pixelg
SFINKS - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7

SFINKS [SFS]

AKTUALNY KURS: 0,60 zł (+1,01%) 20-04-2021 09:17
WatchDog
WatchDog PREMIUM
35
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 583
Wysłane: 15 listopada 2008 11:42:28 przy kursie: 16,00 zł
Nic w tym dziwnego, że ta spółka już nikogo nie interesuje: za moment może być w całości przejęta przez AmRest i wycofana z obrotu. Postanowiłem jednak poświęcić jej chwilę zadumy. Przyznacie, że jazda z siedemdziesięciu kilku złotych na szesnaście jest imponująca. Ze wskaźników wynika, że w stosunku do aktywów cena jest niska, ale po co komu taka spółka, która nie osiąga zysku. Znowu kwartał na stracie. Skończyły się sny o potędze i czasy opowieści, że za chwilę cała Europa będzie wsuwać u Sfinksa, kiedy samo zarejestrowanie kolejnej spółki w kolejnym kraju powodowało erupcję kursu.
Dzisiaj jest to skromna spółka, o sporych przychodach i praktycznie zerowym zysku. Wyczerpała potencjał wzrostu, a oprócz niemądrych przejęć moim zdaniem jej prawdziwym problemem, którego bym nie bagatelizował, jest niedobre jedzenie. Tak po prostu.

Na dzisiaj sytuacja może wyglądać na opanowaną, ale spółka jest zadłużona w bankach na sporą jak dla niej kwotę, oraz poważnie zadłużona u dostawców. Negatywnie oceniam jej strukturę finansową; przez trzeci kwartał z rzędu ma rating na poziomie CCC, a wskaźnik Z"-score systematycznie spada. Jeśli nie zostanie przejęta, to jest wiele przesłanek że może upaść. Szczególnie jeśli bessa będzie trwać, bo rynek nie da jej już ani grosza, nieważne jakie kosmiczne bajki będzie opowiadać.

mkk
0
Dołączył: 2008-11-08
Wpisów: 477
Wysłane: 15 listopada 2008 12:44:37 przy kursie: 16,00 zł
O tym, że sny o potędze się skończyły świadczą nie tylko twrade dane i wskaźniki, ale również miękkie sygnały z rynku. Choćby takie jak news, że Grupa Kościuszko dostała propozycję odkupienia od nich sieci restauracji Chłopskie Jadło, które wcześniej im sprzedała... Jak wiadomo za ładnych parę milionów taniej :) Kościuszko jednak entuzjazmu do tego pomysłu nie zdradza - teraz działa głównie w modelu franczyzowym i na cholerę mu placówki rywalizujące z tym co już ma - i Sfinks musi poszukać innych rozwiązań.
Zresztą w ogóle trzeba być czujnym jeżeli chodzi o spółki serwujące żarło. W kryzysie rozwijają się fast-foody - dlatego wolę pomysły z cyklu budowy Lanczowisk Kościuszki, czy nawet taniej sieci pizzerii (taniej!!! nie na Krupówkach w Zakopanem), od budowy teraz ekskluzywnych restauracji.

raul07
0
Dołączył: 2008-10-25
Wpisów: 198
Wysłane: 15 listopada 2008 13:14:43 przy kursie: 16,00 zł
abstrahując od sytuacji fundamentalnej , znalazłem sposób na zarobienie na tej spółce:)otóż Amrest ma ogłosić wezwanie na akcje, a zgodnie z prawem cena w wezwaniu nie może być niższa niż średnia cena z ostatnich 6 miesięcy a ponad to nie może być niższa niż cena za jaką Amrest skupywał wcześniej , czyli 19 zl z kawałkiem. tylko jeżeli to jest takie oczywiste to dlaczego cena jest tak nisko ?? czyżby amrest chcialby się wycofać z tej transakcji??


