pixelg
EONET - Spółki od A do Z - NewConnect - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2

EONET [EON]

AKTUALNY KURS: 8,95 zł (+16,99%) 02-01-2020 10:59
bankrucik
42
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 241
Wysłane: 25 kwietnia 2012 00:19:19
eo Nerworks działa na rynku rozwiązań IT. W prowadzonej działalności Spółka koncentruje się na projektowaniu i budowaniu rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw z sektorów finansowego, technologicznego, mediów i telekomunikacji. Spółka realizuje projekty informatyczne kompleksowo, zaczynając od analizy wymagań, poprzez projekt, programowanie i testowanie, aż do wdrożenia w środowisku produkcyjnym, utrzymania i rozwoju. W 2011 roku blisko 70% przychodów Emitenta pochodziło ze świadczenia usług programistycznych, 10% z usług integracyjnych a 20% ze sprzedaży sprzętu IT. Zespół eo Networks S.A. składa się z ponad 90 pracowników i współpracowników.

Kurs odniesienia: 11,31 zł. akcji jest ciut powyzej 2 mln

Akcje serii E wyemitowane zostały w ramach kapitału docelowego, w trybie art. 431 § 2 pkt. 1
Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w trybie subskrypcji prywatnej,Zarząd zaoferował do objęcia 26.550 akcji serii E. Umowy objęcia akcji serii E zostały podpisane w
dniu 21 listopada 2011 roku. Cena emisyjna akcji serii E wyniosła 11,31 zł za jedną akcję. Akcje zostały objęte i przydzielone 2 inwestorom. Spółka nie podpisała umów o subemisję inwestycyjną lub
usługową akcji serii E. Do kosztów emisji akcji serii E zaliczono koszty przygotowania i
przeprowadzenia oferty wynoszące 4.935,99 zł oraz koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego
i doradztwa w wysokości 81.274,19 zł. Łączna kwota zmniejszyła kapitał zapasowy Spółki.


zysk za 2011 wyniósł ok. 2,6 mln przy prawie 35 mln przychodów

www.eo.pl/dokumenty-spolki/Men...

debiut w dniu 25.04.2012
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com
Edytowany: 25 kwietnia 2012 12:06

bankrucik
42
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 241
Wysłane: 25 kwietnia 2012 00:31:48
i znowu ściema... z ceną odniesienia...

ponad 99 % akcji ( ponad 300 tys akcji) w ostatnich tygodniach szło w transakcjach w cenie ok. 6-7 zł po czym 13 marca zrobili transakcje na 3 tys akcji po cenie 11,31... pewnie żeby zrobić dobry kurs odniesienia...

a te 300 tys akcji które poszły we wcześniejszych transakcjach to podaż czekająca na jeleni:-)))

to już jestem niemal w 100 % pewny jaki będzie debiut... i jakie sypańsko...

szczegóły na 75-76 stronie Dokumentu informacyjnego spółki
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

rafsty
rafsty PREMIUM
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 287
Wysłane: 10 czerwca 2014 13:19:22 przy kursie: 4,04 zł
Omówienie skonsolidowanych wyników EO Networks za 1-szy kw. 2014

Raporty spółki wydają się całkiem obszerne. Niestety, jeśli ich lektura rozczarowuje pod względem zawartości, która mogłaby być naprawdę ciekawa dla inwestorów. Pozostaje w zasadzie tylko śledzenie danych finansowych.


Na pogłębioną analizę tego, co działo się w raportowanym okresie nie ma co liczyć. Zarząd ogranicza się do lakonicznego wyszczególnienia w maksimum trzech punktach tego, co widać w wynikach. A niekoniecznie wyczerpuje to temat.

Skoro więc mowa o wynikach: firma swego czasu dostarczała w miarę regularnych zysków. Nawet, jeśli wybredni powiedzą, że nie były imponujące, to jednak kwartał w kwartał mieliśmy kilkaset tysięcy złotych. Do tego pracowano nad dofinansowanym z UE projektem „Budowa i wdrożenie wyszukiwarki informacji w oparciu o silnik SOLR”, który to projekt miał być ukończony w drugim kwartale 2013 roku. Istniała więc szansa na poszerzenie asortymentu, a co za tym idzie – zwiększenie sprzedaży.

Nic takiego nie nastąpiło. Powyższy schemat załamał się w zeszłym roku. W istotnym stopniu spadła sprzedaż. O ile sprzedaż produktów i usług pozostała na z grubsza zbliżonym poziomie (w granicach 6,5m przychodów kwartalnie), o tyle zupełnie skurczyła się sprzedaż towarów i materiałów. Mówimy o spadku z ponad 12 milionów do 2,4 miliona złotych. Zarząd, oprócz regularnego stwierdzania tego faktu, nie komentuje go bardziej szczegółowo.

Ciekawie – aczkolwiek w ogólnym rozliczeniu niekorzystnie – prezentowała się ewolucja marż. Całoroczna rentowność (brutto na sprzedaży) produktów i usług spadła z 35,4% do 23,2%. Utracono w ten sposób ok. 3 milionów złotych. Z drugiej strony ta sama rentowność towarów wzrosła z 6,6% do 14%. Niestety przy marginalnej (w porównaniu do poprzedniego roku) sprzedaży, tu taj również utracono niecałe 0,5m złotych. To oczywiście zdeterminowało dalsze wyniki na niższych poziomach rachunku zysków o strat.

Jak już wspomniałem, bardzo monotonne są komentarze do wyników. W ubiegłym roku wyglądało to tak:
- q1’2013:
1) spadek sprzedaży towarów i materiałów;
2) koszty uruchamiania projektów do realizacji w q2 i q3;
3) inwestycje w HR, głównie w obszarze sprzedaży;
- q2’2013:
1) spadek sprzedaży towarów i materiałów;
2) koszty uruchamiania projektów do realizacji w q2 i q3;
3) 3) inwestycje w HR, głównie w obszarze sprzedaży;
- q3’2013:
1) spadek sprzedaży towarów i materiałów;
2) koszty uruchamiania projektów do realizacji w q2 i q3;
3) nowość!: niewystarczające wykorzystanie zasobów części programistycznej;
- q4’2013:
1) spadek sprzedaży towarów i materiałów;
2) wydatki na uruchamianie projektów;
3) za duże moce w części programistycznej.

Nadmieńmy, że firma prowadzi, bądź prowadziła następujące projekty (wraz z planowanymi terminami ich zakończenia):
- q2’2013 – Budowa i wdrożenie wyszukiwarki informacji w oparciu o silnik SOLR;
- q3’2013 – Badanie innowacyjnej koncepcji analizatora antyspam/scam w serwisach internetowych;
- q4’2014 – Optymalizacja obsługi zadań serwisowych;
- q1’2015 – System B2B automatyzujący procesy niezbędne do świadczenia usług IT.
Razem układa się to w jakąś całość i ma jakiś sens, bowiem rentowność świadczonych usług spadała wraz ze zbliżaniem się końca dwóch pierwszych z w/w przedsięwzięć, by minimum osiągnąć w q3’2013.
Zastanawiające natomiast są dwa następne wątki.
- Ten dotyczący inwestycji w sprzedażowy HR. Nie przyniósł on bowiem żadnych policzalnych efektów.
- A także ten o zbyt dużych mocach programistycznych. Wygląda to na przeinwestowanie w tym obszarze i / lub zaskoczenie spadkiem popytu.

W 1-szym kwartale 2014 roku sytuacja częściowo poprawia się. Sprzedaż produktów i usług wzrosła do ponad 8m złotych. Jej rentowność to 23%. Do 1,1m wzrosła tez sprzedaż towarów i materiałów. Tutaj z kolei rentowność spadła do 8,9%. Wygląda to tak, jakby przywracana była charakterystyka sprzed 2013 roku.

Zarząd pisze coś o pracy nad redukcją kosztów. Być może chodzi właśnie o działania związane z redukcją obciążeń związanych ze zbyt dużą bazą wytwórczą. Tutaj bowiem moim zdaniem należy skupić się szukając oszczędności. Koszty sprzedaży i zarządu to kwoty, w których może być trudno znaleźć znaczące obniżki. 400-500 tys. zł kwartalnie zużywane przez funkcje sprzedaży, to około 150 tys. złotych miesięcznie. Reszta organizacji pochłaniała 1’200 – 1’500 tys. złotych kwartalnie. A jednak i tu udało się wycisnąć oszczędności. W minionym kwartale w wyniku mamy odpowiednio 234 tys. i 1’017 tys. złotych.

Pytanie oczywiście, na ile trwały jest to wynik. Pamiętajmy, że na przełomie 2014 i 2015 mają zakończyć pozostałe dwa projekty, co prawdopodobnie będzie generowało dodatkowe koszty. Sytuacja z poprzedniego roku może więc się powtórzyć.

Podsumowując: firma przeżyła w zeszłym roku dość ostry kryzys. Kryzys przede wszystkim sprzedażowy (utrata -9,5m złotych przychodów). Pojawiły się jednak również inne negatywne zjawiska: fluktuacje rentowności poszczególnych linii tychże przychodów, ale także wzrost kosztów organizacji. Koszty zarządu wzrosły w skali roku o milion.
Teraz sytuacja zdaje się normalizować i wracać do stanu przedkryzysowego. Chociaż rentowność miksu wciąż jest od tego daleka – o jakieś 5p%. Być może EO Network wyjdzie z tego incydentu z odchudzoną organizacją, ale nie ekstrapolowałbym jednego odczytu niskich kosztów. Nie wiadomo, jak sytuacja będzie rozwijać się z upływem roku. A trzeba oczekiwać presji kosztowej ze strony prowadzonych, niezakończonych projektów.

Mnóstwo tu niewiadomych co do przyszłości, a raporty finansowe rzucają niewiele światła. Co samo w sobie przyczynia się do percepcji większego ryzyka.

Jakby tego było mało nowsze raporty są mniej szczegółowe. Starsze bilanse dzieliły zobowiązania krótkoterminowe na handlowe, odsetkowe i pozostałe. Teraz tego nie ma. Starsze sprawozdania z cash flow pokazywały zmiany w kapitale obrotowym. Teraz tego nie ma.
Zamiast tego mamy około 20 stron przyjętych zasad rachunkowości. Chociaż trzeba przyznać, że weryfikowanych, a nie zwyczajnie kopiowanych z kwartału na kwartał.

Przydałoby się jednak więcej tekstu o tym, co dzieje się wewnątrz firmy. Nie tylko o kontynuacji (bądź zakończeniu) projektów i podpisywaniu umów. Bez tego ciężko jest firmę oceniać.


>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 10 czerwca 2014 13:21


tituch
0
Dołączył: 2012-07-25
Wpisów: 22
Wysłane: 5 października 2016 15:55:25 przy kursie: 8,90 zł
Proszę o aktualny raport sytuacji finansowej spółki i perspektyw. Dziękuję.

kotletto
0
Dołączył: 2015-08-21
Wpisów: 49
Wysłane: 12 października 2016 17:46:41 przy kursie: 7,14 zł
również dołączam się do prośby.

flesz
flesz PREMIUM
14
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-12-10
Wpisów: 1 581
Wysłane: 12 października 2016 21:31:47 przy kursie: 7,14 zł
i ja :)

pprezes
0
Dołączył: 2014-09-07
Wpisów: 203
Wysłane: 12 października 2016 22:58:10 przy kursie: 7,14 zł
Firma mocno sponiewierana i to niesłusznie, ładny bilans, mnóstwo gotówki i świetne przepływy operacyjne, spora stara amortyzacja zaniżająca zysk netto i ogromne potencjały wzrostu, wg biznesradar.pl 1000% a wg stockwatch.pl ponad 250%. Dzisiaj spore obroty i oby sesja odwrotu, jak wrócimy ponad 7,50 to technicznie się poprawi.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
127
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 430
Wysłane: 13 października 2016 09:51:23 przy kursie: 6,71 zł

Kasia Stefanska
0
Dołączył: 2009-05-05
Wpisów: 1 244
Wysłane: 13 października 2016 10:39:59 przy kursie: 6,71 zł
pprezes napisał(a):
Firma mocno sponiewierana i to niesłusznie, ładny bilans, mnóstwo gotówki i świetne przepływy operacyjne, spora stara amortyzacja zaniżająca zysk netto i ogromne potencjały wzrostu, wg biznesradar.pl 1000% a wg stockwatch.pl ponad 250%. Dzisiaj spore obroty i oby sesja odwrotu, jak wrócimy ponad 7,50 to technicznie się poprawi.


A gdzie perspektywy? Możliwości? Ocena rynku?

pprezes
0
Dołączył: 2014-09-07
Wpisów: 203
Wysłane: 13 października 2016 12:58:49 przy kursie: 6,71 zł
Czytając analizę z 2014 rafsty bardzo negatywne wizje kreśli dla firmy i widać jego negatywne nastawienie do perspektyw firmy, a firma robi psikusa i całkowicie zaskakuje gdyż skokowo wręcz poprawia wyniki (przychody i zyski) a gdyby nie wysoka amortyzacja zysk netto wyglądałby bardziej okazale. Kurs w 2 lata od analizy rośnie w maju tego roku o 300% !!! Obecny mocny spadek sprawił iż w mojej ocenie Eonet jest obecnie najtańszą spółką na całej giełdzie i nie patrzę tylko przez pryzmat c/z który przyjmuję na 2,50 (zysk netto + amortyzacja - capex)- 10% (skupione akcje) ale przez pozostałe niskie wskaźniki EV/Ebidta 0,61, ev/ebit 0,85 , c/p 0,31 i inne.
Pisałem już o świetnym bilansie (sama gotówka pokrywa wszystkie zobowiązania) ale jakie mocne są przepływy operacyjne, ostatnie 12 m-cy to 8,3 mln przy zysku netto 4 mln czy kapitalizacji 14 mln to bomba(wcześniejsze lata też ładne). Dlatego nawet jak wyniki pogorszą się o 50% to nadal firma będzie śmiesznie wyceniana, c/z 5 a trzeba pamiętać że niedługo skończy się tak wysoka amortyzacja i poprawi zysk netto.


flesz
flesz PREMIUM
14
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-12-10
Wpisów: 1 581
Wysłane: 13 października 2016 14:00:04 przy kursie: 6,71 zł
Mimo ze jest tak tanio, ktoś intensywnie wywala akcje. Czasem bezczelnie - zlecenia na fix po 2000 szt PKC przy takiej płynności masakrują kurs. Wygląda mi to jakby komus puściły zabezpieczenia i sprzedaje za klienta jakis bank.

pprezes
0
Dołączył: 2014-09-07
Wpisów: 203
Wysłane: 13 października 2016 15:58:25 przy kursie: 6,71 zł
Fakt że ktoś sprzedaje w takich ilościach jest zastanawiające tym bardziej że nie było żadnych roszad w firmie coś na wzór SFK Polkap (duży spadek kursu i odejścia prezesa i członków z rady), bank raczej nie sprzedaje gdyż za mała jest to firma aby była czegokolwiek zabezpieczenie. Trzeba czekać do wyników albo do komunikatów.

007
007 PREMIUM
9
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-09-04
Wpisów: 299
Wysłane: 13 października 2016 19:20:25 przy kursie: 6,71 zł
Firma informatyczna, a nie potrafią dodawać, lub co gorsza nie potrafią obsługiwać Excela. Zdaniem Zarządu eo Networks 17,6 - 12,3 = 3,5 a 3,5 - 11,4 - 0,95 = 5,3. Jak dodać do tego 0,14 i odjąć 0,05 to będzie 0. To dane z rachunku wyników za 6 miesięcy. W wersji za 2 kwartał też jakaś inna matematyka. 60,6 + 59,7 + 50 = 187,9. Może oni używają liczb zespolonych? Jeżeli ich oprogramowanie zawiera przeciętnie tyle błędów co to sprawozdanie to nie dziwi mnie spadek przychodów.

Naszej giełdzie ewidentnie brakuje normalnego nadzoru skoro można puścić takie coś bez żadnych konsekwencji. Wskaźniki rentowności, P/E, P/BV wyglądają świetnie tylko czy one są prawdziwe? Skoro mają 10 mln na koncie przy 15 mln kapitalizacji to czemu tu nie ma skupu akcji lub wypłaty dywidendy?

pprezes
0
Dołączył: 2014-09-07
Wpisów: 203
Wysłane: 13 października 2016 21:24:44 przy kursie: 6,71 zł
A jak nie potrafisz sobie dodać 1 kw z 2 kwartałem to twój problem, zysk brutto ze sprzedaży wzieli tylko z 1 kw i nie dodali do tego 2 kw i reszta im się rozjechała, jak będziesz prowadził sporą firmę i zatrudniał 150 osób to nie będziesz miał czasu bzdurnymi raporcikami się zajmować. Swoją drogą po co oni są na giełdzie, chyba tylko prestiż podnieść w oczach kobtrahentów.

mackopl
mackopl PREMIUM
35
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 1 038
Wysłane: 14 października 2016 02:23:28 przy kursie: 6,71 zł
pprezes napisał(a):
Trzeba czekać do wyników albo do komunikatów.

Proponuję bycie konsekwentnym. To są bzdurne czy nie?
Faktycznie podnieśli sobie prestiż...zwłaszcza, że pracuje 150 osób, które ma problem z matematyką.
W KGHM pracują tysiące osób to według tej teorii w ogóle nie muszą pokazywać wyników.

pprezes
0
Dołączył: 2014-09-07
Wpisów: 203
Wysłane: 14 października 2016 08:23:09 przy kursie: 6,71 zł
Tylko koleżko zauważ że w eonet sam prezes pewnie robi raporty (liczby dostaje od księgowej) a w takim KGHM to 10 pracowników przygotowuje a prezes pewnie się podpisuje. Jetem przekonany że bardziej zapracowany jest prezes eonet niż kghm.
Błędnie są zsumowane wyniki za 1 i 2 kw ale jeżeli masz trochę oleju w głowie to możesz sobie sam zsumować wynik z 1 kw oraz dane za 2 kw i wyjdziesz na prawidłowy wynik a jak mas problem z tym to daj znać a pomogę.

krewa
krewa PREMIUM
240
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 491
Wysłane: 14 października 2016 08:44:02 przy kursie: 6,71 zł
Pprezes,
proszę opanować się i zmienić ton swoich wypowiedzi. Obowiązkiem emitenta jest publikowanie rzetelnych, zgodnych ze stanem faktycznym sprawozdań finansowych.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
127
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 430
Wysłane: 14 października 2016 08:51:33 przy kursie: 6,71 zł
To ja powiem tak:
Życie każdej spółki składa się z mnóstwa detali, to te detale składają się na pełen obraz. Jak ktoś nie dba o detale to potrafi się sypnąć bardzo wiele rzeczy. Mały detal we wniosku o dotacje może pociągnąć za jej brak, albo detal przy rozliczeniu konieczność jej zwrotu. Sprawozdanie finansowe spółki jest elementem komunikacji z inwestorami. Jakość tego sprawozdania i jego detale świadczą o spółce i podejściu do akcjonariuszy. Skoro spółka ma w d... inwestorów i nie przywiązuje wagi, to inwestorzy powinni mieć ją dokładnie w tym samym miejscu.

Kasia Stefanska
0
Dołączył: 2009-05-05
Wpisów: 1 244
Wysłane: 14 października 2016 13:02:47 przy kursie: 6,60 zł
W odniesieniu do poprzedniego omówienia raportu spółki, uważam, że bardzo słusznie Rafsty zwrócił w nim uwagę na ryzyka. Nie wiemy. jakich i ilu ta spółka ma klientów, co się w nich zmieniało i co się z nimi działo. Bardzo wysokie koszty utrzymania firmy, która teoretycznie zarabia na wiedzy i doświadczeniu swoich pracowników, pokazują, że albo nie umieją albo nie mogą wygenerować wysokiej marży na ich działalności. A to by oznaczało, że firma po prostu nie dostarcza wartości dodanej. Albo nie umie zarządzać i zjada sama siebie.

pprezes
0
Dołączył: 2014-09-07
Wpisów: 203
Wysłane: 14 października 2016 14:52:19 przy kursie: 6,60 zł
Do anty : napisałem rano do firmy i 3 godziny minęły i jest korekta raportu, dostałem emaila od vce orezesa że zwykły błąd, tak szybka reakcja dobrze świadczy o firmie. Swoją drogą ciekawe jak pracownikom stockwatch.pl udało się wprowadzić dane finansowe które rzekomo są błędne, takie drobne detale świadczą o firmie. @ kasia stefańska - rozumiem że bronisz kolegi z pracy i to doceniam ale stwierdzam fakty, dość negatywna analiza rafsty a kurs rośnie 300%. Oczywiście ja jako fundamentalista bardziej też przykładam do ryzyk ale staram się szukać też pozytywów.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,468 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +154,55% +30 909,35 zł 50 909,35 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d