pixelg
PBKM - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5

PBKM [BKM]

AKTUALNY KURS: 89,80 zł (+0,00%) 23-06-2021 09:59
bankrucik
54
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 316
Wysłane: 4 kwietnia 2016 22:07:38
Polski Bank Komórek Macierzystych ustalił cenę maksymalną na 66,5 zł -
Oferta obejmuje do 2.320.062 akcji., stanowiących 49 proc. kapitału zakładowego, sprzedawanych przez wybranych akcjonariuszy, w tym do 1.651.214 akcji oferowanych przez największego akcjonariusza, którego podmiotem bezpośrednio dominującym jest fundusz Enterprise Venture Fund I, LP.

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych.

Grupa prowadzi działalność w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Rumunia, Węgry, Łotwa) oraz południowej (Turcja, Hiszpania, Włochy).

W skład grupy wchodzi piętnaście podmiotów, z których osiem prowadzi bank komórek i tkanek, trzy usługi diagnostyczne, jedna tzw. szpital jednego dnia i jedna działalność usługową na rzecz pozostałych spółek grupy. Dwie spółki nie rozpoczęły jeszcze prowadzenia działalności operacyjnej.

Grupa rozwija swoją działalność przede wszystkim na rynkach, na których jest już obecna, skupiając się na wzroście organicznym. Nie wyklucza jednak akwizycji, które mogłyby przyczynić się do jej rozwoju.

W okresie najbliższych czterech lat, tj. do końca 2019 roku, PBKM planuje osiągnąć próg około 200 tys. przechowywanych próbek w obszarze B2C (próbki przechowywane na podstawie umów zawartych z osobami fizycznymi).

Na koniec 2015 r. liczba przechowywanych próbek wyniosła 109,7 tys., co stanowiło około 90 proc. wszystkich przechowywanych próbek.


www.bankier.pl/wiadomosc/Cena-...
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 656
Wysłane: 5 kwietnia 2016 10:11:58
Omówienie prospektu emisyjnego Polskiego Banku Komórek Macierzystych SA

Ofertę publiczną przeprowadza spółka z ciekawej i wydaje się, że perspektywicznej branży. Grupa Polski Bank Komórek Macierzystych (dalej PBKM) jak sama nazwa wskazuje zajmuje się pobieraniem, przetwarzaniem i w końcu przechowywaniem komórek macierzystych pobieranych z krwi pępowinowej. W poniższym omówieniu zawarto omówienie danych operacyjnych i finansowych grupy wraz z omówieniem specyficznych zasad rachunkowości, wskaźników finansowych, oraz ocenę sytuacji fundamentelanej, perspektyw i zagrożeń.

Komórki macierzyste to pierwotne, niewyspecjalizowane komórki, które mają olbrzymi potencjał do namnażania się oraz wyjątkowe zdolności do przekształcania się w wyspecjalizowane komórki. Dzięki temu wykorzystuje się je od lat między innymi do leczenia nowotworów (około 80 różnych schorzeń), a spektrum zastosowań stale się powiększa. Nie dziwi zatem fakt, że coraz częściej znajdują się osoby chcące ten unikatowy „towar” przechować, a właśnie to stanowi podstawową działalność spółki. W związku z niską świadomością społeczną możliwości zastosowania komórek macierzystych, grupa dociera do potencjalnych klientów przez położników, szpitale, szkoły rodzenia także poprzez reklamę w postaci ulotek, artykułu dla prasy, czy media społecznościowe.

Aby ułatwić zrozumienie danych finansowych spółki konieczny jest komentarz do udostępnionych klientom sposobów płatności i przedstawienie specyficznych zasad rachunkowości.
PBKM oferuje dwa sposoby rozliczeń. Pierwszym jest płatność z góry (choć czasem rozkładana na raty nawet do 3 lat) drugim natomiast jest płatność za pozyskanie i abonament roczny za przechowywanie. Niezależnie od modelu płatności wybranego przez klienta, PBKM rozpoznaje przychody zgodnie z MSR 11, czyli jako kontrakty długoterminowe, proporcjonalnie do ponoszonych prognozowanych kosztów. Nie jest to zaskakujące w przypadku przedpłaty, gdyż ta dotyczy okresu od paru do nawet kilkudziesięciu lat. Przychody wykazywane są proporcjonalnie do kosztów, przy czym największe koszty mamy w pierwszym roku kiedy następuje pobranie i przetworzenie próbki. Potem koszty, a zatem i przychody spadają i pochodzą tylko od przetrzymywania przez okres umowy. Niewykazane jeszcze w rachunku wyników przychody trzymane są w biernych rozliczeniach międzyokresowych po stronie pasywnej bilansu. Uproszczony schemat pokazuje poniższy graf:


kliknij, aby powiększyć


Nieco inaczej jest z przychodami abonamentowymi. Formalnie grupa ma abonament na rok, ale ze względu na częste i oczekiwane przedłużanie umów szacuje efektywny okres umowy, ale nie dłuższy niż historia działania podmiotu na danym rynku. Z tego powodu w aktywach pokazywane są rozliczenia międzyokresowe czyli spodziewane przyszłe, a jeszcze niezafakturowane przez spółkę wpływy. Uproszczoną ilustrację przepływów, przychodów, kosztów i bilansu przedstawia poniższy graf:


kliknij, aby powiększyć


Choć kwoty pokazywane na powyższych ilustracjach są takie same to w rzeczywistości model abonamentowy ma wyższe ceny ze względu na późniejszy wpływ gotówki do spółki. Średni horyzont rozpoznawania kontraktów w Grupie w modelu abonamentowym wynosi w roku 2015 ok. 10 lat, natomiast dla umów w modelu przedpłaconym ok. 22 lat. Co istotne zarówno w RMK biernych jak i czynnych strumienie pieniężne nie są dyskontowane i wykazuje się je w wartości nominalnej.

PBKM mocno rośnie. Emitent załączył historyczny rozkład przechowywanych próbek z podziałem na próbki przejęte w ramach akwizycji i próbki wynikające ze wzrostu organicznego:


kliknij, aby powiększyć


Wzrost skali działania widać także w generowanych przychodach. W roku 2014 spółka uzyskała obroty na poziomie 105 mln zł, w 2014 w kwocie 85 mln zł, natomiast jeszcze rok wcześniej 72 mln zł, przy czym trzeba dodać, że po drodze zmieniło się prawo podatkowe w związku z czym przychody dwóch ostatnich lat są obciążone wyższą stawką VAT (którą grupa tylko częściowo przeniosła na klientów, a zatem realny wpływ do spółki się zmniejszł) niż w roku 2013. Choć rozwój grupy odbywał się w dużej mierze poprzez akwizycję, to trzeba zauważyć, że przejęcia nie wpłynęły za mocno na liczbę akcji. Z dostępnych danych wynika, że kapitał zakładowy był w okresie od 2013 do 2015 r. w miarę stały, choć nieco fluktuuje (maksymalna odchyłka od średniej na poziomie 1,4 proc.) ze względu na program motywacyjny i odkup akcji od dotychczasowych właścicieli. Na poniższym wykresie zobrazowano przychody w segmencie B2C z podziałem na przychody pierwszego roku i przychody z przechowywania:


kliknij, aby powiększyć


Zgodnie z tym co napisałem wcześniej, znacznie wyższe są przychody z nowo podpisanych umów, a cały biznes rośnie. W prospekcie można przeczytać, że przychód na próbkę w pierwszym roku spada, co wynika z wspomnianego wcześniej Vatu na Węgrzech i w Polsce. Jednak gdy dokonamy przeliczenia we własnym zakresie to efekt ten jest odwrotny. Z 3,9 tys. zł w roku 2012 średni przychód na próbkę w 1 roku wzrósł do 4,78 tys. w roku 2015. Być może różnica wynika z faktu, że emitent dane o przechowywanych i pozyskanych próbkach skorygował o próbki pochodzące z Centrum Onkologii. Tak czy owak nie widać na razie presji konkurencyjnej i spadku cen. Średnioroczne tempo wzrostu z lat 2012-2015 wyniosło: 20 proc. dla liczby próbek 4 proc. dla przychodów z próbek w pierwszym roku 16 proc. dla próbek przechowywanych.

Na poniższym wykresie zamieściłem marże brutto wynikającą z danych zarządczych spółki, które podawane są w nieco innym układzie niż dane stricte finansowe. Jak widać marże są bardzo wysokie. Choć nieco się zmieniają pomiędzy zyskiem z próbek 1 roku i przechowywaniem, to wypadkowa marża brutto jest stabilna.


kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia inwestorów ważniejsze są jednak wyniki stricte finansowe, podawane w układzie porównawczym a nie kalkulacyjnym jak dane zarządcze.


kliknij, aby powiększyć


Zysk ze sprzedaż w roku 2015 wyniósł 15,6 mln zł i był o 1,3 mln niższy niż w roku 2014. Do takiego stanu rzeczy przyczyniły się koszty związane z emisją akcji (1,45 mln zł) oraz wycena programu motywacyjnego w kosztach pracowniczych (5,4 mln zł). Spółka obydwa koszty traktuje jako jednorazowe. O ile takie podejście nie budzi żadnych wątpliwości jeśli chodzi o emisję, to koszty programu motywacyjnego są najprawdopodobniej powtarzalne, choć nie co roku. Owszem obciążenie to nie jest gotówkowe, ale gdyby spółka musiała zapłacić menadżerom zamiast emitować dla nich akcje to właśnie takie kwoty musiałaby wydatkować. Z resztą twierdzenie o niegotówkowości tych kosztów to tylko pół prawdy, bo spółka zobowiązała się odkupić część akcji, co będzie przecież jak najbardziej zdarzeniem gotówkowym. W efekcie koszt przejdzie tylko przez kapitał własny, bez wpływu na wynik. MSR w tym względzie (wycena programu motywacyjnego jako koszt) jest bardzo racjonalny. Jednak kwota obciążenia wykazana tylko w roku 2015 dotycz tak naprawdę wszystkich lat, a zatem racjonalnym jest przypisanie kosztów tego programu do poszczególnych lat. Wtedy dostaniemy korektę in plus zysku na sprzedaż w kwocie około 5,5 mln zł (łącznie z kosztami emisji).

Wykazany w sprawozdaniu EBIT wyniósł 15,4 mln zł, natomiast po korekcie o wyżej wymienione zdarzenia 20,9 mln zł. Skorygowany zysk brutto był niższy o 100 tys., natomiast wynik netto dla 19 proc. stopy opodatkowania wyniósłby niecałe 17 mln zł. Przy wycenie metodą renty wieczystej z kosztem kapitału na poziomie 11 proc. dawałoby to wartość spółki na poziomie około 155 mln zł. Biorąc pod uwagę cenę z emisji akcji i aktualną liczbę akcji dostaniemy kapitalizację spółki w kwocie 315 mln zł. Renta wieczysta zakłada jednak tylko powtarzalność wyniku, a PBKM rośnie i to w sporym tempie. Liczba próbek rośnie przecież z dynamiką 20 proc, a podobnych dynamik dla EPSu wymaga nowy program motywacyjny. Można zatem powiedzieć, że przy obecnej cenie maksymalnej mamy uzyskany wynik za 4 lata i brak wzrostu w kolejnych okresach.

W Tym miejscu warto dodać, że przedmiotem oferty są akcje dotychczasowych właścicieli, a sama spółka nie przeprowadza emisji nowych akcji, w związku z czym nie pozyska żadnych środków z oferty. Oferowane papiery stanowią 49 proc. wszystkich istniejących akcji.

Do największych zagrożeń dla spółki trzeba zaliczyć:
- rozwój alternatywnych metod pozyskania komórek macierzystych
- rozwój konkurencji w oparciu o model abonamentowy
- ryzyko przeszacowania budżetów kontraktów – umowy długoterminowe MSR11
- ryzyko odszkodowawcze za źle przechowane próbki

Szansą jest wzrost świadomości społecznej a także nowa aktywność spółki. W 2014 roku Spółka uruchomiła innowacyjną działalność w zakresie sprzedaży usług medycznych do klinik
i ośrodków zajmujących się – w ramach tzw. wyłączenia szpitalnego – eksperymentalnymi terapiami
z wykorzystaniem preparatów bazujących na komórkach macierzystych pozyskanych ze sznura pępowiny (preparaty ATMP). Leki te są stosowane indywidualnie w leczeniu wybranych chorób, w przypadku których zawiodły standardowe metody leczenia. Obecnie Spółka posiada w tym zakresie umowy z kilkoma ośrodkami w Polsce. Emitent świadczy również swoje usługi dla kilku polskich klinik transplantologicznych na podstawie indywidualnych zleceń. Obecnie przychody PBKM z tego obszaru nie stanowią istotnego źródła, jednak w ocenie emitenta potencjał ich wzrostu jest znaczny, a docelowo działalność ta będzie się charakteryzowała wyższą rentownością. Zaspokojenie
rosnącego popytu na ww. usługi przekracza obecnie możliwości wytwórcze Emitenta i wymaga rozbudowy laboratorium własnego.


>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 5 kwietnia 2016 10:13

srebrnyptak
0
Dołączył: 2012-01-05
Wpisów: 361
Wysłane: 6 kwietnia 2016 08:56:22
czy ktos ma jakies przemyslenia dotyczace tego ipo?
Wskazniki dosc mocno wysrugowane, nie ma za bardzo do czego tego porownywac (mi osobisci do porownania najbardziej pasuje LiveChat i MDG - produkt moze nie taki ale profil spolki i jej otoczenie rynkowe dosc dobrze sie pokrywaja).
ROE, zadluzenie i ebidta no i polityka dywidendowa - daja STRONG Buy
to ze wychodza dobrze zarobieni akcjonariusze - to minus - spolka poza dodatkowymi kosztami zwiazanymi z listingiem nie bedzie miala zadnej korzysci
Emisja drobna, dla drobnych pewnie ok 25mln zl - redukcja na poziomie 90% - na pierwszej sesj mozna zarobic na waciki a pozniej dwa wyjscia - dokupic i liczyc na powtorke LVC lub skasowac pozycje i zapomniec.
tak to widze

ps. TFI przebieraja nozkami na te emisje

>> Ponad 160% zysku od początku 2017 r. – sprawdź ofertę portfela wzorcowego Cztery Fazy Rynku w StockWatch.pl


Wojetek
125
Dołączył: 2011-08-17
Wpisów: 5 403
Wysłane: 6 kwietnia 2016 10:58:48
Parę moich luźnych przemyśleń:

Cytat:
Zarząd zamierza corocznie rekomendować WZ wypłatę dywidendy w wysokości nie wyższej niż 50 proc. skonsolidowanego zysku netto grupy wypracowanego w roku poprzednim, uzależniając ostateczną treść rekomendacji od aktualnej sytuacji finansowej i płynnościowej oraz jej planów inwestycyjnych.


Cytat:
Z zysku za 2015 rok spółka jeszcze w marcu wypłaciła 7 mln zł (80,6 proc. zysku skonsolidowanego grupy), tj. 1,48 zł na jedną akcję


Przypomina mi się debiut Solaru, tam też przed debiutem wypłacili sobie dywidendę - "złoty strzał". Generalnie niezbyt mi się takie praktyki podobają.
Cytat:

dla drobnych pewnie ok 25mln zl - redukcja na poziomie 90% - na pierwszej sesj mozna zarobic na waciki


I m.in z tego powodu "gra" na debiutach to średni deal. Ale co kto lubi ;).

sbyszek
0
Dołączył: 2009-12-04
Wpisów: 807
Wysłane: 6 kwietnia 2016 11:30:26

srebrnyptak napisał(a):
...to ze wychodza dobrze zarobieni akcjonariusze - to minus - spolka poza dodatkowymi kosztami zwiazanymi z listingiem nie bedzie miala zadnej korzysci ...

Spekuluję, że te zarobione pieniądze prędzej czy później pójdą na zakupy now/ej/ych emisji akcji, oczywiście po godziwej cenie.
Kopanie się z koniem jest najlepszą reklamą konia.

sbyszek
0
Dołączył: 2009-12-04
Wpisów: 807
Wysłane: 6 kwietnia 2016 11:34:41
anty_teresa napisał(a):
Omówienie prospektu emisyjnego Polskiego Banku Komórek Macierzystych SA

W analizie spółki przedstawionej w serwisie SW w Minusy/Ryzyka zabrakło mi jednego elementu, a związanego ze źródłem problemów natury etyczno moralnej, co może się przełożyć obostrzeniami prawnymi ze strony ustawodawcy. Dyskusje podobne do tych o in vitro daje się już zauważyć.
Dla chcących zgłębić temat polecam LINK
Kopanie się z koniem jest najlepszą reklamą konia.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 656
Wysłane: 6 kwietnia 2016 11:53:27
W artykule jest mowa głównie o ZARODKOWYCH komórkach macierzystych z tego co widzę, a to coś innego niż komórki macierzyste pobierane z krwi pępowinowej. O ile w oczywisty sposób badania i przetrzymywanie zarodków mogą budzić zastrzeżenia moralne to krew pępowinowa jest organem/tkanką wykorzystywaną w ten sam sposób co przeszczep szpiku. To emocji budzić nie będzie.

srebrnyptak
0
Dołączył: 2012-01-05
Wpisów: 361
Wysłane: 6 kwietnia 2016 14:39:52
sbyszek napisał(a):

srebrnyptak napisał(a):
...to ze wychodza dobrze zarobieni akcjonariusze - to minus - spolka poza dodatkowymi kosztami zwiazanymi z listingiem nie bedzie miala zadnej korzysci ...

Spekuluję, że te zarobione pieniądze prędzej czy później pójdą na zakupy now/ej/ych emisji akcji, oczywiście po godziwej cenie.


tu raczej sie to nie uda bo glowny akcjonariusz wypada wlasciwie z akcjonariatu (zostana jakies szczatki - nie pamietam dokladnie). Jesli tfi obejma emisje (a o to jestem pewien) to wsadza do RN nadzorce z patykiem a do zarzadu prezesa ksiegowego.

srebrnyptak
0
Dołączył: 2012-01-05
Wpisów: 361
Wysłane: 6 kwietnia 2016 14:43:03
Wojetek napisał(a):

I m.in z tego powodu "gra" na debiutach to średni deal. Ale co kto lubi ;).

Zgadzam sie z Toba.
Ale zakladajac ze ktos z instytucji zostanie na peronie to moze byc jeszcze jakies szarpniecie lokomotywy w ciagu kilku sesji.
Jedno trzeba powiedziec- dosc dobrze sie pisze o spolce, w parkiecie przez 4-5 wydan co dziennie jest laurka.

sasky
sasky PREMIUM
33
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 662
Wysłane: 6 kwietnia 2016 14:48:54
Jest wywiad z wiceprezesem PBKM

Cytat:
Za nami 14 lat intensywnego wzrostu zarówno organicznego, jak poprzez akwizycje. W ciągu ostatnich pięciu lat podwoiliśmy udział w rynku europejskim – to powód do dumy. Obecnie koncentrujemy się na rozwoju usług na rynkach, na których jesteśmy już obecni poprzez stały wzrost organiczny. Nie wykluczamy jednak kolejnych akwizycji, jeśli mogłyby one w pozytywny sposób wpłynąć na tempo rozwoju biznesu i przyczynić się do wzrostu wartości PBKM dla jego akcjonariuszy. Kluczowe znaczenie ma dla nas utrzymanie zadowalającego tempa i skali pozyskiwania nowych próbek.


wiadomosci.stockwatch.pl/polsk...


Washington Irving
0
Dołączył: 2014-04-10
Wpisów: 165
Wysłane: 7 kwietnia 2016 16:30:19
bankrucik napisał(a):


Na koniec 2015 r. liczba przechowywanych próbek wyniosła 109,7 tys., co stanowiło około 90 proc. wszystkich przechowywanych próbek.


A co z pozostałymi 10% przechowywanych próbek? Nie są przechowywane? Angel

Cytat:
Cytat:
Z zysku za 2015 rok spółka jeszcze w marcu wypłaciła 7 mln zł (80,6 proc. zysku skonsolidowanego grupy), tj. 1,48 zł na jedną akcję


Przypomina mi się debiut Solaru, tam też przed debiutem wypłacili sobie dywidendę - "złoty strzał". Generalnie niezbyt mi się takie praktyki podobają.


Wskaźnik wypłaty jest tak wysoki, bo zysk netto jest obciążony one-offami (zwróć uwagę na wartość podatku dochodowego w 2015, zresztą to tylko papierowy podatek, bo zapłacili go znacznie mniej - zobacz w cash-flow)

W 2014 wypłacili 7,7 dywidendy (6 dywidendy + 1,7 na skup akcji)

Do ciekawostek dorzuciłbym:
na minus - wysokie WNiP w tym "wartość firmy"
- duża część przychodów nie generuje gotówki dziś, tylko wpada do rozliczeń m-owych czynnych (zobaczcie cash-flow i bilans)
na plus - ujemny dług netto (ale jeszcze przed wypłacą dywidendy. Niemniej, zadłużenia finansowego brak w praktyce).

No i oczywiście na duży minus jest to, że jest drogo.

Nie demonizowałbym natomiast faktu, że IPO jest bez emisji. Wychodzi fundusz PE, który wszedł w spółkę w 2009 roku (6 lat to bardzo typowy horyzont inwestycyjny PE) za 18 mln zł. Dziś jego pakiet jest wart 155 mln zł. To bardzo dobra stopa zwrotu nawet jak na fundusz PE (nie wiem ile zainwestowali w akwizycje, ale na pewno nie 100 mln PLN :)). Wyjście przez IPO też nie jest bardzo dziwne (szczególnie na tak wysokich mnożnikach).

mindek
0
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 1 107
Wysłane: 7 kwietnia 2016 16:54:08
Takich spółek radzę unikać, zwłaszcza jak kasa idzie do ręki właściciela.

Czy harper to nie ta sama grupa i przykład IPO.

Oni chcą zjeść ciastko i mieć ciastko.


rafsty
rafsty PREMIUM
10
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 304
Wysłane: 7 kwietnia 2016 20:56:23
sbyszek napisał(a):
W analizie spółki przedstawionej w serwisie SW w Minusy/Ryzyka zabrakło mi jednego elementu, a związanego ze źródłem problemów natury etyczno moralnej (...)


anty_teresa napisał(a):
W artykule jest mowa głównie o ZARODKOWYCH komórkach macierzystych z tego co widzę, a to coś innego niż komórki macierzyste pobierane z krwi pępowinowej.


No właśnie. Może zanim się moralnie wzburzymy, dowiedzmy się najpierw, o czym mówimy ;) Żeby nie było tak, jak z cookies, że teraz trzydzieści razy dziennie klikam 'OK' pod durnym komunikatem, że strona używa ciasteczek, bo jakiś nawiedzony aktywista po piętnastu latach odkrył nagle coś takiego w swoim komputerze. I postanowił mnie uszczęśliwić swoją głupotą.


A o czym mówimy?
- Tutaj trochę prościej.

- Tutaj trochę bardziej zawile.

Pozycja rynkowa spółki może gwałtownie osłabnąć, jeśli ewentualnie kiedyś świat "przerzuci się" na komórki 'iPSC' i krew pępowinowa przestanie być potrzebna. To wydaje mi się być największym zagrożeniem dla istnienia tego biznesu w długiej perspektywie.

nhyt
0
Dołączył: 2014-08-26
Wpisów: 24
Wysłane: 7 kwietnia 2016 23:30:32
rafsty,
ludzie, np ja :) szukają odpowiedzi czy warto sie zapisać żeby przekazać akcje w następne ręce pierwszego dnia notowań
wizje zostawmy wizjonerom Pray

rafsty
rafsty PREMIUM
10
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 304
Wysłane: 8 kwietnia 2016 00:51:26
Skąd pewność, że reprezentujesz wszystkich ludzi?

Bo jeśli takiej pewności nie ma, to może zamierzasz skasować ten wątek po IPO? Bo za moment przyjdą tu ci następni, którzy odbiorą te akcje po pierwszym dniu notowań. I dyskusje czy "w IPO jest drogo" będą ich obchodzić, jak zeszłoroczny śnieg. Będzie na przykład rozpisywanie się, jaki to globalny rynek jest tu do zdobycia przez spółkę. Albo prognozowanie, kiedy w PL z 2% dojdziemy do azjatyckich 20% (patrz Prospekt).
Sam na wątku Ekoexportu pisałeś grubo po debiucie, więc trochę więcej inkluzywności, Kolego. Nie jesteś tu sam.

A skoro nie pasują Ci rozmowy o wizjonerskich ideach, to co tu robisz??? Czym zajmuje się ta firma? Pobieraniem krwi pępowinowej w celu długoterminowego przechowywania komórek macierzystych do celów stosowania terapii, z których obecnie parę już działa, ale cała masa jest w sferze eksperymentalnej albo koncepcyjnej. Dosyć wizjonerskie zajęcie. Zwłaszcza, że źródeł stem cells jest kilka. (Proponuję jednak zajrzeć pod te linki.) Nie wiemy nawet, czy znamy wszystkie miejsca ich występowania. I na dzień dzisiejszy nie jest powiedziane, że właśnie ta metoda się utrzyma w przyszłości.

Nie wiem, ile masz lat, ale ja żyję wystarczająco długo, żeby widzieć, jak szybko zmieniają się całe branże. W szczególności znikają z rynku, bo ktoś wymyślił coś lepszego. To nie jest żadna wizja. To jest codzienność, w której żyjesz. happy3

sasky
sasky PREMIUM
33
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 662
Wysłane: 11 kwietnia 2016 10:35:30
Dzisiaj jest ostatni dzień zapisów na akcje w transzy dla drobnych. Ciekawe jak poszło i czy będzie redukcja?

rafallbn1981
0
Dołączył: 2011-01-20
Wpisów: 83
Wysłane: 12 kwietnia 2016 13:56:23
ktoś się zapisał?

sasky
sasky PREMIUM
33
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 662
Wysłane: 12 kwietnia 2016 14:53:53
Informacja o wynikach zapisów na akcje PBKM pojawi się jutro
Edytowany: 12 kwietnia 2016 14:59

soonny
0
Dołączył: 2010-08-28
Wpisów: 179
Wysłane: 12 kwietnia 2016 20:37:03
Ja się zapisałem.

srebrnyptak
0
Dołączył: 2012-01-05
Wpisów: 361
Wysłane: 13 kwietnia 2016 09:11:40
Cena emisyjna akcji PBKM ustalona na 47 zł, liczba walorów - na 1,2 mln szt.
ISBnews - Biznes
13 Kwi 2016, 8:50


Warszawa, 13.04.2016 (ISBnews) - Cena akcji oferowanych w ofercie publicznej Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) ustalona została na 47 zł za akcję, a liczba akcji oferowanych na 1 200 000 szt., podała spółka.
"Akcjonariusze sprzedający, na podstawie rekomendacji menadżerów oferty wydanej na podstawie wyników procesu budowy księgi popytu przeprowadzonego wśród wybranych inwestorów instytucjonalnych, wspólnie ustalili cenę akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych oraz cenę akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych, oferowanych w ramach oferty na poziomie 47,00 zł za jedną akcję oferowaną" - czytamy w informacji.

Akcjonariusze sprzedający ustalili także, że ostateczna liczba akcji oferowanych w ramach oferty wynosi 1 200 000 akcji, w tym 143 059 akcji serii A, 10 534 akcji serii B, 49 478 akcji serii D, 73 005 akcji serii E, 809 466 akcji serii F, 54 389 akcji serii G, 6 980 akcji serii H oraz 53 089 akcji serii I, podano także.

W transzy inwestorów instytucjonalnych ostatecznie oferuje się 1 060 000 akcji, a w transzy inwestorów indywidualnych - 140 000 walorów.

Cenę maksymalną ustalono wcześniej na 66,5 zł. Oferta miała objąć maksymalnie 2 320 062 akcji sprzedawanych.

Zgodnie z informacjami z prospektu emisyjnego, od 13 do 18 kwietnia będą przyjmowane zapisy oraz wpłaty na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych, w tym w dniach 13-15 kwietnia przyjmowane będą zapisy i dokonywane wpłaty na akcje oferowane w odpowiedzi na zaproszenie wystosowane w związku z uczestnictwem w procesie budowy księgi popytu. Przydział akcji oferowanych w transzy inwestorów indywidualnych oraz transzy inwestorów instytucjonalnych zaplanowany jest ok. 18 kwietnia, zaś ok. 28 kwietnia 2016 - zakładany jest pierwszy dzień notowania akcji na GPW.

Spółka jest podmiotem bezpośrednio kontrolowanym przez EVF I Investments S.à r.l. spółkę prawa luksemburskiego,, która posiada 2 622 200 akcji spółki, co stanowi 55,38% akcji oraz 55,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Po zakończeniu oferty, zakładając, że EVF I Investments S.à r.l. ostatecznie zaoferuje i sprzeda 1 651 214 akcji oferowanych w ramach oferty, posiadał będzie akcje stanowiące 20,50% łącznej liczby głosów na WZA i przestawnie być podmiotem dominującym i sprawującym kontrolę nad spółką.

Działalność grupy PBKM koncentruje się na pozyskiwaniu, przetwarzaniu (preparatyce) i przechowywaniu komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych na zlecenie osób fizycznych – rodziców spodziewających się dziecka (tzw. rodzinne bankowanie krwi pępowinowej lub bankowanie rodzinne). W skład grupy wchodzi 15 podmiotów, z których 8 prowadzi bank komórek i tkanek, 3 usługi diagnostyczne, 1 tzw. szpital jednego dnia i 1 działalność usługową na rzecz pozostałych spółek z grupy.

czyli bez redukcji ale taniej

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 4,764 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +168,55% +33 710,63 zł 53 710,63 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło