pixelg
PHARMENA - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7

PHARMENA [PHR]

AKTUALNY KURS: 10,90 zł (-3,11%) 30-11-2020 17:00
mdd
0
Dołączył: 2011-06-05
Wpisów: 520
Wysłane: 28 maja 2013 12:04:24 przy kursie: 8,99 zł
krótko i na temat, dokładny opis działalności na stronie spółki:
www.pharmena.pl

Cytat:
PHARMENA SA to dynamicznie rozwijająca się, publiczna spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. Działalność Spółki koncentruje się w obszarach dotyczących prowadzenia badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym, produkcji innowacyjnych dermokosmetyków i wdrożeniu na rynek innowacyjnego suplementu diety stosowanego do zaspokajania szczególnych potrzeb żywieniowych w profilaktyce miażdżycy.Akcjonariat

Cytat:
Zgodnie z posiadanymi przez Zarząd Pharmena S.A. informacjami struktura akcjonariatu Spółki przedstawia się następująco:

45,83 % - Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi wraz ze spółkami zależnymi *
15,60 % - Jerzy Gębicki
10,66 % - Konrad Palka
6,42 % - Anna Sysa-Jędrzejowska
5,21 % - Max Welt Holdings Limited z siedzibą Larnaca, Cypr
16,29 % - pozostali akcjonariusze (w tym krajowe fundusze inwestycyjne)

Akcji w wolnym obrocie (free float) 16,29 %REKOMENDACJE:
2013-02-20 Dr Kalliwoda Research KUPUJ Cena docelowa: 18.15 zł
Cytat:
Analitycy Dr. Kalliwoda Research, w raporcie z 20 lutego 2013 r., rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Pharmeny od zalecenia "kupuj".
Cena docelowa została ustalona na 18,15 zł.
"Rozpoczynamy wydawanie rekomendacji dla Pharmeny z 12- miesięczną ceną docelową 18,15 zł i zaleceniem kupuj. Nasza wycena stanowi średnią ważoną metody Sum-of-the-Parts (70 proc.) oraz grupy porównawczej (30 proc.). Uważamy, iż obecna wycena rynkowa spółki w ogóle nie uwzględnia wartości leku 1-MNA" - napisano w raporcie.

PHARMENA SA - Kalliwoda raport analityczny


Od czasu wydania rekomendacji spółka otrzymała patenty w Europie i USA, została również zakwalifikowana do segmentu NC Lead.


Najważniejsze informacje płynące ze spółki od początku bieżącego roku (chronologicznie):


2013-05-17 Złożenie wniosku o autoryzację 1-MNA jako nowego składnika żywności

2013-05-16 Opracowanie formulacji suplementu diety 1-MNA

2013-04-25 Pozytywne wyniki badania biodostępności dot. bezpieczeństwa stosowania 1-MNA

2013-04-03 Uzyskanie patentu w USA

2013-03-29 Zakwalifikowanie PHARMENA S.A. do segmentu NC Lead

2013-03-22 Uzyskanie patentu w Europie

2013-02-27 Rozpoczęcie badań klinicznych leku 1-MNA

2013-02-22 Uzyskanie zgody na przeprowadzenie badań biodostępności leku 1-MNA

2013-02-11 Podpisanie umowy na opracowanie formulacji suplementu diety 1-MNA

2013-02-01 Złożenie projektu aplikacji o autoryzację 1-MNA jako nowego składnika żywności

2013-01-30 Wybór kraju rejestracji suplementu diety 1-MNA

2013-01-08 Zakończenie oceny formalnej wniosku do Health Canada o wydanie zgody na badania biodostępności leku 1-MNA


aktos
0
Dołączył: 2013-10-07
Wpisów: 3
Wysłane: 7 października 2013 12:25:52 przy kursie: 9,99 zł
Na takie informacje nie zawsze giełda reaguje hop-siup w farmaceutykach i medykach. Nawet dobra wiadomość jest często obserwowana i analizowana w dłuższej perspektywie czasu. Czasami potrzeba kilku mniejszych sukcesów, żeby w tej branży skoczyło. Co innego wielki przełom, ale to już inny wątek.

mdd
0
Dołączył: 2011-06-05
Wpisów: 520
Wysłane: 28 października 2013 14:45:38 przy kursie: 10,59 zł
Pharmena rozszerza rynek zbytu o Ukrainę

www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl...

Cytat:

PHARMENA SA rejestracja suplementu diety na Ukrainie

Zarząd Pharmena S.A.[...] informuje, iż w dniu 28 października 2013 r. otrzymał certyfikat z Państwowej Służby Sanitarno-Epidemiologicznej Ukrainy, dopuszczający do obrotu suplement diety Dermenum Complex na terenie Ukrainy. W czerwcu b.r. Spółka Pharmena zawarła umowę z firmą Medex dotyczącą sprzedaży na terenie Ukrainy suplementu diety pod marką Dermenum Complex. W Polsce suplement diety sprzedawany jest pod marką Dermena Complex w segmencie skóra, włosy, paznokcie.

Rozpoczęcie współpracy z Medex jest realizacją strategii mającej na celu rozszerzenie kanałów dystrybucji o nowe zagraniczne rynki zbytu, co pozwoli na dotarcie do nowej grupy odbiorców. Dotychczas Spółka nie prowadziła sprzedaży produktów na Ukrainie. Zarząd Pharmena S.A. szacuje, iż współpraca z Medex w ciągu najbliższych kilku lat może się przyczynić się do zwiększenia przychodów Spółki ze względu na sprzedaż produktu na nowym rynku zbytu, jakim jest Ukraina.
mdd
0
Dołączył: 2011-06-05
Wpisów: 520
Wysłane: 12 listopada 2013 12:55:25 przy kursie: 10,94 zł
Raport miesięczny, 60% wzrost przychodów r/r ze sprzedaży dermokosmetyków.

www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl...

mdd
0
Dołączył: 2011-06-05
Wpisów: 520
Wysłane: 14 listopada 2013 11:43:16 przy kursie: 10,92 zł
Jest i raport kwartalny, dane skonsolidowane:
wzrost przychodów o 48% r/r
wzrost zysku ze sprzedazy (brutto) o 43% r/r
skonsolidowana strata netto niższa o 63% w stosunku do tej rok temu (412tys w stosunku do 1,027 mln rok wcześniej)


netto mamy nadal stratę ze względu na ogromne koszty badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym oraz w obszarze wdrożenia na rynek innowacyjnego suplementu diety


jednostkowo, wyłączając koszty badań mamy jeszcze lepszy wynik
przychody netto ze sprzedaży - wzrost o 42% r/r
zysk ze sprzedaży - wzrost o 96% r/r
zysk z działalności operacyjnej - wzrost o 100% r/r
zysk brutto - wzrost 66% r/r
zysk netto - wzrost 63% r/rSpółka się dynamicznie rozwija w obszarze sprzedaży lecz niestety koszty badań i wdrażania nowych specyfików na dzień dzisiejszy pochłaniają jej zyski. Te koszty nie są jednak stałe, po zakończeniu badań przyjdzie czas na zlizywanie śmietanki hello1


www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl...


Cytat:

Działalność Grupy Kapitałowej Emitenta w obszarze dermokosmetyków jest rentowna na wszystkich poziomach wyników. Natomiast działalność Grupy w obszarze badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym oraz w obszarze wdrożenia na rynek innowacyjnego suplementu diety generuje obecnie wyłącznie koszty, które są znaczącym wydatkiem z punktu widzenia pozycji finansowej Grupy Kapitałowej, co powoduje, że Grupa Kapitałowa na poziomie skonsolidowanym wykazuje ujemną rentowność. W przypadku komercjalizacji leku przeciwmiażdżycowego oraz wdrożenia do sprzedaży suplementu diety obszary te będą generować znaczące przychody, które mogą mieć istotny pozytywny wpływ na wyniki finansowe i sytuację majątkową Grupy Kapitałowej.
Edytowany: 14 listopada 2013 11:48

mdd
0
Dołączył: 2011-06-05
Wpisów: 520
Wysłane: 15 listopada 2013 11:19:15 przy kursie: 11,70 zł
Info: w przyszłą środę ważyć się będą losy 1-MNA jako nowego składnika żywności. Przełom puka do drzwi


Inwestorzy chyba docenili informację, gdyż na chwilę obecną mamy kurs +10%

www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl...

Cytat:

PHARMENA SA informacja o postępie projektu suplementu diety 1-MNA
Raport Bieżący nr 79/2013

Zarząd PHARMENA S.A. w nawiązaniu do Strategii Spółki na lata 2012-2015 (opublikowanej w raporcie bieżącym nr 16/2012 z dnia 13.04.2012 r.) oraz komunikatu o akceptacji wniosku o autoryzację 1-MNA jako nowego składnika żywności (opublikowanego w raporcie bieżącym nr 64/2013 z dnia 19.09.2013 r.) informuje, że w dniu 14 listopada powziął informację, że wniosek o autoryzację 1-MNA jako nowego składnika żywności w trybie art. 4 rozporządzenia nr 258/97 zostanie poddany ocenie na najbliższym posiedzeniu Advisory Committee on Novel Foods and Processes (ACNFP), które planowane jest na 20 listopada b.r.
Procedura określona przepisami art. 4 Rozporządzenia 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r., dotyczy żywności i jej składników, które nie posiadają historii bezpiecznego spożycia we Wspólnocie, tzn. nie były używane w żywności przed 15.05.1997 r. w żadnym Państwie Członkowskim UE. Celem poddania 1-MNA tej procedurze jest dowiedzenie za pomocą dostępnych dla PHARMENA S.A. badań i publikacji naukowych bezpieczeństwa jego stosowania w proponowanym zakresie. W ramach procedury podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie nowego składnika żywności do obrotu we Wspólnocie składa wniosek do Państwa Członkowskiego, w którym produkt ma być wprowadzony na rynek po raz pierwszy. Dodatkowa ocena naukowa na szczeblu europejskim może okazać się niezbędna, wówczas dokona jej Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Po przeprowadzeniu pełnej oceny Komisja Europejska wydaje decyzję zezwalającą na wprowadzenie do obrotu nowej żywności.

Pozytywne przeprowadzenie procesu autoryzacji umożliwi wprowadzenie suplementu diety na rynki krajów Unii Europejskiej.

Suplement diety zawierający 1-MNA będzie innowacyjnym produktem posiadającym zdolność do wpływania na biomarkery ryzyka schorzeń układu sercowo-naczyniowego oraz do stymulowania produkcji endogennej (naturalnej) prostacykliny. Niski poziom prostacykliny w organizmie zwiększa ryzyko wystąpienia miażdżycy. Badania wykazały, że stężenie endogennego 1-MNA w organizmie człowieka maleje wraz z wiekiem. Dzięki suplementacji diety 1-MNA można wpływać na poziom 1-MNA w organizmie, a tym samym stymulować wydzielanie prostacykliny ograniczając ryzyko powstania miażdżycy.

mdd
0
Dołączył: 2011-06-05
Wpisów: 520
Wysłane: 19 listopada 2013 09:43:40 przy kursie: 12,30 zł
Zobaczcie co tu się stało na wykresie pod koniec września:


kliknij, aby powiększyć


linie trendów (średnie kroczące) przedstawiają się następująco

niebieska: SMA 15-dniowa
różowa: SMA 45-dniowa
żółta: SMA 100-dniowa

Od czerwca do końca września SMA konsolidowały aby pod koniec września SMA-15 najpierw przecięła w górę silniejszą SMA-45 i zaraz po tym sma45 dała radę przeciąć w górę SMA-100 potwierdzając zmianę trendu. Minął już ponad miesiąc od przecięcia się tych lini więc wybicie zostało niejako przypieczętowane.


Wg mnie zarówno fundamentalnie (bardzo dobre perspektywy spółki) jak i teraz również technicznie Pharmena jest w trendzie wzrostowym.


Plus - Jutro rozpatrzenie wniosku o zatwierdzenie 1-MNA jako nowego składnika żywienia.
Edytowany: 19 listopada 2013 09:47

mdd
0
Dołączył: 2011-06-05
Wpisów: 520
Wysłane: 28 listopada 2013 09:23:29 przy kursie: 12,97 zł
Powoli się zaczyna!

www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl...

Cytat:

Zawiadomienia dotyczą dokonanych przez osobę bliską związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki na rynku NewConnect w obrocie wtórnym następujących transakcji:
kupno w dniu 20.11.2013 r. 2.236 akcji, po średniej cenie 12,37 zł za akcję,
kupno w dniu 22.11.2013 r. 603 akcji, po średniej cenie 12,33 zł za akcję.

mdd
0
Dołączył: 2011-06-05
Wpisów: 520
Wysłane: 28 listopada 2013 13:27:21 przy kursie: 12,97 zł
podchodząc jeszcze raz do tematu zastanawiam się czy tu przypadkiem nie było wykorzystania informacji poufnej przed tą tranzakcją kupna. Może być takie domniemanie.

W środę 20-tego listopada było spotkanie komitetu ACNFP w sprawie zatwierdzenia 1-mna jako nowego składnika żywności. Tego samego dnia i dnia następnego człowiek blisko powiązany z członkiem rady nadzorczej dokonuje zakupu akcji spółki. Po spotkaniu w sprawie 1-mna decyzja ani żadne info nie zostały jeszcze upublicznione. Spółka zapewne (jak poprzednio) została poinformowana emailowo o bieżącym procesie wraz z ewentualną listą wytycznych do uzupełnienia.


Ann
0
Dołączył: 2012-04-11
Wpisów: 703
Wysłane: 1 grudnia 2013 23:21:51 przy kursie: 14,90 zł
Gratuluję mdd.
Zwróć uwagę, że inne spółki z tego sektora też zaczęły niedawno rosnąć.
Na piątkowej sesji Blirt wzrósł o 17 %, Readgene 15 %, Selvita w ostatnim miesiącu to jakieś 100 % wzrostu. Wcześniej kompletnie niezauważane i totalnie niepłynne. A w USA przez ostatni rok Nasdaq biotech wzrósł o 61 %

finance.yahoo.com/echarts?s=%5...

a Nasdaq healthcare ponad 50 %

finance.yahoo.com/echarts?s=%5...

Być może i u nas ten sektor został właśnie dostrzeżony i rozpoczęły się wzrosty.
Druga sprawa, to fakt, że po latach pracy i badań w końcu te spółki pokazują, że mają ciekawe produkty. Jeszcze nie zyski, ale produkty, które można sprzedawać na rynkach światowych.
Edytowany: 7 lipca 2019 18:12


cad_man
0
Dołączył: 2011-07-29
Wpisów: 1 159
Wysłane: 2 grudnia 2013 22:06:43 przy kursie: 15,00 zł
mdd napisał(a):
podchodząc jeszcze raz do tematu zastanawiam się czy tu przypadkiem nie było wykorzystania informacji poufnej przed tą tranzakcją kupna. Może być takie domniemanie.

W środę 20-tego listopada było spotkanie komitetu ACNFP w sprawie zatwierdzenia 1-mna jako nowego składnika żywności. Tego samego dnia i dnia następnego człowiek blisko powiązany z członkiem rady nadzorczej dokonuje zakupu akcji spółki. Po spotkaniu w sprawie 1-mna decyzja ani żadne info nie zostały jeszcze upublicznione. Spółka zapewne (jak poprzednio) została poinformowana emailowo o bieżącym procesie wraz z ewentualną listą wytycznych do uzupełnienia.hmm raczej wydaje się, że ktoś blisko związany z członkiem RN grał w ciemno - ACNFP na razie tego nowego suplementu diety nie zarejestrował - przynajmniej nigdzie nie ma o tym wzmianki...
No to się ten ktoś chyba przeliczył - na dzień dzisiejszy oczywiście...
Natomiast można znaleźć w necie info z 18 listopada odnośnie kolejnych (przynajmniej ja to tak zrozumiałem) "wątpliwościach" odnośnie tego cudownego suplementu...
Koniec końców wg mnie - jak napisał mdd - poszły do Pharmeny kolejne prośby o dodatkowe wyjaśnienia. Nie wiem jak wygląda procedura rejestracji suplementu w UK i czy może ona być wydana między kolejnymi posiedzeniami komitetu czy nie, ale następne posiedzenie komitetu dopiero 12 lutego 2014 r.
Jeśli suplement zostanie zarejestrowany w terminie po przyszłorocznym posiedzeniu komitetu to trochę to chyba psuje założenia biznesowe Pharmeny, gdzie chyba zakładano sprzedaż tego nowego suplementu jeszcze w 2013 r....
EDIT:
wydaje mi się, że główne zastrzeżenia ACNFP dotyczy bezpieczeństwa stosowania 1_MNA, jeśli tak by było to pod znakiem zapytania stoi nie same badanie kliniczne 1_MNA ale jego wyniki...
więc: albo ktoś z Pharmeny odpowiedzialny za proces uzyskania zgody na dopuszczenie tego suplementu diety nie dołączył wszystkich dokumentów z badań mogących rozwiać wątpliwości (amatorszczyzna) - sprawa odwlecze się w czasie, albo rzeczywiście coś jest na rzeczy...
Pożyjemy zobaczymy - na razie wygląda to na kuriozalną sytuację!
Byki i niedźwiedzie mają swoje miejsce przy stole, a tylko osły zostają o suchym pysku...
Przyglądaj się jak upór walczy z oporem a zawziętość ze wsparciem - na końcu dołącz do wygranych i zarabiaj
Edytowany: 2 grudnia 2013 22:31

mdd
0
Dołączył: 2011-06-05
Wpisów: 520
Wysłane: 3 grudnia 2013 12:01:06 przy kursie: 16,70 zł
Decyzji nie ma, ale po poprzednim spotkaniu w 'minutes' można wyczytać, że na końcu spotkania został wysłany email do spółki z wyjaśnieniami i prośbą o uzupełnienie danych. Teraz zapewne było podobnie, więc obstawiam, że spółka tamtego dnia otrzymała wiadomość z ACNFP i przygotowuje odpowiedź (lub już takowej udzieliła). Zapewne najlepiej potrafi teraz ocenić szansę na rejestrację produktu.

Eksperci z jednoski podległej komitetowi mieli zastrzeżenia w stosunku do opinii niezależnego eksperta (i przyjętych przez niego i spółkę założeń) i zapewne oczekują dalszych wyjaśnień.


Tak poza tym mnie cały czas intryguje ta praca naukowa nad składową 1-mna udowadniającą spore wydłużenie życia zwierząt przyjmujących ten preparat. Ciekawe czy spółka skieruje swóją ofertę również w tym kierunku, mogli by powtórzyć ogromny sukces Reservatriol-u. Ludzie skłonni są płacić krocie za 'wieczną młodość'

biznes.pap.pl/en/news/listings...

PHARMENA SA 1-MNA wydłuża życia w biologicznych modelach starzenia
Cytat:

Raport Bieżący nr 69/2013

Zarząd PHARMENA S.A informuje, że w dniu 29 września została opublikowana w czasopiśmie Nature praca naukowa poświęcona badaniu mechanizmów procesów starzenia. Badania zostały przeprowadzone przez wiodące ośrodki naukowe na świecie m.in. Swiss Federal Institute of Technology (ETH) Zurych, Szwajcaria i Harvard Medical School, Boston, USA. Rezultaty przeprowadzonych badań wskazują na kluczową rolę 1-metylonikotynamidu (1-MNA) w procesach starzenia. 1-MNA wydłuża życie organizmów powszechnie używanych jako modele biologiczne starzenia się ludzi. Powyższa praca dostępna jest na stronie czasopisma Nature: www.nature.com/nchembio/journa...
Informację podano ze względu na fakt, iż 1-MNA jest przedmiotem badań klinicznych leku przeciwmiażdżycowego oraz procesu autoryzacji 1-MNA jako składnika nowej żywności. Potencjalne przychody z komercjalizacji powyższych projektów mogą mieć w przyszłości bardzo istotny pozytywny wpływ na sytuację finansową i ekonomiczną Emitenta.


cad_man napisał(a):

Jeśli suplement zostanie zarejestrowany w terminie po przyszłorocznym posiedzeniu komitetu to trochę to chyba psuje założenia biznesowe Pharmeny, gdzie chyba zakładano sprzedaż tego nowego suplementu jeszcze w 2013 r....


Może i psuje założenia, ale nie psuje sytuacji w spółce. Zauważ, że spółka się bardzo dynamicznie rozwija w innych segmentach, dynamicznie rośnie sprzedaż i zyski. 1-MNA może być przełomowym hitem, ale nawet i bez niego spółka warta jest dzisiejszej kapitalizacji.

Edytowany: 3 grudnia 2013 12:10

cad_man
0
Dołączył: 2011-07-29
Wpisów: 1 159
Wysłane: 3 grudnia 2013 12:15:59 przy kursie: 16,70 zł
mdd napisał(a):
nawet i bez niego spółka warta jest dzisiejszej kapitalizacji.


hmm wg mnie raczej nie jest warta dzisiejszej kapitalizacji ani przyszłorocznej (bez 1-MNA), wchwili obecnej wychodzi mi c/z=~50 (samej Pharmeny bez Cortiny), więc widać, że rynek dostrzega jakis potencjał związany z 1-MNA jako lekiem.
Oczywiście poślizg w spredazy suplementu 1-MNA nie ma większego znaczenia dla obecnej sytuacji spółki (w 2013 r. miało być wg analityków sprzedaż na poziomie 0,5 mln zł) - ale chodzi o coś innego: nie jest wielką tajemnicą, że farmaceuci przed wprowadzeniem nowego leku, jak tylko jest taka możliwość - wprowadzają suplement diety oparty na tej samej cząsteczce co główny lek, robią to w jednym celu: zyskowna sprzedaż suplementu może prowadzić do samodzielnego sfinansowania dalszych badań poprzedzających dopuszczenie głównego leku...
Byki i niedźwiedzie mają swoje miejsce przy stole, a tylko osły zostają o suchym pysku...
Przyglądaj się jak upór walczy z oporem a zawziętość ze wsparciem - na końcu dołącz do wygranych i zarabiaj

mdd
0
Dołączył: 2011-06-05
Wpisów: 520
Wysłane: 3 grudnia 2013 13:26:42 przy kursie: 16,70 zł
zgadza się, c/z wyłączając koszty badań nad 1-mna to coś pomiędzy 40 a 50.

Zysk netto w pierwszych 3-kwartałach to 2,059 mln zł, więc uśredniając można założyć, że zysk roczny to mniej więcej 2,059/3*4= 2,75 mln zł (choć grudzień może być rekordowy ze względu na święta).

jednak co ważne trzeba zauważyć dynamikę wzrostu zysków i tutaj bym obstawiał usprawiedliwienie wysokiego c/z.

jednostkowy zysk netto za pierwsze trzy kwartały rok temu to było 1,067 mln zł czyli dynamika zysku na sprzedaży dermokosmetyków w ciągu 12 miesięcy wzrosła o 100% i jeśli się przełoży na kolejny rok, to c/z przy dzisiejszej kapitalizacji może spaść nawet do 20-25 itd.

Trzeba pamiętać, żę marka 'Pharmena' dopiero wyrabia sobie renomę na rynku dermokosmetyków i wraz ze wzrostem jej rozpoznawalności i prestiżu sprzedaż powinna również wprost proporcjonalnie rosnąć.


mdd
0
Dołączył: 2011-06-05
Wpisów: 520
Wysłane: 3 grudnia 2013 15:01:34 przy kursie: 16,70 zł
Jest i info wyjaśniające zwiększone ostatnimi dniami wolumeny, wszedł fundusz ale dwie osoby z RN skasowały część zysków (obejmowali akcje z PP po 7.50) (Gębicki Jerzy i Sysa-Jędrzejowska, Anna).
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji Sp. z o.o.

PHARMENA SA Ujawnienie stanu posiadania - zwiększenie przez akcjonariusza udziału powyżej 5% w ogólnej liczby głosów
gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/ind...

Cytat:

Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji Sp. z o.o. zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, poinformowała, że w wyniku zakupu akcji w 29-11-2013 nastąpiło zwiększenie jej udziału z poniżej 5% w ogólnej liczby głosów i osiągnięcie w wyniku tego zwiększenia udziału więcej, niż 5% ogólnej liczby głosów.
Liczba akcji i głosów z akcji posiadanych przez Korporację Inwestycyjną Polskiej Farmacji Sp. z o.o. przed zmianą udziału wynosiła 257.512. Procentowy udział w kapitale zakładowym Pharmena S.A. wynosił 2,93%, natomiast w ogólnej liczbie głosów 2,93%.
Liczba aktualnie posiadanych akcji i głosów z akcji przez Korporację Inwestycyjną Polskiej Farmacji Sp. z o.o. wynosi 607.512. Procentowy udział w kapitale zakładowym Pharmena S.A. wynosi obecnie 6,91%, natomiast w ogólnej liczbie głosów 6,91%.

mdd
0
Dołączył: 2011-06-05
Wpisów: 520
Wysłane: 4 grudnia 2013 11:44:13 przy kursie: 17,85 zł
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. nowy bezpośredni udziałowiec Pharmeny jest również 10% udziałowcem Pelion-u wycenianego na 1.2 miliarda zł. na równi z takimi fundami jak Legg Mason TFI SA, Aviva OFE, ING OFE.
Czyli pośrednio jego udział w Pharmenie jest sporo większy. Teraz również bezpośrednio.

Tylko czekać aż kolejny z fundów przekroczy magiczne 5% bo wg Pharmeny inne fundy są w akcjonariacie, lecz wliczają się póki co we free float.


Obecnie obserwujemy brak podaży i spore ciśnienie na kupno. Bardzo ciekawa sytuacja, ciekawe jak wysoko kurs Pharmeny może zalecieć hello1
Edytowany: 4 grudnia 2013 11:56

cad_man
0
Dołączył: 2011-07-29
Wpisów: 1 159
Wysłane: 4 grudnia 2013 14:13:39 przy kursie: 17,85 zł
a czy brytyjski regulator nie zażyczył sobie czasem nowego 90-dniowego badania 1_MNA jako suplementu diety? I teraz pytanie: czy mają juz takie badania czy dopiero muszą je zrobić?
Byki i niedźwiedzie mają swoje miejsce przy stole, a tylko osły zostają o suchym pysku...
Przyglądaj się jak upór walczy z oporem a zawziętość ze wsparciem - na końcu dołącz do wygranych i zarabiaj

mdd
0
Dołączył: 2011-06-05
Wpisów: 520
Wysłane: 4 grudnia 2013 14:40:52 przy kursie: 17,85 zł
trzeba poczekać na jakieś oficjalne info ze spółki, bo jakie decyzje zostały podjęte i jakie badania teraz prowadzą są wielką niewiadomą. Jedno jest prawie, że pewne: póki co zgody zapewne nie ma bo by już raport poszedł. Spółka została zapewne wezwana do uzupełnienia informacji i dostarczenia kolejnych wyników.

cad_man
0
Dołączył: 2011-07-29
Wpisów: 1 159
Wysłane: 4 grudnia 2013 14:56:15 przy kursie: 17,85 zł
ja bym nie oczekiwał oficjalnego komunikatu w sprawie przedłożenia kolejnych badań, z prostego powodu: nie ma to wpływu na sytuację firmy... przecież żądanie nowych badań nie pogarsza niczego jeśli chodzi o biznes spółki. Co innego gdyby produkt był juz dopuszczony a regulator zażądał przedłożenia jakiś badań - w takim przypadku oczekiwanie na oficjalny komunikat byłoby zasadne: negatywne wyniki badań mogłyby doprowadzić do konieczności wycofania już sprzedawanego preparatu z rynku --> sytuacja biznesowa jest gorsza o czym emitent (wg mnie) musiałby poinformować...
No cóż - pozostaje się przyglądać poczynaniom spółki i kursowi...
Byki i niedźwiedzie mają swoje miejsce przy stole, a tylko osły zostają o suchym pysku...
Przyglądaj się jak upór walczy z oporem a zawziętość ze wsparciem - na końcu dołącz do wygranych i zarabiaj

mdd
0
Dołączył: 2011-06-05
Wpisów: 520
Wysłane: 4 grudnia 2013 16:03:30 przy kursie: 17,85 zł
wg mnie na dziś dzień kurs odrobił straty i znajduje się mniej więcej tam gdzie fundamentalnie na dziś dzień być powinien. Ostatnia rekomendacja była na 18.15 zł więc do niej brakuje jeszcze jedynie złotówki. Z drugiej strony rekomendacja była wydana w lutym, jeszcze przed wielką 'hossą' i przed uzyskaniem przez spółkę patentów. Także przed ostatnimi rewelacyjnymi wynikami sprzedaży dermokosmetyków (wzrost o 100% r/r) więc tak naprawdę ciężko dziś wycenić spółkę.

Szczerze mówiąc bez dobrego info na temat 1-MNA raczej nie oczekiwałbym tu przebicia 20zł, ale mogę się mylić. Mam zamiar zerknąć jeszcze raz w raport Kalliwody, bo nie pamiętam jaki wzrost przychodów z dermokosmetyków przewidywali. Nie myślę, że przy wydawaniu rekomendacji założyli aż tak duży wzrost na sprzedaży.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,416 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +125,63% +25 125,37 zł 45 125,37 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d