pixelg
INTERAOLT - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6

INTERAOLT [IRL]

AKTUALNY KURS: 20,95 zł (-0,24%) 07-05-2021 17:00
niedźwiedź
43
Dołączył: 2015-02-06
Wpisów: 493
Wysłane: 3 października 2019 19:49:15 przy kursie: 13,40 zł
anty_teresa napisał(a):
Możliwe, że zrobimy. Ale nie w pierwszej kolejności.

w zasadzie dla tej spółki i dla tych analiz wykupiłem premium

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
225
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 600
Wysłane: 4 października 2019 08:05:56 przy kursie: 13,40 zł
Niedźwiedziu,
mam 34 spółki z większą liczbą próśb o analizę niż Intera. Oczywiście nie wszystkie z nich zrobimy, bo nie wszędzie dzieje się coś na tyle ciekawego, aby omawiać je co kwartał. Tym niemniej musimy być fair wobec innych naszych abonentów i czymś się kierować dokonując wyborów spółek oraz kolejności wykonywania analiz.

Ja chciałbym aby pokrywać wszystko o co poproszono, ale realia są takie, że mamy skończone moce przerobowe. Ich zwiększenie nie jest proste - w serwisie (i nie tylko) co jakiś czas pojawiają się ogłoszenia o poszukiwaniu analityków do współpracy. Ale znalezienie kogoś o odpowiednich kompetencjach, znalezienie balansu między kosztem wykonania analizy i ceną abonamentu dla użytkownika jest wyzwaniem.

W związku z powyższym tak jak napisałem wcześniej - postaram się aby omówienie spółki zostało zrobione, ale nie mogę CI tego obiecać i będzie raczej w dalszej kolejności. Jeśli nie jesteś zadowolony z takiego obrotu sprawy możemy zwrócić koszty abonamentu. Jeśli taka będzie Twoja wola napisz emaila na adres: lukasz.konopko@stockwatch.pl


allemange
3
Dołączył: 2016-04-09
Wpisów: 98
Wysłane: 12 października 2019 02:55:27 przy kursie: 13,50 zł
Nie wiem, jak jest to prawnie regulowane, ale jeśli macie braki kadrowe, czy możecie np. pobierać darowizny na rzecz dalszej działalności, nie licząc abonamentu oczywiście. Podaje taki przykład tylko jeśli spółka nie cieszy się dużym zainteresowaniem wg waszych danych to dać taki ala crowdfunding i osoby zainteresowane tą spółką by tam wpłacały wg uznania i byłby pasek do ilu trzeba dobić by uzyskać taką analizę, dzięki temu mielibyście dodatkowe fundusze na zatrudnienie nowych analityków być może. I nie uważam tego za dojenie dotychczasowych abonamentów, bo jestem świadom ile czasu i wiedzy potrzeba by przygotować taką analizę. Ja tylko przedstawiłem taki zarys pomysłu, bo w końcu to Wy macie szczegółowe dane czy by taki pomysł się sprawdził. Pozdrawiam Wszystkich użytkowników stockwatch


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
225
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 600
Wysłane: 16 października 2019 08:20:49 przy kursie: 13,50 zł
Większym problem niż stawki są kompetencje. Maklerów jest na rynku całkiem sporo, ale znaczna część z nich nie ma z nami spójnego spojrzenia i chęci do grzebania w raportach - szukania dziury w całym. Tego nie można się nigdzie nauczyć i potrzeba praktyki, którą w zasadzie można zdobyć tylko na własnym portfelu. Nawet jeśli się dużo potrafi i ma kompetencje to pozostaje jeszcze kwestia umiejętności przelania swojej wiedzy i wniosków na papier - to też nie zawsze idzie w parze.

Tak czy owak Intera zostanie zrobiona, bo uzbierała się obecnie taka ilość chętnych, która gwarantuje wykonanie analizy.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
225
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 600
Wysłane: 27 października 2019 16:35:16 przy kursie: 13,65 zł
Litwo, ojczyzno moja, tyś za mała dla gieroja – omówienie sprawozdania Inter RAO Lituva po II kw. 2019 r.

Z pewnością pierwszy kwartał br. zaostrzył apetyty akcjonariuszy, ale niestety w drugim fantastycznych rezultatów już nie udało się powtórzyć. Z jednej strony mniej wiało, więc posiadana elektrownia wiatrowa miała mniejszą produkcję, z drugiej strony spółka nieco ograniczyła wolumeny sprzedaży na Litwie.

Zanim przejdziemy do szczegółów przypomnę tylko czym zajmuje się omawiany podmiot

Cytat:
AB Inter RAO Lietuva (dalej IRAOL) jest podmiotem działającym na szeroko rozumianym rynku energii. Podstawową działalnością jest handel energią, przy czym sprzedaż odbywa się w wielu formach i to wydaje się mieć spore znaczenie. Spółka kupuje i sprzedaje energię w kontraktach bilateralnych, na giełdzie energii, użytkownikom końcowym, ale także bierze udział w rynku bilansującym i prowadzi handel transgraniczny. Spółka jest obecna w takich krajach jak Litwa, Rosja, Łotwa, Estonia i Polska, choć dominującym rynkiem jest rynek rodzimy, czyli litewski. Zgodnie z litewskim ustawodawstwem spółka ma obowiązek sprzedawać energię na giełdzie, którą następnie odkupuje aby sprzedać swoim klientom. Za to energia jest nabywana przede wszystkim na rynku rosyjskim, w tym od głównego akcjonariusza (PJSC Inter RAO, poprzez RAO Nordic OY)

www.stockwatch.pl/forum/wpis-n...

Przychody w II kw. br. wyniosły 90,5 mln EUR (waluta prezentacyjna), co oznacza wzrost o 90 proc. r/r. Obroty z handlu energią zwiększyły się o 92 proc. i osiągnęły poziom 89,6 mln EUR, natomiast przychody generowane przez OZE nie zmieniły się w porównaniu do II kw. 2018 r.


kliknij, aby powiększyć


Trzeba jednak zauważyć, że w relacji do poprzedniego kwartału mamy 15 proc. spadek sprzedaży. W przypadku działalności handlowej wyniósł on 15 proc., natomiast w produkcji aż 49 proc. co jak wspomniałem na początku jest wynikiem znacznie gorszej wietrzności. Przypomnę, że zgodnie z litewskim prawem spółka do 2020 r. jest uprawniona do sprzedaży energii generowanej z OZE w stałej cenie wynoszącej 87 EUR/MWh, więc spadek obrotów w ujęciu kw/kw wynika z mniejszej produkcji i wolumenu sprzedaży.

Wzrost przychodów z handlu względem poprzedniego roku wynika zarówno ze zwyżki wolumenów jak i wzrostu cen. Inter RAO w II kw. br. sprzedała 1836 GWh energii, czyli o 261 GWh (17 proc.) więcej r/r (spadek o 14 proc. kw/kw). Co ciekawe, znacząco zmieniła się struktura geograficzna plasowanych wolumenów. Na rynkach krajów bałtyckich spadły one solidarnie o 3 proc., natomiast w Polsce wzrosły o 431 proc. W relacji do poprzedniego kwartału wolumen sprzedaży na rynku litewskim spadł o 25 proc. (441 GWh), natomiast w Polsce wzrósł o 71 proc. (154 GWh).


kliknij, aby powiększyć


Inter RAO czwarty kwartał z rzędu utrzymuje względnie stabilną cenę sprzedaży, ale w odniesieniu do II kw. 2018 r. spółka odnotowała 63 proc. wzrost. Jak wspominałem w poprzednim omówieniu do 2018 r. cena sprzedaży realizowana przez spółkę była bardzo mocno skorelowana z cenami na rynku spot na giełdzie Nord Pool. Ta korelacja w II kw. ubiegłego roku zniknęła. Powody takiego stanu rzeczy nie są mi znane, ani nie zostały wyjaśnione przez spółkę. Można jednak domniemywać, że w dużej mierze to efekt polityk handlowych i zabezpieczeń cen energii.


kliknij, aby powiększyć


Ważniejsze jednak niż wolumeny i ceny sprzedaży są osiągane marże - nie sztuka zrobić obrót bez wyniku. W poprzednim kwartale mieliśmy lokalne ekstremum zyskowności w produkcji związane z dobrą wietrznością. W okresie kwiecień-czerwiec już tak dobrze nie było i spółka wypracowała tylko 0,6 mln EUR zysku brutto na sprzedaży (wzrost o 24 proc. r/r i spadek o 56 proc. kw/kw). W tym miejscu dodam, że gdyby spółka sprzedawała energię po cenach rynkowych, a nie w systemie feed in tariff to wynik wyniósłby tylko 0,2 mln EUR.

Ważniejsze dla wyników skonsolidowanych są jednak marże w handlu. Rentowność na najwyższym poziomie rachunku wyników w tym segmencie wyniosła 6,8 proc. i była o 3 pp. wyższa r/r i 0,5 pp. wyższa kw/kw. W efekcie wzrostu rentowności spółka wypracowała łącznie 7,8 mln EUR zysku brutto na sprzedaży, czyli o 4,4 mln zł więcej r/r. Trzeba jednak mieć świadomość, że porównujemy wyniki do bardzo szczególnego momentu czasowego - mamy efekt niskiej bazy. W relacji do poprzedniego kwartału zysk na tym poziomie rachunku wyników był o 1,3 mln EUR niższy.


kliknij, aby powiększyć


Inter RAO posiadał względnie stabilne koszty operacyjne, które nie koniecznie były związane z poziomem generowanej sprzedaży. W drugim kwartale widzimy jednak pewne negatywne odchylenie przez które wzrost zysku na poziomie operacyjnym skurczył się ze wspomnianych 4,4 mln EUR do 4 mln EUR. Finalnie spółka pokazała EBIT na poziomie 4,2 mln EUR w porównaniu do 6 mln EUR kwartał wcześniej i 0,25 mln EUR przed rokiem.


kliknij, aby powiększyć


Jako podmiot handlujący energią spółka jest narażona na zmianę jej cen. Nie posiada energii oczywiście na zapasie, ale ryzyko to wynika z zawierania umów innych niż na rynku spot – z dostawą energii w przyszłości. Żeby pozbyć się tego ryzyka spółka zawiera transakcje zabezpieczające. Jak wskazywałem w poprzednim omówieniu, w I kw. br. spółka pokazała zysk z wyceny instrumentów zabezpieczających, które najprawdopodobniej utraciły skuteczność w rozumieniu rachunkowości zabezpieczeń. Było to zdarzenie jednorazowe – w tym kwartale linia finansowa nie miała już znaczącego wpływu na wynik finansowy. Można powiedzieć, że był to wypadek przy pracy.

Przypomnę, że derywaty podlegające rachunkowości zabezpieczeń wpływają na wynik okresu dopiero w momencie ich realizacji przez zmianę przychodów lub kosztów, w zależności od tego co było zabezpieczane. Dopiero instrumenty którym nie da się udowodnić powiązania pozycji zabezpieczanej z instrumentem zabezpieczającym podlegają wycenie przez wynik w linii finansowej sprawozdania (zmiana wyceny instrumentów z rachunkowości zabezpieczeń przechodzi przez pozostałe dochody).

W linii finansowej rachunku wyników znajdziemy także odsetki od zobowiązań finansowych, ale ich poziom nie jest istotny dla ostatecznego zysku.

Za to elementem który powinien mieć znaczący wpływ na zysk netto jest podatek dochodowy - na Litwie wynosi 15 proc. W dwóch pierwszych kwartałach tego roku spółka do takiego poziomu nawet się nie zbliżyła i zaraportowała efektywną stawkę podatkową na poziomie 9 proc. (I kw. br.) i 5 proc. (II kw. br.). Niska stopa podatkowa może świadczyć o tym, że część zysków nie miała charakteru gotówkowego i pochodzi z wyceny. Samo w sobie nie jest to jeszcze powodem do kwestionowania wyniku, ale należy w przyszłych okresach zwrócić uwagę na poziom obciążeń fiskalnych.
Ostatecznie zysk netto wyniósł 3,9 mln EUR w porównaniu do 6,4 mln EUR kwartał wcześniej i małej straty przed rokiem.


kliknij, aby powiększyć


Słabszy wynik niż za poprzednie trzy miesiące to nie jedyne rozczarowanie. Inter RAO od paru lat nie inwestuje w aktywa trwałe, więc ma praktycznie zerowe przepływy inwestycyjne. W finansowych poza ruchami na pożyczkach mamy wypłaty dywidend – w omawianym kwartale 11,6 mln zł. Zawiódł natomiast cash flow operacyjny. W raportowanym kwartale spółka pokazała na poziomie operacyjnym wypływ gotówki i to w kwocie 9,7 mln EUR. Takiej rozbieżności pomiędzy EBITDA a operacyjnym cash flow jeszcze w historii spółki nie było.


kliknij, aby powiększyć


W takim razie od razu trzeba prześledzić efektywność zarządzania kapitałem obrotowym. W drugiej połowie roku spółka znacząco skróciła cykl rotacji należności i wydłużyła cykl rotacji zobowiązań, wobec czego mieliśmy do czynienia z ujemnym cyklem konwersji gotówki. Inaczej mówiąc spółkę sponsorował główny akcjonariusz od którego Inter RAO kupuje energię. Taka sytuacja najwyraźniej przestała być akceptowana i w obecnym kwartale obserwowaliśmy spadek zobowiązań i odpowiadające mu skrócenie cyklu rotacji. Nie widać w tym nic niepokojącego – to raczej powrót do normalności.


kliknij, aby powiększyć


W związku z ujemnymi przepływami operacyjnymi i wypłatą dywidendy saldo środków pieniężnych w spółce spadło do poziomu zaledwie 6 mln EUR. Dług netto przestał być wobec tego ujemny i wyniósł na koniec kwartału 5 mln EUR. To poziom oczywiście zupełnie akceptowalny przy kroczącej rocznej EBITDA na poziomie prawie 24 mln EUR.

Spółka prawie nie posiada długu i rośnie. Kapitał obrotowy jest niski, ale na to pozwala forma działalności i długie terminy płatności za nabywaną energię. Jak wspomniałem w omówieniu, Inter RAO znacząco weszła na rynek polski, ale wolumen na Litwie był najniższy od 5 kwartałów. Zarząd nie wyjaśnia takiego stanu rzeczy w sprawozdaniu, podobnie jak wielu innych rzeczy. Można spekulować, że to ruch wyprzedzający w związku ze zmianami szykującymi się w tym kraju. W 2016 r. Litwa połączyła się energetycznie ze Szwecją. Od tego roku działa także łącze z Polską, czyli jedyne połączenie z systemami kontynentalnymi. W 2015 r. marże osiągane na handlu wynosiły 12,5 -15,3 proc., natomiast w drugiej połowie 2016 r. już tylko 6,6 – 7,1 proc., a od 3 kwartałów nie są w stanie przebić 7 proc. Kraje bałtyckie nadal jednak są uzależnione energetycznie od Rosji. Zgodnie z danymi Banku Światowego Litwa konsumuje ponad 10 mln MWh energii, natomiast produkuje jedynie 3 MWh – resztę stanowi import, w którym dominuje Rosja ze względu na liczbę i pojemność interkonektorów oraz synchronizację sieci przesyłowej. To oczywiście znacząco ogranicza konkurencyjność rynku i umożliwia osiąganie relatywnie wysokich marż. W zasadzie pozwalało, bo te marże istotnie spadły, a spaść mogą jeszcze bardziej w związku z planowanym rozszerzeniem połączeń energetycznych z Europą.

Mamy więc na horyzoncie wygaśnięcie taryf w produkcji energii z wiatru w przyszłym roku i potencjalny spadek marż od 2025 r. związany z rozszerzeniem sieci połączeń.

Za ostatnie 4 kwartały spółka pokazała 19 mln EUR zysku. Przy redukcji cen z wiatru do poziomu rynkowego szykuje się spadek powtarzalnego wyniku o 3 mln EUR. Po redukcji o zdarzenie jednorazowe w postaci braku efektywności zabezpieczenia powtarzalny przyszły wynik spada nam do poziomu 15 mln EUR, czyli w przybliżeniu 60 mln zł. Kapitalizacja spółki to 270 mln zł, czyli 4,5 razy powtarzalny zysk. W uproszczeniu można powiedzieć, że rynek w tej chwili uważa, że wyników nie da się powtórzyć, albo że spółka przestanie mieć sens bytu w roku 2025. Oczywiście mowa o hipotetycznym zwrocie, przy wypłacie całości zysków na dywidendę tak jak miało to miejsce w tym roku. Nie mamy gwarancji, że tak będzie także w przyszłych latach. Tym niemniej wydaje się, że pomimo wysokich wzrostów kursu w ciągu ostatniego roku wycena nadal nie jest wygórowana.
Problem w tym, że zarząd spółki nie traktuje inwestorów z odpowiednią atencją. Zakres przekazywanych danych finansowych znacząco odbiega od polskich podmiotów działających w branży, a komentarzy do wyników jest jak na lekarstwo.


>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 28 października 2019 10:44

niedźwiedź
43
Dołączył: 2015-02-06
Wpisów: 493
Wysłane: 27 października 2019 17:36:03 przy kursie: 13,65 zł
co do wiatraków, to w 2020 zakończona zostanie spłata kredytu na tą inwestycję, co będzie miało swoje konsekwencje dla wyników
Edytowany: 27 października 2019 17:39

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
225
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 600
Wysłane: 27 października 2019 20:17:50 przy kursie: 13,65 zł
Koszt tego kredytu to EIRIBOR +2,5 proc. - całkowite koszty odsetkowe (także z innych zobowiązań) w 2018 r. wyniosły 394 tys. EUR - to jest mało istotna wartość dla całkowitego wyniku.

niedźwiedź
43
Dołączył: 2015-02-06
Wpisów: 493
Wysłane: 14 listopada 2019 17:24:05 przy kursie: 14,25 zł
3.92 mln euro za 3Q

niedźwiedź
43
Dołączył: 2015-02-06
Wpisów: 493
Wysłane: 12 stycznia 2020 17:17:48 przy kursie: 18,20 zł
poproszę o AT
gdzie to może zawędrować?

krewa
krewa PREMIUM
392
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 944
Wysłane: 3 lutego 2020 10:36:49 przy kursie: 21,70 zł
INTER RAO LIETUVA - analiza techniczna na życzenie


Kurs akcji spółki znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym, ale drzewa nie rosną do nieba i nadeszła pora korekty. Sygnałem do rozpoczęcia takowej była tygodniowa świeca przypominająca spadającą gwiazdę, która powstała pod akompaniament wyróżniającego się wolumenu. W związku z powyższym należy liczyć się z możliwością zejścia w okolice 19 zł jak minimum.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.


maccc
maccc PREMIUM
25
Dołączył: 2017-09-04
Wpisów: 119
Wysłane: 25 lutego 2020 23:24:31 przy kursie: 18,00 zł
Czy to hedging, czy to spekulacja - omówienie sprawozdania finansowego Inter RAO Lietuva po IV kw. 2019 r


Litewska grupa energetyczna zakończyła 2019 rok pokazując wynik netto aż o 54 proc. wyższy w stosunku do roku ubiegłego (17,6 mln EUR). Na poziomie wyniku operacyjnego takiej dynamiki już jednak nie widać (wyniosła jedynie 2 proc.). Spróbujmy zatem sprawdzić co wpłynęło na taką sytuację i przede wszystkim czy całoroczny wynik netto możemy uznać za powtarzalny.

Niestety już na samym początku analizy pojawiają się istotne problemy. Po 9 miesiącach 2019 r. grupa raportowała narastające przychody w wysokości 299 mln EUR. Tymczasem w całym 2019 r. wyniosły one 317 mln zł, co oznaczałoby, że przychody IV kw. to tylko 18 mln EUR. Biorąc pod uwagę, wolumen sprzedaży energii, który w IV kw. był największy w całym roku, można postawić tezę, że coś się zmieniło w ich uznawaniu. Oznaczałoby to, że przychody we wcześniejszych okresach były zbyt wysokie. Niestety w raporcie rocznym nie znajdziemy żadnego wyjaśnienia tej kwestii, możemy więc opierać się jedynie na własnych domysłach, o czym w niższych partiach tekstu. Ze względu na problem nieporównywalności danych w znacznej części analizy będziemy zmuszeni posługiwać się danymi rocznymi.

Wydaje się, że nie powinno być zmian w raportowaniu przychodów z produkcji energii. Grupa pokazała roczne przychody z tego tytułu na poziomie 5,6 mln EUR, a w samym IV kw. 1,7 mln EUR. Stanowiło to wzrost w porównaniu do roku ubiegłego odpowiednio o 28 proc. oraz 36 proc. Ponieważ do 2020 sprzedaż spółki z OZE odbywa się po stałej cenie to wiemy, że wzrosty te wynikały z wyższych wolumenów (czyli większej wietrzności).

W segmencie obrotu energią, w którym spółka sprzedaje energię na terenie państw bałtyckich, przede wszystkim Litwy (importowaną głównie z Rosji, w tym od głównego akcjonariusza), roczne przychody wyniosły 311 mln EUR (+27,5 mln EUR r/r, +10 proc.). W tym wypadku nie możemy porównywać wyników kwartalnych ze względu na wspomniany wcześniej problem. Po pomniejszeniu rocznych przychodów z obrotu o ich wartość po dziewięciu miesiącach otrzymalibyśmy sprzedaż segmentu na poziomie 16,1 mln EUR, co oznaczałoby spadek o 82 proc. r/r. Patrząc natomiast na wolumeny możemy zaobserwować wzrost o 705 GWh dla Litwy (+12 proc.), spadek o 37 GWh dla Łotwy, Estonii i Rosji (-6 proc.) oraz wzrost aż o 1228 GWh dla Polski (+372 proc.).


kliknij, aby powiększyć


I tutaj pojawia się kolejny problem. Spółka chwali się wzrostem wolumenów na terenie Polski, ale w rozbiciu geograficznym przychodów (tabela poniżej) nasz kraj nie widnieje (jest tylko pozycja „inne” z wartością 363 tys. EUR co z pewnością jest zbyt małą kwotą biorąc pod uwagę wolumen uplasowany w Polsce). Co się zatem stało z energią w naszym kraju? Pojawiła się na poziomie finansowym RZiS.


kliknij, aby powiększyć


W 2019 roku grupa pokazała rekordowo wysokie przychody finansowe (4,67 mln EUR), przy czym 4,5 mln EUR pochodziło z zawartych kontraktów forward na energię elektryczną. W poprzednim omówieniu wskazywaliśmy, że wysokie kwoty na poziomie finansowym mogą być efektem utraty efektywności zabezpieczeń. Po sprawozdaniu rocznym z wysoką dozą prawdopodobieństwa możemy stwierdzić, że spółka po prostu zaczęła spekulować na rynku energii, w tym na naszej rodzimej TGE. Oczywiście jest to tylko domniemanie, ale myślę, że mamy ku temu powody.

W opinii do raportu z badania, audytor zwrócił uwagę, że grupa istotnie zwiększyła wolumen transakcji derywatami towarowymi (na en. elektryczną) przeznaczonymi do obrotu, które wyceniane są w wartości godziwej. W takim przypadku zamiast pokazywać przychody ze sprzedaży i koszty im odpowiadające (cena otwarcia pozycji i cena zamknięcia pozycji) pokazuje się zmianę wyceny kontraktu i to w linii finansowej sprawozdania, a nie operacyjnej. To oznacza prawdopodobnie, że litewski podmiot po prostu niepoprawnie ujmował transakcje na kontraktach terminowych w swoich księgach, co wyszło po badaniu sprawozdania przez audytora. Przez ten fakt kwartalne dane finansowe nie są ze sobą porównywalne aż do poziomu zysku brutto.

Dlaczego sugeruję, że spekulacja miała miejsce na polskiej TGE? Świadczą o tym wolumeny sprzedaży w Polsce jakie przedstawiła spółka (wolumen kupna i sprzedaży jest taki sam) oraz przytoczony wcześniej fakt braku naszego kraju w rozbiciu geograficznym przychodów. Dodatkowo ze sprawozdania finansowego możemy się dowiedzieć, że podmiot zależny IRL Polska sp. z o.o. osiągnął w 2019 r. zysk netto 1,3 mln EUR wobec 300 tys. straty rok wcześniej. Oczywiście kwota ta różni się od 4,5 mln EUR zysku z instrumentów finansowych jednak należy mieć na uwadze, że jest to czysty zysk bez żadnych opłat giełdowych, kosztów działalności podmiotu czy też wynagrodzenia traderów.

Wróćmy teraz do analizy „operacyjnej” części obrotu energią, czyli tej mającej miejsce na terenie państw bałtyckich. Roczny wynik z obrotu wyniósł 20,8 mln zł (+423 tys. EUR r/r, +2 proc.), co przy dynamice przychodów na poziomie 10 proc. oznacza spadek marży do poziomu 6,7 proc. z 7,2 proc. rok wcześniej (spadek ten utrzymuje się jednak od roku ubiegłego – w 2017 r. marża wyniosła 9,4 proc.). Wpływ na to z pewnością miała niższa średnia cena energii Nord Pool Spot (spadek z 50 EUR/MWh w 2018 r. do 46,08 EUR/MWh). Wynik z produkcji energii wyniósł z kolei 3,6 mln EUR, co było wzrostem o 1,3 mln EUR r/r (+57 proc.).


kliknij, aby powiększyć


Istotnie, bo aż o 1,5 mln EUR (+19 proc. r/r) wzrosły koszty sprzedaży i zarządu (być może jest to efekt działalności tradingowej). W konsekwencji zysk operacyjny wyniósł w całym roku 15,2 mln zł (+0,2 mln EUR r/r, +2 proc.). Po uwzględnieniu efektu opisanej wcześniej działalności finansowej (dodatkowo mamy jeszcze odsetki od zobowiązań finansowych, ale ich poziom nie jest istotny) spółka pokazała wynik brutto 19,5 mln EUR (+4,8 mln EUR r/r, +32 proc.) oraz wynik netto 17,6 mln EUR (+6,2 mln EUR r/r, +54 proc.). Efektywna stopa opodatkowania spadła więc do poziomu niecałych 10 proc. wobec 22 proc. przed rokiem (przy stopie podatku na Litwie 15 proc.).

Zysk brutto samego IV kw. (na tym poziomie wyniki spółki powinny już być porównywalne) wyniósł 3,7 mln EUR (-0,5 mln EUR r/r, - 11 proc.), a zysk netto 3,4 mln EUR (-68 tys. EUR r/r, -2 proc.). Efektywna stopa opodatkowania w ostatnim kwartale roku była więc wyjątkowo niska (ok. 7 proc.).


kliknij, aby powiększyć


Przepływy operacyjne spółki wyniosły w całym roku 21,8 mln EUR i były o 8,5 mln niższe niż przed rokiem (-28 proc.). W rachunku przepływów praktycznie nie istnieje działalność inwestycyjna, a finansowa to przede wszystkim spłaty zadłużenia oraz wypłaty zysku dla akcjonariuszy.


kliknij, aby powiększyć


W omówieniu wyników po II kw. 2019 r. wskazywaliśmy na wypływ gotówki operacyjnej oraz skrócenie cyklu rotacji należności i cyklu rotacji zobowiązań. O ile w przekroju całego roku również widzimy skrócenie rotacji należności, to jednocześnie mamy wydłużenie rotacji zobowiązań. Spółka w dalszym ciągu jest finansowana w dużym stopniu środkami głównego akcjonariusza. Znaczny spadek zobowiązań Inter RAO w ujęciu śródrocznym mógł wynikać po prostu ze zwiększonych potrzeb gotówkowych spółki posiadającej większościowy pakiet akcji – to ryzyko było też już wcześniej poruszane.


kliknij, aby powiększyć


Inter RAO praktycznie nie ma zadłużenia (ok. 5 mln EUR na koniec roku) oraz posiada niski kapitał obrotowy (którego poziom w dużej mierze zależy jednak od decyzji podejmowanych przez głównego akcjonariusza). Rośnie również pod względem wolumenowym (wykluczając handel w Polsce, który nie wchodzi w przychody). Od 2017 r. pod presją znajduje się jednak jej marża na obrocie (spadek w tym czasie z 9,4 proc. do 6,7 proc.). Na taką sytuację wpływ mogą mieć wspomniane w poprzedniej analizie rozszerzanie połączeń energetycznych z Europą (od tego roku działa już łącze z Polską). Wzrost konkurencji na rynku litewskim z pewnością nie będzie pozytywnie wpływać na marże również w dłuższym okresie. Dodatkowo w obecnym roku wygasną taryfy w produkcji energii z OZE co również będzie miało negatywny wpływ na wyniki.

Być może w efekcie powyższych zmian spółka szuka nowych możliwości biznesowych. W 2019 r. wynik netto był istotnie podbudowany przez działalność tradingową spółki. Musimy jednak zwrócić uwagę, że jest to działalność spekulacyjna i nie możemy tutaj oczekiwać powtarzalnych rokrocznie wyników. Oczywiście na rynku energii istnieją pewne zależności i strategie, które przynoszą często zyski, ale wszystkie zachowania różne od standardu mogą prowadzić do strat, o czym przekonali się akcjonariusze Polenergii w 2018 r.

Dużo uwag można mieć również do sprawozdawczości litewskiej spółki. Zarząd nie wyjaśnił zamieszania związanego z ujmowaniem przychodów w ciągu roku. Nie przedstawił również w sposób jednoznaczny informacji o rozpoczęciu (domniemanej) nowej działalności tradingowej. Inwestorzy mniejszościowi są tu traktowani raczej po macoszemu.

Wykluczając poziom finansowy i stosując stawkę podatkową obowiązującą na Litwie tj. 15 proc. można oszacować powtarzalny wynik netto na poziomie 12,9 mln EUR. Przy redukcji cen z OZE do poziomu rynkowego wynik ten spada do ok. 10 mln EUR. Przy obecnej wycenie (kapitalizacja na poziomie 85 mln EUR) mamy więc wskaźnik C/Z na poziomie 8,5. Mając w perspektywie wzrost konkurencji na litewskim rynku energetycznym w związku z nowymi połączeniami interkontynentalnymi ciężko uznać taką wycenę za zaniżoną.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 26 lutego 2020 10:43

krewa
krewa PREMIUM
392
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 944
Wysłane: 26 lutego 2020 19:44:11 przy kursie: 18,00 zł
INTER RAO LIETUVA - analiza techniczna na życzenie [aktualizacja]


Na początku lutego zwracałem uwagę na kształt tygodniowej świecy zapowiadającej korektę spadkową jak minimum w okolice 19 zł. Podaż z nawiązką wykonała swoją robotę, ale nie śpieszyłbym się z prognozowaniem końca przeceny. Patrząc na wolumen w trakcie ostatnich sesji, pokłady podaży są całkiem spore, w związku z powyższym powrót do nadrzędnej tendencji może nie być łatwy. Szczególnie, że wykres oszpeciła luka bessy, powstaniu której towarzyszyło spore odchylenie wskaźnika FI. Oznacza to, że w jej obszarze drzemie spory potencjał podażowy.
Najbardziej realnym scenariuszem wydaje się być ten zakładający kolejną falę spadkową. Najbliższe wsparcie znajduje się w strefie 15-15,35 zł.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

mysiauek
mysiauek PREMIUM
4
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2013-03-08
Wpisów: 265
Wysłane: 28 kwietnia 2020 09:37:38 przy kursie: 19,60 zł
No i bardzo ładna dywidenda. Jak tu nie lubić tej spółki.
www.stockwatch.pl/wiadomosci/i...

Premier02
3
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2019-02-24
Wpisów: 112
Wysłane: 30 kwietnia 2020 10:05:09 przy kursie: 19,45 zł
0,7 euro ile to będzie dokładnie? Przeliczając po kursie kupna euro chyba ponad 2,7 zł a tak dokładniej to ile?

Przemtrad
5
Dołączył: 2020-04-07
Wpisów: 101
Wysłane: 30 kwietnia 2020 10:11:04 przy kursie: 19,45 zł
Moje źródło mówi że 3.17
Ale nie wiem czy nie kłamie więc nich ktoś potwierdzi.
Generalnie rozchodzi się chyba o to kiedy przeliczamy to na plny. Po kursie z dnia ogłoszenia czy z dnia wypłaty.
Edytowany: 30 kwietnia 2020 10:12

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
225
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 600
Wysłane: 7 maja 2020 14:25:45 przy kursie: 19,90 zł
Na 90 proc. będzie to dzień wypłaty, więc dokładna kwota w PLN nie jest znana.

gandalfp
5
Dołączył: 2017-01-02
Wpisów: 271
Wysłane: 7 maja 2020 16:21:57 przy kursie: 19,90 zł
Z tego co doczytałem, to jest to dzień poprzedzający dzień wypłaty dywidendy. Przynajmniej podatek 15% jest pobierany według kursu z dnia poprzedzającego.

Przemtrad
5
Dołączył: 2020-04-07
Wpisów: 101
Wysłane: 7 maja 2020 17:11:33 przy kursie: 19,90 zł
z tym ze w tym przypadku będzie to chyba 20%:

pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_...

gandalfp
5
Dołączył: 2017-01-02
Wpisów: 271
Wysłane: 7 maja 2020 17:37:18 przy kursie: 19,90 zł
Nie 20%. Ten temat jest co roku odświeżany, więc wkleję starszy post:

"Litewski Urząd Skarbowy pobiera 15%. Nas obowiązuje 19% i nie ma co do tego wątpliwości. To tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy. Różnicę 4% wpłacamy sami,wpisując w PIT-38 odpowiednie kwoty w pozycjach - 37..38..40..42. W poz. 37 wpisujemy kwotę równą = ilość akcji x 0,51 (dywidenda za 2016 w euro) x kurs Euro w dniu poprzedzającym wypłatę x 19%. To podatek w Polsce. W pozycji 38 wpisujemy = ilość akcji x 0,51 x kurs Euro w dniu poprzedzającym wypłatę x 15%. Tyle wzięła Litwa. Różnicę,czyli 4% wpisujemy w poz. 40 i 42. I wpłacamy na konto US"

Premier02
3
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2019-02-24
Wpisów: 112
Wysłane: 7 maja 2020 18:41:55 przy kursie: 19,90 zł
A ten kurs euro to jest kurs kupna, sprzedaży czy średni w NBP?

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,488 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +169,37% +33 874,13 zł 53 874,13 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło