pixelg
GETINOBLE - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GETINOBLE [GNB]

AKTUALNY KURS: 0,1998 zł (-1,58%) 11-06-2021 17:00
Marcin Osiecki
0
Grupa: SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-06-15
Wpisów: 855
Wysłane: 1 września 2010 14:04:05 przy kursie: 5,09 zł
Krótkie omówienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Getin Noble Bank SA za I półrocze 2010 r.

Bank zaprezentował korzystne wyniki. Zysk netto w II kwartale wyniósł 104 mln zł, co jest rezultatem lepszym o 15 mln zł niż w analogicznym kwartale 2009 roku. Na poziomie okresów półrocznych poprawa też jest widoczna, chociaż mało spektakularna (lepiej o 7 mln zł h/h). W spółce nie ma dużych różnic pomiędzy całościowym wynikiem netto, a zyskiem netto należnym dla większościowych akcjonariuszy. Taka sytuacja miała miejsce w niedawno opisywanej Grupie Getin. Bank Getin Noble jest najważniejszym składnikiem całego Holdingu. Jego udział w sumie bilansowej Getinu przekracza 90%. Warto także pamiętać, iż Getin Holding posiada prawie 94% akcji Getin Noble. Podobnie jest z wynikami spółki, które są niezwykle podobne do Grupy Getin. Zwłaszcza, że sam bank też sam w sobie jest już dużą grupą kapitałową i kontroluje wiele innych firm jak np. Open Finance, Noble Funds TFI, Getin Leasing, czy też Noble Securities Dom Maklerski. Jedyną inną spółką, która ma jeszcze znaczny udział w wynikach Grupy Getin, a nie znajduje się w grupie Getin Noble, jest ubezpieczyciel TU Europa.

Z opisanych powyżej powodów zamieściłem tutaj tylko krótkie omówienie wyników, ponieważ wiele rzeczy by się powtarzało. Odsyłam także do pełnej analizy Getin Holdingu:
www.stockwatch.pl/forum/Defaul...

Rachunek wyników
Bank lepiej sobie radzi na najważniejszej dla każdego banku działalności. Wynik z tytułu odsetek poprawił się porównując półrocza o 160 mln zł. Bank ostatnio słynie z wysoko oprocentowanych lokat (także tych omijających podatek belki), ale nawet on wreszcie obniżył sporo oprocentowanie, co wpłynęło na spadek kosztów odsetkowych. Dobry jest wynik prowizyjny (więcej o 121 mln zł h/h). Akurat w tej ostatniej kwestii widać znaczną różnicę przy porównaniu z Getinem. Wygląda na to, że to przez korekty konsolidacyjne pomiędzy Getin Noble Bankiem, Open Finance oraz TU Europa. Jednak dalej jest już znowu bardzo podobnie, żeby nie powiedzieć identycznie. Dużo gorszy był wynik na instrumentach finansowych (mniej o 140 mln zł). Koszty administracyjnie nie mają zbyt szybkiego tempa wzrostu. Spółka natomiast nieźle wypada z punktu widzenia podatkowego, o czym pisałem w omówieniu Getinu. Wydaje się jednak, że taki sposób poprawiania wyników netto wyczerpuje powoli swój potencjał, bo w samym II kwartale pozycja „Podatek dochodowy” zrobiła się już ujemna.

Bilans oraz przepływy pieniężne
Aktywa ogółem wzrosły o 5,7 mld zł do poziomu 38,8 mld zł. Dla porównania suma bilansowa Getin Holding to ok. 42 mld zł, czyli niewiele więcej. Widać znaczny wzrost kredytów (plus 4,4 mld zł), głównie za sprawą kredytów hipotecznych (nota 9.1). Spółka pozyskała w ciągu ostatnich 6 miesięcy 4,9 mld zł nowych depozytów. Przepływy pieniężne także nie różnią się prawie niczym od Getin Holding. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wzrosły do niecałych 3 mld zł. Współczynnik wypłacalności nie jest zbyt wysoki i wynosi 9,48%.

Rentowność, wskaźniki i wycena
Z Getin Noble jest taki problem, że nie posiadamy pełnych, porównywalnych wyników za ostatnie 12 miesięcy. Są dane samego Noble Banku, ale to nie wystarczy. Obliczyłem więc rentowności na podstawie danych za 2 ostatnie kwartały. Rentowność netto jest wyższa od brutto z powodów podatkowych. Nawet niezła jest marża na sprzedaży brutto, jednak na działalności operacyjnej już jest słaba. To całkiem spore odpisy (aż 602 mln zł w pierwszym półroczu 2010 r.) obniżają tak bardzo marżę EBIT.
Rentowność sprzedaży 49,08%
Rentowność działalności operacyjnej 7,83%
Rentowność brutto 7,83%
Rentowność netto 10,78%

Wskaźniki znajdują się pod tym linkiem, jednak większość jest na razie nieprawidłowa:
www.stockwatch.pl/gpw/getinobl...

Jedynym wskaźnikiem dla którego można w tym momencie dobrze obliczyć wartość jest C/WK. Na pozostałe mnożniki musimy niestety jeszcze poczekać dwa kwartały. Będzie możliwa wtedy nie tylko odpowiednia wycena porównawcza, lecz także możliwość analizowania wyników rocznych (dostępne będzie 8 kwartałów danych). Z punktu widzenia C/WK Getin Noble jest wyceniony na rynku dokładnie tak jak Getin Holding. Mnożnik wynosi obecnie dla jednej i drugiej spółki 1,60. Wskazuje to na optymalną wycenę akcji banku.

Powyższa treść przez 30 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 6 marca 2011 10:30

mila
0
Dołączył: 2010-06-29
Wpisów: 716
Wysłane: 3 listopada 2010 00:10:57 przy kursie: 5,15 zł
od dwóch sesji jest wyraźne ożywienie popytu - gdyby nie transakcja za 1000 zł na zakończenie dzisiejszej sesji to byłby kolejny wzrost o 2%.
Addison - czyzbys skupował akcje?:)
Edytowany: 3 listopada 2010 00:12

flesz
flesz PREMIUM
18
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-12-10
Wpisów: 1 613
Wysłane: 3 listopada 2010 08:47:00 przy kursie: 5,15 zł
jakiego mozna sie spodziewac zysku netto?? jest szansa na 150 mln? uwzgledniajac zysk z sprzedazy ERP

kupilem wczoraj troche, wychodzi na to ze jestem uzalezniony od spolek LC - mam MWT, ERP i teraz GNB ;)


addison
27
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 227
Wysłane: 8 listopada 2010 15:11:35 przy kursie: 5,35 zł
nie wczytywałem się zbytnio w prognozy, liczę głównie na ten jednorazowy strzał spowodowany zyskami z ERP i raczej kasowanie pozycji.

Sama ERP leży także na IKE i niech rośnie wypłacając co rok dywidendę

mila
0
Dołączył: 2010-06-29
Wpisów: 716
Wysłane: 8 listopada 2010 23:22:12 przy kursie: 5,35 zł
jutro się wszystko wyjaśni bo o ile dobrze pamiętam 9 listopada będą wyniki za III kw.

Marcin Osiecki
0
Grupa: SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-06-15
Wpisów: 855
Wysłane: 25 listopada 2010 02:32:05 przy kursie: 5,06 zł
Krótkie omówienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Getin Noble Banku SA za III kwartał 2010 r.

Rezultaty finansowe Grupy GNB można ocenić nieco lepiej niż całego Getin Holdingu. Niestety nie są to wyniki zachwycające. Zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w III kwartale 134 mln zł, co jest osiągnięciem lepszym o 91 mln zł niż w ekwiwalentnym kwartale 2009 roku. Od początku roku (przez 9 miesięcy) bank wypracował już na czysto 342 mln zł, wobec 245 mln zł w analogicznym okresie ub. roku. Nadal w wynikach narastająco za trzy kwartały br. można zaobserwować dodatni podatek dochodowy (zysk netto wyższy niż brutto). Taki stan rzeczy jest spowodowany rozwiązywaniem rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego o czym była mowa także w poprzednich analizach. W samym III kw. już nie ma tego efektu tzn. Spółka znowu musi płacić podatek dochodowy. Warto pamiętać o zdarzeniu jednorazowym, czyli sprzedaży akcji TU Europa. Poprawiło to rezultat brutto o 98 mln zł. Największym problemem banku jest słaba jakość portfela kredytów, co w dużym stopniu jest jednak konsekwencją szybkiej ekspansji banku. Mimo wyraźnego odbicia w gospodarce, odpisy na złe kredyty są w bieżącym roku o wiele większe.

Rachunek wyników
Generowanie wysokiej marży odsetkowej nie jest na pewno silną stroną Grupy Getin Noble. Wynik z tytułu odsetek w okresie narastająco za 9 miesięcy był co prawda lepszy niż w odpowiednim czasie 2009 r., ale nadal taka relacja przychodów do kosztów nie jest specjalnie korzystna. Bank sporo płaci za depozyty i jest zdeterminowany, aby ich dużo pozyskiwać. Struktura poprawy jest w porządku, czyli wzrost przychodów i spadek kosztów. Niestety nadal odsetkowy wskaźnik C/I jest na poziomie 64 proc. Wynik z tytułu odsetek za okres trzech kwartałów narastająco był lepszy o 204 mln zł r/r. Na pierwszy rzut oka świetnie wypada rezultat z tytułu prowizji i opłat (lepiej o 218 mln zł), lecz jest to w głównej mierze spowodowane o wiele wyższymi prowizjami z tytułu pośrednictwa (nota 9.6). To jest wg mnie prawdziwy powód lepszych wyników Grupy GNB od Getin Holdingu (oprócz sprzedaży TUE). Rzeczywiste przychody z opłat można dostrzec dopiero po korektach konsolidacyjnych w raportach Getin Holdingu. Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły narastająco od początku roku aż 835 mln zł, co oznacza wzrost o 285 mln zł r/r. Martwi też mocny przyrost ogólnych kosztów administracyjnych o 62 mln zł.

Bilans oraz przepływy pieniężne
Suma bilansowa zanotowała wzrost od początku roku o 5,9 mld zł, do poziomu prawie 39 mld zł. Widać bardzo mocny wzrost portfela kredytowego (plus 5,3 mld zł). Największą ekspansję można dostrzec w kredytach hipotecznych (nota 9.1). Charakteryzują się one także najwyższą jakością. Odpisy w tej grupie stanowią 1,5 proc. kredytów hipotecznych brutto. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaż zmalały o 1 mld zł, ale za to więcej o 1,1 mld zł jest środków na rachunku w banku centralnym. Wzrost aktywów ogółem jest finansowany za pomocą depozytów. Zobowiązania wobec klientów powiększyły się od początku roku o 6,1 mld zł. Większe są depozyty terminowe zarówno klientów detalicznych, jak również podmiotów gospodarczych (nota 9.3). Spółka wygenerowała 2,8 mld zł dodatnich przepływów z działalności operacyjnej. Przeznaczyła je w części na wykup dłużnych papierów wartościowych i spłatę pożyczek, stąd ujemne przepływy z działalności finansowej. Współczynnik wypłacalności nie jest zbyt wysoki i spadł do poziomu 10,01 proc.

Rentowność, wskaźniki i wycena
Poniższe wartości zostały obliczone dla trzech ostatnich kwartałów ze względu na brak porównywalnych danych finansowych za 12 ostatnich miesięcy. Jest to spowodowane fuzją Noble Banku z Getin Bankiem. Rentowność działalności operacyjnej nie sprawia dobrego wrażenia. Marżowość netto jest nadal wzmacniana przez rozwiązywanie rezerw, ale w najbliższej przyszłości ten efekt zniknie. Roczne ROE na podstawie danych od początku roku można szacować na ok. 15 proc.
Rentowność sprzedaży 48,69%
Rentowność działalności operacyjnej 10,70%
Rentowność brutto 10,70%
Rentowność netto 11,50%

Aktualne wskaźniki oraz wyceny znajdują się na stronie Spółki:
www.stockwatch.pl/gpw/getinobl...

Niestety nadal jest jeszcze za mało danych kwartalnych, aby w pełni ocenić cenę akcji banku w stosunku do uzyskiwanych wyników. Zmieni się to już w następnym kwartale. Na razie widać, iż księgowo Spółka jest wyceniona optymalnie (C/WK = 1,53). Grupa Getin Noble zdecydowanie stawia na szybki rozwój. Widać determinację, aby powiększać udział w rynku. Jest silna akcja kredytowa (kredyty hipoteczne), którą umożliwia przyciąganie nowych depozytów. Jednak taka strategia musi oznaczać zaproponowanie lepszych warunków dla klientów i nie da się wtedy uzyskiwać wysokich marż. Jest to skrajnie odmienna polityka od Banku Handlowego, który jest bardzo zachowawczy. Czas pokaże jaki sposób na bankowy biznes był rozsądniejszy.

Powyższa treść przez 30 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 6 marca 2011 10:29

lechsie
0
Dołączył: 2009-01-17
Wpisów: 117
Wysłane: 2 stycznia 2011 22:25:26 przy kursie: 5,23 zł
Watchdog tylko Ty tu mozesz pomóc. Czemu getin holding jest przeszacowany a getinnoble niedoszacowany skoro 90% majatku getin holding stanowi getinnoble?

lechsie
0
Dołączył: 2009-01-17
Wpisów: 117
Wysłane: 7 stycznia 2011 11:37:46 przy kursie: 5,27 zł
Watchdog nie daj się prosić wypowiedz się co o tym sądzisz co powyżej oraz jak widzisz GNB?

WatchDog
WatchDog PREMIUM
35
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 584
Wysłane: 11 stycznia 2011 13:45:43 przy kursie: 5,24 zł
Pamiętam, próbuję wygospodarować spokojne dwie godzinki na zorientowanie się wyrobienie sobie zdania. Szaniec moderacji chyba obroniony i nic mnie teraz nie będzie odrywać... Anxious

Marcin Osiecki
0
Grupa: SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-06-15
Wpisów: 855
Wysłane: 15 stycznia 2011 15:02:25 przy kursie: 5,26 zł
Tak jak napisałem w poprzedniej analizie, nie mamy wszystkich potrzebnych danych dotyczących GetinNoble, co jest efektem przeprowadzonej fuzji. Dlatego wartościami wskaźników dla GetinNoble nie ma się na razie co przejmować oprócz może C/WK. Co innego Getin Holding, dla którego mnożniki są obliczone na podstawie pełnych, rzetelnych danych. Jednak już w następnym kwartale sytuacja się zmieni. Będą pełne dane dla GetinNoble za cztery ostatnie kwartały. I naprawdę nie ma tutaj nic bardziej skomplikowanego.Angel
Edytowany: 15 stycznia 2011 15:03


lechsie
0
Dołączył: 2009-01-17
Wpisów: 117
Wysłane: 15 stycznia 2011 19:55:27 przy kursie: 5,26 zł
Witam,
Nie chodzi tu o komplikację tylko prostą kalkulację. Nic nie zmienią dane za 4 kwartały bo dane getin holding są.O co chodzi getin holding kosztuje 11,7 getin noble 5,2.Getin noble stanowi 90% getin holding.Getin holding ma 713 mln akcji, getin noble 953 mln akcji.Co to oznacza? W/g mnie wychodzi, że kurs getin noble powinien stanowić 67% getin holding czyli przy kursie 11,7 getin holding wycena getin noble powinna być 7,8 zł. Stąd moje pytanie czy getin holding jest wyceniany za wysoko czy getin noble z dyskontem na płynnośc ale czy 50% dyskonto na płynność to chyba dużo. Co o tym sądzicie. Przy tych kalkulacjach ocena kwartału, którego jeszcze nie ma pozostaje bez znaczenia. No chyba, że coś w moich kalkulacjach jest nie tak. Proszę o feedback.

Marcin Osiecki
0
Grupa: SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-06-15
Wpisów: 855
Wysłane: 15 stycznia 2011 23:15:32 przy kursie: 5,26 zł
Teraz rozumiem już pytanie. Think Rzeczywiście GetinNoble jest niżej wyceniany od całego Getin Holing. Ale ta różnica mi aż tak duża nie wychodzi. Jeśli wycenić GetinNoble przy C/WK = 1,89 jak jest dla Getin Holdingu to cena akcji GetinNoble powinna być na poziomie 6,26 zł za akcję. Ja kiedyś rzeczywiście pisałem o 90 proc., ale chodziło mi o udział GetinNoble w całych aktywach Getin Holding. Natomiast kapitał własny GetinNoble jest jednak o 1,3 mld zł mniejszy.
Edytowany: 15 stycznia 2011 23:22

lechsie
0
Dołączył: 2009-01-17
Wpisów: 117
Wysłane: 16 stycznia 2011 13:41:53 przy kursie: 5,26 zł
Dzięki za odpowiedź. I własnie tutaj jest parę niewiadomych. O tym, że 90% getin holding stanowi getin noble bank czytałem w raportach więc potwierdza to, że pewnie Ty też o tym pisałeś. Z drugiej strony różnica w kapitałach własnych wynosi dwadzieścia kilka procent/trzeba by temu się przyjrzeć dlaczego/. Ciekawe, że np.w serwisie bankiera w opisie wyników finansowych podawane są w przypadku zarówno GNB jak i Getin Hol. wyniki tylko działalności bankowej/brak jest opisu jak w innych spółkach-np.przychody ze sprzedaży tylko są z odsetek, prowizji, działalnosci bankowej-ciekawe, że dla holdingu też/.Ciekawe, że z prowizji i działalnosci bankowej za ostatni kwartał dużo większe przychody były dla GNB-czyżby dla Getin Hol.inne składniki bankowe generowały ujemną prowizję i stratę na działaności bankowej? To jest dla mnie niezrozumiałe, chyba że dane publikowane przez serwis bankiera są błędne bo nie porównywałem raportów.
Pozdrawiam

lechsie
0
Dołączył: 2009-01-17
Wpisów: 117
Wysłane: 16 stycznia 2011 14:01:37 przy kursie: 5,26 zł
A jeszcze jedno z zestawienia bankiera wynika to że 90% GH stanowi GNB. To na podstawie wielkości aktywów.

Wloczykij
0
Dołączył: 2008-12-23
Wpisów: 581
Wysłane: 16 stycznia 2011 14:07:01 przy kursie: 5,26 zł
W grupie Getin Holding jest sporo spółek i Getin Noble jest niekoniecznie tą najbardziej perspektywiczną a po prostu tą największą. Dla holdingu są moim zdaniem bardzo ważne takie podmioty jak TU Europa, MW Trade, aktywa w Rosji, Ukrainie i Białorusi, czy niedawno przejęty Allianz Bank. Tu rynek moim zdaniem oczekuje bardziej dynamicznego wzrostu wartości niż w Getin Noble.
Nikt by nie pamiętał o dobrym Samarytaninie, gdyby miał tylko dobre intencje. By przejść do historii, musiał mieć też pieniądze. — Margaret Thatcher

Marcin Osiecki
0
Grupa: SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-06-15
Wpisów: 855
Wysłane: 16 stycznia 2011 15:41:11 przy kursie: 5,26 zł
lechsie napisał(a):
Ciekawe, że z prowizji i działalnosci bankowej za ostatni kwartał dużo większe przychody były dla GNB-czyżby dla Getin Hol.inne składniki bankowe generowały ujemną prowizję i stratę na działaności bankowej? To jest dla mnie niezrozumiałe, chyba że dane publikowane przez serwis bankiera są błędne bo nie porównywałem raportów.
Pozdrawiam


W części można to wytłumaczyć korektami konsolidacyjnymi pomiędzy GNB, Open Finance i TU Europa. Przynajmniej tak wynika ze sprawozdania Getin Holding.

lechsie
0
Dołączył: 2009-01-17
Wpisów: 117
Wysłane: 16 stycznia 2011 15:46:25 przy kursie: 5,26 zł
W takim razie faktycznie czekamy na QIV dla pełnej oceny. Wydaje się mimo wszystko, że GNB jest niedowartościowany względem holdingu.Pozostaje tylko kwestia skali niedowartosciowania, okaze sie po raporcie QIV.Na ten moment wyglada to na 20-50%.

lechsie
0
Dołączył: 2009-01-17
Wpisów: 117
Wysłane: 23 stycznia 2011 14:41:10 przy kursie: 5,73 zł
Idzie w dobrym kierunku ale do nadrobienia jeszcze duuuużo.Przynajmniej 3 złote.....A że Getin Holding cały czas jest najlepiej oceniany wśród banków pod wzgledem potencjału rozwoju to GN musi być wyceniany dwucyfrowo.

remik
0
Dołączył: 2008-08-01
Wpisów: 15
Wysłane: 24 stycznia 2011 09:03:16 przy kursie: 5,80 zł
dodatkowo debiut Open Finance powinien wpłynąć pozytywnie na kurs GNB

lechsie
0
Dołączył: 2009-01-17
Wpisów: 117
Wysłane: 19 lutego 2011 08:35:45 przy kursie: 6,17 zł
Nic się nie dzieje i znów na miesiąc dyskusja umarła. Może ktoś się odezwie jak sądzicie jakie wyniki?

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,794 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +165,97% +33 194,87 zł 53 194,87 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło