pixelg
11BIT - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

11BIT [11B]

AKTUALNY KURS: 480,60 zł (-1,84%) 16-06-2021 16:34
enthusiast
5
Dołączył: 2009-12-08
Wpisów: 167
Wysłane: 2 października 2015 12:32:08 przy kursie: 65,40 zł
Orientuje się może ktoś czy transakcja pakietowa musi być opłacona gotówką, lub inaczej w jaki inny sposób można rozliczyć pakietówkę?

Odnośnie skupu akcji, nie sądzę żeby mieli jej zbierać z rynku, bo ile mogli by tego zebrać do końca roku i jak wysoko musiałby być wywindowany kurs. Zresztą to byłaby straszna amatorszczyzna, gdyby zarząd miał kupować w taki sposób.

Jeśli już, to skupowanie musiałby odbywać się w formie porozumienia (od funduszy?) właśnie w formie pakietów, tylko dlaczego miałyby sprzedawać właśnie teraz.
Ewentualnie może chodzić o przeniesienie posidanych akcji do Moonlex'a.

Edytowany: 2 października 2015 12:44

baks
27
Dołączył: 2011-03-02
Wpisów: 2 591
Wysłane: 2 października 2015 15:08:50 przy kursie: 65,40 zł
Jeśli zakładany byłby spory zarobek to całkiem sensowny byłby taki zabieg ze względów podatkowych. Teraz najlepszy moment. Może się szykuje coś ciekawego po tym terminie. Niestety inwestorzy nieinstytucjonalni nie mają dostępu do wielu informacji ze spółki. Tak samo było w zeszłym roku, że dopiero po premierze doceniono potencjał wzrostowy. Teraz nie mamy szans dobrze tego wysondować. Spółka zna proporcję możliwego sukcesu konsol i innych oczekiwanych produktów. Znają dalsze posunięcia my tego nie wiemy możemy tylko snuć domysły. Na razie niestety każdy musi sam spróbować oszacować szanse i ryzyka. W dyskusji niektórzy pomagają ale inni patrzą tylko na własny interes ... warto to zauważać i radzić sobie samemu.Angel
Parkiet weryfikuje naszą wiedzę i czujność przy każdym zleceniu (:
a każdy jest mądralą ....po fakcie... :) :)

MX5
1
Dołączył: 2015-10-02
Wpisów: 44
Wysłane: 2 października 2015 20:08:50 przy kursie: 65,40 zł
Witam,
mam pytanie:
- wczoraj, 1 października zawarto transakcję pakietową na 107 tys. akcji
- dziś, czyli 2 października zawarto transakcję pakietową na 12 tys. akcji.
Czy transakcje pakietowe mogą dotyczyc akcji z tego komunikatu ?
Tutaj data jest 1 października ale zsumowana ilość akcji jest ta sama. Przypadek ?

Taka sama ilość pozwala przypuszczać że akcje zostały przekazane aportem do Moonlex 1 października i to Moonlex sprzedał w transakcjach pakietowych akcje 1 i 2 października czy to zbyt daleko idaca interpretacja ? Porozumienie mialo zdaje się akcje kupować a nie sprzedawać stąd wątpliwości.

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
2015-10-02 17:05 A A+ A+
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2015
Data sporządzenia: 2015-10-02
Skrócona nazwa emitenta
11 BIT STUDIOS S.A.
Temat
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki 11 bit studios S.A. (dalej Spółka), działając na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005r., niniejszym informuje, że w dniu 2 października 2015 roku otrzymał zawiadomienia dotyczące operacji dokonanych na akcjach Spółki przez Członków Zarządu Spółki oraz Moonlex Holdings Limited, będących Stronami Porozumienia Akcjonariuszy (dalej Strony).

1. Bartosz Brzostek, Członek Zarządu Spółki, przeniósł własność posiadanych przez niego bezpośrednio 40.000 akcji Spółki stanowiących 1,80% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 1,80% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki na rzecz spółki prawa cypryjskiego Moonlex Holdings Limited w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Moonlex Holdings Limited na podstawie umowy cywilnoprawnej (aportowej), zawartej w dniu 1 października 2015 r. w Warszawie.
Przed przeprowadzeniem powyższej operacji Bartosz Brzostek posiadał bezpośrednio 258.696 akcji Spółki stanowiących 11,67% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 11,67% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Po przeprowadzeniu powyższej operacji Bartosz Brzostek posiada bezpośrednio 218.696 akcji Spółki stanowiących 9,86% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 9,86% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

2. Grzegorz Miechowski, Prezes Zarządu Spółki, przeniósł własność posiadanych przez niego bezpośrednio 32.000 akcji Spółki stanowiących 1,44% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 1,44% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki na rzecz spółki prawa cypryjskiego Moonlex Holdings Limited w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Moonlex Holdings Limited na podstawie umowy cywilnoprawnej (aportowej), zawartej w dniu 1 października 2015 r. w Warszawie.
Przed przeprowadzeniem powyższej operacji Grzegorz Miechowski posiadał bezpośrednio 201.696 akcji Spółki stanowiących 9,10% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 9,10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Po przeprowadzeniu powyższej operacji Grzegorz Miechowski posiada bezpośrednio 169.696 akcji Spółki stanowiących 7,65% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 7,65% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

3. Przemysław Marszał, Członek Zarządu Spółki, przeniósł własność posiadanych przez niego bezpośrednio 27.000 akcji Spółki stanowiących 1,22% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 1,22% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki na rzecz spółki prawa cypryjskiego Moonlex Holdings Limited w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Moonlex Holdings Limited na podstawie umowy cywilnoprawnej (aportowej), zawartej w dniu 1 października 2015 r. w Warszawie.
Przed przeprowadzeniem powyższej operacji Przemysław Marszał posiadał bezpośrednio 154.130 akcji Spółki stanowiących 6,95% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 6,95% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Po przeprowadzeniu powyższej operacji Przemysław Marszał posiada bezpośrednio 127.130 akcji Spółki stanowiących 5,73% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 5,73% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

4. Michał Drozdowski, Członek Zarządu Spółki, przeniósł własność posiadanych przez niego bezpośrednio 20.000 akcji Spółki stanowiących 0,90% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 0,90% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki na rzecz spółki prawa cypryjskiego Moonlex Holdings Limited w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Moonlex Holdings Limited na podstawie umowy cywilnoprawnej (aportowej), zawartej w dniu 1 października 2015 r. w Warszawie.
Przed przeprowadzeniem powyższej operacji Michał Drozdowski posiadał bezpośrednio 120.630 akcji Spółki stanowiących 5,44% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 5,44% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Po przeprowadzeniu powyższej operacji Michał Drozdowski posiada bezpośrednio 100.630 akcji Spółki stanowiących 4,54% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 4,54% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

5. Spółka Moonlex Holdings Limited, która jest podmiotem blisko związanym z Członkami Zarządu Spółki, w myśl art. 160, pkt. 2, podpunkt 4b, objęła, na podstawie czterech umów cywilnoprawnych (aportowych) zawartych w dniu 1 października 2015 r. w Warszawie z: Bartoszem Brzostkiem, Grzegorzem Miechowskim, Przemysławem Marszałem i Michałem Drozdowski, łącznie 119 tys. akcji Spółki stanowiących 5,37% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 5,37% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Przed przeprowadzeniem powyższych operacji Moonlex Holdings Limited nie posiadała akcji Spółki.
Po przeprowadzeniu powyższych operacji Moonlex Holdings Limited posiadała 119 tys. akcji Spółki stanowiących 5,37% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 5,37% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Strony Porozumienia poinformowały, że przed przeprowadzeniem powyższych operacji posiadały łącznie 735.152 akcji Spółki stanowiących 33.16% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz dających 33,16% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Po przeprowadzeniu powyższych operacji ich łączny udział w kapitale zakładowym Spółki i głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki nie zmienił się.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-10-02 Grzegorz Miechowski Prezes Zarządu
2015-10-02 Bartosz Brzostek Członek Zarządu


Edytowany: 2 października 2015 20:16


lelo-pakero
10
Dołączył: 2009-11-14
Wpisów: 697
Wysłane: 2 października 2015 21:01:02 przy kursie: 65,40 zł
@MX5

"Przedmiotem Porozumienia jest wspólne nabywanie akcji Spółki oraz zgodne głosowanie na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Spółki przez Strony. Porozumienie obowiązuje do 31 grudnia 2015 roku."

Z tego wynika jasno, że nie mogli sprzedać tych pakietówek - odpowiednio 107k i 12k, 1 i 2 października, gdyż spółka Moonlex jest "Stroną" tego porozumienia. Za to mogli je nabyć. Na chwilę obecną dla mnie wygląda to tak, że zarząd zawarł porozumienie w wyniku którego nabyli pakiety 107k i 12k - łącznie 119k akcji, stanowiące 5,37% kapitału, a następnie przenieśli własność tychże akcji na rzecz nowo utworzonej spółki cypryjskiej. Nabyli te akcje w dwóch pakietach, bo stało się to zapewne od różnych podmiotów - nikt poza zarządem i Watchdogiem nie posiadał >5%. Gdyby nabywali od Watchdoga to zrobiliby to jedną pakietówką. Poczekajmy kilka dni i komunikat powinien być, który rozwieje wątpliwości.

WatchDog
WatchDog PREMIUM
35
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 584
Wysłane: 2 października 2015 21:24:07 przy kursie: 65,40 zł
Powiem krótko dla oszczędzenia czasu - żadnego komunikatu z moim udziałem nie będzie, bo w żadnej transakcji nie uczestniczyłem.
Edytowany: 2 października 2015 21:33

enthusiast
5
Dołączył: 2009-12-08
Wpisów: 167
Wysłane: 2 października 2015 21:45:45 przy kursie: 65,40 zł
@lelo-pakero

To nie jest tak, że nie mogą sprzedawać/wnosić już posiadanych akcji do Moonlex'a. Wspólne nabywanie odnosi się do tego, że zamiast każdy na własną rękę to wspólnie zgromadzą akcje w jednym podmiocie.

lelo-pakero
10
Dołączył: 2009-11-14
Wpisów: 697
Wysłane: 2 października 2015 22:21:33 przy kursie: 65,40 zł
@WatchDog

Tak sądziłem i tak napisałem. Dzięki jednak za rozwianie jakichkolwiek wątpliwości.

@enthusiast

Przecież napisałem, że zakładam właśnie, iż zarząd nabył te pakiety i przeniósł własność akcji do spółki Moonlex.

enthusiast
5
Dołączył: 2009-12-08
Wpisów: 167
Wysłane: 2 października 2015 22:34:10 przy kursie: 65,40 zł
Jak mógł zarząd nabyć, jak już to poszczególni członkowie, ale jeśli nawet to przecież nie ma informacji o zwiększeniu posiadania tylko o przeniesieniu udziałów. Ponadto jest pakiet, w którym poszło 107k a członkowie wnieśli po kilkadziesiąt tysięcy każdy.

lelo-pakero
10
Dołączył: 2009-11-14
Wpisów: 697
Wysłane: 2 października 2015 22:55:46 przy kursie: 65,40 zł
@enthusiast

O matko, ale Ty jesteś oporny. Przecież piszę jasno. Każdy z członków zarządu jest stroną porozumienia, które zawarli w celu wspólnego nabywania akcji. Więc zarząd mógł nabyć wspólnie akcje - właśnie po to zawarli to porozumienie. Na informację o zmianie posiadania jest tydzień czasu, dlatego napisałem żeby spokojnie poczekać na komunikat. Nie jestem jednakże członkiem zarządu i nie twierdzę, że mam na 100% rację, po prostu łączy się to wg mnie w logiczną całość. Jak będzie to okaże się zapewne na dniach.

Michalo8
0
Dołączył: 2015-10-02
Wpisów: 3
Wysłane: 2 października 2015 23:06:48 przy kursie: 65,40 zł
Nic nie nabyli. Przenieśli akcje na Moonlex. A w pakietówkach Moonlex sprzedał je do dwóch funduszy. Tak się składa, że jeśli do Skarbca dodać 12tys akcji a do BPS 107000 to każdy z nich ma 4,9% akcji.
Zarząd zamiast płacić 19% w PL zapłaci 9% w CY i to dopiero jeśli kasa wróci do Polski, a przecież zamiast wrócić to Moonlex może zacząć kupować akcje z rynku więc podatku płacić póki co nie trzeba.


MX5
1
Dołączył: 2015-10-02
Wpisów: 44
Wysłane: 2 października 2015 23:09:55 przy kursie: 65,40 zł
O.K. tyle że mieli KUPOWAĆ z Moonlexem a nie przez Moonlex SPRZEDAWAĆ ?

mrJackson
5
Dołączył: 2015-03-15
Wpisów: 277
Wysłane: 2 października 2015 23:39:41 przy kursie: 65,40 zł
Ktoś wie jak sprawdzić jaka jest struktura własnościowa Moonlex Holding? Czy to jest spółka 4 panów z zarządu czy jest tam ktoś jeszcze? Za jakie fundusze Moonlex zamierza skupować akcje, skoro wiemy, że prezesi wnieśli 119tys akcji aportem do spółki? Aport był 1 października a tego samego dnia poszedł pakiet 107tys akcji, dzisiaj zaś kolejny 12tys. Może to zbieg okoliczności, ale jeśli te akcje nabył Moonlex, to spółka posiada 238tys akcji i jest w połowie kontrolowana przez obecny zarząd. Jeśli nabywcą był Moonlex to dowiemy się o tym ciągu kilku dni.

baks
27
Dołączył: 2011-03-02
Wpisów: 2 591
Wysłane: 2 października 2015 23:54:53 przy kursie: 65,40 zł
MX5
Czy to tak trudno zrozumieć ?
Moim zdaniem sprawa jest prosta jak budowa cepa .... kilka osób z Zarządu założyli spółkę na prawie cypryjskim w której mają udziały proporcjonalne do wniesionego wkładu-kapitału w akcjach.
Jeśli mają rozeznanie, że mogą dobrze zarobić to jest to doskonały ruch. Stąd moim zdaniem zapis o wspólnym głosowaniu. Ma to oczywiście sens do czasu wspólnych interesów.

Jeżeli zakładają, że zarobią powiedzmy po 100zł na akcję to przy 32tyś szt daje to ponad 3mln i 600tyś podatku. Dzięki sprzedaży przez spółkę CY wychodzi oszczędność ponad 300tyś zł - przy 32 tyś akcji.
Sprzedaż akcji nie będzie w najbliższym czasie. Raczej przenoszenie akcji może mieć jeszcze kolejna transza lub też nie.
Sprzedaży (zbycia) przez udziałowców raczej nie spodziewałbym się w tym roku - choć mogę się mylić. Myślę, że to jest skutek przemyśleń po ostatnim zbyciu i wysokości wiszącego podatku do zapłacenia w 2016 roku ....

Choć tak jak kolega wcześniej pisał, że później tą kasą mogą obracać do czasu aż będzie im potrzebna.

Zakładam, że mogę się mylić ale to najprawdopodobniejszy scenariusz. Kiedy zbycie akcji szacuję to na za około rok. Nie dziwi mnie taki rodzaj "oszczędzania" na podatku. Jeśli istnieją raje podatkowe i ma się wystarczająco dużą kasę a prawo na to pozwala to ludzie korzystają.
Parkiet weryfikuje naszą wiedzę i czujność przy każdym zleceniu (:
a każdy jest mądralą ....po fakcie... :) :)

jurror
0
Dołączył: 2015-06-06
Wpisów: 650
Wysłane: 3 października 2015 08:24:15 przy kursie: 65,40 zł
mrJackson napisał(a):
Ktoś wie jak sprawdzić jaka jest struktura własnościowa Moonlex Holding? Czy to jest spółka 4 panów z zarządu czy jest tam ktoś jeszcze? Za jakie fundusze Moonlex zamierza skupować akcje, skoro wiemy, że prezesi wnieśli 119tys akcji aportem do spółki? Aport był 1 października a tego samego dnia poszedł pakiet 107tys akcji, dzisiaj zaś kolejny 12tys. Może to zbieg okoliczności, ale jeśli te akcje nabył Moonlex, to spółka posiada 238tys akcji i jest w połowie kontrolowana przez obecny zarząd. Jeśli nabywcą był Moonlex to dowiemy się o tym ciągu kilku dni.


Wygląda na to ,że zarząd robi optymalizacje podatkową, wnieśli do spółki cypryjskiej na umowach cywilno-prawnych akcje, a teraz ten podmiot przeprowadza sprzedaż tych akcji w pakietach. Zarządzający odprowadzają mniejszy podatek.Jeśli tak jest to oczywiście to jest negatywna sytuacja, gdy pakiety od zarządzających idą po takiej cenie, w dodatku gdy zarządzający tak mocno sobie odpuścili efektywna sprzedaż TWoM w 3 qw. Moim zdaniem zaczyna się zbyt mocne kombinowanie, dla mnie takie niejasne zagrywki są dyskomfortem inwestycyjnym,tym bardziej że znowu nie będzie wiadomo kto objął podprogowo.Ale trzeba poczekać na komunikaty aby się dowiedzieć, czy cypryjska spółka sprzedawała akcje.malgoga
0
Dołączył: 2011-01-26
Wpisów: 26
Wysłane: 3 października 2015 08:37:42 przy kursie: 65,40 zł
A więc wszyscy zakładamy , że zarząd kłamie w komunikacie pisząc o wspólnym nabywaniu ,i założył stowarzyszenie przez które będzie zbywał a nie nabywał akcje ?

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 651
Wysłane: 3 października 2015 09:11:18 przy kursie: 65,40 zł
Porozumienie dotyczy tylko WSPÓLNEGO nabywania. Ono nic nie mówi o pojedynczym sprzedawaniu akcji, gdzie porozumienia nie ma i pojedynczo mogą sprzedawać sami co właśnie się stało. Kłamstwa tutaj żadnego nie ma, tylko niestety niektórzy nadinterpretują komunikat.

Edytowany: 3 października 2015 09:12

jurror
0
Dołączył: 2015-06-06
Wpisów: 650
Wysłane: 3 października 2015 09:15:19 przy kursie: 65,40 zł
Trzeba poczekać na komunikaty, ale to raczej nie przypadek , że właśnie tyle akcji trafiło do cypru w kilku umowach ,a potem tyle akcji poszło w 2 pakietówkach na rynku. Jeśli tak będzie to faktycznie oprócz tego komunikatu, wiele innych kwesti będzie negatywnych, w kontekscie tego co o kapitalizacji(wycenie) mówił prezes w PB i np admin jako przedstawiciel spółki jeśli chodzi o kontakt z drobnymi akcjonariuszami. Nigdy nie jest fajnie jeśli przekonuje się o jednym, a robi się coś zupełnie innego, ale żeby ocenić czy tak jest faktycznie trzeba poczekać na komunikaty.

mrJackson
5
Dołączył: 2015-03-15
Wpisów: 277
Wysłane: 3 października 2015 10:14:29 przy kursie: 65,40 zł
anty_teresa napisał(a):
Porozumienie dotyczy tylko WSPÓLNEGO nabywania. Ono nic nie mówi o pojedynczym sprzedawaniu akcji, gdzie porozumienia nie ma i pojedynczo mogą sprzedawać sami co właśnie się stało. Kłamstwa tutaj żadnego nie ma, tylko niestety niektórzy nadinterpretują komunikat.


Mówisz o ostatnich transakcjach pakietowych? Skąd wiadomo, że to sprzedał zarząd? Dlaczego do porozumienia trafiła tylko cześć akcji zarządu - zbiegiem okoliczności równa 2 pakietówkom z ostatnich dwóch dni? Ostatnio w marcu zarząd sprzedał 105 tys akcji. Może te akcje również trafiły do Moonlex jako ostatnie pakiety?

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 651
Wysłane: 3 października 2015 10:51:38 przy kursie: 65,40 zł
baks napisał(a):
Noooo Teresa akurat takiego tekstu po Tobie bym się nie spodziewał........ naprawdę zależy od kursu ... i takim kursem rada nadzorcza zapłaci Zarządowi - czy jednak kasą z zysków którą firma wypracowała ?
Nie wiem czy ta wypowiedź to
- celowa prowokacja
- "przejęzyczenie" lapsus językowy
- czy może "gorszy dzień" w pracy
taką wypowiedź wielu uznałoby za herezję biznesową lub brak znajomości tematu - o co akurat Ciebie bym nie posądzał....Angel

Myślę, że baks zaraz nam wszystkim wytłumaczy, że to co się stało jest dla akcjonariuszy mniejszościowych dobre thumbright

@mrJackson
Odpowiadam tylko na post kolegi malgoga
Edytowany: 3 października 2015 10:55

lelo-pakero
10
Dołączył: 2009-11-14
Wpisów: 697
Wysłane: 3 października 2015 12:54:00 przy kursie: 65,40 zł
anty_teresa napisał(a):
Porozumienie dotyczy tylko WSPÓLNEGO nabywania. Ono nic nie mówi o pojedynczym sprzedawaniu akcji, gdzie porozumienia nie ma i pojedynczo mogą sprzedawać sami co właśnie się stało.


Masz jakieś info z pierwszej ręki, że mówisz to z całą pewnością? Oczywiście może być tak jak piszesz. Czyli przenieśli akcje do Moonlex, po czym Moonlex sprzedał pakiety na rynku. Równie dobrze mogło być jednak tak, że zawarli porozumienie i wspólnie nabyli te 119k akcji. Następnie przenieśli swoje akcje do Moonlex i tym sposobem zwiększyli, a nie zmniejszyli stan posiadania. Gdyby jednak miało wyjść na Twoje, to zastanawia mnie po co im porozumienie w celu wspólnego nabywania akcji? Dla zmyłki? Bo, trochę bez sensu, że najpierw mieliby sprzedać, a potem do końca roku nabywać wspólnie akcje... Z drugiej strony jeśliby jednak sprzedali akcje i ujawniłby się jakiś fundusz powyżej 5% to byłaby pozytywna informacja. Jeśli jednak nikt nie przekroczyłby 5%, a łącznie sprzedaliby już blisko 10% akcji w lutym/marcu i teraz to dla mnie zła informacja, choć byłaby też trzecia strona medalu, a mianowicie, jeżeli wszystkie te akcje objęłyby instytucje finansowe (tak twierdzi spółka o sprzedaży w lutym/marcu) to mogłoby oznaczyć, że siedzą podprogowo trzy fundusze (Skarbiec + 2 nowe).

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,769 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +168,52% +33 703,33 zł 53 703,33 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło