pixelg
ASBIS - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ASBIS [ASB]

AKTUALNY KURS: 8,08 zł (+0,50%) 28-01-2021 16:31
JaGelerth
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-10-12
Wpisów: 54
Wysłane: 11 czerwca 2013 10:57:00 przy kursie: 5,20 zł
Czy ktoś mógłby wyjaśnić z czego biorą się aż tak duże różnice wartości c/z i c/wk?
np c/wk:
SW - 0,86
stooq - 0,83
wp - 2,77
onet - 2,81

Podobnie wygląda sytuacja z c/z.


WatchDog
WatchDog PREMIUM
33
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 580
Wysłane: 11 czerwca 2013 11:08:15 przy kursie: 5,20 zł
Nie odpowiadamy za wiarygodność danych na Onecie czy WP. Money też jest znany z kolosalnych wpadek.
Najczęściej spotykany u nich błąd to nie skonwertowanie danych w walutach obcych na złote.

Dane możesz potwierdzić w jeszcze jednym, niezłym źródle:

Cytat:
WSKAŹNIK CENA / WARTOŚĆ KSIEGOWA 0,87
WSKAŹNIK CENA / ZYSK 9,1

www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl...

Drobny rozrzut wynika z przyjętego kursu, który w ciągu dnia się zmienia.

Ribi
0
Dołączył: 2013-07-07
Wpisów: -13
Wysłane: 11 lipca 2013 14:10:40 przy kursie: 5,57 zł
Witam, Przede wszystkim chciałbym się z wszystkimi przywitać ;) Od jakiegoś czasu obserwuje poczynania serwisu, przyznam też, że bardzo dużo się nauczyłem czytając przeróżne tematy o analizie fundamentalnej na forum, i poradach udzielanych przez przeróżnych analityków (WatchDoga, kasi itp.). Dopiero jakiś czas temu odważyłem się zrobić konto, a dziś chciałbym podzielić się z wami, moją ogólnikową analizą ASBIS'u (gdyż od jakiegoś czasu interesuje się spółką), z opisem poszczególnych wskaźników obliczonych na poczet analizy finansowej. Mam nadzieję, że nie uchowały się żadne większe błędy, na wstępie pragnę zaznaczyć, że tradycyjne wskaźniki rentowności (ROA,ROE,ROS) zostały lekko zmodyfikowane - zamiast zysku netto użyłem zysku operacyjnego netto tzn NOPAT. Nie zamieszczam mojej wyceny ASBISU żadną z metod, gdyż użyłem tam "subiektywnych" wartości wzrostu zysku, przez co owa wycena mogła by wzbudzić wiele kontrowersji :).

1. Zacznę więc od przedstawienia danych finansowych, ze skonsolidowanych raportów rocznych Asbisu, poczynając od 2009 roku do roku 2012.

kliknij, aby powiększyć


Koszt Kapitałów obcych, obliczyłem już uzyskując średnią ważoną z odsetek, jakie spółka musiała zapłacić od zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych. (nie uwzględniane są tutaj koszty leasingu). Koszt Kapitału własnego został oszacowany wg modelu CAPM (Koszt własny = Rf +B(Rf-Rm).skorzystałem ze średniej rentowności 10- letnich obligacji Państwowych. Przy szacowaniu Rf. Beta powyżej jedynki( Współczynnik ilorazu wariancji średnich stóp zwrotu Asbisu i stopy procentowej zwrotu z rynku do kowariancji stóp zwrotu rynku – w tym wypadku posłużyłem się stopą zwrotu WIGU, gdyż Asbis nie należy do żadnego z większych indeksów giełdowych), wartość Bety >1 wskazuje, że akcje Asbisu możemy nazwać „Agresywnymi” – co za tym idzie ? koszt KW jest większy, ponieważ doliczamy tutaj ryzyko wynikające z posiadania takowych akcji.

Na starcie przeanalizujemy sytuację majątkową przedsiębiorstwa. (1.a)

kliknij, aby powiększyć


Oto wskaźniki, które będą niezbędne do opracowanie omawianej analizy.
Wskaźnik dynamiki majątku całkowitego Pokazuje nam, że w roku 20010, oraz 2012 nastąpiło zwiększenie się całkowitego majątku przedsiębiorstwa. Wstępnie – sygnał pozytywny, zwłaszcza dlatego, że jest to powiększenie o majątek obrotowy (co widzimy w danych finansowych). Majątek ten jest tańszy (brak opłat za amortyzację), oraz zazwyczaj efektywniej wykorzystywany.
Wskaźnik unieruchomienia Tak jak pisałem wyżej, spółka, ciągle utrzymuje olbrzymią tendencję do posiadania aktywów obrotowych, i ich przewagą nad trwałym majątkiem. Oczywiście uzależnione jest to od rodzaju działalności spółki, jednak wskaźnik poniżej 1 (tak jak w tym przypadku) traktujemy pozytywnie.
Kapitał stały Suma kapitału własnego oraz zobowiązań długoterminowych, sama wartość nic nam nie mówi, jednak przyda się do ustalania złotej zasady bilansowej.
KON kapitał obrotowy netto, czyli różnica kapitału stałego od aktywów trwałych
II stopień pokrycia ( złota zasada bilansowa) Ciężko aby zasada nie była spełniona, przy tak niskim udziale aktywów trwałych, ale to tylko na korzyść przedsiębiorstwa. W tym wypadku oznacza to, że kapitał stały może w całości pokryć koszt aktywów trwałych, a jego nadwyżka może zostać przeznaczona na finansowanie aktywów obrotowych.( bez konieczności zaciągania drogich kredytów krótkoterminowych).

Teraz zajmiemy się Wskaźnikami rentowności przedsiębiorstwa (1.b)

kliknij, aby powiększyć


aROA (Zamiast zysku netto użyłem zysku operacyjnego netto - NOPAT) czyli rentowność aktywów przedsiębiorstwa, znajduje się w wyraźnym trendzie wzrostowym, już od 2009 roku – to dobrze świadczy, o inwestowaniu przedsiębiorstwa w aktywa (w głównej mierze obrotowe).
aROE rentowność kapitału własnego, ważny wskaźnik dla akcjonariuszy. Tutaj również mamy wyraźny trend wzrostowy, który w roku 2012 osiągnął prawie 9% ! co jest naprawdę bardzo wysoką wartością, jeżeli chodzi o wskaźniki tego typu.
aROS Czyli rentowność sprzedaży operacyjnej (niektórzy nazywają ją także Marżą ze sprzedaży operacyjnej, oczywiście obie nazwy uważam za poprawne. Co jest ważne ? utrzymywanie trendu wzrostowego. Fakt, że marża narzucana przez spółkę jest niska, może świadczyć o jej ogromnym potencjale, i szybkim tempie wzrostu wartości spółki, w przypadku zwiększeniu marży ( w wypadku utrzymania popytu na dotychczasowym poziomie, co nie będzie łatwe, bo jak wiemy z prostych praw mikroekonomii, wzrost ceny = spadek popytu na dany towar/usługi).

Wskaźniki Płynności przedsiębiorstwa (1.c)

kliknij, aby powiększyć


Płynność bieżąca bardzo wysoka wartość (norma 1,2 – 2,0). Świadczy to o nadpłynności przedsiębiorstwa, czyli nadmiar gotówki, nie jest efektywnie wykorzystywany (może być po prostu odkładany, nie inwestując ). Potwierdza to jednak stwierdzenie o olbrzym potencjale spółki, w wypadku dodatkowego wykorzystania nadmiaru przepływu gotówkowego.
Wskaźnik szybkiej płynności Pochodna płynności bieżącej, skorygowana o wartość zapasów ( które ciężko sfinalizować po cenie zakupu). Płynność ta również na bardzo wysokim poziomie, ale w roku 2011 przewyższyła płynność z roku 2012, może to oznaczać, że rok 2012 wiązał się z większymi inwestycjami, i lepszym wykorzystaniu gotówki (co powinno odbić się na cenie akcji w roku obecnym- oczywiście pozytywnie).

Wskaźniki Zadłużenia. (1.c)

kliknij, aby powiększyć


My favorite typical of economic indicator .
Zadłużenie ogólne W latach 2009 oraz 2010 był to bardzo wysoki poziom, powiedział bym, że poziom niebezpieczny. W latach 2011 oraz 2012 wskaźnik ten został uregulowany, i mieści się w bezpiecznych limitach ( przy analizie technicznej, przedstawię jak silnie rynek zareagował na spadek zadłużenia przedsiębiorstwa).
Zadłużenie długoterminowe Ciągle utrzymujące się na poziomie 0,01. Oczywiście, zadłużenie długoterminowe jest najbardziej pożądanym typem zadłużenia (niższe koszty), dlatego tak niski poziom w tym wypadku może niekorzystnie odbijać się na średnio ważonym koszcie kapitału spółki.

Nie robiłem tego do tej pory, ale myślę, że warto – Przedstawiam wam Zdolność kredytową Asbisu. (1.d)

kliknij, aby powiększyć


Wbrew pozorom – Przy tak niskim zadłużeniu, Zdolność kredytowa Asbisu jest nikła ! – Wskaźnik pierwszy powinien kształtować się przynajmniej na poziomie 1,0 natomiast wskaźnik drugi przynajmniej 1,5. Czym to jest spowodowane ? – otóż tutaj wyjaśnia nam się sprawa jak zmniejszenie zadłużenia wpływa na akcjonariuszy, oraz jak można łatwo je zamaskować… Na chwilę obecną Asbis spłaca pożyczki i kredyty niemalże 8-krotnie przewyższające swój zysk netto !. (są to zapewne kredyty z lat poprzednich). Przez co, żaden bank za pewne nie zdecydował by się udzielić kredytów tej spółce. Niestety, Asbis musi radzić sobie samemu, finansować się jedynie kapitałem własnym , i zaciągniętymi już pożyczkami/kredytami.

Inne wskaźniki, w tym Najważniejszy ze wszystkich (najmocniej skorelowany z MVA – faktyczną ceną spółki, wg akcjonariuszy) Czyli EVA ! (1.e)


kliknij, aby powiększyć


• NOPAT czyli faktyczny zysk jaki osiąga przedsiębiorstwo, z działalności operacyjnej ( EBIT – Podatek dochodowy). Cieszy tendencja wzrostowa przedstawianego wskaźnika.
• ROIC Czyli ogólna rentowność zaangażowanego kapitału, tak duża wartość wskaźnika cieszy oczy, najważniejsze jest zachowanie trendu . A zgodnie z prawem Newtona ciało ma większe szanse na kontynuację ruchu, niżeli na zastój, jeśli nie oddziałują na niego inne czynniki ( Czy coś w ten deseń :P), Przekładając te prawo na trendy, nasz wzrost NOPAT również ma większe szanse na kontynuację, niżeli na zwrócenie, jeżeli jakieś znaczące czynniki, nie będą z tym kolidować.
• WACC – Średni ważony koszt kapitału, obliczony na podstawie średniej ważonej kapitału Własnego ( z modelu CAPM) oraz kapitału obcego ( odsetki od spłaty kredytów i pożyczek). Choć koszt kapitału jest dość wysoki, i od 2010r wskazuje na lekki trend wzrostowy ( zapewne z powodu agresywnych akcji Asbisu).
• EVA – Czyli ekonomiczna wartość dodana, Wg moich obserwacji, a także wg obserwacji Wybitnych specjalistów w tej dziedzinie ( opublikowanych w książce „Eva – Tworzenie wartości przedsiębiorstwa”). Wskaźnik ten w największym stopniu koreluje z MVA. Co to oznacza ? a to, że ze wzrostem EVA, zazwyczaj idzie wzrost ceny akcji w danym roku, a jego spadek sprzyja spadkowi akcji. Korzystając z cytatu J.Murphyego „Rynek dyskontuje wszystko”. I widząc konsolidację w roku 2012 (jeśli chodzi o ceny akcji Asbisu). Możemy założyć, że wzrost EVA zostanie zauważona i zdyskontowana w najbliższej przyszłości, 2013, 2014.

Dziękuje za przeczytanie - i mam nadzieję, że ktoś choć w niewielkim stopniu skorzysta na moich wypocinach :)
Pozdrawiam
Edytowany: 11 lipca 2013 14:17


robertus
0
Dołączył: 2008-08-31
Wpisów: 389
Wysłane: 11 lipca 2013 23:17:45 przy kursie: 5,57 zł
Witaj na forum.

Kawał dobrej roboty, z dużym zainteresowaniem czytałem Twój wpis.

Również interesuję się firmą Asbis i to już od ponad roku.
Pozwolę się skomentować niektóre Twoje opisy. Nie zraź się, że będę szukał głównie negatywów, ale taki mam już zwyczaj, gdyż wychodzę z założenia, że o pozytywach dowiemy się od spółki, natomiast negatywy musimy znaleźć sami - jeśli chcemy chronić kapitał.

Cytat:
• aROA (Zamiast zysku netto użyłem zysku operacyjnego netto - NOPAT) czyli rentowność aktywów przedsiębiorstwa, znajduje się w wyraźnym trendzie wzrostowym, już od 2009 roku – to dobrze świadczy, o inwestowaniu przedsiębiorstwa w aktywa (w głównej mierze obrotowe).

Nie do końca to rozumiem, może mi wytłumaczysz. Powiedziałbym raczej, że ROA rośnie dlatego, że rośnie zysk firmy, czyli licznik w tym ułamku.

Cytat:
• aROE rentowność kapitału własnego, ważny wskaźnik dla akcjonariuszy. Tutaj również mamy wyraźny trend wzrostowy, który w roku 2012 osiągnął prawie 9% ! co jest naprawdę bardzo wysoką wartością, jeżeli chodzi o wskaźniki tego typu.

Uznałbym raczej, że ROE=9% to wartość dość niska. Osobiście cenię spółki z ROE>15%.

Cytat:
• EVA – Czyli ekonomiczna wartość dodana, Wg moich obserwacji, a także wg obserwacji Wybitnych specjalistów w tej dziedzinie ( opublikowanych w książce „Eva – Tworzenie wartości przedsiębiorstwa”). Wskaźnik ten w największym stopniu koreluje z MVA. Co to oznacza ? a to, że ze wzrostem EVA, zazwyczaj idzie wzrost ceny akcji w danym roku, a jego spadek sprzyja spadkowi akcji. Korzystając z cytatu J.Murphyego „Rynek dyskontuje wszystko”. I widząc konsolidację w roku 2012 (jeśli chodzi o ceny akcji Asbisu). Możemy założyć, że wzrost EVA zostanie zauważona i zdyskontowana w najbliższej przyszłości, 2013, 2014.

A powiedz jeszcze w jakich jednostkach liczysz EVA?
Bo np. na Stockwatchu EVA jest w procentach i dla ASBIS'u nie prezentuje się zbyt okazale, aczkolwiek jest dodatnia (nieznacznie).


Oprócz tych kilku uwag i wątpliwości to uważam Twój wpis za bardzo wartościowy. Chętnie będę uczestniczył w rozmowach z Tobą o firmie Asbis, którą jestem mocno zainteresowany.

To na co należy moim zdaniem zwrócić uwagę to wciąż niską wycenę giełdową - porównując do zysku, czy zysku operacyjnego.
To za co ich również szanuję to polityka dywidendowa - rzecz nieczęsto spotykana wśród tak niewielkich spółek.


Pozdrawiam,
Robertus
Edytowany: 11 lipca 2013 23:19

Ribi
0
Dołączył: 2013-07-07
Wpisów: -13
Wysłane: 12 lipca 2013 10:47:14 przy kursie: 5,77 zł
Oczywiście - ROA Stosunek zysku netto do aktywów całkowitych, coś przekombinowałem ;) - determinuje go coraz wyższy zysk (dynamika zysku wyższa niżeli dynamika majątku ogółem).
*ROE - kwestia subiektywna, ja zwracam uwagę na to, że jeszcze rok temu, wartość ta była o 48% niższa od obecnej.
Co do EVA - Nigdy nie liczyłem Ekonomicznej wartośći dodanej w procentach, tylko w liczbach (oczywiście wszystkie liczby podane w tys.) wynik może być rozbieżny, gdyż tak jak wcześniej napisałem do obliczenia Kosztu własnego modelem CAPM użyłem jako Rf rentowności 10 letnich obligacji zamiast obligachi 5 letnich, a BETĘ obliczyłem z 2 lat, z interwałów nie tygodniowych lecz dziennych, co mogło zniekształcić wynik :).
Mam nadzieję, że na forum EVA również jest w trendzie wzrostowym, co jest kwestią najważniejszą !
Co do wyceny, również zastanawia mnie dlaczego spółka jest tak nisko wyceniana przez rynek - jak już pisałem, jakiś czas temu również przeprowadziłem wycenę ASBISCU metodą dochodową EVA, i w wariancie neutralnym cena 1 akcji, była dużo wyższa niżeli jest w realiach. Ale wracając do mojego ostatniego postu - wycena to kwestia subiektywna, ilu inwestorów tyle wyników blackeye , każda prognoza ma tutaj ogromny wpływ na wynik końcowy, szczególnie ustalenie stałego wzrostu % w obliczaniu wartości rezudualnej.
Odnośnie Asbiscu, nie wiem czy zwróciłeś uwagę na fakt, że publikują oni prognozy ( o ile dobrze pamiętam) wyników finansowych na przyszły rok - prognozy za rok poprzedni zostały w pełni wykonane, i wszystko wskazuje na to, że prognozy za rok obecny (choć mniejsze) również zostaną spełnione.
Cieszy również sprzedaż pod 2 własnymi markami, które zdecydowanie poprawiają marże spółki (jest ona jednak jeszcze dość niska).
Również chętnie podyskutuje o spółce, gdyż uważam, że ma bardzo duży potencjał i jest spółką w jakimś stopniu niedowartościowaną. Swoją drogą dzięki wielkie za przeczytanie moich wypocin, i skorygowanie błędów :) - zapędziłem się w interpretacji wskaźników !
Pozdrawiam !

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
130
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 437
Wysłane: 12 lipca 2013 11:42:02 przy kursie: 5,77 zł
robertus napisał(a):

A powiedz jeszcze w jakich jednostkach liczysz EVA?
Bo np. na Stockwatchu EVA jest w procentach i dla ASBIS'u nie prezentuje się zbyt okazale, aczkolwiek jest dodatnia (nieznacznie).

EVA może być liczona nominalnie lub procentowo.
nominalnie to NOPAT - IC*Wacc
procentowo to ROIC - WACC, czyli krótko mówiąc wyrażenie procentowe jest podzielone przez część stałą czyli IC - Invested kapital = kw + zadłużenie odsetkowe

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
130
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 437
Wysłane: 12 lipca 2013 11:59:09 przy kursie: 5,77 zł
Ribi napisał(a):

aROS Czyli rentowność sprzedaży operacyjnej (niektórzy nazywają ją także Marżą ze sprzedaży operacyjnej, oczywiście obie nazwy uważam za poprawne. Co jest ważne ? utrzymywanie trendu wzrostowego. Fakt, że marża narzucana przez spółkę jest niska, może świadczyć o jej ogromnym potencjale, i szybkim tempie wzrostu wartości spółki, w przypadku zwiększeniu marży ( w wypadku utrzymania popytu na dotychczasowym poziomie, co nie będzie łatwe, bo jak wiemy z prostych praw mikroekonomii, wzrost ceny = spadek popytu na dany towar/usługi).

Tak to nie ma. jak coś jest tanie to nie znaczy, że zdrożeje. Tutaj mamy silną konkurencję i po prostu nie jest w stanie spółka sprzedawać drożej. Zresztą sama o tym pisze:
Cytat:
Notowane przez nas marże zysku brutto są – podobnie, jak w przypadku innych dystrybutorów – niskie
i przewidujemy, że taki stan utrzyma się w najbliższej przyszłości. Zwiększona konkurencja związana
z konsolidacją branży i niskim popytem na niektóre produkty informatyczne może utrudnić nam
utrzymanie lub podwyższenie marż. Część naszych kosztów operacyjnych jest stosunkowo stała,
a wydatki planuje się częściowo na podstawie wartości spodziewanych zamówień, prognozowanych
w warunkach ograniczonej znajomości przyszłego popytu. W rezultacie możemy nie być w stanie
zmniejszyć procentowego udziału kosztów operacyjnych w przychodach, aby ograniczyć spadki marży
brutto w przyszłości.
W 2012 roku marża zysku brutto Spółki była niższa niż w 2011 roku. Było to spowodowane zarówno przez
nadzwyczajne zyski w segmencie dysków twardych w 2011 roku jak i przez mocniejszy nacisk klientów na
niższe ceny w rezultacie zawirowań gospodarczych na wielu rynkach.


Ribi napisał(a):

Wskaźniki Płynności przedsiębiorstwa (1.c)

kliknij, aby powiększyćCoś kolega źle policzył. Wziął do liczenia niepełny dług oprocentowany, a do liczenia tych wskaźników należało wziąć całkowite zadłużenie krótkoterminowe w kwocie 399746 tys USD.


Ribi napisał(a):

Wskaźniki Zadłużenia. (1.c)

kliknij, aby powiększyć


My favorite typical of economic indicator .
Zadłużenie ogólne W latach 2009 oraz 2010 był to bardzo wysoki poziom, powiedział bym, że poziom niebezpieczny. W latach 2011 oraz 2012 wskaźnik ten został uregulowany, i mieści się w bezpiecznych limitach ( przy analizie technicznej, przedstawię jak silnie rynek zareagował na spadek zadłużenia przedsiębiorstwa).
Zadłużenie długoterminowe Ciągle utrzymujące się na poziomie 0,01. Oczywiście, zadłużenie długoterminowe jest najbardziej pożądanym typem zadłużenia (niższe koszty), dlatego tak niski poziom w tym wypadku może niekorzystnie odbijać się na średnio ważonym koszcie kapitału spółki.


Błąd jak wyżej.


A do liczenia terminal value najrozsądniej przyjąć tempo wzrostu zero :)
Edytowany: 12 lipca 2013 12:00

mrk
17
Dołączył: 2008-08-30
Wpisów: 1 935
Wysłane: 12 lipca 2013 12:30:08 przy kursie: 5,77 zł
anty_teresa napisał(a):
Tak to nie ma. jak coś jest tanie to nie znaczy, że zdrożeje. Tutaj mamy silną konkurencję i po prostu nie jest w stanie spółka sprzedawać drożej. Zresztą sama o tym pisze:


Dlatego starają zwiększać sprzedaż marek własnych i całkiem nieźle im to idzie, bo po pierwszym kwartale stanowiły już ponad 17% przychodów (6% rok wcześniej). Widać to też w marży brutto na sprzedaży, która wzrosła z 5,27% do 5,9% r/r.
Edytowany: 12 lipca 2013 12:31

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
130
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 437
Wysłane: 12 lipca 2013 12:59:02 przy kursie: 5,77 zł
Z raportu za rok 2012 s.13
Cytat:
W 2012 roku marża zysku brutto Spółki była niższa niż w 2011 roku. Było to spowodowane zarówno przez
nadzwyczajne zyski w segmencie dysków twardych w 2011 roku jak i przez mocniejszy nacisk klientów na
niższe ceny w rezultacie zawirowań gospodarczych na wielu rynkach.


2012
Sprzedaż 1 744 877 804
ZBNS 85 467 614
Marża handlowa 4,89%
2011
Sprzedaż 1 482 074 819
ZBNS 81 249 643
Marża handlowa 5,48%

Oczywiście rozwijanie marek własnych jest dobrym pomysłem, pozwala zwiększyć marżę wypadkową, ale pisanie o "ogromnym potencjałem" jest znaczącym nadużyciem.

PS: W ZBNS uwzględniłem RK. Skoro spółka się zabezpiecza, to mamy po uwzględnieniu biznes oddzielony od forexu
Edytowany: 12 lipca 2013 13:03

mrk
17
Dołączył: 2008-08-30
Wpisów: 1 935
Wysłane: 12 lipca 2013 13:13:43 przy kursie: 5,77 zł
Ogromnego potencjału nie ma - taki biznes, ale powinno być lepiej niż w poprzednim roku.
W 2012 sprzedaż Prestigio i Canyon rozkręcała się dopiero w 2012 od 6% w I kwartale 2012 do 12% w IV kwartale 2012, średnio 9% udziału w całym roku, ale aż 20% zysku netto.
W I kwartale udział w przychodach to już 17% i myślę, że 20% jest całkiem realne. Dobrze schodzą tablety.
Ma to pozytywny wpływ na zyskowność, co zresztą jest od jakiegoś czasu uwzględniane w kursie, wzrost o 100% nie wziął się znikąd.
Pytanie jaki potencjał jaki potencjał mają produkty Asbisu. Specem od branży IT nie jestem, więc nie wiem, ale patrząc po sprzedaży chyba nie najgorszy.
Edytowany: 12 lipca 2013 13:14


Ribi
0
Dołączył: 2013-07-07
Wpisów: -13
Wysłane: 12 lipca 2013 13:57:21 przy kursie: 5,77 zł
Dziękuje anty teresa !- Teraz to widzę, dobrze i wyraźnie :).
już zajmuję się u siebie błędnymi obliczeniami za 2011 i 2012 rok :) - Dziękuje za korektę.
Wiem, że do zagrożeń Asbis wliczał to, że producenci smartfonów prowadzą z powodzeniem sprzedaż detaliczną, co ogranicza potencjalne zyski Asbisu, stąd moja nadzieja w tych 2 własnych markach spółki :).

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
130
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 437
Wysłane: 12 lipca 2013 14:01:05 przy kursie: 5,77 zł
mrk napisał(a):
w I kwartale 2012 do 12% w IV kwartale 2012, średnio 9% udziału w całym roku, ale aż 20% zysku netto.

Czy mógłbyś podać źródło tej informacji, tzn udziału 20$ marek własnych w zysku netto?
Grzebię w raporcie rocznym i nie mogę znaleźć. Podasz stronę?

mrk
17
Dołączył: 2008-08-30
Wpisów: 1 935
Wysłane: 12 lipca 2013 16:03:21 przy kursie: 5,77 zł
anty
infa nie znalazłem w raporcie tylko w tym artykule
Cytat:
Według przedstawicieli Asbisu spółka bardzo dobry wynik osiągnęła ze sprzedaży marek własnych (Prestigio i Canyon) – w całym 2012 r. miały 9 proc. udziału w obrotach, ale ponad 20 proc. w zysku netto.


Widziałem to info też na innych portalach, jeśli nie ma tego w raporcie to może jego źródłem jest jakaś prasówka spółki.

mkamola
0
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 98
Wysłane: 8 sierpnia 2013 12:30:56 przy kursie: 6,80 zł
Kolejny bardzo fajny kwartał spółki
Może tym razem eksperci z SW się nad nim pochylą? Proszę o omówienie

Pzdr

Inwestor88
0
Dołączył: 2010-04-05
Wpisów: 15
Wysłane: 8 sierpnia 2013 17:16:14 przy kursie: 6,80 zł
Dołączam się do prośby o omówienie raportu miesięcznego. Z góry dziękuję.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
130
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 437
Wysłane: 8 sierpnia 2013 19:13:47 przy kursie: 6,80 zł
Omówienie mam zaplanowane, ale nie wiem czy dopiero nie w weekend.

mkamola
0
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 98
Wysłane: 8 sierpnia 2013 20:27:13 przy kursie: 6,80 zł
Fajnie, że to Ty Krytycznie oceniłeś/łaś? TFONE, więc tutaj spodziewam się podobnie, ale to dobrze, może coś mnie przekona do wyjścia po tych cenach :)

Pzdr

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
130
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 437
Wysłane: 8 sierpnia 2013 21:02:39 przy kursie: 6,80 zł
Tak ja i może nick na to nie wskazuje jestem userem płci męskiej thumbright

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
130
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 437
Wysłane: 11 sierpnia 2013 13:40:28 przy kursie: 6,94 zł
Wyniki Asbisu trzeba określić delikatnie pozytywnie. Poprawa na najniższym poziomie rachunku wyników wygląda bardzo efektownie, to do efektywności działania można mieć pewne zastrzeżenia.


Przychody spółki wzrosły o 27%, co biorąc pod uwagę skalę działalności trzeba uznać za wynik bardzo dobry. Sprzedaż pociągnęły tablety i smartphony. W pozostałych asortymentach dynamiki były nieznaczące lub wręcz jak w laptopach mocno ujemne. Warto zwrócić uwagę, że sprzedaż pod markami własnymi osiągnęła poziom ponad 20%! Tak czy owak mix produktowy był bardziej rentowny. Marża zwiększyła się z 4,6 do 5,5%. Być może zwyżka o 1,1 punktu nie robi wrażenia, ale odpowiada za połowę zwyżki zysku brutto na sprzedaży(drugą połowę mamy dzięki wzrostowi sprzedaży). W efekcie wspomnianych czynników Asbis wygenerował 8,7M USD zysku brutto ze sprzedaży więcej, który stanowi podstawę do budowy wyniku w niższych liniach sprawozdania.

Niestety dalej już nie jest tak dobrze. Koszty sprzedaży wykazały się większą dynamiką niż przychody(44%). Proszę zauważyć, że jeśli z wyniku na sprzedaży brutto usunęlibyśmy część odpowiadającą za zwyżkę rentowności to wynik po obciążeniu wzrósłby raptem o 700 tyś, a po uwzględnieniu także silnie rosnących kosztów zarządu mielibyśmy spadek o 1M USD!


kliknij, aby powiększyć


Ponoć część wynagrodzeń posiada czynnik zmienny zależny od dynamiki zysku brutto, co do pewnego stopnia uzasadnia większą dynamikę sprzedaży względem dynamiki przychodu, ale niestety dbałość kosztowa nie wygląda w tej chwili najlepiej. Z nadwyżki GP w kwocie 8,7M dolarów po kosztach korporacyjnych zostaje ledwie 3M na poziomie operacyjnym. Apetyt rozbudzony pierwszymi liniami sprawozdania nie został niestety w pełni zaspokojony.

Spółka wedle wskaźników rotacji:


kliknij, aby powiększyć


wykazuje rosnące zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Wzrost sprzedaży pociąga za sobą wzrost KO, który finansowany jest kredytami obrotowymi i faktoringiem.Coraz wyższy poziom udziały finansowania długiem odsetkowym powoduje coraz większe obciążenia kosztami odsetkowymi, co stanowi główny powód dalszej utraty wypracowanej nadwyżki finansowej. Na poziomie zysku brutto mamy już tylko 1,3M. Jak wspomniałem procentowo wzrost kwartalnego wyniku brutto/netto jest znaczący(ponad trzykrotny), ale nominalnie do drobna pozycja w świetle 14M USD zysku brutto rocznie. Tak czy owak rosnący udział marki własnej pozwala miec pewną nadzieję na dalszą poprawę wyników w tym także w najważniejszym czwartym kwartale.

Wile trudność nastarcza analiza CF. Spółka przyjęła skomplikowaną i dość dla mnie niezrozumiałą prezentację odsetek oraz faktoringu. Z CF operacyjnego nie wyodrębniono zapłaconych odsetek i nie doliczono ich do CF finansowego. Podobnie jest z zobowiązaniami z tytułu faktoringu. W związku z tym w tej formie sprawozdanie nie nadaje się do analizy i trzeba je przekształcić. Dodatkowo od raportu półrocznego zmieniono prezentację faktoringu. Obecnie jest wyodrębniany zarówno w zobowiązaniach jak też w pozycji CF. Z tego powodu postanowiłem problem rozwiązać w następujący sposób. Wziąłem CF operacyjny przed zmianami w kapitale obrotowym(gdzie wyłączono zapłacone odsetki) obciążyłem zmianą stanu należności handlowych, zobowiązań handlowych oraz zmiana stanu zapasów i uznałem za wygenerowaną operacyjnie gotówkę.


kliknij, aby powiększyć


Jak widać potwierdza się to co wynikało z analizy aktywności. Spółka zasysa coraz więcej gotówki na działalności operacyjną pomimo faktu, że generuje coraz więcej gotówki operacyjnej przed zmianami w KO.
Jeśli bardziej się wgłębić w konkretne pozycje to widać, że za zasysanie gotówki odpowiada kurczący się cykl rotacji zobowiązań. Z tego powodu może być ciężko tę efektywność poprawić, bo spółka prawdopodobnie nie ma mocnej pozycji u swoich kluczowych dostawców.

Branża jest niskomarżowa. Asbis na tle rodzimej konkurencji prezentuje się całkiem poprawnie jeśli chodzi o rentowności. Obiecująco wygląda wzrost udziału w sprzedaży marki własnej, co powinno dalej przekładać się na rosnące marże. Przypilnować należy jednak rosnących kosztów, bo te zjadają znakomitą większość nadwyżek generowanych na poziomie zysku brutto.
Automat pokazuje obecnie spory potencjał wzrostu:
www.stockwatch.pl/gpw/asbis,wy...
Wynika on głównie z metod mnożnikowych, bo renta wieczysta prawie trafia w kurs. Stopa dyskontowa użyta w wyliczeniu nie jest szczególnie wysoka ze względu na niski poziom stóp procentowych a także stosunkowo niski koszt kredytów i faktoringu(poniżej 8%) Jeśli przyjąć
standardowe 10% stopy dyskontowej, to wycena byłaby niższa. Z drugiej Asbis zaczął w końcu rosnąć. Jeśli tempo wzrostu uznamy za powtarzalne to Wacc spadnie poniżej 8 i da nawet mały potencjał wzrostu. Gorzej sprawy wyglądają przy próbie sklecenia DCF'a dużo gotówki zasysa kapitał obrotowy, czego nie uwzględnia ani wycena rentą wieczystą, ani mnożnikowa.

Warto także zdawać sobie sprawę, że najważniejszy dla spółki jest rynek rosyjski. Z jednej strony jak pokazuje historia potrafi być bardzo chłonny, ale tak samo niestabilny. Z tego powodu szczególną troską powinna być polityka magazynowa. Przy zawirowaniach na głównym rynku sporo cashu może ugrząźć w zapasach i obniżyć płynność a także zdolność do zwiększania udziału na innych rynkach. Prawdziwą odpowiedź na pytanie o zasięg i trwałość zmian da dopiero najważniejszy dla spółki 4 kwartał, bo właśnie wtedy generowana jest znakomita większość wyniku rocznego. CzekamyPowyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

mkamola
0
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 98
Wysłane: 11 sierpnia 2013 18:19:52 przy kursie: 6,94 zł
Dziękuję! Jak zwykle krytycznie, może nawet nieco na wyrost :)
Brak w omówieniu informacji o dodatkowym odpisie na należności 0,5 mln o czym jest w raporcie i wynika z liczb jeśli porównamy r/r
Ponadto spółka gęsto się tłumaczy ze wzrostu kosztów, na co zwracasz b słusznie uwagę, ale chyba faktycznie muszą ponosić większe koszty rozwoju w związku z promocją swoich marek

W mojej opinii potencjał wzrostu jeszcze jest i fakt, najważniejsze będzie kolejne półrocze w ocenie spółki - ma się pojawić pozytywny przepływ gotówki (wywiad), koszty mają już być bardziej pod kontrolą i mają tak już nie rosnąć (raport)

Zobaczymy

Rynek byczy, co sprzyja wzrostom

Poczekam na rozwój sytuacji na całym rynku z wiarą w spółkę i jej własne marki - bardzo dobrze oceniane

Miłego

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,180 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +152,44% +30 488,92 zł 50 488,92 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d