pixelg
GINOROSSI - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

3 4 5 6 7 8 9 10 11

GINOROSSI [GRI]

AKTUALNY KURS: 0,548 zł (+1,48%) 08-07-2019 15:00
666
0
Dołączył: 2009-03-08
Wpisów: 319
Wysłane: 3 czerwca 2011 15:40:17 przy kursie: 3,48 zł
Niestety artmano-Gino nie zdołał powrócić do poziomu kilkumiesięcznej konsolidacji, która stała się dla niego oporem od którego się odbił, a ruch należy traktować jako ruch powrotny. Teraz papier zmierza w kierunku ostatniego minimum, które jeżeli poprawi, bedzie można uznać że jest w trendzie spadkowym.

rozwal
0
Dołączył: 2011-01-27
Wpisów: 43
Wysłane: 16 czerwca 2011 15:39:05 przy kursie: 3,39 zł
Mamy nowy zarzad, pozostaje czekac na ujawnienie przez niego swoich planow i na wybicie sie z trendu spadkowego. Jak na razie, jest bardzo kiepsko.

pozdrawiam,
rozwal

666
0
Dołączył: 2009-03-08
Wpisów: 319
Wysłane: 18 sierpnia 2011 12:34:11 przy kursie: 2,36 zł
Jak to niewykorzystane sytuacje się mszczą. Gdyby sprzedano ciuchy jak niby planowano i spłacono zobowiązania, nie byłoby problemu kredytu we frankach. W Alior Banku zaciągneli kredyt inwestycyjny w 2008 r. na ponad 9,3 mln franków.


kpt madden
0
Dołączył: 2011-08-18
Wpisów: 1
Wysłane: 18 sierpnia 2011 20:37:37 przy kursie: 2,36 zł
w raporcie za q1 wspomniana jest kwota niższa. tj 6,3 mln CHF

666
0
Dołączył: 2009-03-08
Wpisów: 319
Wysłane: 31 sierpnia 2011 22:42:26 przy kursie: 2,33 zł
Buty operacyjnie nadal na minusie i to sporym. Coś nie bardzo ta restrukturyzacja, bo buty już dawno miały zarabiać, co na to <prezes opowiadacz- po cichu sprzedawacz> ? Angel

Przypominam, że zamiast sprzedać Simple za 90 mln, prezes razem z kolegami z Rubicona sprzedali swoje akcje, cały czas wytrwale negocjując i przedłużając negocjacje o czym niestrudzenie informowali.

I oczywiście popłynęli na franku branym w Aliorze, bo urósł jak na złość Angel .

Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 721
Wysłane: 5 września 2011 08:52:34 przy kursie: 2,14 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Gino Rossi S.A. (GKGR) za 2 kwartał 2011 roku

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Biorąc pod uwagę skonsolidowane wyniki finansowe w drugim kwartalne 2011r, podobnie zresztą jak w pierwszym, GK Gino Rossi nie zachwyciła. Przychody ze sprzedaży spadły znowu o ok. 1% (z 43,1 do do 42,6 mln zł), przy znacznie większym (-15%) spadku wynik brutto na sprzedaży (z 22,7 do 19,4 mln zł). Od strony segmentowej udział obuwia i odzieży w sprzedaży 2kw 2011r był na bardzo zbliżonym poziomie rzędu 21-22 mln zł, przy czym o ile sprzedaż w segmencie obuwia spadła r/r o 5,4%, przy spadku marży brutto o 10pp (z 49% do 39%), to w segmencie odzieży odnotowano r/r wzrost sprzedaży o 4,2%, jednakże również przy spadku marży brutto – spadła ona o 4pp (z 56% do 52%).
Jakby złych wiadomości było mało to o 9% r/r wzrosły również w 2kw 2011r ogólne koszty administracyjne pomniejszając zysk brutto na sprzedaży o blisko 21 mln zł i powodując zarazem wystąpienie 1,6 mln zł straty na poziomie netto sprzedaży wobec 3,5 mln zł zysku rok wcześniej. Niekorzystne zmiany miały również miejsce w obszarze pozostałej działalności operacyjnej (1,2 mln zł kosztów netto wobec 1 mln zł rok wcześniej) oraz działalności finansowej (2,8 mln zł kosztów netto wobec 1,4 mln zł rok wcześniej). W efekcie w 2kw 2011r GKGR odnotowała na poziomie netto blisko 6 mln zł straty wobec 0,5 mln zł zysku w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Słabe wyniki uzyskane w 2kw 2011r bardzo niekorzystnie odbiły się na poszczególnych wskaźnikach rentowności powodując ich istotne pogorszenie. Co prawda rentowność sprzedaży w ujęciu rocznym nadal pozostaje wysoka (ok. 45,5%) ale w przypadku ROE liczonym na bazie zysku za 12m mamy spadek w relacji do poprzedniego kwartału o ponad 11pp (z 10,89% do -0,32%)!

W przypadku sprawozdania z przepływów pieniężnych, należy zauważyć, że Grupa wygenerowała co prawda w 2kw 2011r 2,4 mln zł gotówki, ale wynikało to głównie ze wzrostu zadłużenia (saldo z przepływów finansowych wyniosło +3,7 mln zł). Na działalności operacyjnej odnotowano ok. 1,2 mln zł odpływu gotówki, na co zasadniczy wpływ, poza wygenerowaną stratą księgową, miał wzrost zapasów. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że ujemne saldo z przepływów operacyjnych pojawiło się w spółce po raz pierwszy od ponad roku. Z kolei działalność inwestycyjna w analizowanym okresie cechowała się śladową aktywnością (saldo na poziomie -47 tys. zł) i była w znaczącej dysproporcji w stosunku do amortyzacji (2,3 mln zł).

Ocena sytuacji finansowej
Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego za 2 kw 2011 roku należy odnotować wyraźne pogorszenie kondycji finansowej GKGR:
- zwiększył się udział finansowania majątku przez kapitał obcy do 61% (kapitały własne zmniejszyły się w stosunku do końca marca o 10%, a zobowiązania wzrosły o 16%);
- majątek trwały co prawda nadal jest w pełni finansowany kapitałami długoterminowymi, ale graniczny poziom 1 jest już niedaleko;
- majątek obrotowy spółki na koniec czerwca 2011 roku nieznacznie przewyższał zobowiązania bieżące, przy czym były to poziomy niższe aniżeli 3m wcześniej (bieżący likwidacyjny płynności wyniósł 1,14), a pomniejszony o zapasy był znacząco poniżej nich (wskaźnik szybki płynności wyniósł 0,32);
- wskaźnik płynności dochodowej (cash flow operacyjny/zobowiązania krótkoterminowe), w efekcie ujemnych przepływów operacyjnych w 2kw 2011r, obniżył się do 0,16; poziom wskaźnika oznacza, że roczna gotówka wygenerowana z działalności operacyjnej pozwala spółce na spłatę jedynie 16% zadłużenia krótkoterminowego;
- kapitał obrotowy netto zachował co prawda dodatnią wartość, ale uległ znaczącemu obniżeniu w relacji do sytuacji sprzed 3m (8,1 wobec 13,1 mln zł), i jest za mały w stosunku do potrzeb spółki w tym zakresie (cykl obrotu kapitału obrotowego netto wynosi 21 dni przy cyklu konwersji gotówki, wyznaczającym okres zapotrzebowania na kapitał obrotowy, na poziomie ok. 106 dni); tak duża dysproporcja wynika głównie z niekorzystnej struktury tego rodzaju kapitału w GKGR, gdzie jego część pieniężna (różnica środków pieniężnych i krótkoterminowych zobowiązań kredytowych) wskazuje niedobór -21 mln zł;
- cykl konwersji gotówki, podobnie jak jego składowe (cykl obrotu zapasów, cykl inkasa należności oraz okres spłaty zobowiązań), nie zmienił się istotnie względem stanu na koniec 2010 roku i nadal, głównie za sprawą bardzo długiego cyklu obrotu zapasami (166 dni), jest znaczący (106 dni);

Tak więc, od strony finansowej sytuacja GKGR się istotnie pogorszyła (głównie za sprawą kiepskich wyników finansowych), co znalazło odzwierciedlenie w znaczącym pogorszeniu ratingu Grupy w serwisie (BB do B-).

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/ginoross...

Z pozafinansowych informacji zawartych w komentarzu zarządu do raportu za 1p 2011 warto odnotować zaprzestanie negocjacji w sprawie zakupu 51% udziałów w spółce Kazar Footwear sp. z o.o. oraz zawarcie porozumienia z Grupą Private Equity w sprawie wygaśnięcia ogólnych warunków transakcji dotyczących sprzedaży 100% akcji spółki zależnej Simple Creative Products S.A. (GKGR będzie to kosztowało 70 tys. EUR). Ponadto w dniu 31 sierpnia raportem bieżącym Zarząd odwołał prognozę wyników finansowych na 2011 i 2012rok.

Ocena sytuacji rynkowej
Poszczególne metody wyceny stosowane w serwisie wskazują na spore przewartościowanie akcji GKGR na GPW w Warszawie. Z racji straty na poziomie netto liczonej narastająco za 12m wyceny dochodowe są niemożliwe. Niskie wskazania dają metody majątkowe, a najbardziej rozbieżne są metody porównawcze.
Link do wskaźników rynkowych www.stockwatch.pl/gpw/ginoross... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/ginoross...

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

rafsty
rafsty PREMIUM
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 278
Wysłane: 27 stycznia 2012 00:17:49 przy kursie: 1,65 zł
Wątek zamarł, ale spółka zaczyna odgrzewać kotlety:
Cytat:
Gino Rossi nie wyklucza sprzedaży akcji Simple Creative Products

Źródło

vanGaild
vanGaild PREMIUM
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-01-12
Wpisów: 187
Wysłane: 1 kwietnia 2012 12:46:46 przy kursie: 1,22 zł
Bytom łączy się z Gino Rossi ...
www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Ciekawa sytuacja na szachownicy - z jednej strony najwięksi udziałowcy bytomia, którzy w duzym uproszczeniu negocjowali sami z sobą ... Po 2giej stronie Rubicon, Quercus - gdzieś po środku jest Wojas ze swoim udziałem w Gino.

Pewne wiele będzie zależeć od paryteru.

Ciekawe co z emisja akcji z prawem poboru?

Swoją droga chyba dobry ruch - Gino i Bytom to ten typ firmy która może posiadać wiele marek i 1 centrale - jak LPP, Vistula ...
Edytowany: 1 kwietnia 2012 16:47

Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 721
Wysłane: 21 maja 2012 22:35:11 przy kursie: 1,25 zł
Omówienie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. (GKGR) za 1 kwartał 2012 roku

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Ogólnie rzecz biorąc wyniki uzyskane przez GK Gino Rossi w pierwszych trzech miesiącach 2012r należy uznać za korzystne Przychody ze sprzedaży wzrosły r/r o 13%, przy jednoczesnej znacznie większej poprawie w zakresie zysku brutto na sprzedaży – wzrost r/r o 22%. Na poziomie wyniku netto na sprzedaży niestety Grupa zeszła pod kreskę ale odnotować należy, że strata ta w bieżącym roku jest blisko 85% mniejsza niż w ubiegłym. Mimo blisko połowę mniejszego aniżeli w u.r dochodu z pozostałej działalności operacyjnej, na poziomie wyniku operacyjnego GKGR ponownie wyszła na plus (+0,6 wobec -0,2 mln zł przed rokiem), który utrzymała już do końca rachunku zysków i strat chociaż na działalności finansowej trafiło się blisko 0,4 mln zł straty wobec ok. 66 tys. zł zysku przed rokiem. W efekcie końcowym na poziomie brutto Grupa wykazała 238 tys. zł zysku wobec 137 tys. zł straty przed rokiem, a na poziomie netto 23 tys. zł zysku wobec 299 tys. zł straty. Graficznym odbiciem opisanych wyżej zmian jest rysunek poniżej.


kliknij, aby powiększyć


Nieco więcej światła na biznes Grupy rzuca rachunek segmentowy, w którym wyróżnia się sprzedaż obuwia, torebek, teczek i innych akcesoriów (Gino Rossi) oraz sprzedaż odzieży damskiej (Simple) – rysunek poniżej.


kliknij, aby powiększyć


Jakkolwiek wyniki w obu segmentach poprawiły się r/r to w dalszym ciągu od strony dochodowej prezentuje się część odzieżowa GKGR, która odnotowała solidny przyrost przychodów (+22%) przy utrzymaniu marży brutto na poziomie 48% i to ona właściwie zadecydowała o dodatnich wynikach finansowych na poziomie całościowym Grupy. Segment obuwia i galanterii skórzanej, mimo istotnej poprawy marży brutto (wzrost z 33 do 38%) oraz wyników na pozostałych poziomach rachunku zysków i strat, począwszy od poziomu wyniku netto na sprzedaży był pod kreską. Ciekaw w tym kontekście jestem wyników kolejnych kwartałów, gdyż wspomniane wyżej korzystne zmiany wyników w omawianym okresie Zarząd przypisuje przyjętej swego czasu nowej strategii sprzedażowej i spodziewa się dalszej ich poprawy.

Patrząc na wyniki Grupy z szerszej perspektywy (wykresy poniżej, ujęcie narastające za 12m) można zauważyć w ostatnich kwartałach stopniowy wzrost przychodów i aktywów oraz powrót na ścieżkę wzrostu wyniku brutto na sprzedaży. Z kolei na poziomie wyników operacyjnych i netto jak na razie GKGR walczy o powrót do wartości dodatnich, przy czym jak na razie idzie to dość topornie i odbija się niekorzystnie na większości wskaźników rentowności.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Od strony przepływów pieniężnych 1kw 2012r wypadł dość blado. Na działalności operacyjnej Grupa odnotowała blisko 3 mln zł odpływu gotówki, co zasadniczo wynikało z „zamrożenia” środków pieniężnych w zapasach (-7 mln zł) i należnościach (+2,6 mln zł), które w sumie okazały się ponad połowę większe aniżeli przyrost zobowiązań handlowych i innych dopływów gotówki. Saldo przepływów z działalności inwestycyjnej również było ujemne na kwotę ok. 0,6 mln zł, przy czym jedynie nieco ponad 0,4 mln zł wiązało się z wydatkami netto na składniki majątku trwałego i pozwoliło na ich odtworzenie zaledwie w ok. 28%. Działalność finansowa natomiast zamknęła się niewielkim dodatnim saldem (+58 tys. zł), które nie miało żadnego wpływu na ogólny wynik przepływów gotówki w analizowanym okresie wynoszący -3,5 mln zł.

Patrząc się na sytuację w zakresie przepływów gotówkowych GNGR z dłuższej perspektywy (wykres poniżej, ujęcie narastające za 12m) można dostrzec coraz to mniejsze wartości poszczególnych sald oraz odpływ gotówki na poziomie ogólnym – dodatnim przepływom operacyjnym coraz trudniej jest pokryć odpływ gotówki w obszarze inwestycyjnym i finansowym.


kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Z punktu widzenia zmian bilansowych względem końca 2011r sytuacja finansowa GKGR uległa kolejny raz nieznacznemu pogorszeniu (obecny rating w serwisie to CCC). Jeśli chodzi o przetasowania w zakresie bilansu to warto odnotować, że 4-proc wzrost sumy bilansowej wiązał się właściwie wyłącznie ze zmianami w zakresie wartości aktywów obrotowych (wzrost zapasów i należności przy spadku środków pieniężnych) oraz zobowiązań (wzrost zobowiązań krótkoterminowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu długu długoterminowego). Zmiany te odbiły się niekorzystnie na poziomie kapitału obrotowego oraz poszczególnych wskaźnikach dotyczących płynności oraz poziomu zadłużenia, które przekroczyły lub niebezpiecznie zbliżyły się do poziomów uznawanych za ryzykowne. Szansą na poprawę sytuacji finansowej Grupy jest niewątpliwie planowana emisja akcji serii H. Pytanie tylko czy środki z tej emisji zostaną efektywnie wykorzystane, czy też dadzą jedynie kilka kwartałów spokoju po czym będziemy mieli powtórkę z historii.

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/ginoross...

Ocena sytuacji rynkowej
Z uwagi na ujemne roczne wyniki finansowe generowane przez GKGR w ostatnim czasie, większość z automatów wycen nie została aktywowana, a te które zostały aktywowane dają mocno rozstrzelone wskazania. Pewnych szans na poprawę wyceny Grupy można upatrywać w podanej przy okazji publikacji raportu prognozie wyników na 2012r, która zakłada wypracowanie 207 mln zł przychodów, 10,3 mln zł EBIT oraz 4,8 mln zł zysku netto. W kontekście wyników uzyskanych przez Grupę w pierwszych trzech miesiącach b.r. podane prognozy prezentują się jako dość optymistyczne. Zobaczymy co pokażą kolejne kwartały.
Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/ginoross... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/ginoross...

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

sasky
sasky PREMIUM
12
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 564
Wysłane: 11 stycznia 2013 08:36:42 przy kursie: 1,17 zł
Buty w naprawie – analiza techniczna Gino Rossi w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/buty-...


Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 721
Wysłane: 4 marca 2013 10:06:00 przy kursie: 1,56 zł
OMÓWIENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 4 KWARTAŁ 2012 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ GINO ROSSI S.A. (GKGR)

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Podobnie jak w poprzednich okresach sprawozdawczych w 4kw 2012r GK Gino Rossi kontynuowała poprawę wyników w obszarze core biznesu, przy czym od razu należy zauważyć, że nie do końca w parze z progresją wyników poszła ich jakość (marże). W ujęciu r/r kwartalne przychody Grupy wzrosły o 5%, zysk brutto na sprzedaży o 3%, a zysk netto na sprzedaży o 8%. Jak więc widać wzrost dochodowości na poziomie brutto sprzedaży uzyskano przy spadającej marży (wzrost kosztów własnych sprzedaży o 6%, a więc w tempie szybszym od przychodów), a na poziomie netto przy rosnącej marży (ogólne koszty administracyjne wzrosły r/r tylko o 2%, a więc mniej niż wynik brutto na sprzedaży). Niekorzystnie na dalsze poziomy wynikowe przełożyły się wyniki pozostałej działalności operacyjnej (mała strata wobec zysku przed rokiem) oraz działalności finansowej (podobnie jak przed rokiem nieco ponad 1 mln zł straty). W efekcie na poziomie operacyjnym zyski GKGR spadły r/r o 19%, a na poziomie brutto o 32%. Z kolei po uwzględnieniu obciążeń podatkowych regres na poziomie wyniku netto wyniósł 69%. Graficznym odbiciem opisanych wyżej zmian jest rysunek poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


Biorąc pod uwagę rachunek segmentowy wyraźnie widać, że na słabszych wynikach GKGR zaważyło pogorszenie w obszarze działalności dot. sprzedaży odzieży damskiej (Simple). Mamy tu więc do czynienia ze zmianą sytuacji o 180 st, gdyż w zeszłym roku to segment odzieżowy wspierał wyniki Grupy, a obuwniczy stanowił problem (wykresy poniżej; po lewej ujęcie za 4kw, po prawej ujęcie narastające za 12ml; jednostka – tys. zł).


Patrząc na wyniki Grupy z szerszej perspektywy (wykresy poniżej, ujęcie narastające za 12m) można zauważyć, że w ostatnich okresach sprawozdawczych nastąpił spory postęp – rosła systematycznie sprzedaż oraz poprawiały się poszczególne rentowności (z wyłączeniem rentowności sprzedaży, która utrzymywała się na poziomie ok. 42-43%). Wyniki 4kw u.r. popsuły nieco obraz tej sytuacji, natomiast nie można też definitywnie przekreślać szans na kontynuację pozytywnego trendu w kolejnych okresach sprawozdawczych.


Grupa prowadzi obecnie restrukturyzację kosztową i finansową. Po emisji akcji, która nie do końca spełniła oczekiwania Zarządu, planowana jest emisja obligacji celem refinansowania zadłużenia bankowego oraz zwiększenia kapitału obrotowego. Równolegle realizowany jest rozwój działalności – w 4kw Grupa otworzyła 6 nowych sklepów w formule franszyzy zarządzanej, co powinno być widoczne w wynikach kolejnych okresów.

Od strony przepływów pieniężnych 4kw 2012r był całkiem udany – dodatnie przepływy operacyjne, które pokryły z lekką nadwyżką drobne wydatki inwestycyjne oraz spłatę zadłużenia oprocentowanego. Patrząc się jednak na sytuację w zakresie przepływów GKGR z dłuższej perspektywy (ujęcie narastające za 12m) widzimy w ostatnich kwartałach systematyczne pogorszenie sytuacji (wykres poniżej, jednostka – tys. zł). W skali całego 2012r Grupa straciła na działalności operacyjnej blisko 3 mln zł (głównie z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto), a wydatki inwestycyjne w kwocie ok. 1 mln zł zostały pokryte wpływami z działalności finansowej (środki pozyskane z emisji akcji szybko zostały wydane na spłatę części kredytów i leasingu oraz pokrycie obsługi zadłużenia oprocentowanego). Tak więc cały czas mamy tu do czynienia z odpływem środków pieniężnych na poziomie ogólnego salda.


Ocena sytuacji finansowej
Z punktu widzenia zmian bilansowych pozytywnie na sytuację finansową GKGR wpłynęła emisja akcji przeprowadzona w 3kw u.r. Pozwoliło to nieco poprawić strukturę kapitałowo-majątkową podmiotu, ale nie na tyle, aby można było jednoznacznie stwierdzić, że mamy do czynienia z jej całkowitym uzdrowieniem.


Grupie ciąży zwłaszcza wysoki poziom zadłużenia oprocentowanego (ok. 41% zadłużenia ogółem) oraz permanentny niedobór kapitału obrotowego. W obszarze płynności i zadłużenia, mimo systematycznej ostatnio poprawy w zakresie poszczególnych wskaźników, ich wartości nadal są w pobliżu poziomów granicznych. Stąd też serwisowy rating cały czas wskazuje na sytuację niejasną i drugi kwartał utrzymuje się na poziomie B-, po zmianie z CCC.

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/ginoross...

Ocena sytuacji rynkowej
Serwisowe automaty wyceny wskazują na przewartościowanie akcji Gino Rossi na GPW, przy czym wskazania poszczególnych grup metod nie są jednoznaczne. Generalnie najkorzystniej akcje GKGR prezentują się z punktu widzenia metod mnożnikowych, a najsłabiej z punktu widzenia metod majątkowych i dochodowych.
Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/ginoross... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/ginoross...
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

sasky
sasky PREMIUM
12
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 564
Wysłane: 18 czerwca 2013 08:29:23 przy kursie: 1,78 zł
Gino Rossi ucieka spod pantofla bessy – analiza techniczna w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/ginor...

wacław
0
Dołączył: 2013-08-24
Wpisów: 70
Wysłane: 30 września 2013 14:55:10 przy kursie: 2,55 zł
Biorąc pod uwage że akcji jest o 1/3 więcej niż w 2011 można przyjąć że GRI zbliża się do kapitalizacji z okresu kiedy Rubicon planował sprzedaż Simple czyli 100-120 mln. I wówczas Simple było wyceniane na 90 mln zł więc sam bizses obuwniczy na ok. 20-30 mln. Dzisia sytuacja jest taka, że Simple to w zasadzie nie ta sama spółka, a i o tamtych zyskach można zapomnieć, ale na fali modowe euroforii pompuje się takie właśnie spółczydła jak GRI czy Bytom bo coś tam im się poprawiło (posiłkując się wycenami znaków-od razu mi się bomi przypomina i wycena ich znaku) przy jednoczesnym załamywaniem rąk nad generatorami gotówki takimi jak LPP które sprawdzają się zawsze i wszędzie. Jeżeli giełda to kupowanie przyszłości to należy wyciągać wnioski z przeszłości, spółki takie jak GinRosii Próchnik Redan to wiecznie restrukturyzowane koszmarki które jak dotąd ZAWSZE zawodziły, LPP ZAWSZE zaskakuje na plus.

ccgroup
ccgroup PREMIUM
0
Dołączył: 2010-09-03
Wpisów: 36
Wysłane: 4 października 2013 15:40:15 przy kursie: 2,58 zł
Wrześniowe wyniki sprzedaży Gino Rossi 14,4 mln zł +15% r/r, w tym sprzedaż detaliczna Gino Rossi 9,6 mln zł +44% r/r. Sprzedaż Simple we wrześniu 7 mln zł +1% r/r/. Sprzedaż całej Grupy we wrześniu wyniosła 21,3 mln zł +10% r/r. Narastająco za okres styczeń-wrzesień 2013 sprzedaż Grupy Gino Rossi wyniosła 150,7 mln zł +7% r/r.
Edytowany: 4 października 2013 20:29

sasky
sasky PREMIUM
12
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 564
Wysłane: 16 października 2013 09:25:38 przy kursie: 2,64 zł
Pora na zmianę obuwia - analiza techniczna Gino Rossi w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/pora-...

Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 721
Wysłane: 18 listopada 2013 09:02:48 przy kursie: 2,60 zł
OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ GINO ROSSI (GKGR) NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA ZA 3 KWARTAŁ 2013 ROKU

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W 3kw b.r. GK Gino Rossi kontynuowała pozytywną tendencję wynikową w zakresie działalności podstawowej z poprzedniego okresu sprawozdawczego. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły r/r o 4%, zysk brutto na sprzedaży o blisko 14-proc., a zysk netto na sprzedaży o ponad 3 tys. %. Jednocześnie należy zauważyć, że o braku poprawy w ujęciu r/r na dalszych poziomach wynikowych rachunku zysków i strat zdecydowało blisko 2,4 mln zł dochodu z pozostałej działalności operacyjnej wykazane w porównywalnym okresie roku ubiegłego (w b.r. Grupa wykazała blisko 0,4 mln zł straty). W rezultacie na poziomie operacyjnym zysk zmniejszył się o 30%, na poziomie brutto o 62%, a na netto, w tym także dla akcjonariuszy, o 67%. Od strony wartościowej sytuację tę zobrazowano na wykresie poniżej (jednostka – tys. zł).


W kontekście wyników core biznesu GKGR warto odnotować, że w ostatnich dwóch okresach sprawozdawczych mamy tu do czynienia z wyraźną poprawą marży brutto – w 2kw wzrosła ona w ujęciu r/r z 42,8 do 50%, a w 3kw z 38,6 do 44,2%. Niestety z racji zmian prezentacji wyników Grupy w układzie segmentowym (do wcześniej wyróżnianych segmentów dodano sprzedaż materiałów) trudno jest jednoznacznie ocenić w jakim stopniu o wskazanej wyżej poprawie decyduje segment obuwniczy, a w jakiej odzieżowy. Przyjmując, że sprzedaż materiałów jest częścią segmentu obuwniczego (udział w sprzedaży ogółem ok. 68%) można stwierdzić dla niego w ujęciu r/r 5-proc. wzrost sprzedaży w 3kw przy 27-proc. wzroście zysku brutto na sprzedaży (poprawa marży brutto z 32,1 na 38,7%). Z kolei w odniesieniu do drugiego z segmentów (odzieżowego, związanego z Simple Creative Products) w analizowanym okresie mamy porównywalne do zeszłorocznych przychody oraz ok. 2-proc zmniejszenie zysku brutto na sprzedaży (spadek marży brutto z 51,8 do 50,4%).

Z punktu widzenia tendencji rozwojowych GKGR w ujęciu narastającym za 12m (wykresy poniżej; jednostki kolejno – tys. zł oraz %) bez wątpienia pozytywnie należy ocenić systematyczny, aczkolwiek bardzo powolny, wzrost przychodów ze sprzedaży oraz mającą miejsce w ostatnich okresach sprawozdawczych poprawę rentowności sprzedaży (marży brutto). W przypadku pozostałych wielkości wynikowych oraz wskaźników rentowności mamy raczej do czynienia ze stabilizacją lub wyhamowywaniem tendencji spadkowych na relatywnie niskich poziomach. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że spory przeskok między wynikami core biznesu a końcowymi to w dużym stopniu efekt sporych kosztów obsługi długu oprocentowanego (na koniec września b.r. stanowił on blisko 27% sumy bilansowej GKGR).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o kwartalne sprawozdanie z przepływów pieniężnych GKGR to raczej nie znajdziemy tu specjalnych powodów do zadowolenia. Grupa wykazała odpływ gotówki rzędu 2,1 mln zł wobec blisko 0,2 mln zł nadwyżki rok wcześniej – ujemne saldo z działalności operacyjnej (nadwyżka finansowa netto wyniosła 1,7 mln zł, ale potrzeby gotówkowe w zakresie kapitału obrotowego netto i rezerw były większe) i inwestycyjnej nie zostało tym razem nadwyżkowo pokryte przepływami finansowymi.

Z perspektywy ujęcia narastającego za 12 miesięcy (wykres poniżej, jednostka – tys. zł) przedstawione wyżej przepływy kwartalne wpłynęły in minus na poziom ogólnego salda gotówkowego, w niewielkim stopniu zmieniając dotychczasową strukturę cash flow – nadal widać tu problemy w zakresie generowania gotówki z działalności operacyjnej.


Ocena sytuacji finansowej
W zakresie sytuacji finansowej GKGR na koniec września b.r. mieliśmy generalnie do czynienia z utrzymaniem dotychczasowego, raczej dość przeciętnego (żeby nie powiedzieć ryzykownego) stanu rzeczy (serwisowy rating na poziomie B+). Grupa borykała się z niedoborem kapitału obrotowego netto oraz z cechowała się niezbyt korzystnymi poziomami podstawowych wskaźników z zakresu płynności i poziomu zadłużenia. Jednocześnie jednak, przeprowadzone w ostatnich miesiącach emisje obligacji o zapadalności w 2015 i 2016 roku powinny pozytywnie wpłynąć w kolejnym okresie sprawozdawczym na strukturę kapitałową GKGR oraz pozwolić na odblokowanie płynności działalności podstawowej, dotychczas hamowanej brakiem dostatecznego kapitału obrotowego netto.

W odniesieniu do sytuacji bilansowej na koniec września b.r., w relacji do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego Grupa odnotowała 3-proc. wzrost sumy bilansowej, co w przypadku aktywów wiązało się z 5-proc. wzrostem w zakresie aktywów obrotowych (głównie w zakresie należności), a w odniesieniu do pasywów z 1-proc. zwiększeniem kapitału własnego i 5-proc. wzrostem zadłużenia (głównie oprocentowanego). Jednocześnie, mimo rosnącej systematycznie przewagi finansowania aktywów przez kapitał obcy (61-39), struktura kapitałowo-majątkowa została utrzymana na właściwym poziomie – zachowano pełne pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Szczegóły dot. wskaźników finansowych można znaleźć pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/ginoross...

Ocena sytuacji rynkowej
Serwisowe automaty jako wypadkowa wskazują na solidne przewartościowanie akcji Gino Rossi na GPW (choć zarazem część wycen jest pozytywna). Niewątpliwie duży wpływ na taki stan rzeczy ma pewna antycypacja poprawy sytuacji Grupy ze strony inwestorów, której towarzyszą nadal relatywnie słabe wyniki finansowe. Biorąc jednakże pod uwagę ostatnie pozytywne tendencje w zakresie core biznesu GKGR oraz zmiany w zakresie struktury finansowania jej działalności, są spore szanse na poprawę również i końcowych wyników finansowych, a tym samym głównych wycen.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/ginoross... oraz... wycen www.stockwatch.pl/gpw/ginoross...
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

ccgroup
ccgroup PREMIUM
0
Dołączył: 2010-09-03
Wpisów: 36
Wysłane: 6 maja 2014 12:23:49 przy kursie: 2,72 zł
Sprzedaż Grupy Kapitałowej Gino Rossi w kwietniu 2014
Rekordowy wzrost sprzedaży detalicznej Simple CP
O 18%, do 8,1 mln zł, wzrosła w kwietniu sprzedaż detaliczna w salonach Simple CP, w porównaniu rok do roku. Zanotowany w kwietniu wzrost sprzedaż detalicznej Simple jest efektem wprowadzonych w ubiegłym roku zmian w obszarze zarządzania kolekcją i potwierdzeniem bardzo dobrego przyjęcia przez Klientki Simple nowej kolekcji wiosna-lato 2014.
Sprzedaż detaliczna w salonach Gino Rossi również kontynuuje bardzo pozytywne trendy, rosnąc w kwietniu o 37% rok do roku, do poziomu 10,4 mln zł.
Narastająco od stycznia do kwietnia 2014 sprzedaż detaliczna w salonach Gino Rossi wzrosła o 46%, do 36,3 mln zł. W tym samym okresie narastająco sprzedaż detaliczna w salonach Simple CP wzrosła o 2% i wyniosła 26,4 mln zł.
Sprzedaż całej Grupy Gino Rossi, wzrosła w kwietniu o 26% i wyniosła 20,7 mln zł. Narastająco po czterech miesiącach 2014 roku Grupa Gino Rossi zanotowała łącznie sprzedaż detaliczną i hurtową na poziomie 76,1 mln zł, o 18% wyższą w ujęciu rok do roku.
inwestor.gino-rossi.com/pl/rap...
Edytowany: 6 maja 2014 12:27

Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 721
Wysłane: 22 maja 2014 22:58:06 przy kursie: 2,75 zł
OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ GINO ROSSI S.A. (GR) NA PODSTAWIE RAPORTU ZA 1KW 2014 ROKU

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Pod względem wyników finansowych dokonania GK Gino Rossi w pierwszych trzech miesiącach 2014r stanowią generalnie kontynuację pozytywnych tendencji z poprzedniego kwartału. Przychody ze sprzedaży w ujęciu r/r wzrosły o 17%, a zysk brutto na sprzedaży o 30% (marża brutto uległa poprawie z 39,4 do 43,5%); na poziomie wyniku netto na sprzedaży oraz operacyjnym uzyskano zyski wobec strat przed rokiem, a w przypadku wyniku brutto odnotowano znacznie mniejszą aniżeli przed rokiem stratę (zdecydowały o niej wyraźnie wyższe koszty finansowe związane z restrukturyzacją zadłużenia). Ostatecznie po uwzględnieniu rozliczeń podatkowych GR zamknęło okres pierwszego kwartału b.r niewielkim zyskiem wobec ponadmilionowej straty przed rokiem.

Od strony wartościowej przedstawioną wyżej sytuację zobrazowano na wykresie poniżej [jednostka – tys. zł].


kliknij, aby powiększyć


Wyniki 1kw 2014r są co prawda zdecydowanie niższe od tych z poprzedniego okresu sprawozdawczego, ale pamiętać tu należy o sezonowości działalności GR – 2 i 4 kwartał to okresy wprowadzania nowych kolekcji (odpowiednio wiosna-lato i jesień-zima) czemu towarzyszą wyższe marże, natomiast 1 i 3 kwartał to okres kojarzony z wyprzedażami i co za tym idzie niższymi marżami.

Z komentarzy Zarządu wynika, że kolekcja jesienno-zimowa została dobrze przyjęta i to zarówno w odniesieniu do segmentu obuwniczego jak i odzieżowego, co wcześniej stosunkowo rzadko miało miejsce. W przypadku pierwszego z wymienionych segmentów sprzedaż wzrosła r/r o 25%, przy jednoczesnej poprawie marży brutto o 5,4pp (z 36 do 41,4%) i zyskach wobec strat na poziomie operacyjnym i netto. Z kolei w odniesieniu do odzieży damskiej (Simple CP) wzrost przychodów r/r wyniósł 6%, marża brutto poprawiła się o 5,1pp (z 56,8 do 61,9%), a na poziomie operacyjnym i netto również wykazano zyski wobec strat. Widać więc wyraźnie, że prowadzona w zeszłym roku restrukturyzacja przynosi pozytywne efekty.

Warto również dodać, że pozytywny trend w zakresie wyników obu wyżej wymienionych głównych segmentów GR (odpowiadają one w sumie za ok 90% sprzedaży ogółem) jest również kontynuowany w bieżącym kwartale – z raportu sprzedażowego za kwiecień wynika, że w segmencie obuwia sprzedaż wzrosła r/r o 37%, a w przypadku segmentu odzieżowego o 18%. Ponadto Zarząd zakłada również utrzymanie dalszej poprawy w zakresie marży brutto. Tu z kolei nie można pominąć kwestii pozytywnego wpływu czynnika pogodowego (przedłużona zima w ubiegłym roku i wcześniejsza wiosna bez zakłóceń w bieżącym), który z pewnością wymiernie powinien przełożyć się na zmiany poszczególnych kategorii wynikowych GR, które będą raportowane za 2kw.

Z punktu widzenia tendencji rozwojowych w ujęciu narastającym za 12m [wykresy poniżej; jednostki kolejno – tys. zł oraz %] również można zauważyć coraz wyraźniejszą poprawę obrazu sytuacji GR. Co istotne, stopniowemu wzrostowi poszczególnych wielkości wynikowych towarzyszy również progresja w zakresie podstawowych wskaźników rentowności, sygnalizując tym samym jakościową poprawę gospodarowania. Niestety w przypadku większości z tych wskaźników (pozytywny wyjątek stanowi tu rentowność sprzedaży, czyli marża brutto) nadal jesteśmy na relatywnie niskich poziomach – zarówno pod względem historycznym, jak i w porównaniu ze średnią dla branży. Niewątpliwie spora w tym „zasługa” kosztów finansowych, które stanowią wymierne obciążenie końcowych wyników finansowych GR (choć z komentarza Zarządu wynika, że po przeprowadzonej restrukturyzacji zadłużenia ich wpływ w przyszłości powinien być mniej negatywny).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Należy również zauważyć, że po wstępnym załagodzeniu problemów w zakresie sytuacji finansowej, GR podjęło działania rozwojowe w zakresie mocy produkcyjnych nabywając pod koniec 2013r kolejny zakład produkcji obuwia w Słupsku. Mimo iż pierwotnie zakładano, że proces dostosowań potrwa do końca czerwca b.r. udało się go ukończyć już z końcem marca, w związku z czym moce produkcyjne GR w zakresie obuwia wzrosną z 220-240 tys. par roczne do ok 400 tys.

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych GR to wypadło ono w analizowanym okresie wyraźnie gorzej aniżeli w 1kw roku ubiegłego – na poziomie salda ogólnego odpływ gotówki wyniósł 8,8 wobec 1,1 mln zł, na co złożyło się 10,7 mln zł odpływu na działalności operacyjnej (wzrost potrzeb w zakresie kapitału obrotowego netto), 1,8 mln zł inwestycyjnych wydatków netto i 3,8 mln zł finansowych wpływów netto [wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł]. Tym samym w ujęciu narastającym za 12m mamy w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego wyraźne pogorszenie obrazu sytuacji zarówno pod względem salda ogólnego – wyraźny spadek – jak i struktury przepływów – wzrost dodatniego salda przepływów finansowych (sygnalizujące wzrost zadłużenia oprocentowanego), przejście z dodatniego na ujemne salda przepływów operacyjnych, przy jednoczesnym pogłębieniu ujemnego salda przepływów inwestycyjnych [wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł].


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
W zakresie sytuacji finansowej GR, po kilku kwartałach poprawy w analizowanym okresie sprawozdawczym mamy pewne pogorszenie, co widoczne jest również w spadku serwisowego ratingu do poziomu B+. Pogorszenie to dotyczy zwłaszcza obszaru kapitału obrotowego netto, gdzie odnotowano zdecydowany wzrost zapotrzebowania na ten kapitał, co przy braku odpowiednich jego zasobów przełożyło się na ponowny wzrost luki w tym zakresie. Ponadto pogorszenie odczytów odnotowano także w przypadku innych podstawowych wskaźników płynności i zadłużenia, przy czym jednocześnie nie wpłynęło to na ich korzystną wymowę.

Szczegółowe wskaźniki dotyczące sytuacji finansowej GR można znaleźć pod linkiem:
www.stockwatch.pl/gpw/ginoross...

W odniesieniu do sytuacji bilansowej GR można zauważyć, że względem stanu na koniec grudnia 2013r odnotowała ona wzrost sumy bilansowej o blisko 4%, co po stronie aktywów wiązało się z takim samym wzrostem wartości aktywów trwałych (środki trwałe i wartości niematerialne) oraz obrotowych (zapasy i należności), a w przypadku pasywów ze wzrostem o 7% zadłużenia (zadłużenie długoterminowe wzrosło o 3%, a krótkoterminowe o 10%; dług oprocentowany w skali kwartału uległ zwiększeniu o 12% i na koniec marca 2014r nadal stanowił ok. 50% zadłużenia ogółem) oraz spadkiem kapitału własnego o 1%. Jednocześnie pogłębiła się przewaga finansowania aktywów kapitałem obcym (64-36), w ramach którego dominują zobowiązania krótkoterminowe (również 64-36). Mimo niekorzystnych z punktu widzenia bezpieczeństwa finansowego zmian w zakresie pozycji aktywów i pasywów należy odnotować, że struktura kapitałowo-majątkowa GR utrzymała się na korzystnym poziomie (aktywa trwałe były pokryte kapitałem stałym w 136%) [wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł].


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji rynkowej
Z punktu widzenia serwisowych automatów wycen w obszarze majątkowym i dochodowym mamy wskazania przewartościowania akcji GR na GPW, natomiast w odniesieniu do wycen mnożnikowych sytuacja prezentuje się generalnie znacznie bardziej korzystnie. Ogólnie rzecz biorąc należy zauważyć, że realizowana ostatnio poprawa wyników finansowych GR jest już w znacznym stopniu w cenach i do kontynuacji wzrostu kursu akcji wymagane byłoby naprawdę solidne podkręcenie jej tempa.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/ginoross... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/ginoross...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

ccgroup
ccgroup PREMIUM
0
Dołączył: 2010-09-03
Wpisów: 36
Wysłane: 4 czerwca 2014 11:06:18 przy kursie: 2,71 zł
Grupa Gino Rossi zanotowała w maju sprzedaż na poziomie 18,4 mln zł, co oznacza wzrost o 24% rok do roku.
W okresie styczeń-maj 2014 sprzedaż Grupy Gino Rossi wyniosła 94,5 mln zł i jest o 19% wyższa od tego samego okresu roku ubiegłego.

Sprzedaż detaliczna w salonach marki Gino Rossi wyniosła w maju 9,5 mln zł i była o 30% wyższa rok do roku.

Sprzedaż detaliczna w salonach marki Simple CP wyniosła w maju 7,8 mln zł i była wyższa o 13% rok do roku.

Pełny raport z danymi sprzedaży znajduje się na stronie inwestor.gino-rossi.com/pl/rap...


sasky
sasky PREMIUM
12
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 564
Wysłane: 17 czerwca 2014 08:25:49 przy kursie: 2,85 zł
Kurs wraca na wybieg - analiza techniczna Gino Rossi w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/kurs-...

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,826 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +138,44% +27 688,68 zł 47 688,68 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d