pixelg
OPENFIN - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OPENFIN [OPF]

AKTUALNY KURS: 0,896 zł (+4,19%) 15-01-2021 17:04
addison
20
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 100
Wysłane: 27 lutego 2019 10:59:04 przy kursie: 2,46 zł
ciekawe co powie audytor za 2018. np w kontekście utraty wartości w home broker. to finansowe widmo a wycenione fiu fiu.

kmsc2
6
Dołączył: 2014-02-16
Wpisów: 245
Wysłane: 27 lutego 2019 11:14:08 przy kursie: 2,46 zł
"ciekawe co powie audytor za 2018. np w kontekście utraty wartości w home broker. to finansowe widmo a wycenione fiu fiu."
Spółka wyceniana na 31mln zł...Same aktywa w postaci nieruchomości na Home Broker są warte więcej niż kapitalizacja całej firmy.

addison
20
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 100
Wysłane: 27 lutego 2019 12:16:25 przy kursie: 2,46 zł
8.9 Wartości niematerialne
Wartość Firmy Home Broker 182 885
Znak towarowy Home Broker 54 000
Wartość firmy Open Brokers 21 271


czy to jest do obrony w przypadku firmy, która zdaje się potrzebuje kapitału?


Deogracias
Deogracias PREMIUM
5
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 467
Wysłane: 27 lutego 2019 23:56:28 przy kursie: 2,46 zł
Wynik pod ciężarem Home Broker - omówienie sytuacji finansowej i rynkowej Open Finance za III kw. 2018 r.

Analiza sprawozdania finansowego


kliknij, aby powiększyć


Przychody OPEN FINANCE w ostatnich kwartałach rosną, co widać na wykresie, ale spółka ma cały czas problemy z rentownością. Patrząc na wartości ze sprawozdania widzimy, że rentowność na poziomie zysku netto jest zbliżona do zera. W prezentacjach dla inwestorów oczywiście wygląda to lepiej. Na przełomie 2016 i 2017 roku spółka przeszła przez pierwszą falę restrukturyzacji co skutkowało dużymi odpisami i ujemnym wynikiem finansowym. Pierwsze 3 kwartały 2018 w wykonaniu OPEN FINANCE wyglądają w zasadzie pozytywnie - przychody rosną, a wynik finansowy jest dodatni.
W 3 kwartale 2018 sprzedaż OPEN była 10,6 proc. wyższa niż rok wcześniej. W skali 3 pierwszych kwartałów 2018 również mamy wzrost o 7.9 proc. w porównaniu do 2017 roku. Warto jednak przeanalizować model biznesowy OPEN FINANCE nieco głębiej, bo sytuacja nie jest jednoznaczna, jeśli zagłębić się w rachunek segmentowy.


kliknij, aby powiększyć


Model działania OPEN FINANCE jest stosunkowo prosty - spółka działa jak klasyczny pośrednik finansowy. Kluczowym biznesem dla OPEN jest pośrednictwo kredytowe, a w dalszej kolejności pośrednictwo na rynku nieruchomości oraz w zakresie inwestycji i ubezpieczeń (poprzez spółki zależne, więc widzimy tylko wynik finansowy).
W Polsce model pośrednictwa kredytowego działa w taki sposób, że do pośrednika trafia prowizja za udzielenie kredytu. Podczas okresu spłaty kredytu przez klienta pośrednik już nie uzyskuje przychodów. Na takiej samej zasadzie działa rynek pośrednictwa na rynku nieruchomości. W przypadku produktów inwestycyjnych oraz inwestycyjno-ubezpieczeniowych pośrednik zarabia nie tylko w momencie sprzedaży, ale również w trakcie całego czasu życia produktu.
Patrząc na rachunek segmentowy widać, że w ciągu 3 pierwszych kwartałów 2018 HOME BROKER (czyli pośrednictwo nieruchomościowe) przyniosło wyraźne straty. Dodatni wynik finansowy został wypracowany głównie przez spółki zależne (TFI oraz spółka ubezpieczeniowa). Wynik działalności podstawowej (pośrednictwo kredytowe) oscyluje w okolicach zera - sama spółka OPEN pokazuje dodatni wynik, ale wynika on głównie z dywidend otrzymanych od spółek zależnych.Tak więc OPEN FINANCE cały czas jest daleki od wypracowania nowego modelu rentownej działalności.

Warto przy okazji trochę bliżej naświetlić jak wygląda wpływ nowej ustawy o kredycie hipotecznym na działalność spółki. Paradoksalnie ta zmiana jest dla OPEN FINANCE korzystna, co widać w rosnących przychodach z tytułu pośrednictwa kredytowego i kosztach z tytułu rozliczeń z innymi pośrednikami finansowymi (Usługi obce - prowizje ekspertów zewnętrznych). Po wejściu w życie ustawy o kredycie hipotecznym zostały bardzo mocno podniesione wymagania wobec pośredników kredytowych (polisa OC, procedury i inne wymagania) i są oni zmuszeni do działania formalnie pod szyldem największych graczy. Takie praktyki miały miejsce również wcześniej, ale od czasu wejścia ustawy o kredycie ich zakres się wyraźnie zwiększył - praktycznie nie ma już małych lokalnych pośredników finansowych, którzy podpisują umowy bezpośrednio z bankami oferującymi hipoteki. Muszą to robić za pośrednictwem największych pośredników, co widać w rosnących w 2018 roku liczbach i kwotach kredytów hipotecznych.To jest oczywiście dobra wiadomość dla OPEN FINANCE, bo zwiększa zarówno wolumeny, jak i trochę podwyższa marże w tym obszarze działalności.


kliknij, aby powiększyć


Ostatecznie OPEN FINANCE w 3 kwartale 2018 zanotował symboliczny zysk netto (+0,3 mln zł przy obrotach 95,3 mln zł). Wynik od początku roku to +7.9 proc., wypracowane przez spółki stowarzyszone. Wynik jest najbardziej ciągnięty w dół przez konsolidowaną metodą całkowitą spółkę HOME BROKER. Istotnie ciążą również koszty odsetkowe związane z wyemitowanymi obligacjami (4,3 mln zł w 3 kwartałach 2018)


kliknij, aby powiększyć


W przypadku OPEN FINANCE nie ma większego sensu wyliczanie cyklu konwersji gotówki, ale warto zerknąć na kapitał obrotowy. Widać, że pod tym względem pozycja spółki mocno się pogarsza, co jest związane ze zbliżaniem się terminów zapadalności wyemitowanych obligacji. OPEN staje przed koniecznością spłaty w 2019 obligacji na kwotę ponad 100 mln zł i na razie nie przedstawił planów w jaki sposób miałoby to zostać zrealizowane.


kliknij, aby powiększyć


W aktywach OPEN bardzo mocno ważą wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje w jednostki stowarzyszone (w sumie 534 mln zł). W ich skład wchodzą:
* HOME BROKER - 236 mln zł (wartość firmy i znak towarowy)
* OPEN BROKERS - 21 mln zł (wartość firmy)
* NOBLE FUNDS TFI - 156 mln zł (40 proc. udziałów)
* OPEN LIFE TUŻ - 49 proc. udziałów wycenione na 96 mln zł
* bazy klientów - 13 mln zł

Patrząc na te wartości i pamiętając o słabych wynikach (zwłaszcza HOME BROKER) trzeba spodziewać się odpisów. Kapitały własne na 30 września 2018 wynosiły 374 mln zł, więc w przypadku odpisów mogą one spaść bardzo mocno. Przypomnę tylko, że wartość firmy może zostać odpisana nawet w całości. Inwestycje w spółki stowarzyszone są wyceniane według ich wartości bilansowej, więc one nie powinny spaść do zera. Znając jednak praktyki innych spółek z grupy Leszka Czarneckiego również w przypadku Noble Funds TFI i Open LIFE TUŻ wartość księgowa tych spółek może być mocno "nadmuchana" i również w nich może występować ryzyko odpisów. Na plus dla NOBLE FUNDS TFI oraz OPEN LIFE TUŻ trzeba z kolei zapisać dobre wyniki w 2018 roku. Zobaczymy jednak co przyniesie sprawozdanie za cały poprzedni rok.

Wycena NOBLE FUNDS TFI też wydaje się być trudna do obrony. 40 proc. akcji tego TFI w księgach OPEN FINANCE jest warte więcej niż notowane na giełdzie TFI Quercus (około 150 mln zł) czy Skarbiec (około 110 mln zł). Trudno się jednak spodziewać, żeby NOBLE FUNDS TFI posiadało realne aktywa (tzn. inne niż udziały w spółach z grupy Leszka Czarneckiego) o wartości 350 mln zł.

Podsumowanie

OPEN FINANCE miał dodatni wykres za 3 pierwsze kwartały 2018, ale notowania spółki po wybuchu tzw. "afery KNF" ostro zanurkowały w dół. Kapitalizacja spółki spadła nawet do poziomu nawet 15 mln zł (aktualnie koło 30), co jest jednak bardzo małą wartością w porównaniu do prawie 8 mln zł zysku w ciągu 3 pierwszych kwartałów 2018.


kliknij, aby powiększyć


Trzeba jednak pamiętać, że OPEN FINANCE od kilku lat ma problem z wypracowaniem modelu biznesowego, który można uznać za trwały i rentowny. Spółka ma też przed sobą spore problemy natury strategicznej:
* problemy z rentownością podstawowej działalności
* refinansowanie zadłużenia
* ryzyko odpisów w związku ze stratami w obszarze pośrednictwa na rynku nieruchomości (HOME BROKER).

Zwróćmy uwagę, że tak duże problemy są widoczne nawet mimo bardzo dobrej koniunktury na rynku nieruchomości i hipotek w 2018 roku. Ryzyko refinansowania jest istotne, ale realnie patrząc trudno się spodziewać, żeby ten problem nie został rozwiązany w jakiś sposób przez Leszka Czarneckiego, który kontroluje przecież 2 spore banki.
Ujawnione już wyniki sprzedażowe za 4 kwartał 2018 są zbieżne z wcześniejszymi kwartałami. W szczególności należy tu zwrócić uwagę na pogarszające się wyniki HOME BROKER co nie daje nadzieję na wyjście tego segmentu działalności na plus.
Z "pozytywów", jeśli bardzo chcemy się ich doszukać, można odnotować, że OPEN FINANCE, mimo bycia częścią grupy kapitałowej Leszka Czarneckiego, nie był zaangażowany w dystrybucję obligacji GETBACK. Jak na razie jedyne doniesienia związane z GETBACK dotyczą funduszy sekurytyzacyjnych (Open Finance Wierzytelności Detalicznych NS FIZ).

Wiele wskazuje na to, że do fuzji IDEABANK-u i GETINOBLE jednak dojdzie, podobnie jak do wejścia do tych banków nowego inwestora z zagranicy. Pojawia się tu oczywiście pytanie jakie będzie w tym miejsce OPEN FINANCE. Formalnie pakiet kontrolny trafi do połączonego banku, ale jaka będzie rola OPEN FINANCE w nowej strukturze możemy tylko zgadywać. Zapewne nowy inwestor strategiczny będzie chciał uprościć strukturę i sieć wzajemnych powiązań między poszczególnymi spółkami. Niski kurs odniesienia może nawet prowokować do próby zdjęcia niektórych podmiotów z grupy Leszka Czarneckiego z GPW.

Wskaźnik C/WK na poziomie 0,09 jest raczej z przedziału wartości charakteryzujących potencjalnych bankrutów niż okazje inwestycyjne. Wskaźnik ten zostanie zapewne mocno urealniony po publikacji pełnego sprawozdania za 2018 rok. Zaskoczeniem będzie raczej brak odpisów niż ich rozpoznanie.

OPEN FINANCE jest oczywistym wyborem dla krótkoterminowego inwestora o zacięciu spekulacyjnym, co widzieliśmy w styczniu, kiedy pojawiły się mało konkretne informacje o potencjalnych inwestorach dla połączonych banków GETIN NOBLE oraz IDEABANK. Kurs akcji spółki będzie się zapewne poruszał w rytm tego rodzaju doniesień oraz związanych z nimi emocji inwestorów.
>> Wyceny, wskaźniki oraz inne informacje dotyczące spółki - tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych - tutaj

Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki
Edytowany: 7 maja 2019 19:07

kmsc2
6
Dołączył: 2014-02-16
Wpisów: 245
Wysłane: 5 marca 2019 20:39:22 przy kursie: 2,574 zł
Mam wrażenie, że w analizie doszło do wyceny całej spółki HB na podstawie wyceny samej marki Home Broker i na tej podstawie twierdzenie, że Home Broker może być odpisany do wartości zerowej...
Trochę jak kiedyś analiza Lotosu na 6zł..My inwestorzy indywidualni nie mamy dostępu do informacji o stanie aktyw Home Broker. Również mogę domyślać się, że HB jest wciąż przewartościowana mimo wcześniejszych odpisów.
Nie chcę bić się z myślami, ale nie chce mi się wierzyć że Leszek kupił parę lat temu kota w worku, że kupił Home Broker z pustymi aktywami za ok. 200mln zł. Kto jak kto ale nie Leszek. Myślę, że Home Broker może jeszcze zaskoczyć stanem faktycznym swoich aktyw.
www.forbes.pl/gielda/open-fina...

addison
20
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 100
Wysłane: 5 marca 2019 22:54:01 przy kursie: 2,574 zł
Tylko, że on to kupił od siebie za kasę pozyskaną z rynku przez opena z IPO :))

I żaden fund nie zarzucił mu tego wyciągania kasy. Kiedyś szukałem kto był sprzedającym, nie łatwo było się dokopać do kogo poszło kilkaset mln....
Edytowany: 5 marca 2019 22:57

kmsc2
6
Dołączył: 2014-02-16
Wpisów: 245
Wysłane: 6 marca 2019 09:13:02 przy kursie: 2,706 zł
"Tylko, że on to kupił od siebie za kasę pozyskaną z rynku przez opena z IPO :))

I żaden fund nie zarzucił mu tego wyciągania kasy. Kiedyś szukałem kto był sprzedającym, nie łatwo było się dokopać do kogo poszło kilkaset mln...."

Mógłbyś napisać coś więcej? Konkrety?

addison
20
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 100
Wysłane: 6 marca 2019 09:43:15 przy kursie: 2,706 zł
co tu pisać?

wszystko masz w google.

www.bankier.pl/wiadomosc/Open-...

trudniej doszukać się kto był sprzedającym, ale nie graniczy to z cudem. Wtedy dłużej tego szukałem.
wyborcza.biz/Gieldy/1,114507,1...

Sprzedawał to jako spółka gdzieś z Holandii czy Luksemburga. Kasę na transakcję Open miał z IPO. Bardziej interesował mnie wtedy bilans Homa w kontekście zapłaconej ceny.

Nigdy potem home tyle nie zarabiał a bilans w openie pokazuje(wartość WNiP za Home, wartość marki), że sporo przepłacili, ale chyba o to chodziło.

Jak pisałem LC to mistrz sprzedaży. Tutaj wrzucił słabe aktywo za grubą kasę i fundy, które wtedy były mocno u Leszka to przełknęły i nikt nie podniósł głowy.

to sporo świadczy o naszych funduszach, dają się robić jak dzieci mimo, że mają prawników, wsparcie często bankowe a wiele spółek po prostu ich ...

kmsc2
6
Dołączył: 2014-02-16
Wpisów: 245
Wysłane: 7 marca 2019 18:38:20 przy kursie: 2,82 zł
www.bankier.pl/wiadomosc/Popyt...

"Odnotowany w grudniu 2018 r. spadek popytu na kredyty hipoteczne nie okazał się zwiastunem zmiany trendu. Jak informuje Biuro Informacji Kredytowej, w lutym do rejestru wpłynęły zapytania na kwotę wyższą o 17,6 proc. niż rok wcześniej. Wzrosła również liczba wnioskodawców."

Rok 2019 zapowiada się bardzo dobrze.

h3rlitz
0
Dołączył: 2019-03-11
Wpisów: 229
Wysłane: 13 marca 2019 18:21:39 przy kursie: 2,754 zł
No i mamy informację o rollowaniu obligacji, które miały zostać wykupione 18 marca.

Nowa emisja - 45 mln (dokładnie tyle samo co wykup), na 6 lat, WIBOR3M+3pp.
20 mln dla Getin Noble,
25 mln w emisji prywatnej.

biznes.pap.pl/pl/news/listings...(35-2019)-decyzja-dotyczaca-emisji-obligacji

Czyli jedną sprawę mamy załatwioną.


BearHand
41
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2018-10-03
Wpisów: 741
Wysłane: 13 marca 2019 20:03:05 przy kursie: 2,754 zł
Spółka chwali się 200 MLN zadłużenia co przy nierentownym modelu biznesowym jest tykającą bombą.
Emisje dość specyficzne ze spłatami nominału począwszy od piątej płatności odsetek. Czy firma zdoła generować taką gotówkę? Teraz mamy niskie stopy i boom w mieszkaniówce który utrzymuje tę łajbę na powierzchni, ale jak to się skończy to będzie ciekawie.

kmsc2
6
Dołączył: 2014-02-16
Wpisów: 245
Wysłane: 14 marca 2019 03:36:20 przy kursie: 2,754 zł
"Spółka chwali się 200 MLN zadłużenia co przy nierentownym modelu biznesowym jest tykającą bombą.
Emisje dość specyficzne ze spłatami nominału począwszy od piątej płatności odsetek. Czy firma zdoła generować taką gotówkę? Teraz mamy niskie stopy i boom w mieszkaniówce który utrzymuje tę łajbę na powierzchni, ale jak to się skończy to będzie ciekawie."

Damy radę! Prezes ma głowę nie od parady!Speak to the hand
Edytowany: 14 marca 2019 03:38

h3rlitz
0
Dołączył: 2019-03-11
Wpisów: 229
Wysłane: 14 marca 2019 08:37:22 przy kursie: 2,754 zł
W ogóle mnie dziwi struktura wyemitowanych przez Open Finance obligacji. O ile poprzednie 5-letnie były na WIBOR 1Y+1,75pp, to większość jest oprocentowana na poziomie 5,5 - 6% (tak wskazuje raport). Biorąc pod uwagę czas emitowania tych obligacji to wydaje mi się strasznie wysokim kosztem finansowania Anxious

Natomiast co do Zarządu - to przynajmniej podjął realne działania, mające sens z punktu widzenia akcjonariuszy - czyli scalenie akcji. Zobaczymy jak się rozwinie, spadać już raczej nie ma gdzie wave

Joker
77
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-03-01
Wpisów: 1 906
Wysłane: 14 marca 2019 09:28:29 przy kursie: 2,94 zł
Marża 1,75% była nierynkowa. Jakby OF chciał ściągnąć kapitał z rynku to albo by się jemu nie udało, albo musiałby zapłacić co najmniej 6% i podstawić solidne zabezpieczenie.

Być może warunki LC musiał ustalić takie do których potencjalny inwestor GNB się nie przyczepi.

Joker
77
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-03-01
Wpisów: 1 906
Wysłane: 14 marca 2019 14:26:21 przy kursie: 2,94 zł
h3rlitz napisał(a):
No i mamy informację o rollowaniu obligacji, które miały zostać wykupione 18 marca.

Nowa emisja - 45 mln (dokładnie tyle samo co wykup), na 6 lat, WIBOR3M+3pp.
20 mln dla Getin Noble,
25 mln w emisji prywatnej.

biznes.pap.pl/pl/news/listings...(35-2019)-decyzja-dotyczaca-emisji-obligacji

Czyli jedną sprawę mamy załatwioną.
Jednak 20 mln zł idzie do Idea Banku.

infostrefa.com/infostrefa/pl/w...
Edytowany: 14 marca 2019 14:26

Deogracias
Deogracias PREMIUM
5
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 467
Wysłane: 15 marca 2019 09:18:56 przy kursie: 3,12 zł
kmsc2 napisał(a):
Mam wrażenie, że w analizie doszło do wyceny całej spółki HB na podstawie wyceny samej marki Home Broker i na tej podstawie twierdzenie, że Home Broker może być odpisany do wartości zerowej...
Trochę jak kiedyś analiza Lotosu na 6zł..My inwestorzy indywidualni nie mamy dostępu do informacji o stanie aktyw Home Broker. Również mogę domyślać się, że HB jest wciąż przewartościowana mimo wcześniejszych odpisów.
Nie chcę bić się z myślami, ale nie chce mi się wierzyć że Leszek kupił parę lat temu kota w worku, że kupił Home Broker z pustymi aktywami za ok. 200mln zł. Kto jak kto ale nie Leszek. Myślę, że Home Broker może jeszcze zaskoczyć stanem faktycznym swoich aktyw.
www.forbes.pl/gielda/open-fina...


Nie do końca. Do zera może, i moim zdaniem powinna zostać spisana wartość firmy.

Pewnie to już było opisywane dziesiątki razy, ale jeszcze raz skąd się ona bierze.

Przykład:
- kupujemy za 10 spółkę, której wartość bilansowa wynosi 3 (załóżmy brak długu).

Jak to wygląda od strony księgowej:
- ze spółki kupującej wychodzi zapłacona cena -10
- wchodzi do spółki kupującej - +3 majątek nabytej spółki i +7 jak jako wartość firmy (10-3)

Wartość formy co roku jest "testowana" pod kątem tego czy cały czas nabyta spółka przynosi zyski uzasadniające jej wycenę na poziomie 10 (3 majątek + 7 wartość firmy).

Jeśli nabyta spółka przynosi straty, to wartość firmy (czyli 7) trzeba spisać do zera. W majątku spółki-matki (skonsolidowany bilans) cały czas pozostaje nabyty majątek o wartości 3.

I z taką sytuacją mamy do czynienia - odpisy dotyczą wartości firmy, nie całej spółki Home Broker, której "fizyczny" majątek jest ujęty w skonsolidowanym bilansie OF.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki

h3rlitz
0
Dołączył: 2019-03-11
Wpisów: 229
Wysłane: 15 marca 2019 09:36:33 przy kursie: 3,12 zł
Mnie zastanawia jeszcze jedna rzecz - dlaczego nikt nie proponuje rebrandingu? Przecież po 2-3 latach mało kto by pamiętał o istnieniu OPF, które najlepszej opinii na rynku nie ma (mówiąc delikatnie). Wtedy można to spokojnie opchnąć jakiemuś inwestorowi - rynek się rozwija, na razie wszystkie zapowiedzi końca tego eldorado odsuwane są w czasie - a tutaj brak takich działań. Chyba, że ktoś wierzy iż da się zarabiać pod szyldem OPF - w co ja osobiście bardzo wątpię - a na dodatek biorąc pod uwagę strukturę przychodów to kompletnie pomijany jest segment doradztwa inwestycyjnego - a chcąc nie chcąc szykuje nam się przecież PPK angry3


No i znowu była zmiana w obligacjach - tym razem WIBOR1Y+3,5pp + mniejsze zabezpieczenie majątkiem.
To jest bardzo ciekawe po co oni tak kombinują z tymi obligami Eh?

Tutaj link:
biznes.pap.pl/pl/news/listings...(37-2019)-uchylenie-uchwal-zarzadu-w-przedmiocie-emisji-obligacji-serii-j-i-k-oraz-podjecie-nowych-uchwal
Edytowany: 15 marca 2019 09:39

kmsc2
6
Dołączył: 2014-02-16
Wpisów: 245
Wysłane: 15 marca 2019 13:49:09 przy kursie: 3,12 zł
"Mnie zastanawia jeszcze jedna rzecz - dlaczego nikt nie proponuje rebrandingu? Przecież po 2-3 latach mało kto by pamiętał o istnieniu OPF, które najlepszej opinii na rynku nie ma (mówiąc delikatnie). Wtedy można to spokojnie opchnąć jakiemuś inwestorowi - rynek się rozwija, na razie wszystkie zapowiedzi końca tego eldorado odsuwane są w czasie - a tutaj brak takich działań. Chyba, że ktoś wierzy iż da się zarabiać pod szyldem OPF - w co ja osobiście bardzo wątpię - a na dodatek biorąc pod uwagę strukturę przychodów to kompletnie pomijany jest segment doradztwa inwestycyjnego - a chcąc nie chcąc szykuje nam się przecież PPK angry3


No i znowu była zmiana w obligacjach - tym razem WIBOR1Y+3,5pp + mniejsze zabezpieczenie majątkiem.
To jest bardzo ciekawe po co oni tak kombinują z tymi obligami Eh? "

Widocznie stwierdzili, że więcej mieliby do stracenia niż zyskania.
Firma nie po darmo wchodzi w franczyze- chodzi o odbudowanie zaufania do klienta a franczyza to najlepszy na to sposób.
Edytowany: 15 marca 2019 13:49

kmsc2
6
Dołączył: 2014-02-16
Wpisów: 245
Wysłane: 15 marca 2019 13:52:01 przy kursie: 3,12 zł
Deogracias napisał(a):
kmsc2 napisał(a):
Mam wrażenie, że w analizie doszło do wyceny całej spółki HB na podstawie wyceny samej marki Home Broker i na tej podstawie twierdzenie, że Home Broker może być odpisany do wartości zerowej...
Trochę jak kiedyś analiza Lotosu na 6zł..My inwestorzy indywidualni nie mamy dostępu do informacji o stanie aktyw Home Broker. Również mogę domyślać się, że HB jest wciąż przewartościowana mimo wcześniejszych odpisów.
Nie chcę bić się z myślami, ale nie chce mi się wierzyć że Leszek kupił parę lat temu kota w worku, że kupił Home Broker z pustymi aktywami za ok. 200mln zł. Kto jak kto ale nie Leszek. Myślę, że Home Broker może jeszcze zaskoczyć stanem faktycznym swoich aktyw.
www.forbes.pl/gielda/open-fina...


Nie do końca. Do zera może, i moim zdaniem powinna zostać spisana wartość firmy.

Pewnie to już było opisywane dziesiątki razy, ale jeszcze raz skąd się ona bierze.

Przykład:
- kupujemy za 10 spółkę, której wartość bilansowa wynosi 3 (załóżmy brak długu).

Jak to wygląda od strony księgowej:
- ze spółki kupującej wychodzi zapłacona cena -10
- wchodzi do spółki kupującej - +3 majątek nabytej spółki i +7 jak jako wartość firmy (10-3)

Wartość formy co roku jest "testowana" pod kątem tego czy cały czas nabyta spółka przynosi zyski uzasadniające jej wycenę na poziomie 10 (3 majątek + 7 wartość firmy).

Jeśli nabyta spółka przynosi straty, to wartość firmy (czyli 7) trzeba spisać do zera. W majątku spółki-matki (skonsolidowany bilans) cały czas pozostaje nabyty majątek o wartości 3.

I z taką sytuacją mamy do czynienia - odpisy dotyczą wartości firmy, nie całej spółki Home Broker, której "fizyczny" majątek jest ujęty w skonsolidowanym bilansie OF.


Czyli po takim zabiegu podawana później WK HB będzie rzeczywista? Dancing

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
120
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 417
Wysłane: 15 marca 2019 16:19:11 przy kursie: 3,12 zł
Ona jest rzeczywista i dzisiaj. Będzie też po dokonaniu odpisów. Bo wartość księgowa to nic innego jak BILANSOWA wartość aktywów minus bilansowa wartość zobowiązań. Niesłusznie wielu inwestorów utożsamia wartość księgową z wartością rynkową, lub wartością godziwą.

W normalnym biznesie jest tak, że rzadko kiedy kupuje przejęć dokonuje się aby nabyć majątek. W 90 proc. przypadków kupuje się zyski i to te przyszłe.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,537 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +151,47% +30 293,47 zł 50 293,47 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d