pixelg
KBJ - Spółki od A do Z - NewConnect - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

4 5 6 7 8 9 10

KBJ [KBJ]

AKTUALNY KURS: 18,20 zł (-1,09%) 10-07-2020 16:16
Masa
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-09-05
Wpisów: 791
Wysłane: 28 maja 2019 08:16:59 przy kursie: 9,45 zł
To są bardzo pozytywne informacje. Od pewnego czasu można zauważyć iż rośnie stan zamówień. Myślę że w przyszłości to zaprocentuje dla posiadaczy akcji :) A tymczasem czekamy na zbliżający się czat z Prezesem :)
Cytat:
Business and business every day :)

mindek
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 1 096
Wysłane: 31 maja 2019 08:54:30 przy kursie: 9,40 zł
Biznes jest OK, ale te ruchy dookoła są dla mnie mało zrozumiałe.

Dzisiaj mamy info zleconej rekomendacji przez prometeio: https://stooq.pl/n/?f=1299659

cyt: W swoim pierwszym raporcie analitycy Prometeia Capital określili cenę docelową akcji warszawskiego wdrożeniowca SAP na poziomie 17,13 PLN za akcję i rekomendują "Kupuj".

Co to jest to prometeio? Trwa 8 lat, ale nazwy kompletnie nie kojarzę(może była zmiana). Spółka doradcza z Wrocławia a Wrocław jak wiadomo jest mekką wszelkiej maści finansowych naciągaczy. Patrzę na ich listę a tam indata i autospa. Piszą o ponad 700 mln kapitału a chwalą się auto spa?

Zerkam na ich wyniki , sama WNiP :) Nazwiska Paweł Skałecki, Piotr Wiśniewski, osobiście nie kojarzę.
Edytowany: 31 maja 2019 09:03

KBJ_IR
Grupa: Emitent
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 60
Wysłane: 28 czerwca 2019 23:13:29 przy kursie: 8,45 zł
Dzień dobry,

Zwyczaje Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym przyjęło program motywacyjny oraz wyraziło zgodę na skup akcji własnych do kwoty 2 mln zł w celu zaoferowania skupionych akcji w ramach programu motywacyjnego.

Szczegóły znajdują się w uchwałach ZWZ na stronie Spółki: http://bit.ly/KBJ2019ZWZ


Z poważaniem,

Relacje Inwestorskie KBJ S.A.


KBJ_IR
Grupa: Emitent
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 60
Wysłane: 24 lipca 2019 15:54:48 przy kursie: 8,40 zł
Dzień dobry,
dziś poinformowaliśmy o wyborze oferty KBJ, jako najkorzystniejszej, przez ZUS. Wartość oferty złożonej przez Spółkę w ramach Postępowania przekracza kwotę 12 mln zł brutto, planowany okres realizacji wynosi 37 miesięcy od daty zawarcia Umowy. Umowa zostanie zawarta z Klientem zgodnie z terminami i trybem wynikającym z przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Raport bieżące KBJ: www.kbj.com.pl/raporty-biezace...

Z poważaniem,

Relacje Inwestorskie KBJ S.A.

KBJ_IR
Grupa: Emitent
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 60
Wysłane: 12 sierpnia 2019 19:31:58 przy kursie: 8,00 zł
Dzień Dobry.
opublikowaliśmy właśnie raport okresowy za drugi kwartał bieżącego roku. Zapraszam do odwiedzenia naszej strony:
http://bit.ly/kbj2Q2019


Pozdrawiam,

--
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.


Edytowany: 13 sierpnia 2019 15:53

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 134
Wysłane: 16 sierpnia 2019 14:47:27 przy kursie: 8,85 zł
W oczekiwaniu na 48 mln zł kapitalizacji – omówienie sytuacji fundamentalnej KBJ po II kw. 2019 r.

Spółka kierowana przez Artura Jedynaka pokazała bardzo fajne wyniki do czego przyczynił się wzrost przychodów. Przychody ze sprzedaży i równe z nimi osiągnęły rekordowy poziom 18,7 mln zł, co oznacza ponad czterokrotny wzrost r/r. Z podobną dynamiką rosły przychody ze sprzedaży, które ostatecznie wyniosły 17,2 mln zł (+339 proc.). Tempo wzrostu sprzedaży przebiło i tak fantastyczne wzrosty z końca 2016 r. i początku 2017 r., kiedy to spółka zwiększała masę o ok. 100 proc. Trzeba zwrócić uwagę, że przychody są wyższe niż w sezonowo najlepszym IV kwartale roku, a zatem zdarzyło się coś bardzo nietypowego w dotychczasowej działalności spółki.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Z prezentacji segmentowej dowiadujemy się, że wzrosty przychodów to efekt sprzedaży do dużych klientów – najwyższy udział w historii ujawniania tych danych. Wiadomo także, że znacząco wzrósł udział w sprzedaży oprogramowania firm trzecich – W 2018 r. wyniósł tylko 14 proc., natomiast w pierwszym półroczu blisko 60 proc.


kliknij, aby powiększyć


W sprawozdaniu finansowym można przeczytać, że:

Cytat:
W II kwartale spółka wygenerowała znacząco wyższe przychody w zestawieniu z okresem porównawczym. Jest to wynikiem sprzedaży licencji na oprogramowanie SAP oraz tzw. backmaitenance dot. umów ramowych o których mowa poniżej. W związku z powyższym, przychody pierwszego półrocza są w istotnym zakresie wynikiem obrotu licencyjnego oraz usług związanych z licencjami.


Wśród umów wymienianych poniżej uwagę zwraca w szczególności jedna:

Cytat:
W dniu 6 maja 2019 r. KBJ powziął informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości (Zamawiający, Klient) dot. zawarcia umowy ramowej na: "Dostawę
licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania oraz usług wsparcia lub produktów
równoważnych dla Ministerstwa Sprawiedliwości" – część 3 przedmiotu zamówienia dot. technologii
i usług SAP, oznaczenie sprawy BF-II.3710.13.2019 (dalej "Postępowanie"). Kwota, jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia w części 3, dotyczącej Emitenta,
wynosi 55,35 mln zł brutto.


To w zasadzie jedyna umowa z wymienionych, której wartość przekracza raportowane przychody, a przecież realizacja tych umów liczona jest najczęściej w latach. Wygląda na to, że w ramach umowy z MS KBJ sprzedał dużą partię licencji SAP. Wartość kontraktu na tle historycznych danych jest imponująca i wynosi jak wspomniano w komunikacie ponad 55 mln zł, czyli dwa razy więcej niż dotychczas największa umowa z Polską Spółką Gazownictwa z listopada 2018 r. (23 mln zł brutto). Kolejną dużą umowę podpisano z lipcu br. z ZUSem – 12 mln zł, ale jak widać jej wysokość jest ponad 4 krotnie niższa niż umowy z MS. W świetle powyższych faktów wydaje się, że na obecnym etapie rozwoju raportowaną wartość przychodów należy traktować raczej jako zdarzenie, które szybko się nie powtórzy. Skoro tak, to należałoby się bliżej przyjrzeć pozostałym aktywnościom spółki, poza sprzedażą oprogramowania SAPu.

KBJ co prawda nie ujawnia wprost prezentowanych danych, ale jak widać wyżej podaje procentowy udział w przychodach. Będąc świadomym błędu jaki może wynikać z zaokrągleń do pełnego procenta można oszacować wartość przychodów z poszczególnych aktywności. Po eliminacji sprzedaży oprogramowania obcego mamy przychody na poziomie 4,55 mln zł, co oznacza zwyżkę o 0,8 mln zł (+21 proc.). A zatem spółka rośnie i to w całkiem przyzwoitym tempie. Największy wzrost poczyniono w ramach świadczenia usług – 0,76 mln zł (+21 proc.). Przychody ze sprzedaży własnego oprogramowania wyniosły 160 tys. zł. i były wyższe o 30 tys. zł r/r. Wartość sprzedaży oprogramowania własnego na razie jest znikoma. KBJ pokazał co prawda wzrost, ale wynikał on głównie z efektu niskiej bazy, bo przychody w II kw. są parokrotnie niższe niż w I kw. br.


kliknij, aby powiększyć


Oczywiście sprzedaż licencji obcych w wysokości prawie 13 mln zł, przy dotychczasowym poziomie maksymalnie 2,3 mln zł, musiała pociągnąć za sobą dynamiczny wzrost kosztów. Koszty usług obcych wyniosły 16,1 mln zł w porównaniu do 3,5 mln zł przed rokiem i 6,5 mln zł w IV kwartale ubiegłego roku. Wzrost tej pozycji kosztowej wyniósł 12,6 mln zł, natomiast sprzedaży oprogramowania obcego 12,5 mln zł, można zatem sądzić, że raportowana sprzedaż była na bardzo niskiej, o ile nie zerowej marży.


kliknij, aby powiększyć


W związku z tym, że usługi obce to największy koszt w RZIS i nieco zamazuje obraz tego co działo się pozostałymi pozycjami kosztowymi postanowiłem zaprezentować Państwu osobno wykres pozostałych pozycji kosztowych.
Od IV kw. 2017 r. suma amortyzacji, podatków i opłat, ubezpieczeń i pozostałych jest względnie stabilna i wynosi ok. 0,6-0,7 mln zł kwartalnie. Nieco wahają się wynagrodzenia, ale od roku mamy w tej pozycji ok. 1,1 mln zł kwartalnie. Można powiedzieć, że pod względem kosztowym jest stabilnie.


kliknij, aby powiększyć


Choć przychody były rekordowe (o 80 proc. większe niż w dotychczas najlepszym kwartale), to nie przełożyło się to na zysk ze sprzedaży, który wyniósł 671 tys. zł. Co prawda to wynik o wiele lepszy niż przed rokiem (strata 870 tys. zł), ale w porównaniu do IV kwartałów roku przegrywa z kretesem – w IV kw. 2018 r. zysk wyniósł 1,9 mln zł. Co więcej, w historii spółki zdarzały się już drugie kwartały z większym zyskiem – w II kw. 2017 r. spółka pokazała 1,3 mln zł zysku. W związku z tym dość blado wypada rentowność zysku na sprzedaży:


kliknij, aby powiększyć


W dwóch niższych liniach rachunku wyników nie zdarzyło się nic nadzwyczajnego. Pozostała działalność w zasadzie nie wpływa na końcowy rezultat, podobnie jak linia finansowa. Istotny jest tak naprawdę tylko podatek (który wyniósł 10 proc. zysku brutto – 60 tys. zł) oraz strata Albitu przynależna akcjonariuszom KBJ (-57 tys. zł)


kliknij, aby powiększyć


Co istotne, KBJ pokazał wysokie dodatnie przepływy operacyjne w wysokości ponad 2 mln zł. Dzięki temu skumulowany roczny cashflow operacyjny wyniósł 2,2 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Ze szczegółowej analizy widać jednak, że spółka za sprzedaż oprogramowania jeszcze się nie rozliczyła z dostawcą, ani nie otrzymała wpływów od zamawiającego.


kliknij, aby powiększyć


Wartość raportowanych przychodów z pewnością może robić wrażenie, ale w związku z jej charakterem nie miała prawdopodobnie istotnego wpływu na raportowany wynik. Ważniejszym wydaje się wzrost w pozostałych aktywnościach spółki, który przełożył się na wzrost raportowanych wyników, potwierdzonych w dodatku przepływami.

Wypada jeszcze rzucić okiem na bilans. Poza wzrostem należności i zobowiązań wynikających z umowy z MS warto śledzić 3 pozycje „produkcyjne”. Przede wszystkim spółka pokazała największą w historii zmianę stanu produktów. To oznacza, że skapitalizowała na bilansie znaczną ilość kosztów, które nie wpłynęły na wynik okresu, co dobrze rokuje na kolejne kwartały – wtedy zostanie zaraportowana marża.


kliknij, aby powiększyć


Po drugie wzrosła wartość WNIP, czyli skapitalizowanych kosztów własnego oprogramowania. Na razie sprzedaż z tej aktywności nie jest szczególnie istotna, ale widać, że spółka rozwija nowe produkty. Po trzecie, w końcu spadły koszty wykazywanych kosztów kontraktów długoterminowych, co pozwala mieć nadzieję, że kontrakt został przynajmniej częściowo przyjęty i być może nawet opłacony.


kliknij, aby powiększyć


O ile wyniki z pewnością mogą się podobać, to mieszane uczucia budzi uchwalony program motywacyjny. W sierpniu zarejestrowano podwyższenie kapitału o 150 tys. akcji czyli ok. 10 proc. dotychczasowej liczby w ramach nagrody za wyniki lat poprzednich. 83,3 tys. akcji w cenie 1 zł objął z tego członek zarządu Paweł Wiechecki, natomiast resztę prawdopodobnie pracownicy spółki.

Teraz mamy uchwalony program motywacyjny na 4 lata, który umożliwia rozwodnienie o kolejne 170 tys. akcji (10 proc. od już zarejestrowanej wartości). Program podzielony jest na dwie części – dla zespołu (185 tys. szt.) i zarządu (40 tys. szt.), przy czym część akcji do realizacji programu pochodzić będzie ze skupu akcji własnych. Emisje dla pracowników będą prowadzone w cenie do 50 proc. niższej niż średnia rynkowa z dnia uchwalenia konkretnej serii przez zarząd spółki za zgodą RN. Warunki przyznania warrantów nie są znane.

Za to emisje dla zarządu będą w cenie nie niższej niż 9 zł i pod warunkami:
- dla 20 tys. akcji - utrzymanie kapitalizacji na poziomie co najmniej 48 mln zł przez okres 3 miesięcy (obecnie 15 mln zł, a po uwzględnieniu maksymalnej emisji 16,5 mln zł)
- dla 20 tys. akcji – uzyskanie w 2021 wyniku w kwocie 5,2 mln zł, przy czym przez wynik rozumie się zysk netto powiększony o amortyzację z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych. W dotychczasowej historii KBJ pokazywał kroczący roczny tak zdefiniowany wynik na poziomie nawet 3,3 mln zł, czyli celem na następne 4 lata jest teoretycznie zwiększenie wyniku o ok. 60 proc. Teoretycznie, bo zdarzenia jednorazowe nie są w uchwale walnego zdefiniowane.

Przez skórę czuję, że chodzi o koszty programu motywacyjnego. Spółka zamierza przejść na MSSF, a w nim skup akcji celem zaoferowania ich pracownikom nie jest „bezkosztowy” - w wyniku ujmuje się w uproszczeniu różnicę z ceny objęcia i ceny rynkowej na przypadający okres. Uśredniona cena akcji emisji lub nabycia w programie motywacyjnym ma wynieść 5 zł, za akcję. Przy kursie obecnym byłoby to niecałe 4 zł zysku, co daje nam okrągły 1 mln zł kosztów w całym okresie programu. Jeśli jednak cena akcji wzrosłaby do oczekiwanej w pierwszym warunku (ponad 25 zł), to koszty mogą wynieść już 4,5 mln zł, czyli 1,1 mln zł rocznie. Gdyby uznać to za zdarzenie jednorazowe, to wynik raportowany i faktycznie odzwierciedlający efekty działalności wzrósłby tylko dwadzieścia parę procent. Nie mówię oczywiście, że tak się stanie, ale nieprecyzyjność określeń karze mi rozstrzygać wszystko w najmniej oczekiwanym przez mniejszościowego akcjonariusza kierunku. Mimo wszystko jakby zarząd dostał 40 tys. akcji to chyba wszyscy byliby szczęśliwi – średnioroczne tempo wzrostu kursu na poziomie prawie 30 proc.

O ile program motywacyjny dla zarządu wygląda całkiem fair (cena emisyjna nawet wyższa niż obecna rynkowa, a zarząd nie pobiera wynagrodzeń), to emisja 130 tys. akcji dla pracowników może się już zdecydowanie nie podobać, tym bardziej jeśli weźmiemy pod uwagę cenę ostatniej emisji.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 16 sierpnia 2019 18:40

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 533
Wysłane: 29 sierpnia 2019 10:55:02 przy kursie: 8,95 zł
Za chwilę rozpocznie się czat z prezesem Jedynakiem

www.stockwatch.pl/czat-inwesto...

Masa
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-09-05
Wpisów: 791
Wysłane: 30 sierpnia 2019 07:45:10 przy kursie: 8,95 zł
Witam.
No i jak Panowie ? Jakie są Wasze odczucia po spotkaniu na czacie inwestorskim z prezesem ?
Ja osobiście odebrałem je pozytywnie. Nie ma na razie w planach emisji akcji a wręcz przeciwnie będą w jakimś tam stopniu skupować z rynku co przy niskim free floacie odniesie dobry skutek no i co najważniejsze w przyszłości chęć przejścia na duży parkiet :)
Cytat:
Business and business every day :)

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 134
Wysłane: 20 listopada 2019 18:16:47 przy kursie: 8,70 zł
Przedświąteczne porządki – omówienie sprawozdania finansowego KBJ po III kw. 2019 r.

Przychody ze sprzedaży spółki KBJ wyniosły w III kw. 7,4 mln zł w porównaniu do 4,89 mln zł rok wcześniej i 4,5 mln zł w 2017 r. Roczna dynamika wzrostu wyniosła 51 proc., a takie przyrosty sprzedaży (poza poprzednim wyjątkowym kwartałem) ostatni raz obserwowaliśmy w 2017 r.


kliknij, aby powiększyć


Przychody i równe z nimi zostały też dość istotnie zwiększone przez zmianę stanu produktów, która wyniosła 0,95 mln zł w porównaniu do 0,67 mln zł rok wcześniej. Przypomnę, że spółka stosuje rachunek wyników w wariancie porównawczym, co oznacza, że w kosztach prezentowane są wszystkie wydatki poniesione w okresie, niezależnie czy dotyczą raportowanego okresu, czy też okresów przyszłych. Żeby zachować zasadę współmierności należałoby albo wyjąć z kosztów te niedotyczące raportowanych przychodów (tak jak w rachunku kalkulacyjnym), albo zwiększyć przychody o kwotę kosztów, która nie dotyczy danego okresu na przykład odnosząc zmianę stanu produktów jak w układzie porównawczym. Inaczej mówiąc przez wyniki część raportowanej sumy przeszła z zerową marżą, natomiast w kolejnych okresach pojawi się sama marża. Prawdopodobnie nastąpi to już w IV kwartale roku – tak przynajmniej wskazuje sezonowość tej pozycji w ostatnich 3 latach.


kliknij, aby powiększyć


Wysokie wzrosty sprzedaży to głównie efekt wzrostu sprzedaży oprogramowania firm trzecich do dużych podmiotów:


kliknij, aby powiększyć


Powyższy wykres jest nieco mało czytelny, ale na potrzeby analizy możemy przeliczyć wyrażenia procentowe na konkretne wartości, choć oczywiście popełniamy przy tym mały błąd. Obecnie spółka podaje te wartości z dokładnością 2 miejsc po przecinku, ale w latach poprzednich najczęściej była to dokładność do pojedynczych procentów. Tym niemniej trendy wydają się klarowne. Przychody z usług wdrożeniowych wyniosły w III kw. 4,7 mln zł i były o ok. 0,8 mln zł (22 proc.) wyższe r/r. Największy skok dokonał się jednak w sprzedaży oprogramowania firm trzecich – 2,4 mln zł obecnie vs. 0,5 mln zł przed rokiem (wzrost o ok. 2 mln zł i 412 proc.). Niestety spadły przychody ze sprzedaży własnego oprogramowania, choć tutaj błąd oceny jest największy w związku z czym pominę omówienie konkretnych liczb.


kliknij, aby powiększyć


Rosnąca sprzedaż oczywiście cieszy. Problem w tym, że w raportowanym kwartale jeszcze szybciej rosły koszty operacyjne + 3,7 mln zł przy wzroście przychodów i równych z nimi o 2,8 mln zł. W układzie kosztów nic się nie zmieniło – tradycyjnie najwyższe były koszty usług obcych. Za to ich udział w przychodach i równych z nimi był rekordowy i wyniósł 89 proc. (67 proc. przed rokiem). Zwyżka obciążeń z tego tytułu wyniosła 3,7 mln zł i w zasadzie odpowiada za całość wzrostu kosztów.
Ze struktury sprzedaży można wnioskować, że koszty oprogramowania obcego spółka ujmuje jako usługi obce. W związku z tym, że sprzedaż obcego oprogramowania wiąże się z małą marżą można zrozumieć wysoki udział tej pozycji w kosztach, choć tylko do pewnego stopnia. Kwartał wcześniej koszty usług obcych i udział oprogramowania firm trzecich w sprzedaży był jeszcze większy, ale udział usług obcych w przychodach i równych z nimi mimo wszystko był o 2 pp. niższy.kliknij, aby powiększyć


Ruchy w pozostałych pozycjach były neutralne. O 175 tys. wzrosły koszty wynagrodzeń, o 76 tys. pozostałe koszty, ale o 279 tys. spadły koszty materiałów. Jeśli się jednak przyjrzeć dokładniej to widzimy, że suma kosztów poza usługami obcymi też rośnie, a brak wzrostu w tym kwartale wynika tylko z nienaturalnie wysokiej pozycji materiałów w okresie porównawczym – efekt wysokiej bazy.


kliknij, aby powiększyć


Skoro koszty operacyjne rosły nominalnie szybciej od przychodów to nie dziwi, że degradacji uległ wynik. KBJ zaraportował 1,16 mln zł straty na sprzedaży w porównaniu do 0,26 mln zł straty w okresie porównawczym. Spółka taki stan rzeczy tłumaczy w dwojaki sposób. Po pierwsze:

Cytat:
Powodem braku dodatniego wyniku przy jednoczesnym wzroście skali biznesu jest z jednej strony stały, coroczny cykl rozliczania projektów, który również w bieżącym roku powinien wystąpić w IV kwartale oraz dodatkowe koszty, które Spółka musiała ponieść w związku z realizacją wybranych projektów. Koszty o których mowa spowodowane były przesunięciami w harmonogramach projektów, koniecznością realizacji większego od zakładanego zakresu prac wdrożeniowych, co łącznie z cyklem rozliczania projektów odbiło się negatywnie na łącznym wyniku.


Już pewnie wszyscy wiedzą, że w przypadku firm takich jak KBJ fakturowanie przypada głównie na IV kwartał i wtedy z reguły pojawiają się wysokie zyski i spadają skapitalizowane wcześniej na produkcji w toku koszty, o czym wspominałem powyżej. Ale mamy też przesunięcia w realizacji, a to ryzyko jest też już nam dobrze znane, bo zmaterializowało się choćby w zeszłym roku. Na czacie po wynikach półrocznych Prezes wyjaśniał:

Cytat:
Proszę zwrócić uwagę, że nasze kontrakty nie są kontraktami, które moglibyśmy porównać do budowlanych. To znaczy, że zawarcie przez zamawiającego umowy daje mu najczęściej możliwość a nie obowiązek realizacji danego typu prac. Oczywiście, nikt nie zawiera umów po to, aby były niewykorzystane i zdecydowana większość jest wykorzystana prawie lub w całości. Stąd raczej takie kontrakty nie mają jednego, ścisłego harmonogramu. Przykład: w 2017 roku, na jednym z kontraktów tego typu spółka zrealizowała ponad 50 małych projektów. Rok później, na tym samym kontrakcie 5. I jest to spowodowane po prostu konkretnymi potrzebami biznesowymi, które w 2017 roku były, a rok później już nie.


Inaczej mówiąc zarząd spółki pod podpisane kontrakty i oczekiwany wzrost musi szacować zapotrzebowanie na własne siły operacyjne. Jeśli ten szacunek się nie „wstrzeli” w rzeczywistość (część prac realizowana jest później niż pierwotnie zakładano) to mamy niewykorzystane moce przerobowe i dodatkowe obciążenia wyników. Ponadto, jeśli dobrze rozumiem tłumaczenie, niedoszacowano w jakimś (jakichś) kontrakcie zakresu prac i tym samym nie uwzględniono dodatkowych kosztów w kalkulacji przychodów. Wydaje się, że te dwa zjawiska (wolne moce przerobowe i niedoszacowanie zakresu prac) powinny się nieco znosić, ale brak uwzględnionej marży musiał się odbić na projekcie. W tym miejscu warto pamiętać, że KBJ w ostatnim czasie powygrywał sporo dużych kontraktów, gdzie nie ma jeszcze doświadczenia, a nauka jak wiemy zawsze kosztuje – najważniejsze aby z błędów wyciągać wnioski. O tym, że tak się dzieje chyba świadczy drugi powód niskich wyników prezentowany przez zarząd spółki:

Cytat:
W trzecim kwartale również została w Spółce przeprowadzona reorganizacja dot. zarządzania i realizacji umów o charakterze utrzymania aplikacyjnego. Powyższa reorganizacja wygenerowała koszty jednorazowe w bieżącym kwartale. Odejmując zdarzenia o charakterze jednorazowym, wyniki kwartalne trzeciego kwartału nie wzbudzają istotnych zastrzeżeń Zarządu.


Szczerze powiedziawszy nie do końca potrafię sobie wyobrazić dlaczego reorganizacja miałaby wpłynąć na koszty – bardziej spodziewałbym się spadku przychodów (w przypadku rezygnacji z mniej rentownych kontraktów). Możliwe, że były jakieś kary umowne, choć to czyste spekulacje z mojej strony.

Tak, czy owak koszty były wyższe od przychodów i spółka pokazała ponad 1,1 mln zł straty na sprzedaży, prawie 1,2 mln straty EBIT i straty netto.


kliknij, aby powiększyć


Choć wyniki III kw. z pewnością nie zachwycają to warto dostrzec, że spółce urosły w bilansie pozycje „zyskotwórcze” na przyszłość. Zapasy na koniec III kw. miały wartość bilansową już ponad 3 mln zł, a konkretnie 3,4 mln zł. Jeśli tam „leżą” skapitalizowane koszty prac wdrożeniowych, które nie przeszły przez wynik przychodami to IV kwartał zapowiada się interesująco. Oczywiście możliwe, że spółka na zapasie trzyma głównie koszty niezakończonych prac rozwojowych. W takim przypadku żeby powstał zysk, najpierw trzeba zapewnić sprzedaż na poziomie takim żeby nastąpiło pokrycie kosztów produkcji. To oczywiście mniej optymistyczny wariant. Dodatkowo mamy rosnące WNIP, co oznacza, że KBJ zakończył pisanie jakiegoś nowego oprogramowania i wprowadził je już do sprzedaży. Nieco też wzrosły skapitalizowane koszty kontraktów długoterminowych, a zatem prac do rozliczenia w przyszłości.


kliknij, aby powiększyć


W tym roku KBJ nie zachwyca także przepływami. W ujęciu 9-miesięcznym mamy wypływ 300 tys. gotówki. Spółka co prawda więcej wydała na prace, które nie zostały jeszcze rozliczone przychodami (zapasy), ale stało się to przy spadku rozliczeń międzyokresowych o kwotę 0,5 mln zł. Jeśli zerknąć do bilansu to jasnym jest, że ten spadek wynika z uwzględnienia kosztów poniesionych w roku poprzednim, które teraz zostały uwzględnione w wyniku.


kliknij, aby powiększyć


Optymistycznie wygląda za to portfel zamówień, który wedle deklaracji przekracza 100 mln zł. Pozostaje pytanie jak jest skalkulowany i czy zapewni odpowiednią masę marży. Być może część odpowiedzi pojawi się już w kolejnym kwartale.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 21 listopada 2019 13:33

mindek
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 1 096
Wysłane: 21 listopada 2019 15:02:07 przy kursie: 8,00 zł
na szybko, ktoś zna strukturę sprzedaży? ile idzie do prywatnego biznesu a ile wygrywają w przetargach dla publicznych instytucji.

Pytanie do przedstawiciela spółki, w jakim celu został zatrudniony mało znany doradca prometeio?


kostroma
Dołączył: 2018-10-08
Wpisów: 14
Wysłane: 13 lutego 2020 19:07:08 przy kursie: 7,50 zł
Raczej ciężko teraz oszacować proporcje pomiędzy publikiem a prywatnym, biorąc pod uwagę skale portfela zamówień opartego głównie o zamówienia z sektora publicznego. Obstawiałbym 80% public 20% prywatny biznes. Ciekawy jestem, na ile ustawa przeciw zatorom płatniczym będzie pozytywnie wpływać na CF generowany z projektów dla public.

Co do drugiego pytania, tutaj odpowiedź: LINK Pewnie akcje z programu motywacyjnego będą puszczane w rynek.

Cytat:
Biznes jest OK, ale te ruchy dookoła są dla mnie mało zrozumiałe.

Dla mnie mało jasne, dlaczego skup akcji nie jest został rozpoczęty. Jakieś KPI nie zostały dowiezione? Przy takich wynikach jak dzisiaj pokazane? Albo biznes rośnie za szybko i gotówka finansuje wzrost - ale to zaprocentuje w przyszłości. Tak czy inaczej, dobrze byłoby zakomunikować co dalej z tym skupem. W raporcie zabrakło słowa aktualizującego ten temat.

Magiel
Dołączył: 2015-02-26
Wpisów: 151
Wysłane: 5 kwietnia 2020 16:33:31 przy kursie: 5,45 zł
KBJ_IR napisał(a):
Dzień dobry,

Zwyczaje Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym przyjęło program motywacyjny oraz wyraziło zgodę na skup akcji własnych do kwoty 2 mln zł w celu zaoferowania skupionych akcji w ramach programu motywacyjnego.

Szczegóły znajdują się w uchwałach ZWZ na stronie Spółki: http://bit.ly/KBJ2019ZWZ


Z poważaniem,

Relacje Inwestorskie KBJ S.A.


Dzień dobry,

mam trzy pytania do spółki:

1. Na jakim etapie jest skup akcji własnych?

2. Czy zarząd spółki ma już rekomendację dotyczącą podziału zysku za rok 2019?

3. Jak stan epidemii wpływa na działalność spółki? Głównie mam na myśli realizację umów w segmencie publicznym.

Z poważaniem
Akcjonariusz

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 134
Wysłane: 11 maja 2020 02:29:12 przy kursie: 7,20 zł

kurtwallander
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-01-28
Wpisów: 88
Wysłane: 11 maja 2020 09:44:46 przy kursie: 8,60 zł
cieszy wreszcie mocny I kwartał,

pozwalam sobie wrzucić prośbę o omówienie wyników/perspektyw

pozdrawiam

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
4 5 6 7 8 9 10

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,500 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +132,30% +26 459,17 zł 46 459,17 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d