pixelg
UBOAT LINE (Catalyst) - Notowane instrumenty - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7

UBOAT LINE (Catalyst)

Marcin Osiecki
0
Grupa: SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-06-15
Wpisów: 855
Wysłane: 28 listopada 2012 13:09:38
Dzisiaj debiut obligacji Uboat Line. Kalkulator dla tych obligacji już jest dostępny:
www.stockwatch.pl/obligacje/em...

Od razu po kuponie widać, że mocno spekulacyjne papiery. Marża ponad WIBOR 3M wynosi aż 9,5 proc.
Edytowany: 16 lipca 2020 12:13

wapkil
0
Dołączył: 2011-06-19
Wpisów: 1 472
Wysłane: 29 listopada 2012 01:49:16
Mocno ryzykowna jest już sama nazwa, a w zasadzie pierwszy jej człon. Swoją drogą, dlaczego spółka zajmująca się promami ma w nazwie łódź podwodną? Czy samolot widniejący na początku raportu rocznego jakoś to uzasadnia?

Pytania mało poważne, ale w porównaniu z resztą wydają się całkiem proste. Z komunikatów wynika, że obecna od niecałego roku na NC spółka prowadzi skup akcji własnych. Prezes, członkowie rady i podmioty powiązane radośnie akcjami handlują. Powołana w lutym zależna spółka turystyczna w październiku jest posyłana do likwidacji. Gdzieś znika spółka-córka, która miała zostać poczęta z jakimś partnerem indyjskim. We wrześniu wymieniana jest cała rada nadzorcza poza przewodniczącym. Dobrze, że przy tym wszystkim spółka zdecydowała się finansować produkcję filmową, więc może połączy im się to w jaką ciekawą fabułę, niekoniecznie o faraonach (tak, wiem, ciężko się oprzeć urokowi partnerki Sobolewskiego). Wszystko to tylko rzut oka na ostatnie kilka miesięcy ESPI/EBI. Czy komuś się na tym okręcie zbytnio nie nudzi?

pitusg
0
Dołączył: 2012-11-11
Wpisów: 41
Wysłane: 8 grudnia 2012 23:47:43
Czy potraficie powiedzieć, dlaczego nie są naliczane odsetki od tych obligacji?

>> Ponad 160% zysku od początku 2017 r. – sprawdź ofertę portfela wzorcowego Cztery Fazy Rynku w StockWatch.pl


orekki
1
Dołączył: 2012-08-12
Wpisów: 357
Wysłane: 9 grudnia 2012 11:36:44
Odsetki są aktualnie doliczane jeszcze do kończącego się okresu odsetkowego. Ale prawa do tego kuponu to już sprawa zamknięta.
Obligacje które można w tej chwili kupić/sprzedać uwzgledniaja już nowy okres, a ten zaczyna się dopiero 12 grudnia, więc pierwsze odsetki zobaczysz dopiero we wtorek 11-tego (zgodnie z zasadą D+2 będą wyliczone na dzień 13 grudnia).

twr84
0
Dołączył: 2013-01-04
Wpisów: 1
Wysłane: 4 stycznia 2013 18:27:39
odsetki wyplacone w terminie, kurs zarowno obligow jak i akcji ladnie rosnie - zatem nie widac zlych sygnalow, zatem nasza lodz podwodna na pewne nie idzie na dno

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 10 stycznia 2013 16:36:36
Mamy możliwość przeprowadzenia rozmowy z przedstawicielem spółki. Jeżeli ktoś ma jakieś pytanie do firmy to proszę o zadanie w tym wątku do jutra do godziny 11.00.

mindek
0
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 1 107
Wysłane: 10 stycznia 2013 17:48:48
Wiadomo, że to pośrednik, mnie przy mocnym wzroście bilansu zastanawia problem z płynnością. Po to puścili obligi aby finansować trochę swoich klientów przy ogólnym wzroście biznesu.

Pytanie zatem podstawowe, kiedy kupują usługę (pakiet) to jaki mają termin płatności a jak wygląda termin płatności od swoich klientów.

I drugie, jak wygląda ściągalność należności(ile procent w terminie, ile po 30 dniach po terminie i ile np po 90 dniach po terminie), branża transportowa nie jest zbyt rozrzutna.

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 9 lutego 2013 13:22:22
Opublikowaliśmy wywiad z prezesem:

Cytat:
Na rynku Catalyst notowana jest jedna seria Państwa obligacji. Czy planowane są kolejne emisje?

Podobnie jak przy pierwszej emisji dokonamy wyceny wszystkich korzyści możliwych do osiągnięcia w przypadku kolejnej emisji. Rzeczywiście rozważamy możliwość zwiększenia w połowie roku programu emisji obligacji do poziomu 5 mln zł. Dodać przy tym należy, że kluczową kwestią na tym etapie rozwoju będzie zmieszczenie się w zaplanowanym budżecie kosztów. Jednym z priorytetów zarządu będzie, przy dużej dynamice wzrostu przychodów, zapewnienie akcjonariuszom wysokiego poziomu przewidywalności biznesu.


Całość: www.stockwatch.pl/artykuly/pos...

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 26 marca 2013 07:48:36
Przedstawiam informacje o planowanej emisji prywatnej obligacji Uboat – Line S.A.

Z przyjemnością przedstawiamy propozycję inwestycji w obligacje korporacyjne notowanej na rynku NewConnect Spółki Uboat-Line S.A. Spółka posiada również jedną serię obligacji notowanych na rynku Catalyst. Wartość minimalnego zapisu zostanie ustalona po wstępny zebraniu ofert nabycia obligacji. Jest ona szacowana w przedziale 25 – 50 tys. zł.

Planowana jest emisja dwuletnich obligacji serii B. Kupon wypłacany będzie kwartalnie, zaś wysokość odsetek oparta zostanie o wskaźnik WIBOR 3M powiększony o marżę. Jej wysokość zostanie ustalona w procesie book-buildingu i znajdować się będzie w przedziale 6 proc.- 7 proc. Seria B obligacji zostanie wprowadzona na Catalyst.

Uboat-Line zajmuje się m.in. wyszukiwaniem oraz rezerwacją połączeń promowych, w szczególności dla klientów biznesowych w obszarze transportu towarowego. Spółka oferuje także usługi w zakresie przesyłek lotniczych, transportu morskiego, transportu intermodalnego oraz zakupu winiet na przejazdy samochodowe.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy Uboat-Line zanotowała bardzo dynamiczny wzrost przychodów oraz skali prowadzonej działalności, co było możliwe w dużej mierze dzięki środkom pozyskanym w ramach prywatnej oferty akcji o wartości 2,5 mln PLN, która poprzedziła debiut Spółki na rynku NewConnect. W 2012 roku Spółka osiągnęła przychody w wysokości 32,6 mln PLN (+128% w porównaniu z 2011) przy EBITDA 4,2 mln PLN (blisko 900% wzrost r/r) oraz wypracowując zysk netto w wysokości 2,35 mln PLN (17-krotny wzrost wobec 2011). Bardzo dobre wyniki finansowe oraz konsekwentnie realizowana strategia rozwoju znajduje swoje odbicie w notowaniach akcji Uboat Line, których cena w przeciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosła o ponad 300%. Wiarygodność Spółki potwierdza także obecna wycena obligacji serii A, które notowane są aktualnie na poziomie ok.105% wartości nominalnej, nigdy nie notując spadku poniżej wartości 100%.

Co bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa kapitału, Spółkę cechują niskie wskaźniki zadłużenia – relacja długu oprocentowanego względem kapitału własnego wynosi poniżej 20%, zaś wskaźnik dług oprocentowany/EBITDA to ok. 0,4.

Osoby zainteresowane szczegółami emisji zapraszamy do kontaktu z:


Wojciech Iwaniuk
InnerValue Investor Relations
tel: 504207566
mail: wi@innervalue.pl

Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 28 marca 2013 14:13:40
UBT0914: Analiza wypłacalności spółki UBOAT-Line S.A. (UBT) na podstawie danych finansowych z raportu za 4kw 2012r

Na koniec 2012 roku na rynku Catalyst notowana była singlowa seria obligacji Emitenta (seria A) oznaczona symbolem UBT0914, którą wprowadzono do obrotu pod koniec listopada ubiegłego roku. Obligacje te cechują się nominałem w wysokości 1.000 zł, wypłacanym kwartalnie kuponem odsetkowym w wysokości stawki WIBOR3M powiększonej o marżę w wysokości 9,5% oraz brakiem zabezpieczenia. Wartość kuponu wyliczana jest według liczby dni w danym okresie odsetkowym oraz przy założeniu 365 dni w roku. Łączna wartość nominalna tych papierów to 650 tys. zł (zgodnie z dokumentem ofertowym Spółka planowała pozyskać z emisji obligacji serii A 2,5 mln zł).

Ponieważ, podobnie jak większość spółek z rynku New Connect, sprawozdania kwartalne UBT są bardzo okrojone, celem bardziej dokładnej analizy, nie obeszło się bez pewnych założeń dotyczących wielkości finansowych. Bazując na informacjach podanych w dokumencie informacyjnym Emitenta dot. wprowadzania obligacji serii A na rynek Catalyst przyjęto wysokość krótkoterminowego zadłużenia oprocentowanego na poziomie 551 tys. zł, a długoterminowego na poziomie 968 tys. zł. Ponadto, bazując na wielkości odsetek, jakie UBT podał w raporcie rocznym za 2011r, odsetki za 2012r przyjęto na tym samym poziomie powiększając je dodatkowo o wartość należnego za 4kw kuponu z tytułu obligacji serii A (emisja miała miejsce pod koniec września).

Komplet podstawowych danych finansowych oraz wskaźniki dotyczące oceny płynności i zadłużenia Emitenta przedstawiono w tabeli poniżej. Celem lepszego zaprezentowania zmian w sytuacji Spółki w skali ostatniego roku, jako okres odniesienia przyjęto koniec 2011r. Dane do obliczeń dla tego okresu przyjęto z raportu rocznego Emitenta.


Opracowanie własne na podstawie danych StockWatch.pl oraz raportów okresowych i dokumentu informacyjnego UBOAT-Line S.A.

Biorąc pod uwagę analizę danych finansowych na koniec 2012 roku można powiedzieć, że sytuacja finansowa Emitenta prezentuje się korzystnie:
- W odniesieniu do oceny płynności finansowej UBT można odnotować pełne pokrycie zobowiązań bieżących aktywami obrotowymi (wskaźnik bieżącej płynności finansowej wynosi 1,94) oraz generalnie odpowiedni poziom kapitału obrotowego (saldo płynności jest co prawda lekko ujemne, ale różnica między cyklem kapitału obrotowego a cyklem konwersji gotówki, informująca o nadwyżce kapitału obrotowego w ujęciu czasowym, dodatnia); o płynności w wymiarze dochodowym dowiemy się dopiero po publikacji raportu rocznego (w zeszłym roku nie wyglądało to dobrze – ujemne przepływy operacyjne oraz niewielkie dodatnie przepływy ogółem).
- W przypadku poziomu zadłużenia analizowanej Spółki sytuację można uznać za bezpieczną. Podstawowa dla Spółki w tym zakresie relacja (dług oprocentowany ogółem/kapitały własne) jest na niskim poziomie rzędu 0,17. W przypadku innych często stosowanych wskaźników poziomu zadłużenia (wskaźnik ogólnego zadłużenia oraz wskaźnik zadłużenia kapitału własnego) mamy dość umiarkowane poziomy – odpowiednio ok. 0,47 i ok.0,88.
- Ocena zdolności do obsługi zadłużenia UBT na koniec 2012r, nawet przy przyjętych na wstępie założeniach, jest dość ograniczona. Niemniej jednak w przypadku możliwych do wyliczenia wskaźników widać tu znaczną poprawę w zakresie i tak bezpiecznych ich wartości przed rokiem. Relacje długu netto do EBIT i EBITDA, tak w wymiarze oprocentowanym jak i ogółem, są w obszarze bardzo korzystnym. Podobnie rzecz się ma w odniesieniu do pokrycia wymienionymi wyżej kategoriami wyników odsetek należnych z tytułu zadłużenia oprocentowanego wierzycielom Spółki.

Porównując podstawowe dane finansowe charakteryzujące UBOAT-Line (tabela na wstępie omówienia) nie da się nie zauważyć sporego wzrostu skali działalności Spółki względem stanu na koniec 2011r. Suma bilansowa wzrosła o 42%, co po stronie aktywów było przede wszystkim efektem blisko 90-proc. wzrostu składników obrotowych (przede wszystkim należności), a w przypadku pasywów wiązało się ze wzrostem zadłużenia o 51% i kapitałów własnych o 35%. Jednocześnie należy zauważyć, że rozwojowi Spółki towarzyszyło zachowanie korzystnej sytuacji w zakresie struktury kapitałowo-majątkowej (pełne pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym) oraz względnej równowagi w zakresie zapotrzebowania i stanu posiadania kapitału obrotowego netto (występują tu tylko niewielkie niedobory).

Przedstawiona wyżej korzystna ocena sytuacji finansowej spółki UBOAT-Line S.A. jest zbieżna ze wskazaniami obliczanego w serwisie wskaźnika Altmana. W porównaniu ze stanem na koniec 2011r uległ on wyraźnej poprawie i obecnie wskazuje na ocenę ratingową AAA (wcześniej było to BBB). Tak znacząca progresja jest z jednej strony efektem zwiększenia wartości kapitału obrotowego netto względem aktywów ogółem, jak również wyraźnego wzrostu ich rentowności operacyjnej (w porównaniu z 2011 rokiem zysk operacyjny UBT wzrósł z 99 tys. zł do 3,7 mln zł).

Na zakończenie link do kalkulatora rentowności obligacji UBOAT-Line notowanych na rynku Catalyst: www.stockwatch.pl/obligacje/em...
Edytowany: 14 lutego 2015 13:57


Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 25 kwietnia 2013 12:52:18
Spółka uplasowała emisję obligacji serii B:

Cytat:
Uboat-Line SA jest emitentem na rynku NewConnect oraz Catalyst. Obecnie na rynku długu jest notowana jedna jego seria obligacji oznaczona symbolem UBT0914 o wartości nominalnej 0,65 mln zł. W czwartek spółka poinformowała o przydzieleniu 3.404 obligacji serii B. Emitent pozyskał w ten sposób 3,404 mln zł. Nowe papiery dłużne wkrótce zadebiutują na Catalyst.


wiadomosci.stockwatch.pl/uboat...

Staszka Wokulska
0
Dołączył: 2013-02-04
Wpisów: 78
Wysłane: 10 maja 2013 14:29:02

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 16 maja 2013 07:50:56
Zapraszamy na czat z prezesem:

www.stockwatch.pl/czat-inwesto...

Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 20 maja 2013 14:48:42
UBT0914: Analiza wypłacalności spółki UBOAT-Line S.A. (UBT) na podstawie danych finansowych z raportu za 1kw 2013r

Na dzień analizy, na rynku Catalyst, nadal notowana jest singlowa seria obligacji Emitenta (seria A) oznaczona symbolem UBT0914. W drodze na rynek są natomiast obligacje serii B, na które zapisy przyjmowano między 29 marca a 22 kwietnia b.r. W ramach tej emisji objęto 3.404 z oferowanych 5.000 obligacji o nominale 1.000 zł każda.

Ponieważ, Spółka przesunęła publikację raportu rocznego na 22 maja b.r., a jej raporty kwartalne pod względem informacyjnym są ubogie, toteż tradycyjnie w takich przypadkach, celem bardziej dokładnej analizy, trzeba poczynić pewne założenia dotyczące wielkości finansowych. Bazując na podejściu zastosowanym przy poprzedniej analizie oraz biorąc pod uwagę podaną w raporcie za 1kw wartość wskaźnika zadłużenia finansowego (relacja zobowiązań oprocentowanych do kapitału własnego), przyjęto wysokość krótkoterminowego zadłużenia oprocentowanego na poziomie 630 tys. zł, a długoterminowego na poziomie 968 tys. zł. Ponadto, bazując na wielkości odsetek, jakie UBT podał w raporcie rocznym za 2011r, odsetki narastające za 12m na koniec 1kw 2013 roku przyjęto na tym samym poziomie powiększając je dodatkowo o wartość należnego za dwa kwartały kuponu z tytułu obligacji serii A (emisja miała miejsce pod koniec września).

Komplet podstawowych danych finansowych oraz wskaźniki dotyczące oceny płynności i zadłużenia Emitenta przedstawiono w tabeli poniżej. Oczywiście po publikacji raportu rocznego, w razie istotnych różnic co do przyjętych wartości, analiza zostanie poddana korekcie.


kliknij, aby powiększyć

Opracowanie własne na podstawie danych StockWatch.pl oraz raportów okresowych i dokumentu informacyjnego UBOAT-Line S.A.

Biorąc pod uwagę analizę danych finansowych na koniec marca 2013 roku można powiedzieć, że sytuacja finansowa Emitenta nadal wygląda bezpiecznie:
 W ramach oceny płynności finansowej sytuacja UBT nadal jest dość korzystna; co prawda pokrycie zobowiązań bieżących aktywami obrotowymi spadło z 1,94 na 1,46, ale nie wpłynęło to istotnie na pogorszenie sytuacji w zakresie kapitału obrotowego (różnica między cyklem kapitału obrotowego a cyklem konwersji gotówki, informująca o nadwyżce kapitału obrotowego w ujęciu czasowym, pozostała na niezmienionym dodatnim poziomie); o płynności w wymiarze dochodowym dowiemy się dopiero po publikacji raportu rocznego.
 W przypadku poziomu zadłużenia analizowanego Emitenta sytuację również można uznać za bezpieczną – podstawowa dla Spółki w tym zakresie relacja (dług oprocentowany ogółem/kapitały własne) utrzymuje się na poziomie 0,17, a inne wskaźniki poziomu zadłużenia (wskaźnik ogólnego zadłużenia oraz wskaźnik zadłużenia kapitału własnego) przyjmują nadal umiarkowane wartości – odpowiednio ok. 0,53 i ok.1,12, choć należy odnotować ich wzrost w porównaniu ze stanem na koniec 2012r. Sytuacja w tym obszarze ulegnie zapewne pogorszeniu w kolejnym okresie sprawozdawczym, kiedy to uwzględnione już zostanie pozyskanie kapitału w drodze emisji obligacji serii B.
 Ocena zdolności do obsługi zadłużenia UBT na koniec analizowanego okresu, podobnie jak to miało miejsce w poprzedniej analizie, jest dość ograniczona z uwagi na brak danych (po publikacji raportu rocznego przedstawię uzupełnienie w tym zakresie). Biorąc jednakże pod uwagę niski jak na razie poziom zadłużenia oprocentowanego Spółki oraz kontynuację pozytywnych tendencji wynikowych w ujęciu r/r, można z góry założyć, że w analizowanym okresie jej zdolność do obsługi zadłużenia była na wysokim poziomie, co widać po relacjach długu netto do EBIT i EBITDA oraz wskaźnikach pokrycia odsetek. Jednocześnie liczyć się należy z tym, że w związku z przeprowadzoną ostatnio emisją obligacji, również w omawianym obszarze wskaźniki finansowe na pewno ulegną pewnemu pogorszeniu w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Jak na razie Spółka kontynuuje dynamiczny rozwój swojej działalności – suma bilansowa wzrosła w relacji do końca 2012r o 20%, co po stronie aktywów należy wiązać z 71-proc. przyrostem majątku trwałego (ich szacunkowy udział ogólnej sumie wzrósł z 21 do 30%), a w przypadku pasywów – wzrostem zadłużenia o 35% (głównie krótkoterminowych zobowiązań handlowych) i kapitałów własnych o 6%. Jednocześnie należy zauważyć, że rozwojowi Spółki nadal towarzyszy zachowanie korzystnej sytuacji w zakresie struktury kapitałowo-majątkowej (pełne pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym) oraz względnej równowagi w zakresie zapotrzebowania i stanu posiadania kapitału obrotowego netto (utrzymuje się tu tylko niewielki niedobór).

Przedstawiona wyżej korzystna ocena sytuacji finansowej spółki UBOAT-Line S.A. jest generalnie zbieżna ze wskazaniami obliczanego w serwisie wskaźnika Altmana. W porównaniu ze stanem na koniec 2012r uległ on co prawda obniżeniu (głównie za sprawą zmian w zakresie kapitału obrotowego netto) i obecnie wskazuje na ocenę ratingową AA (wcześniej było to AAA), ale z oceną tej zmiany warto się wstrzymać do publikacji raportu rocznego, kiedy to będziemy mieli bardziej szczegółowy punkt odniesienia dla poszczególnych wielkości bilansowych.

Na zakończenie link do kalkulatora rentowności obligacji UBOAT-Line notowanych na rynku Catalyst: www.stockwatch.pl/obligacje/em...
Edytowany: 28 maja 2013 12:30

Marcin Osiecki
0
Grupa: SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-06-15
Wpisów: 855
Wysłane: 11 czerwca 2013 21:47:09
Kalkulator jest dostępny dla wszystkich:
www.stockwatch.pl/obligacje/em...

Następne emisje też oczywiście będą.

zgred
4
Dołączył: 2012-03-02
Wpisów: 1 215
Wysłane: 23 października 2013 15:33:31
Tylko informacyjnie...

Wpłynęły odsetki od UBT0415....

bekerro
0
Dołączył: 2013-01-07
Wpisów: 54
Wysłane: 29 października 2013 11:22:37
Papiery UBT0915 są już widoczne na koncie DM, teraz tylko czekać na ustalenie pierwszego dnia notowania. Trzeba przyznać, iż procedura wprowadzania na Catalyst idzie im w przypadku tej emisji bardzo sprawnie i szybko.

taakum
0
Dołączył: 2010-07-10
Wpisów: 85
Wysłane: 17 grudnia 2013 11:37:16
UBT0915 wejdzie niebawem w nowy okres odsetkowy. Marża 600, kupon co 3 miesiące.
Spółeczka notowana na NC, to można śledzić na bieżąco co tam się dzieje. Kapitalizacja systematycznie spada od sierpnia, było ponad 80 mln, teraz 36 mln. Taki nadmuchany balon to nic dziwnego, jednak spadek ceny akcji przyjmuje spore rozmiary.
Jak patrzę w raport za III kw. - szału nie ma ale jest dobrze.
Macie jakieś przemyślenia?


zgred
4
Dołączył: 2012-03-02
Wpisów: 1 215
Wysłane: 17 grudnia 2013 11:55:38
może i spory spadek, ale po wzroście od 1 zł do 15 zł chyba nie ma się co dziwić...

taakum
0
Dołączył: 2010-07-10
Wpisów: 85
Wysłane: 17 grudnia 2013 12:06:31
W sumie tak.
Papier ciekawy bo płaci dobrze a z odsetkami też nie było problemu widać po info z forum. Z czego firma się utrzymuje - ktoś analizował przychody - czy to są płatności cykliczne, jak to wygląda z przeprawami promowymi? To jest ich główne źródło dochodu?

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 2,977 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +168,25% +33 649,63 zł 53 649,63 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło