Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

Gim

Gim

Ostatnie 10 wpisów
Bardzo proszę o aktualizację wyników spółki oraz o krótka analizę.

Kpisz czy mówisz poważnie? Zachęcam do lektury raportu za Q4 (od 13 do 15 strony).

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Cytat:
Podsumowując do największych osiągnięć Emitenta w okresie sprawozdawczym należało
wdrożenie nowej strategii rozwoju. Istotnym niepowodzeniem tego okresu jest natomiast
przedłużający się proces wnoszenia do EURODENTAL S.A. wszystkich zorganizowanych
części przedsiębiorstwa EURODENTAL spowodowany zawiłością transakcji, której
przyświecał nadrzędny cel prowadzeni ciągłej działalności medycznej we wszystkich pięciu
placówkach dentystycznych mino bardzo skomplikowanego procesu konsolidacji i zmiany
struktury działalności prowadzonej przez pięć firm i skonsolidowania ich jednym podmiocie
jakim jest teraz EURODENTAL S.A.


Uwielbiam te tłumaczenia pana (mam nadzieję, że już niedługo) Richarda K.

No i przegłosowano m. in. uchwałę:

Cytat:
1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w okresie do dnia 2 lutego 2018
roku, jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną
kwotę nie wyższą niż 604.700,00 zł (słownie: sześćset cztery tysiące siedemset 8
złotych) („kapitał docelowy”). Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach
kapitału docelowego nastąpi w drodze emisji nie więcej niż łącznie 12.094.000
(słownie: dwanaście milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji na okaziciela.
Akcje emitowane w granicach kapitału docelowego mogą zostać zaoferowane w
drodze oferty publicznej.--------------------------------------------------------------------------------
2. Upoważnienie do podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego, o którym
mowa w ust. 1, obejmuje możliwość objęcia akcji za wkłady niepieniężne, za zgodą
Rady Nadzorczej.-----------------------------------------------------------------------------------------
3. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w
zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.-----------------------


Wiem, że może to być dobre posunięcie dla spółki, ale mi zawsze zapala się żółta lampka przy takich akcjach.

Opera nie ma problemu z ładowaniem forum.

Niestety Chrome, Maxthon wciąż ma, a tryb komputerowy jest trochę uciążliwy.

Proszę administratorów o zbadanie sprawy.

Czyli jeśli dobrze rozumiem, to tych liczb również nie zobaczymy w sprawozdaniu?

Cytat:
Zaangażowanie kapitałowe Inwestora nastąpi poprzez utworzenie nowej spółki prawa handlowego, w której udziały obejmie Spółka oraz Inwestor. Inwestor obejmie pakiet udziałów stanowiący 46,33% kapitału zakładowego nowej spółki w zamian za wkład pieniężny w kwocie 820.000,00 (słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy) złotych. Spółka obejmie pakiet udziałów stanowiący 53,67% kapitału zakładowego nowej spółki w zamian za wkład niepieniężny (aport w postaci składników majątkowych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych lub wytworzonych przez Spółkę w ramach projektu \"Wirtualne Lustro\") w wysokości 950.000,00 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych.


Zawarcie umowy inwestycyjnej

Czy można prosić o pomoc w znalezieniu wpływu zawiązania spółki zależnej na wynik finansowy? Oraz w których pozycjach rachunku można znaleźć tą umowę?

Cytat:
Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach - w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku - informuje, iż w dniu 2 grudnia 2013 roku zawarta została umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pomiędzy Emitentem a BonusCard Sp. z o.o. (Inwestor). Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.770.000 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt tysięcy) zł, a strony objęły udziały w spółce w następujących proporcjach:
a) Inwestor - 8.200 (osiem tysięcy dwieście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 (sto) zł każdy udział stanowiących 46,33% (czterdzieści sześć i 33/100 procent) kapitału zakładowego Spółki;
b) i3D - 9.500 (dziewięć tysięcy pięćset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 (sto) zł każdy udział, stanowiących 53,67% (pięćdziesiąt trzy i 67/100 procent) kapitału zakładowego Spółki.


Można również prosić o krótką analizę raportu za Q4?

Wydaje mi się, że wprowadzone są błędne dane dla spółki LUG.

Taka mała ciekawostka o panu Shaw i jego muzealnym dziele w Chinach.

Digital Chinese caves preserve history

Widać, że i3D i firma Jeffrey Shaw działają na tych samych rynkach - konkurencja czy starszy brat?

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Pilotażu "Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku"


POIG.04.06.00-06-002/12 PZ CORMAY Spółka Akcyjna Pierwsze wdrożenie do produkcji nowej generacji analizatora biochemicznego krwi 20 000 000,00

Nie ma jeszcze komunikatu, ale podzielę się wiedzą. Spółka dostała całkiem sporą dotacje.
kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


PZU vs polskie dziesięciolatki

Może to trochę rzuci światło na notowania PZU.

A tu do poczytania:

19.12.2012

PZU hitem na GPW

Cytat:
Kurs papierów towarzystwa we wtorek przed południem sięgnął 432,9 zł. Był blisko poziomu rekomendowanego kilka dni temu przez JP Morgan – 430 zł. Od początku roku wzrósł o blisko 40 proc. Jak podkreślają analitycy, łącznie z dywidendą spółka przyniosła udziałowcom zyski sięgające 47 proc. W tym czasie indeks WIG20 sięgnął 2566 pkt, co oznacza wzrost o niecałe 20 proc.(...)

W przypadku PZU zaangażowanie w obligacje jest bardzo wysokie – ok. 38 mld zł z blisko 50 mld zł portfela. (...)

Wzrost rentowności papierów o 1 pkt proc. oznaczałby wynik spółki gorszy o ok. 150 mln zł – wyjaśnia Tomasz Bursa, analityk Ipopema Securities.(...)

Informacje
Stopień: Elokwentny
Dołączył: 14 listopada 2010
Ostatnia wizyta: 14 września 2019 19:30:49
Liczba wpisów: 262
[0,08% wszystkich postów / 0,08 postów dziennie]

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,358 sek.

AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d