pixelg
MEDIACAP - Spółki od A do Z - NewConnect - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4

MEDIACAP [MCP]

AKTUALNY KURS: 1,77 zł (-6,35%) 03-06-2020 13:54
anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 085
Wysłane: 22 listopada 2014 10:08:38
Omówienie sprawozdania finansowego GK Mediacap SA po 3 kwartale 2014r.

Wyniki ostatnich kwartałów spółki mogą być nieco rozczarowujące, ale w pewnej mierze należało tego oczekiwać. Finalny wynik jest także ciut lepszy niż wskazuje na to nominalna liczba.

W ostatnim czasie na skutek dokonanych przejęć grupa Mediacap się znacząco rozrosła. W IV kwartale zeszłego roku nabyto za 2,6 mln grupę IQS, natomiast w I tego roku spółkę The Digitals w zamian za emisję 5 mln nowych akcji – cena rozliczenia 8,58 mln zł. Dzięki temu przychody grupy Mediacap w III kwartale zwiększyły się trzyipółkrotnie. Za wzrostem obrotów nie nadążył jednak zysk ze sprzedaży, który tylko się podwoił, wobec czego rentowność na sprzedaży spadła z 10 do 6,1 proc.


kliknij, aby powiększyć


Spadek zyskowności jest sporty, ale jak widać wyniki grupy są niestabilne, a dodatkowo obraz zaburzają zmiany kapitałowe. Kluczowy wpływ na spadek rentowności miała jednostka dominująca.


kliknij, aby powiększyć


Jak widać na powyższym wykresie zaliczyła w minionym kwartale spadek przychodów, a dodatkowo także wzrost kosztów stałych – tak można interpretować odchylenie od linii regresji. Zarząd spółki w komentarzu do wyników stwierdza, że to przez rozliczanie dużego zlecenia w okresie porównywalnym. Faktycznie, od 3 kwartału 2012 roku, aż do 3 kwartału 2013r. spółka realizowała spore kwotowo zlecenie od PARP. Z drugiej strony nic nie stało na przeszkodzie aby podobne zlecenia ponownie pozyskać, ale można sądzić, że przynajmniej do końca pierwszego kwartału był zaprzątnięty dopinaniem zmian kapitałowych. Mediacap SA w III kwartale utraciła 0,5 mln obrotów i 200 tys. zysku ze sprzedaży (Marża spadła z 8,8 do 3,3 proc.)

Wynik operacyjny grupy, na którym nie ma żadnych znamion zdarzeń jednorazowych, wzrósł z 0,5 do 1 miliona złotych, co oczywiście związane jest z dwoma dodatkowymi podmiotami w grupie. Nabycie IQS’a i Digitals ma także inne konsekwencje w rachunku wyników. Mianowicie spółka stosuje PSR, które nakazują w przypadku konsolidacji metodą pełną amortyzować wartość firmy (nadwyżka zapłaconej ceny ponad wartość nabytych aktywów netto). Zgodnie z polityką rachunkowości spółki okres amortyzacji wynosi 10 lat. Na koniec 1 kwartału wartość firmy wynosiła prawie 9 mln zł, w związku z czym należało się spodziewać obciążeń kwartalnych do wyniku brutto minimum na poziomie 225 tys. zł. Ostatecznie ten niegotówkowy koszt zamknął się w okresie kwotą 263 tys. zł. Przy przejściu na MSR, do czego spółka będzie zobligowana przy przejściu na rynek główny obciążenie z tego tytułu zniknie. Międzynarodowe standardy wymagają dokonywania jedynie testów na utratę wartości, a zatem koszty pojawią się tylko wtedy, kiedy wyniki przejętych podmiotów nie będą spełniać oczekiwań zarządu, a wartość odzyskiwalna spadnie poniżej ceny nabycia. Amortyzacja goodwill’u nie wyjaśnia jednak takiej dysproporcji pomiędzy EBIT i Zyskiem netto:


kliknij, aby powiększyć


Na taki stan rzeczy wpływ mają dwie sprawy. Po pierwsze spółka wykorzystała już straty podatkowe z lat poprzednich, a dodatkowo w wyliczeniu podatku niekorzystnie ułożyły się koszty podatkowe, co spowodowało wzrost w ciągu 9 miechów tego roku efektywnej stopy do 26 proc. Ważniejsza sprawa, że spółka pokazuje jako zysk netto, tak naprawdę zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej, czyli po korekcie o zyski przypadające na akcjonariuszy mniejszości w nabytych jednostkach zależnych. To bardzo uczciwe podejście. Niestety efekty wszystkich zmian jest taki, że zysk przynależny akcjonariuszy Mediacapu pozostaje stabilny od mniej więcej roku, natomiast na skutek emisji znacznie spadł zysk na akcję.


kliknij, aby powiększyć


Zarząd spółki deklaruje, że w tym roku chce się skupić na uzyskaniu synergii, czyli redukcji kosztów wspólnych i sprzedaży krzyżowej usług komplementarnych. Na razie efektów za bardzo nie widać, ale nie oznacza to, że się nie pojawią. Tego przynajmniej oczekuje rynek wyceniając spółkę na prawie 40 mln: www.stockwatch.pl/gpw/mediacap...

Jak wspomniałem wcześniej, negatywnych tendencji w rentowności należało się spodziewać ze względu na akwizycję. Raz, że przychody spółek zależnych są pokazywane w całości, a zysk tylko w części przynależnej, ze względu na amortyzację wartości firmy i w końcu wykorzystanie tarczy podatkowej. Niewiadomą pozostawały wyniki spółek zależnych, ale tutaj większych rozczarowań nie ma.


Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 22 listopada 2014 10:09

Gim
Gim PREMIUM
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-11-14
Wpisów: 292
Wysłane: 4 lutego 2015 23:07:24 przy kursie: 1,79 zł
No i przegłosowano m. in. uchwałę:

Cytat:
1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w okresie do dnia 2 lutego 2018
roku, jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną
kwotę nie wyższą niż 604.700,00 zł (słownie: sześćset cztery tysiące siedemset 8
złotych) („kapitał docelowy”). Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach
kapitału docelowego nastąpi w drodze emisji nie więcej niż łącznie 12.094.000
(słownie: dwanaście milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji na okaziciela.
Akcje emitowane w granicach kapitału docelowego mogą zostać zaoferowane w
drodze oferty publicznej.--------------------------------------------------------------------------------
2. Upoważnienie do podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego, o którym
mowa w ust. 1, obejmuje możliwość objęcia akcji za wkłady niepieniężne, za zgodą
Rady Nadzorczej.-----------------------------------------------------------------------------------------
3. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w
zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.-----------------------


Wiem, że może to być dobre posunięcie dla spółki, ale mi zawsze zapala się żółta lampka przy takich akcjach.

cad_man
Dołączył: 2011-07-29
Wpisów: 1 159
Wysłane: 5 lutego 2015 08:13:44 przy kursie: 1,79 zł
uchwała daje możliwość niemal dwukrotnego zwiększenia akcji...
tak czy siak - jak pokazuje wykres notowań - i jak napisał Gim: dla "zwiększania" się spółki to dobrze, a dla akcjonariuszy już niekoniecznie...
Byki i niedźwiedzie mają swoje miejsce przy stole, a tylko osły zostają o suchym pysku...
Przyglądaj się jak upór walczy z oporem a zawziętość ze wsparciem - na końcu dołącz do wygranych i zarabiaj


mackopl
mackopl PREMIUM
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 876
Wysłane: 4 marca 2015 00:03:38 przy kursie: 2,70 zł
Prośba o omówienie rocznego.

cad_man
Dołączył: 2011-07-29
Wpisów: 1 159
Wysłane: 4 marca 2015 08:09:26 przy kursie: 2,70 zł
czarno na białym: w 2013 r. zysk netto na akcje to 19gr, a w 2014 : 15gr, gdyby ująć to zyskiem znormalizowanym (który spółka podaje) to wychodzi w 2014 19gr na akcje...
Po tylu przejęciach i wzroście wartości grupy dla akcjonariuszy nic się nie zmieniło...
Byki i niedźwiedzie mają swoje miejsce przy stole, a tylko osły zostają o suchym pysku...
Przyglądaj się jak upór walczy z oporem a zawziętość ze wsparciem - na końcu dołącz do wygranych i zarabiaj

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 085
Wysłane: 5 marca 2015 23:58:03 przy kursie: 2,77 zł
Omówienie wyników GK Mediacap SA po 4 kw. 2014 r.

Wyniki GK Mediacap trzeba ocenić pozytywnie mimo, że jak wskazano na forum spadł roczny wynik netto w przeliczeniu na jedną akcję. Poniżej postaram się uzasadnić powyższe twierdzenie.

We wcześniejszym omówieniu stawiałem pod lekkim znakiem zapytania sens przejęć, ale tym wyniki tego kwartału pokazują, że ocena ta była przedwczesna. W ujęciu rocznym mamy przyrost ilości akcji o 45 proc. i wartość ta stanowi dobry punkt odniesienia do analizy. Przychody roczne wzrosły z dynamiką 95 proc., ale to najmniej ważny element sprawozdania. Owszem, coraz większa baza klientów ma swoją wartość i buduje wiarygodność podmiotu, ale efekt tego wzrostu jest bardzo niewymierny.

Przejęte podmioty mogą generować z tej samej masy przychodów zupełnie różne marże, więc trzeba zerknąć w rachunku wyników nieco niżej. Przyrost rocznego wyniku operacyjnego to 56 proc., a więc można powiedzieć, że od strony operacyjnej spółka przejęciami zbudowała wartość, oczywiście przy założeniu powtarzalności wyniku jednostki dominującej. Jednak to założenie jest bardzo fałszywe, bo jeśli zerkniemy do rachunku jednostkowego to okazuje się, że Mediacap znacznie obniżył w 2014 roku swoje loty:;


kliknij, aby powiększyć


Spółka uzasadnia taki stan rzeczy mniejszą ilością wysokowartościowych zleceń jednorazowych. To wyjaśnienie podobnie jak poprzednio nie do końca do mnie jednak trafia, bo nikt spółce takich zleceń zdobywać w tym roku nie zabronił.

Struktura kosztów jednostkowych pozostaje stabilna z dominującą wartością usług obcych, więc obniżenie jednostkowego w zasadzie można przypisać tylko obniżce sprzedaży, przy czym warto zauważyć, że Mediacap miał zlecenia nieco bardziej rentowne. Marża operacyjna wzrosła z 7,3 do 7,6 proc.kliknij, aby powiększyć


Wynik finansowy GK rośnie w takim samym tempie 9 proc. czyli znacznie wolniej od przyrostu ilości akcji, ale nie można na niego patrzeć wprost, bo jak wspominałem w poprzednim omówieniu zawiera amortyzację oczekiwań co do przyszłych wyników finansowych, czyli amortyzację wartości firmy. Przypomnę, że przy przejęciu wycenia się nabywane aktywa netto, natomiast aby dochować zgodności bilansu nadwyżkę zapłaconej ceny odkłada się w pozycji wartość firmy. Owszem, koncepcja amortyzacji zawarta w UOR ma swoje pewne zalety, bo oczekiwanie powinno się materializować i kompensować nadwyżkę cenową ponad aktywa netto czyli premię. Problem w tym, że wzrosty rzadko kiedy są liniowe, natomiast wartość firmy amortyzuje się właśnie w taki sposób. W podejściu MSR mamy brak amortyzacji, ale za to testy na utratę wartości. Jeśli przejmowany podmiot nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań to przez wynik przechodzą odpisy aktualizacyjne. Na razie na ocenę realizacji prognoz jest za wcześnie, bo one dotyczą wielu lat naprzód. Jeśli wynik netto skorygujemy o wartość dokonanych odpisów to mamy w zasadzie tożsamą dynamikę wyniku netto i ilości akcji -45 proc.

Idąc dalej, możemy spróbować skorygować zysk skonsolidowany o utraconą wartość opodatkowanego wyniku operacyjnego Mediacapu? Dlaczego nie bezpośrednio przez wynik netto? Bo w 2014 r. spółka otrzymała dywidendę od spółek zależnych, przez co oszacowanie utraty wyniku nie byłoby miarodajne. Przy tak skonstruowanym porównaniu mamy 66 proc. wzrost wyniku, a więc potwierdzenie kompetencji zarządu spółki co do przejęć i wymierną korzyść z nabycia udziałów.

Potwierdzenie tej tezy znajdziemy także w wynikach kwartalnych. Proszę zwrócić uwagę, że spółka w IV kwartale powtórzyła zysk netto na akcję i to bez żadnych korekt o odpis wartości firmy, czy wynik jednostkowy. Po korekcie o wspomnianą wartość firmy wynik netto rośnie 9 proc.


kliknij, aby powiększyć


Można powiedzieć, że przejęcia zbudowały wartość, natomiast nieco martwi pierwotna działalność jednostki dominującej. Przejęte biznesy i nowe aktywności faktycznie rosną, natomiast sam Mediacap już niekoniecznie. W tym miejscu nie jestem przekonany czy zarząd dobrze poukładał priorytety w celach na rok 2015, w których mamy zmianę struktury i przejście na główny parkiet i kolejną akwizycję. Brakuje mi trochę działań mających doprowadzić do wzrostu sprzedaży jednostki dominującej, no ale być może tę kwestię załatwią już pozyskane kontrakty z PGE czy BZWBK.

Wycena spółki na poziomie 45 mln nie wydaje się wygórowana. C/Z nominalny (19) nie jest może atrakcyjny, ale już skorygowany na poziomie niecałych 12 przy perspektywie dalszego wzrostu nie wydaje się wartością wysoką. Poza biznesem warto się liczyć także z ryzykiem nieudanego przejęcia, ale na razie spółka pod tym względem nie zawiodła.


>>>Wyceny automatyczne są tutaj!
>>>Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj!


Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

cad_man
Dołączył: 2011-07-29
Wpisów: 1 159
Wysłane: 16 lutego 2016 17:31:50 przy kursie: 2,65 zł
nic za darmo - będą nowe akcje za przejęcie digitals...
Byki i niedźwiedzie mają swoje miejsce przy stole, a tylko osły zostają o suchym pysku...
Przyglądaj się jak upór walczy z oporem a zawziętość ze wsparciem - na końcu dołącz do wygranych i zarabiaj

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 085
Wysłane: 16 lutego 2016 18:35:58 przy kursie: 2,65 zł
Dokładnie, w przypadku Mediacapu trzeba patrzeć na dynamiki przychodów/akcję i zysków/akcję. Samo porównanie wartości ze sprawozdania bardzo mało mówi o tym, czy jest lepiej, czy jest gorzej i czy spółka buduje wartość dla akcjonariuszy.

czarny2000
Dołączył: 2013-01-14
Wpisów: 40
Wysłane: 17 lutego 2016 09:14:33
to porównawczo:

*warantów serii A jest łącznie 2 496 331 sztuk czyli przy ich 100% wykonaniu rozwodnienie byłoby o 15,5%
*zysk netto przypadający na jednostkę domunującą wzrósł z 2,92 mln do 3,54 czyli o 21,3%

spolka mowi o wykonaniu znaczącej czesci ale nie calosci, wiec rozwodnienie bedzie mniejsze. widac wiec ze wartosc rosnie, a rosnaca dzwignia operacyjna dobrze rokuje. co wiecej to są dane po MSR a pierwotnie zaroportowany wynik po PSR za 2014 byl na poziomie 2,36 mln czyli z pespektywy wkaznikow widac ze to sie mocno poprawia w czasie


andy_dufresne
Dołączył: 2009-01-29
Wpisów: 819
Wysłane: 2 kwietnia 2016 20:29:06
Proszę o omówienie raportu.
Jestem na Twitterze


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 085
Wysłane: 19 kwietnia 2016 10:08:39 przy kursie: 2,95 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Mediacap SA za rok 2015

Choć grupa poprawiła wyniki r/r to jednak miniony okres sprawozdawczy ciężko uznać za pełny sukces. Grupa ma problemy z realizacją strategii przez co nieco przyhamował rozwój.

Strategia spółki zakłada konsolidację rozdrobnionego rynku, co wiąże się oczywiście z nabywaniem innych branżowych podmiotów. Jeszcze w marcu 2015 r. prezes spółki zapowiadał 2 akwizycje, które miały zwiększyć EBITDA o co najmniej 3 mln zł każda. Rozmowy na ten temat potwierdził w maju 2015 r. w wywiadzie dla PAP.

Dodatkowo spółka miała zmienić rynek i przenieść się na główny parkiet, czemu miała towarzyszyć emisja akcji. W lutym 2015 złożono wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, po czym w czerwcu na wniosek samej spółki postępowanie zostało zawieszone. Emitent poinformował, że złożenie wniosku spowodowane było między innymi koniecznością dokonania pogłębionej analizy zapisów prospektu emisyjnego w związku ze sprawami poruszonymi na prezydium Komisji Nadzoru Finansowego. Mimo wszystko debiut był planowany na 2015 r, a w październiku spółka złożyła wniosek o wznowienie postępowania.

Z listopadowej prezentacji dla inwestorów wynika już, że debiut na rynku regulowanym ma się odbyć w ciągu 12 miesięcy (już bez emisji akcji), choć oceniano iż jest szansa na debiut na przełomie roku. Dodatkowo mowa była już o jednej akwizycji zamiast dwóch. Obecnie mamy połowę kwietnia, a prospekt spółki nie został zatwierdzony, ani nie doszło do żadnego istotnego przejęcia. Tak długie procedowanie prospektu z pewnością nie zwiększa wiarygodności spółki.

Mimo braku akwizycji spółce jednak udało się poprawić wyniki. Jednostka dominująca poprawiła sprzedaż o 39 proc. Dynamika co prawda robi wrażenie, ale wzrost był okupiony utratą rentowności.
Przychody Mediacap SA wyniosły 17,2 mln zł i były o 4,8 mln wyższe r/r, ale zysk na sprzedaży spadł z 800 tys. zł do 79 tys. zł. Spółka wyjaśnia, że wynik okresu obciążyły koszty IPO i analizy potencjalnych przejęć kwotą 409 tys. zł. Mimo wszystko nawet po wyłączeniu tej wartości dostajemy spadek wyniku na sprzedaży o 315 tys. zł co daje w ujęciu względnym regres na poziomie 39 proc.!

Odwrotne procesy zaszły na poziomie skonsolidowanym. Grupa uzyskała przychody na poziomie 71,5 mln zł, czyli raptem o 6 proc. wyższe r/r. Za to poprawiła się rentowność i dzięki temu na poziomie skonsolidowanym wynik na sprzedaży zwiększył się o 1 mln zł (20 proc.)i wyniósł ostatecznie 6 mln zł.
Przy czym podobnie jak na poziomie jednostkowym tak naprawdę powinniśmy skorygować go o koszty IPO i akwizycji. W takim ujęciu mamy wzrost zysku ze sprzedaży o 29 proc. EBIT zamknął się kwotą 6,5 mln zł i był o 1,4 mln wyższy r/r.

Dzięki przejściu spółki na MSR mamy do dyspozycji rachunek segmentowy. Wynika z niego że w poprawie wyników partycypowały wszystkie prowadzone aktywności.
Segment Reklama zwiększył sprzedaż do klientów zewnętrznych o 23,4 proc. i osiągnął przychody na poziomie 30,7 mln zł. Z nieco większą dynamiką rósł wynik segmentu -26,9 proc.
Segment Data poprawił obroty o 16,2 proc., natomiast zysk ze sprzedaży zwiększył się aż 69 proc. Nominalny wzrost wyniku w kwocie 0,5 mln zł odpowiada za połowę wzrostu na poziomie skonsolidowanym.
Najsłabiej w 2015 r. zachowywał się segment Digital w którym spółka raportuje wyniki realizacji marketingu interaktywnego i projektowania dedykowanych rozwiązań softwareowych (Realizowane głównie przez spółkę The Digitals). Obroty wyniosły 18,9 mln zł i były o 20,6 proc. niższe r/r, a przecież segment Digital jest segmentem nowoczesnym i teoretycznie powinien być jednym z mocniej rosnących. Za to podobnie jak w innych segmentach poprawiała się rentowność dzięki czemu wynik na sprzedaży udało się nawet poprawić o 5,8 proc. Z opublikowanych danych wynika, że segment ten ma ponad trzykrotnie wyższą rentowność (16,3 proc.) od segmentu Data (5,6 proc.) czy segmentu reklamowego (5,5 proc.)

Uzyskane wyniki należy ocenić pozytywnie. Przychody w dwóch segmentach rosną znacznie szybciej niż rynek, a spółka poprawia marże. Uzyskany wynik jest potwierdzony przepływami i nie pochodzi ze zdarzeń jednorazowych. Natomiast pewnego niepokoju dostarcza segment Digital i brak zapowiadanych na początku roku działań – akwizycje i debiut na głównym rynku.

Wycena spółki może wydawać się relatywnie niska. Przy skorygowanym wyniku netto na poziomie 5,6 mln zł kapitalizacja spółki wynosi niecałe 50 mln. To dość spore dyskonto patrząc na takie spółki jak K2I, czy Sare, które przynajmniej na razie osiągały przy zbliżonej kapitalizacji niższy wynik (w szczególności K2I). Z drugiej strony Sare ma dwa razy lepszą rentowność netto i mocno poprawiało wynik organicznie za co z pewnością należy jej się premia. Sprzedaż Mediacap SA jest za to dość płaska i bez przejęć nie rośnie znów tak dynamicznie. Same przejęcia rodzą ryzyko przeszacowania synergii, a przecież do tej pory towarzyszyła im najczęściej emisja akcji. Patrząc na spółkę przez prostego DCFa jakim jest renta wieczysta można powiedzieć, że rynek zakłada brak dalszego wzrostu. Jeśli chodzi o sprzedaż to są do tego podstawy, natomiast potencjalny upsiade kryje się w poprawie rentowności. Pytanie tylko czy uda się ją faktycznie uzyskać.

Warto także zauważyć, że większość majątku spółki to obietnica przyszłych zysków. Wartość księgowa wynosi 19 mln zł, ale aż 14 mln z tego stanowią WNIP, w tym około 10 wartość firmy. W przypadku Sare jest to 11 mln na 18, ale wartość firmy to tylko 400 tys.>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

andy_dufresne
Dołączył: 2009-01-29
Wpisów: 819
Wysłane: 22 kwietnia 2016 14:10:28 przy kursie: 2,96 zł
Dzięki za omówienie raportu.

Wg komentarza prezesa do wyników:

Cytat:
Segment DIGITAL

Bardzo dobre wyniki udało nam się również osiągnąć w przypadku segmentu DIGITAL. Mimo iż przychody w tym segmencie nie wzrosły, to dzięki świadczeniu usług o zdecydowanie wyższej rentowności, osiągnęliśmy wyraźny przyrost zysku EBITDA o ponad 44% r/r. Bardzo mocno postawiliśmy na reklamę online – podejmując decyzję o przejęciu w 2013 roku niewielkiej w owym czasie spółki THE DIGITALS. Obecnie segment jest rentowny – w 2015 roku przynosi ponad połowę zysku EBITDA MEDIACAP i stanowi kluczowy element naszej strategii rozwojowej, w której mocno akcentujemy innowacyjne skalowalne rozwiązania marketingowe z pogranicza IT. Ten kierunek już po zamknięciu roku obrotowego, znalazł uosobienie we wdrożeniu innowacyjnego projektu realizowanego przez naszych informatyków wspólnie z Microsoft Azure dla TVN.


W tym samym źródle jest potwierdzenie planów przeniesienia notowań na duży parkiet "w najbliższym półroczu", więc może wreszcie się doczekamy...

I jeszcze wykres z szerszej perspektywy: kurs powyżej istotnych średnich, coraz wyższe dołki, historyczne szczyty na wyciągnięcie ręki. Można się przyczepić jedynie do mizernych obrotów.


kliknij, aby powiększyć


Jestem na Twitterze
Edytowany: 22 kwietnia 2016 14:11

czarny2000
Dołączył: 2013-01-14
Wpisów: 40
Wysłane: 27 października 2017 08:28:12 przy kursie: 2,08 zł
MEDIACAP SA pokazała szacunkowe dane za Q3. Kluczowe elementy:

Topline: +12,6% wobec Q3 2016; narastająco +10,6% / widać, zaczeło się nadrabianie słabszego początku roku
Topline nowe modele: 13,7mln sprzedaży YTD (+50,5% r/r i już blisko tyle ile w całym zeszłym roku)

Deklaracje dot szybszej realizacji celów strategii 2020, m.in

opinie.pl: juz tyle samo zrealizowanych ankiet co w całym zeszłym roku (290k)
talentmedia: średniomiesięczny watchtime na poziomie 450mln minut (+24% wobec końca Q2. A jeszcze w kwietniu to bylo prawie 2x mniej)
opinie.pl: dwa nowe proof-of-concept u dużych klientów + nowy zespół data science

Strategia 2020 rozwija się mocno. Caly raport dostępny tutaj: www.mediacap.pl/index.php/rapo...


eptankers
Dołączył: 2016-05-28
Wpisów: 101
Wysłane: 10 maja 2018 14:57:27 przy kursie: 2,50 zł
Gdyby ktoś był zainteresowany ciekawym wywiadem z prezesem dodaje link:
generacjasmart.pl/2018/05/10/j...

yodyod
Dołączył: 2011-11-23
Wpisów: 363
Wysłane: 11 maja 2018 00:24:34 przy kursie: 2,50 zł
Z uwagi na bardzo słabe wyniki ubiegłego roku należy spodziewać się istotnej poprawy - efekt niskiej bazy. Dodatkowo Wzrost przychodów pro forma o ponad 20% w biznesie marketingowym, przy rozwijających się zgodnie lub trochę lepiej niż oczekiwania platformom talentmedia i opinie.pl sugeruje że 16 mają spółka pochwali się naprawdę dobrymi figurami. Niech jeszcze tylko plastream chwyci i 3 będzie zdobyte.
Niedawno pozyskany kolejny duży klient...

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,888 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +105,37% +21 073,50 zł 41 073,50 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d