobry kwartał. Przychody w okresie kwiecień-czerwiec wyniosły 198,3 mln zł, w porównaniu do 192,1 w odpowiadającym kwartale poprzedniego roku. Z jednej strony 3,2 proc. wzrost nie jest wartością rzucającą na kolana, ale ze względu na skalę prowadzonego biznesu, niską stopę inflacji i w końcu niekorzystny układ Świąt Wielkanocnych, które przypadły w całości na drugi kwartał roku, trzeba zwyżkę ocenić pozytywnie.


kliknij, aby powiększyć


Przyczyny skoku obrotów należy szukać w poprawie parametrów operacyjnych. We hotelach własnych udało się poprawić zarówno frekwencję i realizowane ceny, ale poszczególne segmenty zachowały się odmiennie. Hotele budżetowe zmniejszyły frekwencję o 3,6 pp., ale podniosły ceny -4,1 proc., co przełożyło się na spadek przychodu na dostępny pokój. W segmencie wyższym frekwencja wzrosła o 2,3 pp. przy zachowaniu podobnych cen, co dało w rezultacie zwyżkę przychodów na dostępny pokój o 3,5 proc. W przypadku hoteli zarządzanych i franczyzowanych przychód na jeden dostępny pokój się nie zmienił, ale za to wzrosła dynamicznie liczba pokoi na skutek nowych umów.
Jak wspominałem w poprzednim omówieniu, Orbis posiada całkiem spory udział kosztów stałych. Wzrost przychodów w kwocie 6,2 mln przełożył się na wzrost wyniku brutto na sprzedaży w wysokości 5,2 mln, a więc wzrosła także marża w tej linii rachunku zysków i strat


kliknij, aby powiększyć


Całkowite koszty operacyjne(własny, sprzedaży i zarządu) wzrosły zaledwie o 2,1 mln, wobec czego Orbis mógł się pochwalić wynikiem na sprzedaży większym o 4 mln (10 proc.) niż w drugim kwartale poprzedniego roku. Z rachunku rodzajowego wynika, że zwiększeniu uległy koszty pracy (2,3 proc.), materiałów i energii (2,5 proc.) oraz usług obcych (1,6 proc.), ale obniżyła się amortyzacja (-4 proc.). Na to należy jeszcze nałożyć wzrost kosztów wieczystego użytkowania który nie jest niestety do wyciągnięcia dla samego drugiego kwartału. Dane wskazują jednoznacznie na poprawę. Wynik operacyjny rośnie w jeszcze większym stopniu niż zysk ze sprzedaży – 26 proc., co ma związek głównie ze zdarzeniem jednorazowym odnotowanym w zeszłym roku, czyli restrukturyzacją zatrudnienia.
Wynik netto w raportowanym kwartale wyniósł ostatecznie 36,2 mln, czyli o 8,5 więcej niż w okresie porównywalnym. Dobry wynik operacyjny poprawiła jeszcze linia finansowa, gdzie wykazano zysk na sprzedaży w kwocie prawie miliona złotych.

Nieco gorzej przedstawia się sytuacja z przepływami pieniężnymi. Orbis w drugim kwartale wygenerował 73 mln gotówki operacyjnej w porównaniu do 92 mln przed rokiem. Jest to jednak pogorszenie niejako iluzoryczne, spowodowane zmianą kapitału obrotowego, w szczególności obecnym wzrostem należności. W okresie porównywalnym należności spadły, a sam kapitał obrotowy oddał aż 33 mln zł


kliknij, aby powiększyć


Spółka poinformowała, że przedstawi niebawem prognozę wyniku EBITDA. Wydaje się, że obecne tendencje, czyli wzrost cen i frekwencji powinno się udać utrzymać co najmniej w kolejnym kwartale. Sprzyjać zjawisku mogą rozgrywane w paru dużych miastach w Polsce Mistrzostwa Świata w siatkówce. Impreza trwa 3 tygodnie, co powinno przełożyć się na obłożenie hoteli. Dwa duże zlokalizowane w Warszawie – Victoria, Novotel, są świeżo po remoncie, co także powinno wywierać pozytywny wpływ na wyniki.

Pewną niewiadomą pozostają koszty ekspansji. W tym półroczu Orbis wszedł na rynek litewski, na razie za pomocą franszyzy. Otarcie nowego hotelu to najczęściej w pierwszych okresach przewaga kosztów nad przychodami, ale to także inwestycja w przyszły wynik. Spółka informuje także o zwiększających się poziomach obciążeń z tytułu wieczystego użytkowania. Miasta szukają pieniędzy i dokonują masowo aktualizacji wartości nieruchomości od których naliczana jest opłata. Największe zagrożenie drzemie jednak w sytuacji na Ukrainie. Eskalacja napięć i sankcji spowoduje prawdopodobnie mniejszą aktywność biznesu, co odbije się na wynikach Grupy.

Aktualne automatyczne wyceny wskazują na przewartościowanie:
www.stockwatch.pl/gpw/orbis,wy...

Z drugiej strony można powiedzieć, że rynek wycenia spółkę blisko jej wartości księgowej, nawet skorygowanej o wartości niematerialne i prawne, a ponadto istniej miejsce na poprawę wyniku i tego oczekuje rynek.

pplk
Dołączył: 2009-01-10
Wpisów: 117
Wysłane: 21 października 2014 09:15:43 przy kursie: 37,10 zł
Mamusia wydoi córeczkę z kasy? A po co dywidendę wypłacać, jak ma się tylko 52% udziałów i kiedy można zasugerować odkupienie hoteli?

WatchDog
WatchDog PREMIUM
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 560
Wysłane: 21 października 2014 11:42:22 przy kursie: 37,10 zł
Transakcje z właścicielem zawsze są podejrzane, zresztą badają je też urzędy skarbowe pod kątem cen transferowych.
Zobaczmy jak wygląda ta transakcja, przynajmniej z grubsza.

Wg komunikatu
www.stockwatch.pl/komunikaty-s...
ma być sprzedane 8053 pokoje, w tym 1974 własne, 3573 w dzierżawie, 1685 w zarządzaniu i 821 we franczyzie.
Przy cenie 142 mln euro daje to 17,6 tys. euro za pokój. Oczywiście upraszczam to za bardzo, ale można wejść głębiej i zróżnicować stawki.

Aktualnie Orbis ma (wg raportu półrocznego) 11656 pokoi, w tym 9913 własne, 663 w zarządzaniu i 1080 we franczyzie. Struktura jest więc nieco inna, więc będzie tylko przybliżona wycena. Spółka jest wyceniana na 1,8 mld zł, czyli 154 tys. zł za pokój --> ponad 30 tys. euro, a więc dwukrotnie wyżej niż zasygnalizowane parametry transakcji.

Tą drogą można iść dalej i zastanowić się, czy wzrost o 70% za 600 mln zł jest atrakcyjny czy nie. Pamiętając, że jest to transfer aktywów w ramach grupy, czyli coś co by się nie udało bez długich negocjacji, nacisków i zbijania ceny. Tutaj jednak rynek głosuje kursem akcji i na razie transakcja niezbyt mu się podoba. Jak najszybciej trzeba poznać więcej szczegółów, a przede wszystkim sposób sfinansowania i wynikająca z niego struktura kapitału, zadłużenie i koszty obsługi po transakcji.

W międzyczasie warto spojrzeć na modele wycen hoteli, które w przeciwieństwie do innych nieruchomości, są dużo bardziej wdzięczne, a może niewdzięczne do wyceniania - na pewno nie da się tego zrobić tak prosto jak powyżej.

hotelappraisals.com/blog/valua...

Cytat:
Hotel valuation is a subjective process that involves many variables and assumptions. Consequently, the final value or value range can vary greatly from one appraiser to the next. However, it is important to remember that at the end of the day the valuation results must hold up to the “reasonable appraiser” test.


www.personal.psu.edu/jwo3/Hote...(AVM)%20Article.pdf

tourism.blogs.ie.edu/files/201...

ryan.com/Assets/Downloads/Arti...
Edytowany: 21 października 2014 12:16

pplk
Dołączył: 2009-01-10
Wpisów: 117
Wysłane: 21 października 2014 16:31:55 przy kursie: 37,10 zł
Nie podoba mi się to przeliczenie. Moim zdaniem za bardzo upraszcza, chociażby z tego względu, ze 85% pokoi Orbisu to są jego pokoje. A tu miałby kupić 24% własnych pokoi.
Edytowany: 21 października 2014 16:36


rafsty
rafsty PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 278
Wysłane: 21 października 2014 18:22:47 przy kursie: 37,10 zł
Przeliczenie jest bardzo ok jako punkt wyjścia do dalszego dzielenia włosa na czworo. Jak ktoś chce, może się dalej bawić, ale już widać pewne zależności.

