pixelg
KBJ - Spółki od A do Z - NewConnect - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KBJ [KBJ]

AKTUALNY KURS: 7,90 zł (+1,94%) 26-05-2020 09:00
anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 069
Wysłane: 11 maja 2017 22:06:32 przy kursie: 9,48 zł
KBJ sygnalizuje duży potencjał wzrostu – omówienie sprawozdania finansowego za 1 kwartał 2017 r.

Początek roku to zwyczajowo słabszy okres jeśli chodzi o zyskowność spółki. W ciągu ostatnich 5 lat pierwszy kwartał tylko raz zamknął się dodatnim wynikiem netto. Nie oznacza to jednak, że nie warto zaglądać do raportu - wręcz przeciwnie, jego lektura dostarcza co najmniej 3 ważne informacje z punktu widzenia inwestora.

Wzrost obrotów

Przychody netto ze sprzedaży (przychody) wyniosły w pierwszym kwartale tego roku 4,15 mln zł i były o 1,94 mln (87,6 proc.!) wyższe od raportowanych przed rokiem. Skala wzrostu jest zaiste imponująca. Spółka o powodach wzrostu przychodów informuje bardzo skrótowo – wynik podpisanych kontraktów.

Jeśli się jednak zagłębić w lekturę poprzednich sprawozdań to da się wyciągnąć nieco więcej szczegółów. W zeszłym roku KBJ mocno skorzystała na wprowadzeniu jednolitego pliku kontrolnego (JPK) dla największych przedsiębiorstw. Z informacji prezesa na czacie (>> Link ) wynikało, że spółka zdobyła na tym rynku udział w okolicy 30 proc. (wśród podmiotów używających SAP). Pozyskane i zapewne w większości rozliczone kontrakty generują obecnie przychody abonamentowe (które są znacząco niższe od samego wdrożenia: 10-20 proc. wartości rocznie). Dodatkowo od tego roku małe i średnie przedsiębiorstwa muszą przekazywać ewidencję VAT w formacie JPK. Można się spodziewać, że w pierwszych miesiącach roku KBJ uzyskiwała przychody z wdrożenia tej funkcjonalności w takim typie podmiotów.

Kolejnym czynnikiem który prawdopodobnie oddziaływał na wzrost sprzedaży jest wprowadzona od 1 stycznia tego roku zmiana w Prawie Farmaceutycznym, która nakłada dodatkowe obowiązki w zakresie przekazywania informacji o obrocie lekami. Dystrybutorzy i apteki zobowiązane są do przekazywania danych dotyczących obrotów do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Jak informuje spółka produkt ten oferowany był już w 1 kwartale roku.


kliknij, aby powiększyć


Wydaje się, że potencjał z JPK oraz eLek dają szansę na wzrost przychodów abonamentowych w kolejnych kwartałach. W zakresie swojego oprogramowania Saas (HeaRt) dla działów HR spółka prowadzi obecnie dwa wdrożenia i planuje w kolejnych kwartałach zwiększenie działań sprzedażowych.

Skoro mowa o przychodach, to muszę też wspomnieć o drobnym rozczarowaniu. Na czacie inwestorskim prezes Jedynak wspomniał że:
Cytat:
Planujemy zmienić postać raportów okresowych od raportu rocznego za 2016 i podawać bardziej szczegółową strukturę przychodów (wdrożenia, licencje własne, obce, itp.). Ze sprzedaży JPK spółka uzyskała ok. 2,5 mln zł.

Co prawda raportu rocznego jeszcze nie mamy, ale można było mieć nadzieję, że skoro raport okresowy za 1 kw. przypada później, to taki rachunek segmentowy będzie zawierał.

Rosnące koszty

Jeszcze większą dynamiką wzrostu względem przychodów ze sprzedaży osiągnęły koszty operacyjne – 98 proc. Suma zaraportowanych w tym kwartale zamknęła się kwotą 5,64 mln zł, co stanowi wzrost o 2,79 mln zł.

Teoretycznie wzrost kosztów wyższy od wzrostu przychodów jest negatywnym. Jednak warto zwrócić uwagę, że 1,09 mln kosztów nie obciążyło wprost wyniku – kwota przeszła także przez przychód okresu. W momencie gdy spółka sprzeda produkty na które poniosła wspomniane koszty (w przyszłych okresach) w przychodach netto pojawi się przychód + marża na usłudze, natomiast kwotę tą obniży odpowiadająca zmiana stanu produktów. W efekcie na sprzedaży spółka pokaże tylko czysty zysk. Wzrost produkcji w toku jest najwyższy w historii spółki. Do tej pory tylko dwukrotnie spółka pokazała zmianę w okolicy 0,5 mln zł, a w pozostałych przypadkach saldo było znacznie niższe. Rosnącą sumę kosztów należy traktować jako zwiększenie skali działalności, której efekt pojawi się dopiero w przyszłych kwartałach.

Niestety mamy w tym przypadku pewną niejasność – dane się nie uzgadniają. Jako zmianę stanu produktów w przychodach pokazano 1 089 881 zł, natomiast różnica sald z bilansu to tylko 382 756 zł. Teoretycznie możliwe jest, że pewien składnik zapasów przeniesiono na aktywa trwałe, ale pozycja ta powinna wzrosnąć po uwzględnieniu amortyzacji o ok. 0,5 mln, a tak się nie dzieje. Nie umiem tej rozbieżności Państwu wyjaśnić.


kliknij, aby powiększyć


Z rachunku kosztów wynika, że rosną w zasadzie wszystkie pozycje kosztowe, ale najmocniej w ujęciu zarówno nominalnym i względnym koszty usług obcych (2,3 mln zł, 138,7 proc.). Warto zwrócić uwagę, że raportowana kwota jest wyższa nie tylko r/r, ale także wyższa niż w poprzednim, najlepszym kwartale.

Jak wspomniałem na wstępie, pierwszy kwartał najczęściej kończy się stratą. Nie inaczej było tym razem. Zysk ze sprzedaży to strata 404 tys. zł (-457 tys. w 1 kw. 2016 r), EBIT zamknął się wynikiem minus 456 tys. (-444 w 1 kw. 2016 r), a spółka zakończyła okres stratą netto w wysokości 464 tys. zł (-437 tys. zł starty przed rokiem).

Wydaje się, że rezultat mógł być nieco lepszy. Skoro spółka zwiększyła sprzedaż fakturowaną, a wynik na sprzedaży się nie zmienił, to mamy do czynienia albo z rozliczeniem mniej marżowych kontraktów niż przed rokiem, albo ze wzrostem kosztów nie związanych stricte z produkcją albo usługami (koszty sprzedaży i ogólnego zarządu w układzie kalkulacyjnym). Biorąc pod uwagę, że w II kw. spółka przejęła (objęła pakiet kontrolny udziałów w nowoutworzonym podmiocie, do którego pozostałe strony wniosły zorganizowaną część swoich przedsiębiorstw) Albit Software prawdopodobnym jest, że mieliśmy do czynienia z drugim wymienionym wyżej czynnikiem.

Wysokie Przepływy

Choć wyniku w tym kwartale nie udało się poprawić, to akcjonariusze spółki mogą być zadowoleni z poziomu gotówki. Przepływy operacyjne w raportowanym okresie były rekordowe i wyniosły 1,94 mln zł, w porównaniu do wypływu gotówki w kwocie 139 tys. przed rokiem. Wysokie saldo przepływów operacyjnych to efekt uwolnienia kapitału obrotowego, w szczególności spadku należności o kwotę prawie 4 mln zł. Przepływy z działalności inwestycyjnej i finansowej tradycyjnie były symboliczne. Spółka zakończyła kwartał z 2,1 mln zł środków pieniężnych na koncie.

Od początku roku kurs spółki wzrósł o prawie 100 proc., a obecna kapitalizacja wynosi 14,61 mln zł. Mimo wzrostów wskaźnik C/Z wynosi po dzisiejszej sesji jedynie 10,5, co jest wartością odpowiednią dla spółki której wyniki nie mają charakteru wzrostowego. Choć KBJ poprzedni rok miał bardzo udany do czego przyczynił się choćby JPK, nadal wydaje się posiadać potencjał wzrostu. Poprawie wyników powinny sprzyjać rosnące wymagania w stosunku do elektronicznego kanału przekazywania informacji dla przedsiębiorstw. Zagrożeniem jest oczywiście niespodziewane zwiększenie zakresu prac badawczych które może obciążyć wyniki spółki. Mankamentem pozostaje na razie płynność kursu spółki i być może konserwatywna wycena jest także efektem ryzyka płynności. Z pewnością powodem nie jest płynność finansowa samej spółki (bo ta jest w zasadzie nadpłynna).


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 11 maja 2017 22:29

Korando
Dołączył: 2017-05-04
Wpisów: 11
Wysłane: 12 maja 2017 08:59:16 przy kursie: 9,48 zł
Spółka z kasa ze stabilnym biznesem, ale zainwestowane 4000 podbija kurs o 15-20%. Jeśli głowni nie zdecydują się sprzedawać a dla nich jest za tanio,to nie ma co liczyć na płynność i większe obroty

KBJ_IR
Grupa: Emitent
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 60
Wysłane: 12 maja 2017 17:12:51
Dziękujemy za zainteresowanie i komentarz, zarząd jest świadomy że płynność jest problemem i obecnie trwają w Spółce analizy kroków, które możemy wykonać aby poprawić płynność akcji. Jako Zarząd mamy wpływ przede wszystkim na wyniki, sytuację finansową i perspektywy Spółki. Na tym będziemy się koncentrować w naszej pracy - jesteśmy przekonani, że zdrowe fundamenty najlepiej przyczynią się do wzrostu zainteresowania spółką i co za tym idzie wzrostu płynności. Wcześniej przywoływany cytat zawierał informację, że mamy kilka ciekawych pomysłów na rok bieżący, jeden z nich został już zrealizowany, tj. przejęcie Albit Software. Celem strategicznym, długoterminowym związanym z tą operacją jest zajęcie istotnego/wiodącego miejsca w sektorze publicznym z własną ofertą produktową i usługową. Mamy w ocenie spółki interesujący punkt startowy, ponieważ przejmując Albit, KBJ nabyła prawa majątkowe do obecnych produktów, mamy interesującą bazę klientów korzystających z naszego rozwiązania oraz wieloletnie doświadczenie branżowe. Chcemy wykorzystać ten potencjał i znacząco zwiększyć skalę działalności. W tym celu niezbędne będą inwestycje w kilku obszarach, głównie w rozwój posiadanego oprogramowania. Ponadto w bieżącym roku zamierzamy wprowadzić w KBJ co najmniej trzy nowe produkty.

Działania ściśle wpływające na płynność, czy liczbę akcji w wolnym obrocie takie jak emisja akcji czy sprzedaż niewielkich części pakietów przez głównych akcjonariuszy nie są wykluczone, jednak mogą być przeprowadzane tylko uwzględniając długookresowy plan i interes Spółki. Na przykład w sytuacji potrzeb kapitałowych związanych ze skokowym przyspieszeniem rozwoju KBJ. Decyzje co do przeprowadzenia takich działań nie zostały jak do tej pory podjęte, jednak przedstawienie ich propozycji, czy nawet realizacja w bieżącym roku nie jest wykluczona.

Zapraszamy do dalszego śledzenia informacji publikowanych przez Spółkę oraz do zadawania pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Szczególnie zapraszamy od udziału w czacie z Prezesem w dniu 18 maja o godz. 11.

--
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.


mackopl
mackopl PREMIUM
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 872
Wysłane: 12 maja 2017 17:28:56
A później przy sprzedaży - 20%, przy słabych wynikach - 50%.
Spółka dla b.odważnych, bez jakiejkolwiek płynności.

timon
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2014-06-21
Wpisów: 204
Wysłane: 12 maja 2017 20:52:04
Jest ryzyko, ale jest szansa na ponadprzeciętny zysk. Zakładając długoterminową inwestycję pod fundamenty, jest szansa na zakup akcji w atrakcyjnej cenie. Nie będzie to duża pozycja, ale w ramach dywersyfikacji portfela można rozważyć. Warto też zwrócić uwagę na to, że spółka co roku wypłaca dywidendę, więc nie jest to całkowite zamrożenie kapitału.

Lukasz Konopko
Grupa: Bus Driver, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-06-22
Wpisów: 492
Wysłane: 18 maja 2017 10:34:16 przy kursie: 9,55 zł
Od początku roku kurs KBJ podwoił swoją wartość. O 11:00 rozpocznie się czat inwestorski z prezesem spółki, podczas którego będzie można zapytać m.in. o free float, wyniki za I kw., objęcie pakietu kontrolnego w firmie Albit i potencjał do dalszych wzrostów biznesu i kursu. Zapraszam!
>> Przejdź na stronę czatu

KBJ_IR
Grupa: Emitent
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 60
Wysłane: 18 maja 2017 10:48:29 przy kursie: 9,55 zł
Dzień dobry,
opublikowaliśmy właśnie raport bieżący w sprawie działań zmierzających do poprawy płynności. Zapraszamy do zapoznania się z raportem:

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Pozdrawiamy,

--
Relacje Inwestorskie KBJ
Edytowany: 18 maja 2017 12:01

timon
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2014-06-21
Wpisów: 204
Wysłane: 24 maja 2017 00:15:39
Czy to ma znaczenie dla kbj?
wiadomosci.stockwatch.pl/szyku...
Cytat:
Proponowane rozwiązanie jest uzupełnieniem systemu ‚JPK ewidencja VAT’ o ‚JPK_WB’, co w rezultacie pozwoli na analizę transakcji dokonywanych przez podatników w ujęciu memoriałowymi i kasowym.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 069
Wysłane: 24 maja 2017 10:47:57 przy kursie: 9,65 zł
Raczej niewielkie. Należałoby zacytować inny fragment artykułu:

Cytat:
W projekcie ustawy zaproponowano, aby obowiązek przekazywania wyciągów z rachunków bankowych realizowany był:

za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej – w przypadku podatników posiadających rachunek bankowy w banku posiadającym adres siedziby lub oddziału na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej;

Skoro to banki mają być operatorem tego rozwiązania, to liczba potencjalnych klientów jest niestety ograniczona do liczby banków.

KBJ_IR
Grupa: Emitent
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 60
Wysłane: 25 maja 2017 22:28:39 przy kursie: 9,55 zł
Szanowni Państwo,
właśnie opublikowaliśmy Raport Roczny za 2016 rok.
Znalazły się w nim zapowiadane dane dotyczące struktury produktowej i klientów KBJ.
Zapraszamy do zapoznania się z raportem.
Raport Roczny KBJ za 2016 rok.

Pozdrawiamy,

--
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 069
Wysłane: 26 maja 2017 08:56:43 przy kursie: 9,55 zł
Czytając raport roczny warto zwrócić uwagę na:

1. Brak uwag biegłego do sprawozdania

2. Struktura przychodów:


kliknij, aby powiększyć


co w przeliczeniu na konkretne liczby daje:


kliknij, aby powiększyć


Szkoda, że strukturę tę zaprezentowano bez danych porównawczych za rok 2015.

3. Struktura geograficzna przychodów:


kliknij, aby powiększyć


Jak widać spółka pod względem sprzedaży rozwijała się tylko w Polsce. Na rynkach zagranicznych sprzedaż jest w zasadzie taka sama.

mindek
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 1 091
Wysłane: 22 czerwca 2017 14:55:22 przy kursie: 10,88 zł
Mam pytanie do przedstawiciela spółki o wkład jaki poniosła spółka na założenie spółki Albit, mowa w komunikacie jest, że wartość nominalna udziałów w sp. z o.o. to 60k za 60%. Czy cena zapłacona to też 60k. nie wiem jak jest z udziałami, ale w S.A. cena emisyjna może być wyższa od nominału.
Czyli ile spółka zapłaciła gotówki czy innych aktywów za te 60% w spółce Albit.

Druga sprawa, czy jest jakiś pomysł i kiedy realizacja wzrostu biznesu poza krajem.
Edytowany: 22 czerwca 2017 15:06

KBJ_IR
Grupa: Emitent
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 60
Wysłane: 26 czerwca 2017 13:39:59
Dziękujemy za pytanie i zainteresowanie Spółką.

Ad 1 – Informacja o strukturze transakcji będzie przekazana do informacji publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i obowiązkami informacyjnymi. Spółka będzie wykorzystywać uproszczoną metodę praw własności (brak konsolidacji), aktywa Albit będą ujęte w bilansie Spółki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wynik transakcji powinien być uwidoczniony w księgach w okresie (roku) w którym transakcja nastąpiła. Najprawdopodobniej ujęcie będzie uwidocznione w raporcie za drugi kwartał, ponieważ transakcja była przeprowadzona w kwietniu b.r.

Ad 2 – Tak. Rozwój biznesu poza granicami kraju widzimy głównie w zakresie naszego oprogramowania własnego. Dotychczas wprowadzone na rynek produkty były dość silnie powiązane z rynkiem krajowym, regulacjami prawnymi itp. Obecnie trwają prace produkcyjne w zakresie dwóch produktów własnych o uniwersalnym charakterze, bez ograniczeń do rynku lokalnego. Planujemy zakończyć produkcję w trzecim/czwartym kwartale i rozpocząć działania sprzedażowe naszego oprogramowania poza granicami Polski.

Pozdrawiamy,

--
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.


KBJ_IR
Grupa: Emitent
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 60
Wysłane: 29 czerwca 2017 16:00:34
Witamy,
KBJ opublikował właśnie deklarację wypłaty dywidendy 0,45 zł na akcję, stopa dywidendy wyniesie 4,1% wg dzisiejszego kursu (11,0 zł).
Szczegóły na stronie Spółki. Zapraszamy!

--
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.

KBJ_IR
Grupa: Emitent
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 60
Wysłane: 10 sierpnia 2017 09:49:41 przy kursie: 13,30 zł
Dzień Dobry,
właśnie opublikowaliśmy bardzo dobre wyniki za II kw. 2017 r.

Odnotowaliśmy wzrost przychodów i zysków - i to jaki :-D

Zapraszamy na naszą www: http://bit.ly/kbj2q17

--
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 069
Wysłane: 11 sierpnia 2017 18:31:52 przy kursie: 13,49 zł
KBJ rozbił skarbonkę przychodów – omówienie sprawozdania finansowego KBJ SA po II kw. 2017 r.

Spółka w drugim kwartale pokazała wyśmienite wyniki, przede wszystkim za sprawą wzrostu bazy przychodowej. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 5,96 mln zł i były o 2,64 mln zł wyższe r/r, co daje nam dynamikę sprzedaży na poziomie 79 proc. To piąty kwartał z rzędu kiedy spółka zbliża się (lub przekracza) do podwojenia rezultatu z okresu porównywalnego. Warto zauważyć, że przychody w II kwartale były tylko o 5,4 proc. niższe niż w najlepszym sezonowo IV kwartale roku. Rok wcześniej sezonowy spadek wyniósł 9,6 proc., natomiast dwa lata wcześniej 27,6 proc. Jednocześnie sprzedaż na jednego zatrudnionego wyniosła 74 tys. w porównaniu do 45 tys. w analogicznym okresie poprzedniego roku, 60 tys. w 1 kw. tego roku, czy 80 tys. w IV kw. roku.


kliknij, aby powiększyć


Trzeba także dodać, że wzrost sprzedaży NIE WYNIKA z dokonanej akwizycji. Przypomnę, że w kwietniu została zawiązana spółka Albit Software, w której KBJ objął 60 proc. udziałów, natomiast pozostałe dwa podmioty wniosły zorganizowaną część przedsiębiorstwa, co w zasadzie oznacza know-how, własne oprogramowanie i bazę klientów. Spółka ta jednak nie jest konsolidowana metodą pełną, a więc jej wyniki nie wpływają na raportowaną sprzedaż.

KBJ w obecnym raporcie za II kw. zaprezentował strukturę sprzedaży w podziale na klientów, niestety bez danych porównawczych. Tym niemniej możemy pewne porównania (względne) zrobić na bazie obecnego raportu i raportu za rok 2016 gdzie także zaprezentowano takową segmentację.

Jak wynika z zaprezentowanych danych spadł nieco udział sprzedaży do największych klientów (generujących ponad 250 tys. sprzedaży), natomiast wzrósł udział średniaków, co można łączyć z wdrożeniem JPK. Podobnie możemy porównać sprzedaż poszczególnych linii produktowych. Udział usług wzrósł z 69 do 73 proc. w sprzedaży, natomiast co ważniejsze spadł udział produktów własnych (z 22 do 16 proc.), przede wszystkim typu Software as a Service (spadek z 7 do 1 proc.).


kliknij, aby powiększyć


Zarząd spółki informuje w raporcie, że:


kliknij, aby powiększyć


Oczywiście dynamicznie rosły także koszty, choćby ze względu na fakt, że liczba pracowników i stałych współpracowników wzrosła między okresami o 19 proc. Poziom wynagrodzeń pozostał stabilny (obciążenie na poziomie ok. 850 tys. zł), natomiast mocno wzrósł poziom kosztów usług obcych – zwyżka z poziomu 1,8 do 3,8 mln zł. Sumarycznie koszty poniesione przez spółkę zwiększyły się o 2 mln zł tj. 64 proc. Jednak ponad 0,5 mln zostało odniesione na zmianę stanu produktów, gdyż nie dotyczyło ogólnie rzecz mówiąc zaraportowanych przychodów – zachowanie zasady współmierności w rachunku w układzie rodzajowym.


kliknij, aby powiększyć


W efekcie przy wzroście sprzedaży o 2,6 mln i wzroście kosztów skorygowanych o zmianę produktów o 1,5 mln zł wynik na sprzedaży powiększył się o 1,1 mln zł i wyniósł 1,29 mln zł. A zatem zyski w pierwszej linii wyników były 7 razy wyższe niż przed rokiem!.

Ciekawie wygląda za to linia pozostałej działalności operacyjnej, gdzie spółka pokazała 200 tys. zł przychodów. Jak można przeczytać w omówieniu są to przychody z tytułu transakcji nabycia Albitu, który w sprawozdaniu jest pokazywany jako jednostka wyceniana metodą praw własności. Szczerze powiedziawszy nie do końca wiem dlaczego w ten sposób został ujęty w bilansie ten podmiot, ale to akurat ma najmniejsze znaczenie. Tak czy owak 200 tys. wykazane jako zysk jest zdarzeniem niegotówkowym (przynajmniej na razie) i niepowtarzalnym do wyłączenia przy estymacjach tzw. recurring earnings. W linii finansowej sprawozdania jest jak zwykle dość spokojnie i podobnie w linii fiskalnej pomimo wykazania ponad 1 mln zł zysku brutto w całym półroczu. Zysk netto za okres II kwartału wyniósł ostatecznie 1,5 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Wzrost sprzedaży względem 1 kw. roku o prawie 1,4 mln zł spowodował także wyższe zapotrzebowanie na kapitał obrotowy – według bilansu należności wzrosły o ponad 1,6 mln zł. Jeśli do tego dodamy także 400 tys. zł które poszło na zapas to widać już, że kwartał nie mógł być dobry pod względem generowanej gotówki.

Na skutek prowadzonej działalności operacyjnej z KBJ wypłynęło 1,14 mln zł, a dodając do tego wydatki na powstanie nowej spółki nawet 1,25 mln zł (100 tys. wydatków na nabycie udziałów. Obecna wartość bilansowa 333 tys. zł). Nie należy się tym zbytnio martwić, bo wzrost zapotrzebowania na gotówkę w okresie silnego wzrostu przychodów jest zjawiskiem normalnym.

Obecnie spółka wyceniana jest na raptem na 20 mln zł przy zysku netto na poziomie 2,72 mln zł, co daje współczynnik C/Z na poziomie znacznie poniżej 10, nawet jak wyłączymy z wyniku zdarzenia jednorazowe. Pewna wstrzemięźliwość co do wyceny ma swoje uzasadnienie, które już nie raz wymieniałem – obawa o powtarzalność wyników. Z jednej strony cały czas pozostaje ryzyko spadku przychodów z JPK – wszak największą część sprzedaży robią duzi klienci, a Ci byli zobowiązani do wdrożenia JPK w 2016 r. Z drugiej strony mamy informację, że za największą część sprzedaży licencjonowanej obecnie odpowiada HeaRT, a w tym przypadku chyba możemy liczyć na dalsze wzrosty. Na razie wyniki są naprawdę bardzo dobre, ale prawdziwe sprawdzam przyjdzie w drugiej połowie roku kiedy będzie trzeba pobić wyniki IV kwartału.

KBJ pozostaje spółką bezpieczna pod względem finansowym, praktycznie bez udziału długu oprocentowanego, z wysoką rentownością kapitału własnego (50 proc. !!!) i nadal ciekawymi perspektywami pozwalającymi myśleć o dalszym wzroście wyników.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 12 sierpnia 2017 10:25

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 402
Wysłane: 20 sierpnia 2017 10:23:46
Baardzo fajna analiza. salute Spółka na pewno warta zaintersowania. Ja to widzę cały czas (patrzę na nią od pewnego czasu) dwie podstawowe kwestie, które mnie powstrzymują:
a) płynnść - i nawet akcja odsprzedaży pakietu akcji od akcjonariuszy niewiele tutaj daje - co prawda obrót w 2017 jest większy niż w 2016 ale kilka-kilkanascie tysięcy na sesję to trudno mówić aby poważnie w taką spółkę zainwestować.
b) nie rozumiem wciąż jaką przewagą konkurencyjną ma ta spółka nad innymi z tej branży. Gdzie tkwi sekret ich sukcesu?

pozdrawiam
Przemek
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.

KBJ_IR
Grupa: Emitent
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 60
Wysłane: 3 października 2017 17:00:15
Zapraszamy na relację inwestorzy.tv ze śniadania z Prezesem KBJ Arturem Jedynakiem:Pozdrawiamy,

--
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.
Edytowany: 5 października 2017 11:11

addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 915
Wysłane: 5 października 2017 10:15:05 przy kursie: 13,50 zł
Bardzo fajna spółka.

Niska płynność nie cieszy, z drugiej strony jest wynikiem tego, że większość akcji jest skupiona i czeka na rozwój spółki. W tym np. moje akcje.

TO co mnie smuci to planowana emisja akcji. Trudno mi to zrozumieć, z jednej strony płacą dywidendy a z drugiej chcą robić emisję. Spółka jest na szybkiej krzywej wzrostowej więc według mnie powinna się finansować długiem i zyskami zamiast płacić dywidendy i robić emisję. Rozumiem polityka dywidendowa i każdy chce coś dostać, ale na tym etapie myślę, że większość chciałaby wzrostu biznesu i braku emisji akcji, chyba, że z prawem poboru, aby każdy miał równe szanse do zatrzymania swoich wpływów.

Zapewne fundusze pukają do KBJ i chcą nabyć akcje, ale narzekają na niską płynność i pewnie stąd hasła o emisji akcji do funduszy. To zła droga dla obecnych akcjonariuszy bo rozwadnia nasze przyszłe zyski. Tutaj chodzą akwizytorzy z tfi, ale nie zawsze warto im ulegać!

tu dywidenda, tu emisja na rosnącej spółce to moim zdaniem sprzeczność. Lepiej popatrzeć na PGS, który nie robił żadnych emisji na tym etapie rozwoju i wyceny. Szkoda psuć wartość obecnych akcjonariuszy a jak obecni założyciele chcą na siłę mieć fundy w akcjonariacie to niech sprzedadzą im swoje akcje albo każą zbierać z rynku windując cenę ku radości wszystkich akcjonariuszy.


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 069
Wysłane: 5 października 2017 13:48:13 przy kursie: 13,50 zł
Addison, poczytaj zapisy historycznych czatów. Wszyscy narzekali na płynność. Ta emisja to ukłon w stronę drobnych i ma na celu zwiększenie ff i płynności obrotu.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,290 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +112,96% +22 591,18 zł 42 591,18 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d