pixelg
TRAKCJA - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

TRAKCJA [TRK]

AKTUALNY KURS: 2,26 zł (+1,35%) 22-06-2021 12:55
Zana
0
Dołączył: 2018-07-26
Wpisów: 2
Wysłane: 26 lipca 2018 11:36:31 przy kursie: 3,56 zł
Mamy kurs na poziomie 3,60,
czy publikacja raportu za 1 półrocze ( przedstawiająca stratę) może spowodować chwilowy spadek kursu?

Pozdrawiam

Rych
0
Dołączył: 2009-11-19
Wpisów: 86
Wysłane: 26 lipca 2018 19:09:57 przy kursie: 3,56 zł
Jest to zupełne wróżenie z fusów:
1. Wiele zależy od wysokości ewentualnej straty.
2. Nie wiemy jaka będzie cena akcji przed raportem.
3. Nie wiemy jaki będzie w tym momencie sentyment szerokiego rynku.

Póki co cena konsoliduje się od 2 sesji na tym samym poziomie. Na razie sytuacja wydaje się być prowzrostowa, a i spółka jest nisko wyceniana przez rynek, chociaż należy pamiętać o tym, że w wartości księgowej jest pełno WNiP, które tak naprawdę nie wiemy ile są warte, przy założeniu, że nic, C/WK robi się bardziej zbliżone do innych spółek o podobnym profilu działalności -> Torpol i Zue, ale nadal wyraźnie niższe. Może to sugerować, że sytuacja spółki jest gorsza lub spółka jest bardziej niedowartościowana. Skłaniałbym się jednak ku temu ostatniemu.

Można spojrzeć na kilka lat notowań ZUE, Torpol i Trakcji, widać, że wszystkie spółki są mocno skorelowane, a Trakcja najmocniej ostatnio oberwała. Oczywiście punkt porównawczy, tzn. moment rozpoczącia wykresu jest arbitralny, ale widać, że w kilku miejscach wykresy się zbiegają:


kliknij, aby powiększyćflesz
flesz PREMIUM
19
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-12-10
Wpisów: 1 614
Wysłane: 30 lipca 2018 23:25:44 przy kursie: 4,22 zł
W minionym tygodniu przemieliło się 13 mln akcji, tj ponad 25% kapitału. Jest możliwe, że jakiś duży gracz chce przejąć Trakcję? FF ponad 50%

>> Ponad 160% zysku od początku 2017 r. – sprawdź ofertę portfela wzorcowego Cztery Fazy Rynku w StockWatch.pl


Bartas_Gda
Bartas_Gda PREMIUM
4
Dołączył: 2018-05-12
Wpisów: 112
Wysłane: 17 sierpnia 2018 22:02:15 przy kursie: 3,72 zł
Prosiłbym o aktualizację analizy.

limakslimak
1
Dołączył: 2018-03-28
Wpisów: 26
Wysłane: 24 sierpnia 2018 18:24:44 przy kursie: 3,67 zł
Podpinam się do prośby !

Rych
0
Dołączył: 2009-11-19
Wpisów: 86
Wysłane: 30 sierpnia 2018 23:02:24 przy kursie: 3,68 zł
1,8 mln zysku w II kwartale, -37,5 mln przepływów operacyjnych. W raporcie wspomniane jest, że wpływ zaliczek (na dużych kontraktach 10% wartości) z niedawno pozyskanych kontraktów da zastrzyk gotówki (razem ponad 90 mln zł, ale nie ma informacji kiedy takie środki wpłyną). Suma bilansowa mocno wzrosła.

Zdziwiony jestem, że testy na utratę wartości, w związku z podejrzeniem utraty wartości (jest tu szereg czynników, które generują podejrzenie, włączając wycenę rynkową poniżej wartości księgowej, ale też fundamentalnych jak pogorszenie wyników r/r etc.) znowu nie wykazały konieczności dokonania odpisów, zwłaszcza w litewskiej spółce. Czyli oficjalnie Trakcja nadal jest notowana 4-5 razy taniej od wartości księgowej.

Tzn. gdyby takie znaczace odpisy zostały dokonane, na pewno informacja pojawiłaby przed raportem, więc w samym raporcie się nie spodziewałem niespodzianki, ale idą mocno w zaparte, traktując obecną sytuację jako przejściową. Teraz przegląd portfela:

"Portfel zamówień Trakcji PRKiI S.A. na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił 1 537 mln PLN, z których 327 mln PLN stanowią umowy podpisane w I półroczu 2018 roku, których oczekiwane średnie marże są wyższe niż obecnie osiągane."

Czyli po pierwszym półroczu portfel zamówień pozyskanych w 2017 r. lub wcześniej wynosi około 1,2 mld zł. W raporcie rocznym 2017 jest informacja:

"W okresie 2017 roku spółki z Grupy Trakcja podpisały kontrakty budowlane o łącznej wartości 1 946 mln zł (z wyłączeniem wartości robót przypadających na konsorcjantów)."

Oraz w raporcie półrocznym 2017:

"W okresie I półrocza 2017 roku spółki z Grupy Trakcja podpisały kontrakty budowlane o łącznej wartości 1 138 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów)."

Co daje 1138 mln w I półroczu i 808 mln w II półroczu 2017. W obliczu wspomnanego wcześniej 1,2 mld zł dla kontraktów sprzed 2018 r., wydaje się, że największa część obecnego portfela to kontrakty z II połowy 2017r. (wg daty podpisania), więc rentowność bieżącego portfela może być lepsza niż to co widzieliśmy w I i II kwartale.
Edytowany: 30 sierpnia 2018 23:16

krewa
krewa PREMIUM
436
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 8 131
Wysłane: 2 września 2018 10:36:10 przy kursie: 3,72 zł
TRAKCJA - analiza techniczna na życzenie

Z lekkim poślizgiem wrzucam analizę.


W poprzedniej analizie technicznej waloru sygnalizowałem obecność oporu na poziomie 4,73 zł i uzależniałem dalszy ciąg odreagowania od zachowania kursu akcji względem tego oporu. Jak widać, kupującym udało się go naruszyć, ale zamknięcie wypadło poniżej tego pułapu cenowego, co poskutkowało odejściem na niższe poziomy cenowe.
Obecnie mamy do czynienia z odreagowaniem letniej zwyżki. Trwa konsolidacja w strefie, ograniczonej od góry oporem 3,90-3,98 zł a od dołu wsparciem na 3,55 zł. Kierunek wybicia z tej strefy zagęszczenia cen zadecyduje o średnioterminowych perspektywach waloru.
Wskaźniki techniczne zachowują się w sposób typowy dla korekty i na chwilę obecną nie generują niepokojących sygnałów - RSI znajduje się powyżej 40, linia MACD nad poziomem równowagi. Jedyne co niepokoi, to niezgolność notowań do wzniesienia się powyżej średnioterminowej wykładniczej - próba pokonania EMA50 skutkuje powstawaniem knotów świec.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 2 września 2018 10:38

limakslimak
1
Dołączył: 2018-03-28
Wpisów: 26
Wysłane: 5 września 2018 17:53:29 przy kursie: 3,29 zł
Czy Pana zdaniem Panie Krewa, dzisiejsze lądowanie na poziomie 3,29 jest ostatecznym potwierdzeniem zmiany kursu na południowy? Zawsze przy takich sesjach w których spółka spada o 10 procent, bez towarzyszących temu spadkowi negatywnych komunikatów powstaje pytanie czy ktoś nie wiem czegoś czego nie wiem szeroki rynek.

Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 17 września 2018 07:04:59 przy kursie: 2,95 zł
Dramatu na torach ciąg dalszy – omówienie wyników i sytuacji finansowej po 2 kw. 2018 r.

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W drugim kwartale 2018 roku GK Trakcja kontynuowała regres wynikowy z wcześniejszego okresu sprawozdawczego na całej długości rachunku zysków i strat, choć tym razem już bez strat. W obszarze działalności podstawowej Grupa odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży o 7%, lecz przy zbliżonym lub nieco mniejszym tempie spadku kosztów własnych oraz łącznych kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu zyski na poziomie wyniku brutto oraz netto na sprzedaży okazały się r/r dużo niższe – odpowiednio o 25% i 51% (marża brutto na sprzedaży wyniosła 5,05 wobec 6,31% przed rokiem). Dalsze poziomy wynikowe to pogłębienie regresu zysków – na działalności operacyjnej o 54% (sporo niższe r/r przychody netto z działalności pozostałej – 0,4 wobec 1,6 mln zł), w przypadku wyniku brutto o 71% (zbliżony r/r poziom kosztów finansowych netto – 2,9 mln zł), a na poziomie wyniku netto o 74% (wyższa r/r efektywna stopa podatkowa), w tym o 76% dla akcjonariuszy.

Jednocześnie, za sprawą tragicznego 1 kw., wyniki Grupy za całe 6m prezentują się r/r znacznie gorzej. Mimo wyższych o 8% przychodów zysk brutto na sprzedaży okazał się niższy o 63%, a w przypadku kolejnych poziomów wynikowych wykazano wielomilionowe straty wobec zysków przed rokiem.

Opisaną wyżej sytuację zobrazowano od strony wartościowej na wykresie poniżej [jednostka – tys. zł].


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia rachunku segmentowego TRK (wykresy poniżej, jednostka – tys. zł oraz %) nadal można stwierdzić negatywny wpływ na wyniki w obu głównych obszarach działalności, przy czym na rynkach krajów bałtyckich spadki wyniku brutto na sprzedaży i marży są mniejsze, przy spadających dodatkowo przychodach, aniżeli na rynku krajowym, gdzie przychody rosną.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Przyczyny nakreślonej wyżej sytuacji Grupy są cały czas takie same. Z jednej strony negatywne uwarunkowania prowadzenia działalności w sektorze budowlano-montażowym, w tym zwłaszcza wzrost cen materiałów, usług podwykonawczych i wynagrodzeń pracowników, które z całą mocą oddziałują na niskomarżowe kontrakty podpisywane w okresie słabszej koniunktury, a z drugiej dodatkowe koszty związane z dywersyfikacją działalności na rynku energetyki zawodowej, przygotowaniem działalności na rynkach zagranicznych oraz planami powrotu na rynek miejski (trakcje tramwajowe).

Pod względem tendencji wynikowych i efektywnościowych TRK w szerszej perspektywie czasowej (wykresy poniżej; ujęcie narastające za 12m; jednostka – tys. zł oraz %) mamy do czynienia z kontynuacją regresu zarówno w odniesieniu do wielkości wynikowych jak i odpowiadających im wskaźników rentowności. Od ujemnych obszarów wartości dzieli już Grupę naprawdę niewiele.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ostatnie okresy sprawozdawcze wskazują zarazem na postępującą odbudowę portfela zamówień – na koniec czerwca 2018 r. przekroczył on nieznacznie 2 mld zł wobec 1,8 mld zł rok wcześniej. Trudno jednakże póki co oceniać to pozytywnie dla Grupy, gdyż od dłuższego czasu ma ona problem z marżowością realizowanych kontraktów, a wobec dużej bieżącej konkurencyjności rynku zachodzi obawa, że również ostatnio podpisywane kontrakty mogą w przyszłości okazać się problematyczne z punktu widzenia wynikowego. Jak na razie na bieżącą rentowność Grupy bardziej wpływają kontrakty z przeszłości (wykres poniżej, jednostki – tys. zł oraz %), a co do przełożenia na wyniki ostatnio podpisywanych kontraktów powinniśmy dostać odpowiedź w kolejnych okresach sprawozdawczych.


kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych TRK w 2 kw. 2018 r. (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł) należy odnotować r/r wyraźne zmniejszenie odpływu środków na poziomie salda ogólnego (-9,3 wobec -66,9 mln zł), co w decydującym stopniu było wynikiem zmniejszenia r/r odpływu środków w obszarze operacyjnym (-37,6 wobec -55,6 mln zł, jednakże przy niższym poziomie nadwyżki finansowej netto – 7,7 wobec 14,1 mln zł) oraz wpływów netto wobec wydatków przed rokiem w obszarze finansowym (39,2 wobec -7,5 mln zł; efekt wzrostu zadłużenia oprocentowanego). W obszarze inwestycyjnym Grupa odnotowała natomiast r/r wzrost wydatków netto, w tym głównie na środki trwałe i wartości niematerialne (-11 wobec -3,7 mln zł).

Tym samym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł), w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego, mamy pewną poprawę w zakresie ogólnego salda gotówkowego oraz salda operacyjnego, przy czym nadal w obszarze wartości ujemnych. Jednocześnie poprawa ta to w głównej mierze efekt zmniejszenia zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto oraz wzrost zadłużenia oprocentowanego. Warto przy tym odnotować, że Grupa kontynuuje systematyczny spadek zdolności w zakresie generowanej dodatniej nadwyżki finansowej netto. Jednocześnie postępuje wzrost zadłużenia oprocentowanego, które, w obliczu problemów w obszarze operacyjnym, stanowi podstawę finansowania inwestycji rzeczowych Grupy.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Z punktu widzenia bilansu TRK w ostatnim okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost sumy bilansowej o 12%, który po stronie aktywów wiązał się ze zwiększeniem wartości aktywów trwałych o 3% (głównie w zakresie środków trwałych) i aktywów obrotowych o 23% (głównie należności i zapasów), a po stronie pasywów ze wzrostem kapitału własnego o 1% i zobowiązań ogółem o 26% (zobowiązania krótkoterminowe zwiększyły się o 20%, a długoterminowe o 49%; dług oprocentowany wzrósł przy tym o 27% i na koniec okresu stanowił 31% zobowiązań ogółem).

Przedstawione wyżej zmiany nie wpłynęły istotnie na strukturę kapitałowo-majątkową Grupy, która mimo wszystko w ujęciu ogólnym nadal jeszcze prezentuje się korzystnie – lekko nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi, w tym niemal w pełni własnymi. Jednocześnie jednak nadal słabo prezentuje się struktura kapitału obrotowego netto, gdzie utrzymuje się deficyt względem bieżących potrzeb w tym zakresie. Szczegółową strukturę bilansu Grupy wraz z jej zmianami w czasie przedstawiono na wykresach poniżej (aktywa po lewej, pasywa po prawej; jednostka – tys. zł)


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o ocenę sytuacji finansowej Grupy Trakcja, to po raporcie za 2 kw. 2018 r. widzimy utrzymanie serwisowego ratingu bazującego na modelu Altamana na poziomie BB (a więc sytuacja niepewna). Jednocześnie z punktu widzenia większości wskaźników płynności i zadłużenia sytuacja generalnie jest pod kontrolą i nie odbiega znacząco od tej z poprzednich okresów sprawozdawczych. Wyjątek w tym względzie stanowią relacje dotyczące zdolności do obsługi zadłużenia, które mocno odczuły znaczne pogorszenie w ostatnim czasie różnych kategorii wynikowych.

Szczegóły dotyczące poszczególnych wskaźników znajdują się pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/trakcja,...

Ocena sytuacji rynkowej
Na moment analizy serwisowe automaty dają mocno rozstrzelone wskazania wyceny akcji GK Trakcja na GPW. Metody majątkowe i mnożnikowe oparte na niedochodowych kategoriach ekonomicznych pokazują w większości wielokrotnie wyższe poziomy aniżeli bieżąca cena rynkowa. Z kolei metody dochodowe (a właściwie renta wieczysta) oraz mnożnikowe oparte na kategoriach wynikowych wskazują jeszcze na potencjał spadkowy. Biorąc pod uwagę obciążające nadal wyniki Grupy nierentowne kontrakty sprzed lat, obecne trudne uwarunkowania rynkowe oraz niepewność co do ostatnio podpisywanych kontraktów bardziej wiarygodnie na dziś prezentują się niższe wyceny oparte na kategoriach dochodowych.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/trakcja,... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/trakcja,...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

ozzy2107
0
Dołączył: 2017-09-14
Wpisów: 7
Wysłane: 27 września 2018 13:29:44 przy kursie: 3,49 zł
Poproszę o analizę. Wydaje się, że kurs znajduje się w zwrotnym punkcie.


krewa
krewa PREMIUM
436
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 8 131
Wysłane: 27 września 2018 14:41:55 przy kursie: 3,49 zł
TRAKCJA - analiza techniczna na życzenie


Ponieważ właśnie siedziałem nad wykresem Trakcji, to wrzucam analizę techniczną poza kolejnością, w trakcie sesji.
Popyt nie złożył broni, pomimo utraty wsparcia na poziomie 3,43 zł. Gracze powstrzymali spadki na kolejnym wsparciu, zaznaczonym na wykresie zielonym cieniem i po kilkutygodniowej konsolidacji zainicjowali kontrę. Wybicie ze strefy zagęszczenia cen jest wiarygodne, potwierdzone skokowym wzrostem wolumenu. Teraz kluczowym jest zachowanie kursu akcji względem strefy oporu 3,77-3,81 zł. Wybicie pozwoliłoby na konfrontację z sierpniowym szczytem i, w przypadku pokonania, na kontynuację wzrostów do poziomu 5,40 zł.
Teoretycznie w trakcie sesji kurs znalazł się powyżej chmury Ichimoku, ale mając w pamięci sierpniowe nieudane wybicie, lepiej zaczekać na wynik potyczki z nieco wyżej uplasowaną strefą oporu.
Linia MACD jest blisko przecięcia poziomu równowagi od dołu, co byłoby dodatkowym pozytywnym sygnałem. Na RSI obowiązuje zalecenie kupna i oscylator ma jeszcze sporo miejsca na zwyżkę. Martwi jedynie przebieg linii kierunkowych wskaźnika ADX, które zdają się nie zauważać zrywu kupujących.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 27 września 2018 14:50

limakslimak
1
Dołączył: 2018-03-28
Wpisów: 26
Wysłane: 30 października 2018 15:33:01 przy kursie: 2,93 zł
Czy może mi ktoś wytłumaczyć rozbieżności w wycenie środków trwałych z ostatniego raportu półrocznego, a ostatnim komunikatem spółki? Dane za okres do 30.06.2018 wyrażone w tys. złotych.

Środki trwałe, w tym: 257 055
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 22 425
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 18 697
- urządzenia techniczne i maszyny 131 166
- środki transportu 72 338
- inne środki trwałe 12 429
Środki trwałe w budowie 29 905
Razem 286 960

Wynika z tego ,że wartość gruntów w posiadaniu spółki to około 22,5 milionów złotych. A ostatni komunikat mówi ,że spółka ze sprzedaży gruntów chce pozyskać ponad 100 milinów złotych.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 654
Wysłane: 30 października 2018 22:09:24 przy kursie: 2,93 zł
Parę rzeczy:
1. Na nieruchomości przy Lotniczej są budynki - teoretycznie moga coś być warte, choć zupełnie nie koniecznie. Tak czy owak należałoby dodać pozycję pod tą którą zakreśliłeś.
2. Grunty mogą być także w nieruchomościach inwestycyjnych - to kolejne 20 mln zł
3. Najważniejsza sprawa. Rzeczowe aktywa trwałe trzyma się w koszcie historycznym. Jeśli to było kupione 15 lat temu to na bilansie wisi w cenie sprzed 15 lat, no chyba że spółka przeszła pierwszy raz na MSRy w tym czasie to może być w innej wartości.

underground
0
Dołączył: 2012-04-25
Wpisów: 347
Wysłane: 22 listopada 2018 18:29:54 przy kursie: 3,30 zł
Proszę o analizę techniczną.

krewa
krewa PREMIUM
436
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 8 131
Wysłane: 28 listopada 2018 19:03:04 przy kursie: 3,36 zł
TRAKCJA - analiza techniczna na życzenie


Niestety, ale od chwili opublikowania poprzedniej analiz technicznej nie doszło do żadnych rozstrzygających zmian. Kurs akcji nadal znajduje się w trendzie bocznym i dalsze jego losy zależą od zachowania względem zaznaczonej na czerwono strefy oporu.
Linia wskaźnika ADX zaczęła zwyżkować ze strefy niskich wartości, co zazwyczaj sygnalizuje początek istotniejszego ruchu cen, ale nie poszła za tym kierunkowa DI+. W związku z powyższym nie można bezkrytycznie polegać tylko na linii wskaźnika i warto zaczekać na wynik konfrontacji z oporem.
Niepokoi też przebieg linii wskaźnika AD, który w ostatnich tygodniach kreśli delikatna, acz zauważalną dywergencję z wykresem cenowym. Oznacza to, że nie widać napływu kapitału na walor a zwyżka jest wykorzystywana do zamykania pozycji.
Poziomy docelowe oraz wsparcie pozostają bez zmian.

