pixelg
PCM - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4

PCM [PCM]

AKTUALNY KURS: 23,50 zł (+0,00%) 17-06-2019 15:29
sasky
sasky PREMIUM
17
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 590
Wysłane: 17 września 2018 19:58:33 przy kursie: 8,00 zł
Obligatariusze PCM warunkowo zrzekli się prawa żądania wcześniejszego wykupu obligacji.

Cytat:
Na mocy ww. uchwały Zgromadzenie Obligatariuszy postanowiło, że wystąpienie przypadków przekroczenia przez Emitenta Wskaźnika Zadłużenia Grupy Kapitałowej (Kapitały Własne) w Dacie Obliczenia przypadającej na dzień: (i) 30 września 2018 roku, (ii) 31 grudnia 2018 roku, (iii) 31 marca 2019 roku, (iv) 30 czerwca 2019 roku oraz (v) 30 września 2019 roku, nie będzie uprawniało Obligatariuszy do skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu na podstawie punktu 10.1.1 w związku z punktem 10.10.1 Warunków Emisji (w tym m.in. do żądania zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy celem podjęcia uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na skorzystanie przez Obligatariuszy z Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu, o której mowa w punkcie 10.1.1 w związku z punktem 10.10.1 Warunków Emisji), pod warunkiem, że Wskaźnik Zadłużenia Grupy Kapitałowej (Kapitały Własne), wykazywany w Świadectwie Zgodności przekazywanym przez Emitenta w Dacie Obliczenia przypadającej na każdą z ww. dat, nie będzie wyższy niż 4,0.

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

addison
18
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 049
Wysłane: 17 września 2018 20:37:52 przy kursie: 8,00 zł
I do tego emitent wyplaci premie dla głosujących za.

SebastianSK
0
Dołączył: 2010-03-17
Wpisów: 37
Wysłane: 20 września 2018 20:36:21 przy kursie: 7,92 zł
Szanowni koledzy i Kolezanki,
Czy ktos juz jest w stanie przejrzec przez ten dym informacyjny i stwierdzic, czy dywidenda w tym roku bedzie?

Dziekuje!


le rom
5
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 1 003
Wysłane: 21 września 2018 07:38:48 przy kursie: 7,92 zł
Angel
Nie ma jak pewność - pewne 0,5 zł jest więcej wart niż obiecane 1 zł.
Zatem decydenci z Pcm decydujące się wreszcie ujawnić zamiary. bo kurs akcji powróci do poziomu 6 zł.

Kroolik
0
Dołączył: 2009-10-09
Wpisów: 40
Wysłane: 21 września 2018 11:05:16 przy kursie: 8,40 zł
SebastianSK napisał(a):
Szanowni koledzy i Kolezanki,
Czy ktos juz jest w stanie przejrzec przez ten dym informacyjny i stwierdzic, czy dywidenda w tym roku bedzie?

Dziekuje!


Tego się nie da przewidzieć. Znam trochę branżę CFM i w sprawozdaniu PCM największym problemem jak dla mnie, są wyceny wartości rezydualnych samochodów. Nie chodzi tu tylko o diesle, ale o trwającą latami wojnę cenową na dużych kontraktach, która sprowadzała stawki do absurdalnych poziomów. Legendarne były kontrakty full service leasing (incl, utrata wartości, finansowanie, ubezpieczenie, serwis, opony, assistance) po 250 zł netto/ miesiąc. To nie pokrywa nawet połowy kosztów i żeby to przepchnąć wewnętrznie, zawyżało się wartości końcowe z różnymi dziwnymi uzasadnieniami. No i teraz wychodzi prawda. Oczywiście sprawa z dieslami nie pomaga. PCM ma około 65% floty z tym silnikiem, co powoduje problemy z czasem sprzedaży oraz z cenami. Dla mnie alarmujący jest stan zapasu aut poleasingowych, odpowiadający mniej więcej 5,5 miesięcznej sprzedaży. Ten wskaźnik rośnie z kwartału na kwartał i moim zdaniem powodem jest trzymanie cen powyżej rynkowych. Gdyby skorygowali ceny, to strata na sprzedaży w tym obszarze wyniosłaby nie 0,5M w kwartał, tylko np. 3 mln, sprowadzając wynik całej firmy do zera. Co jeszcze ważniejsze, wywołałaby pytania o przeszacowanie wartości aktywów w bilansie, bo gołym okiem widać, że one są źle wycenione. Przy flocie 34 k sztuk, taka rezerwa mogłaby wynieść kilkanaście, a nawet więcej milionów. No i tutaj jest naprawdę pies pogrzebany jeśli chodzi o dywidendę. Jeśli zarząd zdecyduje się na utworzenie rezerwy na urealnienie wyceny aktywów, to można zapomnieć o dywidendzie. W trakcie roku jest to jednak suwerenna decyzja zarządu, stąd pytanie jak na wstępie powinno być zadane prezesowi PCM. Co innego będzie przy sprawozdaniu rocznym, bo tam dojdzie jeszcze głos audytora.

Tak na marginesie, to zakup 600 aut do Master24 powinien raczej budzić obawy, a nie nadzieje. Biznes najmu krótkoterminowego jest bardzo trudny, sezonowy i niesie ryzyka zupełnie nie znane zarządowi PCM. To tak, jakby developer chciał zarządzać siecią hoteli. Przychód z najmu samochodów w Master24 pokazany w raporcie za IIQ18 jest niższy niż koszty samego zarządzania tym obszarem firmy. PCM nie podaje średniej ilości aut, ale jeśli by uznać że mieli przez cały okres półrocza połowę stanu floty wykazanej na koniec, to przychód wyniesie ok. 1000 zł/ mc/ sam. Jest to około 40% wskaźnika branżowego, co biorąc pod uwagę koszty operacyjne jest wynikiem nie dającym nadziei na zyski. Od początku uważam pomysł z najmem krótkoterminowym za chybiony i stanowiący raczej podstawę do obniżenia wyceny PCM.

Fisher77
0
Dołączył: 2018-07-18
Wpisów: 3
Wysłane: 23 września 2018 09:34:21 przy kursie: 8,40 zł
Mercedes po dachowaniu – omówienie wyników GK PCM SA za II kw. 2018 r.

Grupa kapitałowa Prime Car Management prowadzi działalność w obszarze leasingu pojazdów dostarczając swoim klientom oprócz samochodu dodatkowe usługi typu serwis i ubezpieczenie. Model biznesowy opiera się na działalności o podobnym charakterze jak w przypadku banku - spółka zarabia nie na swoim kapitale (stosunek kapitałów własnych do aktywów na koniec II kw. 2018 r. wynosił 21,37 proc.), ale na różnicy pomiędzy odsetkami płaconymi dla zewnętrznych wierzycieli, a odsetkami od rat leasingowych – w tym aspekcie mówimy o kluczowej z punktu widzenia grupy marży finansowej, którą omówię w dalszej części komentarza.

Grupa od dwóch lat koncentruje się w swojej strategii na kliencie detalicznym oraz kliencie z sektora MiŚ. Obecnie te dwa segmenty odpowiadają za ponad 60% portfela klientów grupy. W strukturze widać również odpływ dużych przedsiębiorstw z portfela:


kliknij, aby powiększyć


Grupa Prime Car Management S.A. - Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy, zakończony 30 czerwca 2018 roku

Poza klasycznym leasingiem dla firm grupa oferuje również usługi wynajmu krótkoterminowego pojazdów oraz abonamentów długoterminowych na samochody dla klientów detalicznych.
Od kilku lat grupa notuje wzrost floty pojazdów, która na koniec II kw. 2018 r. liczyła 34 852 samochodów (31 605 samochodów na koniec II kw. 2017 r. - wzrost o ponad 10 proc. r/r). W I półroczu 2018 r. o ponad 64 proc. r/r wzrosły nabycia rzeczowych aktywów trwałych będących przedmiotem leasingu operacyjnego.

Rozpoczynając analizę rachunku od największej niespodzianki, czyli spadku wyniku netto r/r aż o ponad 79 proc. (z 9.59 mln zł do 1.97 mln zł) należy omówić główne przyczyny tego stanu rzeczy.

Po pierwsze, w II kw. 2018 r., jak i w całym półroczu grupa odnotowała mocny spadek marży na remarketingu stanowiącej nadwyżkę przychodów związanych ze sprzedażą pojazdów poleasingowych, które nie zostały nabyte przez klientów, a kosztami bilansowymi tych pojazdów. Jakkolwiek przychód ze sprzedaży pojazdów poleasingowych spadł minimalnie r/r (38.28 mln zł vs 38.81 mln zł), to jednak odnotowano prawie 12 proc. wzrost kosztów sprzedaży (z 34.66 mln zł do 38.78 mln zł r/r), co finalnie doprowadziło do straty na poziomie (-0,5 mln zł).

Trzeba zaznaczyć, że przychody ze sprzedaży w tym segmencie spadły pomimo wzrostu wolumenów sprzedaży w stosunku rocznym i to aż o ponad 26 proc. (1335 vs. 1056 sztuk sprzedanych samochodów w II kw. 2017 r.). Taki stan rzeczy wynika ze spadku cen samochodów używanych, który jest dodatkowo napędzany wysokim, dwucyfrowy wzrostem sprzedaży nowych samochodów oraz importu, a rozwój rynku wynajmu krótko i długoterminowego dla klienta detalicznego (w czym grupa chce brać udział) może jeszcze bardziej pogłębić spadek. Jeśli chodzi o stronę kosztową, to wzrost kosztów wynika ze zwiększonych kosztów obsługi samochodów oczekujących na sprzedaż. Koncentracja sprzedaży samochodów poleasingowych do klienta detalicznego, a nie hurtowego powoduje wydłużenie średniego czasu sprzedaży pojazdu.kliknij, aby powiększyć


Wykres pokazuje jasno, że pomimo wzrostu liczby sprzedawanych samochodów marża ma trend spadkowy.


kliknij, aby powiększyć


Pomimo wzrostu przychodów ze sprzedaży samochodów poleasingowych, spada wartość przychodu w przeliczeniu na sprzedawany samochód, co jest spowodowane spadkiem ich cen sprzedaży.

Po drugie, w omawianym okresie sprawozdawczym wystąpiła ujemna marża na amortyzacji, która w II kw. 2017 r. miała neutralny (zerowy) wpływ na wynik. Marża na amortyzacji oznacza różnicę pomiędzy przychodami kapitałowymi z rat umów leasingu operacyjnego oraz kosztami amortyzacji przedmiotów leasingu operacyjnego i finalnie te pozycje powinny się kompensować. W rzeczywistości tak jednak nie jest i grupa w toku swojej działalności dostosowuje portfel pojazdów do zmieniającej się wartości rynkowej, a ta dla samochodów używanych ostatnio spadała. W przypadku spadku cen samochodów używanych (z czym mieliśmy do czynienia w II kw. 2018 r.) amortyzacja jest większa, bo wartość rezydualna pojazdu spada i różnica: wartość początkowa – rezydualna jest wyższa, finalnie zwiększając amortyzację i wpływając ujemnie na marżę w tym segmencie.

Po trzecie, w II kw. 2018 r. nastąpił wzrost kosztów ogólnego zarządu o prawie 24 proc. r/r. Wzrosły koszty usług obcych, co grupa tłumaczy rozwojem nowych produktów Master1 – abonamenty konsumenckie na samochody i MasterRent24 – wynajem krótkoterminowy. Wydaje się, że przyczyn takiego stanu rzeczy trzeba szukać zapewne w odniesieniu do wzrostu obsługiwanego wolumenu pojazdów. Biorąc jednak pod uwagę rozwój floty, wskaźnik kosztów ogólnego zarządu na pojazd utrzymuje się historycznie na stałym poziomie.


kliknij, aby powiększyć


W II kw. 2018 r. Grupa PCM wypracowała 165.6 mln zł przychodów, co oznacza wzrost r/r na poziomie 9,4 proc. W ujęciu rocznym wzrost odnotowano we wszystkich segmentach za wyjątkiem przychodów ze zbycia przedmiotów poleasingowych (o przyczynach powyżej) i w pozycji pozostałych przychodów operacyjnych.

W omawianym okresie rosły zarówno przychody odsetkowe z rat umowy leasingu operacyjnego (o blisko 15% r/r, tj. 8.48 mln zł vs 7.38 mln zł), jak również z tytułu leasingu finansowego (o prawie 24% r/r, tj. 15.63 mln zł vs 12.62 mln zł), a ich wzrost był wyższy niż odnotowany wzrost wielkości floty w okresie porównawczym. Grupa zwraca uwagę na pozytywną kontrybucję MasterRent24 (najem krótkoterminowy) w przychodach odsetkowych. Pomimo tego, że ta usługa ma w nich niski udział (1,7 mln zł w II kw. 2018 r. w porównaniu do ponad 24 mln zł przychodów odsetkowych z leasingu operacyjnego i finansowego), to jednak wpłynęła znacząco na poprawę marży finansowej w omawianym okresie, o czym więcej poniżej. Liczba pojazdów w ramach wynajmu krótkoterminowego w II kw. 2018 r. wynosiła 549 pojazdy, co daje średnio prawie 3,1 tys. zł przychodu z tej działalności na samochód vs. prawie 703 zł przychodu odsetkowego na samochód w ramach leasingu (przychody odsetkowe leasingu finansowego i operacyjnego/wielkość floty FSL, semi-FSL, finansowania). Koszty odsetkowe wzrosły o prawie 29% z powodu wypłat odsetek od obligacji wyemitowanych w 2017 r.

Jak wspominałem na początku, kluczowe w perspektywie oceny zyskowności grupy są marże, które są wykazywane w wyodrębnionych obszarach działalności będących elementami całościowego zysku brutto. Metodologia liczenia marży finansowej przez grupę nie jest jednoznaczna, ale na potrzeby omówienia zmian w tej analizie przyjmijmy, że jest równa marży odsetkowej, czyli różnicy pomiędzy odsetkami płaconymi przez klientów z tytułu leasingu operacyjnego, finansowego, wynajmu krótkoterminowego i odsetek z rachunków bankowych, a kosztami odsetkowymi. Po okresie stagnacji wyników w tym obszarze grupie w końcu udało się odnotować wzrost o prawie 29% r/r - marża wzrosła do 11,3 mln zł z 8,8 mln zł w II kw. 2017 r. Wzrost został odnotowany pomimo tego, że koszty odsetkowe rosły w szybszym tempie niż przychody odsetkowe z obu leasingów, za sprawą przychodów z najmu krótkoterminowego, który odpowiadał za 15 proc. marży w omawianym okresie i aż 66 proc. jej wzrostu r/r. Koszty odsetkowe mierzone stopą procentową pozostały na podobnym poziomie (wzrost o 0,2 p.p. r/r), jednak wzrosła rentowność umów leasingowych mierzonych portfelem grupy z 5,5 proc. do 6 proc. r/r. Wzrostowi uległa również wartość przychodów odsetkowych (wraz z przychodami odsetkowymi z leasingu operacyjnego i najmu krótkoterminowego) w przeliczeniu na jeden samochód.


kliknij, aby powiększyć


W obszarze ubezpieczeń odnotowano wzrost przychodów z tytułu opłat i prowizji o prawie 18 proc. r/r, jednak koszty ubezpieczeń wzrastały szybciej - o prawie 20 proc. r/r, co doprowadziło do delikatnego spadku marży z 2,6 do 2,5 mln zł r/r. Wynik marży uratował wzrost w pozycji: prowizje od warsztatów, której wartość wzrosła w II kw. 2018 r. z 1,5 mln zł do 2 mln zł r/r.

W obszarze usługowym marża spadła z 6 mln zł do 4,9 mln zł r/r. Przychody usługowe wzrosły o 11,5 proc. r/r, czyli w tempie podobnym do wzrostu liczebności floty, jednak koszty serwisowe wzrosły o ponad 18% r/r poprzez zwiększenie liczby samochodów poleasingowych oczekujących na sprzedaż. Grupa podaje również jako przyczynę spadku marży zakupy opon letnich w II kw. br., gdzie faktycznie koszty wzrosły z 2.7 mln zł do ponad 3.3 mln zł r/r, tj. o prawie 22 proc.

Na wykresie widać długoterminową tendencję spadkową wyniku marżowego z działalności grupy, ponadto widoczny jest spadek udziału marży remarketingowej, która historycznie wpływała pozytywnie na wynik.


kliknij, aby powiększyć


Pozostałe koszty operacyjne i finansowe, to w większości odpisy należności (z leasingu finansowego obciążają koszty finansowe, a operacyjnego koszty operacyjne). Pozostała działalność operacyjna dała w II kw. 2018 r. -1 mln zł do wyniku brutto, a finansowa –0,8 mln zł. Warto zaznaczyć, że w II kw. 2018 r. mieliśmy duży, jednorazowy ruch w odpisach na należności z tytułu leasingu operacyjnego w wysokości 1,38 mln zł. Grupa nie odpisywała niczego w tym zakresie w I kw. 2018 r., więc być może były problemy z egzekucją płatności w stosunku do jednego z większych kontrahentów, lub też chodzi o zmianę metodologii szacowania odpisów aktualizujących zgodnie z MSSF 9 (koncepcja strat oczekiwanych) - w II kw. dokonano przeglądu procedury w tym zakresie.


kliknij, aby powiększyć


W bilansie grupy po stronie aktywów zauważalne są następujące tendencje:

Przede wszystkim widać wysoki wzrost wartości zapasów (94.3 mln zł vs 67.9 mln zł r/r), co należy wiązać ze wzrostem wolumenu samochodów poleasingowych. Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym: „w styczniu 2018 roku Spółka posiadała stock na poziomie 1971 samochodów. Na koniec czerwca wynosił on 2 260 pojazdów”, czyli mamy wzrost o 15% w ciągu 6 miesięcy. Konsekwencją starzejącej się floty są odpisy aktualizacyjne zapasów, które na koniec I półroczu 2018 r. wyniosły ponad 1 mln zł, w porównaniu do 279 tys. na koniec 2017 r.

Wysokie wzrosty w ujęciu r/r odnotowano również w pozycjach: należności z tytułu leasingu finansowego (22 proc.) oraz w rzeczowych aktywów trwałych (środki transportu w leasingu operacyjnym o 15%), co wynika ze wzrostu portfela tych dwóch typów leasingów – portfel aktywów generujących marżę finansową wzrósł r/r o prawie 19%.

Mocny wzrost widać również w zobowiązaniach z tytułu dostaw i usług (z 46 mln I kw. 2018 do 66 mln zł) – brak jest szczegółowej noty do tej pozycji, ale wiązałbym to z zobowiązaniami wobec towarzystw ubezpieczeniowych i serwisów w zakresie których były duże wzrosty kosztowe w rachunku zysków i strat.

Grupa wykazuje wysoki poziom zadłużenia. Udział kapitału własnego w finansowaniu aktywów grupy maleje z kwartału na kwartał, pomimo tego rokrocznie wypłacana jest dywidenda, co akurat nie dziwi, biorąc pod uwagę wysoki udział inwestorów instytucjonalnych w akcjonariacie. W bieżącym roku walne zgromadzenie spółki zdecydowało jednak, że wypłata dywidendy nastąpi pod warunkiem zmniejszenia się wskaźnika zadłużenia grupy poniżej określonego przez walne poziomu, co wydaje się rozsądnym rozwiązaniem.


kliknij, aby powiększyć


Od IV kw. zeszłego roku z powodu emisji obligacji zmieniła się struktura zadłużenia całej grupy, jednak pomimo emisji o łącznej wartości nominalnej 250 mln zł, udział obligacji w zobowiązaniach finansowych grupy na koniec II kw. 2018 był nieznaczny i stanowił jedynie 19%. Obligacje udało się wyemitować na relatywnie lepszych warunkach niż w przypadku długu bankowego, który na koniec II kw. 2018 r. był oprocentowany na średnim poziomie WIBOR1M + 1,84% w stosunku do długu obligacyjnego WIBOR3M + 1,70%. 17 września odbyło się zgromadzenie obligatariuszy, które podjęło uchwałę w przedmiocie zrzeczenia się (do września przyszłego roku) roszczeń związanych z możliwością żądania wcześniejszego wykupu obligacji w przypadku przekroczenia wskaźników kowenantów. Obecnie obowiązuje kowenant na poziomie 4,0 D/E, wcześniej było to 3,5, a na koniec II kw. 2018 r. wskaźnik wynosił 3,46, więc istniało ryzyko jego złamania.

Wybiegając trochę w przyszłość, warto wspomnieć o nowym standardzie MSSF 16, który zacznie obowiązywać dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku i wpłynie na spółki, które używają w swojej działalności aktywów w oparciu o umowy leasingu operacyjnego. Nowy standard eliminuje pojęcie leasingu operacyjnego w odniesieniu do leasingobiorcy, a co za tym idzie min. pozabilansowego ujęcia użytkowanych przez niego aktywów finansowanych w ten sposób. Od 2019 roku wszystkie aktywa i zobowiązania dotyczące leasingu operacyjnego będą musiały zostać ujęte w bilansie leasingobiorcy, co może wpłynąć na sytuację finansową tych podmiotów i popularność tej formy finansowania. Przykładowo, spadek wskaźników płynności lub wzrost wskaźników zadłużenia będzie miał wpływ na kowenanty bankowe. W przypadku PCM, czyli leasingodawcy zasady ujęcia umów leasingowych i ich rozliczania pozostaną co do zasady bez zmian - leasingodawca będzie mógł nadal ujmować koszty, łącznie z amortyzacją, poniesione w celu uzyskania dochodów z tytułu leasingu operacyjnego, a aktywa oddane w leasing finansowy prezentować jako należności.

Ww. zmiany mogą odbić się jednak negatywnie na wynikach PCM, w związku z tym, że leasing operacyjny przestanie być tak atrakcyjny dla klientów. Zmiana standardu może mieć wpływ na model biznesowy grupy, która będzie musiała w jakiś sposób zachęcić klientów do swoich usług np. oferując dodatkowe produkty – w tym zakresie grupa wypada relatywnie dobrze, dlatego że ponad 2/3 floty jest finansowanej w ramach FSL i semi-FSL, czyli z dodatkowymi usługami. Tu jednak kolejne przeszkody planuje postawić ministerstwo finansów. które obecnie proceduje projekty modyfikacji w prawie podatkowym mające wprowadzić min. zasadę, że wartość rat leasingowych będzie kosztem podatkowym tylko do limitu 150 tys. zł. (to może oznaczać, że np. nieopłacalne stanie się leasingowanie drogich aut osobowych), a wydatki związane z leasingiem zawierające opłaty eksploatacyjne (np. serwis) będą mogły być zaliczane w koszty tylko do limitu 50%.

W długoterminowej perspektywie, podwyżki stóp procentowych z którymi mamy do czynienia na świecie, a których można spodziewać się również w Polsce mogą spowodować kolejny spadek marż. Z raportu rocznego za 2017 rok wynika, że ok. 60% umów leasingowych jest oparta o zmienną stopę procentową i grupa jest uprawniona do podniesienia opłat leasingowych jednak:
Cytat:
… prowadzi politykę nie wykorzystywania uprawnienia do podwyższenia oprocentowania w odniesieniu do klientów, którzy nie wystąpili o obniżki oprocentowania należności leasingowych w okresie spadku stopy referencyjnej
.

Taka polityka może się oczywiście zmienić, w szczególności, że zobowiązania finansowe grupy oprocentowane są stopą zmienną. Dla grupy więc idealne są spadki stóp, bo spada koszt finansowania, a mało klientów wnioskuje o obniżkę opłat. Zgodnie z ostatnim raportem rocznym szacunki grupy wskazują, że wzrost stopy procentowej o 0,25 punktu procentowego ma ujemny wpływ na wynik finansowy brutto grupy na poziomie 1,3 mln zł.

Obawy rynku o przyszłość grupy widać również w niskiej wycenie spółki na giełdzie. Kapitalizacja PCM wynosi obecnie ok. 91 mln zł i jest równa zapasom całej grupy kapitałowej, przy wartości kapitału własnego na poziomie 454 mln zł.


Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

sasky
sasky PREMIUM
17
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 590
Wysłane: 26 września 2018 15:24:52 przy kursie: 8,10 zł
Cytat:
SebastianSK napisał(a):
Szanowni koledzy i Kolezanki,
Czy ktos juz jest w stanie przejrzec przez ten dym informacyjny i stwierdzic, czy dywidenda w tym roku bedzie?

Dziekuje!


Już wiemy, że nie.

wiadomosci.stockwatch.pl/pcm-w...

sasky
sasky PREMIUM
17
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 590
Wysłane: 28 września 2018 18:05:09 przy kursie: 8,96 zł
Cytat:
Giełda Papierów Wartościowych wykreśliła akcje PCM z portfela WIGdiv. Zgodnie z metodologią, w indeksie WIGdiv nie mogą uczestniczyć spółki, których walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło decyzję o niewypłacaniu dywidendy w bieżącym roku.


wiadomosci.stockwatch.pl/pcm-s...

le rom
5
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 1 003
Wysłane: 26 października 2018 09:31:50 przy kursie: 9,16 zł
angry3
Zatem w temacie PCM- Bez zmian, OFE i AM-
Zatem w gestii Pzu i SAN. Jest parcie na sell
Zatem powiększanie floty /35,8 tys/ zda się neuntralizowaniem lub osuszaniem niemałego
bagienka. Tudzież cena akcji ochoczo patrzy na Południe, tymczasem coponiektórzy pchać usiłują ją na Północ.
Zatem Kapitalizacja 70 mln zł czy 120 mln,
-siana mniej, koniom lżej.

addison
18
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 049
Wysłane: 7 listopada 2018 21:01:44 przy kursie: 8,72 zł
I jest kupiec pko leasing bierze 100% za 12 pln


sasky
sasky PREMIUM
17
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 590
Wysłane: 8 listopada 2018 10:20:35 przy kursie: 12,10 zł
Ładnie kurs akcji PCM wystrzelił - jest nawet nieco wyżej niż oferowana cena (gra pod podwyższenie?)

www.stockwatch.pl/wiadomosci/k...

sasky
sasky PREMIUM
17
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 590
Wysłane: 7 lutego 2019 18:09:30 przy kursie: 15,20 zł
Jutro kurs PCM wystartuje na jakimś 20-proc. plusie.
Hitachi Capital Polska mocno podbija stawkę w wezwaniu na Prime Car Management

www.stockwatch.pl/wiadomosci/h...

whynot1001
whynot1001 PREMIUM
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-02-25
Wpisów: 9
Wysłane: 20 lutego 2019 20:47:33 przy kursie: 20,40 zł
Kolejne wezwanie, tym razem 20 PLN.

www.bankier.pl/wiadomosc/PSC-I...

13/3-15/4; sporo czasu, żeby Hitachi się zreflektowało ;-))) albo inni dołączyli

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,881 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +134,56% +26 911,27 zł 46 911,27 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d