pixelg
Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

M_Mayo

M_Mayo

Ostatnie 10 wpisów
Z raportu rocznego wynika, że:

Wartość wynagrodzeń i nagród członków Zarządu w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2015 roku kształtowała się następująco:

 Magdalena Pawelska-Mazur – Prezes Zarządu (od 26 lutego 2015r.) – 75 tys. zł

 Maciej Nienartowicz – Wiceprezes Zarządu – 1.079 tys. zł, w tym 146 tys. zł to wynagrodzenie należne a niewypłacone na dzień 30 czerwca 2015r.

 Piotr Bieliński – Wiceprezes Zarządu (od 26 lutego 2015r.) – 24 tys. zł, w tym 8 tys. zł to wynagrodzenie należne a niewypłacone na dzień 30 czerwca 2015r. Pan Piotr Bieliński pełni jednocześnie funkcję dyrektora ds. eksportu. W roku obrotowym 2014/2015 wynagrodzenie Pana Piotra Bielińskiego z tego tytułu wyniosło 152 tys. zł.

 Dariusz Mazur – pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki do dnia 26 września 2014r. – 353 tys. złWięc zapewne 6% razem do podziału. Ale w przeszłości bywało różnie.
ZN na koniec roku wykazany 9,6 mln PLN, więc jeśli w tym jest już zawarte te 6% to wynosi ono około 550 tys PLN. 550.000/3 osoby = ok 183 tys PLN/osobe. Porównując to z podanymi wynagrodzeniami wynika, że dzielą się chyba nierówno.


Na poziomie danych finansowych raport jest OK, chociaż nie az tak mocny jak w poprzednim kwartale, gdzie dobre cyfry finansowe poparte były solidnym wzrostem ton sprzedanych (wzrost z 7,071 tys tn do 8,005 tys tn, czyli +13,2%)

w tym kwartale - w stosunku do 3kwpoprzedniego, przyrost w tonach zaledwie 1,6% (z 6,284 tys tn do 6,384 tys tn); czyli przyrost wynika głównie z cen surowców i kursów walut a nie znacząco większej sprzedaży.

Dobry wynik to w duzej mierze zasługa segmentu hurtowego (wzrost sprzedaży i przyrost marzy), w detalu mimo pewnego wzrostu sprzedaży marże spadly i zyski były słabsze niż rok temu.

Przy zawirowaniach na rynku surowców i na rynku forex i tak szacun dla firmy, że nie dała się negatywnie zaskoczyć.

Oczywiście pytanie, jaki będzie kolejny, ostatni kwartał roku i czy nie będzie przykrych niespodzianek, szczególnie po wizycie audytora.

Polecam również uwagę w raporcie Helio:

Z uwagi na tegoroczną zmianę przepisów w zakresie znakowania żywności, w ostatnim kwartale roku obrotowego mogą wystąpić większe niż zwykle odpisy aktualizujące zapasy wynikające z rocznej inwentaryzacji. Zmiana przepisów była bowiem przyczyną do wprowadzenia wielu nowych projektów opakowań, w szczególności produktów marek własnych sieci handlowych, a tym samym częściowej dezaktualizacji starych opakowań znajdujących się w posiadaniu Emitenta


To zapewne nie jest jedynie problem Helio.

Jeśli uda im się dowieźć ten wynik do końca roku to będzie podstawa do solidnej dywidendy i kurs może wreszcie znajdzie się na "logicznym" poziomie

@Mangekyo

Jak interpretujesz sprawę opisaną w Pkt 22 Sprawozdania Finansowego: zakwestionowanie przez partnera amerykańskiego poprawności rozliczeń ?

Nie wiadomo, o którego chodzi, ale to nie jest takie ważne.
W marcu 2014 MDG podal o podpisaniu nowych umow z dwoma dystrybutorami.

Po roku ktorys z nich kwestionuje prawidlowosc rozliczen, płaci mniej więcej polowe kwoty, wiec można wnioskować, że kwestionuje drugą połowe.

Informacja wplynęla do spolki 12marca, raport roczny opublikowala 20marca; w ciągu tygodnia nie udało się sprawy wyjaśnić, co może oznaczac, ze to nie jest jakas "prosta kwestia techniczna", gdyż takie się wyjaśnia szybko.


Myslisz, ze go będą chcieli zdjąć z giełdy ?


Czy akcjonariusze wybaczą Atlancie Polska S.A.


forum.kiki.waw.pl/index.php/in...


Wskaźnik ceny do zysku dla „normalnych” okresów funkcjonowania spółki kształtował się na poziomie około C/Z = 6 – 10. Jeśli więc przyjmiemy prognozę , wyniku finansowego na 2015 i porównamy z obecna ceną – akcje spółki są stosunkowo tanie.

Dlaczego nie ma więc chętnych na zakup – problem tkwi jak sadzę w przeszłości ale i w komunikowaniu się zarządu z inwestorami. Pytanie z tytułu wydaje się więc jak najbardziej zasadne.<<tytuł i cytaty pochodzą z powyższego artykułu>>


Ciekawy fragment raport półrocznego:

Na mocy uchwały Rady Nadzorczej każdemu członkowi Zarządu przysługuje roczna premia w wysokości 6% zysku netto wypracowanego przez Spółkę w danym roku obrotowym. Zaliczki na poczet ww. premii wypłacane są po każdym zakończonym kwartale, w którym Spółka wypracowała zysk netto

Jeśli dobrze rozmumiem:
4 członków zarządu * 6% zysku = 24% zysku netto.

To chyba nie ma takiej drugiej spółki na GPW.

Shame on you Shame on you Shame on you


To się nie dziwie, ze Generali OFE wyskakuje z akcji:

W dniu 16 grudnia 2014 roku ATLANTA POLAND S.A. otrzymała z PKO BP SA informację na temat rozliczenia podatku od dywidendy dotyczącą Generali Otwarty Fundusz, z której wynikało, że fundusz ten w dniu dywidendy tj. 8 grudnia 2014 r. posiadał 461.738 akcji Spółki stanowiących 7,58% w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na jej Walnym Zgromadzeniu. Przed dokonaniem ww. zmiany, wg. wiedzy Emitenta Generali Otwarty Fundusz Emerytalny był w posiadaniu 561.000 akcji Spółki stanowiących 9,21% w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na jej Walnym Zgromadzeniu.

Chyba jednak - zgodnie z przepisami - jakiś raport od Generali OFE się należy ?
M_Mayo napisał(a):Można zaryzykować stwierdzenie, ze 4kw 2014 był przychodowo przyzwoity.
Jeśli prawda okażą się deklaracje pana Prokurenta Mazura z 28.11.2014 (komunikat PAP), że
Będziemy przede wszystkim kładli nacisk na marżę, a nie na zwiększanie przychodów za wszelką cenę".

to i może marże/zyski będą analogicznie przyzwoite.


I tak się stało.
To chyba najlepszy kwartal ATP w historii.
Znakomite przychody, utrzymane/a nawet lekko zwiekszone marze a wiec i mocne zyski na wszystkich poziomach.
Jak się jeszcze porówna z wynikami Helio (słabymi) - pełen szacun !!

salute salute salute

M_Mayo napisał(a):
Po raporcie półrocznym:

powinno być: utrzymana marża, wzrost przychodów i odpowiedni zysków na wszystkich poziomach.
wave

jest: utrzymana marża, spadek przychodów i mniejsze (ale jednak) zyski na wszystkich poziomach.

Shame on you


Spojrzalem w raport Atlanty:

powinno być: utrzymana marża, wzrost przychodów i odpowiedni zysków na wszystkich poziomach.
wave

jest: utrzymana marża, wzrost przychodów i odpowiedni zysków na wszystkich poziomach.
I to konkretne wzrosty.
Szacun !!

salute salute salute

Po raporcie półrocznym:

powinno być: utrzymana marża, wzrost przychodów i odpowiedni zysków na wszystkich poziomach.
wave

jest: utrzymana marża, spadek przychodów i mniejsze (ale jednak) zyski na wszystkich poziomach.

Shame on you

Spółka tradycyjnie potrafi postawić inwestorów w stan pełnego osłupienia:

gpwinfostrefa.pl/espi/pl/repor...


… powołania Pani Magdaleny Pawelskiej-Mazur do Zarządu Atlanta Poland Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku powierzając jej funkcję Prezesa Zarządu Atlanta Poland Spółka akcyjna. Ponadto Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Pana Piotra Bielińskiego do Zarządu Atlanta Poland Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Atlanta Poland Spółka akcyjna.

Pani Magdalena Pawelska-Mazur
Doświadczenie zawodowe oraz aktualnie pełnione funkcje:
Wykształcenie: Magister Inżynier, Politechnika Gdańsk – 1989
od 2011 - członek Rady Naukowej Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A, Gdańsk.
od 2010 - członek Komitetu Technicznego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZIiTB), Warszawa;
od 2010 - auditor Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Gdańsk;
od 2005 - niezależny expert w dziedzinie budownictwa d/s oceny wniosków w ramach 7 Programu Ramowego EU, Komisja Europejska, Bruksela;
od 2005 - członek Pomorskiej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; Gdańsk;
od 2003 - działalność naukowa - Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska - wykładowca;
2008 - 2009 - LOTOS, obiekty przemysłowe, Kierownik Projektu, HOCHTIEF POLSKA
2006 - 2007 – Galeria Bałtycka – Centrum Handlowe Gdańsk – Inżynier Budowy , HOCHTIEF POLSKA
1995 – 2002 – produkcja prefabrykatów betonowych w KOMBET, Gdynia – Dyrektor ds. marketingu, DECH-POL
1993 – 1995 – Chipolbrok II – biurowiec w Gdyni, Koordynator Projektu, ILBAU
1991 – 1993 – ILD biurowiec w Gdyni – Koordynator Projektu, ILBAU
1990 – 1991 - Chipolbrok biurowiec w Gdyni – Inżynier Budowy, ILBAU

Pan Piotr Bieliński
Pan Piotr Bieliński jest absolwentem Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, na której ukończył studia z zakresu Finansów i Bankowość o specjalizacji Finanse w Handlu Międzynarodowym. Swoją karierę zawodową zaczynał w 2006 r. Banku Spółdzielczym w Dzierzgoniu jako referent ds. rozliczeniowych skąd przeniósł się do Urzędu Celnego w Gdyni, gdzie pełnił służbę jako młodszy kontroler celny. Przez większość swojej zawodowej kariery związany jest ze Spółką Atlanta Poland S.A., w której przeszedł przez wszystkie szczeble zawodowej kariery pełniąc następujące funkcje: Referent ds. handlu zagranicznego (01.2008 – 12.2009), Specjalista ds. handlu zagranicznego (01.2010 – 12.2010), Starszy specjalista ds. handlu zagranicznego (01.2011 – 04.2012), Kierownik ds. eksportu (05.2012 – 10.2014), a obecnie (od 11.2014) pełni funkcję Dyrektora Działu Eksportu.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
11.2014 – obecnie Atlanta Poland S.A. – Dyrektor Działu Eksportu
05.2012 – 10.2014 Atlanta Poland S.A. – Kierownik ds. eksportu
01.2011 – 04.2012 Atlanta Poland S.A. – Starszy specjalista ds. handlu zagranicznego
01.2010 – 12.2010 Atlanta Poland S.A. – Specjalista ds. handlu zagranicznego
01.2008 – 12.2009 Atlanta Poland S.A. – Referent ds. handlu zagranicznego
08.2007 – 12.2007 Urząd Celny w Gdyni – Oddział Celny Nabrzeże Bułgarskie, Młodszy kontroler celny
05.2006 – 07.2007 Urząd Celny w Gdyni – Referat Kontroli Przedsiębiorców, Młodszy kontroler celny
02.2006 – 04.2006 Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu – Referent ds. rozliczeniowychWYKSZTAŁCENIE
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku – Magisterskie Studia Uzupełniające, kierunek Finanse i Bankowość, specjalność Bankowość i innowacje finansowe.
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - kierunek Finanse i Bankowość, specjalność Finanse w handlu międzynarodowym, tytuł licencjata, (2002-2005)


Wysoko kwalifikowany inżynier budowlany na czele spółki handlujacej bakaliami może nieco dziwić (choc oczywiście nazwisko wiele wyjaśnia).

Ale akurat w przypadku ATP w tym może być większy sens:

1/ ATP w ostatnich kilku latach intensywnie budowała/nie-budowała/przyspieszała budowe/rezygnowała z budowy nowego zakaładu w Miszewku. Działka nadal stoi, można tam coś wybudować.

2/ ATP w ostatnich latach wielokrotnie zmieniała zdanie co do inwestowania w obecny zakład w Gdańsku; jeszcze pół roku temu „inwestowanie tam nie miało sensu”; kilka miesięcy temu okazało się, że to najlepsze, co spółka może zrobić i w tym roku będzie tam przeprowadzać kosztem 6-7 mln przebudowy/inwestycje. Niewatpliwie kwalifikacje Prezesa będą pomocne w prowadzeniu takiej inwestycji.

3/ Spółka ma ciekawe tereny we Włocławku (Kujawianka). Obecnie wykorzystywane produkcyjnie, ale zapewne można tam co ciekawego również wybudować po przeniesieniu produkcji w inne miejsca, np.

4/ spółka ma działke po dawnym Bakal Center w Dabrowie Górniczej. Spółka deklarowała, że działka jest wystawiona na sprzedaż. Ale zapewne tez tam można cos wybudować.

Rozszerzenie zarządu o trzecia osobę – pana Bielińskiego – jest już mniej zrozumiałe; sądząc po opisie kwalifikacji są one zbliżone do kwalifikacji pana Nienartowicza, obecnego w zarządzie „od zawsze”.

Tak więc mamy zwiększony do 3ch osób zarząd, a firmą i tak zapewne rządzi prokurent; ciekawe będzie zestawienie kosztów zarządu z obrotami/zyskami. Prokurent zapewne nie pełni funkcji bez wynagrodzenia. Bilans dla akcjonariuszy jest taki, ze zamiast poprzedniego prezesa będą oplacać poprzedniego prezesa-jako-prokurenta + nowego prezesa + nowego wiceprezesa.

To na pewno będzie miało bezpośrednie przełożenie na dywidendy wypłacane akcjonariuszom.

Może spółka przekaze jakiś komunikat do mediów z wyjaśnieniem istoty tych zmian.


Informacje
Stopień: Obeznany
Dołączył: 19 lipca 2012
Ostatnia wizyta: 18 listopada 2015 22:37:20
Liczba wpisów: 62
[0,02% wszystkich postów / 0,02 postów dziennie]
Punkty respektu: 0

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,599 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +141,68% +28 336,65 zł 48 336,65 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d