WatchDog
WatchDog PREMIUM
35
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 583
Wysłane: 31 grudnia 2008 18:51:13 przy kursie: 10,80 zł
Sfinks się wykłada.
Nie umiem wniknąć tak głęboko w temat, aby stwierdzić, czy jest to kontrolowany plan, a może inspirowany, albo część jakiegoś większego niecnego planu - ale to przedsiębiorstwo wpada w ewidentne krytyczne kłopoty.
Ja ze swej strony zwrócę tylko uwagę na rating: aktualnie poziom CCC, utrzymujący się od trzech kwartałów, wcześniej trzy kwartały poziom B/BB. A to nie uwzględniało jeszcze tego, o czym piszą poniżej.

SFS napisał(a):
Podsumowanie 30 dni: problemy z płynnością Sfinks

Zarząd Sfinks Polska S.A. (“Sfinks") informuje, że w ciągu pierwszych 30 dni swojego funkcjonowania odkrył poważne problemy dotyczące płynności Spółki. Zarząd jest zaskoczony liczbą odkrytych nieprawidłowości, które będą miały szkodliwy wpływ na przyszłą płynność biznesu.

W rezultacie zwiększonych wydatków inwestycyjnych dokonanych w roku 2008 (przekraczających poziom wpływów gotówkowych generowanych przez biznes) oraz bardzo słabych wyników osiąganych na nowych rynkach, Sfinks nie jest w stanie wywiązać się ze spłaty istniejących zobowiązań kredytowych. W dniu wczorajszym, pomimo prób negocjacji nowego Zarządu, Spółka otrzymała notę od ING Bank Śląski S.A. dotyczącą przedłużenia płatności PLN 4,2 mln zaledwie o 2 tygodnie, do 15 stycznia 2009 roku – umowa kredytowa zawarta w dniu 30 czerwca 2008 roku (RB 25/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku). Do końca grudnia 2008 roku Spółka powinna również spłacić kwotę PLN 10,0 mln wynikającą z umowy kredytowej zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A. w dniu 24 lipca 2007 roku (RB 70/2007 z dnia 25 lipca 2007 roku). W dniu dzisiejszym Spółka otrzymała potwierdzenie prolongaty PLN 8,5 mln do 31 marca 2009 roku – pozostała kwota (PLN 1,5 mln) powinna być spłacona w trzech równych ratach – do końca grudnia 2008, do końca stycznia i do końca lutego 2009 roku. Negocjacje z tymi dwoma bankami nadal trwają, niemniej jednak, według stanu na dzień dzisiejszy, Sfinks nie jest zdolny wywiązać się z powyższych płatności na czas.

Dodatkowo, w dniu 8 października 2008 roku, poprzedni zarząd podpisał umowę pożyczki, w wyniku której Spółka pożyczyła PLN 2 mln od osoby fizycznej. W tym samym czasie Sfinks pożyczył Sfinks France SAS, z siedzibą we Francji, ekwiwalent tej kwoty w EUR. Spółka nie posiada żadnych udziałów w Sfinks France SAS. Pierwsza umowa pożyczki nie została dotrzymana przez Spółkę, w związku z czym umowa została wypowiedziana przez tą osobę fizyczną w trybie natychmiastowym. W chwili obecnej sprawa ta oczekuje na wydanie przez sąd automatycznej klauzuli wykonalności płatności.

Dodatkowo poprzedni zarząd podpisał kilka transakcji swap zamieniających znaczącą część zadłużenia Spółki w PLN na EUR. W dniu 14 października 2008 roku Sfinks wystawił opcję walutową typu call na kwotę EUR 4,9 mln po cenie strike 3,3 EUR/PLN z datą realizacji 14 kwietnia 2009. Wcześniej, w dniu 8 sierpnia 2008 roku, Sfinks podpisał walutową transakcję zamiany stóp procentowych (CIRS) na kwotę PLN 15,0 mln po stopie zamiany 3,26 EUR/PLN z płatnościami gotówkowymi, z których ostatnia zapada w dniu 31 grudnia 2013 roku. Niestety obie powyższe umowy mają obecnie negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki. Jeśli powyższe transakcje zostałyby zamknięte w dniu dzisiejszym, szacunkowa wartość straty z tego tytułu mieściłaby się w przedziale około PLN -7 do PLN -8 mln. Negatywny wpływ obydwu umów na wyniki Spółki na koniec roku będzie ostatecznie potwierdzony w pierwszych dniach stycznia, po otrzymaniu stosownych wycen powyższych transakcji.

Biorąc pod uwagę liczbę dotychczas zidentyfikowanych problemowych kwestii Zarząd przygotuje dla Akcjonariuszy Sfinks kompletny Raport z Przeglądu Spółki – uwzględniający wyniki przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za III kwartał 2008 roku, który zostanie przeprowadzony przez nowego audytora (wstępny termin to luty 2009). Wyżej opisane sprawy wymagały jednak natychmiastowej komunikacji w związku z ich istotnością (ponad 10% wartości kapitałów własnych Spółki).

mkk
0
Dołączył: 2008-11-08
Wpisów: 477
Wysłane: 1 stycznia 2009 20:56:42 przy kursie: 10,80 zł
WatchDog jest subtelny. Sfinks dogorywa moim zdaniem, a jedno co w tym ciekawe dotyczy opcji. Nie mam bladego pojęcia, co oni tymi opcjami zabezpieczali. Wpływy ze swoich zagranicznych sieci, ale czy one były aż tak duże. Tego nie wiem, a to ciekawy moim zdaniem problem.

No a kto w tym jadł niech się nie martwi - całą sieć kupi prawie na pewno Amrest :)
Edytowany: 1 stycznia 2009 21:04

WatchDog
WatchDog PREMIUM
35
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 583
Wysłane: 2 stycznia 2009 12:35:20 przy kursie: 10,80 zł
Rzeczywiście jest to zagadkowe, bo:

Cytat:
Z uwagi na specyfikę działalności Grupy brak jest jakichkolwiek przesłanek do wyodrębnienia segmentów branżowych. Istnieje jednak możliwość wyodrębnienia segmentów geograficznych według krajów, w których prowadzona jest działalność przez Grupę Kapitałową SFINKS POLSKA S.A., na dzień 30.09.2008


Polska daje 97% przychodów, ale może są jakieś przesłanki zabezpieczania w drugą stronę, na przykład duże inwestycje za granicą, na które potrzeba waluty? Eeee.... coś się tutaj bardzo nie zgadza.

szooler
0
Dołączył: 2008-07-27
Wpisów: 2 112
Wysłane: 2 stycznia 2009 15:47:49 przy kursie: 10,80 zł
A mnie frapuje agresywność lwa ING.Najpierw ''położyli'' spółkę zależną Rafako,tam nawet było doniesienie do prokuratury o rzekomo bezprawnie zajęte rachunki bankowe,teraz Lwy są bezwględne wobec Sphinxa.
Skąd te przewrażliwienie?!Czyżby problem opcji i obawa o nieściągalność należności od dłużników zawisły nad bankiem jak miecz Damoklesa?!:-k
Będą problemy?Być może to dopiero początki...:violent1:
"Fortuna favet fortibus"
Edytowany: 2 stycznia 2009 15:48

WatchDog
WatchDog PREMIUM
35
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 583
Wysłane: 6 stycznia 2009 18:26:38 przy kursie: 7,90 zł
Zaczęła się gorzka blame game, czyli wytykanie palcem, czyja to wina.

Morawski: oszukali mnie.

Cytat:
— W styczniu 2008 r. zgłosił się do mnie Henry McGovern, ówczesny prezes AmRestu (operatora sieci Pizza Hut i KFC w Polsce), z propozycją sprzedania jego firmie moich akcji Sfinksa. Odmówiłem. Powołaliśmy nowy zarząd firmy i próbowaliśmy wyprowadzić ją na prostą. Po kilku miesiącach znów dostałem propozycję od McGoverna. Proponował fuzję przez wymianę akcji. Niestety, trudno było rozmawiać o fuzji i parytecie wymiany akcji, bo kurs giełdowy Sfinksa od września 2007 r. dziwnie się kształtował. Spadał szybciej niż rynek i do tego najczęściej po ostatnim fixingu. Wyglądało na to, że ktoś manipuluje kursem. Złożyłem zawiadomienie do Komisji Nadzoru Finansowego, z którego niewiele wynikło. Gdy odmówiłem sprzedaży swojego pakietu McGovern powiedział mi, że i tak przejmie Sfinksa — mówi Tomasz Morawski, założyciel i akcjonariusz Sfinks Polska, operatora sieci restauracji Sphinx.

Niedługo potem AmRest poinformował o zakupie pakietu ponad 5 proc. akcji Sfinksa. W prasie zapowiadał chęć przejęcia kontroli nad spółką. Morawski w końcu zdecydował się sprzedać 5 z 46 proc. akcji Sfinksa, bo potrzebował gotówki.

— McGovern o tym się dowiedział i zaprosił mnie na kolację do swojego domu we Wrocławiu. Powiedział, że kupi ode mnie akcje, ale minimum 10 proc. Po cenie 19,40 za sztukę, a w przypadku całego pakietu moich akcji — po cenie wyższej. Podtrzymał też propozycję fuzji. Ja nie powiedziałem nie, ale chciałem się nad tym jeszcze zastanowić. Wyjechałem na wakacje. W końcu zdecydowałem się sprzedać cały pakiet akcji, a Henry McGovern obiecał, że AmRest go kupi jeszcze w 2008 r. Niestety, nie podpisaliśmy w tej sprawie umowy na piśmie, ale McGovern zapewnił mnie, że jest człowiekiem honoru i umowa ustna w zupełności wystarczy. Jest tak samo ważna jak pisemna. Przedstawiciele AmRestu zapewniali mnie, że kupią ode mnie akcje w dwóch etapach: najpierw do poziomu 33 proc. (co rzeczywiście zrobili), a potem ogłoszą wezwanie na resztę. W grudniu zostałem jednak poinformowany przez McGoverna, że AmRest nie kupi reszty akcji. Jako powód podał m.in. zły stan Sfinksa. Henry McGovern oszukał więc mnie, podstępnie przejmując kontrolę nad Sfinksem — twierdzi Tomasz Morawski.

Spodziewając się domknięcia transakcji, oddał inicjatywę w spółce ludziom AmRestu, co wykorzystali do wymiany zarządu. AmRest nie ma sobie jednak nic do zarzucenia.

— Reakcja pana Morawskiego jest w pewnym sensie naturalną formą obrony w stosunku do ogłoszonych przez nowy zarząd Sfinksa faktów [problemy spółki ze spłatą długów — przyp. red]. AmRest nadal traktuje integrację działalności własnej z działalnością Sfinksa jako działanie strategiczne. Czekamy na oficjalne wyniki audytu, który w sposób bezstronny potwierdzi kondycję spółki Sfinks — odpowiada Wojciech Mroczyński, członek zarządu AmRestu, na pytanie o kulisy transakcji z Tomaszem Morawskim.


AmRest: to Sfinks oszukał rynek.

Cytat:
Zarząd AmRest został negatywnie zaskoczony kondycją finansową spółki Sfinks. Wiele wskazuje na to, że spółka Sfinks w sposób nierzetelny informowała akcjonariuszy o swojej faktycznej kondycji, na którą składa się m.in.: pożyczka do Sfinks France SAS, ekspozycja związana z opcjami walutowymi - dodaje AmRest

Ponadto na negatywną kondycja spółki wpływ miały następujące czynniki:
- szybki wzrost zadłużenia w III kwartale 2008 roku;

- istotny negatywny cash flow generowany na rynkach międzynarodowych, gdzie spółka podpisała długoterminowe zobowiązania, co utrudniło wycofanie się z nich;

- sprzedaż restauracji bazowych Spółki Sfinks (tzw. same store sales) systematycznie spada w ostatnim okresie - w tym samym czasie segment restauracyjny w regionie notuje ogólnie bardzo dobre wyniki - co obrazuje, iż jakość zarządzania obszarem operacyjnym spółki jest bardzo niska.

AmRest zauważą, że w związku z powyższym nie jest zaskoczeniem reakcja kursu akcji Sfinks.

Pomimo wysokiego zadłużenia spółka Sfinks wyceniana jest wyżej niż rynkowa średnia innych spółek z naszej branży. Wierzymy, że AmRest jest w stanie pomóc Sfinks i że marce Sphinx będzie lepiej pod naszymi skrzydłami.

Zarząd zdaje sobie również sprawę, że (...) konieczne są gruntowne zmiany w systemie zarządzania spółką. Marka Sphinx jest bardzo dobrą marką, ale poziom zarządzania obszarem operacyjnym jest daleki od oczekiwanego.

AmRest miał pierwotnie zamiar kupić wszystkie akcje Sfinks od Pana Tomasza Morawskiego. Było to m.in. uwarunkowane przekonaniem, iż kondycja finansowa Sfinks jest zgodna z liczbami zawartymi we wcześniej publikowanych raportach finansowych. Morawski jest byłym przewodniczący rady nadzorczej spółki.

Obecnie zamiarem zarządu AmRest jest pełne zrozumienie sytuacji Spółki oraz zapewnienie wszystkim Akcjonariuszom dostępu do informacji na ten temat.

Po zakończeniu audytu w I kwartale tego roku zarząd AmRest podejmie decyzję odnośnie stopnia zainteresowania AmRest w pozyskaniu dodatkowych akcji Sfinks.


Polecam poczytać sobie komunikaty w tył, gdzieś tak od początku 2007 r. Duża nauka.

WatchDog
WatchDog PREMIUM
35
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 583
Wysłane: 8 stycznia 2009 13:29:35 przy kursie: 7,77 zł
A oto i nasz karmiciel. (zdjęcie na serwerze rp.pl)


kliknij, aby powiększyć


Dobrze widzę, że jest w hamaku na plaży, w wieczorowym garniturze, z szalikiem, a z cyrulikiem jeśli przez ostatni rok rozmawiał to na pewno telefonicznie. angel4
Edytowany: 8 stycznia 2009 13:30

domin
0
Dołączył: 2008-10-06
Wpisów: 27
Wysłane: 25 stycznia 2009 13:40:05 przy kursie: 7,07 zł
Wywiad z panem Morawskim tutaj: wyborcza.pl/1,75480,6177176,Za...
Pytanie jakie się ciśnie po jego lekturze to: jak człowiek z taką wewnętrzną naiwnością (frajerstwem) mógł dojść do tak dużych pieniędzy? Taki Henry M. rodem zza wielkiej wody przerobił naszego rodzimego "biznesmena" na jego własnym podwórku w temacie jego własnej firmy...


opennetpr
0
Dołączył: 2008-09-09
Wpisów: 688
Wysłane: 25 stycznia 2009 15:27:45 przy kursie: 7,07 zł
Wiesz w jaki sposób doszedł do takich pieniędzy ? Bo ma niezły pomysł i wyczucie jak go wprowadzić w życie. Nie do końca zaś jestem przekonany, czy AmRest rozumie na czym ten pomysł polega. Jak nie uda mu się do końca wprowadzić go w życie ze Sphinxem, to pewnie zrobi to z kimś innym,.... co jednak przez jakiś czas jakoś nie za wesoło patrząc na fundamenty tak opisane "wróży" Sphinxowi. Dwa chyba różne modele prowadzenia jadłodajni, ale istotnie każdy ze Sphinxów miał swój indywidualny charakter. Ta sama sałatka w jednym smakowała i była robiona inaczej w innym, choć miała nazwę i składniki te same. Więc jeśli ktoś chciał zjeść tylko sałatkę A to szedł do którego kolwiek, ale jeśli chciał zjeść sałatkę A o takim a takim posmaku, to już musiał się wybrać do tego a tego lokalu. Czy PizzaHut to potrafi ? Czy wie dlaczego tak jest ? Czy umie to wprowadzić w życie ale i utrzymać, bo to nie takie proste. Czy umie tak dobrać ludzi by ten charakter utrzymać ? To trochę inny model niż popularnych fastfood, ten też niby popularny fast ale jednak nie do końca. W masówce na sztukę, zwykle jakość bywa niższa. Można zarabiać na masówce można zarabiać i na pewne jakości, tyle że na jakości to już trzeba mieć pewne estetyczne wyczucie, bo ludzie jeśli już idą tam gdzie chodzi o pewien poziom jakości to jednak dużą wagę do tego przywiązują, a przynajmniej większą niż do ta z jaką podchodzą do zwykłego fastfooda. Wydźwięk więc tego artykułu dla kursu jest średni, ale obawiam się, że dla samej marki Sphinx też. Wojny nigdy nie są dobre, zwłaszcza, że prędzej czy później trafią w kartę dań.
Każdy widzi co innego...chociaż wykres wszyscy mają ten sam.
Edytowany: 25 stycznia 2009 15:41

WatchDog
WatchDog PREMIUM
35
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 583
Wysłane: 26 stycznia 2009 21:06:15 przy kursie: 7,60 zł
Bardzo fajny wywiad, taki pokazujący "od kuchni".
Już w starożytnym Rzymie było mniej więcej takie powiedzenie:
Aby utrzymać spokój społeczny, lud nie może wiedzieć jak się robi kiełbasę ani co dzieje się w sądach.

Dla mnie - oprócz bardzo poważnych zarzutów przeciwko McGovernowi - ten tekst to potwierdzenie czegoś, co dawno temu usłyszałem na temat wspólnictwa, fuzji i przejęć, inwestorów kapitałowych i innych takich "garniturowych" tematów:
Przyjmij za pewnik, że druga strona ZAWSZE chce cię oszukać..

MOCKBA80
0
Dołączył: 2009-01-25
Wpisów: 24
Wysłane: 30 stycznia 2009 16:03:00 przy kursie: 11,67 zł
Witam,
czy ktoś zorientowany mógłby skomentować skąd ten nagły skok akcji Sfinksa?
Pozdrawiam

yoss66
0
Dołączył: 2009-01-04
Wpisów: 13
Wysłane: 31 stycznia 2009 02:53:44 przy kursie: 11,67 zł
Najprosciej rzecz ujmując akcjonariusze sie pokłocili ,były główny udziałowiec p.Morawski został wykiwany przez p.MacGoverna /Amrest/ mimo słownej umowy???!!! nie odkupił od p.Morawskiego całego uzgodnionego pakietu. Amrest kupił ok 33 % powołał "swój" zarzad i to mu na razie wystarcza efektem tego jest np zupełnie kuriozalna wg mnie umowa o przekazywaniu 7% wpływów za zarzadzanie na rzecz Amresta!?.
Pan Morawski został z pakietem ok 25 % ,poczuł się oszukany/bo Amrest nie chce odkupic reszty/ i próbuje walczyc o wpływy ,mają? w tym pomóc akcjonariusze instytucjonalni?.
Walne jest zwołane na luty zarząd kontratakuje projektem uchwały o nowej emisji akcji co rozwodni troche akcjonariat .
Byc może teraz p.Morawski na szybko chce trochę zwiększyc pakiet przed walnym lub podciagnąc kurs ,żeby emisja była po wyższej cenie.
Ot takie tam zabawy dużych chłopców za pieniądze drobnych akcjonariuszy
.
Tak na marginesie p. Morawski okazał się delikatnie mówiąc ciężkim frajerem /mam nadzieje,ze WD nie uzna tego za zbyt obrazliwy epitet/, umowa na słowo? bo niby szef Amrestu jest człowiekiem honoru??sam przyznał ,ze sprzedaje bo ma kłopoty finansowe to tamten go przycisnął lekko a teraz pretensje do całego świata i żalenie się w Wielkim Formacie -patrzcie oszukali mnie!!

tomasz79
0
Dołączył: 2009-01-09
Wpisów: 243
Wysłane: 4 lutego 2009 22:05:46 przy kursie: 11,00 zł
dla ułatwienia dla tych co chcą poczytać...
wyborcza.pl/1,75480,6177176,Za...

"Drżyj, gdy inni są zachłanni. Bądź zachłanny, gdy inni drżą."

SlawekW
0
Dołączył: 2009-01-09
Wpisów: 878
Wysłane: 4 lutego 2009 23:21:48 przy kursie: 11,00 zł
ale osso choci?

Przeciez to juz bylo, chyba 25 stycznia i obgadane tu, i skomentowane i zlinkowane... I duzo sie zmienilo od tego/tamtego czasu....
Mnie tez dopadł kryzys.. jem spleśniały ser, pije stare wino i jeżdżę autem bez dachu....

tomasz79
0
Dołączył: 2009-01-09
Wpisów: 243
Wysłane: 5 lutego 2009 07:28:28 przy kursie: 11,00 zł
nie zauważyłem wcześniejszego linku... :)

"Drżyj, gdy inni są zachłanni. Bądź zachłanny, gdy inni drżą."

SlawekW
0
Dołączył: 2009-01-09
Wpisów: 878
Wysłane: 9 lutego 2009 17:32:01 przy kursie: 10,98 zł
Wklejam na wypadek, gdyby komus zainteresowanemu umknelo:

"Raport bieżący 6/2009
Zarząd Sfinks Polska S.A. ("Sfinks") przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o Ofercie). Informacja o opóźnieniu wykonania obowiązku określonego w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie została przekazana do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 6 lutego 2009 roku.
Opóźnienie dotyczyło informacji o propozycji nabycia akcji Spółki złożonej przez osobę fizyczną, akcjonariusza Sfinks, spółce AmRest Sp. z o.o., która posiada aktualnie 3 061 786 akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 32,99% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Z informacji uzyskanych przez Spółkę wynika, że osoba fizyczna zaproponowała nabycie wszystkich akcji Spółki należących do spółki AmRest Sp. z o.o. po cenie 10,90 zł za jedną akcję. Ponadto z informacji uzyskanych przez Spółkę wynika, że złożona propozycja nie jest wiążąca i nie ma charakteru oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zarząd Spółki powziął wiadomość o przedmiotowej propozycji w dniu 5 lutego 2009 roku.
kom espi abs/"
Mnie tez dopadł kryzys.. jem spleśniały ser, pije stare wino i jeżdżę autem bez dachu....

SlawekW
0
Dołączył: 2009-01-09
Wpisów: 878
Wysłane: 17 lutego 2009 15:13:14 przy kursie: 7,41 zł
Raport bieżący 13/2009
Zarząd Sfinks Polska S.A. ("Sfinks"), informuje, że w związku z trudną sytuacją finansową Spółki, po zapoznaniu się z analizą prawną dokonaną przez renomowaną kancelarię prawną, Zarząd Sfinks złożył wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu. Wniosek został złożony w dniu dzisiejszym, tj. 17 lutego 2009 roku, do Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia, XIV Wydział Gospodarczy.
Mnie tez dopadł kryzys.. jem spleśniały ser, pije stare wino i jeżdżę autem bez dachu....

AEM
0
Dołączył: 2009-02-18
Wpisów: 13
Wysłane: 20 lutego 2009 17:10:49 przy kursie: 7,75 zł
ING i PKO wypowiedziały kredyty. Amrest przejmuje Sfinksa wobec obu banków.Składa do sądu wniosek o egzekucję przez sprzedaż przedsiębiorstwa dłużnika w całości. Sąd bada możliwość generowania przychodów przez dłużnika - dłużnik nie ma takiej możliwości. Sąd wyraża zgodę na sprzedaż na najwyższą możliwą cenę. Pozamiatane. Amrest ma całość Sinksa za max 75 % wartości sumarycznej obu kredytów (24+50 baniek total). Tak bym zrobił będąc Amrestem.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,758 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +160,31% +32 061,89 zł 52 061,89 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło