pixelg
UNIMOT - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

12 13 14 15 16 17 18 19

UNIMOT [UNT]

AKTUALNY KURS: 28,50 zł (+1,97%) 23-10-2020 16:49
1ketjoW
1ketjoW PREMIUM
23
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 943
Wysłane: 14 września 2020 23:19:22 przy kursie: 39,50 zł
Cytat:
Rachunkowość zabezpieczeń nie wpłynie w ogólnym ujęciu na wynik, a jedynie przysporzy kłopotów z formalnym ustanawianiem powiązania ekonomicznego i jego okresowego badania.


Czy sugerujesz, że niezależnie od tego czy stosujesz rachunkowość zabezpieczeń czy nie wynik będzie taki sam w okresie?

Powiązanie ekonomiczne to wydaje mi się najmniejszy problem. Kupujesz kontrakt zabezpieczający cenę, a więc Twój zysk.

Wiesz oczywiście, że efektywnością można sterować zgodnie z MSSF 9 tj. nawet jeżeli nie spełniasz pierwotnych kryteriów to możesz te pierwotne kryteria zmienić, aby zabezpieczenie było efektywne.

Cytat:
6.5.5. Jeżeli powiązanie zabezpieczające przestaje spełniać wymóg efektywności zabezpieczenia dotyczący wskaźnika zabezpieczenia (zob. paragraf 6.4.1 pkt c) ppkt (iii)), lecz cel zarządzania ryzykiem odnoszący się do tego wyznaczonego powiązania zabezpieczającego pozostaje taki sam, jednostka koryguje wskaźnik zabezpieczenia powiązania zabezpieczającego w taki sposób, aby spełniało ono ponownie kryteria kwalifikacyjne (sytuacja taka nazywana jest w niniejszym standardzie „przywracaniem równowagi” – zob. paragrafy B6.5.7–B6.5.21).


Warto przeczytać również paragraf 6.4.1. Tam nie ma teraz sztywnych granic określających efektywność jak chyba w MSR 39 o ile dobrze pamiętam było 80-125%.

Cytat:
6.5.8. Dopóki zabezpieczenie wartości godziwej spełnia kryteria kwalifikacyjne określone w paragrafie 6.4.1, powiązanie zabezpieczające ujmuje się w następujący sposób:
a) zysk lub stratę na instrumencie zabezpieczającym ujmuje się w wyniku finansowym (lub innych całkowitych dochodach, jeżeli instrument zabezpieczający zabezpiecza instrument kapitałowy, w odniesieniu do którego jednostka postanowiła przedstawiać zmiany wartości godziwej w innych całkowitych dochodach zgodnie z paragrafem 5.7.5);

b) zysk lub strata z tytułu zabezpieczenia pozycji zabezpieczanej korygują wartość bilansową pozycji zabezpieczanej (o ile ma to zastosowanie) i są ujmowane w wyniku finansowym. Jeżeli pozycja zabezpieczana jest składnikiem aktywów finansowych (lub jego komponentem), który jest wyceniany w wartości godziwej przez inne całkowite dochody zgodnie z paragrafem 4.1.2 A, zysk lub stratę z tytułu zabezpieczenia pozycji zabezpieczanej ujmuje się w wyniku finansowym. Jeżeli jednak pozycja zabezpieczana jest instrumentem kapitałowym, w odniesieniu do którego jednostka postanowiła przedstawiać zmiany wartości godziwej w innych całkowitych dochodach zgodnie z paragrafem 5.7.5, kwoty te pozostają w innych całkowitych dochodach. W przypadku gdy pozycja zabezpieczana jest nieujętym uprawdopodobnionym przyszłym zobowiązaniem (lub jego komponentem), skumulowana zmiana wartości godziwej pozycji zabezpieczanej po jej wyznaczeniu ujmowana jest jako składnik aktywów lub zobowiązanie, z odpowiadającymi im zyskiem lub stratą ujmowanymi w wyniku finansowym.


Punkt b wyraźnie wskazuje na to o czym pisałem tj. n konieczność korygowania wartości bilansowej. Z tego powodu uważam, że wynik okresu będzie różny w zależności od tego czy stosujesz rachunkowość zabezpieczeń czy nie. Wycena zapasu po kursie spot nie ma miejsca jak rozumiem, bo zapas wyceniasz de facto po kursie wynikającym z kontraktu zabezpieczającego, bo reprezentuje Twoją wartość godziwą.

Zgodzę się natomiast że na końcu to się zejdzie tj. wyniki w obu przypadkach będą takie same po kilku okresach.

Edytowany: 14 września 2020 23:25

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
83
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 308
Wysłane: 15 września 2020 12:49:47 przy kursie: 38,80 zł
Wojtek, nie upieram się. Zajmowałem się zabezpieczaniem przepływów pieniężnych w praktyce, a nie wartości godziwej. Tak w MSR 39 były przedziały, teraz ich nie ma, ale to nieistotne.

Tak, sugeruję, że przy wycenie zapasu w wartości godziwej wynik będzie taki sam z rachunkowością zabezpieczeń i bez niej, oczywiście w przypadku stosowania jako zabezpieczenia całości instrumentu (MSSF9 pozwala wyłączać komponenty i np w przypadku forward i opcji ujmować osobno wartość czasową i to jest możliwa różnica)

Gdyby zapas był w cenie nabycia to wszystko jest jasne. Zabezpieczasz go kontraktem. Ceny na rynku spadają musisz odpisać zapas, a jednocześnie masz zysk z wyceny instrumentu. Gdy idzie w drugą stronę, to zapasu normalnie już nie przecenisz w górę i masz tylko stratę na instrumencie zabezpieczającym. Rachunkowość zabezpieczeń powoduje, że takiego efektu nie ma, albo prawie nie ma.

Gdyby futy były notowane 1:1 ze spot to spadek wyceny rekompensuje odniesienie na bilans wyceny instrumentu - wartość zapasu się nie zmienia. Ale wiemy, że futy chodzą inaczej niż spot. Jeśli cena spot spadnie bardziej niż fut to na wycena po dodaniu zabezpieczenia będzie niższa niż możliwa do uzyskania i to musi być odwzorowane w wyniku. Pytanie tylko w którym momencie. Sprzedaży czy na dzień bilansowy. Tego sam MSSF9 wprost nie wyjaśnia. Zauważ, że w przytoczonym fragmencie nie ma nic na temat wyceny pozycji zabezpieczanej. Gdyby na zapasie była cena nabycia, to pokazujesz w rzis stratę na kontrakcie zabepieczającym i tę stratę dodałbyś do zapasu - wyszłoby znacznie mniej niż początkowa wartość bilansowa - coś się musi zadziać z zapasem wobec tego - musi być jakoś przeszacowany w górę. I oczywiście jest, ale w cenie spot, bo to wynika z MSR 2.

Jeśli chodzi o sens to większych różnic pomiędzy MSR 39 i MSSF 9 w tej kwestii nie ma, oczywiście poza wspomnianym badaniem skuteczności.. Zobacz przykład tutaj:
taxfin.pl/rachunkowosc-zabezpi...

Cytat:
Skutki transakcji zabezpieczającej zostaną uwzględnione w wycenie bilansowej pozycji zabezpieczanej – wartość objętego transakcją zabezpieczającą zapasu miedzi w bilansie sporządzonym na dzień 30.09.2011 wyniesie 183 880 000 PLN;
na kwotę tę składają się:
– wartość zapasu miedzi w koszcie wytworzenia 183 640 000 PLN (10 000 x 18 364 PLN),
– zmiana wartości rynkowej miedzi + 4 370 000 PLN,
– zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego – 4 130 000 PL


Jak widzisz zapas pomimo stosowania rachunkowości zabezpieczeń nadal jest wyceniany z ceny spot.
Dlatego moim zdaniem nie będzie większych różnic w przypadku stosowania rachunkowości zabezpieczeń i jej braku. Różnice mogą powstać jak wyłączysz element czasowy, ale to nie zmieni podstawowego problemu jakim są różnice w kwotowaniach.

PS: Jeśli chcemy kontynuować ten wątek, to załuż proszę temat w odpowiednim dziale forum. Domniemam, że większości czytelników nasze rozważania nie interesują.

pytek21
3
Dołączył: 2018-03-28
Wpisów: 119
Wysłane: 15 września 2020 17:17:05 przy kursie: 38,80 zł
Cytat:
PS: Jeśli chcemy kontynuować ten wątek, to załuż proszę temat w odpowiednim dziale forum. Domniemam, że większości czytelników nasze rozważania nie interesują.

Jak dla mnie - zostawcie tutaj tą dyskusję i ją kontynuujcie. Uważam, że jest ciekawa i czytam ją z ogromnym zainteresowaniem szczególnie, że interesuję się tą spółką. Mogę się trochę dokształcić.
To czego nie potrafię wyczytać z komentarzy, raportów i Waszej dyskusji to czy na chwilę obecną inwestycję w tą spółkę można określić jako inwestycję w wartość, stabilny i rozwojowy biznes, czy jest to Unimot to hazard oparty o możliwe ale ryzykowne założenia, że może będzie lepiej ale może nagle zaskoczyć negatywnie (jak postrzegam większość spólek z NC). Póki co nie znajduję odpowiedzi. Bo z jednej strony spółka działa już wiele lat (20 chyba), ma dobrą komunikację, niskie zadłużenie, deklaracje o podziale zysków w formie dywidendy, ale, z drugiej strony, niezbyt powtarzalne wyniki historyczne, niezbyt powtarzalne marże, i w mojej opini jest ryzyko polityczne (zarówno z powodu konkurencji państwowoego molocha, jak i ekologii - ON).
Czy jest tu jakaś dobra odpowiedź?


1ketjoW
1ketjoW PREMIUM
23
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 943
Wysłane: 17 września 2020 13:50:56 przy kursie: 38,00 zł
Cytat:
Tak, sugeruję, że przy wycenie zapasu w wartości godziwej wynik będzie taki sam z rachunkowością zabezpieczeń i bez niej, oczywiście w przypadku stosowania jako zabezpieczenia całości instrumentu (MSSF9 pozwala wyłączać komponenty i np w przypadku forward i opcji ujmować osobno wartość czasową i to jest możliwa różnica)


Anty,

Masz rację jeżeli zabezpieczają cenę zakupu, jeżeli cenę sprzedaży to jest inaczej. Spodziewam się jednak że chodzi o cenę zakupu więc masz 100% rację.


Mam natomiast trzy pytania, bo nie jest to dla mnie jasne.
Czy wiesz jak spółka liczy skorygowaną EBITDA?
Czy wiesz może na jakie okresy średnio są zawierane instrumenty zabezpieczające w UNIMOT?
Czy wiesz, co oni zabezpieczają tymi instrumentami?

BearHand
BearHand PREMIUM
27
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2018-10-03
Wpisów: 645
Wysłane: 18 września 2020 14:45:42 przy kursie: 38,70 zł
Ja się zastanawiam, kiedy asfalty i fotowoltaika osiągnie znaczący udział w przychodach. Czy to jest kwestia kwartałów czy raczej lat.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
83
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 308
Wysłane: 19 września 2020 09:53:17 przy kursie: 38,70 zł
pytek21 napisał(a):

To czego nie potrafię wyczytać z komentarzy, raportów i Waszej dyskusji to czy na chwilę obecną inwestycję w tą spółkę można określić jako inwestycję w wartość, stabilny i rozwojowy biznes, czy jest to Unimot to hazard oparty o możliwe ale ryzykowne założenia, że może będzie lepiej ale może nagle zaskoczyć negatywnie (jak postrzegam większość spólek z NC). Póki co nie znajduję odpowiedzi. Bo z jednej strony spółka działa już wiele lat (20 chyba), ma dobrą komunikację, niskie zadłużenie, deklaracje o podziale zysków w formie dywidendy, ale, z drugiej strony, niezbyt powtarzalne wyniki historyczne, niezbyt powtarzalne marże, i w mojej opini jest ryzyko polityczne (zarówno z powodu konkurencji państwowoego molocha, jak i ekologii - ON).
Czy jest tu jakaś dobra odpowiedź?


Może nie nazbyt jasno się wyraziłem, ale w omówieniach piszę o zagrożeniach dla głównego biznesu czyli handlu ON, o których wspominasz - zmniejszanie konsumpcji, a zatem rynku. Według mnie podejmowany szereg aktywności pobocznych to odpowiedź na to zagrożenie ze strony spółki. I właśnie dlatego jej wyniki można traktować jako powtarzalne w długim terminie, ale oczywiście ten sposób patrzenia na Unimot powoduje, że ogranicza się potencjał wzrostu. Inwestowanie w Unimot to nie hazard. Trzeba mieć tylko świadomość, że wyniki księgowe są i będą zmienne ze względu na różnicę w wycenie kontraktów terminowych i ceny spot, a także (co ważniejsze!) że zmienne jest otoczenie i premia lądowa. W tym roku te premie są bardzo korzystne i ciężko oczekiwać, że takie zostaną. Z tego powodu lepiej patrzeć na historyczną średnia, ale oczywiście można się też wspomagać samymi deklaracjami spółki.


1ketjoW napisał(a):

Czy wiesz jak spółka liczy skorygowaną EBITDA?
Czy wiesz może na jakie okresy średnio są zawierane instrumenty zabezpieczające w UNIMOT?
Czy wiesz, co oni zabezpieczają tymi instrumentami?


1. Unimot podaje sposób liczenia skorygowanej EBITDA w prezentacjach i sprawozdaniach zarządu. Analizowałem ten opis wielokrotnie i próbowałem sobie wyobrazić działania biznesowe jakie spółka prowadzi i jakich korekt może dokonywać. Jasnym jest, że koryguje o zmianę wyceny kontraktów spot i futures. Dodatkowo koryguje o koszty NCW. Ustawa określa jaki poziom blendowania ma być wykonany w ujęciu rocznym (to się jednak zmienia), więc Unimot może wymagany wolumen zblendować na przykład w I kw. albo w IV kw. Żeby pokazać ekonomiczny wynik należałoby przypisać koszty blednowania proporcjonalnie do wolumenów i zgodnie z deklaracjami spóła to robi. Poza tym występuje tam pojęcie "inne uzasadnione przesunięcia" i tej pozycji niestety nie znamy. Z jednej z moich rozmów z Unimotem wynikało, że jest tam także korekta na koszty utrzymywania zapasów obowiazkowych - chodzi o to, że zgodnie z wymogami jeśli do kraju w dany roku Unimot sprawadzi xxx tys. litrów ON, to w kolejnym roku musi mieć ustawowy stan na pozimie wynikającym z importu w poprzednim. Żeby pokazać ekonomiczny wynik i doprowadzić go do zasady współmierności należałoby dokonać rezerw na przyszłe koszty. Kiedyś te rezerwy Unimot robił, teraz zamiast rezerwy mamy korektę EBITDA. Niestety Unimot nie pokazuje uzgodnień do pozycji w RZIS, czy bilansie. Nie wiemy też najczęściej jaki wpływ miały poszczególne czynniki. Z tego powodu trzeba mieć zaufanie do zarządu, że korekty są właściwe... W związku z pytaniami jakie się pojawiają na forum Unimot ma zorganizować spotkanie na którym wyjaśni powyższe kwestie.

2. Nie wiem, bo spółka nie ujawnia takich informacji
3. Zabezpieczają wartość zapasu, czyli cenę zakupu. Nie widzę opcji aby w ramach zabezpieczania wartości godziwej zabezpieczać cenę sprzedaży. Tę IMO można tylko w ramach zabezpieczania przepływów pieniężnych, ale to nie ten case.


Edytowany: 19 września 2020 09:54

1ketjoW
1ketjoW PREMIUM
23
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 943
Wysłane: 20 września 2020 22:09:20 przy kursie: 38,70 zł
Anty,

Dziękuję. Pewno nie znasz odpowiedzi ale mam ostatnie dwa pytania. W jakim czasie skorygowana EBIDTA realizuje się rachunkowo? Robiłeś może jakieś szacunki?
Edytowany: 20 września 2020 22:09

1ketjoW
1ketjoW PREMIUM
23
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 943
Wysłane: 21 września 2020 07:35:10 przy kursie: 38,70 zł
Z wywiadu z prezesem wynika że zapasy obowiązkowe zabezpieczają na rok. Reszta na 2 lata może 18 miesięcy. Tu nie mam pewności, bo wypowiedź prezesa nie jest jednoznaczna w tej sprawie. Nie wiem czy to przykład czy faktyczny termin kontraktu zabezpieczającego.

1ketjoW
1ketjoW PREMIUM
23
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 943
Wysłane: 23 września 2020 11:13:42 przy kursie: 35,80 zł
Nie ma komunikatu ze spółki o przychodach za sierpień 2020 r., a to oznacza, że nie odbiegają one istotnie od przychodów za sierpień 2019 r. czyli jakieś 410 mln zł.

pytek21
3
Dołączył: 2018-03-28
Wpisów: 119
Wysłane: 24 września 2020 10:12:48 przy kursie: 33,10 zł
Cytat:
23 września 2020 11:13:42 przez 1ketjoW
Nie ma komunikatu ze spółki o przychodach za sierpień 2020 r., a to oznacza, że nie odbiegają one istotnie od przychodów za sierpień 2019 r. czyli jakieś 410 mln zł.

Spolka spada bardziej niż większość, jest obecnie najgorszą w całym sWIG80, i to już od ladnych kilku sesji (dziś wygrywa w cuglach), mimo wyplaty dywidendy, deklaracji kolejnych.
Zastanawiam się serio czy my o czymś nie wiemy?Think
Rynek nie wierzy w ten model?


decimus
decimus PREMIUM
1
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2020-04-12
Wpisów: 92
Wysłane: 24 września 2020 11:42:59 przy kursie: 33,10 zł
Ja mam wrażenie, że dużo osób obstawiało (słusznie lub niesłusznie) jakieś ekstra zyski z tytułu spekulacji na ropie itp.

pytek21
3
Dołączył: 2018-03-28
Wpisów: 119
Wysłane: 25 września 2020 13:10:12 przy kursie: 33,40 zł
Jest coraz gorzej z kursemd'oh! . Mimo całkiem optymistycznych akcentów:
Cytat:
Problem jest bardziej jaskrawy w przypadku oleju napędowego, który w płockiej rafinerii kosztuje dziś 3234 zł/m3, czyli brutto ok. 3,98 zł/l. To aż o 41 gr/l mniej niż wynosi średnia cena na stacjach. Implikowana marża detaliczna w przypadku ON jest więc niemal dwukrotnie wyższa od historycznej średniej.

www.bankier.pl/wiadomosc/Paliw...
Oczywiście pytanie jak na tych marżach wychodzi Unimot...

krewa
krewa PREMIUM
124
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 087
Wysłane: 30 września 2020 10:29:35 przy kursie: 37,20 zł
UNIMOT - analiza techniczna na życzenie


W poprzedniej analizie technicznej waloru z 9 września sygnalizowałem, że scenariusz rozbudowy przeceny ma większe szanse na realizację. Mamy do czynienia z utratą wsparcia w strefie 35,90-36,60 zł i ruchem powrotnym. Teraz istotną rolę odegra zachowanie kursu akcji względem 200-okresowej średniej - to właśnie na jej poziomie zareagował popyt kilka sesji wcześniej. Utrata SMA200 oznaczać będzie nieuniknioną penetrację luki hossy, wzmocnionej 50% zniesieniem Fibonacciego.
Na wskaźnikach obowiązują zalecenia sprzedaży, przebieg linii AD sygnalizuje, iż kapitał opuszcza walor. W takim układzie scenariusz penetracji kolejnej luki hossy również należy brać pod uwagę.

kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

1ketjoW
1ketjoW PREMIUM
23
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 943
Wysłane: 30 września 2020 15:49:37 przy kursie: 37,20 zł
Good news. Dla indywidualnych 1kW kosztuje około 5-7 tys. zł.

www.stockwatch.pl/wiadomosci/u...

Kilka baniek przychodów wpadło w III kwartale.
vasco
2
Dołączył: 2020-07-24
Wpisów: 30
Wysłane: 30 września 2020 15:58:24 przy kursie: 37,20 zł
Powiedziałbym, że bardziej w przedziale 4-6kpln. I ten koszt będzie coraz niższy.

decimus
decimus PREMIUM
1
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2020-04-12
Wpisów: 92
Wysłane: 30 września 2020 20:57:03 przy kursie: 37,20 zł
Akurat w przypadku Unimotu koszt ten wyniósł 4650 zł - jakiś miesiąc temu założyli mi instalację. Dali bardzo dobrą cenę bo dach wielopołaciowy z dachówką, a falownik Solaredge.
Edytowany: 30 września 2020 20:58

Przemtrad
2
Dołączył: 2020-04-07
Wpisów: 79
Wysłane: 14 października 2020 20:36:46 przy kursie: 29,90 zł
hejka. Wklejam jako wartość informacyjną:kto chce może też obejrzeć film sprzed miesiąca o fotowoltaice:

Edytowany: 14 października 2020 20:38

1ketjoW
1ketjoW PREMIUM
23
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 943
Wysłane: 15 października 2020 16:05:06 przy kursie: 28,35 zł
Poniżej informacja o wpływie skorygowanej EBITDA na wyniki księgowe spółki:

Cytat:
Nie da się przewidzieć jak EBITDA Skorygowana przełoży się na wyniki księgowe w przyszłości, gdyż zależy to m.in. od tego jak w przyszłości będą przebiegały krzywe wycen spot i futures – a tego nikt nie jest w stanie przewidzieć. Pomiędzy EBITDA księgową a EBITDA skorygowaną nie ma korelacji.

Zachęcamy Państwa do przyglądania się przede wszystkim poziomom EBITDA skorygowana, gdyż to on pokazuje odzwierciedlenie efektywności działalności biznesowej w danym okresie. To jesteśmy w stanie Państwu pokazać. Jesteśmy też w stanie podawać prognozy (co regularnie robimy) dot. właśnie wyników biznesowych, czyli EBITDA skorygowana. Natomiast nie mamy możliwości prognozować wyników księgowych, gdyż te, tak jak wspomniano wyżej – są w dużej mierze uzależnione od notowań cen spot i futures. To z kolei wpływa na wynik księgowy danego okresu jako wirtualnego przychodu lub kosztu ze względu na 100% zabezpieczenie notowań commodities i pozycji walutowej.


W długim okresie różnica pomiędzy ceną spot i ceną terminową będzie dążyć do zera. Na tej bazie można co prawda wywnioskować, że przykładowo wysoka dodatnia wycena zapasów w ostatnich dwóch kwartałach zwiększa prawdopodobieństwo powstania negatywnej wyceny w przyszłości, aczkolwiek w żaden precyzyjny sposób nie możemy określić jej wartości.

Pamiętajmy, że nakładają się na siebie różne cykle zapasu obowiązkowego, więc różnice występują cały czas. Wyrównują się za import w poprzednich lat, a pojawiają się następne dotyczące cyklu obejmującego import w następnych lat
.

Innymi słowy skorygowana EBITDA jest wyłącznie wskaźnikiem biznesowym nie mającym żadnego przełożenia na wyniki księgowe jakie osiąga spółka, a te z uwagi na wyceny zapasów i kontraktów future są nie do zaprognozowania.

pytek21
3
Dołączył: 2018-03-28
Wpisów: 119
Wysłane: 16 października 2020 16:27:39 przy kursie: 28,40 zł
Cytat:
15 października 2020 16:05:06 przez 1ketjoW
Poniżej informacja o wpływie skorygowanej EBITDA na wyniki księgowe spółki:
(...)
Innymi słowy skorygowana EBITDA jest wyłącznie wskaźnikiem biznesowym nie mającym żadnego przełożenia na wyniki księgowe jakie osiąga spółka, a te z uwagi na wyceny zapasów i kontraktów future są nie do zaprognozowania.

1ketjoW, sądzę że jesteś w błędzie. EBITDA jest formą przedstawiania zysku przez spółki, pozwalającą na usunięcie jej wyniku z szumu informacyjnego i pokazanie jaki jest jej rzeczywisty potencjał do generowania przychodu. Co za tym idzie, będąc mądrzejszym po ostatnim webinarze, właśnie EBITDA pokazuje rzeczywistą wartość, która nie ma problemów z wycenami spot i terminową, które będąc różne zamin dojdzie do "terminu" pokazuje stan faktyczny i na jej podstawie i tylko na jej, jesteśmy w stanie przewidzieć rzeczywisty zysk po czasie.

1ketjoW
1ketjoW PREMIUM
23
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 943
Wysłane: 16 października 2020 16:47:04 przy kursie: 28,40 zł
Cytat:
1ketjoW, sądzę że jesteś w błędzie. EBITDA jest formą przedstawiania zysku przez spółki, pozwalającą na usunięcie jej wyniku z szumu informacyjnego i pokazanie jaki jest jej rzeczywisty potencjał do generowania przychodu. Co za tym idzie, będąc mądrzejszym po ostatnim webinarze, właśnie EBITDA pokazuje rzeczywistą wartość, która nie ma problemów z wycenami spot i terminową, które będąc różne zamin dojdzie do "terminu" pokazuje stan faktyczny i na jej podstawie i tylko na jej, jesteśmy w stanie przewidzieć rzeczywisty zysk po czasie.


Biorąc pod uwagę fakt, że powyższe informacje dostałem jako odpowiedź na moje pytania ze spółki nie sadzę abym był w błędzie. Skorygowana EBITDA jest wartością czysto biznesową nie mającą korelacji z wynikiem księgowym. Spółka może być sobie efektywna ale dzięki wycenie zapasów według spota i kontraktów future na dzień bilansowy nie zobaczysz tej efektywności w wyniku księgowym. To stanowi pewien problem ponieważ wartość dywidendy zależy od zysku netto.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
12 13 14 15 16 17 18 19

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,533 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +135,80% +27 160,25 zł 47 160,25 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d