pixelg
PKNORLEN - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

PKNORLEN [PKN]

AKTUALNY KURS: 81,34 zł (-1,74%) 11-06-2021 17:02
krewa
krewa PREMIUM
430
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 8 096
Wysłane: 6 czerwca 2018 20:00:59 przy kursie: 88,50 zł
PKNORLEN - analiza techniczna

W ostatnich tygodniach przecena walorów spółki PKN Orlen przybrała kształt klina, zwiastując tym samym możliwość rozpoczęcia odreagowania. Na dzisiejszej sesji doszło do ukształtowania formacji, zatem możemy oczekiwać ruchu w górę przynajmniej do podstaw formacji, czyli do poziomu 98,80 zł. W praktyce oznaczałoby to zniesienie przynajmniej 38,2% przeceny. Ten optymistyczny scenariusz mógłby zanegować jedynie powrót do obszaru klina.

Wskaźniki techniczne sprzyjają rozbudowie korekty spadków. Linia ADX po kilkutygodniowym pobycie w strefie niskich wartości zaczyna zwyżkować, sygnalizując możliwość rozpoczęcia istotniejszego ruchu cen. Linia MACD przecięła sygnalną od dołu i zmierza w kierunku poziomu równowagi, sygnalizując przewagę popytu w krótkim terminie.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć
Edytowany: 23 lipca 2018 14:28

sahar
8
Dołączył: 2015-11-25
Wpisów: 123
Wysłane: 14 lipca 2018 20:51:38 przy kursie: 81,98 zł
@krewa

Można prosić o update powyższej analizy? Sytuacja trochę się zmieniła - można by rzec, że jest dość dynamiczna i w najbliższych dniach będzie można się spodziewać jakiegoś ruchu.

muaddib77
0
Dołączył: 2010-11-12
Wpisów: 122
Wysłane: 17 lipca 2018 16:03:42 przy kursie: 83,88 zł
Witam,
chciałem tylko umieścić swoje przemyślenia odnośnie Pana miernego, biernego ale wiernego,
widać czym zajmuje się prezes w PKN Orlen. To jest najbardziej jaskrawy przypadek tego, po co się idzie na posadki w spółkach SP. Najpierw zleca firmie zrobienie raportu odnośnie płac w spółkach paliwowych na świecie, aby pokazać jak on to biednie zarabia (pomijam fakt, że na ten raport zrzuciliśmy się wszyscy podatnicy) a później zwołuje WZA aby forsować podwyżki dla najbardziej pracowitych myszek w firmie.

Ja temu Panu już dziękuję.
Mam nadzieję, że szybko poleci i na jego miejsce przyjdzie ktoś konkretniejszy. Szkoda mi tylko tych zmarnowanych złotówek na tą całą szopkę.


krewa
krewa PREMIUM
430
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 8 096
Wysłane: 21 lipca 2018 18:15:07 przy kursie: 87,00 zł
PKNORLEN - analiza techniczna

Od maja trwa oblężenie poziomu 78 zł, ale popyt skutecznie broni tego wsparcia. Czterokrotna ofensywa podaży nie wskórała nic. Widząc słabą kondycję przeciwnika, popyt postanowił wyprowadzić kontrę w najbliższych tygodniach kurs akcji będzie poruszał się w górę wykresu cenowego.
Co prawda nie doszło jeszcze do przełamania strefy oporu w cenach zamknięcia, ale przebieg wskaźników wyprzedzających sugeruje, że to kwestia kilku dni. Minimalny zasięg zwyżki to zniesienie 38,2% spadków, rozpoczętych w październiku ubiegłego roku, czyli okolice 98 zł.

Ten optymistyczny scenariusz ma spore szanse na realizację również z tego względu, że na wskaźnikach obowiązują świeże sygnały kupna. Linia MACD przecięła poziom równowagi od dołu, ADX zaczęła zwyżkować po kilkutygodniowym szorowaniu w strefie niskich wartości. Ostatnia ubiegłotygodniowa świeca zamknęła się powyżej chmury, co również jest pozytywnym sygnałem.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć

krewa
krewa PREMIUM
430
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 8 096
Wysłane: 14 sierpnia 2018 19:50:16 przy kursie: 97,80 zł
PKNORLEN - analiza techniczna

Warto zaktualizować analizę techniczną paliwowego giganta. Kurs akcji, zgodnie z prognozą z poprzedniej analizy, zrealizował minimalny zasięg wzrostów sięgając poziomu 98 zł. Na dodatek na wykresie zaczęła powiewać flaga, sugerując, że notowania są dopiero w połowie ścieżki wzrostowej. Są jednak okoliczności, które nie pozwalają bezkrytycznie prognozować dalsze wzrosty w oparciu o tę formację kontynuacji trendu.

Kształtowaniu flagi towarzyszył poprawny, malejący rozkład wolumenu, skokowo rosnący w dniu wybicia. Niemniej, nie możemy rozpatrywać tej formacji w oderwaniu od szerszego kontekstu wykresu cenowego. Notowania trafiły bowiem do strefy cenowej, która aktualnie pełni rolę oporu. Gracze mają tego świadomość i nie angażują się po stronie kupna z takim zapałem,z jakim wyprowadzali odreagowanie. Wytracanie impetu zwyżki widać chociażby po przebiegu linii ADX, która wyrwała się z objęć kierunkowych, lub negatywnej dywergencji, którą kreśli linia RSI. W tej sytuacji realizacja zasięgu wzrostów wynikająca z wysokości masztu - 110 zł - wcale nie jest tak oczywista, a więc należy uważnie obserwować zachowanie kursu akcji względem strefy 96,70-98,14 zł.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć

Fisher77
0
Dołączył: 2018-07-18
Wpisów: 3
Wysłane: 28 sierpnia 2018 08:35:20 przy kursie: 99,20 zł
Orlen poluje w niedziele – omówienie sprawozdania finansowego po II kw. 2018 r.


Grupa PKN Orlen SA odnotowała w II kw. br. 26,7 mld zł przychodów ze sprzedaży wobec 23 mld zł w II kw. 2017 roku, co oznacza wzrost o 16 proc. r/r. Jak wskazuje spółka w sprawozdaniu finansowym, jest to pochodna wzrostu ceny ropy naftowej i w konsekwencji głównych produktów rafineryjnych oraz petrochemicznych, jak również zwiększenia wolumenów sprzedaży za sprawą min. wzrostu konsumpcji paliw w Polsce. Wzrost cen ropy naftowej miał negatywny wpływ na rachunek zysków i strat po stronie kosztowej, za sprawą zwiększenia kosztów działalności operacyjnej (pozycja: zużycie materiałów i energii wzrosło o 34 proc. r/r z 12.812 mln zł w II kw. 2017 r. do 17.210 mln zł), przy czym wpływ ten miał charakter dwojaki. Z jednej strony wyższe były ceny zakupu surowca, z drugiej rosły koszty paliwa do własnych elektrociepłowni.

Koszty sprzedaży wzrosły r/r o 16 proc. z 983 mln zł do 1.140 mln zł, co, jak się wydaje, można łączyć m.in. ze wzrostem wolumenów sprzedaży na stacjach paliw prowadzącym do wzrostu kosztów logistycznych dystrybucji. Koszty ogólnego zarządu pozostały na podobnym poziomie jak w II kw. 2017 r., tj. 387 mln zł w II kw. 2018 r. vs. 369 mln zł przed rokiem.

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej był dodatni i wyniósł 320 mln zł, co stanowi jednak spadek o 41 proc. r/r. Są dwa powody takiego stanu rzeczy. Po pierwsze, po stronie przychodowej mamy spadek z 563 mln zł do 388 mln zł w pozycji dotyczącej uzyskanych kar i odszkodowań, min. ujęto już ostatnią (niższą niż przed rokiem) część odszkodowania dotyczącego awarii instalacji do produkcji etylenu w Grupie Unipetrol. Po drugie, od początku 2018 roku grupa w sprawozdaniu finansowym prezentuje rozliczenie i wycenę pochodnych instrumentów finansowych niewyznaczonych dla celów rachunkowości zabezpieczeń oraz część nieefektywną pochodnych instrumentów zabezpieczających w pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych (wcześniej były to pozycje z linii finansowej sprawozdania). Te dwie pozycje dały w II kw. 2018 r. 92 mln zł dodatkowych kosztów, a sam wynik na działalności operacyjnej osiągnął poziom 2 374 mln zł (wzrost o 12 proc. r/r).

Na działalności finansowej grupa odnotowała stratę w wysokości 142 mln zł (w stosunku do symbolicznego zysku w wysokości 3 mln zł w II kw. 2017 r.), co ma związek m.in. z nadwyżką ujemnych różnic kursowych.

Wynik netto grupy za II kw. 2018 r. zamknął się zyskiem na poziomie 1.773 mln zł, co oznacza wzrost o symboliczne 19 mln zł r/r.

Interpretując powyższe dane wydaje się, że wyniki zaprezentowane przez spółkę są relatywnie pozytywne. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że zmienność cen ropy naftowej na światowych rynkach powoduje, iż - czas od zakupu surowca, jego przerobu, do momentu zbycia produktu ma duże znaczenie dla faktycznej zyskowności działalności. Orlen jest zmuszony, zgodnie z obowiązującym prawem do utrzymywania wysokich zapasów ropy, co ma przełożenie na długi cykl rotacji – ponad 40 dni liczony ze sprawozdania (53 dni ustawowe).

W tradycyjnym modelu księgowania zapasów FIFO (pierwsze wchodzi, pierwsze wychodzi) na rentowność spółki oddziaływałaby zmiana ceny produktów w ciągu całego tego okresu. Spółka chcąc zminimalizować ten efekt stosuje w sprawozdaniu metodę średniej ważonej, ale w takim ujęciu wynik nadal jest wrażliwy na zachowanie się cen w okresie, tylko wrażliwy w mniejszym stopniu (przykład księgowania poniżej). Istnieje także trzeci rodzaj ujęcia rozchodu zapasów, ale jest on zabroniony przez MSSF – LIFO. W tym modelu cena sprzedaży brana jest z ostatniej transakcji zakupu. Pozwala to ocenić hipotetyczny wynik przy minimalizacji wpływu zmian cen rynkowych i wpływu utrzymania zapasów obowiązkowych. Różnice pomiędzy metodami pokazuje przykład:


kliknij, aby powiększyć

www.sgk.gofin.pl/11,3200,15995...

Proszę zwrócić uwagę, że dla uproszczenia początkowy stan zapasów wynosił zero, a to sytuacja niespotykana w biznesie.

O ile rzeczywisty rezultat finansowy został „dopalony” zwyżką cen ropy (spółka przerabiała i sprzedawała taniej kupiony zapas), to wynik oczekiwany (LIFO) przy aktualnych warunkach makroekonomicznych był niższy. W II kwartale EBITDA LIFO grupy wyniosła 2.111 mld zł i była aż o 31 proc. gorsza r/r.


kliknij, aby powiększyć


W segmencie downstream (który odpowiada za prawie 75 proc. wyniku) spadek EBITDA LIFO z 2 551 mln zł do 1 576 mln zł był rezultatem spadku cracków (liczonych jako różnica pomiędzy notowaniem danego produktu, a notowaniem ropy Brent) na produktach rafineryjnych i petrochemicznych. Z analizy danych miesięcznych wynika, że korelacja zmiany cen ropy i marży rafineryjnej w ciągu ostatnich 10 lat wynosi (-)0,4, natomiast dla cen ropy i marż petrochemicznych (-)0,46. Należy jednak pamiętać, że to jest statystyczne ujęcie i zdażały się okresy o dodatniej korelacji liczonej za rok.


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


Największe spadki marży crack odnotowano na ciężkich produktach rafineryjnych (ciężki olej opałowy oraz olej SN-150 do produkcji smarów) oraz części produktów petrochemicznych, gdzie marża spadła nawet na niektórych pozycjach o ponad 70 proc.

kliknij, aby powiększyć


Modelowa marża całego segmentu downstream pomimo niekorzystnych warunków makro zdołała jednak przebić medianę wartości od 2013 r.

Spółka zwraca uwagę, że spadki marży zostały zniwelowane przez zwiększenie wolumenów sprzedaży downstream (która wykazuje trend wzrostowy dzięki zmianom prawnym), jednak był on dość symboliczny: 1 proc. r/r, co dało dodatkowe 90 mln zł do wyniku EBITDA LIFO segmentu. Trzeba również zaznaczyć, że na poziom sprzedaży w II kw. 2018 r. miało wpływ niższe wykorzystanie mocy z uwagi na przestoje remontowe w rafineriach w Czechach (spadek wykorzystania o 21 pp r/r) i na Litwie (spadek wykorzystania o 12 pp r/r).


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


Grupa zakłada w III kw. 2018 r. dalszy spadek marży i wzrost cen ropy naftowej BRENT, jednak w lipcu i sierpniu jej ceny spadały.

Rekordowy zysk EBITDA LIFO (677 mln zł vs. 576 mln zł r/r) grupa wypracowała za to w segmencie detalicznym.


kliknij, aby powiększyć


W II kwartale 2018 r. zanotowano wzrost udziałów na wszystkich rynkach, na których grupa ma stacje paliw, czyli w Polsce, Czechach, Niemczech i na Litwie. We wszystkich tych krajach, za wyjątkiem Litwy, grupa zwiększyła również liczbę stacji benzynowych, a na koniec II kw. 2018 r. miała ich w sumie 2782. Przychody segmentu detalicznego wzrosły o 8 proc. r/r, a wolumeny sprzedaży detalicznej wzrosły o 5 proc. osiągając historyczny rekord na poziomie 2,4 mt. Z pewnością do wyników przyczynił się także wprowadzony w marcu zakaz handlu w niektóre niedziele.


kliknij, aby powiększyć


Spółka zwraca również uwagę na rozwój oferty pozapaliwowej w obszarze punktów kawowych, w Polsce znanych pod nazwą Stop Cafe. Na koniec II kw. 2018 r. ich liczba osiągnęła poziom 1907 punktów.

Segment wydobycia ma najmniejszą kontrybucję w wyniku finansowym grupy. Pomimo wzrostu cen ropy naftowej (który w tym segmencie ma dodatni wpływ na wyniki finansowe) EBITDA LIFO spadła o 10 mln zł r/r (72 mln zł) z uwagi na spadek cen gazu w Kanadzie, gdzie grupa prowadzi wydobycie. Średnie wydobycie wzrosło (20 proc. r/r) do rekordowego poziomu 18 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie (GK Lotos pochwaliła się w II kw. 2018 r. wydobyciem węglowodorów na poziomie 22,7 tys. baryłek)

Aktywa trwałe grupy kapitałowej Orlen na 30 czerwca 2018 r. pozostawały na podobnym poziomie jak w I kw. 2018 r. Aktywa obrotowe zwiększyły się o 4 341 mln zł r/r za sprawą zwiększenia stanu zapasów i należności, co należy wiązać ze zwiększeniem cen ropy naftowej oraz produktów grupy, jak również zwiększeniem wolumenu sprzedaży. Po stronie pasywów zwiększeniu o 23 proc. r/r uległy zobowiązania krótkoterminowe za sprawą zwiększenia pozycji: „Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania” z 13 900 mln zł do 17 047 mln zł, co przypuszczalnie można wiązać ze zwiększeniem cen kupowanej ropy naftowej, chociaż brak jest odpowiedniej noty w sprawozdaniu finansowym w tej sprawie.

Grupa prowadzi stabilną politykę finansową. Wskaźnik płynności bieżącej utrzymuje się powyżej 1,0. W ostatnim czasie spadł stopień pokrycia aktywów trwałych kapitałami własnymi, choć historycznie grupa spełniała tzw. złotą zasadę rachunkowości – aktywa trwałe były finansowane z kapitałów własnych.


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


W ostatnich latach dług netto grupy miał tendencję spadkową, natomiast w I półroczu bieżącego roku wskaźnik gwałtownie wzrósł. Przyczyną tego stanu rzeczy jest spadek pozycji gotówkowej spowodowanej min. wykupem akcjonariuszy mniejszościowych Unipetrol, który został wykazany w I kw. 2018.


kliknij, aby powiększyć


Grupa z kwartału na kwartał wykazuje stabilne, dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Pozycja gotówkowa od kilku kwartałów utrzymuje się na poziomie pow. 4 mld zł. Przepływy z działalności inwestycyjnej utrzymują się od 2017 r. na ujemnym poziomie ok. (-1 mld zł) kwartalnie, głównie za sprawą nakładów na nabycie składników majątku trwałego. Trzeba dodać, że nakłady na aktywa trwałe są większe od wykazywanej amortyzacji – ok. 650 mln zł kwartalnie. W II kw. 2018 r. ujemne saldo na działalności inwestycyjnej zmalało do -647 mln zł za sprawą rozliczenia instrumentów pochodnych oraz otrzymanych dywidend od jednostki współkontrolowanej. Przepływy z działalności finansowej są przedmiotem dużej zmienności i np. w II kw. 2018 r. ujemny wynik był bliski zera (-45 mln zł), natomiast I kw. 2018 r. zamknął się na poziomie (-1443 mln zł) z uwagi na wykup akcji w Unipetrol (w sprawozdaniu za I kw. 2018 r. wykup był zaliczony jako ujemny przepływ z działalności inwestycyjnej).


kliknij, aby powiększyć


W lutym br. spółka ogłosiła, że zawarła list intencyjny w sprawie przejęcia kontroli nad Grupą Lotos. Transakcja ma obejmować minimum 53 proc. udziału w kapitale zakładowym Lotos SA (tyle posiada Skarb Państwa). Obecna cena rynkowa akcji tego pakietu akcji wynosi ok. 6,5 mld zł. Pod znakiem zapytania stoi forma planowanej transakcji, z punktu widzenia Skarbu Państwa najbardziej prawdopodobna wydaje się zapłata gotówką, to jednak nadwyręży pozycję gotówkową spółki, w szczególności, że przejęcie pakietu 53 proc. akcji spółki publicznej rodzi obowiązek ogłoszenia wezwania na pakiet 66 proc. Prezes Orlen oświadczył niedawno, że cała transakcja ma zostać zakończona w pierwszej połowie 2019 roku. Już dziś pojawiają się opinie na temat możliwych korzyści połączonych podmiotów, w szczególności podkreśla się zdobycie znaczącej pozycji na rynku detalicznym w Polsce połączonego podmiotu (kontrola co trzeciej stacji benzynowej) oraz możliwych synergii kosztowych. Eksperci rynkowi są raczej optymistycznie nastawienie do fuzji. Poniżej krótkie porównanie obu podmiotów, wydaje się, że najwięcej GK Orlen może zyskać dzięki znacznemu powiększeniu segmentu wydobycia, choć i tak nie będzie to wysoki poziom patrząc na konkurentów z obszaru Europy środkowo-wschodniej: w 2017 węgierski MOL r. wydobywał 107,4 BOE/d, a austriacki OMV 348 BOE/d.


kliknij, aby powiększyć


W czerwcu 2018 r. Zarząd Spółki zatwierdził program rozwoju, który ma stanowić podstawę do aktualizacji strategii w obszarze rozwoju aktywów petrochemicznych. Szacowany budżet na inwestycje ma wynieść ok. 8,3 mld zł, a szacowany roczny wzrost zysku EBITDA po zakończeniu inwestycji przewidzianych w ww. programie ma wynieść ok. 1,5 mld PLN. Program został przyjęty bardzo pozytywnie przez analityków rynkowych, m.in. podkreślano racjonalny kierunek skupienia się przez grupę na rozwoju najbardziej marżowych produktów petrochemicznych.
Spółka jest również w trakcie przygotowywania aktualizacji obecnie obowiązującej strategii całej grupy. Przewiduje się, że zmiany mają dotyczyć zwłaszcza obszaru energetyki. Należy pamiętać, że grupa jest pod silnym wpływem koncepcji partii politycznych rządzących w kraju, co wiąże się z ryzykiem negatywnie ocenianego programu zaangażowania grupy w budowę elektrowni atomowej w Polsce (podobno w tym momencie wstrzymaną). Wszelkie tego typu działania mogą wywoływać silną presję na wskaźniki zadłużenia, pozycję gotówkową oraz fundamentalną grupy.


Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 31 sierpnia 2018 22:16

krewa
krewa PREMIUM
430
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 8 096
Wysłane: 8 września 2018 17:29:33 przy kursie: 102,35 zł
PKNORLEN - analiza techniczna na życzenie [aktualizacja]


W poprzedniej analizie technicznej walorów PKNORLEN uzależniałem kontynuację wzrostów od zachowania kursu akcji względem trefy oporu 96,70-98,14 zł. Po krótkiej konsolidacji notowania pokonały wspomniany opór a następnie miał miejsce skuteczny test tej samej strefy, występującej już w roli wsparcia.
Cel kupujących pozostaje be zmian - są to okolice 110 zł. Problem jednak polega na tym, że w miarę wzrostów wytraca się impet bieżącej zwyżki, co widać po zachowaniu wskaźników technicznych. Linia RSI kreśli negatywną dywergencję z wykresem cenowym a linia ADX buja w obłokach, powyżej kierunkowych. Oznacza to spore ryzyko wystąpienia lokalnego szczytu. Szczególnie, że zwyżka wyhamowała na zniesieniu 50% zapoczątkowanej niecały rok temu przeceny. Zejście poniżej zaznaczonej na zielono strefy wsparcia znacząco skomplikuje sytuację i spowoduje, że marzenia o sięgnięciu poziomu 110 zł trzeba będzie odłożyć do szuflady.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

krewa
krewa PREMIUM
430
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 8 096
Wysłane: 25 października 2018 20:50:18 przy kursie: 88,32 zł
PKNORLEN - analiza techniczna

W poprzedniej analizie technicznej zwracałem uwagę na ryzyko wystąpienia lokalnego szczytu, które zmaterializowało się kilka sesji później. Kurs akcji powrócił do spadków i na razie nie zapowiada się ich rychłe zakończenie.
Notowania znalazły się poniżej długoterminowej średniej oraz pod chmurą Ichimoku, wzmacniając tym samym zalecenie sprzedaży. Padło również poziome wsparcie na 91,50 zł, które w myśl zasady zmiany biegunów stanowić będzie opór. W tej sytuacji należy się liczyć z kontynuacją spadków w okolice 78 zł.


kliknij, aby powiększyć

piotrsobien
6
Dołączył: 2017-11-21
Wpisów: 258
Wysłane: 7 listopada 2018 18:29:06 przy kursie: 97,62 zł
Prezes Orlenu jest w tej chwili gościem TVP Info. Włączcie, ciekawa rozmowa.

piotrsobien
6
Dołączył: 2017-11-21
Wpisów: 258
Wysłane: 15 listopada 2018 16:31:45 przy kursie: 97,62 zł
PKN Orlen uruchamia program "Orlen w portfelu". Osoby posiadające min. 50 akcji firmy otrzymają rabaty na paliwo oraz produkty dostępne na stacjach. Na razie w programie uczestniczyć mogą tylko posiadacze rachunków maklerskich w PKO BP.

Szczegóły tutaj: www.orlen.pl/PL/RelacjeInwesto...

Według mnie genialny pomysł. salute


_olo_
8
Dołączył: 2014-05-08
Wpisów: 487
Wysłane: 21 listopada 2018 12:18:55 przy kursie: 102,45 zł
Nowe obszary inwestycji, czyżby z budżetu reklamowego

Cytat:
Robert Kubica wraca do Formuły 1 przynajmniej na dwa najbliższe sezony. Według naszych informacji PKN Orlen zapłaci za to około 100 milionów złotych.
Edytowany: 21 listopada 2018 12:21

krewa
krewa PREMIUM
430
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 8 096
Wysłane: 22 listopada 2018 19:41:24 przy kursie: 104,60 zł
PKNORLEN - analiza techniczna na życzenie


Popyt nie chciał czekać, aż notowania zejdą do poziomu 78 zł i wkroczył do akcji tuż po zejściu poniżej 85 zł. Kupujący wyprowadzili imponującą kontrę, znosząc osiągnięcie podaży w dwukrotnie krótszym terminie.
Teraz przed popytem są dwa najważniejsze testy - konfrontacja z oporami na 105 i 110 zł. Pokonaniem tego drugiego gracze przypieczętowaliby koniec korekty i powrót do nadrzędnej tendencji.
O ile potyczka ze strefą oporu w okolicy 105 zł powinna pójść gładko za sprawą obowiązujących świeżych sygnałów kupna, tak pokonanie kolejnej strefy, wzmocnionej zniesieniem Fibonacciego, wymagać będzie nie lada wysiłku. Niedźwiedzie nie omieszkają bowiem zaatakować właśnie tam, zachowując korzystny stosunek zysku do ryzyka.
Najbliższe wsparcie plasuje się na poziomie 97,60 zł. Wskaźniki znajdują się po jasnej stronie mocy i na chwile obecną nie sygnalizują przesilenia.

kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Kakarotto
35
Dołączył: 2013-05-08
Wpisów: 1 098
Wysłane: 22 listopada 2018 23:53:44 przy kursie: 104,60 zł
piotrsobien napisał(a):
Według mnie genialny pomysł. salute


Taaa, szczególnie dla osób które nie miały wcześniej styczności z tzw "głównym udziałowcem skarbu państwa".
Pierwsze co rzuca się w oczy to to że musisz mieć konto w PKO, do końca roku 2019 rachunek bezpłatny a potem jako to w PKO - strzyżemy owieczki blackeye
Dalej to nawet nie warto czytać.
Edytowany: 22 listopada 2018 23:54

piotrsobien
6
Dołączył: 2017-11-21
Wpisów: 258
Wysłane: 23 listopada 2018 10:11:45 przy kursie: 102,15 zł
Wiele osób, które trzymają Orlen w portfelu od dłuższego czasu na pewno się ucieszyło. Zwłaszcza, że 10 groszy na litrze to przyzwoita promocja. I sam jej fakt uważam za genialny pomysł. A akcja (podobno) ma się rozszerzyć również o rachunki maklerskie w innych bankach. We'll see.

lesgs
lesgs PREMIUM
31
Dołączył: 2012-07-19
Wpisów: 871
Wysłane: 23 listopada 2018 11:39:37 przy kursie: 102,15 zł
No to zabawmy się w adwokata diabła.

Jeżeli otrzymuję rabat 10 gr na litrze, to dzisiaj kupując 50 akcji PKN wydaję 5160 zł + prowizja, a więc ok 5200 zł. Oznacza to, że zamrożone pieniądze z tytułu rabatu odzyskam po ok. 52 tys. litrów benzyny. Przy zużyciu 7 l. na 100 km, wyrówna mi się to po (52000:7) x 100 = ok. 750,000 km. Czyli, za ok. 3 samochody, albo inaczej za ok. 10 lat. Mam na dzieję, że 10 lat kurs PKN będzie taki sam, ale mam wątpliwości. Za 10 lat przemysł będzie inny, rafineria albo stara, albo konieczne będą wielkie inwestycje. Moim zdaniem może wrócić do średniej z przed wielu laty, np. 40 zł. za akcję. Kto wie. Wtedy, jeszcze mam kolejne straty. Sądzę, że te 5000 zł można wykorzystać lepiej inwestując niż topiąc je w wątpliwy długoterminowy interes. Jeżeli również ceny benzyny wzrosną (chociażby inflacja), to te 10 gr. przez dziesięć lat będzie coraz mniej ważne w całym rozrachunku.


Jak rabat lub ulga - to na pewno przyjrzy się temu urząd skarbowy, itp.

W sumie, to jedna wielka lipa.

"Timeo Danaos et dona ferente."
Edytowany: 23 listopada 2018 11:47

piotrsobien
6
Dołączył: 2017-11-21
Wpisów: 258
Wysłane: 23 listopada 2018 11:50:18 przy kursie: 102,15 zł
Dlatego kupowanie akcji teraz, co robi wiele osób, tylko ze względu na gwarantowany rabat jest kiepskim pomysłem. Ale znam osoby, które trzymają Orlen w portfelu dywidendowym od wielu lat, i które tylko na tym zyskają.

Kakarotto
35
Dołączył: 2013-05-08
Wpisów: 1 098
Wysłane: 23 listopada 2018 17:01:20 przy kursie: 102,15 zł
Warto zauważyć że jest limit miesięczny to 300 litrów, chociaż dla odbiorcy detalicznego raczej nie osiągalny. No i promocja chyba nie dotyczy wszystkich paliw.

piotrsobien
6
Dołączył: 2017-11-21
Wpisów: 258
Wysłane: 17 grudnia 2018 15:36:35 przy kursie: 107,30 zł
I zgodnie z zapowiedziami kolejny bank dołącza do akcji "Orlen w portfelu" - mBank.

Vox
134
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 6 630
Wysłane: 17 grudnia 2018 20:30:29 przy kursie: 107,30 zł
akcja super... liczę że to samo będzie w przypadku np. elektrowni...

krewa
krewa PREMIUM
430
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 8 096
Wysłane: 18 grudnia 2018 11:03:19 przy kursie: 106,65 zł
PKNORLEN - analiza techniczna na życzenie


Kurs akcji paliwowego giganta ukształtował właśnie kanał wzrostowy. Próba wybicia górnego pułapu kanału nie powiodła się, co w sumie nie powinno nikogo dziwić, patrząc na sygnalizowane wytracanie impetu zwyżki. Górne ograniczenie wraz z widocznymi negatywnymi dywergencjami na oscylatorach sprowokowały część graczy do zamykania pozycji. Czy można więc mówić o definitywnym zakończeniu wzrostów?

Moim zdaniem, na takie stwierdzenie jest zdecydowanie za wcześnie. Owszem, korekta spadkowa może i powinna wystąpić, ale sygnałów do zmiany sentymentu w dłuższym terminie na razie nie widać, wskaźnik AD sygnalizuje ciągły napływ kapitału na walor. Najbliższe wsparcie plasuje się w okolicy 105 zł, kolejne zaś to średnioterminowa MA.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 2,043 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +165,97% +33 194,87 zł 53 194,87 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło