pixelg
GAMEOPS - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3

GAMEOPS [GOP]

AKTUALNY KURS: 14,98 zł (+1,77%) 24-06-2021 13:08
anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 656
Wysłane: 6 marca 2020 10:30:35
Atak klonów – omówienie oferty publicznej Games Operators SA

Na giełdę zmierza kolejna spółka z branży gier. Tym razem podmiot ubiega się jednak o dopuszczenie do rynku równoległego GPW (rynek dla emitentów nie spełniających progu wymaganej kapitalizacji na rynku podstawowym), a nie na NewConnect jak wcześniejsi przedstawiciele sektora. Dzięki temu mamy prospekt emisyjny, a nie dokument informacyjny, a co za tym idzie także więcej informacji na temat samej spółki.

Historia
Pan Bartłomiej Gajewski prowadził działalność gospodarczą pod firmą Jutsu Games Bartłomiej Gajewski od 2010 r. W czerwcu 2015 r. obecny prezes spółki zobowiązał się do wykonania na rzecz PlayWay gry 911 operator. Prawa do gry należały do PlayWay, ale według umowy wykonawcy należało mu się 50 proc. zysków z gry. W czerwcu 2017 r. postanowiono zmienić formę współpracy. Gajewski kupił spółkę Creative Octopus w której dokonano podwyższenia kapitału. W efekcie emisji Gajewski posiadał 2.500 udziałów, a PlayWay 2.501. Na koniec sierpnia 2017 r. zawarto umowę, według której prawa autorskie do 911 Operator przeszły z PlayWay na Games Operators (Octopus zmienił nazwę). Cały czas jednak istniała działalność gospodarcza pod nazwą Jutsu Games, która świadczyła usługi na rzecz Games Operators. Przed debiutem postanowiono uprościć strukturę i prezes własną działalność gospodarczą przekształcił w spółkę z o.o. a Games Operators w październiku nabyła jej udziały w zamian za akcje serii C.

Spółka w prospekcie chwali się wyprodukowaniem i wydaniem 911 Operator, choć formalnie tego nie zrobiła, a jedynie nabyła prawa autorskie i weszła w niektóre prawa i obowiązki PlayWay. Do końca sierpnia 2017 r. to PlayWay miał prawa do gry i pokazywał przychody z jej sprzedaży, natomiast Gajewski otrzymywał część zysków. Od września 2017 r. przychody już należały do Games Operators, ale nie wszystkie, gdyż PlayWay był formalnie wydawcą gry – spółka uzyskiwała przychody od PlayWay i Code Horizon, które portowało grę i wydało ją w IV kw. na konsole.


kliknij, aby powiększyć


Na początku 2018 r. rozpoczęto prace nad kolejną odsłoną gry – 112 Operators. Produkcję prowadził Jutsu Games, ale formalnie prawa należą do Games Operators.

W 2018 r. spółka postanowiła wejść w model biznesowy znany z PlayWay, czyli produkować i wydawać wiele niskobudżetowych gier. W kwietniu 2018 r. podpisano umowę z osobą fizyczną na produkcję gry Radio Commander za kwotę 120 tys. zł plus 30 proc. zysku ze sprzedaży gry. Po roku aneksowano umowę i zwiększono wynagrodzenie dla twórcy do 216 tys. zł. Gra miała swoją premierę 10 października 2019 r. i do daty prospektu sprzedała się w liczbie 36 tys. egzemplarzy, co wygenerować powinno przychody w okolicy 0,75 mln zł (przez ok. 5 miesiący), a po potrąceniu kosztów wykonania i udziału twórcy da nam ok. 0,3 mln zł zysku na projekcie. Gra została dość dobrze oceniona przez graczy – 82 proc. pozytywnych ocen na Steam.

5 grudnia 2019 r. zadebiutowała kolejna gra dla której Games Operators jest wydawcą i współproducentem – Counter Terrorist Agency (gra została wyprodukowana przez Play2Chill na podstawie umowy z 30 lipca 2018 r.). W tym przypadku budżet był znacznie większy, przy nieco mniejszym revshare – 25 proc. Niestety wygląda na to, że projekt ten się nie udał. Gra w ciągu 3 miesięcy sprzedała się zaledwie w liczbie niecałych 8 tys. kopii z bardzo słabymi ocenami na Steam – 58 proc.

Prócz wydanych już gier w 2018 r. zawarto dodatkowo 3 umowy produkcyjno-wydawnicze (Cyber Ops, Artificer, Transport Inc.), w 2019 r. kolejne 3 (BE-A Walker, Reptiles: InHunt, CountryBalls Heros), natomiast w 2020 r. jedną (Natural Instincts). Według planu wydawniczego mamy jeszcze grę Paws and Soul, którą produkuje rosyjski Electrostalin Entertainment, ale w prospekcie nie ma informacji na temat umowy.

Na datę prospektu spółka zatrudnia i współpracuje z ok. 30 osobami i 15 zespołami deweloperskimi.

Dane finansowe
W związku z tym, że premiery Radio Commander i Counter Terrorist Agency miały miejsce w IV kwartale udostępnione dane finansowe pochodzą w zasadzie wyłącznie ze sprzedaży gry 911 operator na przeróżnych platformach. Patrząc na liczby trzeba pamiętać, że w 2017 r. mamy tak naprawdę przychody jedynie za ostatnie 4 miesiące roku, bo wtedy spółka była właścicielem praw do gry.

911 Operator choć debiutował na początku 2017 r., wciąż generuje całkiem przyjemne przychody. W 2018 spółka pokazała 4,25 mln zł przychodów z czego na platformie PC 2,25 mln zł, natomiast w ciągu ostatnich 4 raportowanych kwartałów 4,86 mln zł. Istotne kwoty generują urządzenia mobilne – 1,24 mln zł w 2018 r. i 1,02 mln zł w ciągu ostatnich 12 miesięcy za które mamy udostępnione raporty. W 2019 r. (TTM) zauważalne są przychody ze sprzedaży gry na Switchu (0,58 mln zł), co w zasadzie dziwić nie może skoro gra dobrze się monetyzowała na urządzeniach mobilnych. Tradycyjne konsole mają marginalny udział w sprzedaży. Oczywiście można sądzić, że port Code Horizon nie był najlepszej jakości, ale o takim stanie rzeczy raczej zdecydował profil gracza konsolowego.


kliknij, aby powiększyć


Rozwój spółki widać także w rosnących kosztach. W 2019 r. (ujęcie TTM) wyniosły one 2,64 mln zł w porównaniu do 1,47 mln zł w 2018 r. Motorem napędowym wzrostu są koszty usług obcych (1,23 mln zł - > 2,15 mln zł) co w zasadzie jest zupełnie zrozumiałe – najważniejszą grę własną produkowało Jutsu (wchłonięte w IV kw.), natomiast gry w oparciu o umowy wydawnicze przede wszystkim studia zewnętrzne. Oczywiście większość kosztów jest kapitalizowana na zapasie i będzie rozliczana dopiero po premierze. Koszty w najważniejszym kanale sprzedaży zostały już dawno pokryte, więc nie dziwi fakt, że spółka pokazuje bardzo wysokie zyski w stosunku do raportowanych przychodów netto. EBIT w 2018 r. wyniósł 3,96 mln zł, natomiast w 2019 r. (TTM) 4,62 mln zł. W konsekwencji mamy także wysokie zyski netto -3,5 mln zł w 2018 r. i 4,3 mln zł w 2019 r.


kliknij, aby powiększyć


Chciałbym jednak zaznaczyć, że mówimy o „wysokich zyskach" w kontekście dawnej premiery 911 Operator, bo w kontekście oczekiwanej ceny maksymalnej wnioski już tak oczywiste nie są.

Przedmiot oferty, plany i wycena
Przedmiotem oferty jest 1 250 000 akcji spółki, z czego 250 tys. to akcje nowej emisji, natomiast 1 mln akcji to istniejące akcje dotychczasowych akcjonariuszy. Inaczej mówiąc w przypadku popytu na wszystkie akcje tylko 1/5 kwoty wpłynie do spółki.

Maksymalna cena akcji oferowanych wynosi 28,5 co daje wycenę spółki na poziomie 145 mln zł przed emisją i 152 mln zł po emisji akcji. Według naszego automatu: www.stockwatch.pl/ipo/games-op... spółka jest wyceniana na bazie sektorowych mnożników C/ZO, EV/EBIT. Wobec tego można powiedzieć, że nie ma w ofercie tradycyjnego dyskonta na poziomie 15-20 proc.

Warto także zauważyć, że zbliżoną, ale niższą kapitalizację na rynku mają obecnie takie spółki jak Creepy Jar (144 mln zł), Bloober (122 mln zł), The Farm 51 (121 mln zł), CI Games (107 mln zł). W każdym z tych przypadków mamy do czynienia ze spółkami znacznie bardziej doświadczonymi, ale prawdą jest także, że owe doświadczenie niesie za sobą jeden z akcjonariuszy czyli PlayWay. Dodatkowo spółki te różnią się istotnie modelem biznesowym, bo stawiają raczej na marki, które mają generować duże przychody i zyski. W przypadku Games Operators mamy do czynienia z podmiotem, który postanowił klonować model biznesowy swojego akcjonariusza, czyli PlayWay i mocno zdywersyfikować źródła przychodów.

Spółka planuje tylko w tym roku wydać 10 gier w tym 112 Operator. Oczywiście ten tytuł ma także największy potencjał o czym mówi wielkość wishlisty (53 tys. osób na koniec roku). Spółka własnymi siłami produkuje również grę Rustler, ale jej potencjał sprzedażowy na podstawie wishlist jest dwukrotnie niższy niż 112 Operator. Nieźle wygląda także poziom oczekiwań w stosunku do Paws and Soul (37,1 tys. na 4 lutego 2020 r.), ale to tytuł z nogi wydawniczej, a jak wspomniałem wcześniej nie znamy warunków współpracy z rosyjskim studiem. Na bazie innych umów można mniemać, że koszty produkcji nie powinny być wyższe niż 250 tys. zł, a spółka nie odda więcej niż 50 proc. zysków ze sprzedaży tej gry. Jak widać w tabeli poniżej, do tej pory spółka podpisywała umowy na naprawdę małe projekty, których średni czas produkcji wynosi ok. 1,5 roku. Nie może zatem dziwić, że łączne wishlisty dla 8 planowanych gier są niewiele większe niż dla dwóch własnych produkcji.


kliknij, aby powiększyć


Zgodnie z prospektem spółka zamierza zwiększać budżety gier planowanych do pozyskania w ramach wydawnictwa – z pozyskanych ewentualnie 7 mln zł ma pozyskać od 7 do 14 projektów co daje budżety na poziomie 0,5-1 mln zł, choć sama deklaruje te wartości szerzej – 0,25 mln zł do 2 mln zł

Wydaje się, że spółka jest już nawet „po słowie” ze znaczną liczbą studiów o czym świadczy poniższe sformułowanie:

Cytat:
Wśród wstępnej selekcji potencjalnych gier, które mogą zostać opracowane z pozyskanych środków, są gry o tematyce:
(i) zarządzania środowiskiem z silnymi walorami proekologicznymi;
(ii) zarządzania (tworzenia) religią;
(iii) symulacyjno-bitewnej TPP (third-person perspective, tj. perspektywa trzeciej osoby);
(iv) strategicznej polegającej na wysyłaniu listów z rozkazami;
(v) cybernetycznych modyfikacji ciała;
(vi) ekonomiczne, zarządzania lotami kosmicznymi;
(vii) ekonomiczno-strategicznej o wyprawie kosmicznej;


Games Operators zgodnie ze strategią planuje wydawać od 10 do 20 gier rocznie, przy czym już w tym roku mamy te założenia mieć spełnione. Oczywiście najważniejszym projektem jest 112 Operator. Można zakładać, że gra ta będzie miała znacznie większe przychody niż 911 Operator dzięki obecnej bazie użytkowników. Jest to także projekt prawdopodobnie większy – na koniec 3 kw. skapitalizowane koszty produkcji wynosiły już 1,45 mln zł. Przy założeniu ceny sprzedaży 20 USD (wzrost względem poprzednika uzasadniony większym budżetem) i wzroście rocznego wolumenu do 0,3 mln sztuk (911 Operator sprzedał się według danych steamspy w pierwszym roku na poziomie ok. 170 tys.) dostaniemy przychody na poziomie ok. 12 mln zł (po odliczeniu podatku, dyskonta na rozkład geograficzny, dyskonta na promocje i prowizję Steam) i zysk na poziomie 10 mln zł (zakładam 2 mln zł kosztów produkcji). Żeby uzasadnić wycenę (oczekiwany powtarzalny zysk na poziomie ok. 15 mln zł) pozostałe gry i DLC musiałyby wygenerować ok. 5 mln zł. Patrząc na wishlisty jest to jak najbardziej możliwe przynajmniej w 2020 r. Spółka pokazała także, że potrafi długo monetyzować (911 Operator) dostarczane produkty, więc można zakładać powtarzalność wyniku z roku premiery, a nawet ich zwiększenie dzięki premierze i sprzedaży na pozostałych platformach. Krótko mówiąc wycena spółki nawet przy cenie maksymalnej znajduje argumenty, choć oczywiście przy tej ocenie mamy dużo oszacowań i założeń. Warto jednak pamiętać, że posiadający znacznie szerszy kalendarz wydawniczy Ultimate Games jest w tej chwili wyceniany przez rynek na niecałe 100 mln zł.Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 5 maja 2020 14:06

quake
quake PREMIUM
2
Dołączył: 2009-09-23
Wpisów: 67
Wysłane: 6 marca 2020 13:55:01
Oferta jest mała więc zainteresowanie moim zdaniem będzie znacznie większe i będzie redukcja. Pytanie jak zawsze czy cena jest atrakcyjna. Przy obecnych spadkach na giełdzie dla mnie musieliby obniżyć cenę min 30%. Ale co ja tam wiem.....

Vox
134
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 6 641
Wysłane: 6 marca 2020 17:08:45
Cytat:
Oferta jest mała


Akurat. 35 mln to nie jest mało. 2 mln to jest mało.

poza tym drogo jak cholera - porównywalny pod względem wyników finansowych i potencjału Ultimate Games ma 92mln kapitalizacji.

Games Operators chce 154 mln... do tego niepewność i ryzyko koronawirusa/dotychczasowi akcjonariusze sprzedają dotychczasowe akcje... wygląda to po prostu fatalnie.

Spółka jest fundamentalnie spoko - ale wycena gruubo przesadzona.
Edytowany: 6 marca 2020 17:25

>> Ponad 160% zysku od początku 2017 r. – sprawdź ofertę portfela wzorcowego Cztery Fazy Rynku w StockWatch.pl


Space Cowboy
Space Cowboy PREMIUM
31
Dołączył: 2018-12-27
Wpisów: 174
Wysłane: 9 marca 2020 13:56:20
Spodziewałbym się mocnego zejścia z wyceny, ale tak czy inaczej - wiem, że to banał - to nie jest moment na IPO, nawet jeśli spółka wygląda ciekawie

sasky
sasky PREMIUM
33
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 662
Wysłane: 9 marca 2020 15:14:11
W serwisie pojawił się też raport IPO Games Operators

www.stockwatch.pl/wiadomosci/r...

Vox
134
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 6 641
Wysłane: 9 marca 2020 18:43:47
trzeba byc niespełna rozumu by wejść w to IPO po takiej wycenie gdy tyle przecenionych spolek dookoła.
Edytowany: 9 marca 2020 18:44

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 656
Wysłane: 9 marca 2020 20:11:07
Vox, i które spółki są według Ciebie tańsze? Ale nie lista, tylko wyliczenia...

Vox
134
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 6 641
Wysłane: 9 marca 2020 20:44:56
Poszukaj anty_tereso, jestem pewien że znajdziesz bez trudu. Jako filtr proponuje wskaźnik C/Z

przy okazji fajny art dla ciebie - poczytaj troszkę o prorynkowych działaniach obecnych władz.
gf24.pl/twoje-pieniadze/finans...

w weekend wlasnie uwalili komputronik... każda jedna spolka miala karuzele vatowa, oczywiscie pozniej w sądzie okazuje się że jednak nie... ale nie każda spolka to przetrwa.
Edytowany: 9 marca 2020 20:47

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 656
Wysłane: 9 marca 2020 23:17:27
VOX, bardzo Cię przepraszam, ale wyznaczanie spółek drogich i tanich w oparciu o historyczny C/Z w tej branży to jest to po prostu niezrozumienie tematu.

PS: To jest wątek spółki i na tematy inne niż spółka proszę abyś wypowiadał się w stosownych do tego wątkach.


Vox
134
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 6 641
Wysłane: 9 marca 2020 23:25:09
Vox napisał(a):
porównywalny pod względem wyników finansowych i potencjału Ultimate Games ma 80mln kapitalizacji [09/03/2020].


tak więc games operators powinien byc wyceniony 48% taniej. Tym bardziej że właściciele w większości robią cash-in, sprzedając swoje istniejące akcje.
Edytowany: 9 marca 2020 23:28


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 656
Wysłane: 10 marca 2020 07:11:13
OK, UG ma nawet prawie 10 razy więcej projektów w portfelu, tylko jest jedna zasadnicza różnica. Games Operators posiada prawa do 911 Operator i 112 Operator. Gra ta sprzedała się na PC w 0,5 mln egzemplarzy i drugie tyle DLC.

Gierka ta fajnie pasuje na urządzenia mobilne i Switch. Średni przychód z gry na Switch w Ultimate kwartalnie wynosi niskie kilkadziesiąt tysięcy złotych, a tutaj jest o rząd wielkości więcej. Ten jeden tytuł w trzecim rok po premierze wygenerował przychody na poziomie 5 mln zł.

Na bazie projekcji dla kolejnej odsłony (112 Operator) cenę maksymalną da się uzasadnić. W chwili obecnej gra ta ma 6 mln użytkowników (większość mobile), czyli potencjalnych klientów drugiej części. OK, może nie ma dyskonta na upublicznienie, ale przy normalnym rynku jestem niemal pewien, że książka by się pokryła przy dyskoncie na poziomie 20 proc.

Kurkuma
0
Dołączył: 2011-04-29
Wpisów: 139
Wysłane: 11 marca 2020 09:33:38
GO, wg mnie nie pójdzie po maxie co jest okazja w mojej opinii,
spółka wydała 911 operator który się świetnie sprzedał (łącznie 10mln sprzedażny z tej gry) gra jak widać ma bardzo długi ogon sprzedaży,
do tego mamy 2gi duży projekt 112 operator dość szybko (koniec kwietnia premiera gry a debiut na giełdzie polowa kwietnia wiec spekulacja pod to się włączy wg mnie)
do tego rustler pod koniec roku czyli kolejna gra duża

i mamy 2 nogę biznesu - wydawca (8 tytułów) -> gdzie mogą dać wg mnie lepsze warunki niż UG i PLW bo to jednak inny typ prezesa (jak się pozna cała 3) -> lepsze gry i lepsze premiery

jako wyróżnik zwrócicie uwagę że jako jedyny w grupie PLW ma 51% spółki on, a PLW jest mniejszościowym, wbrew pozorom to bardzo dużo mówi o "mentalności prezesa" wg mnie spółka w ciągu roku będzie warta 400-500mln zł, za rok sprawdzimy

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 656
Wysłane: 11 marca 2020 11:09:11
Nie na tym rynku... IPO może być odwołane. Tam jest duża transza dla instytucji, a one jak to w panice mają umorzenia i nie w głowie IPO tylko szukanie gotówki.

Vox
134
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 6 641
Wysłane: 11 marca 2020 22:13:25
jedno jest pewne - nie było redukcji... współczuję jeśli instytucje zgodziły się na maksymalna cenę

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 656
Wysłane: 12 marca 2020 19:06:17
anty_teresa napisał(a):
OK, może nie ma dyskonta na upublicznienie, ale przy normalnym rynku jestem niemal pewien, że książka by się pokryła przy dyskoncie na poziomie 20 proc.

W czasach kiedy WIG20 leci po 10 proc. a S&P o 8 książka Games Operators pokryła się przy cenie 22 zł, czyli z 23 proc. dyskontem. 3some
Oferta ostatecznie ograniczona do 1,1 mln akcji, z czego 0,25 mln to akcje NE. Drobni wezmą 14,6 proc. oferty. PlayWay sprzedaje 0,5 mln akcji, a Gajewski 0,35 mln.

Vox
134
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 6 641
Wysłane: 12 marca 2020 19:09:48
czyli debiut pewno na -30%, bo w tym tempie korzystniejszy bedzie 11bit czy cdprojekt.

pandorinium
46
Dołączył: 2011-07-10
Wpisów: 910
Wysłane: 12 marca 2020 19:21:09
Ale taki bit spadł o 40 czy więcej procent, to w sumie Ci co weszli tutaj stracą mniej. :)

sasky
sasky PREMIUM
33
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 662
Wysłane: 18 marca 2020 20:03:09
Są wyniki IPO, jest nawet redukcja

Cytat:
Games Operators w ramach publicznej oferty akcji przydzielił inwestorom 1,1 mln akcji, z czego 250 tys. to akcje nowej emisji. Zapisy złożone przez inwestorów indywidualnych zostały zredukowane o 3,56%. Zapisy złożyło blisko 800 inwestorów indywidualnych oraz podmioty instytucjonalne. Łączna wartość oferty wyniosła 24,2 mln zł, z czego do Games Operators trafi 5,5 mln zł.


www.stockwatch.pl/wiadomosci/g...
Edytowany: 18 marca 2020 20:12

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 656
Wysłane: 17 kwietnia 2020 19:01:57 przy kursie: 44,00 zł
Vox napisał(a):
trzeba byc niespełna rozumu by wejść w to IPO po takiej wycenie gdy tyle przecenionych spolek dookoła.


:) Jednak rynek jest ciut mądrzejszy i nie patrzy na historyczny C/Z

DonG
57
Dołączył: 2020-04-14
Wpisów: 78
Wysłane: 18 kwietnia 2020 00:37:06 przy kursie: 44,00 zł
A może niekoniecznie "rynek jest mądrzejszy", tylko rynek ślepo kupuje każdą, choćby najmniejszą oznakę "potencjału" w branży?

Games Operators póki co oferuje tylko obietnice, w tym obietnice znacznego zwiększenia zysków i obietnice wypłacania sowitych dywidend (choć do tej pory spółka żadnych dywidend nie wypłacała). A jaka jest gwarancja spełnienia tych obietnic? Poza przynależnością do grupy PlayWay i póki co zaledwie potencjałem na znaczny wzrost zysków?

To, co dzieje się z kursem tej spółki, wpisuje się w ogólny trend obecny na spółkach gamingowych na polskim rynku. Oczywiście polscy inwestorzy w tym względzie "małpują" Amerykanów z ich podejściem do "nowych technologii", jednak przebili w tym względzie nawet ich. Nie będę oryginalny w tym twierdzeniu, ale w momencie, gdy na rynku na palcach jednej ręki można policzyć spółki z C/Z poniżej 30, na usta cisną się dwa słowa: "bańka dotcomów". Zresztą trudno uznawać inaczej w momencie, gdy analitycy gremialnie rezygnują z zastosowania DCF w swoich wycenach spółek (bo wymagałoby to przyjęcia kosmicznych założeń dotyczących przychodów albo premii za ryzyko), skupiając się na analizie porównawczej. Jeśli "rynek wycenia przyszłość", to w przypadku gamingu zakłada znaczny wzrost zysków niemal wszystkich spółek, co jest stanowiskiem nie do obronienia nawet biorąc pod uwagę wzrost całej branży rozrywkowej (w tym i gier) w najbliższych latach.

Nie ma przypadku w tym, że spółki gamingowe stanowią dużą część IPO na polskiej giełdzie w ostatnich latach. Zasada jest prosta: kupuj tanio, sprzedawaj drogo. I do tej zasady stosowały się spółki chociażby w historii giełdy amerykańskiej - im bliżej szczytu, tym więcej IPO.

Ale trzeba zwrócić uwagę na fakt, że nawet na tak rozgrzanym rynku jak gaming w PL byli w ostatnich latach wielcy przegrani. Można wymienić choćby Vivid Games, CI Games albo Cherrypick Games (wzrost z 60 do 200, a później spadek do 30 złotych). Jednak nawet w przypadku tych przegranych spółek porównanie wyników z kapitalizacją skłania do zapytania "dlaczego tak drogo?" W przypadku każdego debiutu, również takiego jak Games Operators, istnieje spore ryzyko.

Wyceny wygranych spółek, które potwierdziły klasę wynikami, również budzą wątpliwości. Nie będę wspominał tutaj o wycenie CD Projektu w 2016 roku po premierze W3 z czasu, gdy kapitalizacje spółek z branży odzwierciedlały jeszcze wartość wewnętrzną. Wielokrotnie pojawiają się słowa "rynek wycenia przyszłość". Rynek wyceniał 11bit na 450 milionów złotych przed premierą Frostpunk. Po "nieoczekiwanym sukcesie" gry kapitalizacja została napompowana do poziomu miliarda złotych. Tym "nieoczekiwanym sukcesem" okazało się 37 i 21 milionów w kolejnych latach... Teraz spółka jest wyceniana na 900 milionów "pod" kolejną premierę, która ma przebić poprzednią. I tak się to kółeczko gamingowe kręci, od premiery do premiery, 11bit ciągle rośnie, ciągle jest wyceniany na kilkudziesięciokrotność swojego średniego rocznego zysku (i nawet biorąc pod uwagę przyszłe "wirtualne" zyski wycena nie wydaje się zbyt atrakcyjna) i wciąż nie wypłacił nawet złamanego grosza dywidendy.

Kupowanie akcji 90% spółek z branży gier nie jest inwestycją, lecz spekulacją. Oczywiście w spekulacji nie ma nic złego - uważam jednak, że na poważnym forum, które czyta wielu początkujących inwestorów, słowa prawdy muszą paść, a ci inwestorzy powinni zdawać sobie z tego, że kupując spółki z branży spekulują, że nie zawsze będzie obowiązywał powszechny entuzjazm do gamingu i nie zawsze wyceny względem zysków będą tak wysokie. W szczególności spekulacją należy nazywać kupowanie akcji debiutujących spółek, zwłaszcza po 100% wzrostu.
Edytowany: 18 kwietnia 2020 00:37

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,405 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +168,25% +33 650,53 zł 53 650,53 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło