TAURONPE - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

86 87 88 89 90 91 92 93

TAURONPE [TPE]

AKTUALNY KURS: 2,40 zł (+2,56%) 20-02-2019 17:02
underground
underground PREMIUM
Dołączył: 2012-04-25
Wpisów: 286
Wysłane: 23 maja 2018 15:53:08 przy kursie: 2,01 zł
Wygląda na to, że tak jak spodziewałem się magnes przyciągnął kurs. Teraz dużo zależy od sentymentu.

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 129
Wysłane: 24 maja 2018 18:27:49 przy kursie: 2,00 zł
TAURONPE - analiza techniczna na życzenie [aktualizacja]


16 maja popyt nie zdołał potwierdzić rewersalowej wymowy świecy z poprzedniej sesji i po prostu wyłączył światło. Teraz jedyne co możemy, to oszacować potencjalny zasięg spadków.

Kurs spółki jest w 5 fali impulsu spadkowego i wygląda na to, że do zakończenia przeceny daleka droga. Na wskaźnikach technicznych obowiązują zalecenia sprzedaży, nie widać symptomów wytracania impetu spadków. Wskaźnik AD sygnalizuje konsekwentną ucieczkę kapitału z waloru.
Ponieważ kurs kreśli historyczne minima, to wyznaczyć potencjalny poziom docelowy możemy jedynie za pomocą zewnętrznych zniesień Fibonacciego. Najbliższy z nich znajduje się na poziomie 1,81 zł, lecz radziłbym większą uwagę poświęcić strefie 1,61-1,62 zł. Występuje tam bowiem kumulacja zniesień, przez co ten obszar nabiera potencjału strefy rewersalowej.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

grzechu216
Dołączył: 2017-09-28
Wpisów: 21
Wysłane: 30 maja 2018 20:39:13 przy kursie: 2,24 zł
czy jest ktoś w stanie wytłumaczyć dzisiejszy obrót na fixingu na tauronie?


krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 129
Wysłane: 26 czerwca 2018 18:37:58 przy kursie: 2,25 zł
TAURONPE - analiza techniczna

Najpier spojrzenie na wykres w szerszym ujęciu w celu poznania genezy czerwonej strefy w dolnej części wykresu cenowego. Są to minima z 2016 roku, które zgodnie z zasadą zmiany biegunów pełnią aktualnie rolę oporu.

kliknij, aby powiększyć


I właśnie z pokonaniem tej strefy cenowej popyt ma największe kłopoty - ostatecznie kupującym nie udało się utrzymać notowań powyżej wskazanej strefy dłużej niż jedną sesję. Dzisiejsze odejście można traktować jako rezygnację, świadczy o tych chociażby brak cienia dzisiejszej świecy.
Dalsze losy notowań zależą od zachowanie kursu akcji względem poziomu 2,20 zł. Jego utrata w cenach zamknięcia niechybnie przyczyni się do rozwinięcia impulsu spadkowego w kierunku historycznych minimów. Scenariusz kontynuacji nadrzędnej tendencji spadkowej będzie obowiązywać tak długo, jak długo notowania pozostają poniżej strefy 2,38-2,44 zł.
Układ wskaźników technicznych sprzyja wychwyceniu początku istotniejszego ruchu cen - linia MACD znajduje się w okolicach poziomu równowagi, spleciona z sygnalną. Odczyt RSI jest typowy dla bessy, poniżej 60.

kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 518
Wysłane: 29 czerwca 2018 20:29:15 przy kursie: 2,29 zł
Zatrucie (dwu)tlenkiem węgla – omówienie sprawozdania finansowego GK Tauron SA po 1 kw. 2018 r.

Sektor energetyczny na GPW od prawie roku jest w trendzie spadkowym. W zależności od waloru stopa zwrotu liczona od początku sierpnia wynosi od -27 do -40 proc. Skoro przecenie ulega cały sektor to prawdopodobnie czynniki determinujące zachowanie inwestorów leżą poza spółkami i tak faktycznie się dzieje.


kliknij, aby powiększyć


W lipcu 2017 r. Komisja Europejska przyjęła akt wykonawczy dotyczący norm emisji dla przemysłu, w tym elektrowni węglowych. Zgodnie ze stanowiskiem KE wszyscy wytwórcy energii będą mieli 4 lata na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji i dostosowanie się do BAT, czyli najlepszych możliwych technologii. Zgodnie z szacunkami strony polskiej wydatki energetyki na dostosowanie się do konkluzji BAT mogą wynieść ponad 10 mld zł. Dyrektywa oznacza więc wydatki i w niektórych przypadkach wyłączenia, bo w niektórych przypadkach inwestycje w technologię nie będą opłacalne. Tauron szacuje swoje wydatki na dostosowanie się do BAT na około 1 mld zł.

To jednak nie wszystko. W czerwcu tego roku zgodnie z oczekiwaniami zawarto porozumienie w sprawie unii energetycznej i celów energetycznych na 2030 r. Zgodnie z nimi udział OZE w produkcji ma wynieść za 12 lat co najmniej 32 proc. W tym samym miesiącu Trybunał Sprawiedliwości uznał, że nie ma powodów do zaskarżania do tzw. MSR (rezerwy stabilizacyjnej), która wejdzie w życie od początku 2019 r. Wejście rezerwy oznacza stopniowe wycofywanie z rynku uprawnień do emisji, a zatem ich mniejszą podaż i wzrost cen. To się już dzieje – ceny uprawnień do emisji wzrosły w ciągu roku z ok. 5 EUR/t do 15 EUR/t!


kliknij, aby powiększyć


W kontekście zmian prawnych i rynkowych wyniki spółek energetycznych schodzą nieco na dalszy plan.

Przychody Tauronu wyniosły w I kw. br. 4,8 mld zł i były o 5 proc. wyższe r/r. O 205 mln zł (37 proc.) wzrosły zewnętrzne przychody segmentu wydobycie, przy wzroście segmentu dystrybucji o 78 mln zł (10 proc.) i spadku segmentu sprzedaży o 58 mln zł (-2 proc.). Wzrost przychodów zewnętrznych w segmencie wytwarzania nie oznacza, że spółka miała większą produkcję – po prostu mniej sprzedała do segmentu sprzedaży. Przychody łączne (obroty wewnętrzne + zewnętrzne) segmentu wytwarzania były o 48 mln zł niższe r/r, natomiast łączne przychody segmentu sprzedaży spadły o 164 mln zł.

Spółka pokazała dość wysoką marżę brutto na sprzedaży – 19,6 proc. To trzecia najwyższa wartość od początku 2013 r.


kliknij, aby powiększyć


Na poziomie operacyjnym wysoki wynik brutto na sprzedaży (945 mln zł w relacji do 1035 mln zł w 1 kw. 2017 r.) został dopalony dodatkowo przychodami z pozostałej działalności operacyjnej wynoszącymi 165 mln zł (23 mln zł w okresie porównawczym). W efekcie spółka pokazała wynik operacyjny w kwocie 875 mln zł wobec 811 mln zł przed rokiem:


kliknij, aby powiększyć


Niestety wzrost wyników jest mocno iluzoryczny i pochodzi ze zdarzeń jednorazowych. W raportowanym kwartale mieliśmy bardzo wysokie ruchy na rezerwach pracowniczych. Zgodnie z notą 31.1 rozwiązano rezerwy na kwotę 315 mln zł, głównie z powodu zmniejszenia rezerw na taryfy pracownicze (176 mln zł) i nagrody jubileuszowe (122 mln z). Spółka informuje, że:

[quote]Rozwiązanie powyższych rezerw wpłynęło na zmniejszenie kosztów operacyjnych Grupy w kwocie 175 911 tysięcy
złotych oraz zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych Grupy w kwocie 139 470 tysięcy złotych.[/qupte]

Dodatkowo spółka wypłaciła na podstawie porozumienia ze stroną społeczną 79 mln zł odszkodowań za utracone w przyszłości nagrody i korzyści z tańszego prądu, i rozwiązała odpis na aktywach trwałych na kwotę 6 mln zł. Zatem sumarycznie mamy 242 mln zł jednorazowego zysku, który nie miał charakteru gotówkowego, a w zasadzie w związku z wypłaceniem premii miał, tyle że negatywny.

Przed rokiem nie było lepiej i także przez wynik przeszły wysokie oneoffy – 184 mln zł. O 188 mln zł zmniejszyła się rezerwa na „umowy rodzące obciążenia ze wspólnym przedsięwzięciem i pokrycie kosztów”, co po translacji na język polski oznacza zawarcie porozumienia z PGNiG w sprawie umowy na budowę i dostawy gazu do elektrociepłowni Stalowa Wola (ECSW).

Po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych wynik operacyjny zamknął się kwotą 633,6 mln zł i był o 6,4 mln zł (1 proc.) wyższy r/r, co trzeba uznać za dobre osiągnięcie w kontekście warunków rynkowych.

Z rachunku segmentowego wynika, że nominalny zysk (łącznie ze zdarzeniami jednorazowymi) wzrósł o 242 mln zł w segmencie wytwarzania, natomiast spadł o 201 mln zł w segmencie sprzedaży. Segment wydobycia zmniejszył stratę z 60 mln zł do 23 mln zł, natomiast dystrybucja poprawiła wynik o 26 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


W segmencie wytwarzania po korekcie o ruch na rezerwach pracowniczych i odszkodowaniach mamy wynik wyższy o 6 mln zł, co jest wynikiem dobrym w kontekście znacznie niższej produkcji elektrycznej – 3,94 TWh obecnie vs. 4,89 TWh przed rokiem. Na wynik segmentu korzystnie wpływały wyższe ceny prądu na giełdzie, natomiast negatywnie koszty emisji CO2. Z rachunku rodzajowego wynika, że koszty te wyniosły 84 mln zł w relacji do 56 mln zł przed rokiem pomimo spadku produkcji energii z węgla o 19 proc. Wzrost tego kosztu nie oddaje jeszcze w pełni rynkowego wzrostu cen EUA. Spółka w zeszłym roku kupowała prawa do emisji na zapas i umarza je jeszcze w tym roku, więc uderzenie zwyżki cen przychodzi z opóźnieniem.

W segmencie sprzedaży nominalny wynik spadł o 201,5 mln zł, ale po korekcie o rozwiązanie rezerwy na ECSW w 1 kw. 2017 r. o 11,5 mln zł. Z prezentacji do wyników wiemy, że 43 mln zł przyniosły oszczędności na cenie zakupu certyfikatów. Trzeba wyjaśnić, że sprzedając prąd do odbiorcy końcowego spółka musi przedstawić do umorzenia świadectwa pochodzenia energii (certyfikaty). Tauron sam nie jest w stanie wygenerować potrzebnej liczby certyfikatów i zmuszony jest je nabywać na rynku. Ceny zielonych certyfikatów na rynku mocno rosły:


kliknij, aby powiększyć


Skąd zatem spadek kosztów? Z rozwiązanych umów na zakup praw majątkowych w lutym 2017 r. przez Tauron sprzedaż. Umowa zawarta była do 2023 r. i oszczędności z jej wypowiedzenia szacowano na 343 mln zł. Spadek wyników segmenty to efekt niższej zrealizowanej marży na energii, co jest efektem dużej zmienności cen na rynku. Spółka składając oferty na dostawy dla klienta w stałej cenie jest narażona na zmianę ceny energii na rynku do momentu podpisania umowy, kiedy to może zabezpieczyć zakup kontraktami.

W segmencie dystrybucji mamy wzrost wyniku o 26 mln zł wynikający głównie ze wzrostu wolumenu dystrybuowanej energii. Ten segment jako regulowany tradycyjnie ma największą stabilność wyników.

W segmencie wydobywczym nadal na poziomie EBIT spółka notuje straty, ale na szczęście przestała dokładać gotówkę (dodatnia EBITDA), głównie dzięki wzrostowi cen (22 proc.). Niestety dla akcjonariuszy zmniejsza się wolumen produkcji co owocuje wzrostem kosztu jednostkowego. Jak informuje spółka w sprawozdaniu w kopalni Janina występują trudne warunki geologiczne, natomiast w Sobieskim opóźnienia w uruchomieniu jednej ze ścian.

Wyniki Tauronu są jak na sytuacją rynkową niezłe, do czego przyczyniły się zakupy CO2 i zielonych certyfikatów po niskich cenach w zeszłym roku. Niestety ten efekt w pewnym momencie ustanie i właśnie ten fakt dyskontuje rynek w wycenie spółki. Nie będzie też raczej szybko wsparcia w postaci dywidendy.

W pierwszym kwartale Tauron wygenerował 663 mln zł gotówki operacyjnej wobec 876 mln zł przed rokiem. Kapitał obrotowy spółki wzrósł o 317 mln zł mocniej niż przed rokiem, co miało związek głównie z ruchem na zapasach. W okresie styczeń – marzec spółka uwolniła 138 mln zł, natomiast obecnie „magazyn” wzrósł o 29 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Spółka wydała na działalności inwestycyjnej 982 mln zł, a to oznacza, że wydatki są wyższe niż wpływy, w związku z czym mocno spadło dostępne saldo środków pieniężnych w spółce – 430 mln zł
W ciągu ostatnich 12 miesięcy z dzielności operacyjnej pojawiło się 3,3 mld zł i tyle samo spółka wydała na inwestycje. W takiej sytuacji ciężko liczyć na dywidendę.


>> Wyceny automatyczne są tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 29 czerwca 2018 20:30

sahar
Dołączył: 2015-11-25
Wpisów: 92
Wysłane: 17 września 2018 21:24:43 przy kursie: 1,67 zł
Witam,

Można prosić o re-analizę obecnej sytuacji? Dokąd technicznie zmierzamy?d'oh!

MorroFX
Dołączył: 2018-09-18
Wpisów: 2
Wysłane: 18 września 2018 01:30:07 przy kursie: 1,67 zł
Mozliwe ze az na 1,29.

Moderator:
Serdecznie zachęcam do zapoznania się z regulaminem forum

Tauron z D1

Tauron z W1

Edytowany: 18 września 2018 07:25

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 129
Wysłane: 18 września 2018 19:27:11 przy kursie: 1,67 zł
TAURONPE - analiza techniczna


W poprzedniej analizie technicznej walorów Tauronu zwracałem uwagę, iż scenariusz kontynuacji nadrzędnego trendu spadkowego będzie obowiązywać tak długo, jak długo notowania pozostaną poniżej strefy cenowej 2,38-2,44 zł. I tak też się stało - graczom nie udało się sforsować strefy oporu, co przyczyniło się do wyprowadzenia kolejnego impulsu spadkowego.
Na poniższym wykresie w interwale tygodniowym widać, że kurs akcji znajduje się w piątej fali, fali impulsu. A więc pojawia się szansa na rozpoczęcie korekty. Pytanie - z jakiego poziomu cenowego gracze zdecydują się wyprowadzić kontrę - wciąż pozostaje otwarte. Warto więc patrzeć na zachowanie kursu akcji względem zewnętrznych zniesień Fibonacciego (najbliższe znajduje się na poziomie 1,56 zł) oraz dolnego zęba wideł Andrewsa.


kliknij, aby powiększyć


Na dolnym wykresie widać przebieg wskaźników technicznych w interwale dziennym. Sygnalizują one wytracanie impetu spadków, a więc warto uważnie obserwować notowania w poszukiwaniu sygnałów rozpoczęcia korekty wzrostowej. Najbliższy opór znajduje się w strefie 1,96-2,00 zł.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

mysiauek
mysiauek PREMIUM
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2013-03-08
Wpisów: 143
Wysłane: 18 września 2018 20:44:51 przy kursie: 1,67 zł
sahar napisał(a):
Witam,

Można prosić o re-analizę obecnej sytuacji? Dokąd technicznie zmierzamy?d'oh!


Bardzo polubilem TPE odkąd Wojetek dodał ją do biuletynu. Od dłuższego czasu nurtuje mnie pytanie, jak nisko, tak duża spółka, może się znalezc w ciągu 1,5 roku?
Roczny zjazd wygląda imponująco i dna nie widać...

MorroFX
Dołączył: 2018-09-18
Wpisów: 2
Wysłane: 20 września 2018 23:39:38 przy kursie: 1,74 zł
Tauron Falowo.
Wrzucam ostatnią chyba juz fale piątą w piątce piątej fali. Kończy sie trend z W1.
Zakończenie może mieć wszelakie postaci, na chwile obecną rysuje sie prawdopodobnie fala 4.
Po niej bedzie 5 ka która może mieć postać klina - wydłużona w czasie, Może być tez jedną świecą z zwiększonym wolumenem.

https://charts.mql5.com/19/212/tauron-h1-dom-maklerski-tms.png


krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 129
Wysłane: 3 października 2018 19:51:45 przy kursie: 1,88 zł
TAURONPE - analiza techniczna na życzenie


W poprzedniej analizie technicznej zwracałem uwagę na sygnalizowane wytracanie impetu spadków, co miało przełożyć się na rozpoczęcie korekty wzrostowej. I z takową właśnie mamy obecnie do czynienia.
Niezwykle istotne jest zachowanie kursu akcji względem strefy oporu 1,96-2,00 zł. Jej wybicie pozwoliłoby na rozwinięcie odreagowania.
O zmianie sentymentu w średnim terminie moglibyśmy mówić dopiero po pokonaniu poprzedniego lokalnego szczytu na poziomie 2,27 zł. Na chwilę obecną wzrosty należy traktować wyłącznie jako korektę, co potwierdzają również wskaźniki techniczne - MACD wciąż poniżej poziomu równowagi, odczyt RSI <60.

kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Magiel
Dołączył: 2015-02-26
Wpisów: 116
Wysłane: 3 października 2018 20:18:23 przy kursie: 1,88 zł
Myślę, że rynek czeka głownie na decyzję w sprawie cen energii dla grupy G (czy wystąpią i jeżeli tak o jaką podwyżkę dla tej grupy taryfowej) i o ile wzrosną opłaty za dystrybucję.

woyager1
Dołączył: 2018-10-05
Wpisów: 1
Wysłane: 12 października 2018 16:00:27 przy kursie: 1,77 zł
No niestety
wraz ze spadkami na rynkach swiatowych rowniez i energetyki nie uchronily sie od spadku
jaki bedzie dalszy kierunek na TPE
ktoz to moze wiedziec
Jaki moze byc zasieg spadkow 1,5// 1,4 moze jszcze nizej
katastrofa
a brak kasy by usrednic
a mialo byc tak pieknie :-(

Magiel
Dołączył: 2015-02-26
Wpisów: 116
Wysłane: 14 października 2018 11:57:30 przy kursie: 1,77 zł
Wróciliśmy do gospodarki sterowanej przez (mi tu się ciśnie, że przewodnią siłę narodu) ale załóżmy, że Państwo:

https://energetyka.wnp.pl/premier-ure-nie-planuje-w-2019-r-podwyzek-cen-pradu-dla-gospodarstw-domowych,332361_1_0_0.html
(...)
- W przyszłym roku Urząd Regulacji Energetyki nie planuje z tego co wiem podwyżek taryf dla gospodarstw domowych - powiedział szef rządu.
(...)

Z tego co ja wiem to ten urząd nie jest od planowania podwyżek.anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 518
Wysłane: 16 października 2018 12:27:28 przy kursie: 1,83 zł
W zakresie prądu dla gospodarstw domowych to nigdy z tej polityki nie wyszliśmy i zmiana władzy nie ma tu nic do tego. Prezes URE ustalał (zatwierdzał) taryfy maksymalne dla gospodarstw domowych także w latach 2007-2015.

Mc Dollar
Mc Dollar PREMIUM
Dołączył: 2018-05-18
Wpisów: 6
Wysłane: 21 października 2018 14:17:59 przy kursie: 1,81 zł
Ceny energii są uwolnione dla grup taryfowych A, B i C, natomiast nadal podlega kontroli URE grupa taryfowa G (klienci domowi i pochodne).
W grupach ABC cena rdr poszła do góry o ok. 100 PLN, w grupie taryfowej G minister twierdzi że podwyżka wyniesie max 5% (choć formalnie zadecyduje prezes URE).
To albo wpłynie na rentowność albo na ceny w pozostałych grupach.
Z drugiej strony akurat Tauron podejmuje wiele inicjatyw broniących go przed tanią energią. tak np. w taryfie G opłata handlowa wynosi 0 PLN, natomiast przyjmując jakąkolwiek promocję to już 5 PLN netto (przy małych wolumenach sprzedaży to efektywnie podwyżka opłat zazwyczaj o 10 - 20%).
Ponadto oferują sporo usług dodatkowych o wysokiej rentowności (jest stała opłata a mała szansa na poniesienie kosztów).

Przemek S
Przemek S PREMIUM
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2018-09-11
Wpisów: 12
Wysłane: 30 października 2018 07:15:08 przy kursie: 1,79 zł
Widoki na rezerwę (nie)mocy – omówienie sprawozdania finansowego Tauron po II kw. 2018 r.

Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 27-02-2019 7:15:8.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 23578)


Edytowany: 30 października 2018 07:24

danxs
danxs PREMIUM
Dołączył: 2017-12-29
Wpisów: 6
Wysłane: 2 listopada 2018 13:25:45 przy kursie: 1,79 zł
Poproszę o analizę techniczną.

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 129
Wysłane: 2 listopada 2018 21:20:27 przy kursie: 1,79 zł
TAURONPE - analiza techniczna na życzenie


Kurs akcji spółki Tauron Polska Energia nie ma określonego trendu. Widać to zarówno po przebiegu wykładniczych, po zachowaniu linii lagging span czy też linii takich oscylatorów jak MACD lub RSI.
W tej sytuacji pozostaje jedynie bierna obserwacja w oczekiwaniu na kierunek wybicia. Średnioterminowe perspektywy notowań zależeć będą od zachowania kursu akcji względem dwóch najistotniejszych na tę chwilę stref cenowych, zaznaczonych na wykresie zielonym i czerwonym cieniem.
Zwężone do minimum wstęgi Bollingera oraz opadająca linia wskaźnika mierzącego zmienność powinny ułatwić moment wybudzenia się kursu z letargu.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

kmsc2
kmsc2 PREMIUM
Dołączył: 2014-02-16
Wpisów: 25
Wysłane: 16 listopada 2018 10:40:55 przy kursie: 2,06 zł
poproszę o analizę techniczną

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
86 87 88 89 90 91 92 93

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,377 sek.

AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d