pixelg
Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

MX5

MX5

Ostatnie 10 wpisów
Bloober kupowany był po 20,90 nie po 209.

infostrefa.com/infostrefa/pl/w...
infostrefa.com/infostrefa/pl/w...

Proponowane podwyższenie ceny minimalnej odkup akcji własnych

Nie niżej niż 500,00 zł i nie wyżej niż 770,00 zł

Podwyższenie rekomendowanej ceny minimalnej odkupu akcji wynika z uwzględnienia postulatów zgłaszanych w szczególności przez inwestorów indywidualnych.

Końcówka komunikatu ciekawa.

Space Cowboy napisał(a):
..Każdy pewnie się zgodzi, że lepiej mieć pieniądze, nich ich nie mieć..


a jeszcze lepiej mieć ich więcej niż mniej - to co może powtórka ?

o 11.00 początek aukcji
www.gry-online.pl/newsroom/wie...
"przestępcy przygotowują się do rozpoczęcia licytacji paczki plików, która zawiera źródłowy kod gier Wiedźmin 3: Dziki Gon, Cyberpunk 2077 oraz Wojna Krwi: Wiedźmińskie opowieści, a także testowej wersji Wiedźmina 3 ze wsparciem technologii ray tracingu (tzw. Wiedźmin 3 RTX). Dodatkowo w komplecie znajduje się pełna wykradziona dokumentacja firmowa, obejmująca dział finansów, HR i inwestycji."

Kolejny pozew - tym razem Valve i rykoszetem CDPROJEKT
infostrefa.com/infostrefa/pl/w...
"...Powództwo formułuje wobec Valve zarzuty co do nadużywania siły rynkowej poprzez wymaganie od twórców gier zawarcia w umowie dystrybucyjnej Steam klauzuli tzw. największego uprzywilejowania..."
Następny pozew powinien dotyczyć pogody na wakacje i pokoju na świecie

Chyba za bardzo urosło ...

infostrefa.com/infostrefa/pl/w...

"Cyberpunk 2077" może pozostać grą na komputery PC i nowe konsole - Sugalski, Rockbridge TFI (opinia)
11:37 27/01/2021
Profil: CDPROJEKT
EPA /
EPA /
CD Projekt raczej nie poradzi sobie z ograniczeniami starszej generacji konsol, przez co "Cyberpunk 2077" może pozostać grą głównie na komputery PC oraz nowe PlayStation i Xbox - ocenia Paweł Sugalski zarządzający Rockbridge TFI. Zdaniem zarządzającego, spółka powinna ostrożnie podejść do planowanego trybu multiplayer i być może zmniejszyć skalę tej produkcji oraz - w miarę możliwości - przyspieszyć prace nad kolejnym "Wiedźminem".

Moderator:
Proszę nie wrzucać całej treści tylko link + krótki cytat + uzasadnienie

o.k.

Chodzi o podatek od dywidendy od razu pobierany przy wypłącie a nie na koniec roku a nie optymalizację strat/zysków. I odcięcie wartości dywidendy od kursu w notowaniach.
A ten kto ma akcje za 2000 po skupie ma akcje w tej samej ilości ale że akcji jest mniej to ich teoretyczna wartość jest wyższa.

Wtedy wychodzi na to że rezerwowy przejmując portfel z automatu sprzedaje spółkę poprzednika (być może w fatalnym momencie) i kupuje swoją ? Bo w innym wypadku ma możliwość posiadania dwóch przez czas aż się zdecyduje którą posiadał w dniu przejęcia? Jeden rezerwowy chyba nie podał jeszcze typu, wulatuje z listy rezerwowej ? Czas na podanie był do 14 stycznia.
Flesz przejął portfel razem z typem i dopiero potem wybierał. Tak jaest chyba bardziej o.k. bo nie blokuje spółek.
Moim zdaniem rezerwa to rezerwa.

Nie

Masz jedną niewiadomą dodałes drugą niewiadomą i masz prawdopodobny wynik ?

Rozumiem że kolejne umowy są bez znaczenia ? ;)

Raport bieżący 4/2021

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. ("Emitent") informuje, że Mercator Medical (Thailand) Ltd. ("MMT"), jednostka zależna od Emitenta, zawarł w dniu 19 stycznia 2021 r. z Re:use i Helsingborg AB z siedzibą w Helsingborg w Szwecji ("Odbiorca") ramową umowę regulującą warunki dostaw do Odbiorcy rękawic produkowanych przez MMT pod markami własnymi należącymi do Grupy Emitenta. Umowa reguluje m.in. zasady odbioru produktów, płatności i reklamacji. Dostawy, do których odnosi się umowa realizowane będą do grudnia 2021 r. Łączna wartość dostaw objętych umową wynosi w przeliczeniu na złote 152.666.332,63 zł, tj. przekracza 10% wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.

Łączna wartość wszystkich umów zawartych przez podmioty z Grupy Emitenta z Odbiorcą i podmiotami powiązanymi z Odbiorcą w okresie ostatnich 12 miesięcy (uwzględniając również umowę, o której mowa powyżej) wynosi w przeliczeniu na złote ok. 180.934 tys. zł.

Naprawdę nikt nie zapyta w którą stronę ? ;)

"...pomniejszonej o liczbę otrzymanych do dnia publikacji niniejszego raportu mailowych zgłoszeń od klientów detalicznych w ramach akcji "Help Me Refund", otrzymanych bezpośrednio przez spółkę".." - to chyba nie są wszystkie zwroty

Z tą ankietą to ostrożnie, można oddać głos WIELOKROTNIE nie mając wcale gry.

30 pażdziernika dostali jeszcze dywidende 3,90 na kację czyli kolejne 8,7 miliona zł.
www.bankier.pl/wiadomosc/Pragm...

Te brakujące 20 będą mieli skąd zorganizować ?

Trochę się sytuacja zmieniła:

- posiadają 2,2 mln szt. akcji PragmaGo

-sprzedadzą na wezwaniu 1,787 mln po 18,1 zł - za co dostaną 32,34 mln zł.

- pozostanie w PragmaInkaso 446 tys. akcji., przeliczając je po cenie z wezwania 24,5zł (nie wiem czy można je tak przeliczyć skoro je zostawiają? ) daje razem 10,93 mln zł.

W sumie wartość tych akcji daje kwotę 43,27 miliona złotych.

Kapitalizacja na dziś przy kursie 6 zł. to 22 miliony.

Gdzie jest błąd ?

Ostatnie raporty faktycznie nieciekawe ale to normalne że firma warta jest na rynku mniej niż gotówka w kasie ?
www.bankier.pl/static/att/emit...

Wyleje mi ktoś kubełek zimnej wody na głowę ? Poproszę ;)

Rusza odkup - niby od dziś.

MERCATOR MEDICAL SA (65/2020) Program odkupu akcji własnych
08:27 15/12/2020
Profil: MERCATOR
Raport bieżący 65/2020

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent"), informuje, że na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych, zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 października 2020 r., ustalił w dniu dzisiejszym następujące szczegółowe warunki nabywania akcji w ramach programu odkupu akcji własnych.

Odkup akcji rozpocznie się w dniu 15 grudnia 2020 r. i będzie trwał do dnia 3 czerwca 2021 r., chyba że wcześniej nabyte zostaną wszystkie akcje przeznaczone do nabycia lub środki przeznaczone na nabycie akcji zostaną w całości wyczerpane.

Odkup akcji będzie realizowany za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie.

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2020 r., uwzględniając dotychczas zawarte transakcje, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 28/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r., Emitent może nabyć nie więcej niż 803.365 akcji własnych.

Kwota przeznaczona na nabycie akcji, z uwzględnieniem kosztó w ich nabycia, wynosi 20.060.187,14 zł, co odpowiada pozostałej kwocie kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2020 r.

Przedmiotem odkupu będą wyłącznie w pełni opłacone akcje zwykłe na okaziciela, zdematerializowane, oznaczone kodem PLMRCTR00015, dopuszczone do obrotu na ryku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW").

Akcje będą nabywane na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w transakcjach pakietowych.

Liczba akcji nabywanych w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 25% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami Spółki na GPW w ciągu ostatnich 20 dni poprzedzających dzień nabycia akcji.

Cena nabycia jednej akcji własnej nie może być wyższa niż cena ostatniego, przed zawarciem transakcji nabycia akcji własnych, niezależnego obrotu akcjami Spółki na GPW lub - jeżeli jest wyższa - aktualna najwyższa niezależna oferta nabycia akcji na GPW, przy czym w każdym przypadku cena nabycie nie może być niższa od 1 zł za jedną akcję i wyższa niż 1.300 zł za jedną akcję.

Zarząd Spółki będzie podawać do publicznej wiadomości wymagane informacje o realizacji programu.

Komunikaty są sprzeczne czy je źle rozumiem ?
infostrefa.com/infostrefa/pl/w...

Prawa licencyjne czy przedsprzedaż i prawa licencyjne ?


Należności z przedsprzedaży gry Cyberpunk 2077 przewyższyły nakłady związane z jej produkcją i promocją - CD Projekt
07:53 11/12/2020
Profil: CDPROJEKT
CD Projekt szacuje, że wartość należności licencyjnych z tytułu zrealizowanej sprzedaży przedpremierowej gry Cyberpunk 2077 we wszystkich kanałach cyfrowych przewyższyła łączną sumę całkowitych nakładów na wyprodukowanie gry oraz kosztów jej marketingu i promocji, zarówno dotychczasowych, jak i planowanych do końca 2020 r. - podała spółka w komunikacie.

Premiera gry "Cyberpunk 2077" w wersji na komputery PC w serwisach Steam, GOG i Epic Store oraz na Google Stadia miała miejsce w czwartek jednocześnie we wszystkich krajach, o godz. 1:00 w nocy polskiego czasu. Premiera na konsolach PlayStation i Xbox w każdym kraju odbyła się o północy lokalnego czasu.

CD Projekt podał w czwartek, że w przedsprzedaży na grę "Cyberpunk 2077" złożono ponad 8 mln zamówień.

Na koniec września nakłady na prace rozwojowe segmentu produkcyjnego grupy (CD Projekt RED) wynosiły 494,6 mln zł. Pozycja ta zawiera głównie koszty prac nad "Cyberpunk 2077". (PAP Biznes)


Raport bieżący 65/2020

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że szacowana wartość należności licencyjnych Spółki z tytułu zrealizowanej sprzedaży przedpremierowej gry Cyberpunk 2077 we wszystkich kanałach cyfrowych przewyższyła łączną sumę:

- całkowitych nakładów na wyprodukowanie gry oraz

- kosztów marketingu i promocji gry ponoszonych przez Spółkę - zarówno dotychczasowych jak i planowanych do końca 2020 roku.


Sporo zarobili za prawo do nadruków koszulek i napojów do picia

Tak jak piszesz.

Sporo dziś od Ciebie odkupiłem - uśrednianie - to tylko się upewnię, więcej nie masz ? ;)

Pragma Inkaso
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
2020-11-27
czyli jutro
Myślicie że ma to związek ?


Kolega klaxon z parkiet forum : "Poz. 5.3.5 raportu - 2 mln PLN z terytorium Unii Europejskiej - zapewne większość to kwoty przekazane przez Koch/Deep Silver jako wydawcy konsolowego TWOM: TLO. "

Akurat anty_teresa to nas studził tutaj równo.
Zaufanie - no wiesz, nie pierwszy raz "coś" odwalają, był czas przywyknąć przecie.

Forum inwestorskie z września:
"Admin
Site Admin

Dołączył(a): Pn mar 31, 2014 3:28 pm
Posty: 300

Post Re: Nowa gra - "Industrial"
Dzień dobry
W naszej branży ciężko jest jednoznacznie stwierdzić, czy produkcja gry jest zrealizowana w 35 proc. czy w 38 proc. To daleko bardziej złożony przedsięwzięcie, które ponadto cały czas ewoluuje (chodzi np. o rozbudowę wątków, które wcześniej wydawały się poboczne, itp.). Czasami część grafik ląduje w koszu (bo jest za słaba) i trzeba je tworzyć od nowa.
Na pewno można powiedzieć, że produkcja Industriala jest daleko zaawansowana i angażuje większość naszego zespołu. Tak musi być :) skoro premiera tytułu planowana jest na 2016 r.
Pozdrawiamy.


Pt wrz 04, 2015 1:48 pm"
trochę nie pasuje do "slowly starting"?

Pytanie skąd koszty 2,3 miliona ?

Kolejna promocja na GR, poprawi wynik ?
"Słyszeliście już o nowym update 1.4 This War Of Mine? Pierwsza rzecz którą powinniście wiedzieć to to, że będziemy mieli gry od 11 bit studios PL obniżone aż do 85% taniej w ten weekend. A odnośnie update - wnosi wiele nowego do gry:
- nowe języki,
- nowe postacie,
- edytor scenariuszy,
Gra zostaje też otwarta na community zajmujące się modami. Jeśli ciągle nie macie This War of Mine, czas najwyższy ją odkryć - z rabatem, albo w pełnej cenie!"

Powoli do przodu. To chyba ważne:

11 BIT STUDIOS SA Gra „This War of Mine:The Little Ones” otrzymała certyfikacje Sony i Microsoft
Raport Bieżący nr 22/2015

Zarząd 11 bit studios S.A. (dalej Spółka) informuje, że 13 października 2015 r. otrzymał, za pośrednictwem Koch Media, potwierdzenie z firmy Sony Computer Entertainment America Ltd., że gra „This War of Mine:The Little Ones” przeszła pomyślnie, za pierwszym razem, proces certyfikacji. To oznacza, że produkt został dopuszczony przez Sony do wydania na platformie Sony PlayStation 4 na terenie Ameryki Północnej i Południowej. Spółka otrzymała ponadto, również za pośrednictwem Koch Media, analogiczne potwierdzenie z firmy Sony Computer Entertainment Europe Ltd., dotyczące rynków Europy. Koch Media przekazał też do Spółki potwierdzenie z firmy Microsoft, że gra „This War of Mine:The Little Ones” przeszła certyfikację i może zostać wydana na platformie Xbox One. Certyfikacja Microsoft ma charakter globalny.

Zarząd 11 bit studios wyjaśnia, że certyfikacja to procedura obowiązkowa dla wszystkich gier wydawanych na platformy zamknięte, w tym: PlayStation 4 lub Xbox One. Premiera gry „This War of Mine:The Little Ones” jest zaplanowana na 29 stycznia 2016 r. Globalnym wydawcą gry będzie Deep Silver (marka wydawnicza Koch Media”).

Gra „This War of Mine:The Little Ones” to dedykowana na konsole wersja gry „This War of Mine”, której premiera, w wersji na komputery PC, miała miejsce 14 listopada 2014 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi


11 BIT STUDIOS SA Zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki przez akcjonariusza
Raport bieżący 15/2015
Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd 11 bit studios S.A. (dalej Spółka), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z dnia 29 lipca 2005 roku (dalej Ustawa o ofercie) informuje, że w dniu 5 października 2015 roku otrzymał, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie oraz art. 160 punkt 1 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (dalej Ustawa o obrocie) zawiadomienia dotyczące transakcji dokonanych na akcjach Spółki przez spółkę Moonlex Holdings Limited. Spółka Moonlex Holdings Limited jest Stroną Porozumienia Akcjonariuszy, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, szczegółowo opisanego w raporcie bieżącym Spółki nr. 13/2015. Stronami Porozumienia są ponadto Członkowie Zarządu Spółki: Bartosz Brzostek, Grzegorz Miechowski, Przemysław Marszał i Michał Drozdowski.
Zgodnie z zawiadomieniem, Moonlex Holdings Limited, która jest podmiotem blisko związanym z Członkami Zarządu Spółki, w myśl art. 160, pkt. 2, podpunkt 4b Ustawy o obrocie, zbyła w dniu 1 października 2015 roku, w drodze transakcji pozasesyjnej, pakietowej, 107.000 tys. akcji Spółki po cenie 61 zł za sztukę stanowiących 4,83% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz dających 4,83% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Ponadto, w dniu 2 października 2015 r. Moonlex Holdings Limited, zbyła, w drodze transakcji pozasesyjnej, pakietowej, 12.000 tys. akcji Spółki po cenie 61 zł za sztukę stanowiących 0,54% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz dających 0,54% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Przed przeprowadzeniem powyższych transakcji Moonlex Holdings Limited posiadała 119 tys. akcji Spółki stanowiących 5,37% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 5,37% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Po przeprowadzeniu powyższych transakcji Moonlex Holdings Limited nie posiada żadnych akcji Spółki.
Strony Porozumienia informują, że przed przeprowadzeniem powyższych transakcji posiadały łącznie 735.152 akcji Spółki stanowiących 33.16% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz dających 33,16% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Po przeprowadzeniu powyższych transakcji Strony Porozumienia posiadają łącznie 616.152 akcji Spółki stanowiących 27,79% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz dających 27,79% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz


Depesza pochodzi z biznes.pap.pl z 05.10.2015 18:17

Pytanie czy będzie informacja o zwiększeniu, myślę że nie.
Czyli jednak (tak, nadinterpretowałem wyraz "nabywanie") sprzedaż przez Moonlex.

O.K. tyle że mieli KUPOWAĆ z Moonlexem a nie przez Moonlex SPRZEDAWAĆ ?

Witam,
mam pytanie:
- wczoraj, 1 października zawarto transakcję pakietową na 107 tys. akcji
- dziś, czyli 2 października zawarto transakcję pakietową na 12 tys. akcji.
Czy transakcje pakietowe mogą dotyczyc akcji z tego komunikatu ?
Tutaj data jest 1 października ale zsumowana ilość akcji jest ta sama. Przypadek ?

Taka sama ilość pozwala przypuszczać że akcje zostały przekazane aportem do Moonlex 1 października i to Moonlex sprzedał w transakcjach pakietowych akcje 1 i 2 października czy to zbyt daleko idaca interpretacja ? Porozumienie mialo zdaje się akcje kupować a nie sprzedawać stąd wątpliwości.

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
2015-10-02 17:05 A A+ A+
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2015
Data sporządzenia: 2015-10-02
Skrócona nazwa emitenta
11 BIT STUDIOS S.A.
Temat
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki 11 bit studios S.A. (dalej Spółka), działając na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005r., niniejszym informuje, że w dniu 2 października 2015 roku otrzymał zawiadomienia dotyczące operacji dokonanych na akcjach Spółki przez Członków Zarządu Spółki oraz Moonlex Holdings Limited, będących Stronami Porozumienia Akcjonariuszy (dalej Strony).

1. Bartosz Brzostek, Członek Zarządu Spółki, przeniósł własność posiadanych przez niego bezpośrednio 40.000 akcji Spółki stanowiących 1,80% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 1,80% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki na rzecz spółki prawa cypryjskiego Moonlex Holdings Limited w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Moonlex Holdings Limited na podstawie umowy cywilnoprawnej (aportowej), zawartej w dniu 1 października 2015 r. w Warszawie.
Przed przeprowadzeniem powyższej operacji Bartosz Brzostek posiadał bezpośrednio 258.696 akcji Spółki stanowiących 11,67% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 11,67% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Po przeprowadzeniu powyższej operacji Bartosz Brzostek posiada bezpośrednio 218.696 akcji Spółki stanowiących 9,86% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 9,86% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

2. Grzegorz Miechowski, Prezes Zarządu Spółki, przeniósł własność posiadanych przez niego bezpośrednio 32.000 akcji Spółki stanowiących 1,44% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 1,44% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki na rzecz spółki prawa cypryjskiego Moonlex Holdings Limited w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Moonlex Holdings Limited na podstawie umowy cywilnoprawnej (aportowej), zawartej w dniu 1 października 2015 r. w Warszawie.
Przed przeprowadzeniem powyższej operacji Grzegorz Miechowski posiadał bezpośrednio 201.696 akcji Spółki stanowiących 9,10% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 9,10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Po przeprowadzeniu powyższej operacji Grzegorz Miechowski posiada bezpośrednio 169.696 akcji Spółki stanowiących 7,65% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 7,65% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

3. Przemysław Marszał, Członek Zarządu Spółki, przeniósł własność posiadanych przez niego bezpośrednio 27.000 akcji Spółki stanowiących 1,22% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 1,22% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki na rzecz spółki prawa cypryjskiego Moonlex Holdings Limited w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Moonlex Holdings Limited na podstawie umowy cywilnoprawnej (aportowej), zawartej w dniu 1 października 2015 r. w Warszawie.
Przed przeprowadzeniem powyższej operacji Przemysław Marszał posiadał bezpośrednio 154.130 akcji Spółki stanowiących 6,95% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 6,95% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Po przeprowadzeniu powyższej operacji Przemysław Marszał posiada bezpośrednio 127.130 akcji Spółki stanowiących 5,73% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 5,73% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

4. Michał Drozdowski, Członek Zarządu Spółki, przeniósł własność posiadanych przez niego bezpośrednio 20.000 akcji Spółki stanowiących 0,90% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 0,90% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki na rzecz spółki prawa cypryjskiego Moonlex Holdings Limited w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Moonlex Holdings Limited na podstawie umowy cywilnoprawnej (aportowej), zawartej w dniu 1 października 2015 r. w Warszawie.
Przed przeprowadzeniem powyższej operacji Michał Drozdowski posiadał bezpośrednio 120.630 akcji Spółki stanowiących 5,44% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 5,44% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Po przeprowadzeniu powyższej operacji Michał Drozdowski posiada bezpośrednio 100.630 akcji Spółki stanowiących 4,54% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 4,54% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

5. Spółka Moonlex Holdings Limited, która jest podmiotem blisko związanym z Członkami Zarządu Spółki, w myśl art. 160, pkt. 2, podpunkt 4b, objęła, na podstawie czterech umów cywilnoprawnych (aportowych) zawartych w dniu 1 października 2015 r. w Warszawie z: Bartoszem Brzostkiem, Grzegorzem Miechowskim, Przemysławem Marszałem i Michałem Drozdowski, łącznie 119 tys. akcji Spółki stanowiących 5,37% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 5,37% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Przed przeprowadzeniem powyższych operacji Moonlex Holdings Limited nie posiadała akcji Spółki.
Po przeprowadzeniu powyższych operacji Moonlex Holdings Limited posiadała 119 tys. akcji Spółki stanowiących 5,37% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 5,37% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Strony Porozumienia poinformowały, że przed przeprowadzeniem powyższych operacji posiadały łącznie 735.152 akcji Spółki stanowiących 33.16% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz dających 33,16% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Po przeprowadzeniu powyższych operacji ich łączny udział w kapitale zakładowym Spółki i głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki nie zmienił się.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-10-02 Grzegorz Miechowski Prezes Zarządu
2015-10-02 Bartosz Brzostek Członek ZarząduInformacje
Stopień: Oswojony
Dołączył: 2 października 2015
Ostatnia wizyta: 18 maja 2021 13:35:29
Liczba wpisów: 42
[0,01% wszystkich postów / 0,02 postów dziennie]
Punkty respektu: 1

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,884 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +169,81% +33 962,76 zł 53 962,76 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło