pixelg
GINOROSSI - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GINOROSSI [GRI]

AKTUALNY KURS: 0,548 zł (+1,48%) 08-07-2019 15:00
666
Dołączył: 2009-03-08
Wpisów: 319
Wysłane: 12 maja 2011 09:43:02 przy kursie: 3,92 zł
Moim zdaniem po sprzedaży Simpla odbędzie się walne na którym pod głosowanie pójdą dwie opcje

1. przejmujemy Kazara, Kazar ogłasza wezwanie, reszta w płatna w akcjach
2. jeżeli nie przejmujemy Kazara to dystrybucja gotówki do akcjonariuszy, skup w formie wezwania na przykład
tak to widzę

swoją drogą ciągnie się ta sprzedaż już dość długo, ciekawią mnie dwie rzeczy, czy Simple sprzedadzą z długiem, wtedy może być cena poniżej 90, na jedno wychodzi i ile banki kazały sobie spłacić zobowiązań za zezwolenie na pozbycie się Simpla, co wiąze się z ilością gotówki która zostanie
Edytowany: 12 maja 2011 09:44

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 710
Wysłane: 12 maja 2011 23:26:01 przy kursie: 3,92 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Gino Rossi S.A. (GKGR) za 1 kwartał 2011 roku

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Biorąc pod uwagę skonsolidowane wyniki finansowe pierwszych trzech miesięcy 2011 roku GK Gino Rossi do udanych raczej nie zaliczy. Przychody ze sprzedaży spadły o ok. 1%, wynik brutto na sprzedaży o 2%, wynik operacyjny o 99%, a netto o 38%. Warto w tym miejscu jednak odnotować, że w odróżnieniu od wcześniejszych kwartałów dużo korzystniej względem 1kw 2010 roku zaprezentował się w analizowanym okresie segment obuwniczy, aniżeli odzieżowy:

Obuwie:
Przychody ze sprzedaży -0,1%
Zysk brutto na sprzedaży-3,4%
Zysk netto na sprzedaży 11,6%
Zysk operacyjny 14,8%
Zysk netto 70,0%

Odzież:
Przychody ze sprzedaży -1,5%
Zysk brutto na sprzedaży-0,9%
Zysk netto na sprzedaży -61,8%
Zysk operacyjny -64,9%
Zysk netto -83,8%

Ma to o tyle istotne znaczenie, że segment obuwniczy jest związany z podmiotem dominującym GK, czyli Gino Rossi, a segment odzieżowy kojarzony jest ze spółką zależną Simple Creative Products, która w najbliższym czasie ma zostać sprzedana. Nie dziwi zatem fakt, że jednostkowe wyniki Gino Rossi prezentują się względem 1kw 2010r w zdecydowanej większości korzystniej od tych skonsolidowanych, czego efektem jest, nieznaczna bo nieznaczna (w granicach 1pp) ale jednak, poprawa poszczególnych marż jednostkowych wobec ich pogorszenia na poziomie GK.

Zmiany kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów sprzedaży, tak w ujęciu skonsolidowanym jak i jednostkowym, generalnie się zbilansowały (mniej więcej tyle samo w ujęciu wartościowym zmniejszyły się koszty ogólnego zarządu, co wzrosły koszty sprzedaży) pomniejszając zysk brutto na sprzedaży o odpowiednio 18,7 i 10,1 mln zł. Z kolei na pozostałej działalności operacyjnej, podobnie jak przed rokiem, tak podmiot dominujący jak i cała GKGR odnotowała dodatkowy zysk rzędu 2 mln zł. Również zmiany w zakresie przychodów i kosztów finansowych wpłynęły pozytywnie na wyniki finansowe Gino Rossi oraz całej jego GK i przyczyniły się do dopisania do wyniku operacyjnego ok. 300 tys. zł. Koniec końców GKGR po pierwszym kwartale 2011 roku wypracowała zysk w wysokości 115 wobec 184 tys. zł przed rokiem, przy czym w przypadku samego Gino Rossi zysk ten wyniósł 139 wobec 62 tys. zł przed rokiem.

W przypadku sprawozdania z przepływów pieniężnych na pewno na plus należy zaliczyć, tak na poziomie jednostkowym jak i skonsolidowanym, dodatnie przepływy z działalności operacyjnej, które dodatkowo są wyższe aniżeli w 1kw 2010 roku. Nieco gorzej natomiast pod względem całościowych zmian gotówki w analizowanym okresie prezentuje się GK, co wynika z dużo większych aniżeli na poziomie jednostki wypływów gotówki na spłatę kredytów. W rezultacie na poziomie skonsolidowanym w 1kw 2011 gotówki ubyło (-2,3 mln zł) a w ujęciu jednostkowym nieznacznie przybyło (+89 tys. zł).

Ocena sytuacji finansowej
Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego za 1 kw 2011 roku sytuację finansową GKGR należy ocenić jako w miarę dobrą, przy czym z uwagami:
- majątek obrotowy spółki na koniec marca 2011 roku nieznacznie przewyższał zobowiązania bieżące (bieżący likwidacyjny płynności wyniósł 1,3), a pomniejszony o zapasy był znacząco poniżej nich (wskaźnik szybki płynności wyniósł 0,4);
- wskaźnik płynności dochodowej (cash flow operacyjny/zobowiązania krótkoterminowe) poprawia się z kwartału na kwartał ale nadal przyjmuje raczej umiarkowane wartości. Poziom wskaźnika 0,3 oznacza, że roczna gotówka wygenerowana z działalności operacyjnej pozwala spółce na spłatę jedynie 30% zadłużenia krótkoterminowego;
- na plus na pewno za to można zaliczyć fakt, że majątek trwały jest w pełni finansowany kapitałami długoterminowymi;
- kapitał obrotowy netto jest dodatni, ale za mały w stosunku do potrzeb spółki w tym zakresie (cykl obrotu kapitału obrotowego netto wynosi 19 dni przy cyklu konwersji gotówki, wyznaczającym okres zapotrzebowania na kapitał obrotowy, na poziomie ok. 108 dni); tak duża dysproporcja wynika głównie z niekorzystnej struktury tego rodzaju kapitału w GKGR, gdzie jego część finansowa (różnica środków pieniężnych i krótkoterminowych zobowiązań kredytowych) wskazuje niedobór –17 mln zł, neutralizując w znacznym stopniu korzystną sytuację w zakresie operacyjnego kapitału obrotowego;
- cykl konwersji gotówki, podobnie jak jego składowe (cykl obrotu zapasów, cykl inkasa należności oraz okres spłaty zobowiązań), nie zmienił się istotnie względem stanu na koniec 2010 roku i nadal, głównie za sprawą bardzo długiego cyklu obrotu zapasami (166 dni), jest znaczący (108 dni);
- w strukturze pasywów kapitał obcy ma niewielką przewagę nad kapitałem własnym (54-46), a w strukturze zobowiązań dominują zobowiązania krótkoterminowe (65% ogółu zobowiązań), w tym blisko w połowie oprocentowane; sytuacja taka wskazuje na agresywną strategię finansowania spółki, co byłoby częściowo uzasadnione w przypadku stabilnej, wysoko dochodowej, działalności, a z taką póki co w GKH nie mamy do czynienia;
- na plus należy zaliczyć stopniowe zmniejszanie zadłużenia GKGR; na koniec marca 2011 wskaźnik ogólnego zadłużenia zmniejszył się do poziomu 0,54 z 0,6 przed rokiem.

Tak więc reasumując od strony finansowej zauważalna jest stopniowa, aczkolwiek postępująca w wolnym tempie, poprawa sytuacji GKGR, co znalazło odzwierciedlenie w kolejnej już z rzędu korekcie w górę ratingu spółki w serwisie (z BB- do BB).

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/ginoross...

Z informacji mogących wpłynąć na przyszłą sytuację spółki, które ujęto w komentarzu do raportu okresowego, warto odnotować podpisanie listu intencyjnego zawierającego zestawienie warunków transakcji w sprawie zakupu 51% udziałów w spółce Kazar Footwear sp. z o.o., w wyniku której udziałowiec Kazara może uzyskać między 50 a 66% akcji i głosów na WZA Gino Rossi. Gino Rossi ma wyłączność negocjacyjną w okresie 4 miesięcy od 23 marca br (data podpisania listu), przy czym warunkiem zawieszającym umowy jest wykonanie i rozliczenie transakcji zbycia spółki Simple Creative Products S.A. przez Gino Rossi.

Ponadto zarząd odniósł się również do publikowanych pod koniec 2009 roku prognoz obejmujących okres do 2012 roku włącznie. Po wynikach za 1 kw 2011 roku zarząd nie widzi zagrożenia realizacji prognoz na rok 2011, które prezentują się następująco:
Przychody ok. 194 mln zł
EBITDA ok. 23 mln zł
EBIT ok. 18 mln zł
Wynik finansowy netto ok. 11 mln zł

Należy przy tym odnotować, że powyższa prognoza dotyczy GKGR uwzględniającej spółkę SimpleCP.

Ocena sytuacji rynkowej
Poszczególne metody wyceny stosowane w serwisie dają dość rozbieżne wartości jednej akcji GKGR, których wypadkowa wskazuje, że ich bieżącą cenę na GPW można uznać za optymalną. Najbardziej korzystne z punktu widzenia akcjonariuszy są wskazania metod porównawczych, według których akcje te są dość mocno niedowartościowane względem branży. Metody dochodowe i majątkowo-księgowe wskazują z kolei na ich przewartościowanie.
Warto jednakże zauważyć, że w przypadku Gino Rossi trudno póki co opierać się przy wycenie na dotychczasowych tendencjach finansowych, czy też nawet porównaniach z bliskimi konkurentami, gdyż nie wiadomo jaki kształt przyjmie ta grupa w perspektywie najbliższego kwartału. W związku z powyższym pojedyncza informacja dotycząca sprzedaży spółki Simple CP i możliwości zagospodarowania uzyskanych z tego tytułu środków pieniężnych, czy też mariażu z innym podmiotem z branży, może doprowadzić do znaczących zmian nastawienia inwestorów, co do omawianego podmiotu.

Link do wskaźników rynkowych www.stockwatch.pl/gpw/ginoross... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/ginoross...

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

rozwal
Dołączył: 2011-01-27
Wpisów: 43
Wysłane: 16 maja 2011 22:25:23 przy kursie: 4,00 zł
Wlasnie wyszla informacja, ze podmiot majacy 12% Bytomia kupil 9% GinoRossi od Rubicona za 4.25zl. A wiec mamy wyjasnienie nowego czlonka rady nadzorczej z przeszloscia w Bytomiu. Takze Bytom laczy sie z Gino w jakims stopniu, teraz pytanie jak w to wszystko wpisuje sie Kazar. Bardzo ciekawe przetasowania.

pozdrawiam,
rozwal
Edytowany: 16 maja 2011 22:27


rozwal
Dołączył: 2011-01-27
Wpisów: 43
Wysłane: 16 maja 2011 23:38:42 przy kursie: 4,00 zł
Simple zostaje, z Kazarem koniec. W zamian Bytom, ktorego warunkiem wejscia w Gino pewnie bylo zatrzymanie Simple. Natomiast porozumienie z Bytomiem musialo byc bardziej atrakcyjne jak z Kazarem. Teraz trzeba czekac na komunikat firmy na ten temat i planow wspolnych z Bytomiem. Czyli nadal tkwimy w zawieszeniu i niepewnosci jakie sa dokladnie plany.

pozdrawiam,
rozwal
Edytowany: 16 maja 2011 23:40

666
Dołączył: 2009-03-08
Wpisów: 319
Wysłane: 16 maja 2011 23:55:24 przy kursie: 4,00 zł
Czyli wynika z tego, że będą rozwijać bardziej rentowny segment odzieżowy - do Simple pasuje Bytom. Tylko niech się na coś wreszcie zdecydują. W związku z powyższym prognoza na ten rok pozostaje aktualna, mają zarobić 10,8 mln

666
Dołączył: 2009-03-08
Wpisów: 319
Wysłane: 18 maja 2011 12:49:47 przy kursie: 3,56 zł
Wygląda na to że dzisiaj na Gino Rosii będzie przesilenie, oczywiście jeżeli kurs się zamknie na odpowiednim poziomie i wszyscy zawiedzeni pozbędą się akcji.
Paradokslanie moim zdaniem wyjście Rubiconu to dobra informacja, ale Pilch o ile chce pełnić rolę dominującą powinien wymienić cały skład, który wprowadził wcześniej Rubicon. Ja osobiście nie mam zaufania ani do Rubiconu ani do prezesa. Niezależnie od restrukturyzacji jaką wykonali w spółce, to co mówią po prostu nie ma znaczenia, a cała historia pt "Simple" to cyrk na kółkach i kpina z akcjonariuszy, oczywiście tych bez dostępu do infromacji. Zamiast rzetelnej informacji jest ucieczka "po cichu", bez wyjaśnień, nic.


Kto raz skłamie traci zaufanie, takie jest przysłowie.
To już nie pierwszy raz kiedy Rubicon podpisuje dziwaczne listy intencyjne z "pokręconymi" umowami , a potem one jakoś nie wypalają vide Reinhold, Mirbud , potem kurs reaguje negatywnie. Podobnej polityki informacyjnej jak w Gino Rossi spodziwam sią na Miraculum, czyli listy intencyjne z odelgłymi terminami itd. oraz "nagłe zwroty akcji" opowiadanie bajek w tv itd. Dlatego żadnej spólki "naprawianej" przez Rubicon raczej już nie kupię, a z nowego inwestora w Gino się cieszę wave

Zapomniałbym jeszcze o rzekomym przejęciu Kazara - panom z Rubiconu już dziękujemy, fajnie gdyby opuścili tą spółkę i zaprzestali produkowania własnych "pomysłów" na temat jej rozwoju.
Edytowany: 18 maja 2011 13:04

666
Dołączył: 2009-03-08
Wpisów: 319
Wysłane: 18 maja 2011 17:45:14 przy kursie: 3,56 zł
Zamiast spodziwanego przesilenia jest spadek na sporym obrocie z zamknięciem poniżej konsolidacji z wrzesień/październik 2010, co ma wymowę negatywną. Teraz nie wystarczą zapowiedzi, na zapowiedzi kredyt się wyczerpał, teraz moim zdaniem spółka będzie rozliczana z tego co jest na bieżąco, bo premii w wycenie za fantastyczne opowieści w rodzaju przejęcia/emisje/nowi inwestorzy/, rojenie super-planów nikt obecnie płacić, jak widać po dzisiejszym dniu nie chce.

bartekm
Dołączył: 2009-02-05
Wpisów: 213
Wysłane: 18 maja 2011 18:32:35 przy kursie: 3,56 zł
spore ilości akcji poszły dziś w pakietach poza rynkiem
i to po 4,25d'oh!


666
Dołączył: 2009-03-08
Wpisów: 319
Wysłane: 18 maja 2011 19:06:55 przy kursie: 3,56 zł
Pakietówki rządzą się swoimi prawami, nigdy nie ma pewności, czy nie jest to jakaś transakcja wiązana rekompensowana w inny sposób o którym nigdy się nie dowiemy. Niemniej lepiej że idą powyżej kursu giełdowego niż poniżej. Żywy rynek to jednak sesja giełdowa a tam dzisiaj mizerota. Cała zabawa z Simple to stracony rok, gdyby została upubliczniona w sprzyjającym okresie, w kasie byłaby już gotówka na obsługę i spłatę kredytów. Ciekawe w jaki sposób zamierzają teraz dofinasować spółkę, emisja? po jakiej cenie, pewnie z wyłączeniem pp i z dyskontem i dla zaprzyjaźnonych podmiotów, żeby sobie uśrednić w dół zakup od Rubicona, albo jakieś fuzje z wymianą akcji, które zawsze wychodzą średnio korzystnie. Nie mam zaufania do tej spółki i nie wiem szczerze mówiąc czego się spodziwać.

Zresztą samo składanie prospektu Simple przez Gino to też była dezinformacja. Za każdym razem kiedy pytano prezesa, twierdził, że Gino złoży prospekt do końca miesiąca, kolejne miesiące mijały, w każdym padała deklaracja że to już do końca tego, a prospekt nie był składany, po czym nagle wyskoczyli ze sprzedażą Simpla. Potem kilka miesięcy zastanawiali się czy odpowiedzą, potem negocjowali, potem przedłużali, potem nic nie zrobili a potem uciekli jak szczury i na szybko znaleźli nabywcę na swoje papiery i podmiotów "zaprzyjaźnionych" jak widać po dzisiejszych pakietach, a rynek pokazał co o tym myśli.

Rubicon deklarował przy kursie bodaj 3 zł że nie sprzeda Gino Rossii, dopiero za kilka lat, bo to taka długotreminowa inwestycja, wtedy sprzedał chyba 1 mln akcji po 2,70 (wbrew wcześniejszym deklaracjom). Następnie Golec deklarował w TVN CNBC że być może sprzeda resztę, ale po 5 zł, sprzedał po 4,25. Zonk nr 2.

rozwal
Dołączył: 2011-01-27
Wpisów: 43
Wysłane: 19 maja 2011 11:44:58 przy kursie: 3,46 zł
Dzieki 666 za swietne komentarze, duzo mi pomagaja zrozumiec sytuacje. Jedyne co mnie zastanawia, to az tak duza skala spadkow. Wejscie Bytomia i zatrzymanie rentownej i rozwijajacej sie Simple czy o tyle jest gorzej oceniane przez inwestorow anizeli sprzedaz Simple (rozumiem, ze mozna byc zlym na polityke poprzedniego zarzadu i inwestorow, ale przeciez lada dzien pewnie bedzie nowy zarzad, wiec nie ma co plakac nad rozlanym mlekiem, ale patrzec w przyszlosc)? Bardzo nie lubie teorii spiskowych, ale czy myslisz, ze moglo miec miejsce trzymanie kursu przez Rubicon i innych inwestorow, ktorzy wczoraj wyszli, przez pare miesiecy przy 3.95 az do momentu sprzedazy, po to zeby uzyskac dobra cene z Bytomiem?

pozdrawiam,
rozwal


666
Dołączył: 2009-03-08
Wpisów: 319
Wysłane: 19 maja 2011 13:33:11 przy kursie: 3,46 zł
Trzymanie kursu było za pomocą informacji. Zamiast dokładać pakiety z lewej, na co ich zresztą nie stać, bo są małym funduszem na dorobku, co jakiś czas wypuszczali kolejne informacje, z których żadna nie okazała się prawdziwa. Zresztą podejrzewam, że gdyby to Simple zostało sprzedane, też tak skonstruowaliby swoje wyjście ze spółki, żeby tylko orkeślone grono osób na tym zyskało. Na jedno wychodzi.

Problem polega na tym, że my jesteśmy posiadaczami akcji_drugiej kategorii. Rubicon kupował akcje Gino po kursie niższym od giełdowego (w momencie w którym kupował) i sprzedał je po kursie wyższym niż obecnie jest na giełdzie, nawet nie dotknął akcji z rynku. Natomiat dla nas ważny jest kurs na giełdzie bo my tam handlujemy, i tylko w ten sposób możemy zarobić kiedy kurs rośnie. Nie mam pretensji o to że Rubicon sobie zarabia, ale o to w jakim stylu. Mój błąd polegał że traktowałem to co mówią ludzie z tego funduszu oraz prezes "tuba rubiconu" poważnie. Teraz wiem, że nie powinienem. A kolejne plany związane z nowym akcjonariuszem to znowu kolejny czas, a czas to pieniądz. Sytuacja może się jednak powtórzyć. Jak Wojas chce zainwestować w spółkę? Przecież nie będzie kupował akcji z rynku, zrobi się pewnie dla niego emisję, dla reszty też, więc po co ktokolwiek ma ruszać akcje z rynku, w tym momencie oczywiście. Stracony rok i tyle.

666
Dołączył: 2009-03-08
Wpisów: 319
Wysłane: 20 maja 2011 22:17:14 przy kursie: 3,77 zł
Prezes "tuba rubiconu" Jesionowski znika "po angielsku" ze spólki razem z kolegami Liar Przez rok opowiadał niestworzone rzeczy o Simple, ale zamiast sprzedać Simple udało mu się jedynie sprzedać swoje akcje, ale za to z zyskiem - gratulujemy i dziękujemy za rok bajania.

Tak jak pisano wczesniej, w spółce pojawia się partner Pilcha z z Artmana.
Po trzech dniach spadków i wycofaniu podaży udało się zrobić kilkoma akcjami odbicie zdechłego kota, podobnie jak na Protektorze. Czekamy na plany nowych akcjonariuszy.

bzastawa
Dołączył: 2009-10-05
Wpisów: 13
Wysłane: 22 maja 2011 00:16:50 przy kursie: 3,77 zł
Ladne odbicie tyle ze bez obrotow, wiec nie wiadomo na ile prawdziwe.
Z drugiej strony wydaje sie ze jestesmy w czwartej podfali wydluzonej fali trzeciej wiec ten wzrost do PLN 5ciu to raczej kwestia czasu.. tylko ze czas to pieniadzThink

Ciekaw jestem co dalej teraz do walnego. Sprzedajacy juz sprzedali tylko czy ulica bez info bedzie w stanie wybic sie z tego oporu na konsolidacji?Think

rozwal
Dołączył: 2011-01-27
Wpisów: 43
Wysłane: 25 maja 2011 13:20:51 przy kursie: 3,79 zł
Na parkiecie ktos napisal, ze dzisiaj prezes w TVN CNBC. Wie ktos jak sprawdzic, o ktorej godzinie?

pozdrawiam,
rozwal

666
Dołączył: 2009-03-08
Wpisów: 319
Wysłane: 25 maja 2011 13:44:01 przy kursie: 3,79 zł
A po co słuchać gościa, skoro to co mówi kilka razy się nie sprawdziło. W kilku gładkich zdaniach wyjaśni dlaczego z kolegami się zmył ze spółki, opowie pewnie o misji która dobiegła końca, że spółka jest wyprowadzona na prostą i powie jeszcze parę innych nieistotnych rzeczy.

A istotne jest to, że pogrzebał jedyne cenotwórcze wydarzenie na tym nudnyn niepłynnym papierze, pod który tu się grało, bo przecież nie pod restrukturyzację, ta jest moim zdaniem w cenach.

Nawiasem mówiąc panowie Paduch, zarówno ten który miał pakiet powyżej 5% jaki i ten który miał pakiet mniejszy to ta sama drużyna czyli Jesion-Rubicon-partners. Teraz spólkę przejęła Artman-drużyna, panowie Pilch and bajołek. Jak przypomnę sobie płynność artmana sprzed lat, to mnie aż ciary przechodzą wave


.. w sumie ciekawe co powie o Simple, bo cały czas twierdził, że spólka nie może być już rozwijana, przynajmniej w Polsce, pewnie teraz wszystko się mu odwidziało i będzie zachwalał jak to dobrze, ze ta przynoszaca zyski spółka zostanie w grupie
Edytowany: 25 maja 2011 13:47

666
Dołączył: 2009-03-08
Wpisów: 319
Wysłane: 26 maja 2011 14:37:57 przy kursie: 3,88 zł
Nasz Gino nie może rozstać się z poziomem 4 zł, niezależnie od tego czy próbuje odejść w górę czy w dół, na 50 groszy przeważnie, po jakimś czasie zawsze stara się wrócić do okrągłego poziomu 4 zł Angel

rozwal
Dołączył: 2011-01-27
Wpisów: 43
Wysłane: 26 maja 2011 17:29:58 przy kursie: 3,88 zł
Zgadza sie, ruch do gory od paru dni wyglada przyzwoicie. Moze jednak nie zanotuje straty na tym papierze? Jestem ciekaw WZA i planow Bytomia na synergie z Simple i ogolny rozwoj Gino Rossi. Poza tym, zgadzam sie, ze cene pakietowych trzeba brac pod uwage bardzo ostroznie, bo nie wiemy, co tak naprawde sie dzieje i czym sie dokladnie handluje - tak czy siak, mozna miec odrobine zaufania, ze nowi doswiadczeni w branzy akcojnariusze wiedza, co robia placac za GRI 4.25.

pozdrawiam,
rozwal

PS A co do wywiadu, to wiadomo, ze trzeba brac z przymrozeniem oka mozliwe wypowiedzi p. Jesionowskiego, co nie zmienia faktu, ze jako akcjonariusz jestem bardzo ciekawy co by powiedzial. Ale wyglada na to, ze niestety wywiad sie nie odbyl.
Edytowany: 26 maja 2011 17:38

666
Dołączył: 2009-03-08
Wpisów: 319
Wysłane: 26 maja 2011 19:19:02 przy kursie: 3,88 zł
Ja w tej chwili przy takim rynku jaki jest teraz nie widzę szansy na wzrost na tym papierze, wzrost rozumiany jako przebicie 4,50 i wyższych oporów, a nie powrót do kiszenia, które od pól roku ma miejsce w okolicach 4zł. Musiałyby nastąpić jakieś nadzwyczajne pozytywne wydarzenia, na razie takich na horyzoncie nie widać.

666
Dołączył: 2009-03-08
Wpisów: 319
Wysłane: 31 maja 2011 10:29:12 przy kursie: 3,88 zł
W cnbc pojawił się prezes. Z tego co mówił istotna jest tylko jedna informacja, na najbliższym czerwcowym walnym mają być zaprezentowane jakieś plany nowych akcjonariuszy, fuzje ??. Ewidentnie będą przy Gino majstrować, trudno w tej chwili ocenić w jakim skutkiem dla małych akcjonariuszy.

rozwal
Dołączył: 2011-01-27
Wpisów: 43
Wysłane: 1 czerwca 2011 00:18:42 przy kursie: 3,88 zł
Dokladnie, majsterkowanie pelna para - trzeba poczekac do WZA aby miec jasniejszy obraz.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,122 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +80,43% +16 086,82 zł 36 086,82 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d