Z wyliczeń WD widać, że cena za sztukę (pokój) wynosi 17,6k€, ale tak naprawdę Accor zjada ciastko i ma ciastko. Przynajmniej część. Przy 52% udziału w akcjonariacie sprzedaje efektywnie tylko 48% tych pokoi. 17,6 / 0,48 = 36,6k€. Tyle kosztowałyby, gdyby sprzedać je kompletnie osobie trzeciej. Tymczasem 154 tys. zł. / 4,2 (złotych za euro) daje... 36,7k€. Dla dzisiejszego NBP-owskiego 4,23 wychodzi 36,4k€. Cena wydaje się więc na pierwszy rzut oka godziwa i mam wrażenie, że ktoś to tak na dzień dobry policzył, żeby zapuścić rybkę.

Teraz strony powinny zająć się uszczegóławianiem sprawy i negocjacjami. Gdyby to była arm's length transaction. Bo to, co piszesz o strukturze pokoi, sugeruje, że cena jest jednak za wysoka. Do tego dochodzi wspomniana kwestia finasowania. Tutaj też Matka bierze całą cenę za sprzedaż, ale odsetkami od ewentualnego kredytu dzieli się z mniejszością. Prawie po połowie.

Sądząc po reakcji kursu, parę osób już wzięło podobne wyliczenia pod uwagę.

pplk
Dołączył: 2009-01-10
Wpisów: 117
Wysłane: 22 października 2014 11:54:35 przy kursie: 37,88 zł
W sumie tak, ponieważ na podstawie przekazanych informacji trudno o równie szybkie oraz dokładniejsze przeliczenie.
Jednak martwi duży udział pokoi dzierżawionych i franczyzowych. Dzisiaj są, jutro ich nie ma.
To nie to samo co własne.
Zobaczymy, co n to fundusze. Siedzą tutaj dla dywidendy. Orange też robił podobne ruchy z TP, ale co roku płacili wszystkim. A tutaj zostanie dla wszystkich akcjonariuszy zadłużenie.
Kiedy będzie dywidenda? Chyba nie szybko.

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 533
Wysłane: 20 listopada 2014 09:47:13 przy kursie: 39,19 zł
Za niecały kwadrans startuje czat inwestorski z z przedstawicielami zarządu Orbis SA: Ireneuszem Węgłowskim, Wiceprezesem Spółki oraz Marcinem Szewczykowskim, CFO. Już można zadawać pytania.

www.stockwatch.pl/czat-inwesto...

kartofel
Dołączył: 2010-07-16
Wpisów: 3
Wysłane: 14 grudnia 2014 13:15:50 przy kursie: 41,00 zł
Mam pytanie szukam, które biuro maklerskie zajmuje się rachunkiem technicznym akcji pracowniczych Orbisu.
Czy może trzeba iść do obojętnie którego b. maklerskiego z dowodem oni po prostu zrobią transfer do swojego założonego konta maklerskiego

Lukasz Konopko
Grupa: Bus Driver, SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-06-22
Wpisów: 493
Wysłane: 8 stycznia 2015 11:03:29 przy kursie: 43,37 zł
Orbis ostatecznie sfinalizował transakcję zakupu aktywów od swojego głównego akcjonariusza Accoru. Inwestycja ma pozwolić na skokowe zwiększenie działalności.
Cytat:
Dzięki transakcji giełdowa spółka stała się właścicielem sieci 46 hoteli w Europie Środkowej (38 istniejących oraz 8 planowanych). Jednocześnie Orbis zawarł generalną umowę licencyjną (Master License Agreement). Umowa daje prawo do prowadzenia działalności hotelowej pod markami należącymi do Accor w 16 krajach: Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Estonii, Litwie, Łotwie, Macedonii, Mołdawii, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i Węgrzech. Przez minimum 10 lat prawo to będzie przysługiwało Orbisowi na wyłączność.

>> Link

Lukasz Konopko
Grupa: Bus Driver, SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-06-22
Wpisów: 493
Wysłane: 8 stycznia 2015 13:42:35 przy kursie: 43,37 zł
kartofel napisał(a):
Mam pytanie szukam, które biuro maklerskie zajmuje się rachunkiem technicznym akcji pracowniczych Orbisu.
Czy może trzeba iść do obojętnie którego b. maklerskiego z dowodem oni po prostu zrobią transfer do swojego założonego konta maklerskiego


Uzyskałem taką odpowiedź ze spółki:

Cytat:
Deponentem akcji pracowniczych Orbis jest Dom Maklerski mBanku. Poniżej przesyłam dane kontaktowe, w kwestii technicznej niech klient zwróci się bezpośrednio z zapytaniem do:

Dom Maklerski mBanku S.A.
ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa
Sekretariat:
tel.: 22 697 47 00
fax: 22 697 48 20
Infolinia:
tel.: 22 697 49 49
(pn - pt 7:00 - 19:30)


sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 533
Wysłane: 21 stycznia 2015 12:42:28 przy kursie: 41,00 zł
Cytat:
- Patrząc na same wskaźniki operacyjne to dobrze wygląda wzrost frekwencji, który jednak został okupiony niższą ceną za pokój, co widoczne było zarówno w segmencie ekonomicznym jak i segmencie wyższym. – ocenia Marcin Stebakow, analityk DM BPS.


wiadomosci.stockwatch.pl/nizsz...

Lukasz Konopko
Grupa: Bus Driver, SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-06-22
Wpisów: 493
Wysłane: 19 lutego 2015 09:50:24 przy kursie: 45,30 zł
Zapraszamy na czat inwestorski z przedstawicielami zarządu Orbis SA: Ireneuszem Węgłowskim, wiceprezesem spółki oraz Marcinem Szewczykowskim, CFO. Tematem spotkanie będzie omówienie wyników za 2014 r.

Można już zadawać pytania.
>> CZAT

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 084
Wysłane: 19 lutego 2015 10:53:46 przy kursie: 45,30 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Orbis SA na koniec 2014r.

To był kolejny dobry kwartał w wykonaniu GK Orbis. Spółka konsekwentnie małymi kroczkami poprawia wyniki. Dzieje się to zarówno za sprawą wyciskania przychodów jaki i kontroli kosztów organizacji, ale po kolei.

Przychody w IV kwartale wyniosły 176,8 mln zł i były wyższe o 7,7 mln (4,5 proc.) w ujęciu r/r.
Delikatnie wzrosła marża, wobec czego nadwyżka w sprzedaży przetransformowała się na zwyżkę w kwocie 3,6 mln (7,7 proc.) na poziomie zysku brutto ze sprzedaży.


kliknij, aby powiększyć


Wzrosty w najwyższych liniach rachunku wyników mają swoją podstawę głównie we wzroście frekwencji, bo średnia cena za pokój spadła. Obniżka cen ma związek z wysoką bazą porównawczą - w IV kw. 2013 r. w Warszawie odbywała się konferencja klimatyczna, co hotele wykorzystały do podwyżki cen.


kliknij, aby powiększyć


Wypadkowa frekwencji/obłożenia i oferowanej ceny wypadła jednak korzystnie. Przychody na oferowany pokój wzrosły o 3,73 zł (3,1 proc.)do poziomu 122, 43 zł.


kliknij, aby powiększyć


Co więcej, poprawa jest widoczna w każdym kwartale tego roku! Wraz ze wzrostem sprzedanych pokoi nie może zatem dziwić wzrost sprzedaży. Grupa notuje także sukcesy na polu zarządzania kosztami organizacji. Jak już wspomniałem wyżej wzrosła marża brutto na sprzedaży, choć w tym miejscu mamy ewidentnie do czynienia ze zmianą relacji kosztów stałych i zmiennych – udział amortyzacji w przychodach spada. Dodatkowo Orbisowi udało się obniżyć zatrudnienie – spadek o 1,5 proc. w porównaniu do końca 2013r. Koszty organizacji w IV kwartale jednak delikatnie wzrosły:


kliknij, aby powiększyć


Głównie za sprawą kosztów sprzedaży (+600 tys. zł; +10 proc. r/r), gdzie mamy wydatki reklamowe. Cóż, wzrost obłożenia hoteli, a także wzrost liczby franszyzy nie wziął się z niczego. Na poziomie kosztów ogólnego zarządu mamy w zasadzie stagnację (+0,9 proc. r/r). Finalnie na poziomie zysku ze sprzedaży grupa odnotowała zwyżkę o 2,7 mln zł, czyli 15,6 proc. Wynik operacyjny za to rośnie mocniej – 6,6 mln, lub w wartości względnej 42 proc.


kliknij, aby powiększyć


Pozostała działalność w tym kwartale przyniosła wynik dodatni na kwotę 2 mln zł, natomiast rok temu było to 1,9 mln zł straty. Co prawda nie ma not do sprawozdania za 3 kw, więc nie da się wyekstrahować danych za sam IV kw., ale pewne wnioski da się wyciągnąć z kwot nominalnych w notach rocznych. Prawdopodobnie większe zyski udało się wykazać na sprzedaży nieruchomości, a dodatkowo niższe były odpisy na aktywach trwałych. Być może w zeszłym roku były dodatkowe obciążenia z programu dobrowolnych odejść.

Jak widać na powyższym wykresie spółka odnotowała także ekstra zyski na działalności finansowej. Niestety także nie ma not do sprawozdania po 3 kw, ale podobnie można się domyślać, że odpowiadają za ten fakt zdarzenia jednorazowe w postaci wyceny forwardów i dodatnich różnic kursowych. W pierwszej chwili czytelnika może dziwić skąd w spółce działającej na terenie Polski i ponoszącej głownie tutaj koszty efekty zmiany kursów walutowych, ale trzeba pamiętać, że Orbis w IV kwartale negocjował objęcie części aktywów od głównego właściciela, zbierał środki na część finansowaną z kapitału własnego i prawdopodobnie zabezpieczył koszt transakcji.

Wynik netto (23 mln zł) wygląda bardzo dobrze – wzrost o 10,7 mln zł, czyli o 89 proc. Problem w tym, że w dużej mierze jest niepowtarzalny, bo za zdarzenia jednorazowe należy uznać zarówno większą aktywność na sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych jak również różnice kursowe i wycenę forwardów. Całość wyniku IV kwartału tradycyjnie pokryta jest sporymi przepływami operacyjnymi -57 mln zł.

Cały rok także był udany. W długoterminowej perspektywie widać pewne zjawiska jeszcze mocniej. Przychody teoretycznie nie rosną, ale trzeba pamiętać o sprzedaży transportowej części Orbisu. Za to sukcesywnie poprawia się wynik brutto i co ważniejsze wynik netto na sprzedaży:


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Inne linie są często zaburzane nieco przez zdarzenia jednorazowe, a w zasadzie rzadko powtarzalne jak sprzedaż nieruchomości. W 2011 r. były to miedzy innymi hotel Cracovia (sprzedany do Echo Investment) i nieruchomości hotelu Bristol

W ujęciu długoterminowym widać, że obrany przez grupę kierunek jest słuszny i służy budowaniu wartości dla akcjonariuszy. Pewne emocje wywołała decyzja o zakupie grupy hoteli od Accor, czyli głównego właściciela, jednak cena sprzedaży wydaje się być fair, z poszanowaniem dla drobnych akcjonariuszy. Kluczowym pytaniem pozostaje, czy Orbis jest w stanie uzyskać na tej transakcji jakieś synergie. Wiemy, choćby z obrazu długoterminowego, że Orbis potrafi wydusić coraz więcej z posiadanych aktywów, ale nie do końca da się powiedzieć, czy nie jest to przypadkiem efekt wdrożonych standardów przez właściciela, a więc Accor. Może się tak zdarzyć, że hotele nabyte obecnie przez Orbis prosperują lepiej niż obecne aktywa grupy i niewiele da się tam poprawić. To pewnego rodzaju ryzyko, ale skoro zarząd do tej pory podejmował dobre decyzje, to należy oczekiwać, że i transakcja z właścicielem w dłuższym terminie przyniesie korzyści dla akcjonariuszy, tym bardziej, że spółka nie zamierza zmniejszać w związku z transakcją poziomu dywidendy.

>>>Wyceny automatyczne są tutaj!
>>>Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj!


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 084
Wysłane: 14 maja 2015 13:57:00 przy kursie: 54,00 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Orbis po 1 kw. 2015 r.

Grupa Orbis w pierwszym kwartale przejęła część hoteli od swojej spółki matki czyli Accoru. W skład grupy weszło dodatkowe 38 hoteli zlokalizowane w 12 krajach. Obecnie Orbis stał się liderem na rynku Europy środkowej i wschodniej. Zmiany kapitałowe zmieniły także podejście zarządu spółki do prezentacji wyników. Pojawił się rachunek segmentowy, ale także zmieniono układ rachunku zysków i strat na układ porównawczy.

Spółka wprowadziła także nowy parametr – EBITDAR. Do tej pory zarząd koncentrował się na wskaźniku EBITDA, ale zmiana struktury posiadanych hoteli spowodowała nieporównywalność danych. Wszak inny wynik EBITDA będzie generował hotel własny gdzie w EBITDA koszt jego posiadana jest eliminowany przez amortyzację, a inny hotel dzierżawiony, którego koszt posiadania objawi się w EBITDA. Spółka wprowadziła więc EBITDAR, w którym eliminowane są koszty najmu nieruchomości hotelowej. W mojej opinii i tak najlepszy do oceny wyników jest EBIT i zysk netto pozbawiony zdarzeń jednorazowych, w którym obydwa koszty finansowania hotelu są uwzględnione. EBITDAR ze względu na eliminację gotówkowych kosztów najmu traci przydatność jako estymator przepływów operacyjnych.

Skonsolidowane przychody GK Orbis wyniosły w pierwszym kwartale 229 mln zł w stosunku do 128 raportowanych przed rokiem. Wzrost oczywiście wynika przede wszystkim z akwizycji nowych hoteli do grupy, ale nie tylko. Mówią o tym przedstawione dane proforma, które pokazują jakie byłyby wyniki gdyby nabyte hotele należały do spółki już przed 1 stycznia 2014 r. W takim ujęciu mamy wzrost przychodów o 12,6 proc., co jest wartością zaskakująco dużą.


kliknij, aby powiększyć


Motorem poprawy wyników jest znacznie lepszy przychód z jednego dostępnego pokoju, który wyniósł dla hoteli własnych i dzierżawionych 105,00 zł, w porównaniu do 89,70 zł w roku poprzednim dla „starego” Orbisu i 92,20 zł dla danych proforma. Kluczowe dla poprawy przychodów było obłożenie, co widać na poniższym wykresie:


kliknij, aby powiększyć


Z danych geograficznych wynika, że poprawa miała miejsce głównie w Polsce i na Węgrzech. W kraju frekwencja wzrosła o 16 punktów procentowych przy spadku średniej ceny o 3 proc. (dla danych proforma), natomiast na Węgrzech obłożenie zwiększyło się o 4,3 punktu procentowego przy wzroście średniej ceny o 5,1 proc, ale nadal obłożenie w hotelach zlokalizowanych u Madziarów jest najniższe w grupie. Warto także zauważyć, że wzrost frekwencji nastąpił w obydwu segmentach cenowych (7,1 pp. w hotelach ekonomicznych i 6,9 p.p. dla hoteli klasy średniej i wyższej). Korekta ceny zaś dotyczyła głównie segmentu ekonomicznego (spadek o 6,2 proc.).

Pomimo wzrostu średniego obłożenia pierwszy kwartał jest sezonowo najsłabszy i z reguły spółka generuje w nim stratę. Podobnie było w tym kwartale. Strata operacyjna wyniosła 18,5 mln zł, w porównaniu do 12,7 mln w roku ubiegłym. Większa liczba hoteli to niestety także większa strata w pierwszym kwartale. Trzeba także dodać, że wynik okresu jest obciążony kosztami restrukturyzacji i innych zdarzeń jednorazowych na kwotę 2,5 mln zł. Na poziomie netto strata rośnie przede wszystkim z powodu pojawienia się długu odsetkowego. Przypomnę, że nabycie hoteli od Accoru finansowane było w 80 proc. kredytem. - w bilansie pojawiło się 474 mln zł zobowiązań odsetkowych. Koszty odsetek obciążyły wynik kwotą 4 mln zł, wobec czego na poziomie netto mamy 22 mln straty.

Na poziomie EBITDA mamy 18 mln powtarzalnego zysku wobec ponad 6 w roku poprzednim. Po uwzględnieniu zapłaconych odsetek mamy 13 mln w relacji do 6 przed rokiem. Poprawę na poziomie EBITDA obciążonej kosztami odsetkowymi teoretycznie można łączyć z nabyciem hoteli od Accoru, ale chyba to efekt przede wszystkim lepszego makro i wyższej frekwencji, a także sprawności w pozyskiwaniu klientów. Z drugiej strony nabycie hoteli wiązało się także z podpisaniem nowej, bardziej korzystnej umowy z Accorem w sprawie opłat franczyzowych. Z oceną transakcji i jej wpływem na budowanie wartości trzeba jeszcze poczekać.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 14 maja 2015 14:23

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,796 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +105,95% +21 190,00 zł 41 190,00 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d