pixelg
Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

M_Mayo

M_Mayo

Ostatnie 10 wpisów
Z raportu rocznego wynika, że:

Wartość wynagrodzeń i nagród członków Zarządu w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2015 roku kształtowała się następująco:

 Magdalena Pawelska-Mazur – Prezes Zarządu (od 26 lutego 2015r.) – 75 tys. zł

 Maciej Nienartowicz – Wiceprezes Zarządu – 1.079 tys. zł, w tym 146 tys. zł to wynagrodzenie należne a niewypłacone na dzień 30 czerwca 2015r.

 Piotr Bieliński – Wiceprezes Zarządu (od 26 lutego 2015r.) – 24 tys. zł, w tym 8 tys. zł to wynagrodzenie należne a niewypłacone na dzień 30 czerwca 2015r. Pan Piotr Bieliński pełni jednocześnie funkcję dyrektora ds. eksportu. W roku obrotowym 2014/2015 wynagrodzenie Pana Piotra Bielińskiego z tego tytułu wyniosło 152 tys. zł.

 Dariusz Mazur – pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki do dnia 26 września 2014r. – 353 tys. złWięc zapewne 6% razem do podziału. Ale w przeszłości bywało różnie.
ZN na koniec roku wykazany 9,6 mln PLN, więc jeśli w tym jest już zawarte te 6% to wynosi ono około 550 tys PLN. 550.000/3 osoby = ok 183 tys PLN/osobe. Porównując to z podanymi wynagrodzeniami wynika, że dzielą się chyba nierówno.


Na poziomie danych finansowych raport jest OK, chociaż nie az tak mocny jak w poprzednim kwartale, gdzie dobre cyfry finansowe poparte były solidnym wzrostem ton sprzedanych (wzrost z 7,071 tys tn do 8,005 tys tn, czyli +13,2%)

w tym kwartale - w stosunku do 3kwpoprzedniego, przyrost w tonach zaledwie 1,6% (z 6,284 tys tn do 6,384 tys tn); czyli przyrost wynika głównie z cen surowców i kursów walut a nie znacząco większej sprzedaży.

Dobry wynik to w duzej mierze zasługa segmentu hurtowego (wzrost sprzedaży i przyrost marzy), w detalu mimo pewnego wzrostu sprzedaży marże spadly i zyski były słabsze niż rok temu.

Przy zawirowaniach na rynku surowców i na rynku forex i tak szacun dla firmy, że nie dała się negatywnie zaskoczyć.

Oczywiście pytanie, jaki będzie kolejny, ostatni kwartał roku i czy nie będzie przykrych niespodzianek, szczególnie po wizycie audytora.

Polecam również uwagę w raporcie Helio:

Z uwagi na tegoroczną zmianę przepisów w zakresie znakowania żywności, w ostatnim kwartale roku obrotowego mogą wystąpić większe niż zwykle odpisy aktualizujące zapasy wynikające z rocznej inwentaryzacji. Zmiana przepisów była bowiem przyczyną do wprowadzenia wielu nowych projektów opakowań, w szczególności produktów marek własnych sieci handlowych, a tym samym częściowej dezaktualizacji starych opakowań znajdujących się w posiadaniu Emitenta


To zapewne nie jest jedynie problem Helio.

Jeśli uda im się dowieźć ten wynik do końca roku to będzie podstawa do solidnej dywidendy i kurs może wreszcie znajdzie się na "logicznym" poziomie

@Mangekyo

Jak interpretujesz sprawę opisaną w Pkt 22 Sprawozdania Finansowego: zakwestionowanie przez partnera amerykańskiego poprawności rozliczeń ?

Nie wiadomo, o którego chodzi, ale to nie jest takie ważne.
W marcu 2014 MDG podal o podpisaniu nowych umow z dwoma dystrybutorami.

Po roku ktorys z nich kwestionuje prawidlowosc rozliczen, płaci mniej więcej polowe kwoty, wiec można wnioskować, że kwestionuje drugą połowe.

Informacja wplynęla do spolki 12marca, raport roczny opublikowala 20marca; w ciągu tygodnia nie udało się sprawy wyjaśnić, co może oznaczac, ze to nie jest jakas "prosta kwestia techniczna", gdyż takie się wyjaśnia szybko.


Myslisz, ze go będą chcieli zdjąć z giełdy ?


Czy akcjonariusze wybaczą Atlancie Polska S.A.


forum.kiki.waw.pl/index.php/in...


Wskaźnik ceny do zysku dla „normalnych” okresów funkcjonowania spółki kształtował się na poziomie około C/Z = 6 – 10. Jeśli więc przyjmiemy prognozę , wyniku finansowego na 2015 i porównamy z obecna ceną – akcje spółki są stosunkowo tanie.

Dlaczego nie ma więc chętnych na zakup – problem tkwi jak sadzę w przeszłości ale i w komunikowaniu się zarządu z inwestorami. Pytanie z tytułu wydaje się więc jak najbardziej zasadne.<<tytuł i cytaty pochodzą z powyższego artykułu>>


Ciekawy fragment raport półrocznego:

Na mocy uchwały Rady Nadzorczej każdemu członkowi Zarządu przysługuje roczna premia w wysokości 6% zysku netto wypracowanego przez Spółkę w danym roku obrotowym. Zaliczki na poczet ww. premii wypłacane są po każdym zakończonym kwartale, w którym Spółka wypracowała zysk netto

Jeśli dobrze rozmumiem:
4 członków zarządu * 6% zysku = 24% zysku netto.

To chyba nie ma takiej drugiej spółki na GPW.

Shame on you Shame on you Shame on you


To się nie dziwie, ze Generali OFE wyskakuje z akcji:

W dniu 16 grudnia 2014 roku ATLANTA POLAND S.A. otrzymała z PKO BP SA informację na temat rozliczenia podatku od dywidendy dotyczącą Generali Otwarty Fundusz, z której wynikało, że fundusz ten w dniu dywidendy tj. 8 grudnia 2014 r. posiadał 461.738 akcji Spółki stanowiących 7,58% w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na jej Walnym Zgromadzeniu. Przed dokonaniem ww. zmiany, wg. wiedzy Emitenta Generali Otwarty Fundusz Emerytalny był w posiadaniu 561.000 akcji Spółki stanowiących 9,21% w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na jej Walnym Zgromadzeniu.

Chyba jednak - zgodnie z przepisami - jakiś raport od Generali OFE się należy ?
M_Mayo napisał(a):Można zaryzykować stwierdzenie, ze 4kw 2014 był przychodowo przyzwoity.
Jeśli prawda okażą się deklaracje pana Prokurenta Mazura z 28.11.2014 (komunikat PAP), że
Będziemy przede wszystkim kładli nacisk na marżę, a nie na zwiększanie przychodów za wszelką cenę".

to i może marże/zyski będą analogicznie przyzwoite.


I tak się stało.
To chyba najlepszy kwartal ATP w historii.
Znakomite przychody, utrzymane/a nawet lekko zwiekszone marze a wiec i mocne zyski na wszystkich poziomach.
Jak się jeszcze porówna z wynikami Helio (słabymi) - pełen szacun !!

salute salute salute

M_Mayo napisał(a):
Po raporcie półrocznym:

powinno być: utrzymana marża, wzrost przychodów i odpowiedni zysków na wszystkich poziomach.
wave

jest: utrzymana marża, spadek przychodów i mniejsze (ale jednak) zyski na wszystkich poziomach.

Shame on you


Spojrzalem w raport Atlanty:

powinno być: utrzymana marża, wzrost przychodów i odpowiedni zysków na wszystkich poziomach.
wave

jest: utrzymana marża, wzrost przychodów i odpowiedni zysków na wszystkich poziomach.
I to konkretne wzrosty.
Szacun !!

salute salute salute

Po raporcie półrocznym:

powinno być: utrzymana marża, wzrost przychodów i odpowiedni zysków na wszystkich poziomach.
wave

jest: utrzymana marża, spadek przychodów i mniejsze (ale jednak) zyski na wszystkich poziomach.

Shame on you

Spółka tradycyjnie potrafi postawić inwestorów w stan pełnego osłupienia:

gpwinfostrefa.pl/espi/pl/repor...


… powołania Pani Magdaleny Pawelskiej-Mazur do Zarządu Atlanta Poland Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku powierzając jej funkcję Prezesa Zarządu Atlanta Poland Spółka akcyjna. Ponadto Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Pana Piotra Bielińskiego do Zarządu Atlanta Poland Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Atlanta Poland Spółka akcyjna.

Pani Magdalena Pawelska-Mazur
Doświadczenie zawodowe oraz aktualnie pełnione funkcje:
Wykształcenie: Magister Inżynier, Politechnika Gdańsk – 1989
od 2011 - członek Rady Naukowej Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A, Gdańsk.
od 2010 - członek Komitetu Technicznego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZIiTB), Warszawa;
od 2010 - auditor Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Gdańsk;
od 2005 - niezależny expert w dziedzinie budownictwa d/s oceny wniosków w ramach 7 Programu Ramowego EU, Komisja Europejska, Bruksela;
od 2005 - członek Pomorskiej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; Gdańsk;
od 2003 - działalność naukowa - Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska - wykładowca;
2008 - 2009 - LOTOS, obiekty przemysłowe, Kierownik Projektu, HOCHTIEF POLSKA
2006 - 2007 – Galeria Bałtycka – Centrum Handlowe Gdańsk – Inżynier Budowy , HOCHTIEF POLSKA
1995 – 2002 – produkcja prefabrykatów betonowych w KOMBET, Gdynia – Dyrektor ds. marketingu, DECH-POL
1993 – 1995 – Chipolbrok II – biurowiec w Gdyni, Koordynator Projektu, ILBAU
1991 – 1993 – ILD biurowiec w Gdyni – Koordynator Projektu, ILBAU
1990 – 1991 - Chipolbrok biurowiec w Gdyni – Inżynier Budowy, ILBAU

