pixelg
KOGENERA - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3

KOGENERA [KGN]

AKTUALNY KURS: 33,50 zł (-1,47%) 21-09-2020 15:53
mankomaniak
0
Dołączył: 2008-10-04
Wpisów: 572
Wysłane: 18 maja 2010 12:49:48 przy kursie: 108,50 zł
Rafsty nic dodać nic ująć. Jestem od dziś Twoim fanem.
Co cię nie zabije, to cię udziwni

[**usunięto zakazaną treść**]

rp74
0
Dołączył: 2009-02-03
Wpisów: 60
Wysłane: 16 września 2010 09:17:38 przy kursie: 118,90 zł
Rafsty, jeśli znajdziesz chwilkę, można Cię prosić o rzut okiem również na ostatnie sprawozdanie?
Z góry wielkie dzięki.

rafsty
rafsty PREMIUM
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 278
Wysłane: 16 września 2010 17:25:06 przy kursie: 118,90 zł
Omówienie wyników Grupy Kogeneracja za H1’2010.


Zwraca uwagę spadek przychodów z rekompensat za KDT. Jednak z nawiązką jest on odpracowany przychodami ze sprzedaży, a to jest przecież clue biznesu. Rentowność brutto tejże sprzedaży spadła jednak z 31,3% do 27,6% (licząc bez wpływów z rekompensat i porównując do półrocza 2009). Na pierwszy rzut oka niepokoić może gwałtowny spadek rentowności z kwartału na kwartał: 36,4% -> 13,2%. Nic się nie dzieje – w zeszłym roku było podobnie, a nawet jeszcze bardziej. Rentowność z kwartału na kwartał spadła z 42% do 12,8%, czyli ten rok można uznać pod tym względem za spokojniejszy. Można to również podsumować tak, że firma wróciła do swojego normalnego funkcjonowania (po wpadce w pierwszym kwartale, bo to ona spłaszczyła wyniki). Niestety oznacza to też, że nie udało się odpracować relatywnych strat z początku roku. Nie jest to chyba zaskakujące w tym biznesie.

Całkowita sprzedaż długoterminowo rośnie, liczona 12-miesięcznie (TTM) przekroczyła miliard złotych. Spadek wpływów z KDT pogarsza jednak rentowność liczoną z ich uwzględnieniem. To „psuje” wykresy, a nie każdemu chce się wnikać.

Patrząc na koszty rodzajowe – poza akcyzą spore oszczędności na wynagrodzeniach oraz amortyzacji. Sama amortyzacja to efekt wydłużenia okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych. Podbudowana oczywiście odpowiednią teorią – budowa nowych kotłów gazowo-olejowych odciąży inne urządzenia. Sprawa oczywiście nie do zweryfikowania przez inwestora lub audytora. Zauważę jednak, że pracujące pod dużym obciążeniem (z powodu ciężkiej zimy) maszyny uległy w końcu awarii. Czyli można sądzić, że nie są pierwszej świeżości i najwyższej niezawodności. Wydłużanie okresów amortyzacji to nie jest więc to, czego bym się spodziewał.

Bardzo spadły pozostałe przychody operacyjne (i to mimo, że dane porównywalne sa skorygowane w dół – nota 22) i to jest przyczyna, dla której cała sekcja operacyjna (poniżej gross profit) obciąża wynik o 10m bardziej, niż w analogicznym półroczu. 4m odzyskano w sekcji finansowej.

W efekcie, mimo lepszej sprzedaży podstawowej, wynik netto jest gorszy od porównywalnego o 24,5m.

W bilansie sezonowe zmiany: w aktywach obrotowych spadły zapasy i należności; w pasywach – zobowiązania handlowe.
Rośnie saldo aktywów trwałych, a to za sprawą aktywów rzeczowych. Na uwagę zasługuje odpis na utratę wartości jednostek podporządkowanych.
Po stronie pasywów ogromna redukcja w krótkoterminowych kredytach – spadły o 150m (z 211 do 61). Nota wyjaśnia, że spłacono część kredytów krótkoterminowych oraz obligacje. Inne krótkoterminowe zobowiązania finansowe to zadeklarowana dywidenda. Firma dysponuje ponad 235m pln gotówki.

Cash flow operacyjny, mimo słabszego wyniku, lepszy, niż w analogicznym okresie, a to za sprawą zdecydowanego upłynniania zapasów i należności. Nie przeszkodziły: spłata zobowiązań i wyższy podatek dochodowy.
W inwestycyjnym prawie 99m wydatków na środki trwałe. W finansowym – wspomniana wyżej redukcja zadłużenia. Nie zmniejszyło to kwoty odsetek (po ok. 11m w obu okresach).

Z not:
- Wciąż nie wiadomo, jak skończy się sprawa zwrotu akcyzy. Czekamy na Trybunał Konstytucyjny. Polski. Europejski już się wypowiedział przecież. Potencjalnie mówimy o ok. 78m pln zwrotu.
- Firma nie zabezpiecza się już przeciwko niekorzystnej pogodzie. W sumie to były drobne pieniądze.
- Firma począwszy od 2-giej połowy 2010 zrobiła outsourcing części funkcji administracyjnych i technicznych. Centrum prowadzi EDF Polska. Że oni wcześniej na to nie wpadli!...
- W sprawozdaniu Zarządu znalazłem stwierdzenie, że na wynik skonsolidowany wpływ miała m. in. „wysokość wzajemnych transakcji pomiędzy Jednostką Dominująca a EC Zielona Góra S.A. (wzrost wypłaconej dywidendy przez spółkę zależną)”. No comments…

Parametry na stronie: stockwatch.pl/gpw/kogenera,wyk... . Jak widać ostatnia fala wzrostowa zniosła niedowartościowanie wobec sektora.


Wyniki nie zaskakują. Biznes wciąż jest w dobrej kondycji. Pojawiające się tu i ówdzie wyskoki kosztów odbieram na razie jako „ruchy Browna”. Nie podoba mi się jednak tym razem miejscami powierzchowne omówienie wyników w sprawozdaniu Zarządu.

Niewątpliwie straconą okazją był q1’2010, a w tym biznesie takich okazji odzyskać się nie da. Przed nami sezonowo słaby kwartał, w którym wynik zależy od kontroli kosztów organizacji. Zmienić perspektywy powinien ewentualnie dopiero początek nowego sezonu grzewczego, kiedy trzeba będzie zaopatrzyć się w paliwo. To przełoży się na koszt własny sprzedaży.

Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
68
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 273
Wysłane: 16 września 2010 19:58:28 przy kursie: 118,90 zł
Konsolidacja to jak się okazuje naprawdę ciężki orzech do zgryzienia dla naszych spółek... Są poważne problemy z odejmowaniem :)

Druga sprawa to wartość księgowa sprzętu. W zasadzie cały sektor wymaga ogromnych inwestycji. Od PGE aż po Będzin. Jak czasem w prasie branżowej można poczytać, większość bloków powinna być już zamknięta. Dlatego przy wycenach spółek byłbym bardzo ostrożny jeśli chodzi o kapitały własne - przy tym też da się majstrować.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
68
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 273
Wysłane: 12 listopada 2010 17:59:21 przy kursie: 109,00 zł
Omówienie wyników GK kapitałowej Kogeneracja S.A. za III kwartał 2010r.

To niby bardzo nudny kwartał w spółce, bo osiąga w nim najniższe przychody i generuje straty wynikające z sezonowości, ale pozwala dostrzegać subtelne zmiany jakie w spółce zachodzą, a które czasami umykają przy dużych liczbach.

Oczywiście ze względu na sezonowość, będę mówił o relacji trzeci kwartał tego roku do analogicznego w roku ubiegłym. Jeśli będzie inaczej to o tym zakomunikuję w tekście.

Przychody spółki były wyższe o 14,5 miliona złotych, czyli 12,4 procenta. Wobec topniejącego wyniku z tytułu rekompensat KDT w całym sektorze należy uznać zwyżkę za spory sukces.
To niezła baza do poprawy wyniku. Zwyżka jest także wynikiem lepszych warunków atmosferycznych, czyli krótko mówiąc było zimniej. Sprzedano więcej ciepła i energii elektrycznej, co jest oczywiście ściśle powiązane z produkcją w skojarzeniu. Większa produkcja w skojarzeniu to także możliwość większej sprzedaży certyfikatów. Spółka zarobiła 7 milionów więcej, oczywiście nie wszystko jest efektem większej produkcji energii zielonej, bo ceny na przestrzeni roku się zwiększyły.

Zaraportowana strata na poziomie brutto była mniejsza o 1,36 miliona i wyniosła -11,6 miliona. Koszty materiałów wzrosły szybciej niż przychody(16%), wobec czego wzrost przychodów przekłada się w mniejszym stopniu na spadek straty. Spółka argumentuje to wzrostem cen materiałów służących za wsady oraz większym udziałem biopaliwa w całkowitych kosztach materiałów. Tendencja wzrostowa kosztów węgla była już widoczna w poprzednich kwartałach. Spółka nie ma za bardzo na to wpływu więc czepiać się nie można. Poza tym spadek rekompensat z KDT z automatu obniża rentowność.

Strata na działalności operacyjnej była mniejsza o prawie 2,7 miliona złotych. Przyczyn tego można poszukać w rodzajowym zestawieniu kosztów. Spółka w sprawozdaniu pisze o zmniejszeniu amortyzacji w związku z wydłużeniem okresu. Na sam fakt można się nieco wściekać, ale jeśli stare kotły będą eksploatowane z mniejszym obciążeniem, to taki ruch wydaje się logiczny. Oczywiście awarie są jakby coraz częstsze, co powinno nieco stopować zarząd, bo być może założono początkowo zbyt długi okres amortyzacji. Tak czy owak w samym III kwartale to tak naprawdę amortyzacja wzrosła o 18%. Brakuje w sprawozdaniu wyjaśnienia tego faktu. Przecież majątek trwały nie powiększył się o 18%, tylko z 10 punktów procentowych mniej.

Mocno spadły wynagrodzenia(-5,8 MPLN) i powiązane z nimi ubezpieczenia społeczne(0,9MPLN) oraz inne świadczenia. Oszczędności na powyższych kosztach zostały zrekompensowane przez wzrost kosztów usług obcych o 6,6 miliona złotych. Zmiany w strukturze kosztów powstały na skutek wyłączenia ze struktur spółki działalności księgowej, informatycznej itd. i przeniesienia obciążeń na założony przez spółkę matkę osobny dział. Kogeneracja dokonała więc de facto outsourcingu części działalności. Oczywiście może to przynieść oszczędności, ale obawiam się, że większe na poziomie grupy spółki matki, niż samej Kogeneracji. Istnieje szansa, a właściwie możliwość na wyprowadzenie części pieniędzy ze spółki poza dywidendą, Wiadomo przepływem pieniężnym w spółce kieruje właściciel a nie drobni akcjonariusze. Na to będzie trzeba zwracać uwagę w przyszłych kwartałach. Teraz saldo było większe o 800 tysięcy niż w roku poprzednim, ale przy wynagrodzeniach na poziomie 26 milionów nie ma jeszcze tragedii. Spółka pisze w sprawozdaniu o większych kosztach na kwotę 1,7 miliona związanych z ochroną przeciwpowodziową, czego część mogła zaliczyć do usług obcych. Troszkę wynik jest także poprawiany przez rozwiązanie należności na 300 tysięcy złotych.

W działalności finansowej jest stabilnie, ale wynik się nieco poprawił. Rachunek segmentowy przynosi miłe zaskoczenie. W końcu dział odpowiedzialny za produkcję rolną wygenerowała dodatni wynik.

Koszty finansowe były odrobinę mniejsze niż w roku poprzednim. Wynik netto poprawiają jeszcze mniejsze rozliczone zobowiązania podatkowe. Rynek lubi netto, natomiast poprawa tak naprawdę jest widoczna w podatku brutto – ponad 3 miliony.

Przepływy z działalności operacyjnej były zwyczajowo ujemne w tym kwartale, ale mniej ujemne niż w roku poprzednim. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że zwiększyła się amortyzacja która wynik poprawia. Przepływy za 12 miesięcy wyniosły 289 milionów przy zysku netto 147. To jedna z bardziej gotówkowo twórczych spółek. Przepływy z działalności inwestycyjnej były ujemne na kwotę 42 milionów, a za dwanaście miesięcy ponad 200. Spółka wymaga inwestycji i jak widać po nakładach pieniądze na nie się znajdują. Z działalności finansowej zaraportowano dodatnie przepływy, ale za ostatni rok są już ujemne. Widać schodzenie z kredytów.

To co martwi to kolejny przestój w Zielonej Górze. Blok gazowo-parowy był przez pewien czas wyłączony i dłużej pracował blog węglowy. Widać, że spółka potrzebuje nakładów inwestycyjnych. Remont bloku spowodował wzrost kosztów usług obcych, co poprawia saldo łącznych zmian z kosztami pracowniczymi. Natomiast Większościowy udziałowiec otworzył drzwi dla gotówki i trzeba obserwować czy nie wypadnie przypadkiem do Francji.


Powyższa treść przez 30 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Idaho
0
Dołączył: 2009-07-31
Wpisów: 12
Wysłane: 11 marca 2011 08:37:07 przy kursie: 93,30 zł
Zacząłem ten wątek, a to zobowiązuje :) chyba...

Od 2009 obserwuję tą spółkę (jakieś minimalne zakupy)

Praktycznie od początku roku spadek. Od 19 lutego w trendzie bocznym (nie licząc spadku z 22 lutego).

Ogólnie sektor energetyczny dośc kiepsko przędzie. Tauron, pomimo dobrych rekomentacji, średnioterminowo w tredzie spadkowym (na odbiciu od 7 marca). Dla KOGENERA nie ma żadnych komentarzy (choć to jeszcze o niczym nie świadczy, a może i dobrze), przy tym obroty dzienne są mizerne.

Mam spółke na "radarze", szczególnie po ostatnich spadkach wygląda potencjalnie interesująco, ale czekam na jakieś sygnały do wybicia. (ale Tauron trzymam :)

rafsty
rafsty PREMIUM
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 278
Wysłane: 11 maja 2011 17:37:47 przy kursie: 91,00 zł
Cytat:
Emitent nabył 18 307 udziałów w spółce zależnej Emitenta - PPO Siechnice Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach

Czyli całe ciepło zostanie w rodzinie :) Może teraz uda się ten folwark komuś sprawnie sprzedać.
Źródło: GPWInfoStrefa

rafsty
rafsty PREMIUM
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 278
Wysłane: 24 maja 2011 22:54:40 przy kursie: 91,00 zł
Omówienie skonsolidowanego sprawozdania za q1’2011 dla Kogeneracja SA.

Przychody KGN wzrosły w stosunku do okresu analogicznego o 2%. Nie wpisały się tym samym w trend panujący wśród tuzów.


O ponad 4% spadły przychody z tytułu KDT, jednak ich udział był na tyle znikomy (<1%), że nie zakłóciło to obrazu. Spadła rentowność brutto sprzedaży: 33,9% wobec 36,7% rok temu. Około pół miliona zaoszczędzono na kosztach sprzedaży, o nieco ponad milion wzrosły koszty zarządu.

Zatem rzut oka na koszty rodzajowe.
Wzrosła o 10% amortyzacja – to zapewne efekt zakończonych modernizacji związanych z technologią biomasową (komunikat 35/2010). Głównymi driverem kosztów jest jednak zużycie materiałów i energii. To efekt zwyżki cen surowców energetycznych (węgla i biomasy). Spółka wspomina też o wzroście kosztów usług obcych w związku z przeniesieniem funkcji nietechnicznych do Centrum Usług Wspólnych. Gdyby rzeczywiście tak było, oznaczałoby to, że cały proces był, mówiąc kolokwialnie, bez sensu. Jeśli jednak pominąć koszty materiałów i energii oraz amortyzację, koszty są niższe o ok. 1,4m. Można więc domniemywać, że rozwiązanie jest kosztowo efektywne.

Spójrzmy na rachunek segmentowy.
Nic nowego. Pogorszył się wynik z działalności rolniczej. Tym razem został zniwelowany przez poprawę rezultatu na pozostałej działalności. Tu przypomnę, że Kogeneracja nabyła pozostały pakiet udziałów w PPO Siechnice (komunikat 7/2011) stając się tym samym szczęśliwym posiadaczem całości tego biznesu. Potencjalnie to dobry krok, otwiera bowiem drogę do zbycia 100% pakietu. Przy długoterminowym, kontraktowym zabezpieczeniu odbioru ciepła odciążyłoby to wyniki Grupy o kilka milionów rocznie. No chyba, że Siechnice w końcu upadną.

W efekcie wynik netto to 85,6m. O 5m mniej, niż rok temu, co jest bezpośrednią konsekwencją różnicy w poziomie zysku brutto sprzedaży. Tak, jak pisaliśmy w omówieniu mniej więcej rok temu, cykl działania Kogeneracji spowoduje, że nowe ceny surowców energetycznych zdeterminują performance w obecnym sezonie. Część słabości została odrobiona dzięki większej produktywności organizacji, ale jest to performance wyraźnie słabszy. Żółty, duży punkt to rentowność ostatniego kwartału na tle długoterminowych trendów:


kliknij, aby powiększyć


W bilansie mamy standardowo po okresie grzewczym spadek zapasów. Rotacja należności liczona w pojedynczym, 91-dniowym kwartale praktycznie nie drgnęła w porównaniu do q1’2010 (45 dni).
Bardzo spadło zadłużenie kredytowe. Firma po okresie inwestycji zdecydowanie „schodzi” z dźwigni kredytowej. Jednocześnie całkowite lewarowanie pozostaje na poziomie 60%. Kredyt kupiecki jest tańszy.

Potwierdzenie powyższego widać w cash flow. Nieco słabszy o dzeszłorocznego CF przed zmianami w kapitale pracującym jest poprawiany przez wzrost zobowiązań handlowych. Jednocześnie Spółka ograniczyła wydatki inwestycyjne (choć w planie są jeszcze zobowiązania z tytułu umów na 62m zł)., w zamian kierując strumień gotówki na spłatę zadłużenia odsetkowego (kredyty i obligacje). W kasie pozostało 255,5m, a firma jak zwykle proponuje wypłatę dywidendy – 3,50 zł na akcję.

Reasumując:

Warunki makro pogarszają się dwutorowo – z jednej strony wzrost ceny surowców, z drugiej coraz trudniejszy reżim związany z emisjami. Wdrażanie technologii spalania biomasy pozwala redukować wpływ tego drugiego czynnika. Jako, że firma nie ma dużego pola manewru w kwestii cen węgla, widać starania w kierunku poprawy produktywności samej organizacji (choć jeden kwartał nie jest tu jeszcze dobrym wyznacznikiem). Długoterminowo wyniki będą pewnie fluktuować w odpowiedzi na ceny węgla.
Potencjalny upside kryje się za optymalizacją segmentu ogrodniczego (sprzedaż, a może produkcja roślin energetycznych?) oraz uzyskaniem zwrotu nadpłaconej akcyzy (komunikat 37/2010 wraz z korektą). Choć w tej drugiej sprawie Zarząd jest sceptyczny.

To nadal utility cash cow. Kwestia ceny: www.stockwatch.pl/gpw/kogenera...
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

majama
0
Dołączył: 2009-01-12
Wpisów: 1 170
Wysłane: 2 czerwca 2011 17:03:33 przy kursie: 96,30 zł
Jakos mało popularna ta spółka na forum, a wygląda że po dlugim okresie spadków zmieniamy kierunek (mam nadzieję).
Najpierw ostatnie newsy:
Cytat:
25.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 10/2011
Zarząd KOGENERACJI S.A. informuje na podstawie par. 38 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259), iż Rada Nadzorcza, na posiedzeniu w dniu 25 maja 2011 roku zatwierdziła przygotowany przez Zarząd projekt uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOGENERACJI S.A. w sprawie podziału zysku za 2010 r.
Projekt uchwały w sprawie podziału zysku za 2010 rok, który wyniósł 92 961 593,68 zł, zakłada przeznaczenie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwoty 52 150 000 zł, co daje kwotę 3,50 zł na jedną akcję. Dywidendą objęte są wszystkie akcje KOGENERACJI S.A. tj. 14 900 000 szt.
Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 22 lipca 2011 r., a proponowany dzień wypłaty dywidendy to 10 sierpnia 2011 roku.
Ostateczna decyzja w zakresie podziału zysku netto za rok 2010 zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie KOGENERACJI S.A.

Cytat:
30.05. Warszawa (PAP/Bloomberg) - Analitycy Citigroup podnieśli rekomendację dla Kogeneracji do "kupuj" z "trzymaj".


I wykres pokazuje ruch w gore na dużych obrotach

kliknij, aby powiększyć


Napisałbym o tym wcześniej, ale niechciałem sobie robic konkurencji w konkursie czerwcowym pirate
To jest gra. Zabawa na pieniądze.

paukmer
0
Dołączył: 2009-12-23
Wpisów: 159
Wysłane: 28 lipca 2011 15:36:35 przy kursie: 86,80 zł
będzie konkurencja
wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35...

w raporcie rocznym za 2010 - "podstawowe rynki zbytu w 2010 r. tworzyli odbiorcy podłączeni do systemu ciepłowniczego Wrocławia i Siechnic, którym ciepło dostarczane jest poprzez sieci ciepłownicze:
- sieć lokalnego dystrybutora ciepła, tj. Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o. O/Wrocław - 95% sprzedaży ciepła (...)".


rafsty
rafsty PREMIUM
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 278
Wysłane: 2 września 2011 02:21:55 przy kursie: 73,95 zł
Omówienie skonsolidowanych wyników półrocznych 2011 dla Kogeneracja SA.

Przychody kwartalne niemal idealnie pokryły się z kwartałem analogicznym – 214,7m zł. Tyle, że trochę inaczej rozłożyła się ich struktura.


Przejdźmy od razu do rachunku segmentowego. Z przychodów energetyki wyłączyłem KDT.


kliknij, aby powiększyć


Od razu widać, gdzie tkwi pierwsze źródło słabości. Wyniki PPO Siechnice wróciły do swych normalnych, czyli kiepskich poziomów. Teraz, gdy firma ma 100% udział w tym biznesie, Zarząd naprawdę powinien coś z tym zrobić. Segment daje raptem 10% przychodów, a potrafi naprawdę pohuśtać wynikiem.
Niemniej jednak spadła też rentowność segmentu energetycznego. Zarząd powołuje się na koszty paliwa. Koszt paliwa jest dla Spółki niezwykle istotny, więc sprawdźmy:


kliknij, aby powiększyć


I jeszcze zbiorczo:


kliknij, aby powiększyć


Dokładne uzgodnienie liczb jest niemożliwe, ponieważ Spółka sprzedaż segmentową podaje wraz z KDT i pozostałymi przychodami, a sprzedaż jednostek wytwórczych bez nich. Ale uważam, że paliwo też nie jest decydujące. Owszem presja jest, ale firma odrabia ją na certyfikatach.
Moim zdaniem problem tkwi w pozostałych kosztach zmiennych. W KGN wzrosły o 6,4m, a w Zielonej Górze spadły o ok. -0,8m. Razem to ok. 5,6m. Ale 2,1m tego wzrostu jest jednorazowe i wiąże się z połączeniem z ZC Term-Hydral. Reszta wygląda na powtarzalne.
Składowe kosztów stałych pozostały bez znaczących zmian lub są one niejednoznaczne. Wzrosły koszty remontów w Kogeneracji, ale utrzymano je Zielonej Górze. Bardzo wzrosły koszty usług w ZG (obsługa przez Centrum Usług Wspólnych), ale utrzymano je w Kogeneracji. Całość jednak również dołożyła ok. 8,5m dodatkowych obciążeń.

Reszta wyniku również obarczona jest zdarzeniami nietypowymi: +3,3m wyceny forwardów na sprzedaż certyfikatów, +2,5m z przejęcia majątku ZEC Hurt, +3,6m z wyceny SWAP’a na emisję CO2.

Generalnie wynik jest słabszy, niż rok temu, a czynniki negatywne wydają mi się bardziej powtarzalne, niż pozytywne. Dodatkowo czynniki kosztotwórcze pojawiają się w różnych miejscach rachunku wyników. Skuteczne przeciwdziałanie może więc być trudne.
Choć to na razie bardziej odczucia po lekturze, niż twarde wnioski. Zwłaszcza, że poniższy wykres pokazuje, iż liczby niczego jeszcze dobitnie nie dowodzą. Cash flow jednak słabnie.


kliknij, aby powiększyć


Żółty punkt to ostatni raport.

Bilans pozostawiam bez komentarza. W KGN to nie jest zajmujący temat.

Cash flow operacyjny nadal silny, choć nieco osłabł podążając za wynikiem. Niestety, rozpatrując wydajność gotówkową bez zmian kapitału pracującego, teraz wyraźnie widać półtoraroczną, negatywną tendencję. Lekko przyhamowano wydatki inwestycyjne i firma oddłużyła się na 187m (ale w sierpniu wyemitowano nowe obligacje na 40m oraz zwiększono limit zadłużenia w ING BŚ).

Wyceny dochodowe w serwisie ( www.stockwatch.pl/gpw/kogenera... ) mniej lub bardziej firmę przewartościowują w stosunku do obecnej kapitalizacji. To dlatego, że do wyliczeń brane są bardzo dobre wyniki historyczne, a jak wspomniałem, tendencje obecnie są w Kogeneracji negatywne. Trzeba brać na to poprawkę.


W zasadzie trudno o twarde wnioski. Rentowność spada, ale niebezpośrednio za sprawą paliwa. Choć tak to wygląda na pierwszy rzut oka. Sporo jednorazowych zdarzeń. Szklarnie ciążą. Cash flow słabnie. Wyceny zakłócone. Przed firmą sezon remontowy. O pozytywy trudniej. Przynajmniej chwilowo. Bo pamiętajmy, spółka jest i sezonowa i cykliczna.
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

rafsty
rafsty PREMIUM
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 278
Wysłane: 7 maja 2012 20:06:40 przy kursie: 78,00 zł
Bardzo ważny komunikat:

Cytat:
Zarząd spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. informuje, że w dniu 30 kwietnia 2012 roku pomiędzy Emitentem a spółką CITRONEX I Sp. z o.o. została zawarta umowa sprzedaży, na podstawie której Emitent zbył 37 361 udziałów w spółce zależnej Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej Siechnice Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach (dalej PPO Siechnice Sp. z o.o.), co stanowi 100% udziału w kapitale zakładowym PPO Siechnice Sp. z o.o.


Link: www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Plus: firma pozbyła się ogrodniczego balastu.

Zagrożenie: firma sprzedaje do PPO dużo ciepła. Dawno temu Zarząd obiecywał zabezpieczyć sobie długoletni zbyt na okoliczność sprzedaży. Jeśli jedak ten biznes ewentualnie padnie, może być problem z produkcją prądu w kogeneracji.

Remedium: firma inwestuje w spalanie biomasy, co może być rozwiązaniem powyższego problemu, ale kosztuje pieniądze na inwestycje.

Tak czy siak ja to traktuję jako dobry news. Bez względu na wynik, jaki wyjdzie z dekonsolidacji Siechnic.

orestes84
0
Dołączył: 2011-09-15
Wpisów: 360
Wysłane: 23 lipca 2013 11:33:11 przy kursie: 54,65 zł
Ciekawa spółka dla inwestora defensywnego, prosiłbym o omówienie wyników.

rafsty
rafsty PREMIUM
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 278
Wysłane: 26 lipca 2013 18:35:40 przy kursie: 52,39 zł
Omówienie wyników dla Kogeneracja SA.

Celowo nie piszę, za jaki okres jest to omówienie, ponieważ od 1-ego kwartału minął szmat czasu, a do sprawozdania za półrocze czeka nas kolejny. Dlatego poniższy tekst to raczej spojrzenie długoterminowe. Chociaż wnioski zaskakująco mogą przydać się w horyzoncie krótko-/średnioterminowym.


Na forum pojawiło się stwierdzenie, że to spółka defensywna. To niestety niekoniecznie się sprawdza.
Za podstawę niech posłuży poniższy wykres:


kliknij, aby powiększyć

Legenda:
TTM – 12-tomiesięczna suma krocząca;
Rhs – prawa skala - tutaj nie dotyczy;
KWS – koszt własny sprzedaży;
Kty oper – koszty operacyjne – różnica pomiędzy zyskiem brutto na sprzedaży a zyskiem operacyjnym
Obciąż fin – obciążenia finansowe – różnica pomiędzy zyskiem operacyjnym, a zyskiem netto Grupy. Za takie przyjmuję również konieczność dzielenia się z urzędem skarbowym oraz akcjonariuszami niekontrolującymi;
EPS – zysk na akcję – uwaga: wliczany jest tylko zysk Grupy, czyli udziałowców kontrolujących.

Wykres pokazuje, że ewolucja wyników w perspektywie q1’2009 –q1’ 2013 jest negatywna. Cały słupek to sprzedaż i jak widać, rosła ona do około końca 2011 / początku 2012 roku, aby następnie zacząć spadać. Z grubsza podąża to za ewolucją naszej gospodarki. Tymczasem koszty wyprodukowania sprzedanej energii i ciepła wciąż rosną.
EDIT: Dla porównania ewolucja PKB w tym samym okresie:


kliknij, aby powiększyćJak widać więc reakcja rynku po stronie popytu jest szybsza, niż po stronie dostaw. Co wydaje się zrozumiałe. Raz, że rynek energii jest bardziej zderegulowany. Dwa, że daje o sobie znać spadek zapotrzebowania na fizyczny wolumen. Tymczasem surowce Kogeneracja kontraktuje na dłuższe terminy, co powoduje bezwładność.

Koszty operacyjne w zasadzie również podążają za koniunkturą. Tyle, że ich wpływ jest o wiele mniej znaczący. Ponadto, w wyniku ich ekspansji w 2011r., w rozpatrywanym okresie można przyjąć, że oscylują one wokół 3 złotych. Zdecydowanie spadają koszty finansowe, ale to wszystko mało. Poza tym spadek ten jest też wtórny do wyniku, ponieważ dotyczy też opodatkowania.

W efekcie widzimy nożyce zamykające się na zysku na akcję. A całość wygląda mi na zachowanie bardziej pro-, niż anty-cykliczne.

Wbrew pozorom na przyszłość można wyciągnąć dość optymistyczne wnioski. Z trzech wariantów rozwoju wydarzeń, dwa wskazują na możliwe zahamowanie regresu w wynikach. Moim zdaniem:
- Jeśli gospodarka z fazy kryzysu / hamowania przejdzie do długotrwałej fazy stagnacji, Kogeneracja nie zobaczy wprawdzie zwiększonych przychodów, ale ma szanse skorzystać z niższych cen surowca. To powinno stabilizować wyniki.
- Jeśli zaliczymy ostre odbicie, zaczną rosnąć wolumeny i ceny. Możemy wtedy zobaczyć w średnim terminie bardzo dobre wyniki. Zanim koszty znów zaczną gonić przychody.
-Jeśli będziemy mieli dalsze osuwanie się, dla Kogeneracji oznacza to wariant najgorszy. Spadające przychody wyprzedzające spadek kosztów.

Zagrożeniem jest oczywiście pogoda - ciepła zima, otoczenie prawne - KDT, certyfikaty, pakiet klimatyczny, akcyza itp. oraz stan techniczny maszyn – firma w 2010 „zaliczyła” przecież awarie w EC Wrocław. A, jak już pisałem, tutaj raz utraconej szansy na zarobek w zasadzie nie da się odzyskać.

Na zakończenie: dostrzegam jeszcze jeden pozytywny aspekt tej spółki. Od października 2012 funkcję Prezesa sprawuje tam nowa osoba. Jest to osoba nowa nie tylko w firmie, ale i w branży. Pan Prezes, menadżer bez wątpienia nieprzeciętny, zdobywał jednak dotychczas szlify w obszarach związanych z handlem detalicznym (BP, Orlen, Ruch). Na ile takie doświadczenia przydają się w Kogeneracji, nie wiem. Dlatego traktowałem tę zmianę, jako ryzyko. Tymczasem powyższy wykres sugeruje, że organizacja przeszła nad tą zmianą do porządku dziennego. To oznacza, że firma w dużym stopniu „chodzi w automacie”. Nie daje to może szans na spektakularne zmiany na plus, ale za to zabezpiecza przed spektakularnymi zmianami na minus. W tym kontekście to jest firma defensywna.

Choć, mając nadzieję na zmianę klimatu makro, warto trzymać ją pod obserwacją.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 1 sierpnia 2013 19:35

orestes84
0
Dołączył: 2011-09-15
Wpisów: 360
Wysłane: 26 lipca 2013 20:32:14 przy kursie: 52,39 zł
Ech co za czasy nawet ciepłownie nie są bezpieczneAngel . Spółka jest generalnie bezpieczna i kiedyś musi odbić, ale z drugiej strony o takim stalprodukcie też mówiono i mówi się w podobnym tonie, a jakoś nie chce się odbić:). Jak wiadomo najlepszym pretekstem do odbicia zawsze była jest i będzie upadłość układowa, jak jeszcze nałoży się na to poprawa koniunktury to mamy prawdziwy tajfun. Niestety, albo stety w przypadku omawianej spółki można tylko liczyć na czynnik niezależny od niej.

rafsty
rafsty PREMIUM
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 278
Wysłane: 28 lipca 2013 02:49:19 przy kursie: 52,39 zł
Jesteśmy w takim miejscu, że chyba (prawie) wszystko musi kiedyś odbić. Tylko, że może najpierw jeszcze trochę spaść :)
H. Marks, "Najważniejsza rzecz" napisał(a):
Myślę, że najważniejsze jest pamiętać, że prawie wszystko przebiega w cyklach. Niewiele jest rzeczy, których jestem pewien, ale oto, co wiem na pewno: cykle zawsze ostatecznie biorą górę. Nic nie idzie wiecznie w jednym kierunku. Drzewa nie dorastają do nieba. Niewiele rzeczy spada do zera. I niewiele istnieje rzeczy tak niebezpiecznych dla dobra inwestora, jak upieranie się przy ekstrapolowaniu dzisiejszych wydarzeń na przyszłość.

I tej myśli się trzymajmy! :)

kasztan
0
Dołączył: 2013-08-31
Wpisów: 204
Wysłane: 25 listopada 2013 09:02:19 przy kursie: 65,70 zł
Można prosić o krótką analizę wyników?

rafsty
rafsty PREMIUM
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 278
Wysłane: 3 grudnia 2013 02:00:38 przy kursie: 63,79 zł
Omówienie wyników za 3-ci kwartał 2013 dla GK Kogeneracja.

Omówienie dotyczy w zasadzie okresu q2 i q3’2013, jako że w tym okresie mieliśmy do czynienia z podobnym zjawiskiem. Firma pokazywała wyniki lepsze, niż wynikałoby to z długoterminowych schematów. Uważam jednak, że poprawa jest złudna.

Jest bowiem zbudowana na zdarzeniach „niestandardowych”. Rzućmy okiem na podstawową rentowność…


kliknij, aby powiększyć


…i zwróćmy uwagę na dwa punkty zaznaczone na czerwono.

Dolny to rentowność zaraportowana za ostatni kwartał. Nie jest to wynik nadzwyczajny, a szczególnie w pozytywnym tego sensie tego słowa. Górny z kolei to wynik za poprzedni kwartał. Tutaj mamy duże pozytywne zaskoczenie. Niestety wiąże się on z naliczeniem korekty związanej z KDT za rok 2012 oraz przedterminową spłata kredytu inwestycyjnego. W następnym kwartale sytuacja wraca do „normy” pod względem rentowności zysku brutto na sprzedaży.

Tak więc w q3’2013 rentowność brutto na sprzedaży jest już „standardowa”, mamy natomiast kolejny pozytywny efekt z powodu wyroku sądowego przyznającego Grupie prawo do rekompensaty kosztów osieroconych za 2008 rok w EC Zielona Góra. Pozytywny efekt działa począwszy od pozostałych przychodów operacyjnych, a więc na niższe poziomy wyników.

Wszystko to powoduje, że wyniki są „podbijane” przez zdarzenia nietypowe, bądź związane z latami ubiegłymi. Widać to na poniższej ilustracji.


kliknij, aby powiększyć


Słupki niebieskie pokazują wyniki za drugi kwartał w latach 2011-2013; słupki czerwone – wyniki za trzeci kwartał w tych samych latach.

Widzimy, że w drugim kwartale pojawia się odbiegający od normy impuls już na najwyższym poziomie rachunku wyników, który przekazywany jest niżej.
W trzecim kwartale zaś podobny słabszy impuls pojawia się na poziomie zysku operacyjnego – w tym przypadku jest to znacznie mniejsza sezonowa strata. W wersji skumulowanej oba kwartały dodają się, co znacznie poprawia raport finansowy. I będzie go poprawiać również w wydaniu za cały rok.

Do „regularnych” pozytywów należy redukcja oprocentowanego zadłużenia. Zadłużenie to, jak i lewarowanie w ogóle, spada sukcesywnie. Koszty finansowe spadają. Efekt globalny nie jest może druzgocąco widoczny, ale z grubsza można przyjąć, że jest to około / niecałe 0,5m złotych miesięcznie.

Poza tym firma podlega wciąż temu samemu długoterminowemu ciążeniu. Stąd "wybiórczość" tego omówienia.
Na poprawę wyników na poziomie operacyjnym można będzie liczyć począwszy od nowego sezonu grzewczego. Jeśli oczywiście udało się pozyskać na korzystnych warunkach surowiec. I to właśnie obecny kwartał będzie tego weryfikacją. Zgodnie z obecną w tej firmie sezonowością.

Zagrożenia, jak zawsze te same: zbyt ciepła zima, zbyt drogi węgiel, awarie w szczycie sezonu.>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

rafsty
rafsty PREMIUM
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 278
Wysłane: 20 maja 2015 21:29:16 przy kursie: 61,88 zł
Omówienie wyników skonsolidowanych za 1-szy kw. 2015r. dla GK Kogeneracja

Najważniejszą informacją, jaka płynie z raportu, jest to, że Grupa wyrwała się z negatywnego trendu rentowności. Poniższy wykres ilustruje, co mam na myśli.kliknij, aby powiększyć


To, co w latach 2009 – 2011 wydawało się być okiełznaną słabością - czyli spadającą rentownością w szczytowym sezonie i sensowną kontrolą kosztów poza sezonem – w następnych latach spod kontroli się jednak wyrwało.

Miniona zima przyniosła jednak miłą odmianę. Osiągnięcia były lepsze, niż okresie porównawczym, a negatywny trend przełamany.

Zarząd tłumaczy to kilkoma czynnikami, do których należą: korzystne warunki pogodowe, wyższe ceny oraz przywrócenie wsparcia spalania w kogeneracji systemem certyfikatów.

I w zasadzie tak; to jest to. Ale warto przyjrzeć się szczegółom operacyjnym, ponieważ wewnątrz Grupy działo się nieco więcej.
Przede wszystkim odmiennie wyglądają wyniki składowych Grupy, a więc Kogeneracji SA oraz EC Zielona Góra SA.

W Kogeneracji mamy znaczny wzrost wartości sprzedaży „czystej”. Przez „czystą” rozumiem sprzedaż produktów (ciepła i energii elektrycznej) bez uwzględniania przychodów z certyfikatów i nadwyżek CO2. Wzrost ten wyniósł 8,3% w stosunku do analogicznego kwartału 2014r. Jednocześnie koszty paliwowe kosmetycznie spadły.

Na wzrost przychodów złożyły się wyższe wolumeny oraz wyższa taryfa. Dotyczy to zarówno sprzedanego ciepła, jak i prądu. To ważna informacja. O ile wolumeny zależą od czynników losowych: pogody i awarii (o czym później), o tyle ceny taryfowe sugerują powtarzalność.

Dodatkowo wbrew rosnącym przychodom i wolumenom zmienne koszty własne sprzedaży zmieniły się nieznacznie. Co więcej Kogeneracja zawdzięcza to nieco niższym kosztom paliwowym. To z kolei jest efektem większej kaloryczności i niższej cenie zużytego węgla. A także zmianie miksu stosowanego jako „wsad” na niekorzyść biomasy. Zarząd raportuje, iż produkcja energii z biomasy spadła o 28%. Tymczasem średni koszt z transportem zużytego węgla wyniósł 13,49 zł / GJ wobec 13,83 zł / GJ. Podczas gdy biomasa kosztowała odpowiednio 25,92 zł / GJ wobec 25,56 zł / GJ.

Firma zadziałała zatem na dwóch frontach. Z jednej strony sprzedając więcej i drożej, z drugiej sprytnie manewrując zużyciem i procesem. Chodzi o generowanie ciepła w skojarzeniu z energią elektryczną, a jednocześnie wykorzystanie lepszej jakości węgla i ograniczenie udziału biomasy.

Dzięki temu koszty zmienne pozostały poniżej 93 milionów złotych. Wzrosły za to nieco koszty stałe. Na uwagę zasługuje spadek kosztów pracy. To efekt prowadzonej restrukturyzacji. Wzrosła za to amortyzacja. A także koszty usług. Tutaj z kolei mamy wpływ reorganizacji Grupy nadrzędnej (EdF). GK Kogeneracja przeniosła część funkcji do struktur Grupy nadrzędnej. Trzeba oczywiście odczytywać to w powiązaniu ze spadkiem lokalnych kosztów zatrudnienia.

W efekcie przy globalnym wzroście wolumenu o +2% (92 teradżule) mamy znacząco większą sprzedaż i umiarkowanie wyższe koszty.

W EC Zielona Góra sprawy mają się podobnie. Choć nie tak samo. „Czysta” sprzedaż wzrosła o +6,4% (czyli +26,2m złotych). Stało się tak przy spadku globalnie liczonego wolumenu o -4,8% (1’718 TJ wobec 1’804 TJ rok temu). Mocno spadł wolumen sprzedanego prądu (o -7,2%). Stało się tak z powodu (jak firma to eufemistycznie nazywa) „nieplanowanego postoju” Bloku Gazowo – Parowego (BGP), a potem jeszcze krótkiego przestoju z powodu zwarcia linii wysokiego napięcia. Tak się jednak szczęśliwie „złożyło”, że wzrost cen skompensował utratę wolumenów.
Trzeba jednak zauważyć, że znów sprzyjające warunki pogodowe nie są w pełni wykorzystane, ponieważ park maszynowy „nie wytrzymuje”. (Odsyłam do poprzednich omówień). Trzeba to po prostu brać pod uwagę, jako element losowy. Cięższa zima nie oznacza tu automatycznie proporcjonalnie lepszej sprzedaży (przynajmniej liczonej wolumetrycznie), ponieważ istnieje ryzyko przestoju. I ryzyko to się niestety materializuje.
Niemniej poprawa w przychodach była również wielowątkowa. Mieliśmy lepsze ceny i wolumeny gazu oraz znacznie lepsze ceny energii elektrycznej. Ponadto bardzo duży przychód stanowiły certyfikaty (+20,7m złotych).

Również spadły koszty paliwowe. Zarząd tłumaczy to mniejszym zużyciem gazu ze względu na postój. BGP. Warto jednak zwrócić uwagę, że poprawa była głębsza i dotyczyła produktywności. Spadła bowiem kwota paliwowych kosztów jednostkowych na teradżul sprzedanej energii. Spadek był istotny, bo o -6,5% (z 30,17 zł / TJ na 28,21 zł / TJ). W Kogeneracji SA to tylko niespełna -2,5%. Nominalnie zaś to prawie 6 milionów, więc nie popsuł tego wzrost pozostałych kosztów zmiennych o zaledwie 1,2 miliona.

W kosztach stałych tutaj również mamy redukcję kosztów pracy. Redukcję, która nie jest niwelowana przez żadną z pozostałych pozycji.

W efekcie mamy niższe zarówno koszty zmienne, jak i stałe. Przy istotnie większej kwocie przychodów.

Niniejszym wyniki Grupy jako całości okazały się bardzo dobre. A w zasadzie wyjątkowo dobre, jeśli wziąć pod uwagę przełamanie wieloletniej, negatywnej tendencji.

Patrząc w przód, trzeba zdawać sobie jednak sprawę, że geneza tej poprawy jest dwojaka. Z jednej strony możemy liczyć na powtarzalność. W przychodach - z racji stosowania wyższych cen sprzedaży oraz w kosztach - z racji obniżek kosztów pracy. Z drugiej strony mamy tu czynniki zewnętrzne, czyli poziom zapotrzebowania na energię elektryczną, czynniki pogodowe w przypadku energii cieplnej, ceny węgla, certyfikatów. A także awaryjność oraz niestabilne otoczenie prawne.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

jewgienij
jewgienij PREMIUM
0
Dołączył: 2009-12-29
Wpisów: 41
Wysłane: 2 lutego 2019 10:54:07 przy kursie: 33,50 zł
Nie widzę żadnych fundamentalnych przesłanek uzasadniających aż tak głębokie spadki w ostatnim czasie. Automaty SW wskazują na spore niedowartościowanie.
Wg. moich skromnych analiz potencjał do zmiany trendu i wzrostu jest dużo większy niż do dalszych spadków, szczególnie biorąc pod uwagę ostatnią poprawę sentymentu do spółek energetycznych.

Może ktoś z ekipy SW pokusiłby się o analizę tej spółki?

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,566 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +138,66% +27 732,30 zł 47 732,30 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d