pixelg
ANTI [Catalyst] - Notowane instrumenty - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7

ANTI [Catalyst]

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 2 lutego 2011 22:16:44
Profil działalności emitenta: Jest to firma specjalistyczna realizująca kompleksowo projekty małej architektury poprzez przygotowanie projektu, realizację budowy, utrzymanie i konserwację terenów zielonych. Ponadto specjalizuje się w budownictwie, architekturze zieleni, obsłudze nieruchomości oraz usługach porządkowych. Firma realizuje również projekty polegające na odrestaurowywaniu zabytkowych budowli i przyległych do nich ogrodów.

Strona internetowa: http://www.anti.com.pl

Podstawowe dane:

kliknij, aby powiększyć

Opracowanie własne

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 18 lutego 2011 12:14:28
Papiery Anti budzą sporo emocji, a rynek dyskontuje możliwość ich nie wykupienia. Jednak dzisiaj pojawiła się informacja o kredycie w wysokości 825 tys. zł z Getin Banku.

www.gpwinfostrefa.pl/palio/htm...

Jest to około 1/3 wartości emisji obligacji. Moim zdaniem jest to jednocześnie dobra informacja, ponieważ może świadczyć o tym, że Getin Bank pozytywnie ocenia sytuację finansową spółki. No, może pozytywnie to za dużo powiedziane ;) Szkoda, że nie jest podana marża tego kredytu.

Jednocześnie kredyt jest dobrze zabezpieczony na przyszłych należnościach.
Edytowany: 18 lutego 2011 12:18

Pink Floyd
0
Dołączył: 2011-01-23
Wpisów: 177
Wysłane: 25 lutego 2011 21:50:26
Ciekawa informacja :-) Natomiast rynek wciaz specjalnie "nie docenia" tych obligacji...

>> Ponad 160% zysku od początku 2017 r. – sprawdź ofertę portfela wzorcowego Cztery Fazy Rynku w StockWatch.pl


addison
27
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 231
Wysłane: 3 marca 2011 21:25:34
spółka jest systematycznie męczona pytaniami.

notowania.pb.pl/pytania/PLANTI...

Ewidentnie unikają przedstawienia rzetelnych odpowiedzi a strona rejsanti.pl to dla mnie komedia. Robić PR dla restrukturyzacji?

Na moje nie ma szans na wykup obligacji, szybko jak na młody rynek catalyst :-)
Fora o sytuacji pracowników w tej firmie mówią, że tam jest niezły bajzel.

Marcin Osiecki
0
Grupa: SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-06-15
Wpisów: 855
Wysłane: 28 marca 2011 20:45:09
ANT0611: Analiza wypłacalności Grupy Kapitałowej Anti SA na podstawie danych finansowych za 2010 r.

Wersja PDF

Spółka wyemitowała pojedynczą serię obligacji (ANT0611), która jest obecnie dostępna dla inwestorów na platformie Catalyst. Papiery dłużne Anti serii A zostały dopuszczone jedynie do alternatywnego systemu obrotu (ASO) prowadzonego przez GPW. Wartość emisji nie była duża i wyniosła ok. 2,84 mln zł. Cena nominalna jednej obligacji została ustalona na 1000 zł. Papiery posiadają oprocentowanie stałe na poziomie 10 proc. w skali roku, natomiast odsetki są wypłacane raz na rok. Ze względu na fakt, iż pierwotna zapadalność dla tych instrumentów również wynosiła jeden rok, Anti SA nie płaciło jeszcze od tych obligacji żadnych odsetek. Powinny one zostać zapłacone w momencie wykupu razem z wartością nominalną. Struktura tych papierów dłużnych jest bardzo zwyczajna (standardowa). Są to typowe, niezabezpieczone obligacje, ale co ważne nie są także podporządkowane. Zatem niewykupienie tych papierów jest już wystarczającą podstawą do rozpoczęcia procedury upadłościowej. Papiery ANT0611 nie posiadają żadnych wbudowanych opcji przedterminowego wykupu. Nie są także zamienne na akcje Emitenta, które znajdują się na rynku regulowanym GPW. Obligacje Anti SA notowane są w ostatnich miesiącach z ogromnym dyskontem (66-70 proc. nominału). Ich wykup stoi pod dużym znakiem zapytania, ze względu na fatalną sytuację finansową tego przedsiębiorstwa.


kliknij, aby powiększyć

Opracowanie własne na podstawie danych StockWatch.pl

Poziom zadłużenia, zdolność do obsługi długu oraz płynność finansowa
Relatywny poziom zobowiązań Spółki jest gigantyczny. Wskaźnik ogólnego zadłużenia znajduje się na poziomie aż 95 proc. Aby zobrazować to w inny sposób wystarczy dodać, że na 1 zł kapitałów własnych przypada ponad 18 zł długu. Taki obraz jest spowodowany miernymi rezultatami finansowymi Anti, przede wszystkim na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Warto zwrócić uwagę, iż Emitent osiąga straty praktycznie na każdym poziomie: operacyjnym (minus 4,4 mln zł), netto (minus 5,3 mln zł), a nawet EBITDA (minus 2,5 mln zł). Wystarczył jeden rok, aby wartość księgowa tej firmy rozpoczęła bardzo niebezpieczny marsz w kierunku ujemnego poziomu. Warto przypomnieć, iż według prawa upadłościowego i naprawczego warunkiem wystarczającym do ogłoszenia bankructwa jest już ujemna wartość aktywów netto (aktywa ogółem minus całkowite zobowiązania). Nawet jeśli przedsiębiorstwo będzie w stanie regulować w terminie swoje krótkoterminowe zobowiązania to z punktu widzenia prawnego powinno ogłosić upadłość, jeśli nie posiada kapitałów własnych.

Nie sposób oceniać zdolności do obsługi zadłużenia (m.in. kowenanty), ponieważ prawie wszystkie wskaźniki są ujemne. Należy tylko uczciwie zakomunikować, iż sytuacja wygląda bardzo słabo. Firma nie ma z czego zapłacić nawet odsetek. Struktura czasowa zobowiązań także jest niekorzystna (większość krótkoterminowych). Nieco lepiej można ocenić płynność na koniec 2010 roku, ale także nie są to poziomy pozytywne i bezpieczne. Wskaźnik bieżącej płynności dla zdrowego przedsiębiorstwa powinien wynosić przynajmniej powyżej 1, a nie 0,65.

Niniejsza analiza wypłacalności jest oparta o najnowszy raport roczny Spółki. Tego rodzaju sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowemu audytowi. Niezwykle ważny jest fakt, iż kluczowy biegły rewident nie wydał do niego żadnej opinii (ani pozytywnej, ani negatywnej). Powód takiej decyzji jest w dużym stopniu zrozumiały. Anti SA przechodzi proces restrukturyzacji, której powodzenie jest obarczone bardzo dużym poziomem niepewności. Ponadto w stanowisku biegłego rewidenta możemy przeczytać, iż istnieją poważne zagrożenia kontynuacji działalności tego przedsiębiorstwa. Skoro nie ma pozytywnej opinii do przedstawionego sprawozdania to dla inwestora powinien to być sygnał ostrzegawczy, iż faktyczna sytuacja Spółki może być nawet jeszcze gorsza niż wynikałoby z oficjalnych danych. Podam jeden przykład nieprawidłowości, który zauważyłem osobiście. Przeglądając szczegółowe noty w skonsolidowanym raporcie, nie sposób znaleźć zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji ANT0611. Czyżby część papierów została już wykupiona przez Anti przed terminem w celu umorzenia? Taka możliwość jest dopuszczalna, chociażby w ustawie o obligacjach, ale Spółka powinna o tym poinformować w raportach bieżących. Takich wiadomości nie było. Natomiast w raporcie jednostkowym za 2010 r. można znaleźć w pasywach wyemitowane obligacje w pełnej kwocie (2,84 mln zł), co pokazuje skalę dezinformacji dla inwestorów.

Wskaźnik Altmana (Z''-score) oraz Rating StockWatch.pl
Rating StockWatch.pl oparty o wskaźnik Altmana dla przedsiębiorstw z rynków wschodzących jednoznacznie wskazuje na krytyczną sytuację finansową Anti SA. Wszystkie czynniki działają w kierunku najniższej możliwej oceny D. Należy tutaj wymienić: ujemny kapitał obrotowy netto (minus 5,5 mln zł), ujemne zyski zatrzymane (minus 5,4 mln zł) oraz ogromne, relatywne zadłużenie w stosunku do kapitałów własnych (95 proc.). Jedyny pozytyw jaki można dostrzec dotyczy faktu, iż emisja obligacji serii A nie była znacząca (ok. 3 mln zł). Istnieje zatem jakaś mała szansa, iż zarząd znajdzie finansowanie na taką kwotę.

Analiza dostępna dla wszystkich użytkowników portalu. Więcej informacji o rynku Catalyst na http://www.gpwcatalyst.pl. Analiza została sporządzona wyłącznie w celach edukacyjnych i jest subiektywną oceną autora. Zawarte informacje nie mogą być podstawą do podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Analiza nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1715).
Edytowany: 16 czerwca 2014 10:46

addison
27
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 231
Wysłane: 29 kwietnia 2011 09:59:45
W zapowiedziach przed walnym twierdzili, że uchwała nad emisją będzie głosowana wtedy gdy wcześniej znajdą inwestora. Właśnie podali uchwały ZWZA i jest tam uchwała o emisji. Z tego wynika, że mają chętnego na akcje.

Tym samym rosną szanse aby obligacje były w czerwcu wykupione, co też widać po kursie obligacji, można było 30% zarobić.

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 29 kwietnia 2011 10:55:15
Dzisiaj w Pulsie Biznesu (strona 11) jest napisane, że zrezygnowali z emisji dla inwestora branżowego. Teraz chcą wyemitować do 2,2 mln akcji dla nowych inwestorów. Transakcja ma być w maju, czyli jakby zbierali kasę na wykup. Prezes mówi, że sytuacja finansowa jest coraz lepsza. Więcej w PB.

Jeżeli dojdzie do wykupu tych obligacji to będzie to najlepszy deal w historii młodego Catalysta.

Marcin Osiecki
0
Grupa: SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-06-15
Wpisów: 855
Wysłane: 29 kwietnia 2011 11:04:40
Jeśli rzeczywiście wykup się uda to będzie to tylko dowód na to jak bardzo niepodporządkowane obligacje potrafią zmobilizować zarząd do wynalezienia pieniędzy. Sytuacja Anti przecież od dawna jest fatalna. Ale też wydaje się, że to wszystko może się udać po prostu dlatego, że chodzi o niecałe 3 mln zł. Gdyby kwota była większa to byłoby trudniej.

addison
27
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 231
Wysłane: 17 maja 2011 17:08:27
Pytanie do spółki:

Zostało 40 dni do wykupu obligacji, czy możecie Państwo oszacować prawdopodobieństwo, że obligacje te wykupicie w terminie? Proponuję taką formę odpowiedzi: "z ...% pewnością wykupimy obligacje w terminie". Drugie pytanie: Prezes deklarował, że głosowanie nad uchwałą o emisji będzie tylko wtedy kiedy będzie inwestor. Uchwała o emisji bez PP została podjęta(czyli inwestor jest)- kiedy poznamy inwestora, pakiet akcji, cenę?

Szanowni Państwo,
W ciągu 14 dni rynek pozna szczegóły dotyczące inwestora.
Z poważaniem
Zespół Relacji Inwestorskich ANTI S.A.

źródło: notowania.pb.pl/pytania/PLANTI...

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 25 maja 2011 16:24:02
GPW opublikowała komunikat dotyczący terminu ostatniej sesji dla obligacji ANTI:

"...w dniu 30 maja 2011 r. odbędzie się ostatnia sesja notowań dla obligacji na okaziciela serii A wyemitowanych przez spółkę ANTI S.A..."

www.gpwinfostrefa.pl/palio/htm...

Sprawa jest bardzo ciekawa, jeżeli dojdzie do wykupu tych obligacji to będzie to dla niektórych najlepszy interes na obligacjach na Catalyst w jego krótkiej historii. Przypomnę, że momentami (chyba nawet trochę dłużej niż momentami) kurs oscylował na poziomie 70% nominału.


addison
27
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 231
Wysłane: 27 maja 2011 10:17:42
na marginesie, dostałem ofertę objęcia nowych obligacji, czyli próbują te zrolować.

Interes był dobry, starałem się nawet o wpuszczenie na WZA pomimo, że nie miałem akcji. Ale ani tel ani mailowo nie dostałem odpowiedzi. Za każdym razem, jak będzie decyzja to damy Panu znać- i tej decyzji nie było, walne minęło a spółka nawet nie przedstawiła swojego stanowiska. Żenada.

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 27 maja 2011 10:37:03
@addison to ciekawa informacja, że próbują to zrolować. Zresztą można było sie tego spodziewać, choć ja obstawiałem, że znajdzie się jakis bank co da im kredyt.

Można wiedzieć kto za tym chodzi po rynku i robi im tą emisję? Chyba lepiej powiedzieć, że próbuje robić.

addison
27
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 231
Wysłane: 27 maja 2011 10:45:07
profescapital, doradca, robili też tę emisję akcji. te nowe obligacje mają być zabezpieczone.

PS, dałbyś im kredyt?
Edytowany: 27 maja 2011 10:45

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 27 maja 2011 11:37:52
Nie dałbym im ;) Ostatnio jednak wierzę w teorie spiskowe. Tutaj miałem taką, że nikt nie pozwoli na kompromitację Catalysta po niespełna 2 latach działania i będą musieli wykupić te obligacje. Ktoś po prostu weźmie to na siebie. Też nie można jednoznacznie stwierdzić, że od razu ten kto dał by im kredyt wtopi cały kapitał.

addison
27
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 231
Wysłane: 31 maja 2011 10:51:40
obligacji już nie ma w obrocie, rynek czeka na kolejne a ....
spółka wiarygodnością nie grzeszy(nawet nie widać zmian na lepsze):

jedno twierdzi prezes: www.parkiet.com/artykul/105504...

drugie twierdzi spółka:

notowania.pb.pl/pytania/PLANTI...

Prasie jak widać nie ma co wierzyć, prezes powiedział co chciał ale nikt go z tego nie będzie rozliczał.

Takie to instytucje wzięły te akcje, że profescapital tak opisuje zamkniętą emisję:
PROFESCAPITAL pełniąc rolę Doradcy Transakcyjnego oraz Autoryzowanego Doradcy z sukcesem przeprowadził emisję akcji o wartości 2,2 mln PLN dla spółki Anti S.A. Akcje nowej emisji zostały objęte przez inwestorów indywidualnych.

Żenada.
Edytowany: 31 maja 2011 10:53

rafsty
rafsty PREMIUM
10
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 304
Wysłane: 9 czerwca 2011 21:01:35
Nie będzie rolowania, tylko opóźnionko w spłacie:
Cytat:
Zarząd Anti S.A. informuje o podjęciu decyzji o przesunięciu terminu wykupu wyemitowanych przez Spółkę obligacji na łączną kwotę 2.835.000,00 zł do dnia 31 sierpnia 2011 roku.

Źródło: GPWInfoStrefa

rafklopo
0
Dołączył: 2011-05-02
Wpisów: 63
Wysłane: 9 czerwca 2011 21:02:29
Podobno nie wykupili obligacji. Co w takiej sytuacji mogą zrobić obligatariusze?

Marcin Osiecki
0
Grupa: SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-06-15
Wpisów: 855
Wysłane: 9 czerwca 2011 22:01:46
Nie da się ukryć, że to co zrobiła spółka jest niezgodne z prawem. Nie można sobie od tak po prostu odmówić wykupienia obligacji. Wygląda to wszystko raczej na bankructwo. Zgodnie z Art. 24 ust. 2 ustawy o obligacjach: Jeżeli emitent nie wypełni w terminie, w całości lub w części, zobowiązań wynikających z obligacji, obligacje podlegają, na żądanie obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi w części, w jakiej przewidują świadczenie pieniężne. Wątpie, żeby Anti obroniło się w sądzie przed wnioskiem o upadłość w tej sytuacji. Wygląda na to, że rating Altmana znowu nie zawiódł.

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 10 czerwca 2011 09:13:48
Tutaj jest artykuł w Parkiecie:
www.parkiet.com/artykul/106220...

Cytat:
Anti, specjalizujące się w projektowaniu, tworzeniu i utrzymaniu terenów zielonych, nie wykupiło w terminie obligacji o wartości 2,8 mln zł, gdyż jeszcze na blisko trzy miesiące potrzebuje pieniędzy, aby zrealizować podpisane wcześniej kontrakty.

Chodzi o papiery dłużne, które do 30 maja były notowane na rynku Catalyst. Wówczas ich kurs wynosił 98 proc. Na początku marca były jednak sesje, gdy rynek wyceniał je poniżej 70 proc. Spóła obligacje miała spłacić 9 czerwca. Nie wykupiono ich, mimo że kilkanaście dni temu zarząd informował o planowanej ofercie nowych obligacji. Wszystkie pieniądze zamierzał przeznaczyć na wykup wcześniejszej serii. Dlaczego tego nie zrobił?
Edytowany: 10 czerwca 2011 09:27

yayurek
0
Dołączył: 2011-04-14
Wpisów: 879
Wysłane: 10 czerwca 2011 11:04:29
kubeł zimnej wody na rozpalone głowy, być może się przyda. Na ostatnich debiutach bligacji korporacyjnych nic nie kupiłem, gdyż ceny są kosmiczne (obrót minimalny). Może to wydarzenie przypomni niektórym, że jednak CATALYST to ryzyko. Z drugiej strony, akcje ANTI trzymają się wcale mocno, więc może ew. zabezpieczenie w postaci akcji, nie jest równe zeru. Tak czy owak, bardzo dziękuję za analizę ANTI. Dzięki niej, w mojej tabelce, natychmiast zaznaczyłem ANTI na czerwono (trzymaj się od tego z daleka)

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,468 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +168,16% +33 632,53 zł 53 632,53 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło