pixelg
ASBIS - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ASBIS [ASB]

AKTUALNY KURS: 3,43 zł (-2,00%) 26-02-2020 13:17
bldn
Dołączył: 2009-02-07
Wpisów: 211
Wysłane: 24 lutego 2010 07:05:13 przy kursie: 4,69 zł
WD, rzucisz okiem na raport ? :)
Investment is most prudent when it is most businesslike. Benjamin Graham

WatchDog
WatchDog PREMIUM
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 555
Wysłane: 24 lutego 2010 08:19:32 przy kursie: 4,69 zł
Poprosiłem Kasię o wsparcie, sam uzupełnię jej analizę.
Aktualne wskaźniki już wrzucone
www.stockwatch.pl/gpw/asbis,wy...

Kasia Stefanska
Dołączył: 2009-05-05
Wpisów: 1 238
Wysłane: 25 lutego 2010 00:21:10 przy kursie: 4,65 zł
Jestem obecna, melduję się na pokładzie i zamieszczam! salute
Raport jest kwartalny, więc trzeba będzie jeszcze looknąć na roczny jak się pojawi. Mogą się w nim znaleźć znaczące korekty lub inne rezerwy. No ale przechodząc do liczb:

Przede wszystkim 4q2009 wykazał znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu do poprzednich kwartałów 2009 i 4q2008. Odbyło się to przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu. Bardzo wysokie są także przepływy z działalności operacyjnej. Przychody są lepsze niż nawet w 1 połowie 2007 roku. Zysk brutto jeszcze nie powrócił na swój poziom ale od roku dzielnie się podnosi. thumbright

Wyniki pokazują, że spółka w dobrym stylu wychodzi z kryzysu. Wartość przychodów wzrosła w każdym z regionów, które definiuje spółka ale w szczególności w Rosji i Europie Środkowo - Wschodniej. Osiągnięto takie wyniki głównie dzięki rozszerzeniu portfolio sprzedawanych produktów i nie pogorszyła tego konieczność ograniczania marż. Dla celów informacyjnych sprawozdania trochę nieładnie pokazane jest rozbicie sprzedaży na linie produktowe – największa z nich to „pozostałe”. Czyli co? Hm. Think

Całość to mi wygląda normalnie podejrzanie dobrze. Spółka zwraca uwagę na negatywne skutki kryzysu, przez które nie osiągnęła planowanej rentowności ale zdecydowanie się odbija. Nie mam się do czego przyczepić za bardzo. Nawet to, że połowę aktywów stanowią należności ze sprzedaży jest racjonalne, bo dają około połowy kwartalnych przychodów ze sprzedaży. Przy odroczonych terminach płatności wydaje się to być bardzo sensowne. Wartość kredytów krótkoterminowych spółka jest w stanie spokojnie pokryć przepływami operacyjnymi z 2 do 3 kwartałów. Decydenci Asbisu wzięli się ostro za kontrolę nad biznesem i pocięli koszty ale jednocześnie utrzymali dobrą współpracę z dostawcami i dystrybutorami. Normalnie nic dodać, nic ująć. Jest to zgodne z ogólnymi tendencjami na rynku IT (sprzętu i usług), na którym widać powolne ożywienie. Wygląda na to, że spółka będzie w stanie ładnie je wykorzystać. thumbright

Jednej rzeczy nie rozumiem, więc muszę Was prosić o pomoc. Z tego co wiem, spółka posiada także marki własne, pod którymi realizuje sprzedaż. Jednak w grudniu 2009 roku dokonana została sprzedaż spółek o takich nazwach. Czy to ma według Was jakieś uzasadnienie ekonomiczne? Bo tego nie obczajam. Think

Tak trochę obok podstawowych informacji ze sprawozdania zwrócę Waszą uwagę na waluty prezentacji. Jest ich dokładnie 3: złoty, dolar i euro. Każda pozycja bilansu i rachunku wyników ostała przeliczona, żeby było nam łatwiej czytać. O ile dla pozycji bilansowych wycena następuje zazwyczaj kursem na koniec okresu, o tyle problem jest dla rachunku wyników. Tutaj wzięto średnią ze średniej kursów NBP. Pamiętajmy, że w 2009 roku kursy wahały się dość istotnie. Dlatego sugeruję przeglądanie danych w USD. To uwaga dal tych, co czytali tylko PLN. blah5

I na końcu przypominam, że tutaj omówiłam po krótce sprawozdanie kwartalne. Do ostatecznej oceny najlepiej wstrzymać się do pojawienia się rocznego. Jakby były dodatkowe pytania, to zaprasza. Good nogt, good fight. blackeye
Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.


tumpli
Dołączył: 2009-06-01
Wpisów: 113
Wysłane: 6 maja 2010 12:42:22 przy kursie: 4,70 zł
Pozytywne info za IQ (na plusie):
www.parkiet.com/artykul/9,9249...

Kasia Stefanska
Dołączył: 2009-05-05
Wpisów: 1 238
Wysłane: 7 maja 2010 15:31:03 przy kursie: 4,65 zł
Omówienie sprawozdania finansowego za 1 kwartał 2010 Asbis


Pierwszy kwartał 2010 roku wygląda dla Asbisu dużo lepiej niż 1q2009 pod względem wyników osiąganych na sprzedaży. Przede wszystkim udało się wypracować zysk netto. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 40% a zysk brutto ze sprzedaży o 100%. Koszty ogólnego zarządu prawie się nie zmieniły a koszty finansowe spadły w porównaniu do 1q2009.

Największy wzrost przychodów odnotowała spółka w krajach byłego ZSRR - stanowiły one 30% przychodów w 1q2010 a wzrost wyniósł w porównaniu do 1q2009 około 100%. Kolejny największy wzrost zanotowano w krajach Europy Środkowej. Tutaj wzrost był jednak mniej spektakularny i wyniósł trochę ponad 21% i tym samym region oddał palmę pierwszeństwa na rzecz byłego bloku.

Co jest ciekawe, jednocześnie spadła wartość księgowa Asbis o około 2,5% w porównaniu do 1q2009. Nastąpił wzrost salda zapasów przy jednoczesnym spadku wartości środków pieniężnych. Po stronie pasywów widoczny jest znaczący wzrost wartości kredytów krótkoterminowych.

Wszystkie te zmiany widoczne są w rachunku przepływów pieniężnych – już przepływy operacyjne są ujemne na kwotę prawie 50 mln USD. Ta wartość odpowiada prawie w całości za spadek wartości gotówki w spółce i jest wynikiem wzrostu salda zapasów oraz spadku wysokości zobowiązań handlowych z tytułu tych zakupów właśnie.

Wygląda na to, że Asbis oczekiwał jeszcze bardziej znaczącego wzrostu sprzedaży, skoro dokonał tak wielkich zakupów towarów. Niestety został na koniec kwartału z zapasami o prawie 50 mln USD większymi niż na koniec roku 2009. Można na tej podstawie przewidywać, że dalsze tak duże zakupy już nie będą kontynuowane, więc sytuacja w zakresie przepływów powinna się w kolejnym kwartale poprawić. Zwiększona sprzedaż jest spłacana, ponieważ mimo znacząco większych przychodów wartość należności handlowych istotnie się nie zmieniła. Dlatego można powiedzieć, że przepływy w tym zakresie sprzedaż potwierdzają.

Prezentacja cash flow jest nietypowa, bo na koniec kwartału wartość środków pieniężnych dostępnych spółce jest ujemna (zawiera w sobie dostępne linie kredytowe). Trochę zaciemnia to obraz w zakresie przepływów. Ale na pewno przy utrzymaniu się w kolejnym kwartale takiej samej sytuacji – czyli dużego zaangażowania w kapitał obrotowy w postaci zapasów – saldo środków pieniężnych nie wystarczyłoby na pokrycie wydatków. Wtedy Asbis byłby zmuszony do dalszego zadłużania się w celu sfinansowania działalności.

Note: wartości procentowe i liczbowe wyliczone w USD.


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

emq555
Dołączył: 2010-02-26
Wpisów: 1
Wysłane: 21 maja 2010 14:25:16 przy kursie: 4,07 zł
Ciekawe ktory gruby cofa kurs. Wiecie moze cos drogie kolezanki i drodzy koledzy?

Kasia Stefanska
Dołączył: 2009-05-05
Wpisów: 1 238
Wysłane: 12 sierpnia 2010 13:05:11 przy kursie: 3,83 zł
Omówienie półrocznego sprawozdania finansowego Asbis

Asbis jest hurtownikiem sprzętu komputerowego przeznaczonego do użytkowania przez osoby. Spółka jest zarejestrowana na Cyprze a jej waluta funkcjonalna to dolar amerykański. Tak więc dane przedstawione w sprawozdaniu w PLN stanowią przeliczenie z USD.

Link do wykresów i wskaźników (już przeliczone do aktualnego sprawozdania): www.stockwatch.pl/gpw/asbis,wy...


Spółka jest dystrybutorem światowym, więc jej działalność jest narażona na zmiany kursów walutowych. Dlatego spółka już na początku sprawozdania w krótkim omówieniu wyników prezentuje zysk brutto po przewalutowaniu i przed przewalutowaniem. Ta druga pozycja jest oczywiście sztuczna. Upraszczając: Asbis poniósł w tym półroczu bardzo dotkliwe straty na przeliczeniu swojego zarobku na USD. W związku z tym EBIDTA jest ujemna.

Niski zarobek został zrealizowany mimo odnotowanego wzrostu przychodów w odniesieniu do 2q2009. Taki wzrost cieszy, ponieważ historycznie 2 kwartał roku charakteryzował się najniższymi przychodami z całego roku kalendarzowego. W związku z tym można oczekiwać, że także całe przychody za rok 2010 okażą się wyższe niż te osiągnięte rok wcześniej.

Wzrost przychodów Asbis tłumaczy poprawą struktury sprzedawanego asortymentu, która bardziej odpowiada potrzebom. Poza tym odczuwalny zaczyna być wzrost popytu. Jednak oba te warunki w przypadku spółki niekoniecznie oznaczają większy zarobek. Sprzedawane produkty charakteryzują się niższą rentownością (niższa marża brutto) oraz sprzedaż realizowana jest w najbardziej zmiennej/stratnej walucie. Sytuacja jest kuriozalna, ponieważ wyższa sprzedaż może oznaczać większe straty.

Dla tak zdywersyfikowanej regionalnie działalności zabezpieczenie ryzyka kursowego jest prawie niemożliwe. Ilość walut i operacji jest po prostu za duża. Także planowanie wyniku finansowego w tych warunkach jest utrudnione. Asbis przyznaje, że marża brutto na realizowanej sprzedaży jest niska i tak będzie się utrzymywać w najbliższym czasie. Branża się konsoliduje, duzi konkurenci także osiągają niskie marże.

Także ujemne były w tym półroczu ale także w samym 2q2010 przepływy pieniężne. Przepływy operacyjne są ujemne ze względu na zwiększone poziomy zapasów oraz należności. Dodatnie wpływy z działalności finansowej nie dały rady pokryć nadmiernych wydatków na zakupy towarów. Spółka jest zadłużona a posiadane środki pieniężne nie wystarczą na pokrycie obsługi zadłużenia. Konieczne będzie dalsze zadłużanie się żeby utrzymać bieżącą działalność spółki. Mimo negatywnych przepływów sprawność obrotu majątkiem nie prezentuje się źle:
Cykl rotacji zapasów … 39
Cykl rotacji należności … 41
Cykl rotacji zobowiązań … 54
Cykl operacyjny … 80
Cykl konwersji gotówki … 26

Muszę powiedzieć, że bieżąca sytuacja Asbisu nie napawa mnie optymizmem. Spółka sama przyznaje, że działa w branży, w której zarobić jest coraz trudniej. Dodatkowo jej specyfika, czyli dywersyfikacja regionalna powoduje, że o zarobek jeszcze ciężej w warunkach szalenie zmiennych kursów walutowych. Zarobki nie są potwierdzone przepływami pieniężnymi a konieczność obsługi bieżącego zadłużenia wymusza rolowanie długu. Nie są to pozytywne informacje a w sprawozdaniu nie widać też zapewnień zarządu, że będzie lepiej. Obawiam się, że to sprawozdanie nie wpłynie pozytywnie na kurs.

Wskaźniki nie są zdecydowane co do oceny kursu Asbisu. Sama wartość księgowa i przychody wyceniane są niżej niż sektor ale to nie dziwi w świetle moich powyższych opisów.


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 12 sierpnia 2010 13:20

Kamil Gemra
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 12 sierpnia 2010 13:40:34 przy kursie: 3,83 zł
Sytuacja techniczna:


kliknij, aby powiększyć


Zakres 9M, interwał 1D. Sytuacja techniczna nie wygląda prowzrostowo. Papier znajduje się w trendzie spadkowym (niebieska linia), który jeszcze przyśpiesza (pomarańczowa linia). Podczas wczorajszej sesji testowane były dołki z maja i czerwca - okolice 3,9 zł. Papier może testować nawet dołki z grudnia czyli okolice 3,6 zł. Szansą dla byków jest wskaźnik RSI, który znajduje sie na poziomach wyprzedania. Do tej pory gdy się znajdował w tych okolicach dochodziło do mocnego wybicia.

diR
Dołączył: 2009-07-21
Wpisów: 946
Wysłane: 8 października 2010 19:28:15 przy kursie: 4,00 zł
ASBISc ENTERPRISES PLC nabycie akcji spółki przez osobę zarządzającą
08.10. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 14/2010
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 8 października 2010 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Siarhei Kostevitch, Przewodniczącego Rady Dyrektorów i Dyrektora Generalnego Spółki, który poinformował o dokonaniu w dniu 5 października 2010 roku transakcji nabycia łącznie 21.766 akcji Spółki po średniej cenie 4.01 zł za akcję, w drodze transakcji zwykłych sesyjnych przeprowadzonych na GPW.
Nie nauczysz się pływać - nie wchodząc do wody

Kasia Stefanska
Dołączył: 2009-05-05
Wpisów: 1 238
Wysłane: 9 listopada 2010 20:02:45 przy kursie: 4,03 zł
Omówienie wyników spółki ASBIS za 3 kwartał 2010 roku

Asbis jest dystrybutorem sprzętu IT zarejestrowanym na Cyprze. Od dłuższego czasu największymi problemami spółki są regularnie spadające marże oraz wysoka ekspozycja na ryzyko walutowe. Sprawozdanie sporządzone jest w USD i do takich danych się odnoszę.

www.stockwatch.pl/gpw/asbis,wy... - pod tym linkiem już wyliczone wskaźniki.

Największym ryzykiem spółki od dawna pozostaje ryzyko walutowe. Ponieważ spółka dystrybuuje swoje towary na skalę światową, jej sprzedaż realizowana jest w ogromnej ilości walut i pochodzi z wielu krajów. Zakupy natomiast u największych producentów dokonywane są w USD.

Podział segmentów geograficznych pokazuje, że największa sprzedaż realizowana jest w 2010 roku w krajach byłego ZSRR. Odnotowały one największy wzrost spośród wszystkich regionów sprzedaży spółki wobec 2009 roku, bo aż o 69%. Stanowiły one jednocześnie prawie 43% całej sprzedaży 3 kwartału. Drugim najdynamiczniej rozwijającym się regionem był Afryka i Bliski Wschód, gdzie wzrosty osiągają 21% w ujęciu rocznym. Europa zachowuje się najbardziej stabilnie ale spadek sprzedaży wyniósł kilka procent.

Ogólna sytuacja Asbisu w zakresie przychodów jest zbliżona do tej z poprzedniego kwartału. Otóż przychody rosną ale zdecydowanie gorzej zachowuje się rentowność. Zmiana przychodów wyniosła w stosunku do 2q2010 +33% (coroczna sezonowość) a w porównaniu do 3q2009 +24%. Marża brutto wyniosła jednak zaledwie 4%. Jest zbliżona do 5% realizowanych rok wcześniej ale spadająca. Pogorszenie się marży jest bezpośrednim wynikiem wzrostu kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu ale też konieczności ograniczania marż na tym trudnym rynku. Jest to cały czas następstwem kryzysu.

W bilansie widać wzrost wartości zapasów. Spółka gromadzi je przed 4 kwartałem roku, który tradycyjnie charakteryzuje się najwyższą sprzedażą. Zakupy zapasów powodują jednak czasowe ograniczenie płynności – wartość gotówki jest o prawie 20 mln USD mniejsza niż na koniec 2009 roku. Do tego większa jest wartość należności z tytułu zwiększonej sprzedaży. Po drugiej stronie bilansu nie widać wzrostu wartości zobowiązań. Wszystko to skutkuje ujemnymi przepływami operacyjnymi za 9 miesięcy roku. Za 3 miesiące te przepływy wyglądają lepiej ale dane bilansowe już nie są pokazane w takim układzie.

Podsumowując: spółka radzi sobie dość dobrze. Przychody rosną ale rentowność utrzymuje się na dość niskim poziomie. Rynek jest wysoce konkurencyjny i coraz ciężej na nim o wysokie marże. Spółka niestety – poza zmianami w portfolio i restrukturyzacją kosztów – nie chwali się pomysłami na rozszerzenie działalności o bardziej zyskowne branże. Trzeba więc w długim okresie liczyć się raczej z konsolidacją branży niż dynamicznym rozwojem organicznym. Na przejęcia Asbis nie ma jednak wystarczającej póki co gotówki.

Wskaźniki nie są zdecydowane co do przyszłości kursu Asbisu zarówno na tle sektora jak i szerokiego rynku.

Powyższa treść przez 30 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.


maar99
Dołączył: 2010-05-16
Wpisów: 37
Wysłane: 23 listopada 2011 13:15:18 przy kursie: 1,18 zł
Jest możliwość omówienia ostatniego raportu?

Kasia Stefanska
Dołączył: 2009-05-05
Wpisów: 1 238
Wysłane: 29 listopada 2011 12:46:15 przy kursie: 1,27 zł
Omówienie skonsolidowanych wyników ASBIS za 3 kwartał 2011 roku

Asbis jest hurtownikiem sprzętu elektronicznego działającym na terenie Europy, Azji i Afryki. Jako hurtownik znajduje się pomiędzy młotem a kowadłem: z jednej strony klienci chcą jak najniższych cen a z drugiej producenci chcą sprzedawać drogo. W mojej ocenie oznacza to nacisk na jak największe ograniczenie marży dystrybutora właśnie, co w długim okresie może negatywnie odbić się na działalności tej grupy.

Na poniższym wykresie prezentuję sezonowość przychodów ze sprzedaży. Jak widać od 2 lat jest ona stała. W nadchodzącym kwartale należy spodziewać się więc sezonowego wzrostu przychodów, który podyktowany jest okresem świątecznym.kliknij, aby powiększyćW tym wykresie widzę jednak jedną negatywną rzecz. Chodzi mi mianowicie o brak wzrostu przychodów w ujęciu rok do roku. W porównaniu do 3 kwartału 2010 roku wzrost ten jest niższy niż 1%, czyli poniżej progu istotności. Podobnie zachowuje się zysk brutto. Rok wcześniej, czyli porównanie do 3q2009, spółce udało się wypracować wzrost sprzedaży. Teraz tego nie widać, co może dawać sygnał do braku wzrostu w długim okresie.

Muszę przyznać, że uważam możliwości wzrosty przychodów także w 4q2011 za ograniczone. To wynika głównie ze skutków japońskiego tsunami i powodzi w Azji. Wielu azjatyckich producentów poniosło znaczne straty dotyczące zapasów w magazynach oraz linii produkcyjnych. Dotyczy to także dużych firm, jak np. Panasonic. Ceny sprzętów po powodziach automatycznie wzrosły – najprawdopodobniej jako skutek znacznego spadku dostępności sprzętów. Istnieje więc ryzyko, że sprzedaż w ostatnim kwartale roku będzie niższa niż oczekiwana.Dla przypomnienia: spółka prezentuje w swoich omówieniach dwie kategorie zysku brutto – przed zmianami walutowymi i po nich. Ten drugi jest zyskiem brutto na sprzedaży rozumianym w tradycyjny sposób, czyli zawierający wpływ zmian kursów walutowych. Ta pierwsza kategoria zysku jest więc zyskiem z działalności operacyjnej bez ujęcia różnic kursowych. Ten zysk w porównaniu do danych za 3q2010 poprawił się o ponad 15%.

Pokazuje to, że ryzyko walutowe jest jednym z najbardziej wpływających na rentowność tej działalności. Z racji znacznej dywersyfikacji geograficznej przychody ze sprzedaży rozpoznawane są w ogromnej liczbie walut. Ich sprowadzenie do wspólnego mianownika – w tym przypadku USD – skutkuje nieprzewidywalnymi wcześniej kosztami lub przychodami. Przy takiej ilości walut Asbis nie jest w stanie skutecznie zabezpieczyć się przed ryzykiem walutowym, mimo prowadzonego hedge’ingu.Kolejnym znaczącym ryzykiem operacyjnym dla Asbis jest kwestia zarządzania płynnością zapasów i przepływami z działalności operacyjnej. Na poniższym wykresie prezentuję stan zapasów na koniec kwartału:kliknij, aby powiększyćWidać wyraźnie tendencję rosnącą w poziomie stanów magazynowych. Nie jest to dla spółki korzystna sytuacja z dwóch powodów. W pierwszej kolejności chodzi oczywiście o zamrożenie gotówki w kapitale obrotowym spółki. Po drugie istotny jest aspekt starzenia się zapasów. Sprzęt komputerowy starzeje się wyjątkowo szybko (w ujęciu technicznym) i stare niesprzedane towary powinny być poddawane wycenom aktualizującym. Uważam też, że takiej tendencji w żaden sposób nie można tłumaczyć sezonowością działalności.

Mimo to w analizowanym kwartale Asbis wypracował dodatnie przepływy z działalności operacyjnej. W tym roku finansowym jeszcze się to nie zdarzyło. Dzięki temu udało się poprawić stan gotówki w spółce a jednocześnie spłacić część zadłużenia.

www.stockwatch.pl/gpw/asbis,wy... – zapraszam do zapoznania się z analizą wskaźnikową spółki.

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

robertus
Dołączył: 2008-08-31
Wpisów: 389
Wysłane: 9 maja 2012 16:50:33 przy kursie: 2,66 zł
Do szanownego grona analityków:
Czy można prosić o analizę najświeższego raportu kwartalnego?

Zastanawiam się nad wskaźnikami, czy ja je dobrze rozumiem.
Bo z jednej strony dobry zysk i dobre wskaźniki zyskowności (zysk roczny 26 MM, a ZO 55 MM) – co daje 1 zł ZO na akcję.
A z drugiej strony widzę w raporcie bardzo niskie marże, wydawałoby się, że na pograniczu zyskowności:
- marża operacyjna: 1,16%
- rentowność netto: 0,54%

To na czym oni zarabiają? Bo chyba nie na marży około jednogo procenta...


Pozdrawiam,
Robertus

Kasia Stefanska
Dołączył: 2009-05-05
Wpisów: 1 238
Wysłane: 10 maja 2012 00:36:05 przy kursie: 2,66 zł
Omówienie wyników spółki ASBIS za 1 kwartał 2012 roku

Działalność Asbis od dłuższego czasu charakteryzuje się właśnie dość niską marżowością i istotnym narażeniem na ryzyko kursowe. W dalszej części analizy sprawdzę, z czego bierze się zysk i budowanie wartości w kapitale własnym. Jeśli niewystarczająco odpowiem na pytania, to proszę pytajcie dalej.

Od razu wrzucam wykres, który pokazuje zależności pomiędzy poziomem przychodów a rentownością właśnie. Na razie są to liczby bezwzględne, czyli po prostu kwoty. Widać sezonowe zmiany w wysokości przychodów, które jednak mają prawie niewidoczny wpływ na osiągany zysk:kliknij, aby powiększyćDodałam jeszcze prostą liniową linię trendu dla przychodów. Jest wznosząca w okresie przedstawionym na wykresie. Widać więc, że mimo zawirowań ekonomicznych spółka się rozwija i sprzedaż powiększa.


Na kolejnym wykresie widać z kolei procentowe wartości poszczególnych poziomów rentowności tej działalności. Rentowność jest zmienna, niezwiązana wprost z sezonowością działalności. W dodatku zmienia się w nieusystematyzowany sposób:kliknij, aby powiększyćO rentowności nie da się powiedzieć wiele więcej, niż zdanie we wstępie. Rentowność jest niska, bo taki jest model biznesowy. Asbis jest hurtownikiem i dystrybutorem, który gnieciony jest z jednej strony oczekiwaniami klientów co do najniższej ceny a cenami sprzedaży producentów.Marża zysku brutto, czyli wartość zysku brutto podzielona przez przychody wyniosła w ostatnim kwartale właśnie 1%. Po odjęciu niewielkich podatków zysku netto został podobny poziom. Wygląda więc na to, że tak właśnie ułożony jest ten model biznesowy.

Trzeba zauważyć, że ten 1% (a dokładniej 0,7%) rentowności przy prawie 400 mln USD przychodów kwartalnie daje prawie 3 mln USD kwartalnego zysku. I tak właśnie powstaje wspomniane na forum 6 mln USD zysku netto za 2011 rok. Ten biznes broni się rozmiarem działalności, który pozwala zbudować interesującą masę zysku.

Dodatkowych źródeł zysku można szukać poniżej działalności operacyjnej w rachunku wyników. W przypadku Asbis w ostatnim kwartale te liczby nie są znaczące. Więc tam nie stworzono sztucznego zysku niepotwierdzonego przepływami pieniężnymi. Wygląda więc na to, że zysk bierze się z tej niewielkiej rentowności i nic się za tym nie kryje.

Przyznaję, że przez tak niską rentowność nisko można ocenić perspektywy tej spółki. Istnieje wysoka presja na rozwijanie działalności, coraz większą sprzedaż w nowych krajach. To rodzi coraz większe ryzyko kursowe, które odbija się na zmienności poziomu zysku brutto. Do tego trzeba bardzo mocno kontrolować koszty, żeby zachować przynajmniej ten 1%. Jest to w mojej ocenie arcy trudne działanie.Po spojrzeniu na zestawienie zmian w kapitale własnym widać, że wartość księgowa budowana jest nie tylko z zysku netto. Mamy jeszcze pozycję „translacja operacji zagranicznych USD”, które nie zostały odniesione na wynik finansowy. Z tak zbudowanego kapitału nie wypłacamy jednak dywidendy i nie liczy się on do wskaźników zysk na akcję.

Wyceny i wskaźniki widoczne są pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/asbis,wy... natomiast pełne sprawozdanie finansowe tutaj: www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

robertus
Dołączył: 2008-08-31
Wpisów: 389
Wysłane: 10 maja 2012 11:30:43 przy kursie: 2,61 zł
Pani Kasiu,

Dziękuję za analizę.

Czyli mamy bardzo niską marżę.
Ale przy rozsądnie niewielkiej kapitalizacji daje to bardzo duży zysk na akcję. C/ZO aktualnie wychodzi 2,66...
Więc teoretycznie jest bardzo tanio. Oczywiście wg wyników z przeszłości, a nie przyszłości której nie znamy.

I teraz rodzi się pytanie: jak duże ryzyko niesie tak niska rentowność, jaka jest możliwość wpływu tego ryzyka na zysk w przyszłości?
Czy raczej powinno się wystrzegać takich spółek gdyż niosą ze sobą zbytnią niepewność co do powtarzalności zysku?
Pytanie czysto teoretyczne, już niezależnie od firmy Asbis.


Pozdrawiam serdecznie,
Robertus

Kasia Stefanska
Dołączył: 2009-05-05
Wpisów: 1 238
Wysłane: 10 maja 2012 12:36:05 przy kursie: 2,61 zł
Powiem jak najporządniejszy analityk: hmmmmm binky

A tak na serio to niska marża daje ryzyko, że choćby niewielki spadek przychodów lub wzrost kosztów spowoduje stratę zamiast zysku. Od spółki i jej zarządu zależy więc, czy da radę utrzymać dodatnią rentowność. To z kolei jest uzależnione od doświadczenia i kompetencji. Dotychczasowe wyniki Asbisu pokazują, że dają sobie z tym radę.

Kolejne ryzyko dość oczywiste to bycie pomiędzy młotem a kowadłem. Pozycja dystrybutora jest trudna, bo z każdej strony są naciski na obniżenie marży. Dlatego wielu dystrybutorów do sprzedaży sprzętu dodaje usługi, które charakteryzują się większą marżą. Asbis wprowadził na rynek swoje własne marki produktów.

wave

robertus
Dołączył: 2008-08-31
Wpisów: 389
Wysłane: 10 maja 2012 13:31:33 przy kursie: 2,61 zł
Zastanawia mnie wciąż co może być przyczyną niskiej wyceny spółki.
Jest co prawda oczekiwanie, że II kwartał wyjdą słabo, a naawet na zero, z drugiej strony to jest standardowa sezonowość, a oczekwania odnośnie całego 2012 są dobre.

Czy nie widać czegoś jeszcze w raporcie co może pogrążać kurs?


robertus
Dołączył: 2008-08-31
Wpisów: 389
Wysłane: 8 listopada 2012 08:24:02 przy kursie: 2,60 zł
A więc mamy najświeższe wyniki.
Wydają się przynajmniej dobre. Rosną przychody i zysk operacyjny. Cały czas nie widzę miejsca na taki duży rozjazd pomiędzy wartością firmy i jej wynikami, a niską kapitalizacją. Ja nie widzę, ale widzi rynek... a to rynek podobno zwykle ma rację :-)
A może Wy mi podpowiecie co może być jeszcze przyczyną niedowartościowania? Może czegoś ja nie widzę?

Robertus

Kasia Stefanska
Dołączył: 2009-05-05
Wpisów: 1 238
Wysłane: 15 listopada 2012 01:08:42 przy kursie: 2,85 zł
Analiza wyników spółki ASBIS za 3 kwartał 2012 roku

Spółka, której analizy dawno nie było. www.stockwatch.pl/gpw/asbis,wy... – w monitorze spółki dostępne jest wyliczenie aktualnych wskaźników. Wszystkie wskazują na niedowartościowanie spółki na tle sektora. Można by więc uznać, że spółka stała się atrakcyjną inwestycją, co postaram się zweryfikować przeglądając jej fundamenty.

Asbis działa na rynku sprzętu komputerowego jako dystrybutor. Od zawsze była to dla mnie trudna branża, ponieważ nacisk na ograniczenie marży istnieje zarówno ze strony klienta końcowego jak i dostawcy towaru. Tę szczególnie niską marżę widać na poniższym wykresie:kliknij, aby powiększyćZysk na działalności operacyjnej już od dłuższego czasu oscyluje blisko zera. A w każdym razie tak to wygląda na wykresie, bo w ujęciu bezwzględnym w 3q2012 wyniósł on 5 mln USD. Widać więc, że spółka stara się utrzymać stabilny poziom cen i rentowności.

Ze względu na znaczącą konkurencję i oczekiwania klientów nie ma jednak możliwości podnoszenia cen produktów. O rentowność dbać można jedynie ograniczając koszty. Domyślam się więc, że presja kosztowa w spółce jest ogromna i możliwości dalszego redukowania kosztów zostały już niewielkie. W razie gwałtownego spadku marż Asbis może nie być w stanie zareagować wystarczająco szybko i ciąć kolejnych wydatków.

Źródeł braku wzrostów na tej spółce upatruję m.in. w linii przychodów. Od dłuższego czasu utrzymuje się na w miarę zbliżonym poziomie poza wahnięciami sezonowymi. Od 2 lat Asbis nie daje nadziei na znaczące wzrosty obrotów i masy zysku tym samym. Nie widać więc szans na dodatkowy zarobek. Jednocześnie wspomniane wcześniej ryzyka spadku marży pozostają w mocy. Może właśnie to powoduje, że kurs nie rośnie?Druga sprawa, która przychodzi mi do głowy to rozmiar spółki. Asbis jest duży, ma wiele spółek w strukturze i już wypracowane znaczące obroty. Ciężko takiego giganta rozruszać. Wydaje mi się, że warszawska giełda tak dużych spółek nie lubi. Przywodzi mi to na myśl zachowania kursu Asseco Poland i Boryszewa, które także doszły do pewnego etapu i zatrzymały się na niedowartościowaniu wskaźnikowym. Oczywiście Asbis nie dokonuje znaczących przejęć, nie było kombinacji na akcjach oraz działalność jest w miarę jednolita – co odróżnia spółkę od wymienionych. Do tego spółka jest po prostu nudna.Kolejne ryzyko, z którym spółka się do zawsze mierzy, to ryzyko walutowe. Dlatego spółka zawsze w raportach pokazuje zysk przed i po zmianach walutowych. W tym kwartale wpływ różnic kursowych na zysk brutto był relatywnie niewielki. W raporcie spółka podała, że jest to wynikiem wprowadzonej polityki zabezpieczania ryzyka walutowego. I faktycznie straty na kursach walutowych w całym 3q2012 wyniosły zaledwie 48 USD. Jest to nie lada osiągnięcie, bo przecież 50% przychodów Asbis realizuje w walutach innych niż sprawozdawcza.W tym kwartale istotnie wzrosło zadłużenie odsetkowe krótkoterminowe. Na koniec kwartału mamy 73 mln USD kredytów. Spółka zaciąga je, aby wesprzeć sprzedaż. Dźwignia finansowa oczywiście jest wskazana ale w tym przypadku nie przyczyniła się ona do podniesienia rentowności działalności netto. Oczekiwanego efektu więc nie ma. Do tego konieczność wspomagania działalności nie jest w mojej ocenie dobrym objawem. Wskaźniki rotacji nie są wysokie, więc nie spodziewałam się, że spółka będzie musiała zadłużać się. Jednak przepływy z działalności operacyjnej są ujemne, więc jakoś braki w gotówce trzeba pokryć.


Asbis nie generuje gotówki a jego rentowność powoli spada. Widzę kilka możliwych powodów, dla których kurs akcji tej spółki nie rośnie.

www.stockwatch.pl/komunikaty-s... – pełna treść sprawozdania dostępna jest pod tym linkiem.

>> Więcej analiz najnowszych
raportów finansowych jest tutaj


Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

mkamola
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 98
Wysłane: 4 czerwca 2013 11:28:37 przy kursie: 5,13 zł
Witam,

Kolejna zapomniana spółka z extra wynikami, może analiza dla przypomnienia :) spółka dla forumowiczów SW

Pzdr

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość, Inżynier
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,463 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d