pixelg
ATM - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3

ATM [ATM]

AKTUALNY KURS: 12,10 zł (-3,20%) 01-07-2020 13:17
Enediel
0
Dołączył: 2010-02-02
Wpisów: 17
Wysłane: 28 października 2010 22:32:39 przy kursie: 9,09 zł
Hmm jak myślicie, czy tym razem najnudniejsza spółka na gpw wybije w końcu w górę? Czy ktoś w ogóle ma te akcje? Na wykresie prawie roczna flaga - to chyba powinno się znaleźć w jakimś podręczniku do AT?

goRz
0
Dołączył: 2010-11-08
Wpisów: 41
Wysłane: 23 listopada 2010 21:13:36 przy kursie: 9,78 zł
www.pb.pl/a/2010/11/23/Ranking...

i co Wy na to ? szansa na ruch w górę ? Przy obecnej Koreansko-Irlandzkiej korekcie ?

ami
0
Dołączył: 2010-01-15
Wpisów: 197
Wysłane: 7 stycznia 2011 23:14:13 przy kursie: 11,69 zł
Spółka wybiła gigantycznego ORGR-a a tu cisza Dancing
Panic sale?!! Buy! Buy! Buy!


ami
0
Dołączył: 2010-01-15
Wpisów: 197
Wysłane: 8 stycznia 2011 12:13:35 przy kursie: 11,69 zł

Jaki zasięg? Angel

kliknij, aby powiększyć

Panic sale?!! Buy! Buy! Buy!

Enediel
0
Dołączył: 2010-02-02
Wpisów: 17
Wysłane: 20 stycznia 2011 17:36:01 przy kursie: 12,36 zł
Cisza, bo i mało kto tu zagląda, a szkoda. Tutaj z kursem dzieje się cokolwiek tylko wtedy, gdy grubaski wkroczą do akcji, tak jak np. wczoraj i dziś... rysują nam przy tym ładny wykres, prawie jak z podręcznika. Ja tam się cieszę, miałem rację wcześniej - wystarczyło trochę cierpliwości i spółka wybiła ładnie w górę. Ostatnia leciutka korekta też już chyba zakończona, opór przebity i teraz trwa jazda w górę pod kolejne rekordowe wyniki. Zasięgu na razie nie szacuję. Zobaczymy.

ImreKiss
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-12-20
Wpisów: 2
Wysłane: 21 stycznia 2011 14:55:19 przy kursie: 12,41 zł
Gdyby jeszcze się im udało wygrać ten gigantyczny przetarg Ogólnokrajowy Cyfrowy System Łączności Radiowej (0,5mld)...

Szanse są spore.

Enediel
0
Dołączył: 2010-02-02
Wpisów: 17
Wysłane: 22 stycznia 2011 11:40:46 przy kursie: 12,41 zł
Powiem tak: jeśli kurs w najbliższym czasie wzrośnie o XX% to niedługo później wygrają ten przetarg ;]

ImreKiss
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-12-20
Wpisów: 2
Wysłane: 22 stycznia 2011 12:05:55 przy kursie: 12,41 zł
No kurs już o paru ładnych tygodni wzrasta z 9 zł do 12 więc szanse na wygranie przetargu jakby się robią coraz większe :)

Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 719
Wysłane: 27 lutego 2011 19:43:13 przy kursie: 12,70 zł
Omówienie wyników ATM za 4 kwartał 2010 roku oraz jej sytuacji finansowej i rynkowej

Na początek kilka słów o działalności spółki
Grupa Kapitałowa ATM S.A. prowadzi działalność w trzech obszarach: telekomunikacji, integracji systemów teleinformatycznych oraz płatnościach mobilnych. Zdecydowaną większość przychodów (blisko 75%) spółka uzyskuje z działalności integracyjnej, w ramach której oferuje autorskie rozwiązania dla różnych sektorów gospodarki w oparciu o własne oprogramowanie. W drugiej kolejności o przychodach spółki decyduje działalność telekomunikacyjna (około 25%), która jest świadczona pod marką ATMAN. Zdecydowanie najmniejszy wpływ na przychody grupy (mniej niż 1%) ma rozwijana dopiero w ostatnich latach działalność w zakresie płatności mobilnych (system mPay). Należy zauważyć, że spółka zachowuje ciągłość w obszarze działalności innowacyjnej przeznaczając na nią co roku spore kwoty oraz wprowadzając na rynek nowe rozwiązania. Dodatkowo posiada spory potencjał technologiczny wyrażający się wieloma umowami partnerskimi ze światowymi potentatami branży informatycznej takimi jak m.in.: Microsoft (złoty stopień partnerstwa), Oracle, Dell, HP, Sun Microsystems, EMC czy Cisco.

Zmiany z zakresie wyników finansowych
W 2010 roku spółka odnotowała wzrost przychodów i marż ze sprzedaży (przychody minus koszty własne zmienne) we wszystkich trzech obszarach działalności. W przypadku telekomunikacji były to wzrosty o odpowiednio 29% (przychody) i 23% (marża na sprzedaży), dla działalności integracyjnej 63% i 23%, a w obszarze usług płatności mobilnych 155% i 330%. Zagłębiając się dalej w sprawozdanie z całkowitych dochodów GK ATM można zauważyć, że w 4 kwartale 2010 roku w relacji do tego samego okresu roku poprzedniego wzrosły koszty ogólnego zarządu o nieco ponad 3 mln zł (z ok. 16 do ok. 19mln zł) – w ujęciu rocznym wzrost ten był mniejszy i wyniósł nieco ponad 2 mln zł (z ok. 63 do ok. 65 mln zł). Koszty sprzedaży w spółce nie miały istotnego wpływu na kształtowanie się wyniku na sprzedaży – w ujęciu rocznym wyniosły 455 tys. zł przy 351 tys. zł rok wcześniej, a w ujęciu kwartalnym 264 tys. zł przy -1063 tys. zł rok wcześniej (minus prawdopodobnie ze względu na korektę zeszłorocznych sprawozdań). Podobnie pozostałe przychody i koszty operacyjne w małym stopniu wpłynęły na zniekształcenie zysku operacyjnego za 4 kwartał 2010 roku (przychody wzrosły z 424 tys. zł do 506 tys. zł, a koszty pozostały bez zmian na poziomie ok. 1,8 mln zł). Nieco gorzej pod tym względem prezentuje się sytuacja w ujęciu rocznym gdzie przychody spadły z 2,3 do 2,1 mln zł, a koszty wzrosły z 2,3 do 3,3 mln zł. Niemniej jednak nie zmienia to faktu, że wynik na poziomie operacyjnym GK ATM w analizowanym okresie istotnie się poprawił (w ujęciu kwartalnym z 5,9 do 10,4 mln zł, a w ujęciu rocznym z 16,9 do 33,5 mln zł). W finansowej części sprawozdania z całkowitych dochodów widać istotne obciążenie spółki kosztami finansowymi, które wykazują spory wzrost w stosunku do roku 2009 (w ujęciu kwartalnym o ponad 100% z 1,5 do 3,8 mln zł, a w ujęciu rocznym o blisko 100% z 9,3 do 17,6 mln zł). Przychody finansowe spółki również wykazują tendencję rosnącą, ale stanowią znacznie mniejsze kwoty aniżeli koszty (w ujęciu rocznym przychody finansowe wzrosły z 2,1 do 9,1 mln zł, a w ujęciu kwartalnym z -151 tys. zł do 1,1 mln zł). Mimo niekorzystnego układu przychodów i kosztów w zakresie pozostałej działalności operacyjnej oraz działalności finansowej GK ATM uzyskała jednak zarówno w 4 kwartale jak i w całym 2010 roku znacznie wyższy wynik finansowy na poziomie netto aniżeli w rok wcześniej. Tak więc w okresie od 1 października do 31 grudnia GK ATM utrzymała pozytywne tendencje w zakresie wyników finansowych, jakie miały miejsce we wcześniejszych okresach sprawozdawczych w 2010 roku. W ujęciu kwartalnym (4q2010/4q2009) tempo wzrostu głównych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów wyniosło rok do roku kolejno: przychody netto ze sprzedaży (Ps) – 93%; zysk brutto na sprzedaży (Zbs) – 41%; zysk na sprzedaży (Zs) – 60%; zysk operacyjny (Zo) – 76%; zysk netto (Zn) – 42%. Podobne tendencje wystąpiły również w przypadku ujęcia rocznego (2010/2009), gdzie tempa wzrostu wyniosły kolejno: Ps – 40%, Zbs – 25%, Zs – 288%, Zo – 98%, Zn – 109%. Biorąc pod uwagę powyższe wartości należy również zauważyć, że jakkolwiek ich wymowa jest pozytywna to wskazują one jednocześnie na pewne oznaki pogorszenia rentowności spółki w zakresie podstawowej działalności – zarówno w ujęciu kwartalnym jak i rocznym tempo wzrostu przychodów jest wyższe aniżeli zysku brutto na sprzedaży, co oznacza że koszty własne sprzedaży (nie mylić z kosztami sprzedaży) GK ATM rosły w tempie szybszym aniżeli przychody.

Sytuacja finansowa
Biorąc pod uwagę zmiany jakie zaszły w badanym okresie w zakresie pozycji bilansowych GK ATM trudno uznać jej sytuację finansową jako bezpieczną, przy czym nie można jej również ocenić jakoś bardzo negatywnie. Spółka od wielu kwartałów cechuje się stosunkowo niskimi wskaźnikami płynności finansowej (około 1), co jest wynikiem znacznie poniżej średniej dla branży informatycznej (wartości ok. 2, przy optymalnym przedziale 1,2-2). Z drugiej jednak strony na tyle sprawnie zarządza składnikami majątku obrotowego i zobowiązaniami handlowymi, że jej cykl realizacji zleceń jest o blisko miesiąc krótszy niż w branży (89 dni wobec 113), a cykl konwersji gotówki przyjmuje wartości ujemne (-20 dni) co oznacza, że spółka wcześniej uzyskuje zapłatę za realizację zleceń aniżeli spłaca zobowiązania handlowe. W zakresie struktury pasywów GK ATM występuje równowaga między kapitałem własnym i obcym, przy czym w ramach kapitału obcego decydujący udział (75%) mają zobowiązania krótkoterminowe (głównie handlowe). Spółka ledwo ledwo dochowuje podstawowej zasady finansowej (majątek trwały powinien być finansowany kapitałem długoterminowym), a pod względem zadłużenia aktywów niebezpiecznie szybko zbliża się do granicy bezpieczeństwa (na koniec 2009 roku relacja zobowiązań do aktywów wynosiła 0,3 a na koniec 2010 roku już 0,49; granica bezpieczeństwa to przedział 0,57-0,63). Wszystkie wartości przywołanych wyżej wskaźników świadczą o bardzo agresywnej strategii finansowania spółki, jednakże utrzymanie takiej sytuacji w dłuższym terminie może stanowić spore ryzyko i przyhamować dalszy jej rozwój.
Pod względem rentowności spółka plasuje się mniej więcej na poziomie średniej dla branży informatycznej, natomiast bardzo korzystnie wypada pod względem przepływów operacyjnych, które od ponad dwóch lat co kwartał przyjmują wartości dodatnie, nierzadko pokrywając z nawiązką ujemne przepływy inwestycyjne i finansowe.

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/atm,wykr...

Inne informacje istotne z punktu widzenia oceny spółki
Z informacji, które mogą mieć wpływ na przyszłe wyniki spółki, a które podano w komentarzu do sprawozdania finansowego za 4 kwartał 2010, warto wspomnieć o dobrych zdaniem zarządu perspektywach dla usług telekomunikacyjnych świadczonych przez spółkę oraz znaczących umowach pozyskanych przez spółki integratorskie, które będą realizowane przez kilka kolejnych kwartałów, co zapewni stabilność przychodów i zysków.
Ponadto zarząd zdecydował o powrocie do polityki dywidendowej ogłoszonej w raporcie bieżącym 25/2006 i zawieszonej w okresie kryzysu finansowego. W związku z powyższym będzie on rekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy z zysku netto za 2010 rok w wysokości 0,23 zł na jedną akcję.


Wskaźniki rynkowe i wycena
Poprawiające się w ostatnich kwartałach wyniki finansowe GK ATM, oraz oczekiwania dalszej ich poprawy, sprawiły, że akcje spółki w ostatnim czasie dynamicznie zyskiwały na wartości osiągając poziom ponad 13zł (dla porównania na początku 2010 roku były one notowane po ok. 9 zł, a w dołku bessy (marzec 2009) będącej następstwem globalnego kryzysu finansowego po 2,6 zł). Mimo tego poszczególne wskaźniki rynkowe nadal wskazują na lekkie niedowartościowanie spółki względem branży w jakiej ona działa (wycena za pomocą metod mnożnikowych pozwala oszacować wartość jednej akcji ATM między 13,81 a 19,14 zł). Należy jednak zauważyć, że przy uwzględnieniu również majątkowych i mieszanych metody wyceny obecna cena akcji GK ATM na GPW w Warszawie (12,7 zł) jest bliska optymalnej.
Link do wskaźników rynkowych www.stockwatch.pl/gpw/atm,wykr... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/atm,wykr...

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

daniel23651
0
Dołączył: 2009-05-04
Wpisów: 250
Wysłane: 10 kwietnia 2011 21:17:45 przy kursie: 12,74 zł

kliknij, aby powiększyć

Zakres 9M interwał Dzienny. Obecnie kurs ATM porusza się w konsolidacji zbliżając się do wsparcia z cenna ok 12.12 zauważalna jest również dywergencja RSI, która może świadczyć o możliwości wybicia dołem z konsolidacji


Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 719
Wysłane: 16 maja 2011 18:30:25 przy kursie: 11,90 zł
Omówienie wyników GKATM za 1 kwartał 2011 roku oraz jej sytuacji finansowej i rynkowej

Zmiany z zakresie wyników finansowych i sprawozdania z przepływów pieniężnych
W okresie styczeń-marzec 2011 roku GKATM odnotowała kw/kw wzrost przychodów i zysku brutto na sprzedaży o odpowiednio 30 i 21%. Wartości te z jednej strony świadczą o poprawie sytuacji w zakresie podstawowej działalności Grupy, a z drugiej wskazują na spadek jej marży brutto na sprzedaży (koszty własne sprzedaży rosną w szybszym tempie niż przychody, co przekłada się na niższe tempo wzrostu zysku brutto na sprzedaży). Największy wpływ na wyniki Grupy w 1kw2011 miał segment integracji systemów informatycznych (ok. 69% przychodów), którego sprzedaż wzrosła kw/kw o ok. 40%, jednak obyło się to przy znaczącym spadku marży brutto (z 25 do 19%). W drugiej kolejności o wynikach Grupy decydował segment telekomunikacyjny (ok. 30% przychodów), który również kw/kw wygenerował wyższą sprzedaż (+31%) także przy jednoczesnym spadku marży brutto (z 57 do 52%). Najsłabsze wyniki Grupa uzyskała w segmencie płatności mobilnych, gdzie przychody spadły o 55% a marża brutto zmniejszyła się z 50 do 30%. Na szczęście dla wyników skonsolidowanych segment ten jest dopiero w fazie startowej i jego wpływ póki co jest znikomy. Warto również zauważyć, że za taki obraz sytuacji są przede wszystkim odpowiedzialne spółki zależne, gdyż jednostka dominująca Grupy uzyskała wzrost przychodów i zysku brutto przy jednoczesnej poprawie marży. Zagłębiając się dalej w rachunek zysków i strat GKATM można zauważyć, że w pierwszych trzech miesiącach 2011 roku nastąpił wzrost kw/kw kosztów administracyjnych (koszty sprzedaży i ogólnego zarządu) o ok. 3,5 mln zł tj. 25%. W efekcie tempo wzrostu wyniku na poziomie sprzedaży netto wyhamowało to ok. 9%. Niekorzystny obrót sytuacji wystąpił również w zakresie pozostałej działalności operacyjnej (przychody uległy kw/kw zmniejszeniu przy wzroście kosztów, a wynik na pozostałej działalności operacyjnej zamknął się wartością ujemną), co spowodowało, że na poziomie operacyjnym Grupa zanotowała nieco niższy zysk aniżeli przed rokiem (4,4 wobec 4,5 mln zł). Bardzo mocno in plus wpłynęła na zafałszowanie wyników końcowych działalność finansowa. W szczególności była to zasługa jednorazowego zdarzenia związanego ze sprzedażą udziałów w spółce inONE S.A., co z nawiązką wystarczyło na pokrycie znaczącego wzrostu kw/kw kosztów finansowych (z 1,7 do 4,3 mln zł) i poprawę wyników Grupy na poziomie brutto i netto. Ostatecznie wynik finansowy GKATM na poziomie netto wzrósł kw/kw o 112% (z 3,2 do 7 mln zł).

Tak więc, wyniki osiągnięte 1kw 2011 roku przez GKATM należy ocenić z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony widać, że podstawowa działalność Grupy rozwija się i rośnie, natomiast z drugiej zauważalne są problemy z utrzymaniem wysokich marż i zahamowaniem wzrostu kosztów ogólnego zarządu. Warto w tym miejscu zauważyć, że zarząd spółki zakłada w komentarzu do raportu stabilizację tych kosztów w kolejnych kwartałach, co powinno wpłynąć na zdecydowaną poprawę wyników na poziomie sprzedaży netto i dalszych. No cóż, pozostaje dopingować aby się udało. Patrząc się na wskaźniki rentowności oparte na wyniku netto pamiętać należy o jego zafałszowaniu w 1kw2011 przez sprzedaż udziałów w inONE. Gdyby nie to zdarzenie zysk netto byłby o 600 tys. zł niższy aniżeli przed rokiem.

Biorąc pod uwagę sprawozdanie z przepływów pieniężnych sytuacja GKATM prezentuje się jeszcze mniej korzystnie. Względem 1kw 2010 roku zdecydowanemu pogorszeniu uległa struktura sald (ujemne przepływy operacyjne i inwestycyjne przy dodatnich finansowych wobec dodatnich operacyjnych i ujemnych inwestycyjnych oraz finansowych przed rokiem), przepływy z samej działalności operacyjnej (-35 wobec +10mln zł przed rokiem, na co zasadniczy wpływ miały zmiany w zakresie zobowiązań handlowych rzędu -80 mln zł), a także przepływy ogółem (w ujęciu ogólnym nastąpił odpływ gotówki wobec jej wzrostu przed rokiem). W odniesieniu do zaistniałej sytuacji na plus odnotować należy, że GKATM nadal prowadzi aktywną politykę inwestycyjną, przekraczającą zdecydowanie poziom amortyzacji, i nie ma problemów z pozyskaniem finansowania.

Ocena sytuacji finansowej
Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego za 1 kw 2011 roku sytuacja finansowa GKATM przedstawia się bardzo przeciętnie:
- majątek obrotowy spółki na koniec marca 2011 roku nie wystarczał na pełną spłatę zobowiązań bieżących – bieżący likwidacyjny wskaźnik płynności wyniósł 0,98, a pomniejszony o zapasy wskaźnik szybki ukształtował się na poziomie 0,91;
- wskaźnik płynności dochodowej (cash flow operacyjny/zobowiązania krótkoterminowe) kontynuował tendencję spadkową z poprzednich kwartałów i obniżył się do niezbyt zadowalającego poziomu 0,21; oznacza to, że roczna gotówka wygenerowana z działalności operacyjnej pozwala spółce na spłatę tylko 21% zadłużenia krótkoterminowego;
- struktura finansowania majątku trwałego również nie jest całkiem zadowalająca (kapitały stałe nie w pełni finansują aktywa trwałe);
- kapitał obrotowy netto nieco poprawił się względem końca 2010 roku, przy czym nadal jest ujemny co nie jest zjawiskiem pozytywnym; za sytuację tą odpowiedzialna jest głównie jego składowa pieniężna, przyjmująca wartości ujemne rzędu 28 mln zł, za sprawą zmniejszenia środków pieniężnych z 40 do 8 mln zł przy jednoczesnym wzroście krótkoterminowego zadłużenia oprocentowanego z 14 do 36 mln zł;
- Grupa prezentuje się interesująco z punktu widzenia analizy cyklu konwersji gotówki, wyznaczającego jednocześnie zapotrzebowanie na kapitał obrotowy; cykl ten od dłuższego czasu z kwartału na kwartał przyjmuje coraz to większe wartości ujemne (obecnie -20 dni), co jest efektem większego wydłużania się okresu spłaty zobowiązań aniżeli cyklu operacyjnego; z jednej strony świadczyć to może o dobrych relacjach spółki z kontrahentami, którzy poprzez wydłużanie okresu spłaty zobowiązań ją kredytują, z drugiej jednak może oznaczać to początek jakiś większych problemów z płynnością finansową; sytuacja ta na pewno wymaga obserwacji;
- w strukturze pasywów kapitał własny nieznacznie powiększył przewagę nad kapitałem obcym (obecnie 55-45), w którym 74% stanowią zobowiązania krótkoterminowe;
- in plus, z punktu widzenia oceny sytuacji finansowej, należy odnotować, że w stosunku do końca 2010 roku zobowiązania Grupy uległy zmniejszeniu o 12%, przy czym odpowiada za to przede wszystkim spłata zobowiązań handlowych; zobowiązania oprocentowane, wpływające niekorzystnie na wyniki finansowe, uległy zwiększeniu o 141% i na koniec marca stanowiły 17% ogółu zobowiązań.

Reasumując można powiedzieć, że od strony zadłużenia i płynności GKATM prezentuje się trochę ryzykownie, czego wyrazem jest bardzo przeciętny rating w serwisie (BB).

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/atm,wykr...

Ocena sytuacji rynkowej
Na dzień dzisiejszy wskaźniki rynkowe oraz stosowane w serwisie automatyczne metody wyceny wskazują na przewartościowanie akcji GKATM na GPW w Warszawie. Niskimi wycenami na bazie majątku nie zawracałbym sobie głowy bo spółka zalicza się do branży informatycznej gdzie kluczowe zasoby mają charakter pozabilansowy (zasoby ludzkie i związane z nimi kompetencje), z kolei wyceny na bazie dochodów bazują na bieżących wynikach a te na kolana nie powalają, zwłaszcza w kontekście lekkiego zafałszowania transakcjami pozaoperacyjnymi.

Link do wskaźników rynkowych www.stockwatch.pl/gpw/atm,wykr... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/atm,wykr...

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

piotrsobien
0
Dołączył: 2017-11-21
Wpisów: 214
Wysłane: 29 czerwca 2018 13:57:06 przy kursie: 10,00 zł
Cytat:
89,4 mln zł dywidendy, 2,46 zł na akcję wypłaci ATM, jeden z największych operatorów centrów przetwarzania danych w Polsce – zdecydowało dziś zwyczajne walne zgromadzenie spółki.

Pakujemy. Whistle

piotrsobien
0
Dołączył: 2017-11-21
Wpisów: 214
Wysłane: 18 września 2018 17:55:29 przy kursie: 9,56 zł
Dziś kurs momentami rósł o ponad 70% względem wczorajszego zamknięcia. Wszystko po informacji, że do 27 września fundusz z grupy MCI odkupi od ATP FIZ AN nieco ponad 4,7 mln akcji po 11,18 zł oraz, że spółka kojarzona z MCI złoży zlecenie zakupu od ATP nieco ponad 4,5 mln walorów po takiej samej cenie.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,484 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +142,75% +28 550,15 zł 48 550,15 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d