Pan Piotr Bieliński
Pan Piotr Bieliński jest absolwentem Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, na której ukończył studia z zakresu Finansów i Bankowość o specjalizacji Finanse w Handlu Międzynarodowym. Swoją karierę zawodową zaczynał w 2006 r. Banku Spółdzielczym w Dzierzgoniu jako referent ds. rozliczeniowych skąd przeniósł się do Urzędu Celnego w Gdyni, gdzie pełnił służbę jako młodszy kontroler celny. Przez większość swojej zawodowej kariery związany jest ze Spółką Atlanta Poland S.A., w której przeszedł przez wszystkie szczeble zawodowej kariery pełniąc następujące funkcje: Referent ds. handlu zagranicznego (01.2008 – 12.2009), Specjalista ds. handlu zagranicznego (01.2010 – 12.2010), Starszy specjalista ds. handlu zagranicznego (01.2011 – 04.2012), Kierownik ds. eksportu (05.2012 – 10.2014), a obecnie (od 11.2014) pełni funkcję Dyrektora Działu Eksportu.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
11.2014 – obecnie Atlanta Poland S.A. – Dyrektor Działu Eksportu
05.2012 – 10.2014 Atlanta Poland S.A. – Kierownik ds. eksportu
01.2011 – 04.2012 Atlanta Poland S.A. – Starszy specjalista ds. handlu zagranicznego
01.2010 – 12.2010 Atlanta Poland S.A. – Specjalista ds. handlu zagranicznego
01.2008 – 12.2009 Atlanta Poland S.A. – Referent ds. handlu zagranicznego
08.2007 – 12.2007 Urząd Celny w Gdyni – Oddział Celny Nabrzeże Bułgarskie, Młodszy kontroler celny
05.2006 – 07.2007 Urząd Celny w Gdyni – Referat Kontroli Przedsiębiorców, Młodszy kontroler celny
02.2006 – 04.2006 Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu – Referent ds. rozliczeniowychWYKSZTAŁCENIE
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku – Magisterskie Studia Uzupełniające, kierunek Finanse i Bankowość, specjalność Bankowość i innowacje finansowe.
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - kierunek Finanse i Bankowość, specjalność Finanse w handlu międzynarodowym, tytuł licencjata, (2002-2005)


Wysoko kwalifikowany inżynier budowlany na czele spółki handlujacej bakaliami może nieco dziwić (choc oczywiście nazwisko wiele wyjaśnia).

Ale akurat w przypadku ATP w tym może być większy sens:

1/ ATP w ostatnich kilku latach intensywnie budowała/nie-budowała/przyspieszała budowe/rezygnowała z budowy nowego zakaładu w Miszewku. Działka nadal stoi, można tam coś wybudować.

2/ ATP w ostatnich latach wielokrotnie zmieniała zdanie co do inwestowania w obecny zakład w Gdańsku; jeszcze pół roku temu „inwestowanie tam nie miało sensu”; kilka miesięcy temu okazało się, że to najlepsze, co spółka może zrobić i w tym roku będzie tam przeprowadzać kosztem 6-7 mln przebudowy/inwestycje. Niewatpliwie kwalifikacje Prezesa będą pomocne w prowadzeniu takiej inwestycji.

3/ Spółka ma ciekawe tereny we Włocławku (Kujawianka). Obecnie wykorzystywane produkcyjnie, ale zapewne można tam co ciekawego również wybudować po przeniesieniu produkcji w inne miejsca, np.

4/ spółka ma działke po dawnym Bakal Center w Dabrowie Górniczej. Spółka deklarowała, że działka jest wystawiona na sprzedaż. Ale zapewne tez tam można cos wybudować.

Rozszerzenie zarządu o trzecia osobę – pana Bielińskiego – jest już mniej zrozumiałe; sądząc po opisie kwalifikacji są one zbliżone do kwalifikacji pana Nienartowicza, obecnego w zarządzie „od zawsze”.

Tak więc mamy zwiększony do 3ch osób zarząd, a firmą i tak zapewne rządzi prokurent; ciekawe będzie zestawienie kosztów zarządu z obrotami/zyskami. Prokurent zapewne nie pełni funkcji bez wynagrodzenia. Bilans dla akcjonariuszy jest taki, ze zamiast poprzedniego prezesa będą oplacać poprzedniego prezesa-jako-prokurenta + nowego prezesa + nowego wiceprezesa.

To na pewno będzie miało bezpośrednie przełożenie na dywidendy wypłacane akcjonariuszom.

Może spółka przekaze jakiś komunikat do mediów z wyjaśnieniem istoty tych zmian.


1. Jakie ryzyko widzisz w sporze z Helio ?

2 Jak rozumieć:
ponownie rozbuduje moce by np. sprzedawać Biedronce

podjęcie tematu dalszych inwestycji w moce i w perspektywie 1-2 lat wzrost zadłużenia a po zakończeniu inwestycji wzrost amortyzacji, która możliwe że sumarycznie przekroczy osiągany przyrost marży


Na chwile obecna ja rozumiem, ze :

a/ Chcemy w 2015 r. zwiększyć jej moce do 60 ton dziennie przy dwóch zmianach z obecnych 48 ton przy trzech zmianach" - powiedział w rozmowie z PAP Mazur.

b/ "Szacujemy, że na przebudowę tego zakładu i nowe linie produkcyjne wydamy ok. 6-7 mln zł" - dodał.


6-7 mln PLN to mniej więcej roczny zysk.
Może trafi im się kupiec na nieruchomośc w Dąbrowie Gorniczej.
W takim razie wzrost zadłużenia nie nastąpi - chyba, że będą chcieli wypłacić dywidendę, w co trudno uwierzyć. "Spółka rozważa wprowadzenie polityki dywidendowej w kolejnych latach. Naturalnie poziom wypłaty byłby w poszczególnych latach uzależniony od planów inwestycyjnych" - poinformował Mazur.

Skoro ma być 60 tn na 2ch zmianach zamiast obecnych 48tn na 3ch zmianach to oznacza solidny wzrost wydajności, więc oszczędności. Dlatego zakładanie, ze przyrost amortyzacji po zakończeniu inwestycji przekroczy osiągany przyrost marży jest chyba mocno pesymistyczne ?

www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl...

Obroty z Jeronimo Martins za okres 12.09.2014-29.12.2014 : 24,054,025 PLN


Jest dość ciekawe, ze w zeszłym (2013) roku takiego komunikatu w grudniu nie było !!

Odpowiednie komunikaty były:

gpwinfostrefa.pl/espi/pl/repor...
w dniu 21.10.2013, obroty za ostatnie 4 kwartaly z Jeronimo Martins: 21,317,449 PLN

a poprzedni:

w dniu 15.03.2013, obroty za ostatnie 4 kwartaly z Jeronimo Martins: 21,054,775 PLN
gpwinfostrefa.pl/espi/pl/repor...Analogiczny komunikat z 07.12.2012:obroty za ostatnie 4 kwartaly 21,882,054 PLN
gpwinfostrefa.pl/espi/pl/repor...


Można zaryzykować stwierdzenie, ze 4kw 2014 był przychodowo przyzwoity.
Jeśli prawda okażą się deklaracje pana Prokurenta Mazura z 28.11.2014 (komunikat PAP), że
Będziemy przede wszystkim kładli nacisk na marżę, a nie na zwiększanie przychodów za wszelką cenę".

to i może marże/zyski będą analogicznie przyzwoite.

W dostarczaniu humoru ta spółka może konkurować z najlepszymi na gieldzie; oczywiście pod warunkiem, że się nie jest w niej inwestorem.


Gazeta Gieldy PARKIET:
27.09.2014, Katarzyna Kucharczyk
Wywiad | Dariusz Mazur z prezesem i akcjonariuszem Atlanty rozmawia Katarzyna Kucharczyk

Czy spółka planuje jakieś inwestycje w najbliższych miesiącach?

Tak, musimy podjąć decyzję w tym zakresie. Nasz zakład w Gdańsku pracuje już w systemie trzyzmianowym. Jednak dalsze inwestowanie w tym miejscu nie ma sensu. Rozważamy dwa warianty: rozbudowę zakładu we Włocławku lub budowę nowego zakładu w Miszewku koło Gdańska.

Kiedy zapadnie ostateczna decyzja w tej sprawie?

W ciągu najbliższych 12 miesięcy. To byłaby duża inwestycja i musimy dokładnie przeanalizować wszystkie „za" i „przeciw".

a dwa miesiące później:

28.11. Warszawa (PAP)

"Podjęliśmy decyzję o inwestycjach w rozwój mocy produkcyjnych w naszym zakładzie w Gdańsku.

Zdobywamy nowych klientów, a tamtejsza fabryka pracuje już na 100 proc. swoich możliwości.

Chcemy w 2015 r. zwiększyć jej moce do 60 ton dziennie przy dwóch zmianach z obecnych 48 ton przy trzech zmianach" - powiedział w rozmowie z PAP Mazur.

Jedyne wytłumaczenia, jakie można znaleźć, to:

Gazeta Giełdy PARKIET
Mazur rezygnuje
29.09.2014, KMK


Dariusz Mazur, wieloletni prezes Atlanty, nieoczekiwanie zrezygnował ze stanowiska
Pozwalam sobie rozwinąć tezę z czerwca2014:

ATLANTA umacnia się na pozycji lidera na rynku bakalii w Polsce.


Analiza 1kw14/15:


Sprzedaz w tonach:
BAK: 3,936 ton (*)
HEL: brak danych
ATP: 6,125 ton (+ 56%)

Sprzedaz w PLN:
PN Helio 1kw14/15: 12,618
PN Atlanta-detal 1kw14/15: 18,978 (+50%)

(*) tn dla calej Grupy, a wiec bakalie+płatki+inne produkty (zawyżone)M_Mayo napisał(a):
M_Mayo napisał(a):
PN Helio 3kw13/14: 20,850
PN Atlanta-detal 3kw13/14: 24,272

Przejrzalem kilkanaście kwartałów wstecz: jest to PIERWSZY RAZ kiedy przychody Helio nizsze od przychodów Atlanty-detal. Do tej pory ZAWSZE Helio było górą w tym zestawieniu !!PN Helio 4kw13/14: 18,138
PN Atlanta-detal 4kw13/14: 17,774

A wiec Helio w tym kwartale lepsze.
PN Helio 1kw14/15: 12,618
PN Atlanta-detal 1kw14/15: 18,978

A wiec Atlanta ponownie na pozycji lidera; a te 50% przewagi w przychodach robi wrazenie.Wedlug informacji ze strony 16 raportu ATP za 1kw14/15 <cytuje poniżej> stosuja metodę średniej ceny wazonej:
Zapasy wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub też według wartości netto możliwej do uzyskania , w zależności od tego, która z kwot jest niższa.

Wartość netto możliwa do uzyskania jest to różnica między szacowaną ceną sprzedaży dokonywanej w toku zwykłej działalności gospodarczej a szacowanymi kosztami wykończenia i kosztami niezbędnymi do
doprowadzenia sprzedaży do skutku.

Zapasy na „składzie celnym” wycenia się w cenie nabycia tj. po przeliczeniu waluty obcej po kursie z dokumentu SAD obowiązującym w danym okresie rozliczeniowym z uwzględnieniem kosztów transportu .
Cena nabycia lub koszt wytworzenia zapasów powinny składać się ze wszystkich kosztów zakupu, kosztów przetworzenia oraz innych kosztów poniesionych w trakcie doprowadzania zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu.

Koszty zakupu zapasów składają się z ceny zakupu, ceł importowych i pozostałych podatków (innych niż te możliwe do odzyskania w okresie późniejszym przez jednostkę gospodarczą od urzędów skarbowych) oraz kosztów transportu, załadunku i wyładunku oraz innych kosztów dających się bezpośrednio przyporządkować do pozyskania wyrobów gotowych, materiałów i usług. Przy określaniu kosztów zakupu odejmuje się opusty, rabaty handlowe i inne podobne pozycje.

W momencie sprzedaży zapasów wartość bilansowa tych zapasów zostaje ujęta jako koszt okresu, w którym ujmowane są odnośne przychody. Kwota wszelkich odpisów wartości zapasów do poziomu wartości netto możliwej do uzyskania oraz wszystkie straty w zapasach ujmowana jest jako koszt okresu, w którym odpis lub straty miały miejsce. Odwrócenie odpisu wartości zapasów, wynikające ze zwiększenia ich wartości netto możliwej do uzyskania, ujmowane jest jako zmniejszenie kwoty zapasów ujętych jako koszt okresu, w którym odwrócenie odpisu wartości miało miejsce.

Proces ujmowania wartości bilansowej sprzedanych zapasów jako kosztów w rachunku zysków i strat zapewnia współmierne ujęcie przychodów i kosztów.

Cenę nabycia lub koszt wytworzenia zapasów ustala się z zastosowaniem metody średniej ważonej.

Według metody średniej ważonej cenę nabycia lub koszt wytworzenia każdej pozycji oblicza się na podstawie średniej ważonej cen nabycia i/lub kosztów wytworzenia podobnych pozycji zapasów na początku okresu oraz cen nabycia i/lub kosztów wytworzenia podobnych pozycji zapasów zakupionych bądź wyprodukowanych w ciągu okresu. Średnia może być wyliczana okresowo lub za każdym razem po otrzymaniu nowej dostawy, w zależności od okoliczności występujących w jednostce gospodarczej.


M_Mayo napisał(a):
PN Helio 3kw13/14: 20,850
PN Atlanta-detal 3kw13/14: 24,272

Przejrzalem kilkanaście kwartałów wstecz: jest to PIERWSZY RAZ kiedy przychody Helio nizsze od przychodów Atlanty-detal. Do tej pory ZAWSZE Helio było górą w tym zestawieniu !!PN Helio 4kw13/14: 18,138
PN Atlanta-detal 4kw13/14: 17,774

A wiec Helio w tym kwartale lepsze.


Glownie depozyty krótkoterminowe,(ok 26 mln na koniec 2013), reszta to srodki na rachunkach bankowych.
Niewielka część tych środków podlega ograniczeniom w dysponowaniu (zabezpieczenia pod gwarancje bakowe, umowy leasingu, zabezpieczenia platnosci kartami paliwowymi).


Pozwalam sobie wrzucić następująca tezę:


ATLANTA jest obecnie liderem na rynku bakalii w Polsce.

(ta teza zaprzecza doniesieniom przeróżnych mediów, które "od zawsze" za lidera uwazaja Bakalland.


A poniżej trochę długi, ale mam nadzieję precyzyjny dowód na potwierdzenie tej tezy:


Liderem (na rynku bakalii) powinna być ta firma, która sprzedaje najwięcej bakalii.

Analiza 3kw13/14:Najwięcej w tonach:
BAK: 4,193 ton (*)
HEL: brak danych
ATP: 6,284 tony


(*) Problem z BAK polega na tym, ze oprócz bakalii sprzedaje produkty sojowe (przejęta wcześniej i połączona z BAK firma Polgrunt; dodatkowo z racji produkcji produktów zbożowych wzbogacanych bakaliami (płatki śniadaniowe, batony zbożowe) tony łącznie są nieco zawyżone przez zboża.
W raportach BAK brak jest wydzielenia informacji o produktach sojowych.

ATP sprzedała w tym okresie więcej ton niż BAK.


HEL: nie podaje w swoich raportach informacji o tonach. Ale zwazywszy na porównywalność biznesów/produktow ATP i HEL można porownać Przychody (PN)


HEL: 20,850 tys PLN
ATP: 24,272 tys PLN (* porownuje tylko PN segmentu detalicznego ATP)

ATP sprzedała w tym okresie więcej niż HEL (PN wyższe o ok. 16%). (w segmencie detalicznym)
Łącznie w segmencie detalicznym + hurtowym (58,385 tys PLN) PN wyzsze o ok.180%)

I jest to pierwszy taki przypadek aby ATP „przebiła” HEL w tym zestawieniu; do tej pory zawsze HEL miało wyższe przychody od ATP-Detal (a trzeba mieć na uwadze, ze HEL deklaruje iż rozwija swój segment B2B (hurtowy) ale brak jest rozbicia w raportach spółki na te segmenty).


I jeszcze ciekawe porównanie łącznych PN BAK i ATP za 3kw13/14:

BAK: 45,998 tys PLN (* PN BAK Grupa)
ATP: 58,385 tys PLN

Tak wiec PN ATP (pochodzące w całości z obrotu bakaliami <<plus nieco czekolady w serii Bakal Sweet>> ) są wyższe od PN BAK (na który składają się obroty z bakalii, produktów sojowych, płatków zbozowych).

Wielkanoc, która w tym roku wypadała w kwietniu (przesunięcie sprzedazy z 3kw13/14 na 4kw13/14) dotyczy wszystkich 3ch spółek.

Na bazie powyższych danych: najwięcej bakalii sprzedala ATLANTA POLAND i to ona jest liderem na rynku bakalii w Polsce ( w 3kw13/14).

I jeszcze powyższa analiza dla okresu 1kw13/14 – 3kw13/14 (czyli od 1.07.2013 – 31.03.2014)Najwięcej w tonach:
BAK: 15,286 ton (4,032 tn + 7,061 tn + 4,193 tn) <TN w kwartale>
HEL: brak danych
ATP: 19,342 tony (5,987 tn + 7,071 tn + 6,284 tn) <TN w kwartale>

ATP sprzedała w tym okresie więcej ton niż BAK.


HEL: 86,101 tys PLN (13,255 tys PLN + 51,996 tys PLN + 20,850 tys PLN) <PN w kwartale>
ATP: 67,932 tys PLN (12,512 tys PLN + 31,148 tys PLN + 24,272 tys PLN) <PN w kwartale>
(* porownuje tylko PN segmentu detalicznego ATP)
ATP: 180,856 tys PLN (48,678 tys PLN + 72,793 tys PLN + 58,385 tys PLN) <PN w kwartale>
(* porownuje łączne PN segmentu detalicznego + hurtowego ATP)


ATP sprzedała w tym okresie więcej niż HEL (PN wyższe o ok. 30%).
W samym segmencie detalicznym ATP sprzedała mniej niż HEL (PN segmentu nizsze o ok. 45%)


BAK: 172,739 tys PLN (38,457 tys PLN + 88,284 tys PLN + 45,998 tys PLN) <PN w kwartale>

ATP sprzedała w tym okresie więcej niż BAK (PN wyższe o ok. 5%).
Przy czym gdyby możliwe było wydzielenie PN z produktów sojowych/płatków zbożowych ta przewaga byłaby większa.


Na bazie powyższych danych: najwięcej bakalii sprzedala ATLANTA POLAND i to ona jest liderem na rynku bakalii w Polsce ( w 1kw13/14 - 3kw13/14).<<sam się lekko zdziwiłem, ale na to wygląda>>@Wloczykij
„wydaje się że moment przejścia konfliktu w fazę sądową nie jest przypadkowy (zwiększona sprzedaż w sezonie wielkanocnym)”

Sad wydal postanowienie 17.04, czyli w czwartek przed Wielkanocą.
Komunikat Atlanty o tym fakcie pojawił się 18.04 czyli w piątek przed Wielkanocą.
Bądźmy realistami – wpływ tego faktu na sprzedaż wielkanocną: 0,00. (ZERO)
Jeśli zamierzeniem Atlanty było ograniczenie sprzedazy Helio w okresie Wielkanocnym, to spaprali robotę …


@Wloczykij
„Jeśli Atlanta ma rację, to chciała się uchronić przed zabraniem jej części rynku przez produkty "Bakal Planet'. Jeśli rację ma Helio, to Atlanta po prostu chciała namieszać w nowej inicjatywie Helio w sezonie zwiększonej sprzedaży.”


Atlanta zrobiła to, co zrobić musiała; każda firma w tej sytuacji zachowała by się identycznie. Helio na miejscu Atlanty też.
A fakty są takie:

Atlanta Poland S.A. informuje, iż Spółka od dnia 9 listopada 2009 r. posiada świadectwo ochronne o numerze R-234003 na słowny znak towarowy BAKAL. Spółka posiada świadectwo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy BAKAL o numerze R-222139. Spółka posiada również prawa ochronne do rodziny znaków słownych i słowno-graficznych z członem BAKAL, które w swoim wykazie towarów zawierają bakalie i owoce suszone. Przez uzyskanie prawa ochronnego Spółka nabyła prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

HELIO S.A. nabyła prawo z rejestracji wzoru przemysłowego o numerze 20441 ogłoszonego w Wiadomościach Urzędu Patentowego RP z dnia 31 marca 2014 roku, w postaci loga z oznaczeniem "BAKAL PLANET".

W ocenie Zarządu Atlanta Poland S.A. uzyskane przez HELIO S.A. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego o numerze 20441 narusza prawa ochronne na znaki towarowe przysługujące Spółce.

Według mnie decyzja sądu będzie w jakis sposób pochodną decyzji Urzedu Patentowego.
Na tzw. „chłopski rozum” wydaje się (w swietle powyższego komunikatu), że decyzja Urzedu Patentowego dotyczaca rejestracji wzoru nr 20441 (Helio) może „nie być spójna” z decyzją o rejestracji wzoru R-234003 (Atlanta); używanie chłopskiego rozumu w materiach prawnych jest złym pomysłem, dlatego trzeba poczekać jak zinterpretuje sprawe Urząd Patentowy.
PN Helio 3kw13/14: 20,850
PN Atlanta-detal 3kw13/14: 24,272

Przejrzalem kilkanaście kwartałów wstecz: jest to PIERWSZY RAZ kiedy przychody Helio nizsze od przychodów Atlanty-detal. Do tej pory ZAWSZE Helio było górą w tym zestawieniu !!

Sama przewaga kosztowa wyrażana w % do zycia nie wystarczy; potrzebna jest jeszcze masa wypracowanego zysku wynikająca ze skali prowadzonego biznesu.

Tutaj wedlug mnie przewaga jest po stronie Atlanty.
Formuluje ten wniosek na bazie wypracowanego zysku netto w ostatnich latach (przy czym ze względu na zmiane roku obrotowego w Atlancie biore do wyliczeń odpowiednie cztery kwartały:

2-wa kwartaly 13/14 + 12/12 + 11/12 +10/11
HELIO: 3,7 + 4,0 + 0,9 + 2,3 = 10,9
ATLANTA: 3,7 + 3,4 + 4,6 + 9,3 = 21,0


Bakallandu nie biore pod uwage, bo wedlug mnie duzo mniej porównywalny biznes. Zreszta raczej na minusie.

Oczywiście można postawic teze, ze ostatnie 2 lata Helio zaczyna doganiac/przeganiac Atlante (efekt ostatecznego rozpoczęcia eksploatacji nowego zakładu) .

Ja przyłączam się do opinii Marcholt, ze to głupota ze strony Helio sprzedawac produkt pod nazwa Bakal Planet. Jestem bardzo ciekawy, jakie będzie wyjaśnienie sytuacji ze strony Helio.

Prawnicy na pewno się cieszą, obie firmy na pewno dadzą im zarobić.

Oby zarówno Atlanta jak i Helio jak najszybciej poszły po rozum do głowy i ugodowo zakończyły ten konflikt. Może skłoni to Wąsowicza i Mazura do bardziej dalekosiężnych wniosków. Bo oprócz siebie to na tym rynku mają wystarczającą liczbe firm, z którymi naprawdę warto powalczyć


Podpowiadam listę „myszek” które zapewne bardzo się cieszą, gdy „dwa koty” zajmują się sobą:
(i nie mam żadnych wątpliwości, że jeszcze sporo innych pominąłem)

VOG Polska (Kresto)
ul. Przemysłowa 8, PL-96-100 Skierniewice

Sante A. Kowalski Sp. j.
ul. Jagiellońska 55A, 03 - 301 Warszawa,

MAKAR PPH
ul.Krakowska 74, 40-391 Katowice

BioAvena Sp.z o.o.
ul. Pułaskiego 3, 35-011 Rzeszów,

ZPS HEBAR Henryk Ostrowski
05-090 Janki, Al. Krakowska 47

DOMAT" Sp. z o.o.
Osiedle Rzemieślnicze 30, 85-758 Bydgoszcz

Admar Sp z oo
Radoszewice, Ul. Górki 14b, Siemkowice

P.W. ROLPAK
G.T. Jakubowscy
62-300 Września, UL. Przemysłowa 5B

EKO-WITAL SP. Z O.O.
05-091 Ząbki, ul. Piłsudskiego 176

The Lorenz Bahlsen Snack-World Sp. z o.o.
Sady k/Poznania ul. Rolna 6, 62-080 Tarnowo Podgórne

Intersnack Poland Sp. z o.o.
Niedźwiedź 64, 32-090, Słomniki k. Krakowa, Polska (Felix orzeszki, mieszanki)

PPHU Danpex
62-834 Ceków, Kamień 34

P.P.H. KROS Sp. z o.o. 83-412 Głodowo, Iłownica 3

Z.P.H. AGA-HOLTEX Sp. Jawna Agata Holcman-Kos, Waldemar Kos
ul. Dworcowa 11 , 43-502 Czechowice-Dziedzice


No to mamy wojne ...

www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl...

Cytat:
Treść raportu:
Zarząd Atlanta Poland S.A. (dalej: "Spółka") na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1) Na wniosek Spółki Sąd Okręgowy w Gdańsku, Wydział IX Gospodarczy w dniu 17 kwietnia 2014 roku na mocy art. 730 i 730[1] w zw. z art. 755 KPC wydał pod sygn. akt IX GCo 88/14 dwa postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia niepieniężnego Spółki wobec Helio S.A. z siedzibą w Wyględach, gm. Leszno, przy ul Stołecznej 26, 05-083 Zaborów, zarejestrowanej pod nr KRS 000262514 wskazujące na:
a. zakazanie do czasu prawomocnego zakończenia procesu obowiązanemu Helio S.A. produkcji i sprzedaży towarów, wprowadzania do obrotu towarów pod nazwą "Bakal Planet" w postaci maku niebieskiego, migdałów łuskanych, moreli suszonych, orzechów włoskich, pestek dyni łuskanej, płatków migdałowych, rodzynek, śliwek suszonych, słonecznika łuskanego, wiórek kokosowych, żurawiny suszonej, jak również prowadzenia wszelkich form reklamy, promocji oraz informowania o w/w towarach.
b. nakazanie zajęcia na czas procesu towarów pod nazwą "Bakal Planet" w postaci maku niebieskiego, migdałów łuskanych, moreli suszonych, orzechów włoskich, pestek dyni łuskanej, płatków migdałowych, rodzynek, śliwek suszonych, słonecznika łuskanego, wiórek kokosowych, żurawiny suszonej.


Kod:
mod: dodawaj cytaty do linków

M_Mayo napisał(a):


Teraz czekałbym na komunikaty o wniesieniu do sądu powództwa o unieważnienie uchwał NWZA do których były protesty.
ING tez zaraz po pierwej częśći NWZA komentował,że mają wątpliwości, czy uchwały sa zgodne z dobrymi obyczajami (czyli Art. 422 KSH)


Poniżej Emitent zamieszcza pełną treść skorygowanego raportu bieżącego nr 36/2014 z dnia 02 kwietnia 2014 roku:
Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) zawiadamia, że w dniu wczorajszym powziął informację o wniesieniu przez akcjonariusza Galantine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pozwu przeciwko Emitentowi o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał nr 2, 5, 6, 7 i 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 20 lutego 2014 r. oraz w dniu 14 marca 2014 r.
Emitent informował o podjęciu przedmiotowych uchwał i ich treści w raporcie bieżącym nr 17/2014 z dnia 20 lutego 2014r. oraz w raporcie bieżącym nr 30/2014 z dnia 14 marca 2014 r.
Emitent uzyskał informację o wniesieniu powództwa z treści postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zabezpieczenia roszczenia. Odpis w/w postanowienia doręczony został Emitentowi w dniu 01 kwietnia 2014 roku za pismem Sądu Okręgowego w Katowicach, XIII Wydział Gospodarczy z dnia 28 marca 2014 roku. Na mocy przedmiotowego postanowienia Sąd Okręgowy w Katowicach zabezpieczył roszczenie powódki o stwierdzenie nieważności uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zmiany ő 11a Statutu Spółki, poprzez zawieszenie postępowania rejestracyjnego w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian statutu wprowadzonych w/w uchwałą oraz poprzez nakazanie Emitentowi wstrzymanie wykonania w/w uchwały na czas trwania postępowania o stwierdzenie nieważności lub uchylenie w/w uchwały.
O wpisaniu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany ő 11a Statutu Spółki, Emitent informował w raporcie bieżącym nr 35/2014 z dnia 28 marca 2014 r.
Emitentowi nie doręczono dotychczas pozwu w przedmiotowej sprawie, zatem Emitent nie jest w stanie odnieść się do żądania pozwu do czasu zapoznania się z jego treścią.

Twoja teza: nie ma obrotów, więc TDJ ma trudności z kupnem.

Moja teza: TDJ nie kupuje, wiec obroty niskie; jak zacznie kupowac, obroty wzrosną i z 200 dni zrobi się np. 45 dni.

Zreszta i tak pewnie dużą część weżmie pakietówkami.


Ale to takie fantazjowanie: może TDJ ma inne plany ..


A na czy ma polegać łaskawość czasu dla Kopexu lub Famuru ??
Jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma.

Nie udało się KJ przeglosowac emisji (kapitału docelowego) z pominieciem prawa poboru (zabrakło 2-3%)to zrobil emisje (kapital docelowy) z uwzględnieniem prawa poboru.

W poprzednim wariancie KJ byłby prawdziwym panem sytuacji i rozmawialby spokojnie z inwestorami do wejścia do spółki.

Teraz też jest panem sytuacji, będzie rozmawial z inwestorami o sprzedaży swoich praw poboru, ale to już tylko około 6,2 mln z 10,5 mln całej emisji. To daje ok 7,3% w podwyższonym kapitale zakładowym zamiast ok 12,5% przy zgarnieciu całej emisji.

Pytanie, kto pokusi się o zakup takiego pakietu ?

Na pewno - jeśli TDJ będzie chciało pograć agresywniej - to w obecnej sytuacji ma trochę łatwiej żeby skupic ponad 20% akcji i próbować "siłą" wtargnąć do spółki (czy ktoś może wie, jak - przy obecnym statucie KPX zadziała kodeks spolek handlowych gdy np. TDJ zażąda głosowania grupami ?)

Teraz czekałbym na komunikaty o wniesieniu do sądu powództwa o unieważnienie uchwał NWZA do których były protesty.
ING tez zaraz po pierwej częśći NWZA komentował,że mają wątpliwości, czy uchwały sa zgodne z dobrymi obyczajami (czyli Art. 422 KSH)

Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 11a Statutu Spółki

Poniewaz zaproponowana uchwala zawiera możliwość pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru , nie obowiązuje Art. 445 lecz Art. 447 i w związku z tym Art. 433.

Czyli potrzeba 80% głosów.

A w swietle głosowań Uchwaly 6 i Uchwaly 7 widac, ze KJ tylu głosów nie zebrał:

W obu głosowaniach:
Za: 77,4% Przeciw: 22,6% Wsztrzymujące: 0,0%

Zastanawiam się nad planem działania KJ w związku z ta emisja:

1. 10,5 mln akcji nowej emisi oznacza, ze KJ nadal zachowuje bezpieczne 51%

2. Uchwalajac teraz emisje w ramach kapitalu docelowego KJ może pozniej w ciszy i spokoju decydowac o tym kogo wpuści do KOPEX. Ma narzedzie w reku i jest panem sytuacji.


3. Jak mu się teraz nie uda, to aby pozniej wpuścić wybranego przez siebie inwestora (czyli bez prawa poboru) nadal musi mieć 80% głosów, ale zapewne będzie musial negocjowac z kimś „przed” i podejmowac uchwale już „pod wybranego inwestora”. To na pewno będzie dla niego mniej komfortowe a może być trudniejsze: instytucje, które dzisiaj głosują „z nim” mogą już z roznych powodow glosowac przeciwko niemu. A jeśli nie będą go lubić, to nawet aby przegłosować zwykłą emisje z prawem poboru (3/4 glosow na WZA) mogą mu robic rozne trudności i wysuwac określone zadania.

4. No chyba ze już w tej chwili KJ ma dogadanego inwestora ??

5. Tak czy inaczej: troche jak w filmie „Lincoln”: musi przekupic 2,6% z obecnych na NWZA aby zagłosowali razem z nim i nie dopuścić do odejścia zadnego z 77,4% które go popiera. To może być ciekawe.

Dlatego: jak się nad tym spokojnie zastanawiam, to może KJ wygrał walke, ale wojny chyba jeszcze nie.


<<albo czegoś nie biore pod uwage i moje rozumowanie jest bledne, o czym dowiem się z kolejnych postów>>Art. 445. § 1. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie zmiany statutu przewidująca upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga większości trzech czwartych głosów. Powzięcie uchwały wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, a w odniesieniu do spółki publicznej, co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego. Uchwała powinna być umotywowana.

Art. 447. 166) § 1. Pozbawienie prawa poboru w całości lub w części dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga uchwały walnego zgromadzenia powziętej zgodnie z art. 433 § 2. Statut może upoważniać zarząd do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części za zgodą rady nadzorczej.

§ 2. Powzięcie przez walne zgromadzenie uchwały zmieniającej statut, która przewiduje przyznanie zarządowi kompetencji do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą rady nadzorczej, wymaga spełnienia warunków określonych w art. 433 § 2


Art. 433. § 1. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).

§ 2. 158) W interesie spółki walne zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. Uchwała walnego zgromadzenia wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia. Zarząd przedstawia walnemu zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.UCHWAŁA Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie zmiany § 50 Statutu Spółki

„Uchwały podejmowane przez Walne Zgromadzenie uznaje się za ważne, jeśli w głosowaniu brali udział akcjonariusze (akcjonariusz) reprezentujący co najmniej 50 % kapitału zakładowego spółki”; -----------------------------------------
w § 50 wprowadza się ust. 3 o następującej treści: -----------------------------------
Walne zgromadzenie uznaje się za ważne, jeśli w posiedzeniu brali udział
akcjonariusze (akcjonariusz) reprezentujący co najmniej 50 % kapitału zakładowego spółki”.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy. --------------------------------------

Za: 77,4% Przeciw: 22,6% Wsztrzymujące: 0,0%


UCHWAŁA Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A.

„Uchwały podejmowane przez Walne Zgromadzenie uznaje się za ważne, jeśli w głosowaniu brali udział akcjonariusze (akcjonariusz) reprezentujący co najmniej 50 % kapitału zakładowego spółki. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.”. ------------------------

Uchwała wchodzi z życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Za: 77,4% Przeciw: 22,6% Wsztrzymujące: 0,0%
Uchwała 6 zmienia statut i musi być zarejestrowana przez Sąd Rejestrowy.
Uchwala 7 (w zasadzie identyczna co do tresci) zmienia Regulamin WZA i wchodzi w Zycie od nastepnego WZA.

A co będzie, jak Sad Rejestrowy odrzuci rejestracje zmiany statutu ?
Lub tez co się wydarzy, jeśli przed zarejestrowaniem zmiany statutu doszłoby do kolejnego WZA ? Czy nowy, ostrzejszy regulamin będzie obowiązywał ?


UCHWAŁA Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie zmiany § 50 Statutu Spółki

Uchwały podejmowane przez Walne Zgromadzenie uznaje się za ważne, jeśli w głosowaniu brali udział akcjonariusze (akcjonariusz) reprezentujący co najmniej 50 % kapitału zakładowego spółki”; -----------------------------------------
w § 50 wprowadza się ust. 3 o następującej treści: -----------------------------------
Walne zgromadzenie uznaje się za ważne, jeśli w posiedzeniu brali udział
akcjonariusze (akcjonariusz) reprezentujący co najmniej 50 % kapitału zakładowego spółki”.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy. --------------------------------------

Za: 77,4% Przeciw: 22,6% Wsztrzymujące: 0,0%

Z perpektywy mniejszościowego akcjonariusz uchwała bardzo niekorzystna – tak naprawde, pośrednio, ogranicza uprawnienia akcjonariuszy malych, kosztem duzego, który w tym przypadku istnieje (co innego, gdyby taka uchwala była podejmowana w warunkach mniejszej koncentracji akcjonariatu, gdy nikt nie przekraczalby 50%).

Tak naprawde jest to zmiana regul gry w czasie jej trwania.

Po to jest „spółka kapitałowa”, żeby kapitał w niej rządził: KSH w poszczególnych paragrafach określa wymogi kapitałowe do poszczególnych czynności i tego należy się trzymać.
Jeśli KJ chce rzadzic 100%, niech zbierze 100% akcji, a przynajmniej 80% i wtedy taka zmiane w statucie niech sobie przegłosuje.

Gdyby KOPEX wchodząc na GPW miał już takie szczególne przepisy w statucie – to ok, inwestorów obowiązuje zasada „widziały gały co brały”.
To, co teraz chce zrobić KJ to „w sposób legalny zażyc doping, który w swietle KSH dopingiem właściwie nie jest”.
Troche jak Maritt Bjorgen: może korzystac z pewnych leków, które jednak mogą działać na jej korzyśc względem innych zawodniczek

Zastanawiam się, czy sędziowie (w tym przypadku Sad Rejestrowy) przynajmniej choc trochę się zastanowią nad taką argumentacją.

Przepisy KSH maja następujące:

Art. 422. § 1. Uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały.

Art. 423. § 1. Zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia nie wstrzymuje postępowania rejestrowego. Sąd rejestrowy może jednakże zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy

Prawdopodobnie można liczyc na „dobre obyczaje” (może KNF będzie pomocna w tej kwestii); ale może sąd dopatrzy się próby „pokrzywdzenia akcjonariusza”.

Na pewno przy tych punktach KSH jest wcześniejsze orzecznictwo sądów, ale to już za mądre jak na mnie.


Przeanalizowalem sobie zmiany w statucie dokonane przez NWZA.
Wygląda to według mnie tak:

1. UCHWAŁA Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej posiada decydujący głos w przypadku równej ilości głosów przy głosowaniu nad powzięciem uchwały Rady Nadzorczej.”.

W głosowaniu jawnym ogółem wzięło udział 59.686.650 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 80,3% w kapitale zakładowym i posiadających 59.686.650 głosów, stanowiących 80,3% wszystkich głosów, łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 59.686.650, w tym: głosów „za” – 49.853.351, głosów „przeciw” – 9.833.299, głosów „wstrzymujących się” – 0, czyli uchwała została podjęta.
Wobec powyższej uchwały Nr 5 zgłoszone zostały sprzeciwy do protokołu.

Czyli: Za: 83,5% Przeciw: 16,5% Wsztrzymujące: 0,0%

W mojej opinii to dla każdej spółki jest dobra uchwała: jest jasno stwierdzone, co się dzieje gdy jest równa liczba głosów, nie ma możliwości impasu decyzyjnego, nie ma możliwości ani potrzeby jakiegokolwiek kombinowania prawniczego.
Ład korporacyjny bardzo prawidłowy
Tak samo działa chociażby Rada Polityki Pienieznej.

Wyrazisty wynik głosowania to potwierdza: nikt się nie wstrzymał, a poparło wniosek 83,5% a więc duzo instytucji obecnych, dla których ład korporacyjny jest istotny przy inwestowaniuTo akurat chyba najmniej istotna zmiana.

Duzo ważniejsze zmiany w statucie; do wszystkich zgłoszone sprzeciwy.
Przypuszczam, ze jakas batalia sądowa się odbędzie i nie mam 100% pewności, że sąd zarejestruje te zmiany; w spółkach giełdowych raczej jest tendencja, żeby uprzywilejowanie akcji/akcjonariuszy znosić a nie powiększać.

Ale za cienki jestem na rozważania prawne, nie mam takiej wiedzy.

Natomiast - jak widać po głosowaniach - do przegłosowania emisji zabrakło niecałe 3% głosów (rozumiem, ze musi być 80% głosów, a było tylko 77,4%) stąd przerwa.

Ciekawe jak to się dalej rozwinie

NWZA przerwane do 14.03.2014


Czy uważasz, ze stawiając się na NWZA trzeba mieć imienne swiadectwo czy wystarczyło się wczoraj zarejestrować ? Społka dostaje liste akcjonariuszy zarejestrowanych na NWZA z KDPW.

4.02.2014 godz 10.07.38 transakcja @292,50 PLN.

Tym sposobem kapitalizacja MDG przekroczyla 1 miliard PLN.

Anxious

Rada Nadzorcza.

Na WZA w czerwcu 2013 powołano do Rady Nadzorczej (z rekomendacji ING, co wskazano w RB 55/2013) p. Andrzeja Sikore i p. Piotra Augustyniaka.
Ponieważ ING OFE sprzedal swoje akcje (i to jeszcze na dodatek do „grupy Famur”) więc natychmiastowa reakcja Kopex w postaci zwołania NWZA na którym spodziewałbym się odwołania tych dwóch osób z Rady.

Akcje ING OFE.

W swoim zawiadomieniu ING OFE podaje (w dniu 8.01.2014) ze wskutek transakcji sprzedazy akcji rozliczonej w dniu 30.12.2013 posiada 1,568,625 akcji (czyli 2,11%)..
Powstaje pytanie: co dalej z tymi akcjami i gdzie trafiły/trafią ? Jak OFE zaczynaja sprzedawać, to raczej „do zera”. Czy te akcje czekaja na odebranie przez TDJ za 60 dni (żeby nie przekroczyć progu 10% i uniknąć wezwania) ?

W zawiadomieniu ZEH (RB 1/2014) można wyczytać, ze transakcja zostala zawarta 18.12.2013 a rozliczona 30.12.2013.
W zawiadomieniu TDJ (RB 2/2014) jest podane, ze oprócz ZEH Sp z oo (4,720,000 akcji od ING OFE) akcje ma jeszcze Galantine Sp z oo (2,713,000 akcji) oraz, że „przed dokonaniem transakcji TDJ SA nie posiadała pośrednio ani bezposrednio akcji KOPEX”.

Bez względu na to, czy za date dokonania transakcji TDJ uznaje 18.12. czy tez 30.12 widać, że skup akcji był przygotowany i przeprowadzony w jednym czasie)
TDJ zaraportowało 7,433,000 akcji (9,9996%) a nastepnie ogłosiło plany wobec KOPEX. Troche się wierzyc nie chce, żeby nie mieli dodatkowych, zaprzyjaźnionych akcji w swoim zasiegu. Pytanie: ile ?

WZA 20.02.2014

Poprzednio podałem, ze OFE AVIVA ma 6,500,000 akcji. Ale to nieprawda, tak było na koniec 2012.
5.06.2013 (RB 45/2013) AVIVA poinformowała o zejściu poniżej 5%, a na koniec 2013 AVIVA OFE nie miała zadnej akcji KOPEX (można wyczytac z zestawien akcji w portfelach OFE, były publikowane 16.01.2014 w PAP)

Mysle, ze na WZA 20.02.2014 można się spodziewac:
1. P. Jedrzejewski z 43,892,956 akcji (59,05% w kapitale zakładowym)
2. TDJ z 7,433,000 akcji (9,99% w kapitale zakładowym)

Dla przeciwstawienia się glosom p. Jedrzejewskiego potrzeba co najmniej :
43,892,956 *25/75 = 14,631 tys akcji (zmiana statutu minimum ¾ glosów)
czyli dodatkowe około 7,198,000 akcji (oprócz 7,433,000 z TDJ)

Wszystkie OFE razem wzięte (bez ING) mialy na koniec 2013 około 3,7 mln akcji, 5,09% (co obliczyłem sumując deklarowane akcje KOPEX na koniec 2013 roku w zestawieniach podanych przez PAP).
Ale to informacja głównie statystyczna, OFE z takimi pozycjami i tak raczej nie chodza na walne.

Poza wskazanymi wyzej akcjami we free float jest ich jeszcze około 17,700,000 sztuk

Tak więc na chwile obecną wcześniejsze słowa p. Jedrzejewskiego

„Bez mojego pakietu akcji nie da się zaszkodzić Kopeksowi od strony właścicielskiej. - zapowiada Jędrzejewski”

są obowiązujące.

A 20.02.2014 zobaczymy, jak będzie (a nawet pewnie wczesniej, bo lista obecności na WZA będzie znana 3 dni robocze wczesniej)


www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl...


Wnioskuje, ze Jedrzejewski chce się okopać na pozycji głównego właściciela poprzez

1. prawo zarzadu do wyemitowania do 10,500,000 akcji w ramach kapitału docelowego
2. Przewodniczacy Rady Nadzorczej ma 2 głosy w przypadku równej ilości głosów TAK/NIE
3. Walne Zgromadzenie może podejmowac uchwały dopiero przy frekwencji powyżej 50% głosów (czyli bez Jedrzejewskiego walne nie odbędzie się).

Może być ciekawe głosowanie, do zmiany statutu potrzeba chyba 75% głosów..

Jedrzejewski ma oficjalnie: 43,896,459 z 74,332,538, czyli 59,05%
TDJ (Domogała) ma oficjalnie 7,433,000 czyli 10%.

W powyższym układzie Jedrzejewski przegłosuje wszystko

AVIVA OFE ma 6,500,000 czyli 8,74%.

Jeśli na WZA bylyby obecne tylko te 3 podmioty a AVIVA glosowala razem z TDJ przeciw, to i tak siła głosów po stronie Jędrzejewskiego.

@BalROCK

Nie bardzo jestem w stanie zrozumieć, po co OFE miałyby to robić.


Ale zastanawiając się nad tym, kto mógłby dac 900 mln PLN za taką firmę i jeszcze znaleźć ekonomiczne uzasadnienie, przychodzą mi do głowy wyłącznie LifeWatch lub CardioNet: skoro produkt MDG jest znacząco lepszy od ich produktów a MDG chce ich stopniowo ale systematycznie wypierać z rynku, to BYC MOZE (podkreślam być może: bo to całkowita mniemanologia) opłacałoby im się nabyc konkurenta, szybko zaimplementować jego system i czerpać z tego profity.

A tutaj cytat z wywiadu z Dziubinskim z magazynu Businessman z 11/2011:

Za kilka lat ja i moim współudziałowcy
sprzedamy udziały jednemu z gigantów
usług i produktów medycznych. Jeśli
wszystko dobrze się potoczy – za kilkaset
milionów dolarów – pointuje
. 


Przy obecnej wycenie "kilkaset milionow dolarów" już jest.

<< tylko po co sprzedawali pół roku temu akcje po 69 PLN ?? >>I jeszcze z tego samego wywiadu:

Marek Dziubiński szacuje zapotrzebowanie
na usługę długoterminowego monitorowania
pracy serca w USA na 200 tys.
pacjentów i 200 mln dol. rocznie. – Chcemy
w krótkim czasie zdobyć połowę tego
rynku. Brzmi to ambitnie, ale już obsługujemy
ok. 1500 pacjentów miesięcznie,
co daje nam potencjał 18 tys. pacjentów
rocznie. A rozwijamy się w tempie 10 proc.
co miesiąc – wylicza.Gdyby produkt MDG bardzo szybko przełożyć na powyższych pacjentów, to może wycena nabrałaby sensu.


Przy cenie 292,20 PLN/akcje kapitalizacja firmy przekroczy 1 MILIARD PLN.

Obecnie kapitalizacja przekroczyła "skromne" 840 milionów PLN.

Robi wrażenie ...!!

1. Na przerzucanie miedzy akcjonariuszami to mi nie wygląda: zrobiliby to prościej, mądrzej i bez podbijania ceny. Zreszta widac, że jest ssanie akcji na rynku.

2. Wygląda to na wchodzenie kogoś nowego do akcjonariatu.

3. Zakladam, że nie skłamie twierdząc, ze na tym forum zgadzaliśmy się, że przy cenach 170-190 PLN/akcje spółka jest wyceniona niezwykle wysoko; taki kurs dyskontuje już nieustające pasmo sukcesów (wzrost udziałów w rynku USA, wchodzenie na nowe rynki europejskie i to nie tylko już ogłoszone w Wielkiej Brytanii i Irlandii, sukcesy w Indiach i Japonii itd., ewentualne przejecie, aby 60 mln z emisji zaczęło pracowac inaczej niż poprzez lokaty).

4. Ja z zachowania kursu wnioskuje, że ktoś ma lepszą lunetę i widzi dalej i/lub więcej a więc uważa, że przyszłe „cyferki finansowe” czynia spółkę atrakcyjną i dlatego 15-20% różnicy w cenie przy obecnych poziomach nie ma większego znaczenia: trzeba brać akcje póki jeszcze można.

5. Warto przypomniec, że 8.07.2013, a wiec nie tak dawno, „starzy” akcjonariusze sprzedali spory pakiet akcji (dokladnie: 412.143 akcje) w cenie 69,00 PLN/akcje. Wtedy zreszta spore pakiety odebrały ING OFE (112.000 akcji ) i AVIVA Investors (78.795 akcji). Los pozostałych 190.795 akcji nie został wyjaśniony. Nie wykluczam, ze dla nich (mam na myśli starych akcjonariuszy) obecne wzrosty kursu też stanowią niespodziankę


@ BalROCK: tez nie znam odpowiedzi na Twoje pytanie .....

Prezes podczas czatu podal informacje

transakcje na rynku producentów propantów, gdzie zakład znajdujący się w budowie został przejęty za kwotę 150 mln dolarów za 100 tys. mocy rocznie na długo przed jego uruchomieniem.


Podczas spotkania dla inwestorów kilka tygodni temu w załączonych materiałach podawali przykład przejęcia w 04.2013 firmy Pyramax Ceramics LLC przez firme Imerys za kwote 235 mln $ (+ opcja dodatkowych 100 mln$), co implikowało wycene 100 tys tn mocy produkcyjnych proppantów w przedziale 104-149 mln $.
Zakladam, ze dzisiaj p. Janus przytaczał ten przykład i założył, że transakcja przebiegnie po maxymalnej cenie.

Jeśli 100 tys tn mocy produkcyjnych = 150 mln $
To:
30 tys tn mocy produkcyjnych (Baltic) = 45 mln $ (*3,1 PLN/$ = 139,5 mln PLN)

INPOINT ma (po emisji serii L po 3,00 PLN) 44,782,000 akcji.

139,500,000 : 44,782,000 akcji = 3,11 PLN/akcje.

A na czacie Prezes Janus jeszcze wspomina o kolejnej emisji dla branżowego ….

Wedlug dostarczonych na spotkaniu materiałów Pyramax Ceramics osiagnie do końca 2014 zdolnosc produkcyjna 225 tys tn.

Baltic Ceramics dopiero startuje i chce w 2016 osiągnąć zdolność produkcyjną 30 tys ton. (czyli ok. 7-8 razy mniej). I dopiero wtedy będzie decydowal o rozbudowie mocy do 135 tys tn.

Nie mam pewności, czy w tych okolicznościach można wyceniac Baltic (czyli INPOINT) na analogicznych parametrach jak Pyramax Ceramics.
Nieco może rozczarowywać uzyskana marża, która wyniosła 8,2% w porównaniu 10,4 w drugim kwartale

Wprawdzie 8,2% to niewątpliwie nizej niż 10,4%, ale jednak jesteśmy na poziomie marz niespotykanym od 2010 roku.
I to drugi kwartal pod rząd.
A jeśli obecna restrukturyzacja przyniesie efekty, to szczypta optymizmu jest uzasadniona.

Wiadomo jedynie, że wzrosły przychody segmentu drogowego, przy stagnacji budownictwa ogólnego(głównie kolej), zaś rentowność poszła w dół w jednym i drugim.


Tutaj szczypta optymizmu troche maleje…
Segment kolejowy/budownictwo cywilne (jak dla mnie główny/”ważniejszy” biznes TRK) poprawił przychody o niecale 10% 3kw/2kw, ale niestety w marży nie przyniósł firmie nic (66 tys PLN marzy przy 268 mln PN). To jeszcze nie wygląda na ustabilizowany biznes; wyniki za 4kw mogą rzeczywiście dostarczyć emocji.

Segment drogowy zaś wygląda (dla mnie) „podejrzanie dobrze”. Marza 3kw/2kw 9,7%/13,2% to wprawdzie istotny spadek, ale jesteśmy na poziomach nie widzianych od 3 lat. Obie marże mają znak „+” z przodu. To raczej nie jest biznes „stabilno-marżowy”. I ta sama kwestia co przy kolei: wyniki za 4kw mogą dostarczyc emocji.

Czy ma któś może materiały dotyczące portfela zamówień TRK w podziale na kolej/drogi ?

Na pewno istotna będzie sprawa roszczenia TRK wobec PKP na 95,3 mln PLN


"Jeszcze nie podjęliśmy decyzji odnośnie wypłaty dywidendy za miniony rok obrotowy, ale rozważamy taką możliwość. Będzie to zależało od naszych planów inwestycyjnych" - powiedział w rozmowie z PAP Wąsowicz (2013-10-03).

Jeszcze nie zwołali ZWZA na zakończenie roku obrotowego; przy tej okazji się zapewne dowiemy.

OK, dzięki

Następujący adresaci nie są osiągalni:

'lzmo@innervalue.pl.' w dniu 2013-10-23 15:13
Nieprawidłowy adresat


Ciekawy wątek Kolega porusza...

Tzw "fundamenty" w hossie zdecydowanie się zmieniają ..

Niejaki Roman Karkosik głosił swego czasu bodajże w Pulsie Biznesu, ze firmy kupuje się przy EV/EBITDA 3-6.

Branzowi/strategiczni sa skłonni placic za dobre i zdrowe firmy ceny na poziomie EV/EBITDA 8-10, ale zwykle kalkulują sobie rozne synergieAle z ZTK jeszcze nie jest tak zle ... EV/EBITDA ok 11,5 ( po wynikach 1kw13)
Dla porównania: WAWEL: 19,5 (po wynikach 2kw2013)
LPP: 25,6 (po wynikach 2kw2013)

Wybralem te firmy do porównania jako zdrowe/sprawdzone/z dlugą historią powtarzalnych/rosnących wyników.

Ale tez, podobnie jak Kolega, nie jestem sobie w stanie wyobrazić przyszłych wyników, które sankcjonowałyby te wycenyMoja wersja faktów o MDG jest następująca:

1. Sa na rynku USA i Indie.
2. Chca wejść na rynek Kanady - są blisko uzyskania niezbędnych certyfikatów.
3. Chcą wejść na rynek Brazylii - rozmawiają z potencjalnymi partnerami.
4. O Izraelu chyba tez coś chyba Prezes mówił w TV
5. Chca wejść na rynek brytyjski, po ostatnich zmianach w zasadach refundacji badań przez ubezpieczycieli (Prezes o tym opowiada w wywiadze w TVN sprzed paru dni)
6. Przygladają się firmie telemedycznej w Wielkiej Brytanii pod katem przejecia - temat jest zaawansowany i jeśli to się uda, powinno to być w ciągu 2-3 miesięcy.
7. Akwizycja na rynku w USA wg mnie nie została oficjalnie odwołana, natomiast na pewno rozmyła się w czasie i być może w rozmowie z Prezesem dziennikarz Pulsu wywnioskował, że już jest nieaktualna i taką teze zamieścił w artykule. Ale skoro przez rok czasu nic tam nie dokonali, to jest to trochę "oczywista oczywistość".

8. W każdym razie: chcą wejść = to raczej koszty
są na rynku = to już przychody i ewentualne zyski


Próbuje zrozumieć sens komunikatu Spółki o dywidendach w latach 2013-2016.
Może ktos chciałby dołożyc swoich przemyśleń…

Zarząd podaje – zapewne szacunkowe, ale jednak bardzo konkretne wysokości dywidend, które chciałby wypłacać, deklarując jednoczesnie, że – co do zasady – powinny one stanowić ok. 25% zysku (nie mniej niż 25%) netto za dany rok obrotowy, którego dotyczy dywidenda.
W poszczególnych latach może to wygladać tak:

Za rok 2012:
- zysk netto 7,5 mln
- ilość akcji: 3,421,926
- dywidenda proponowana: 1,10 PLN/akcje
- 3,4 mln akcji * 1,10 PLN/akcje = 3,764,119 PLN (czyli ok. 50% ZN)

Za rok 2013:
- zysk netto prognoza TRIGON: 12,7 mln
- dywidenda proponowana: 1,35 PLN. Zakladając niezmieniona ilość akcji: 4,62 mln PLN (czyli ok. 36% ZN)
- lub tez zysk netto za 2013 wyniesie ok. 18,48 mln PLN i wtedy 4,62 mln będzie stanowilo 25%

Za rok 2014:
- zysk netto prognoza TRIGON: 17,6 mln
- dywidenda proponowana: 1,60 PLN. Zakladając niezmieniona ilość akcji: 5,48 mln PLN (czyli ok. 31% ZN)
- lub tez zysk netto za 2014 wyniesie ok. 21,9 mln PLN i wtedy 5,48 mln będzie stanowilo 25%

Za rok 2015:
- brak prognozy TRIGON
- dywidenda proponowana: 1,85 PLN. Zakladając niezmieniona ilość akcji: 6,33 mln PLN na wyplate
- czyly zysk netto za 2015 wyniesie ok. 25,3 mln PLN i wtedy 6,33 mln będzie stanowilo 25%

Oczywiście być może Spółka wie juz o planowanej przyszłej emisji która spowoduje, że te cyferki będą wyglądały inaczej.
I oczywiście Spółka – zgodnie ze swoim komunikatem – może również wypłacić nawet cały zysk roku obrotowego na dywidende (będzie to „powyżej 25%”) ale po co w takim razie silic się na takie szczegółowe komunikaty giełdowe ? Dlatego zakladam, że Spółka szacuje podane kwoty dywidendy jako odpowiadające mniej wiecej 25% zysku netto za dany rok obrotowy.

Nie zmienia to faktu, że parę wątpliwości co do spółki się pojawia:
1. Mniej wiecej rok temu Spółka pozyskała z emisji 56 mln PLN na przejęcia. Była to mniej wiecej połowa planowanej kwoty. O przejeciach ze strony Spółki absolutna cisza.

2. Dokument informacyjny stwierdzal, że dywidendy za rok 2011-2012 nie będzie, natomiast w kolejnych latach obrotowych podział zysku netto będzie zależał od potrzeb inwestycyjnych oraz generowanych nadwyżek wolnych przepływów pieniężnych


3. Mamy zapowiedź dywidendy za rok 2012 i to procentowo sporej, bo 50% zysku netto za 2012. Czyli przejęcia, „jak na razie” – nie będzie. Jednocześnie Spółka nieco zmienia zdanie, deklarując nie tylko, że będzie wypłacac dywidendę, ale operując bardzo konkretnymi jej poziomami.

4. Jeśli założyć, że przejęcie się odwleka, bo jest drogo, to trzeba przyjąć, że szybko do niego nie dojdzie, bo nawet gdyby zaczęło na swiecie tanieć, to warto będzie poczekać, aż stanieje porządnie .


5. Ale – czy przy braku przejecia – Spółka będzie w stanie realizowac prognozowane (np. przez TRIGON) wyniki finansowe ? Odsetki od lokat to chyba jednak za małe wspomaganie.

6. Dywidendy na poziomie 1,10 – 1,85 przy cenie akcji ok. 70 PLN są mało atrakcyjne.


7. Skoro Spółka deklaruje, ze chce wypłacac corocznie z dywidendy co namniej 25%, to znaczy, ze widzi zapotrzebowanie na pozostałe ok. 75%. To powinno być sporo kasy. Na co będzie wykorzystana ?

8. Parafrazując reklame: „dywidenda za 2012: 1,10 PLN, dywidenda za 2015: 1,85 PLN, informacje o przejęciach i planach biznesowych: bezcenne”Prezes Owerko właśnie oznajmil w TVNCNBC, ze kredyty będą refinansowane.

Aneksy przedłużające do 10.05.2013 wynikają rzekomo "z powodów technicznych".

Prezes oznajmił również, że żaden z dużych akcjonariuszy (w tym zarząd, rada nadzorcza i fundusze powyżej 5% <<chyba tylko Quercus>> ) nie sprzedawał akcji w ostatnich dniach.


22.04.2013 pojawił się komunikat ze Spółki o przedłużeniu 2ch linii kredytowych.

Pierwsza linia kredytowa dot bezpośrednio Bakallandu, kwota kredytu 8,0 mln PLN.
Pierwotnie kredyt podpisany 26.10.2010, następnie przedłużony dnia 20.07.2011 do 31.05.2012 a następnie przedłużony do 22.04.2013.

Druga linia kredytowa dot PIFO Eko-Strefa, kwota kredytu 5,0 mln PLN. Ta linia również obowiązywała do 22.04.2013.

Przedłużenie tych linii zaledwie o pare dni, bo do 10.05.2013 (zwykle są to linie roczne)wskazuje, że "cos się dzieje". BGZ wyraźnie "dociska" spółkę.

W dzisiejszych realiach banki zdrowym firmom "wpychają kredyty do gardła", tyle że zdrowe firmy przeważnie nie chcą ich brać.

Oczywiście wersja "bardziej optymistyczna" tego komunikatu Spółki tez jest możliwa, ale jakoś w nią nie wierzę.....


Dzis w Pulsie Biznesu artykul "E-badania kliniczne made in Poland". Wypowiada się p. Szumowski. Artykul dotyczy systemu informatycznego testującego wpływ leku na serce pacjenta opracowanego przez krakowskich naukowcow (na którym zarabiają Brytyjczycy) ale jest trochę info o Medicalgorithmics.

Podobno na oku jedna firma ze Szwajcarii, jedna z Wielkiej Brytanii i kilka z USA.
To już lepiej niż "ok 70 podmiotów" jak niedawno podawała prasa.
Co do wyniku netto to:

" W 2011 wystąpiło nietypowe zdarzenie mające wpływ na wyniki finansowe. Zdarzeniem tym było
utworzenie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 47 152 tys. zł. Aktywo to
powstało w wyniku różnicy pomiędzy wartością podatkową znaków towarowych, które były przedmiotem
aportu do spółki Koelner Rawlplug IP (268 452 tys. zł), a ich wartością księgową (20 281 tys. zł).
Jednocześnie, wartość ta została ujęta w rachunku zysków i strat w pozycji „Podatek dochodowy”
zwiększając zysk netto.

W związku z tym, wykazany w rachunku zysków i strat zysk netto w wysokości 72 093 tys. zł zawiera jednorazowe zdarzenie w wysokości 47 152 tys. zł."


Ponadto w kazdym z kwartalow 2012 marza na sprzedazy mniejsza w stosunku do analogicznego kwartalu 2011, a konkretnie:
1kw11/1kw12 31,5%/31,5%
2kw 32,8%/31,4%
3kw 33,1%/30,4%
4kw11/4kw12 33,3%/29,3%

Jak sie to połączy z (lekko ale jednak) spadającymi przychodami 662 mln/638 mln i (niestety ale) wzrastajacymi kosztami (sprzedazy+zarzadu) 155,9 mln (2011) / 164,0 mln (2012)to mamy niestety slaby wynik.

Zarzad "nie przewiduje dalszego spadku marz" aczkolwiek to chyba nie to samo, co gdyby przewidywal wzrost marz.


Dla mnie komunikat o ewentualnej dywidendzie brzmi lekko negatywnie, a rozumowanie jest następujące:

a/ wiosną 2012 Spolka chce emitowac 1,227,800 akcji w cenie 60-90 PLN/akcje co daje w wariancie max 110 mln PLN.
b/ ale udaje jej się uplasowac 929,600 akcji po 60 PLN co daje 55,7 mln PLN (czyli ok polowe kwoty maxymalnej
c/ celem emisji jest przejecie podmiotu z obszaru cardiac safety.

Skoro spolka uzyskala tylko polowe „planu max” i prawdopodobnie będzie musiala posiłkować się kredytem, to nie jest to czas na dywidende.

Wedlu doniesien prasowych aktualnie spolka ma na celowniku ok. 70 podmiotow.
Dokladając do tego fakt, ze jesteśmy ok. 8 miesiecy po pozyskaniu srodkow przez spółkę, ta wiadomość brzmi: „proces przejmowania przebiega zle”.

Tu tez może być kilka powodow:

a/ powód ostatni: prasa klamie, jest to nieprawda (może fragment jakiejs rozgrywki rynkowej) a w niedługim czasie przejecie zostanie ogłoszone

b/ spolka – mimo zapowiedzi – nie była przygotowana do procesu i dopiero po zebraniu srodkow zaczela się zastanawiac, co z nimi zrobic (może nie tragedia, ale jako inwestorzy chcielibyśmy wiecej)
Mam nadzieje, ze ten wariant nieprawdziwy i ze spolka w momencie przeprowadzania emisji miala wyselekcjonowane kilka „celow inwestycyjnych” do ktorych się zwróciła po uzyskaniu srodkow

c/ te podmioty – na których spolce zalezy – nie chca się sprzedac lub cenia się zbyt wysoko, wiec zostaja te podmioty, których spolka raczej nie chce (to jest pewnie te 70 wspomniane w artykule) (tzw. robienie dobrej miny do zlej gry)

W czasie gdy proces się przedluza, na rynku USA trwaja wzrosty – wyceny się podnosza - co dziala na niekorzyść MDG.

Dywidenda w tym momencie może oznaczac:

a/ akcjonariusze/założyciele chca dostac troche „kieszonkowego” (chyba nie było dywidendy w historii); może lepiej sprzedac kilka akcji ??

i / lub

b/ przejecie się przedluza i może się jeszcze opoznic (to akurat może dobrze, jeśli sprawdza się prognozy o nadchodzącym zalamaniu na rynku, powinno być duzo taniej) wiec spolka podzieli się cashem z akcjonariuszamiPisza dzisw PARKIET, ze w 1kwartale moga podjąć decyzję o wypłacie dywidendy, a we wrzesniu/pazdzierniku przeniosą sie na główny parkiet.


Glowne tezy:

1. maja 56 mln PLN zebrane z gieldy, szukaja ciekawych firm w USA z obszaru cardiac safety.
2. maja na celowniku ok 70 podmiotow, czesc z nich notowana na gieldach USA
3. do transakcji dojdzie najprawdopodobniej w 2 polowie 2013
4. rozwazaja przejecie spolki notoanej na gieldzie co moze dac im dostep do rynku kapitalowego
5. rynek cardiac safety w USA wart 1,7 mld pln rocznie
6. w maju 2013 premiera nowego PocketECG

mnie sie zgadza, mam te ame cyfry ...


ING OFE przyznaje sie dzisiaj do 339.000 tys akcji (przed emisja nie posiadali akcji).


Nordea OFE ma powyżej 5 proc. Medicalgorithmics
13-09-2012 12:12 (PAP)
13.09. Warszawa (PAP) - Nordea OFE zwiększył zaangażowanie w Medicalgorithmics do 7,52 proc. w kapitale zakładowym i głosach na WZ spółki - poinformował Medicalgorithmics w komunikacie.

Obecnie fundusz ma 257.332 akcji Medicalgorithmics.

Przed zwiększeniem zaangażowania miał 82.332 akcji spółki, co stanowiło 2,41 proc. kapitału zakładowego spółki i głosów na jej walnym.(PAP)Czyli z 929.600 szt akcji 175.000 wziela Nordea.
Czyli 754.600 szt akcji pozostaje w nieznanych rekach.


"poszerzenie działalności Medicalgorithmics (cel emisji) akurat zmniejszaja ryzyko ale dywersyfikacja ryzyka to także niebezpieczenstwo rozwodnienia sił i braku skupienia sie na tym co najwazniejsze."

Mysle, ze akurat tutaj poszerzenie działalności oznacza bardziej "pogłębienie" działalności: ich podstawowy produkt znajdzie zastosowanie w pokrewnej dziedzinie: nadal bedzie badał pacjentów, tylko nie "chorych" a "kroliczki doswiadczalne" (osoby testujace nowe leki na sobie). Zlecajacym (płatnikiem) tych badan są - jak rozumiem - koncerny farmaceutyczne, ktore chca, aby ich leki zostaly dopuszczone przez USDA, (czyli potencjalnie wiarygodni płatnicy).

Tak wiec mozna interpretowac takie przejecia jako właśnie skupienie sie na ty, co najważniejsze - maksymalizacji przychodów ze swojego podstawowego produktu.

Ale oczywiscie kazde przejecie dostarcza (rowniez akcjonariuszom) emocji - chociazby ostatnio Budimex i PNI. Na szczescie tutaj mamy do czynienia z duzo mniejszymi firmami, przez to "prostszymi". Trzeba nam wierzyc w prezesa Dziubińskiego i jego team .. Niech spokojnie wyselekcjonują właściwego kandydata, może byc do przyszlego roku.


Pokazal sie juz Bakalland.

Wyniki podobnie beznadziejne, potezne straty ale rowniez i spadek na przychodach (Helio na przychodach wzroslo).

Jak sie przeanalizuje segmenty, to widac ze mieli w calym roku duze spadki na sieciach (tony a wiec i przychody, oraz marze) a na rynku hurtowym "prawie nie mieli spadków", czyli bylo slabo, ale nie beznadziejnie.

No ale to temat na inny watek.

Atlanta w ostatnich latach wylamywala sie z tego negatywnego trendu i miala ten kwartal na plusie.
Ciekawe, jak bedzie tym razem.


3some

@kurtwallander

No to mamy jasnosc:

10.06.2011 Prezes Wasowicz oznajmil w PAP:

""W roku obrotowym 2011/2012, dzięki nowemu zakładowi produkcyjnemu w Brochowie, który ponad dwukrotnie zwiększy moce produkcyjne Helio, spółka chce zanotować 20-proc. wzrost sprzedaży oraz powrócić do ubiegłorocznego poziomu zysku.""

Zwazywszy, ze w sezonie 2009/2010 zysk netto wyniosl 8,2 mln, mozna przypuszczac, ze Prezes mial na mysli ok 8 mln zysku netto w 2011/2012.

Mamy duze straty w ostatnim kwartale na wszystkich poziomach, a caly rok zamyka sie netto + 0,9 mln (na razie przed audytem).

Winna: tym razem Wielkanoc, bo byla za wczesnie.

Ale Prezes w raporcie hurra-optymistyczny: byly historycznie najwyzsze obroty w ostatnim polroczu, a jak sie zsumuje przedostatni i ostatni kwartal (zeby włączyć w to Wielkanoc) to ta strata juz nie jest taka duza.

salute

Rafsty, mógłbyś mi pomóc rozwiązać następującą zagadke:

W sprawozdaniu rocznym 2011 w Przeplywach Pienieznych z Dzialalnosci Finansowej Spolka pokazuje w pozycji Wydatki/Odsetki 2,672 tys PLN.

W Nocie 17b (Koszty Finansowe) pokazuje Koszty z Tytulu Odsetek 2,787 tys PLN.

Rowniez w pkt 21b w opisie Spolka podaje, ze "koszty odsetek wyniosly 2,787 tys".

Probuje odnalezc te 115 tys roznicy

Informacje
Stopień: Obeznany
Dołączył: 19 lipca 2012
Ostatnia wizyta: 18 listopada 2015 22:37:20
Liczba wpisów: 62
[0,02% wszystkich postów / 0,02 postów dziennie]
Punkty respektu: 0

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,697 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +158,21% +31 642,98 zł 51 642,98 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d