kliknij, aby powiększyćPowyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

underground
0
Dołączył: 2012-04-25
Wpisów: 347
Wysłane: 29 listopada 2018 09:02:14 przy kursie: 3,42 zł
Faktycznie idzie dość opornie w górę. Trochę ta projekcja różni się od mojej. Mnie wydaje się, że mamy dość fajnie ukształtowany diament, który dodatkowo potwierdzony jest dość fajnie rozłożonym obrotem. Wydaje mi się także, że przedwczoraj nastąpiło przebicie dwuletniej linii trendu spadkowego. Dodatkowo jak się przeanalizuje wszystkie podejścia w górę to miały one dużo wyższe obroty niż późniejsze zejścia w dół. Obecny ruch też odbywa się na sporym obrocie. Oczywiście zgadzam się, że ta strefa 3,6-3,7 jest istotna, ale chyba powyższe rzeczy mogą powoli przemawiać za odwrócenie trendu.

underground
0
Dołączył: 2012-04-25
Wpisów: 347
Wysłane: 3 grudnia 2018 19:19:58 przy kursie: 3,70 zł
I mamy z jednej strony spore obroty na 2 ostatnich sesjach oraz podejście pod zakreślona linie. Sytuacja jest bardzo ciekawa.

krewa
krewa PREMIUM
436
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 8 131
Wysłane: 11 grudnia 2018 11:56:11 przy kursie: 3,85 zł
Powoli, jak żółw ociężale ruszyła maszyna po szynach ospale. Wolumen na chwilę obecną nie wykracza poza średnią z ostatnich 20 sesji, zobaczymy jak zamknie się świeca


kliknij, aby powiększyć

olgaorzech
olgaorzech PREMIUM
1
Dołączył: 2018-04-10
Wpisów: 71
Wysłane: 12 grudnia 2018 15:43:49 przy kursie: 4,01 zł
cześć Krewa.
Chciałabym zapytać o opór w rejonie 4.60 - 4.80? Nic o nim nie wspominasz :(. pozdrawiam Olga

Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 12 grudnia 2018 20:41:06 przy kursie: 4,01 zł
Ruszyła ze stacji lokomotywa? – omówienie wyników i sytuacji finansowej po 3 kw. 2018 r.

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Mimo niewiele niższego r/r zysku netto trzeci kwartał 2018 roku okazał się całkiem udany dla GK Trakcja pod względem zmian na poszczególnych poziomach wynikowych rachunku zysków i strat. W obszarze działalności podstawowej Grupa odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 26 proc., zysku brutto na sprzedaży o 24 proc. (nadal wyższe tempo wzrostu cechowało koszt własny sprzedaży co przełożyło się zarazem na nieco niższą r/r marżę brutto – 5,2 wobec 5,27 proc.) oraz zysku netto na sprzedaży o 49 proc. (łączne koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosły o 10 proc., a więc w znacznie mniejszej skali aniżeli przychody i wynik brutto). Gorzej sytuacja wyglądała jeśli chodzi o obszar pozostałej działalności operacyjnej (0,42 mln zł kosztów netto wobec 0,35 mln zł przychodów netto przed rokiem) oraz działalności finansowej (1,79 mln zł kosztów netto wobec 0,33 mln zł przychodów netto przed rokiem), co przełożyło się na ograniczenie poprawy r/r do 37 proc. na poziomie wyniku operacyjnego oraz do 10 proc. na poziomie wyniku brutto. Jak natomiast zauważono na wstępie tego akapitu na poziomie wyniku netto Grupa odnotowała nieznaczny regres rzędu 1 proc. (efekt wyższej r/r efektywnej stopy podatkowej – 22 wobec 14 proc.).

Warto przy tym odnotować, że swoimi dokonaniami wynikowymi w trzecim kwartale Grupa znacznie przebiła konsensus rynkowy. Na poziomie przychodów o 18 proc., a w przypadku zysku operacyjnego i zysku netto odpowiednio o 88 i 129 proc.

Tym samym, Grupie udało się choć częściowo zrehabilitować za słabe wyniki w pierwszym półroczu 2018 r. Nie zmienia to jednak faktu, że jej dokonania za całe 9m nadal prezentują się kiepsko w ujęciu r/r (choć już trochę mniej kiepsko w porównaniu z sytuacją po 6m). Mimo wyższych o 16 proc. przychodów na zysk brutto na sprzedaży okazał się niższy o 26 proc., a w przypadku kolejnych poziomów wynikowych mamy straty wobec zysków przed rokiem.

Opisaną wyżej sytuację zobrazowano od strony wartościowej na wykresach poniżej [jednostka – tys. zł oraz %].


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia rachunku segmentowego Trakcji (wykresy poniżej, jednostka – tys. zł oraz %) w okresie 3kw można stwierdzić pierwsze sygnały zmiany na lepsze – w głównym obszarze działalności, dot. krajowego budownictwa cywilnego, Grupa odnotowała znaczny wzrost przychodów, przy jednoczesnej poprawie wyniku i marży brutto. Całościowe pogorszenie jest natomiast kontynuowane w drugim z podstawowych obszarów, czyli budownictwie, inżynierii i umowach koncesyjnych w krajach bałtyckich. W skali całych 9m na poziomie wyniku brutto w obu segmentach mamy straty wobec zysków przed rokiem oraz pogorszenie marż.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Wsparciem dla całościowych wyników Grupy w rozpatrywanym okresie kwartalnym były również jej dokonania na innych polach działalności operacyjnej (jeśli nic się nie zmieniło od raportu rocznego to głównie w zakresie deweloperki), gdzie wykazano blisko 31 mln zł przychodów wobec 1,5 mln zł przed rokiem oraz 1,22 mln zł zysku brutto wobec 0,21 mln zł straty przed rokiem.

Wygląda na to, że najgorsze pod względem wzrostu kosztów działalności Grupa ma za sobą i teraz może myśleć o odbudowie marż, które uległy tak znacznej erozji. Niestety w raportach okresowych Emitent nie podaje szczegółowego rachunku rodzajowego kosztów, więc na bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie trzeba poczekać do raportu rocznego.

Pod względem tendencji wynikowych i efektywnościowych Trakcji w szerszej perspektywie czasowej (wykresy poniżej; ujęcie narastające za 12m; jednostka – tys. zł oraz %) mamy do czynienia z próbą odwrócenia niekorzystnego ostatnio obrazu sytuacji. Za sprawą stopniowego wchodzenia w realizację rekordowego portfela zamówień zbudowanego w ostatnich kwartałach, przychody Grupy ponownie zaczynają rosnąć, lecz przy niewielkich zmianach w zakresie rentowności nie ma to na razie znaczącego przełożenia na wyniki. Kolejny kwartał da odpowiedź, czy obecna poprawa to początek trwalszej odbudowy wyników i rentowności, czy też jedynie krótki przerywnik (podobnie do 4 kw. 2017 r.).


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


W kontekście przyszłych okresów sprawozdawczych Trakcji należy odnotować, że zbudowała ona rekordowy portfel zamówień (celował w tym zwłaszcza rozpatrywany okres sprawozdawczy, w którym wartość portfela zwiększyła się kw/kw o blisko 50 proc. do 2,9 mld zł). Widać również, że wchodzenie w realizację zleceń pozyskiwanych w ostatnich okresach sprawozdawczych przekłada się generalnie pozytywnie na marżę brutto na sprzedaży i marżę netto (przejście z tendencji spadkowej na stabilizację), co przy utrzymaniu takiej tendencji daje nadzieję na odbudowę wyników (wykres poniżej, jednostki – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć


Jednocześnie Zarząd poinformował, że z racji zgromadzenia tak znaczącego portfela Grupa podchodzi już selektywnie do bieżących przetargów.

Z punktu widzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych Trakcji w 3 kw. 2018 r. (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł) należy odnotować wyraźne zwiększenie r/r dopływu środków na poziomie salda ogólnego (12,8 wobec 6 mln zł), co jednakże w decydującym stopniu było efektem znacznych wpływów wobec wydatków netto przed rokiem w obszarze finansowym (28,8 wobec -27 mln zł). W obszarze operacyjnym Grupa odnotowała odpływ środków wobec znacznego dopływu przed rokiem (-9,2 wobec 37,3 mln zł; nadwyżka finansowa netto wyniosła 15,2 wobec 14, 9 mln zł, lecz jednocześnie kapitał obrotowy pochłonął 24,4 mln zł, podczas gdy przed rokiem oddał 22,4 mln zł), a w obszarze inwestycyjnym wyższe wydatki netto, w tym głównie na środki trwałe i wartości niematerialne (-6,9 wobec -4,3 mln zł).

Tym samym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł), w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego, mamy dalszą poprawę w zakresie ogólnego salda gotówkowego, przy czym nadal w obszarze wartości ujemnych. Jednocześnie struktura przepływów pozostawia trochę do życzenia. O dopływach środków decyduje głównie obszar finansowy (zaciągany dług oprocentowany), a gotówkę pochłania póki co w znacznym zakresie kapitał obrotowy (zapasy, należności, kontrakty budowlane i zaliczki na nie). Nadwyżka finansowa netto i wydatki inwestycyjne mają względem wymienionych wyżej dwóch kategorii przepływów dużo mniejszy wpływ na ogólną sytuację.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Z punktu widzenia bilansu Grupy Trakcja w ostatnim okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost sumy bilansowej o 9 proc., który po stronie aktywów wiązał się ze zwiększeniem wartości aktywów trwałych o 1 proc. (głównie w zakresie środków trwałych) i aktywów obrotowych o 17 proc. (głównie należności i środków pieniężnych), a po stronie pasywów ze wzrostem kapitału własnego o 1 proc. i zobowiązań ogółem o 17 proc. (zobowiązania krótkoterminowe zwiększyły się o 20 proc., a długoterminowe o 4 proc.; dług oprocentowany wzrósł przy tym o 15 proc. i na koniec okresu stanowił nadal 31 proc. zobowiązań ogółem).

Przedstawione wyżej zmiany nie wpłynęły istotnie na strukturę kapitałowo-majątkową Grupy, która w ujęciu ogólnym prezentuje się korzystnie – lekko nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi, w tym niemal w pełni własnymi. Jednocześnie jednak nadal słabo prezentuje się struktura kapitału obrotowego netto, gdzie utrzymuje się deficyt względem bieżących potrzeb w tym zakresie. Szczegółową strukturę bilansu Grupy wraz z jej zmianami w czasie przedstawiono na wykresach poniżej (aktywa po lewej, pasywa po prawej; jednostka – tys. zł)


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o ocenę sytuacji finansowej Grupy Trakcja, to po raporcie za 3 kw. 2018 r. widzimy nieznaczne osłabienie serwisowego ratingu bazującego na modelu Altmana (spadek z poziomu BB na BB-, czyli sytuacja niepewna). Jednocześnie z punktu widzenia większości wskaźników płynności i zadłużenia sytuacja generalnie pozostaje pod kontrolą i nie odbiega znacząco od tej z poprzednich okresów sprawozdawczych. Wyjątek w tym względzie stanowi napomknięty już wcześniej obszar kapitału obrotowego oraz relacje dotyczące zdolności do obsługi zadłużenia, które mocno odczuły ostatnio jednoczesne pogorszenie różnych kategorii wynikowych i wzrost wartości długu netto.

Szczegóły dotyczące poszczególnych wskaźników znajdują się pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/trakcja,...

Ocena sytuacji rynkowej
Na moment analizy sytuacja w zakresie serwisowych automatów nie uległa specjalnie zmianie od omówienia poprzedniego raportu okresowego Grupy Trakcja. Nadal mamy tu mocno rozstrzelone wskazania wyceny – metody majątkowe i mnożnikowe oparte na niedochodowych kategoriach ekonomicznych pokazują w większości wielokrotnie wyższe poziomy aniżeli bieżąca cena rynkowa, a metody dochodowe (a właściwie renta wieczysta) oraz mnożnikowe oparte na kategoriach wynikowych wskazują na potencjał spadkowy. Biorąc jednakże pod uwagę zmiany w obszarze wyników i rentowności działalności podstawowej Grupy, jakie zaszły w 3 kw. b.r., są szanse na pozytywny rozwój wypadków również w kolejnych okresach sprawozdawczych, co powinno poprawić wyceny oparte na kategoriach dochodowych.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/trakcja,... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/trakcja,...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przynajmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 7 maja 2019 19:11

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,055 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +167,66% +33 531,13 zł 53 531,13 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło