pixelg
Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

Resal

Resal

Ostatnie 10 wpisów
To chyba pierwszy tego typu przypadek. Założyciel Widok Energia S.A.
Marek Raniszewski przebywa w areszcie tymczasowym. Aresztowano
również inne osoby zarządzające grupą kapitałową ale zwolniono za kaucją.
Pomysłodawca przekrętu siedzi ponieważ sąd nie zgodził się na kaucję.

www.gdansk.pa.gov.pl/komunikat...


Dodano 16.04.2018

KOMUNIKAT

Zarzuty w śledztwie dot. Grupy Kapitałowej Widok Energia

W dniu 21 marca 2018r., funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, dokonali zatrzymania na terenie Trójmiasta pięciu osób podejrzanych w sprawie RP I Ds. 25.2016 dotyczącej zaistnienia szeregu nieprawidłowości w Grupie Kapitałowej Widok Energia, tj. : Marka R. inicjatora i „koordynatora” całej grupy kapitałowej, prokurenta szeregu podmiotów w grupie oraz jego żonę - właścicielkę biura rachunkowego obsługującego spółki z tej grupy, członka rady nadzorczej jednej z tych spółek oraz prezes zarządów w większości spółek w grupie, a także udziałowca w szeregu spółkach grupy i prezes zarządu spółki strategicznej Widok Energia SA oraz v-ce prezesa zarządu w szeregu spółkach grupy. Wyżej wymienionym ogłoszono szereg zarzutów kwalifikowanych głownie z art. 296 § 1 kk. , art. 301 § 2 kk., art. 302 § 1 kk. , art. 79 pkt 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r., art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk, art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach i innych. Zarzuty obejmują okres od 2009 do 2014 r.

Wobec Marka R. prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku uwzględnił wniosek Prokuratora z tym zastrzeżeniem, że środek ten uległ by zmianie, z chwilą złożenia, nie później niż do dnia 06 kwietnia 2018r. poręczenia majątkowego w kwocie 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych). Mając na uwadze obawę matactwa procesowego i groźbę wymierzenia podejrzanemu - stojącemu pod zarzutami popełnienia dwudziestu czterech przestępstw (w których wskazano wysokość wyrządzonej szkody w łącznej kwocie ponad 15.598.994 zł) - surowej kary, jak i obawę jego ucieczki z kraju Prokuratura Regionalna w Gdańsku wywiodła skuteczne zażalenie na wskazane wyżej postanowienie, i tak Sąd Okręgowy w Gdańsku zmienił zaskarżone postanowienie Sądu Rejonowego w Gdańsku, eliminując dopuszczalność zwolnienia podejrzanego Marka R. z aresztu za poręczeniem majątkowym.

Wobec pozostałych podejrzanych Prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami, a także zakazem opuszczania kraju oraz poręczeniem majątkowym od 150.000 złotych do 500.000 zł, w łącznej kwocie 1.100.000 zł. Ponadto prokurator wydał szereg postanowień o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu podejrzanych, jak i podmiotu gospodarczego na rzecz którego zachodzi podejrzenie transferowania korzyści majątkowych pochodzących z popełnionych przestępstw. Łączna kwota zabezpieczeń majątkowych wskazana w wydanych postanowieniach na chwilę obecną sięga 1 miliona 800 tysięcy zł.prok. Maciej Załęski
Rzecznik Prasowy


Nareszcie został położony kres działalności krętaczy. Gdyby układ przeszedł. Obligacje zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach należących do spółek z grupy zostałyby zamienione na akcje. Nie zdziwię się jak za czas jakiś okaże się, że nie mają zdolności upadłościowej. Banda złodziei...

Grunt nie był własnością Religi. Administratorem hipoteki był Secus.
Grunt został sprzedany na pierwszej licytacji po cenie wywoławczej.

sasky napisał(a):
Pytanie do obligatariuszy Religa Dev: Czy dobrze rozumiem, udało się odzyskać jakieś pieniądze? Jeśli jak to skąd (była jakaś licytacja - co licytowali?), ile i jakiej serii to dotyczy?


Środki otrzymali posiadacze serii D. Środki pochodzą z licytacji komorniczej nieruchomości, na której ustanowiono hipotekę zabezpieczającą emisję obligacji. Posiadacze obligacji otrzymali około 18% nominału, od których biura maklerskie potrącają zryczałtowany podatek.

Chyba KDPW nie zadbał o odpowiednie przekazanie informacji
do Biur Maklerskich. Administrator twierdzi, że operacja
powinna zostać przeprowadzona jako częsciowy wykup i tak
to zostało uzgodnione z KDPW.

To się nie trzyma kupy. Obligatariusze kupowali obligacje
zabezpieczone hipotecznie a nie obligacje zamienne na akcje.

Skoro cały majątek jest obciążony to oznacza, że spółka nie
ma kapitałów albo ma ujemne. Taki podmiot nie nadaje się
do upadłości układowej. Spółka usiłuje ratować akcjonariuszy
kosztem wierzycieli. Jeżeli akcjonariusze wierzą w spółkę powinni
podnieść kapitał a nie zmuszać do tego wierzycieli.

Ta spółka nie kwalifikuje się do upadłości układowej. Dziwię
się zresztą, że sąd ją ogłosił. Do dziś nie ma listy wierzycieli.
Dostęp do akt jest utrudniany. Nie ma nawet formalnej propozycji
układowej... Spółce jak zwykle przeszkadają wierzyciele.
Żenada, która się skończy upadłością likwidacyjną. Ta zapewne
zostanie umorzona bo to kosztuje...

zgred napisał(a):
Zawiadomienie o powołaniu Rady Wierzycieli.
www.gpwcatalyst.pl/raporty_ebi...


Przekręciarze z GCI są niezadowoleni ze składu Rady Wierzycieli.

Zamierzali przeprowadzić układ, którego częścią miała być zamiana
obligacje zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach na
akcje o wątpliwej wartości. Propozycja układu nie przewidywała
praktycznie spłaty wierzycieli. Cały ten układ to wielki przekręt
na koszt wierzycieli (w szczególności zabezpieczonych hipotecznie).
POsiadacze obligacje zabezpieczonych hipotecznie mieli zostać
potraktowani jak zwykli wierzyciele.

Ich nie stać nie tylko na upadłość układową ale nawet na likwidacyjną.

sgalant napisał(a):
Takie spółki należy unikać bo zarząd myśli że ci co kupują akcje i obligacje to ludzie bez rozumu.Wykupili. Ja jednak w przyszłości
nie dołączę do "bezrozumnych"....

OL napisał(a):
Czy ktoś zna powód, dla którego Polkap nie wykupił całości obligacji, jedynie część? Trudno doszukać się jakichkolwiek komunikatów ze strony spółki.


Spółce niespecjalnie zależy na informowaniu inwestorów. Nie było komunikatu o zakończeniu emisji serii B. Nie ma komunikatu o niewykupieniu części obligacji serii A.

Po komunikacjie spółki o powziętej uchwale w sprawie
emisji obligacji serii B cisza. Nie ma komunikatu
o powodzeniu emisji. Czy emisja się powiodła?

Wstępne propozycje układowe zawierały redukcję
wierzytelności \związanych z obligacjami do 80%
nominału i konwersję na akcje. Proponuję kontakt
z nadzorcą w sprawie szczegółów.

Jaka spłata? Propozycje układowe przewidują
redukcję wierzytelności oraz zamianę
reszty na akcje.

Nie wiem kto oferował ostatnie serie PCZ. Swego czasu dystrybucją
obligacji PCZ zajmował się Salwix sprzedający Religę i East Pictures
i podobne atrakcyjne papiery.

Nie mam tego papieru ale częściowa lektura tego wątku oraz analogie
występujące dla innych niewykupionych obligacji nie rokują dobrze
dla posiadaczy.

Niebawem zapewne wniosek o upadłośc z możliwością zawarcia układu.

To wskazuje na intencje Religi. Podejrzewam
pomysł: nic nie spłacić i przejąć nieobciążone
nieruchomości.

Wątek dotyczy wszystkich serii. Na forum można
wyrażać swoje stanowisko również w stosunku do
instrumentów, których się nie posiada.

Opowiadanie, że cena z licytacji komorniczej
jest cztery razy niższa od wartość rynkowej to
moim zdaniem niedorzeczność wywołana emocjami.

Proponuję przeczytać z uwagą co napisałem.

Częściowe zaspokojenie wierzytelności z nieruchomości
nie wyklucza zaspokojenia z masy upadłości albo jej
objęcia układem.

Co do straty. Nie miałem na myśli straty 100%.
Należy ją próbować ograniczyć. Nie należy się jednak
łudzić, że posiadacze którejkolwiek serii odzyskają
cały zainwestowany kapitał. Stratę poniesie zapewne
każdy posiadacz obligacji chociaż jej poziom będzie
różny dla poszczególnych serii.

Zwracam uwagę na zagrożenie spowodowane odkładaniem
w czasie egzekucji z zabezpieczenia. Skutkiem
układu może być zamiana wierzytelności na akcje co
może skutkować wykreśleniem hipotek.Obligacje serii D z punktu widzenia prawa upadłościowego
były niezabezpieczone ponieważ nieruchomość należała do
osoby trzeciej. Sprzedaż nieruchomości w przypadku serii D
nie zmienia statusu obligatariuszy jako wierzycieli Religi.

Co do ceny sprzedaży. Licytację poprzedza wycena robiona
przez komornika. Komornik nie może opierać się na wycenie
sprzed 3 lat. Wycena jest robiona metodą porównawczą, więc
w przybliżeniu odzwierciedla ceny rynkowe.

Powiątpiewam w ceny rynkowe wyższe czterokrotnie niż wycena
komornicza. Po co kupować obligacje dające kilka procent
skoro można zarobić 400% ?

Rozumiem, że niektórzy nie mogą się pogodzić ze stratą, ale
przestawianie drogi egzekucyjnej jako sprzedaż po zaniżonej
cenie podstawionym osobom to przesada. Zresztą komornik woli
sprzedać za więcej ponieważ opłata egzekucyjna zależy od
uzyskanej ceny sprzedaży.

W każdym razie życzę powodzenia w podbijaniu ceny... albo
nabyciu nieruchomości.


W dniu 30 kwietnia odbyła się licytacja nieruchomości
stanowiącej zabezpieczenie obligacji serii D wyemitowanych
przez oszusta i pseudodewelopera Religę.

Nieruchomość została sprzedana za cenę wywoławczą, co
po uwzględnieniu kosztów komorniczych oznacza około
30% wartości nominalnej obligacji.

To będzie chyba piewszy przypadek na Catalyst gdzie
wierzyciele odzyskają cokolwiek z zabezpieczenia
hipotecznego obligacji. Nawet jeżeli tak nie jest
to lista takich przypadków jest krótka.

Zapewne skomplikuje to misterną konstrukcję układową
mającą na celu pozbawienie wierzycieli zabezpieczeń
hipotecznych, umorzenie częsci wierzytelności i zamianę
reszty na akcje "renomowanej i wiarygodnej" spółki.

"Pozdrowienia" dla Religi gestem Kozakiewicza.

Wstrzymanie licytacji i zawieszenie postępowania
egzekucyjnego wymagałoby zgody wszystkich
posiadaczy obligacji serii D. Na to się nie
zanosi.

Nieruchomość zabezpieczająca obligacje serii D
nie należy do Religi ale do osoby trzeciej.
Nic nie stoi na przeszkodzie aby do układu
weszły wierzytelności w części niezaspokojonej
z licytacji zabezpieczenia.

Religa zawarł umowę przedwstępną na zakup tej
nieruchomości, której wykonanie w świetle realnej
wartości nie ma sensu.

Nieruchomość nie jest częścią masy upadłości
i jej licytacja nie powinna mieć znaczenia dla
układu, na który niektórzy mają nadzieję.

Du układu wejdzie zapewne wierzytelność
w części niepokrytej zabezpieczeniem...

30 kwietnia 2015 odbędzie się licytacja
nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie
serii D. Nie jest to nieruchomość należąca
do Religi.

Ma takie prawo. Zaspokojenie wierzycieli będzie się
odbywać zgodnie z kolejnością i wysokością wpisów
hipotecznych.

Warto zwrócić uwagę na koszty przeprowadzenia oferty.
Wyniosły one 204.4 tys zł czyli ponad 10% wartości
emisji. Pewnie zawierają one jednorazowe koszty
związane z programem ale jest to sporo....

Kalashnikov napisał(a):
Jakie masz przesłanki do ogłoszenia upadłości?
Bo jeżeli na zasadzie "tak by było lepiej" to sąd odrzuci
taki wniosek


Niczego takiego nie proponuję.

Z pierwszej lepszej wyszuiwarki

"Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny, a za „niewypłacalnego”, według ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, uznaje
się dłużnika, który nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań."

Nakaz zapłaty oraz skala żądań przedterminowego wykupu
wynikająca z komunikatu powinny być wystarczającą przesłanką
dla zbadania przez sąd sytuacji dłużnika. Wtedy okaże się
że nie płacą również za bilety....Vox napisał(a):

licze ze raporty nie byly oszukane, a misiag uciekl bo byl chory psychicznie. licze ze jesli dojdzie do upadlosci obligi zostana splacone z naleznosci, ktorych jak widac jest dosyc, przynajmniej na papierze.
nadzieja umiera ostatnia.


Nie jestem już na tym papierze ale boli mnie strata
i dotyka bezczelność chamideł typu Misiąg czy Stonoga.

Jestem zdania, że posiadacze obligacji jak najszybciej powinni
złożyć wniosek o upadłość
. Wpis sądowy to 1000 zł. Będą lepiej
zainwestowane niż wpis sądowy związany z nakazem zapłaty.
Dobrze żeby to były osoby, które wezwały do przedterminowego
wykupu obligacji i wystawiły ostateczne wezwanie do zapłaty.
Jeszcze lepiej byłoby gdyby zrobił to obligatariusz, który
uzyskał nakaz zapłaty.
Sąd może ustanowić nadzorcę co może utrudnić zabiegi na niekorzyść
wierzycieli. Swoją drogą może już być "pozamiatane".
Występowanie w tej chwili z żądaniami przedterminowego wykupu czy
występowanie o nakaz zapłaty, od którego złożą odwołanie nie
pomogą skutecznie wierzycielom.
Nie liczyłbym, że w momencie upadłości bilans będzie podobny do
ostatniego. Aktywa można łatwo wyprowadzić. Są dziesiątki sposobów.

Dla mnie najbardziej tajemniczą sprawą są obroty na wrześniowej serii.
Wątpię żeby papiery kupował Misiąg, Stonoga albo spółka aby zredukować
zobowiązania Uboata.

Może je skupować Misiąg albo Stonoga albo ktoś podstawiony w celu
sprzedaży Ubotowi po 100%. Może zażądać ich przedterminoweo wykupu,
który Uboat cudownie zrealizuje... To tylko takie spiskowe teorie
wieczorem...


W mbanku na razie wpłynęły odsetki
ale mbank nie jest liderem w
szybkości rozliczeń.

voytecc napisał(a):


Tyle ile wiarygodności ma Uboat.

Wiele spółek jest skazanych na życie z długiem i jego
rolowanie. Tak od dawna działa np. Kruk.
Dług w postaci kredytu bankowego albo emisji
papierów dłużnych nie jest niczym złym.
Niektórzy zabiegają o to aby zostać wierzycielami
wiarygodnych podmiotów czego wynikiem są redukcje
zapisów albo ceny na rynku wtórnym powyżej nominału.
Kluczem są wyniki, wiarygodność, przewidywalność oraz
umiejętność zarządzania i planowania.

Gdzie w tych kategoriach znajduje sie Misiąg? Moim zdaniem
nigdzie...
Złamał waunki emisji i nie ustosunkował się nawet do żadań wykupu.
Nie wiemy co się stało ze środkami z podwyższenia kapitału.
Nieterminowo wypłacono kupon odsetkowy. Słyszymy jakieś brednie
o inwestycjach w nieruchomości czy developmencie i świetnej
kondycji spółki. Otrzymujemy sygnały o wstrzymaniu sprzedaży
biletów promowych, którym Misiąg zaprzecza....

Zbliżający się termin wykupu stanowi "sprawdzam" wierzycieli,
których dotychczas Misiąg ignorował.

Jakoś mam wrażenie że Uboat pójdzie na dno a tak naprawdę do
piachu, który jest poniżej dna...


pinkmartini napisał(a):
Plus jest taki, że Misiąg nawiązał dialog z obligatariuszami.


Trudno nazwać jeden albo dwa komunikaty
dialogiem. Na stole nie ma na razie żadnej
propozycji od spółki "o zasięgu międzynarodowym",
która "nigdy nie miała się lepiej". Wartość tych
komunikatów dla wierzycieli jest na razie niewielka.

Po wcześniejszych komunikatach odnoszę wrażenie,
że wiodący akcjonariusz i prezes ma coś nie tak
z procesorem głownym.

Dla mnie osobiście pierwszym warunkiem rolowania
byłby zastaw na akcjach udzielnego prezesa,
założenie mu rolek i odstawienie boczny tor.


Wytłumaczenie jest dziwne. Nie tak dawno podniesiono kapitał.
Tymczasem na kontach nie było niewielkiej kwoty na odsetki
I musieli czekać na przelew. Zobaczymy co pokaże rapot za 4Q
oraz roczny jeżeli chodzi o gotówkę.
Wolałbym tłumaczenie opóźnienia przyczynami technicznymi czy
pomyłką.Najpierw niezrealizowane żądania
przedterminowego wykupu. Teraz brak
wypłaty odsetek. Wkrótce ....

Odzyskanie 50% w gotówce wyglada atrakcyjnie.
Niestety Religa to mocno zepsty trup. Jaka
miałby być konstrukcja układu? Po ponad dwóch
latach znalazł się sposób na uratowanie spółki?
To mrzonki...


Wygląda na to, że część inwestorów wyraziła
dezaprobatę wobec obniżki marży. I bardzo
dobrze....Angel

DRIVER77 napisał(a):
1)A może osobiście nic nie musimy zgłaszać?
2)Obligacje zabezpieczone hipoteką z automatu są wciągane na listę wierzytelności.


Nie znam sytuacji zabezpieczeń na różnych seriach.

Jeżeli zabezpieczenie jest ustanowione na
składniku majątku należącym do upadłego to
wierzytelności nie trzeba zgłaszać. Zrobi
to kurator. Jeżeli nie zostanie powołany to pewnie syndyk.

Jeżeli zabezpieczenie ustanowiono na składniku
majątku innego podmiotu (z grupy czy niepowiązanego)
wierzytelnośc należy zgłosić samemu.

Zdarzyło mi się jednak, ze administrator hipoteki
zgłosił wierzytelność w sytuacji zabezpieczenia
obligacji na nieruchomościach nie należacych
do upadłego emitenta.

Jeszcze jedno pytanie do Pana mecenasa związane
z dochodzeniem wierzytelności w sytuacji
kiedy obligacje są zabezpieczone hipotecznie
a administrator hipoteki nie podejmuje czynności
związanych z zaspokojeniem wierzytelności z
zabepieczenia hipotecznego.

Czy istnieje droga, którą dany wierzyciel może
dochodzić wierzytelności od dłużnika rzeczowego
w sytuacji gdzie powołano administratora hipoteki?

Czy w zgłoszeniu wierzytelności musimy określić sumę zabezpieczenia?
Czy jest to wartość ustanowionej hipoteki przypadająca na posiadane
obligacje czy wartość hipoteki w dziale IV KW?

Jak określić sumę, która prawdopodobnie nie będzie zaspokojona z
zabezpieczenia? Czy mamy tutaj dowolność? W końcu wartość hipoteki
jest wyższa niż wierzytelności wynikające z obligacji.

Opublikowanie wzoru zgłoszenia wierzytelności dla jednej z serii
GCI byłoby pomocne.

Czy ktoś może wie kto będzie oferującym?

Trudno ocenić jak ma się spółka.
Musimy poczekać na raport kwartalny.
Oby lepiej niż prezes, którego stan
wyraźnie się pogarsza...

Pomimo że spółka "ma się lepiej"
seria 0415 ma się wyraźnie gorzej.

Należy przygotować się na najgorsze.
Zgadzam się z obligacjami.pl. Trudno
liczyć na refinansowanie zapadających
serii B i C. W międzyczasie na pewno
będą problemy z niezrealizowanymi
żądaniami przedterminowego wykupu
(pozwy o nakaz zapłaty)."Jesteśmy firmą o zasięgu światowym"

Widać mamy do czynienia z podmiotem
globalnym. Takiego steku bzdur dawno
nie widziałem.

Sorry...Nikt Cię nie zmusza do lektury. Dziś nie wywiązują się
z obowiązków przedterminowego wykupu wynikających z warunków
emisji. Z tych samych warunków emisji wynika obowiązek wykupu
obligacji w termnie zapadalności. Sprawa jest wiec poważna.

Brak komunikacji nie wróży najlepiej. Zapłata kuponu to nie
jest komunikacja. Jeżeli tak to dokonanie przedterminowego
wykupu byłoby lepsza formą. Zgadzam się z a_t, że wypłata
odsetek może być kupowaniem czasu. Do czasu. W kwietniu trzeba
bedzie dokonać pierwszego wykupu.

pinkmartini napisał(a):
Zastanawialiście się już nad sposobem i możliwościami eskalacji problemu z naruszeniem warunków emisji serii B i C w przypadku braku spłaty?


Są dwie możliwości. Wystąpienie do sądu o wydanie nakazu zapłaty.
Niestety wydanie nakazu zapłaty zapłaty może potrwać. Zależy od
sądu i postępowania dłużnika.

Druga to wniosek o upadłość. Należy wykazać, że dłużnik przez
dłuższy czas nie wykonuje części lub całości swoich wymaganych
zobowiązań. Należałoby tutaj poczekać 2-3 miesiące i najlepiej
aby grupa wierzycieli złożyła wniosek o upadłość.


Mam wrażenie, że problemy będą nie tylko z przedterminowym wykupem
ale również z wykupem w zwykłym termnie. Niezrealizowanie zobowiązania
przedterminowego wykupu poparte brakiem komunikacji sprawi, że
spółka może zapomnieć o emisji długu.

Moim zdaniem troche powinno. Dziś wiodący akcjonariusze
robią "kuku" mniejszym. Jutro mogą zrobić coś niefajnego
obligatariuszom. Nie najlepiej to o nich świadczy i
w przyszłości może wpływać na decyzje inwestycyjne. Na
moje na pewno.


Brak szału wynika z warunków emisji ale chyba też ze zmieniającego
się powoli postrzegania perspektyw branży. W przeszłości problemem
było refinansowanie, a nie zakup pakietów wierzytelności zapewniających
prowadzenie rentownej działalności. Dziś jest odwrotnie.Warto zwrócić uwagę na fakt, że Dzień Emisji
to 30 października. Oznacza to, że osoby
które dzisiaj złożą zapis otrzymają oprócz
przyszłych kuponów odsetkowych dodatkowy
"bonus" w postaci nieoprocentowanego miesiąca.Mądrzejsi będziemy troche poźniej.
Liczą się dni robocze nie kalendarzowe...

Guma92 napisał(a):
Wiadomo coś ile kasy poszło na przedterminowy wykup, oraz co ze wtórnym skupem? Widać że rynek czeka....Boo hoo!


Spółka nie opublikowała informacji związanej
z otrzymaniem ządań przedterminowego wykupu
obligacji, chociaż na pewno takie otrzymała.
Na płatności jest jeszcze czas (35 dni roboczych
od opublikowania raportu, z którego wynika naruszenie
warunków emisji - raport został opublikowany 1 września).

mambo napisał(a):

Termin chyba nie minął i wciąż można składać wnioski. W warunkach emisji jest bowiem napisane że:
Moim zdaniem termin mija w dniu dzisiejszym.
Na podatawie raportu można stwierdzić że
wystąpiło naruszenie warunków emisji, chociaż
nazwa raportu na to nie wskazuje.

Sytuacja przypomina historię na Admiral Boats.
Zadłużenie mocno wzrosło, wyniki były takie sobie.
Była emisja akcji w drodze prywatnej subskrypcji,
bez prawa poboru, mocno poniżej notowań.
Dzisiaj kurs obligacji AB wygląda nieżle, czego
nie można powiedzieć o akcjach...

Jak bedzie na UBL? Poczekamy, zobaczymy...

Oferującym obligacje był Copernicus....
To nie jest dobry prognostyk ale może
wykupią....Emisję na refinansowanie robił Copernicus
chyba "lider" w emisjach niewykupionych
obligacji: Widok Energia, Organika,
GC Investment, Gant...
Przy takiech "sukcesach" i reputacji nie
zdołali chyba zebrać...Propozycja układu skazywała go z góry na porażkę.
BPS posiada chyba serię/serie zabezpieczone
hipotecznie. Zamiana obligacji na akcje jest
wątpliwą atrakcją. Podobnie jak fundusz wierzycielski
dla obligatariuszy zabezpieczonych hipotecznie.
Komunikat to próba zrzucenia odpowiedzialności na
BPS za niepowodzenie układu. Trzymam kciuki za upadłość
likwidacyjną.
wyborcza.pl/1,75478,15928303,K...

Ta informacja Ferratum w Polsce nie pomoże.
Grupie pewnie bardzo nie zaszkodzi.

Propozycja układu skazuje go na niepowodzenie.

Obligacje w większości są zabezpieczone.

Wierzytelności wynikające z obligacji zabezpieczonych
na majątku Ganta (certyfikaty FIZ) nie są z mocy prawa
objęte układem. Wierzyciele do układu mogą przystąpić dobrowolnie
w co powątpiewam.

Nieco inaczej wygląda sytuacja wierzytelności wynikających z
obligacji zabezpieczonych na majątku spółek z grupy kapitałowej.
Wierzytelności takie zostają objęte ewentualnym układem jednak
wierzyciele będą mogli dochodzić zaspokojenia z przedmiotu
zabezpieczenia w pełnej wysokości niezależnie od restrukturyzacji
dokonanej w układzie. Układ nie może naruszać prawa wynikających
z zabezpieczenia rzeczowego ustanowionego na mieniu osoby trzeciej.
Obligscje Organiki, których nie udało się zrolować oferował Copernicus.

Copernicus oferował również obligacje Widok Energii.


Dziś termin wykupu. Pośrednicy byli bardzo aktywni.
Zobaczymy czy zdołali zebrać chętnych na rolowanie.


robertokot25 napisał(a):
Tak, mam mały pakiet serii W (catalyst), cała emisja to 17,5mln, i aż 17 baniek ma PKO? - masz może link do tego?

znalazłem :

www.analizy.pl/fundusze/otwart...

Sprawozdanie (31-12-2013)


Mam tę informację z innego źródła ale raport na koniec 2013 roku wykazuje
zaangażowanie OFE na poziomie 17 mln (linia 206 raportu).

Seria T w większości jest prawdopodobnie w posiadaniu
funduszy. Pod koniec 2012 były to Opera i Copernicus.

Pod koniec kwietnia spółka ma do wykupu dwie emisje.
Serię W (GCI0414)na 17.5 mln oraz serię T na 22.4 mln.
Jeżeli masz serie W to jesteś w doborowymm towarzystwie.
Doczytalem się, że 17 mln posiada PKO Bankowy OFE.
W razie problemów instytucje zrolują i wykupią drobnych.

FIRE napisał(a):
Sorry chodziło mi o to ,że może potwierdził to mailem.
Rozumiem ,że GNT 0814 jest zabezpieczone i nie muszę składac zawiadomienia
pozdrowienia dla wszystkich których tak męczy GANTNapisałem do kuratora. Otrzymałem mailowe potwierdzenie,
że w przypadku obligacji zabezpieczonych na certyfikatach
FIZ zgloszenia wierzytelności w imieniu obligatariuszy
dokona kurator.

Mail do kuratora : biurosyndykawroclaw@gmail.com

Ustanowienie admninistratora dotyczy serii F, J oraz AW.
Jest to radca prawny Miłosz Borowiecki z Radomia.
Nie udało mi się znaleźć numeru telefonicznego.

Osoby, które złożyły wnioski w sądzie powinny je wycofać aby odzyskać wpisy.

Nestor polskiej informatyki Witold Kazimierz Staniszkis (za Wikipedią "syn
przedwojennego polityka, ekonomisty Witolda Staniszkisa, brat socjolog Jadwigi
Staniszkis") doprowadził rodzinną firmę Rodan Systems S.A. wspólnie z synem
Jeremim - byłym dyrektorem finansowym (w nowoczesny sposób odpowiadający duchowi
naszych czasów) do stanu, gdzie zabrakło majątku nie tylko na zaspokojenie
wierzycieli, ale nawet samej likwidacji spółki.

Witold, Jeremi. Dałbym wam "fucka" na fejsie ale nie ma takiej opcji i nie
mam konta. Dlatego proszę abyście jako twórcy potężnego i innowacyjnego
oprogramowania Office Objects® ("o rzeczywistej pozycji rynkowej z możliwościami
generowania przyszłych przychodów uzyskiwanych w postaci opłat licencyjnych,
opłat serwisowych oraz przychodów ze świadczonych usług serwisowych,
eksploatowanego obecnie przez kilkadziesiąt dużych instytucji publicznych, które
uzyskuje bardzo wysokie oceny techniczne, którego transakcyjne ceny licencji
proponowane w ramach dużych postępowań przetargowaych sięgają wielu milionów
złotych"*) pogadali z Markiem Zuckerbergiem, żeby sprawę przemyślał. Może coś
wam odpali za innowację na likwidację.

*Fragment odpowiedzi Rodan S.A. dnia 22 sierpnia 2013 z na pismo GPW S.A.
GPW/DE/NC/w/853/13 z dnia 13 sierpnia 2013 związanej z wyceną wartości
oprogramowania narzędziowego Office Objects®

sasky napisał(a):
temat upadłości emitenta obligacji był już przerabiany wiele razy - wystarczy poszukać w serwisie ;)

poza tym z tego co wiadomo, zgłoszenia muszą dokonać wszyscy, bo kurator jest, ale jeszcze nie wiadomo kogo obejmie reprezentacją.


Sorry. Zapomniałem dopisać. Chodziło mi o zabezpieczenie na cetyfikatach FIZ.
Struktury z FIZ występuja powszechnie w firmach windykacyjnych
(sekurytyzacja).

Na szczeście nie obejmują mnie wszystkie przypadki. Tylko jeden Angel

Nie chodzło mi o szegółowe instrukcje postępowania dla wszystkich
przypadków. Raczej o generalne reguly. Dla tych serii (zależnie
od sposobu zabezpieczenia) wierzytelność zglasza posiadacz, dla
tych kurator. Dodatkowo informacja o wyjątkach w zgłaszaniu, o ile
są (związane z administarorem, wcześniejszym wypowiedzeniem, ...)

Temat postepowania w przypadku upadłości emitenta obligacji z
zabezpieczeniem jest ciekawy.

Kamil Gemra napisał(a):


Proszę o cierpliwość, nie chcemy podawać niesprawdzonych informacji bo to zbyt poważna sprawa. Dzisiaj pojawił sie artykuł: wiadomosci.stockwatch.pl/oblig...

Będą kolejne, pracujemy nad nimi.


Panie Kamilu,

Bylbym wdzięczny aby ewentualne artykuły odnosiły się do różnej sytuacji poszczególnych
serii(niezabezpieczone, zabezpieczone na certyfikatach, zabezpieczone na hipotekach,
zabezpieczone równocześnie na hipotekach I certyfikatach, dla których administrator
zabezpieczeń wykonuje swoje obowiązaki, dla których uchyla się od działań, gdzie będzie
reprezentacja kuratora, gdzie takiej reprezentacji nie będzie).

Za kilka dni dowiemy się, których serii będzie dotyczyła reprezentacja kuratora.
Posiadacze obligacji reprezentowanych przez kuratora nie będą musieli zgłaszać
wierzytelności do masy upadlości indywidualnie. Zrobi to kurator. Jestem zdania,
że lepiej kilka dni poczekać niż mozolić się nad zgłoszeniem wierzytelności
albo oplacać prawnika.

Zastanawiam się jak w przypadku ustanowienia kuratora będzie wygladalo głosowanie
nad układem.


Jestem zdania, że pierwotna przyczyną jest jakość portfela.
Informacje w PB spowodowaly, że inwestorzy zainteresowali
się aktywami funfuszu. Widząc tam takie papiery jak Gant,
Widok Energia, Advadis, DSS (poprzez spółki cypryjskie, ...
rozpoczęli falę umorzeń.

Zgodnie z komunikatem KDPW spółka nie przekazała środków na wypłatę odsetek od serii Q.

Komunikat KDPW

East Pictures to kolejna spółka ze
"stajni" Salwixa, która ma kłopoty.

Who's next?

MRaf napisał(a):


O tym już tu pisałem. Seria AX. Zabezpieczenie: hipoteka. Administrator: KRWLEX z Wrocławia. Wszystko jest w dokumentach.
Wzywałem Gant do wykupu, administratora do działania, wysyłałem ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty - teraz prawnik szykuje wniosek o ogłoszenie upadłości.


Dla mnie informacja,że Adninistrator Hipoteki wezwany do czynności dla której został
ustanowiony uchyla się od swoich obowiązków, jest czymś "nowym" na naszym dzikim rynku
czego nie brałem nigdy pod uwagę. Fakt, że Administrator nie działa w interesie
Obligatariuszy jest szokujący.

MRaf napisał(a):
Administrator Hipoteki nie podjął żadnych działań w interesie obligatariuszy. Mają do mnie kontakt, więc wiedziałbym, gdyby coś zaszło. Nie odpowiadają też na żadne maile do nich kierowane.

Po ogłoszeniu upadłości ich obowiązki przejmie syndyk i pewnie pójdzie sprawniej.


Podaj proszę trochę więcej informacji. Jaka seria? Jakie zabezpieczenie? Kto jest Administratorem?
Czy wezwałeś Ganta do wykupu? Czy wezwałeś Administatora do zaspokojenia wierzytelności z zabezpieczenia? Kto jest Administratorem Hipoteki? Będzie wiadomo kogo unikać....

Kolejne niewypłacone odsetki od PLGANT000253 zapadających 27.03.2014.
Moja wiara w emisję konsolidacyjną sublimuje...

Swoją drogą ciekawe dlaczego nic nie słychać o działaniach administratorów
zabezpieczeń w przypadku obligacji zabezpieczonych. Nie chce się wierzyć
aby posiadacze obligacji gdzie emitent nie spełnił świadczenia pieniężnego
(wykup albo wypłata odsetek) siedzieli cicho i nie próbowali zaspokoić swoich
wierzytelności z zabezpieczeń ...

W przypadku zabezpieczenia hipoteką wiadomo: klauzula wykonalności/komornik/
wycena/licytacja...

Jak miałoby to wyglądać w przypadku zabezpieczeń na certyfikatach FIZ.
Administrator sprzedaje certyfikaty? Kto je kupi w świetle trudności
z wyceną?


Szansy na terminowy wykup chyba nie ma. Spółka finalizuje
transakcję sprzedaży działki oraz oprogramowania. Cena
sprzedaży działki to podobno 2 mln a oprogramowania do PWPW
to 4-5 mln. Gdyby te informacje się potwierdziły
to jest szansa na spłatę kredytów bankowych (2.2 mln) i
obligacji (3.0 mln). Zobaczymy....

Gotówka może zostać wygenerowana przez sprzedaż wierzytelności
(portfela udzielonych pożyczek). To również oznacza ograniczenie
akcji pożyczkowej. Może je jednak przesunąć w czasie.

anty_teresa napisał(a):
@Resal
Zobowiązania z tytułu przedterminowego wykupu nie są natychmiast wymagalne, bo wymagalne są po 45 dniach o ile pamiętam DI. Takiemu okresowi jednak znacznie szybciej do wskaźnika wypłacalności natychmiastowej niż do do wskaźnika drugiego stopnia, który liczy sprawy dla okresu rocznego. I wcale nie ma się co dziwić biegłemu.


Wymagalność to 45 dni roboczych czyli dwa miesiące. Aby ocenić, który wskaźnik płynności
jest bardziej adekwatny do oceny sytuacji należaloby znać wskaźnik rotacji należności.

Niczego nie nadinterpretuję. Polecam lekturę innych postów (poza własnym)
i opinii biegłego. Swoją drogę dziwi mnie opinia biegłego w opublikowanym
kształcie. Stwierdzenie, że stan gotówki na koniec roku nie pozwala
na wywiązanie się z potencjalnych zobowiązań wynikających z przedterminowego
wykupu obligacji wydaje się iść za daleko. Zobowiązania związane
z przedterminowym wykupem nie są natychmiast wymagalne. Wskaźnik płatności
gotówkowej nie jest tu najważniejszy. Istotniejszy wydaje się wskaźnik
płatności szybkiej.

Nie wiem czy ograniczenie akcji pożyczkowej o 2-3 mln czy 6 mln
odbędzie bez problemu czy z problemem. Ważne, że jest taka
alternatywa, która wydaje się wykonalna.
Być może zgromadzenie 6 mln będzie wymagało czasowego wstrzymania
udzielania pożyczek. Biznesowo i wizerunkowo pewnie spółkę zaboli.
Zapewnie mniej niż informacja o braku przedterminowego wykupu,
wnioski o upadłość czy dochodzenie wierzytelności przez obligatariuszy
drogą sądową.W kilku postach występuje pełne dramatyzmu stwierdzenie "Marka
nie ma kasy" aby spłacić przedterminowo obligacje. W podobnym
tonie wypowiada się biegły w raporcie rocznym.
Wydaje się jednak, że spółka jest w stanie znaleźć środki na
przedterminowy wykup obligacji.
Należności krótkoterminowe na koniec Q1 wynosiły ponad 53 mln.
Udzielone przez spółkę pożyczki mają krótki termin spłaty,
co oznacza krótki cykl rotacji należności. To powoduje, że
konwersja należności w gotówkę na przedterminowy wykup obligacji
powinna być wykonalna. Spółka ma ponad dwa miesiące czasu.
Nie ma jednak nic za darmo. Może to oznaczać ograniczenie akcji
pożyczkowej i negatywnie wpłynąć na wyniki, które nie są najlepsze.
To może postawić posiadaczy obligacji, którzy nie wystąpili o
przedterminowy wykup w gorszej stuacji.


Trochę cierpliwości. Z dużymi inwestorami się porozumieli.
Będą rolki dla instytucji, tak naprawdę przymusowe. Drobni
zostaną wykupieni. Dla tak dużej emisji ustanowienie
zabezpieczeń (hipotek, zastawów, itp) nie jest proste i
nie zależy tylko od Ganta ale sądów itp.

Nie spodziewałbym się masowego zgłoszenia obligacji do wykupu.
Na zgłoszenie żądania przedterminowego wykupu warunki emisji
dają bardzo mało czasu. Żądanie wraz ze świadectwem depozytowym
musi dotrzeć do spółki do środy.

Dodatkowo jest jeszcze jedno ryzyko. Do kupna obligacji oraz
żadania wcześniejszego wykupu zniechęca termin wykupu z warunków
emisji "Kwota do zapłaty najwcześniej będzie płatna w terminie
nie wcześniejszym niż 45 Dni Roboczych od dnia doręczenia Emitentowi
Zawiadomienia o Wymagalności". Czyli kiedy? Za 90 dni, 120 a może
w terminie zwykłego wykupu obligacji?

Spore obroty na Organice wczoraj i dziś . Chyba związane ze słabymi wynikami
za pierwszy kwartał 2013 oraz komentarzem na Obligacjach.pl

Wyniki

Papier zabezpieczony hipotekami. Spółka ze sporymi kapitałami i majątkiem.
Problem ma z rentownością.

Proszę administratorów o przeniesienie wątku do "Notowanych instrumentów"

Jaką tendencję? Jeżeli wyniki w kolejnych kwartałach 2013 będą na poziomie pierwszego
to będzie to stagnacja i macerowanie kursu w okolicach 1 zł.

Różnica polega na tym, że działki stanowiące zabezpieczenie serii A, B i C stanowią składnik
majątku upadłego Religi. Rola Secusa się zakończyła. Wierzytelnościami dla tych serii będzie
się zajmował "dream team" - syndyk i kurator obligatariuszy. Zanim do akcji wejdzie komornik
działki muszą zostać wydzielone z majątku upadlego dłużnika jako osobna masa upadłości.
Niestety to długa i kręta droga. Wiecej szczegółów na temat procedury tu:

www.corporatebonds.pl/felieton...

Do zespołu "dream team" trafią też wierzytelności serii D i E w części nie pokrytej z licytacji
nieruchomości nie będących skladnikami majątku upadłego Religi.

Administratorem hipoteki dla serii E jest Secus. Namiary w poprzedzającym wpisie.
Wierzytelności wynikające z obligacji Secus zgłosił gdzie należy (syndyk, kurator, ...).
Administrator hipoteki działa w imieniu wszystkich posiadaczy obligacji. Secus
okresowo informuje znanych mu posiadaczy obligacji o statusie odzyskiwania wierzytelności.
(to plus)."Znani" to ci którzy nawiązali z nim kontakt. Przychody z licytacji zostaną zapewne
rozliczone przez KDPW proporcjonalnie do liczby posiadanych obligacji. Minus bycia
"znanym" jest taki, że Secus po "niezwykle głębokiej analizie i namyśle" doszedł do wniosku,
że koszty zaliczki na komornika powinni pokryć posiadacze obligacji. Oczywiście ci "znani".
Jak to będzie rozliczone później nie wiem.

Zależy to od tego czy nawiązałeś kontakt z administratorem hipoteki.
Telefon 32 3520013. Sprawą zajmuje się Dział Depozytu.

wapkil napisał(a):

Gant opublikował raport, w którym twierdzi coś innego :) Może podmiot prowadzący ewidencję F-II jeszcze nie rozksięgował? Ktoś wie, czy pieniądze za F-I (notowana na Catalyst) dotarły? Mimo całej mojej niewiary w większość opowieści spółki, wątpię żeby w raporcie kłamali o spłacie...

Tak na marginesie, ta druga transza od początku miała nie trafić na Catalyst?


Odsetki od F-III do dziś nie dotarły. Może to kwestia pośredniczącego BM prowadzącego ewidencję
i obsługującego wypłatę odsetek. Warunki emisji serii F zawierają zapis "Emitent może ubiegać
się o wprowadzenie Obligacji do ASO Catalyst". Widać mógł to zrobić dla F-I. Ale nie zrobił dla
F-III. Jak jest z F-II nie wiem.

Aron Nukem napisał(a):
Resal napisał(a):
Odsetki od 0314 nie zostały wypłacone.

Albo sie nie znam albo ja mam to co mi należne za GNT0314 :)Nie wiem czy się znasz ale nieuważnie czytasz. Obligacje zapadajace 0313 miały
3 transze. Nie wiem jak z drugą transzą ale trzecia nie została wprowadzona
na Catalyst ani zdeponowana w KDPW.


Odsetki od 0314 nie zostały wypłacone. Widać wygopodarowanie 1 mln złotych na obsługę
kuponu przekroczyło możliwości spółki. Obligacje były emitowane w transzach. Pewnie
w pierwszej kolejności wypłacą odsetki dla obligacji zaewidencjonowanych w KDPW i
notowanych na Catalyst.

Może pomogę w ocenie tłumaczenia spółki. Nie wszystkie obligacje serii F zostały zdeponowane
w KDPW oraz wprowadzone na Catalyst. Część jest ewidencjonowana w rejestrach biur maklerskich.
Tutaj kupon, który powinien trafić na wskazany rachunek bankowy również nie dotarł. Zapewne
kolejny "błąd techniczny"....happy8

Seria F jest zabezpieczona hipoteką na pierwszym miejscu na kamienicy przy rynku we Wrocławiu.
Na szczęście nie jest to nieruchomość typu "in the middle of nowhere". Dodatkowe zabezpieczenie
to zastaw na certyfikatach FIZ. Ostatnie przeszacowanie wartości certyfikatów FIZ pokazuje,
że jest to chyba zabezpieczenie tylko z nazwy.

Posiadacze obligacji Religi raczej nie powinni spodziewać się 100% spłaty nominału i odsetek.
Wartość nieruchomości stanowiących zabezpieczenie obligacji raczej nie pokryje wierzytelności
przysługujących posiadaczom obligacji. Wierzytelności posiadaczy obligacji zostały również
zgłoszone do postępowania upadłościowego, jednak tutaj nie można chyba na wiele liczyć.

Zastanawiam się jak będą wyglądały sprawy podatkowe. Załóżmy że ktoś posiada jedną obligację.
Jego należności to 1,000 zł nominału, 150 zł kuponów oraz 50 zł odsetek ustawowych. Razem
1,200 zł. Załóżmy że z zabezpieczenia hipotecznego posiadacz obligacji dostaje 600 zł.
Jak bedzie wygladał PIT otrzymany z biura maklerskiego? Czy biuro maklerskie nie będzie
musiało poczekać do zakończenia postępowania upadłościowego? Czy bedzie można rozliczyć
stratę? Czy stratą będzie różnica pomiędzy ceną zakupu obligacji i kwotą otrzymaną
ze sprzedaży zabezpieczenia hipotecznego i kwot otrzymanych od syndyka?

Secus poinformował, że sąd nadał klauzulę wykonalności (serdeczne gratulacje dla
sądu za dynamikę działania happy8 ) na akty notarialne związane z ustanowieniem
zabezpieczeń hipotecznych dla obligacji serii D i E. Po otrzymaniu tytułów
wykonawczych przyjdzie kolej na komornika.

Raport za drugi kwartał przyniósł przecenę obligacji oraz żywą wymianę opinii na temat sytuacji
spółki oraz wyceny obligacji. Teraz cisza. W trzecim kwartale pojawiły się przychody, które powodują
że na poziomie wyniku ze sprzedaży oraz wyniku operacyjnego za 3 kwartały spółka wygląda podobnie
jak w roku ubiegłym. Bilansowo trzeci kwartał nie przynosi poprawy. Należności i zobowiązania krotkoterminowe rosną w podobnym stopniu.

Posiadacze innych serii obligacji Admiral Boats powinni zwrócić uwagę na pochodzenie środków
na wykup. Otóż społka wyemitowała akcje w ramach subskrypcji prywatnej o wartości blisko
4 mln zł. Nowe akcje zostały objęte po 0.46 zł podczas gdy cena akcji na NC to 0.85 zł.
Dyskonto w wysokości 46% za dostarczenie płynności jest delikatnie mówiąc alarmujące.

Informacja z Secusa o wyborze komornika dotyczyła przypadku gdy nieruchomość nie należy do Religi.


wapkil napisał(a):
Dlatego spytałem, czy masz jakieś powody sądzić, że administrator jednak komornika wybiera.


Taką informację otrzymałem w Secusie. Mając tytuł wykonawczy administrator hipoteki wybiera
komornika spośród działających przy sądzie rejonowym. Jeżeli będzie jeden to nie będzie
wyboru.

Zastanawiam się tylko. Różnica w stosunku do innych wierzycieli wynika z wpisu w księdze
wieczystej nieruchomości. Jak mawia znajomy prawnik "stosowanie logiki w polskim prawie
może prowadzić na manowce" happy8

czosnek napisał(a):
Dzięki za info Resal , tak jeszcze tylko dla pewności , o ile dobrze Cie zrozumiałem to nie ma jeszcze klauzuli do aktu którym egzekucji poddał się właściciel nieruchomości? Tak?


Zgadza się. Jeszcze jedna informacja. W przypadku hipoteki na nieruchomości nie należącej
do Religi to administrator hipoteki wybiera komornika po otrzymaniu klauzuli wykonalności.
Nie wiem jak to będzie wyglądać w przypadku nieruchomości będącej składnikiem majątku
Religi. Na pewno syndyk wyodrębni majątek stanowiący zabezpieczenie obligacji. Co dalej?
Czy komornika wybierze syndyk czy administrator hipoteki? A może nieruchomość będzie
sprzedawał syndyk? Z obiegowych opinii wiadomo, że mniejsza rola syndyka tym lepiej, taniej
i szybciej.

Dla obligacji zabezpieczonych na nieruchomościach nie należących do Religi.
Sąd nadał klauzulę wykonalności związaną z dobrowolnym poddaniem się egzekucji
przez Religa Development S.A. Z tego chyba niewiele wynika w świetle ogłoszenia
upadłości likwidacyjnej spółki.

Natomiast sąd nie nadał jeszcze klauzuli wykonalności związanej z wpisem
hipotecznym. Powinno to nastąpić w najbliższym czasie, wziąwszy pod uwagę
fakt, że wnioski zostały złożone w tym samym sądzie w tym samym czasie.Z tego co wiem Secus z niczym nie czeka. Z jednej strony wystąpił do sądu cywilnego o nadanie
klauzuli wykonalności związanej z wpisem hipotecznym oraz poddaniem się egzekucji z aktu
notarialnego.
Równolegle wystąpili do sądu gospodarczego o uwzględnienie wierzytelności wynikających z
obligacji w postępowaniu upadłościowym. Zrobili tak ponieważ nie wiadomo czy zabezpieczenie
hipoteczne pokryje wierzytelności wynikające z obligacji.

Wygląda na to, że spółka ma problemy z pozyskaniem finansowania.

obligacje.pl/news/711/e-kancel...

Obecnie trwają zapisy na obligacje serii M. Dowiedziałem się,
że grono pośredników zostało wzmocnione przez supersprzedawcę
firmę Salwix smilebox znaną z pośrednictwa przy sprzedaży
obligacji Religi.

[quote=Tomek1979]Nie wiem skąd na tej liście znalazło się PCZ. Duża stabilna spółka, płaci od wielu kuponów w terminie, dobrze raportuje. Czy jest coś o czym nie wiem?

pozdrawiam :)


Tu nie chodzi o spółkę, lecz o pośrednika. Pan Wieczorek sprzedawał wcześniej obligacje Religi.
Religa złożył wniosek o upadłość. Uczestnicy forum (włączając Pana Wieczorka) wyrażają
wątpliwości czy odzyskają nominał plus odsetki, co ma odzwierciedlenie w kursach obligacji
notowanych na Catalyst. Sprzedając obligacje Religi, które okazały się śmieciowymi, Pan
Wieczorek nadwyrężył (delikatnie mówiąc) swoją reputację jako pośrednika. Naraził na straty
nie tylko siebie ale i swoich klientów. Dlatego nabywając papiery dłużne od tego pośrednika
należy zachować szczególną ostrożność. Odnosi się to również do papierów gdzie Pan Wieczorek
nie jest oferującym ale pośrednikiem.
Informacje
Stopień: Rozgadany
Dołączył: 29 listopada 2011
Ostatnia wizyta: 5 marca 2019 20:43:06
Liczba wpisów: 138
[0,04% wszystkich postów / 0,04 postów dziennie]
Punkty respektu: 0

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,100 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +157,11% +31 422,81 zł 51 422,81 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło