pixelg
PZU - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

PZU [PZU]

AKTUALNY KURS: 30,42 zł (-1,33%) 05-03-2021 16:29
krewa
krewa PREMIUM
297
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 689
Wysłane: 7 lipca 2017 20:37:26 przy kursie: 44,00 zł
Analiza techniczna PZU dla abonentów StockWatch.pl

kliknij, aby powiększyć

Posiadacze walorów PZU nie mają powodów do narzekań. W ciągu roku akcje spółki podrożały o przeszło 70 proc. i nie wygląda, by to był kres możliwości kupujących.
Na początku maja bieżącego roku notowania PZU wzniosły się powyżej historycznego szczytu z roku 2014, ustalając nowe ekstremum na poziomie 47,16 zł. Kreśleniu nowych maksimów nie towarzyszył duży wolumen, co należy odczytywać pozytywnie - w przypadku ataku na szczyt łatwiej będzie pokonać opór za sprawą niewielkich pokładów podaży w tym miejscu.
Obecnie mamy do czynienia z konsolidacją, dolny pułap której wyznacza poziom pokonanego szczytu z 2014 roku. W ostatnich tygodniach wolumen obrotu maleje z każdą sesją, co oznacza utratę zainteresowania do dokonywania transakcji na obecnych poziomach cenowych. Należy więc oczekiwać rychłego zakończenia trendu bocznego i określenia się graczy co do dalszego kierunku poruszania się cen.
Z uwagi na nadrzędny trend wzrostowy i brak przesłanek do jego zakończenia, pod uwagę należy brać scenariusz optymistyczny. Szczególnie, że wskaźniki techniczne znajdują się na poziomach dogodnych do wygenerowania zaleceń kupna. Linia MACD zbliżyła się do poziomu równowagi , a więc odbicie można będzie potraktować jako sygnał kupna. Podobnie wygląda linia oscylatora RSI, przebywająca w dolnej strefie zakresu typowego dla hossy, czyli tuż nad poziomem 40. Jeżeli dodamy do tego dryfującą pod kierunkowymi linię ADX, to mamy idealną sytuację do wychwycenia początku istotnego ruchu cen. W przypadku realizacji wzrostowego scenariusza optymalny zasięg zwyżki to 49,50 zł natomiast w optymistycznym wariancie 53 zł.
Gdyby jednak tendencja się odwróciła - a ku temu nie widać na chwilę obecną żadnych przesłanek - to wsparć należy poszukiwać na poziomach 40,20 zł oraz 38,17 zł.
Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 1 sierpnia 2019 17:08

Wieled
Wieled PREMIUM
0
Dołączył: 2013-02-05
Wpisów: 48
Wysłane: 8 sierpnia 2017 08:37:26 przy kursie: 45,80 zł
ciekawe info PZU będzie współpracowało z PZPN:
"Program obejmie ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków ponad 7 tysięcy klubów i około 450 tysięcy zawodników. Ochrona przeznaczona jest nie tylko dla zawodników reprezentacji Polski, I i II ligi oraz ekstraklasy, ale także dla piłkarek i piłkarzy wszystkich kategorii wiekowych, w tym dzieci i młodzieży."

więcej na: www.laczynaspilka.pl/federacja...

krewa
krewa PREMIUM
297
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 689
Wysłane: 25 sierpnia 2017 20:32:05 przy kursie: 47,55 zł
PZU - analiza techniczna


kliknij, aby powiększyć


W poprzedniej analizie technicznej walorów PZU zwracałem uwagę na zachowanie notowań po przełamaniu poziomu szczytu z 2014 roku. Panująca wówczas konsolidacja zapowiadała kontynuację trendu wzrostowego. Ponieważ na dzisiejszej sesji kurs opuścił strefę zagęszczenia cen górą, warto ponownie spojrzeć na wykres.

Wybicie stało się faktem, a więc popyt jest na dobrej drodze do sięgnięcia kolejnych poziomów docelowych, zaznaczonych na wykresie fioletowymi poziomymi kreskami. Są to odpowiednio 49,50 oraz 53 zł. Do mankamentów wybicia można zaliczyć stosunkowo niewielki wolumen oraz zachowanie wskaźńika TRD, który na razie nie potwierdził ruchu na wykresie cenowym. Wskaźniki techniczne znajdują się po jasnej stronie mocy, obowiązują sygnały kupna, a więc gracze na chwilę obecną nie mają najmniejszych powodów do zamykania zyskownych pozycji.


Bushido
0
Dołączył: 2011-11-17
Wpisów: 257
Wysłane: 7 września 2017 17:51:49 przy kursie: 48,25 zł
Hej

Jak @Krewa myślisz - korekta na PZU rozpoczęta-czy tylko powrót do wybitego oporu?

krewa
krewa PREMIUM
297
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 689
Wysłane: 7 września 2017 18:29:00 przy kursie: 48,25 zł
Bushido,

ponieważ wybicie było niemrawe, na co zwracałem uwagę, to część graczy przystąpiła do realizacji zysków po osiągnięciu pierwszego poziomu docelowego.
Patrząc na wolumen nie da się jednoznacznie stwierdzić czy to tylko ruch powrotny, czy też początek solidniejszej korekty.
Po prostu trzeba obserwować zachowanie kursu względem strefy 3-miesięcznej konsolidacji.

Bushido
0
Dołączył: 2011-11-17
Wpisów: 257
Wysłane: 7 września 2017 19:45:59 przy kursie: 48,25 zł
Dzięki @Krewa.

Kogoś bardzo parzyły akcje - dołek sesyjny zrobili na fixingu.

Deogracias
Deogracias PREMIUM
6
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 469
Wysłane: 29 września 2017 07:53:48 przy kursie: 45,05 zł
Polisa dla żubra - omówienie wyników oraz sytuacji finansowej Grupy PZU za I półrocze 2017 r.


Analiza sprawozdania PZU jest złożona pod kikloma względami. PZU jest jedną z największych polskich spółek i w swoim sprawozdaniu konsoliduje ponad 80 podmiotów.
Dodatkowo PZU jako ubezpieczyciel ma swój własny swój wzór sprawozdania finansowego i specyficzne zasady rachunkwości. Na GPW nie są notowane inne polskie spółki ubezpieczeniowe, więc trudno również o porównanie do konkurencji. Ubezpieczyciele, jeśli już się pojawiają to jako elementy grup bankowych i ich wyniki są widoczne jako element dochodów prowizyjnych banków.
Kolejnym utrudnieniem jest fakt, że w skład grupy PZU wchodzi 2 innych członków indeksu WIG-20 – PEKAO i ALIORBANK. To 2 i 9 bank w Polsce i każda z tych spółek zasługuje również na szczegółową analizę.

Wyniki tych 2 banków mają bezpośrednie przełożenie na wyniki prezentowane przez PZU
Warto przyjrzeć się bliżej w jaki sposób to się odbywa. Udział PZU w kapitale obu banków jest stosunkowo niewielki (PEKAO – 20%, ALIORBANK 31,6%), ale obydwa banku są konsolidowane metodą pełną.
Polega ona na tym, że 100% przychodów, zysków i kosztów podmiotu konsolidowanego(PEKAO, ALIORBANK) jest dodawanych do analogicznych pozycji spółki matki (PZU). Następnie eliminowane są transakcje wzajemne, będące dla jednej ze stron przychodem, a dla drugiej kosztem. Powoduje to, że nie ma możliwości sztucznego zawyżania przychodów poprzez transakcje spółki-matki z kontrolowanymi spółkami. Następnie jest obliczany wynik finansowy widoczny w pozycji zysk brutto/netto. Zazwyczaj jest to pozycja, na którą najbardziej zwracamy uwagę, ale w przypadku PZU będzie to zwodnicze. Akcjonariuszy PZU dotyczy pozycja o nazwie "zysk przypisywany właścicielom jednostki dominującej", czyli właśnie właścicielom udziałów w konsolidowanych spółkach.

Żeby to lepiej pokazać załóżmy, że w roku X PZU i PEKAO zarobią po 2 mld zł i PEKAO przez cały rok X polega konsolidacji. Zysk netto wyniesienie 4 mld zł, ale z tego udziałowcom mniejszościowym przypadnie 1,6 mld zł (80% zysku PEKAO) - pozycja "zysk przypisywany właścicielom udziałów niekontrolujących". Akcjonariuszom PZU przypadnie tylko 2,4 mld zł - wykazywane w pozycji "zysk przypisywany właścicielom jednostki dominującej". Przy innym rozkładzie zysków można sobie nawet wyobrazić, że zyski udziałowców mniejszościowych będą wyższe niż akcjonariuszy jednostki dominującej (PZU).
Warto o tym pamiętać oceniając wyniki PZU i kontrolowanych przez niego banków. Udział PZU jest relatywnie niewielki (20 i 31,6%). Zwykle udziałowcy mniejszościowi, jeśli wystąpują, mają niewielki udział w łącznych zyskach i kapitale firm notowanych na GPW.

Analiza sprawozdania finansowego


kliknij, aby powiększyć

Biznes ubezpieczeniowy jest stosunkowo prosty w swych podstawach. Ubezpieczeni wpłacają składki, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowania, różnica między jednym a drugim jest zyskiem lub stratą ubezpieczyciela. W ten sposób powstaje tzw. wynik techniczny ubezpieczeń, który można utożsamiać z marżą brutto na sprzedaży.
Jak widać na wykresie składki przypisanej brutto (będącej odpowiednikiem przychodów) - PZU zanotowało bardzo wyraźny wzrost w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych, co wynikało z masowych podwyżek cen tego rodzaju produktów i zapewnie zauważyła większość czytających.
Podwyżki był realizacją zalecenia KNF, które nakazywało zakładom ubezpieczeń przestać świadczyć tego rodzaju usługi poniżej kosztów, co wynikało z ostrej konkurencji cenowej między małymi ubezpieczycialami. Do wydania tej rekomendacji wynik tego segmentu rynku ubezpieczeniowego był ujemny.

Istotna część wyniku finansowego największego polskiego ubezpieczyciela powstaje jednak w inny sposób - jest to wynik działalności inwestycyjnej. Spółki ubezpieczeniowe PZU dysponują aktywami rzędu 40-50 mld zł, co przy rentowności 3% może dać im zysk na poziomie 1,2-1,5 mld. Aktywa te są lokowane głównie w obligacje skarbowe, ale występuje również istotna ekspozycja na WIG. W każdym z tych rynków koniunktura kształtowała się bardzo korzystnie, więc wynik z inwestycji wygląda świetnie.


kliknij, aby powiększyć

Patrząc na poszczególne segmenty biznesu PZU, widzimy, że kluczowe dla bardzo dobrych wyników w 1 połowie 2017 były ubezpieczenia masowe (głównie OC/AC komunikacyjne), poprawa wyniku z inwestycji oraz działalność bankowa. Każdy z tych segmentów poprawił wynik operacyjny o ponad 100% (inwestycje nawet ponad 200%). W działalności bankowej jest uwzględniony tylko 1 miesiąc wyników PEKAO, więc w kolejnych kwartałach ten obszar na pewno będzie się dalej poprawiał (można liczyć nawet na 800-1000 mln zł kwartalnie). Co do inwestycji - w przypadku obligacji mogliśmy w 3 kwartale zaobserwować stabilizację rentowności w 3 kwartale oraz kontynuację wzrostów na WIG. Wynik z inwestycji raczej nie utrzyma w kolejnych okresach dynamiki z pierwszych 2 kwartałów 2017.


kliknij, aby powiększyć

Warto również pokazać w jaki sposób jest prezentowana działalność banków należących do grupy kapitałowej, bo umieszczenie sprawozdania finansowego banku w sprawozdaniu ubezpieczyciela w ramach konsolidacji nie jest trywialnym zagadnieniem. Przychody wynikające z operacji bankowych są widoczne w przychodach z tytułu prowizji oraz w przychodach z inwestycji. Koszty działalności bankowej są widoczne w pozycjach kosztowych - najważniejsza pozycja, koszty działania banków, są wdoczne w kosztach administracyjnych.
Pozycje, w których są umieszczone wyniki banków zostały zaznaczone na czerwono. W sprawozdaniu PZU mamy również sprawozdania finansowe PEKAO i ALIORBANK-u skrócone do prostych tabelek, jak również wyniki samego ubezpieczyciela z wyłączeniem grup bankowych. Daje to dość dobrą orientację jak sobie radzą poszczególne "dywizje" biznesowe.


kliknij, aby powiększyć

Warto przypomnieć, że wyniki PEKAO są konsolidowane dopiero od czerwca 2017, więc w raporcie za 1 półrocze 2017 widzimy zyski PEKAO tylko za jeden miesiąc. Na poziomie zysku operacyjnego jest to i tak około 250 mln zł. W kolejnych raportach nowy nabytek na pewno wzmocni wyniki osiągane na poziomie grupy PZU.

Zysk netto wzrósł w pierwszym półroczu o 119%, co przy tej skali działalności jest bardzo dobrym rezultatem. Wynikom w 2017 pomagała dobra konkunktura na rynkach obligacji i akcji, a także podwyżki ubezpieczeń OC/AC. Z kolei 1 półrocze 2016, będące punktem odniesienia, miało wyjątkowe słabe wyniki, wynikające ze zdarzeń jednorazowych (np. przecena posiadanych akcji Grupy Azoty na kwotę 250 mln zł).
Wynikom PZU pomagała nawet pogoda - rok temu ubezpieczyciel wypłacił rekordowo wysokie odszkodowania z tytułu przemarzania upraw rolnych. Zima 2017 była łagodna, odszkodowania dla rolników niskie, czego skutkiem była wysoka rentowność segmentu ubezpieczeń majątkowych.

Podsumowanie

Wyniki PZU w pierwszym półroczu są bardzo dobre, choć po zagłębieniu się w szczegóły widać, że spółce sprzyjało wiele okoliczności zewnętrznych zarówno w ostatnim półroczu jak i w okresie odniesienia, kiedy miało miejsce. Dlatego skala poprawy wyników PZU nie jest aż tak duża, jak wynika z dynamiki zysku netto w ostatnim półroczu (+119%). Dobrze to widać na wykresie prezentującym kwartalne i roczne skumulowane zyski z ostatnich kilku lat. PZU po zakończeniu 2 kwartału 2017 powróciło do poziomów zysku notowanych w latach 2013-2014.

kliknij, aby powiększyć

Trwałym zjawiskiem poprawiających dochody PZU jest przywrócenie rentowności segmentu ubezpieczeń komunikacyjnych, co powinno zwiększyć trwale rentowność działalności ubezpieczeniowej. Pozycja PZU na rynku ubezpieczeń jest niezwykle silna i mimo upływu lat nie widać, aby któryś z mniejszych konkurentów miał pomysł jak jej zagrozić. Wzmocnienie grupy kapitałowej o banki będące liderami rynku (PEKAO, ALIORBANK) może tą pozycję jedynie umocnić.

PZU w 1 półroczu 2017 skupiało uwagę głównie z uwagi na zawirowania związane ze składem zarządu spółki. Wpływ czynnika politycznego na kierownictwo spółki był ogromny. Po ogłoszeniu sprawozdania za 1 półrocze okazało się, że polityka sobie, a biznes sobie i nie widać żadnego wpływu tych zawirowań na wyniki spółki.

Bezsprzecznym sukcesem grupy PZU jest przejęcie kontroli nad PEKAO - drugą co do wielkości grupą bankową w Polsce. W składzie grupy PZU jest już najdynamiczniejszy gracz na rynku bankowym w ostatnich latach, czyli ALIORBANK. Grupa PZU/PEKAO/ALIOR jest już największą polską instytucją finansową a PEKAO z ALIOR-em mogą realnie myśleć o zdetronizowaniu PKO BP i zostaniu największą grupą bankową w Polsce.
Na uznanie zasługuje zwłaszcza fakt, że przejęcie kontroli nad PEKAO zostało dokonane bez dodatkowych emisji akcji. Wsparcia PZU udzieliły instytucje kontrolowane przez Skarb Państwa, ale beneficjentem tego są również mniejszościowi właściciele akcji PZU. W kolejnych kwartałach do wyników grupy PZU będa dodawane wyniki PEKAO, choć trzeba pamiętać o niewielkim, bezpośrednim udziale (20%) w tych zyskach akcjonariuszy PZU.

Wskaźnik cena/zysk na poziomie 14,3 jest zbliżony do średniej rynkowej. Atrakcyjnie wygląda również historia dywidendy. Co do zysków w przyszłości można być spokojnym - zarówno PZU, jak i PEKAO to bardzo skuteczne maszynki do zarabiania pieniędzy. Pewną niewiadomą jest stopa dywidendy, zwłaszcza, ze w jakiejś perspektywie stoi zwiększenie udziału w PEKAO poprzez zakup 12,8% akcji od Polskiego Funduszu Rozwoju.

PZU było wyraźnie tańsze w momentach dużej niepewności związanej ze zmianami w zarządzie, niepewnym finałem projektu zakupu PEKAO i ogólnej niepewności na rynku kapitałowym (2016). Po pozytywnym wyjaśnieniu tych kwestii kurs wrócił do poziomu sprzed 2-3 lat i nawet go przekroczył. Aktualnie nastawienie do spółki jest bardzo dobre. Jeśli spółka dobrze wykorzysta synergie z PEKAO ciągle jest potencjał do wzrostu kursu.

>>; Wyceny, wskaźniki oraz inne informacje dotyczące spółki - tutaj
>>; Więcej analiz najnowszych raportów finansowych - tutaj


Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki
Edytowany: 11 stycznia 2018 11:33

krewa
krewa PREMIUM
297
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 689
Wysłane: 30 listopada 2017 20:53:56 przy kursie: 44,44 zł
PZU - analiza techniczna na życzenie


Na pierwszy rzut oka nie dzieje się nic nadzwyczajnego - walor tkwi w trendzie bocznym piętro wyżej od konsolidacji maj-sierpień bieżącego roku. Jednak sekwencja coraz niższych dołków sugeruje, że inicjatywę stopniowo przejmuje podaż, znudzona wielomiesięczną bezczynnością.

Od kilku tygodni da się dostrzec zniecierpliwienie graczy, co przekłada się na ucieczkę kapitału z waloru. Sygnalizują to wskaźniki oparte na wolumenie. Przewagę strony podażowej widać też po przebiegu linii MACD, która zanurkowała poniżej poziomu równowagi, wykonała ruch powrotny i ponownie zakręciła w dół. Generalnie wskaźniki techniczne nie zachęcają do angażowania się po stronie kupujących. Niemniej, tak długo jak notowania znajdują się powyżej poziomu 42 zł, tak długo nie ma zagrożenia rozwinięciem przeceny. Utrata tego wsparcia otworzy zaś drogę do poziomu 36,90 zł.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Koruptos
3
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2017-08-24
Wpisów: 193
Wysłane: 10 grudnia 2017 19:18:39 przy kursie: 43,40 zł
Cytat:
to nie bitcoin tu kurs rosnać w nieskończoność nie bedzie king
Naprawdę niezłe thumbright
a tak bardziej serio to widzicie jakieś problemy fundamentalne, których ja (niestety) nie dostrzegam?

krewa
krewa PREMIUM
297
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 689
Wysłane: 23 grudnia 2017 11:17:23 przy kursie: 41,25 zł
PZU - analiza techniczna

Notowania PZU sprawiły niemiłą niespodziankę akcjonariuszom spółki, opuszczając dołem strefę wielomiesięcznego trendu bocznego. Utrata wsparcia, zaznaczonego na wykresie niebieskim prostokątem, z dużym prawdopodobieństwem spowoduje kontynuację przeceny w okolice 37 zł. Na wskaźnikach technicznych obowiązują sygnały sprzedaży, A/D sygnalizuje ucieczkę kapitału z waloru.
Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem w tej sytuacji jest ruch powrotny do niebieskiej strefy luba maksymalnie do poziomu 44 zł a następnie kontynuacja przeceny do poziomu najbliższego wsparcia, znajdującego się nieco poniżej 37 zł.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


iLuminaTi
0
Dołączył: 2017-12-15
Wpisów: 29
Wysłane: 27 grudnia 2017 17:05:25 przy kursie: 40,77 zł
[ PZU - ANALIZA TECHNICZNA - 27.12.2017r. ]
PZU na wsparciu. Wykres dzienny, skala logarytmiczna:

kliknij, aby powiększyć

Z dokładnością do 4 groszy kurs zszedł od 0.382 FIBO. Mamy silny trend spadkowy połączony z wyjściem z kanału spadkowego. Aktualne wsparcie traktował bym osobiście jako przystanek w spadkach połączony z możliwym korekcyjnym odbiciem w okolice 42.70-43.00 PLN. W związku z tym wypada poszukać kolejnego wsparcia, 38.00 PLN wygląda wiarygodnie, następne w kolejce jest 0,5 FIBO, dzisiejsze odbicie od 0,382 FIBO sugeruje, że wykres respektuje zniesienia FIBO. Wskaźniki:

kliknij, aby powiększyć

Na A/D widzimy ucieczkę akcjonariuszy, nie lepiej wygląda Chaikin i MACD, które także potwierdzają silny trend spadkowy.
Pozdrawiam iluminaTi
"Żeby panować nad pieniędzmi, trzeba najpierw zapanować nad samym sobą" J.P.Morgan

Deogracias
Deogracias PREMIUM
6
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 469
Wysłane: 17 stycznia 2018 13:44:01 przy kursie: 44,92 zł
Bogatemu to i żubr się ocieli... - omówienie wyników oraz sytuacji finansowej Grupy PZU za 3 kwartał 2017 r.


3 kwartał 2017 to pierwszy pełny okres, kiedy w wynikach PZU są konsolidowane wyniki banku PEKAO.
Wyniki na poziomie zysku brutto i zysku netto PZU bardzo wyraźnie wzrosły - PEKAO na poziomie zysku brutto wniósł on do grupy PZU około 600 mln zł. Trzeba cały czas pamiętać, że akcjonariuszom PZU jest przynależne tylko 20% zysków PEKAO. Sposób konsolidacji wyników banków kontrolowanych przez PZU był wskazywany w poprzednim omówieniu – polecam tam zajrzeć.
Zobaczmy jak to wygląda w szczegółach...

Analiza sprawozdania finansowego


kliknij, aby powiększyć

Ubezpieczenia majątkowe, czyli jeden z 2 filarów podstawowej działalności PZU, są cały czas pod wpływem trendów wskazywanych w poprzednim omówieniu - mocno rosną składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych (+18,4% w ciągu 3 kwartałów 2017 w porównaniu do 2016). Przyczyną jest sięgający cały czas widoczny 25% wzrost składek z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC).

Warto zwrócić uwagę na 2 kwestie:
- nawałnice na Pomorzu, które miały miejsce w sierpniu, nie odbiły się negatywnie na wynikach największego polskiego ubezpieczyciela
- ubezpieczenia komunikacyjne, które jeszcze w 2016 były deficytowe (-149 mln zł – wynik na ubezpieczeniach w 3 pierwszych kwartałach 2016), teraz przynoszą solidne zyski (344 mln zł za 3 kwartały 2017)
Jeśli chodzi o ubezpieczenia na życie to wynik są stabilne - przypis składki z tytułu ubezpieczeń grupowych rośnie powoli w tempie ok 1% rocznie. Bardzo mocno wzrosły składki z tytułu ubezpieczeń indywidualnych – o prawie 30%. Jest to jednak związane głównie z wpłatami do ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych i rentowność tych produktów jest dużo niższa niż klasycznych polis na życie.


kliknij, aby powiększyć

Jak to było już wskazywane w poprzednich omówieniach – istotnym elementem wyniku PZU jest wynik z działalności inwestycyjnej. Również w tym obszarze działalności spółce pomogły zewnętrzne okoliczności, czyli korzystna w 3 kwartale koniunktura giełdowa. Mocno na wyniku PZU rzutuje zwłaszcza pakiet akcji grupy Azoty, który akurat w tym roku wniósł do wyniku 358 mln zł, ale wcześniej był powodem znaczących odpisów.
Warto wiedzieć, że część wyniku inwestycyjnego (w 2017 +256 mln zł) to wynik inwestycji klientów posiadających polisy typu unit-linked (fundusze inwestycyjne w opakowaniu polisy ubezpieczeniowej) i nie mają one bezpośredniego przełożenia na wynik PZU.


kliknij, aby powiększyć

Na powyższym wykresie widać bardzo duży wzrost zysku w ujęciu 12 miesięcznym. Dodatkowo widać zysk przynależny akcjonariuszom PZU – jak widać rozbieżności między jedną a drugą wartością są spore i robią się coraz większe. Taka rozbieżność pomiędzy zyskiem na poziomie grupy kapitałowej, a zyskiem przynależnym akcjonariuszom mniejszościowym, będzie narastać przez najbliższe 3 kwartały .

kliknij, aby powiększyć

W podziale na segmenty wyniki PZU są pod wpływem tych samych tendencji, jakie było widać w już omówieniu za pierwsze półrocze 2017. Powodem poprawy wyników operacyjnych (+98,6% za 3 pierwsze kwartały w porównaniu do 3 pierwszych kwartałów 2016) były lepsze wyniki na ubezpieczeniach majątkowych, działalności bankowej oraz wynik z inwestycji.

Nowa strategia spółki

W ostatnich dniach uwagę inwestorów przykuło ogłoszenie aktualizacji strategii na lata 2017-2020. Jej prezentacja została przeprowadzona w amerykańskim stylu, z zarządem na scenie i wyświetlaną na ogromnym ekranie prezentacją. Podsumowanie najciekawszych elementów strategii można znaleźć w artykule redakcyjnym:
>>> PZU z nową strategią: Chcemy wspólne zarządzać ryzykiem naszych klientów. To przewrót kopernikański w tej branży

Według nowej strategii grupa PZU/PEKAO chce się stać instytucją „totalną” i oferować swoje produkty i usługi każdemu Polakowi od kołyski aż po grób. Podobnie z ofertą dla firm i korporacji – każda polska firma ma znaleźć w ofercie PZU/PEKAO/ALIOR odpowiednie dla siebie usługi. Oferta ma obejmować klasyczne produkty ubezpieczeniowe, bankowe i inwestycyjne. W dalszym ciągu strategicznym celem jest mocny rozwój usług związanych ochroną zdrowia. Ma temu towarzyszyć szeroko zakrojona ofensywa technologiczna (m. in. Big Data, sztuczna inteligencja, zdalny dostęp do usług) i sprzedażowa (m. in. podwojenie sieci sprzedaży ubezpieczeń, jednoczesne uproszczenie i zwiększenie oferty produktowej).

kliknij, aby powiększyć


Generalnie można w tej strategii znaleźć wszystkie elementy, jakie powinny być zawarte w strategii tego rodzaju podmiotu AD 2018. Kluczowa jest kwestia realizacji wskazanych celów oraz działań dzisiejszych i przyszłych konkurentów spółki.

PZU w połączeniu z PEKAO i ALIOR-em jest finansowym gigantem i jako taki ma zdecydowanie więcej do stracenia niż do zyskania. Tradycyjne banki i ubezpieczyciele stoją przede wszystkim przed zagrożeniem ze strony innowacyjnych „fintechów”. Nowe i dynamiczne firmy, bez obciążenia długiem technologicznym, coraz bardziej rewolucjonizują obszar usług finansowych. Innym zagrożeniem dla PZU są podmioty w rodzaju Google’a i Facebooka, które ekspansja sięga kolejnych obszarów życia. Usługi finansowe z uwagi na swoja dochodowość będą zapewne ich kolejnym celem.

Siłą PZU jest bardzo silna marka i na pewno spółka przez wiele lat będzie z tego korzystała generując stabilne dochody dla akcjonariuszy. Scenariusz wynikający ze strategii PZU jest taki, że aktualny gigant polskich usług finansowych stanie się jeszcze większy. Strategicznym wyzwaniem dla PZU jest zdobycie mocnej pozycji wśród młodszych grup klientów, co jest konieczne w sytuacji kiedy demografia gra przeciwko pozycji rynkowej PZU. W przypadku starszych klientów sytuacja jest prostsza – dla wielu z nich marka PZU jest synonimem branży ubezpieczeniowej.

Wracając do bliższych i bardziej przyziemnych tematów – nowa strategia nie odpowiada na pytanie co dalej z PEKAO i ALIOR-em. W tle jest również potencjalna fuzja z PKO BP.

W kwestiach strategicznych musimy dalej czekać na rozstrzygnięcia. Dotychczasowe doświadczenia (BZWBK i Santander Consumer Bank oraz Deutsche Bank i Deutsche Bank PBC) pokazują, że KNF niechętnie patrzy na współistnienie 2 banków w jednej grupie kapitałowej. Z drugiej strony grupa PZU może liczyć z pewnością na specjalne traktowane ze strony nadzorcy. Możliwe są też mało zrozumiałe z zewnątrz dla postronnych zawirowania związane z walkami frakcyjnymi w obozie rządzącym, co mogliśmy obserwować przy obsadzaniu zarządów spółek z grupy PZU.

Na poziomie operacyjnym nowa strategia zakłada mocną współpracę zakładów ubezpieczeniowych i banków. Uwzględnia ona w swoich założeniach bancassurance (sprzedaż ubezpieczeń przez bank), jak również assurbanking (polecanie przez PZU produktów bankowych).

Z punktu widzenia inwestorów ważny jest również punkt strategii mówiący o polityce dywidendowej:
- 50% zysków ma być przeznaczanych na dywidendę
- 20% ma pozostawać w spółce
- 30% ma być przeznaczanych na akwizycje, a jeśli takich nie będzie to na dywidendę
Stopa dywidendy ma się wynosić 50-80% wypracowanego zysku, w zależności od wewnętrznych potrzeb kapitałowych grupy PZU.

Podsumowanie

Patrząc na wyniki za 3 kwartały 2017 można wskazać następujące trendy:
- wynik z działalności ubezpieczeniowej w 2018 powinien się ustabilizować – zniknie czynnik wzrostu w postaci mocnej podwyżki składek komunikacyjnych (skończy się efekt niskiej bazy)
- pewną niewiadomą (jak zazwyczaj) jest wynik z inwestycji – portfel dłużny powinien przynieść 2-3% w skali roku, ale trudno oszacować zachowanie się giełdy i jej wpływ na wyniki
- działalność bankowa PEKAO i ALIOR powinna utrzymać aktualne wyniki.


kliknij, aby powiększyć

Na podstawie wyników samego 3 kwartału 2017 można oszacować powtarzalny wynik na poziomie 5-5,5 mld zł na poziomie zysku netto grupy kapitałowej i 3-3,5 mld zł zysku przynależnego akcjonariuszom PZU. Porównując tą drugą wielkość do aktualnej kapitalizacji spółki otrzymujemy wskaźnik cena/zysk dla 2018 roku na poziomie 11-13. W porównaniu do aktualnej wartości i średniej wartości tego wskaźnik dla WIG-u (około 15) oznacza to zauważalny potencjał dalszego wzrostu.

Oczywiście może się wydarzyć coś, co spowoduje niespodziewane straty lub zauważalne pogorszenie wyników. W przypadku PZU w połączeniu z PEKAO poziom stabilności wyników powinien być wysoki – te spółki prowadzą bardzo stabilny biznes.
Z czynników makro warto wskazać niski poziom stóp procentowych. Jeśli zaczną one w końcu rosnąć – wyniki banków (marża odsetkowa) i ubezpieczycieli (wynik z inwestycji) będą się poprawiać, choć i teraz nie można im nic zarzucić.


Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki
Edytowany: 29 stycznia 2018 13:24

krewa
krewa PREMIUM
297
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 689
Wysłane: 1 marca 2018 20:09:05 przy kursie: 41,89 zł
PZU - analiza techniczna

Dzisiaj proponuję spojrzenie na wykres PZU. Styczniowa fala wzrostowa nie dotarła do oporu, wynikającego z historycznego szczytu, konsekwencją czego był odwrót. Kolejny szczyt również wypadł poniżej poprzedniego, co dodatkowo zachęciło podaż do zwiększonej aktywności. W efekcie notowania testują wsparcie na poziomie 41,71 zł i w przypadku jego utraty należy liczyć się z rozbudową ruchu spadkowego. Wówczas ratunku należy szukać w strefie cienia świecy z 27 grudnia, wzmocnionej środkowym zębem wideł Andrewsa.
Ten pesymistyczny scenariusz ma spore szanse na realizację chociażby z uwagi na obowiązujące zalecenia sprzedaży.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć

krewa
krewa PREMIUM
297
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 689
Wysłane: 18 marca 2018 16:04:56 przy kursie: 42,77 zł
PZU - analiza techniczna na życzenie [aktualizacja]


Od chwili opublikowania poprzedniej analizy technicznej nie doszło do zmiany układu sił na wykresie cenowym PZU. Karty wciąż rozdaje podaż, co widać chociażby po rozkładzie wolumenu w trakcie ostatnich lokalnych wzrostów i spadków. Dodatkowo linia wskaźnika AD zniżkuje, potwierdzając tym samym ucieczkę kapitału z waloru. Na MACD i RSI obowiązują zalecenia sprzedaży.

Wsparcia pozostają bez zmian.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

krewa
krewa PREMIUM
297
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 689
Wysłane: 11 maja 2018 19:15:49 przy kursie: 40,21 zł
PZU - analiza techniczna na życzenie


Kurs akcji PZU znajduje się obecnie w strefie wsparcia, wyznaczonej przez cień świecy z 27 grudnia minionego roku. Od kilku sesji obserwujemy konsolidację w tym przedziale cenowy i to właśnie kierunek wybicia wyznaczy tendencję na najbliższe tygodnie. Z uwagi na obowiązujące zalecenia sprzedaży na wskaźnikach technicznych oraz układ średnich, największe szanse na realizację ma negatywny scenariusz zakładający kontynuację przeceny do poziomu 37 zł. Zanegować go mogłoby jedynie zdecydowane wybicie oporu na poziomie 40,90 zł.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

stary pies
stary pies PREMIUM
0
Dołączył: 2015-07-25
Wpisów: 2
Wysłane: 18 maja 2018 14:33:16 przy kursie: 38,57 zł
Dlaczego PZU spada?

krewa
krewa PREMIUM
297
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 689
Wysłane: 18 maja 2018 21:54:04 przy kursie: 38,57 zł
Bo podaż przewyższa popyt? Dwa posty wyżej masz wykres i uzasadnienie obecnych spadków.

lucznik
0
Dołączył: 2009-07-09
Wpisów: 218
Wysłane: 22 maja 2018 10:11:25 przy kursie: 38,80 zł
Proszę o podsumowanie wyników PZU za IQ2018. Pozdrawiam
The Dogs of deal.

stary pies
stary pies PREMIUM
0
Dołączył: 2015-07-25
Wpisów: 2
Wysłane: 25 maja 2018 14:37:06 przy kursie: 38,05 zł
krewa napisał(a):
Bo podaż przewyższa popyt? Dwa posty wyżej masz wykres i uzasadnienie obecnych spadków.


To jest skutek - wiem, gdzie jest wykres - pytam się dlaczego? a więc jakie mogą być przyczyny takich spadków na spółce z dobrymi wynikami i dobrymi perspektywami rozwoju podpartymi nie najgorszą dywidendą?

Deogracias
Deogracias PREMIUM
6
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 469
Wysłane: 31 maja 2018 23:57:24 przy kursie: 36,31 zł
Wynik z inwestycji kulą u nogi - omówienie sytuacji finansowej i rynkowej GK PZU S.A. za I kw. 2018


Analiza sprawozdania finansowego
Pierwszy kwartał 2018 to kolejny okres, w którym PZU konsolidowało nabyty w czerwcu 2017 bank PEKAO. Oceniając wyniki spółki cały czas mamy do czynienia z efektem niskiej bazy, bo porównujemy 1 kwartał 2018 do 1 kwartału 2017, kiedy segment bankowy PZU opierał się tylko na ALIOR BANK-u.

kliknij, aby powiększyć

Biznes ubezpieczeniowy PZU wyraźnie wyhamował pod względem zebranej składki. Przypis składki w 1 kwartale 2018 wzrósł o skromne 2,3%. Powodem było zakończenie cyklu podwyżek cen ubezpieczeń komunikacyjnych, które mocno wywindowało wzrost zbieranej przez PZU od klientów składki z ubezpieczeń OC i AC.
W ubezpieczeniach majątkowych składki wzrosły o 2,2%, a w segmencie ubezpieczeń na życie spadły o 2,5%. Łączny wynik to wzrost składki przypisanej o 1,1%.
Spadek w segmencie indywidualnym wynika głównie ze spadku sprzedaży produktów typu unit-linked (fundusze inwestycyjne w powiązaniu z ubezpieczeniem), które są produktem o sporym wolumenie i niewielkiej marży.
Ogólnie, patrząc łącznie na wszystkie grupy produktowe, spadek przychodów wyhamował. Nie należy się tym jednak przesadnie martwić, bo działalność ubezpieczeniowa cały czas ma bardzo wysoką rentowność.


kliknij, aby powiększyć

Pewnym powodem do zmartwień mogą być z kolei wyniki z działalności inwestycyjnej. PZU posiada portfel inwestycyjny o wartości prawie 50 mld zł i w pierwszym kwartale 2018 zarobiło na nim około 150 mln zł. Daje to stopę zwrotu rzędu 0,3% za kwartał. Większość aktywów w tym portfelu to obligacje i ich cenom zaszkodził wzrost rentowności polskich papierów skarbowych. Wynikom nie pomógł również indeks WIG (spadek o 8,4% w 1 kwartale 2018). Wszystko to spowodowało bardzo duży spadek dochodów z inwestycji - z prawie 1 mld zł rok wcześniej do skromnych 150 mln zł w ostatnim kwartale.

Z kolei wynik na działalności bankowej w grupie PZU wyraźnie podskoczył (+572% w porównaniu do 1 kwartału 2017). Było to związane przede wszystkim z faktem, że rok temu PEKAO nie wchodził jeszcze w skład grupy PZU i jego wyniki nie były konsolidowane. Wkład PEKAO do wyniku grupy PZU to 563 mln zł w 1 kwartale 2018. Warto również odnotować bardzo dobre wyniki ALIORBANK-u, który zarobił w tym okresie 231 mln zł, czyli 90% więcej niż rok wcześniej.


kliknij, aby powiększyć

Na powyższym slajdzie widać podsumowanie wyników poszczególnych segmentów na łączny wynik operacyjny. W sumie spadł on o 5,4%. Największe zmiany dotyczyły wskazywanych już wcześniej inwestycji i działalności bankowej, których negatywna i pozytywna kontrybucja do wyniku miała przeciwny charakter i w dużej mierze się zniosła.
Jest to jednak wynik operacyjny i jest on obciążony dużo większymi kosztami działania powiększonej grupy. Ostatecznie wynik PZU w 1 kwartale 2018 wyniósł:
- 1399 mln zł na poziomie zysku brutto (11,1% w porównaniu do 1 kwartału 2017)
- 1043 mln zł na poziomie zysku netto (+3,6%)
- 640 mln zł na poziomie zysku przynależnego akcjonariuszom PZU (spadek o 31,9% w porównaniu do 1 kw. 2017).


kliknij, aby powiększyć

Wyjaśnienie spadku na poziomie akcjonariuszy PZU jest proste - partycypowali oni w 100% w słabszym wyniku z inwestycji i jedynie w 20% w wynikach PEKAO. Warto pamiętać, że to jest najważniejszy poziom wyników dla posiadaczy akcji spółki.

Sposób konsolidowania wyników PEKAO w grupie PZU był prezentowany we wcześniejszym omówieniu i tam mogę odesłać zainteresowanych szczegółami.

www.stockwatch.pl/forum/wpis-n...

Podsumowanie

Wyniki PZU są cały czas bardzo dobre. Do tradycyjnie wysokich zysków z działalności ubezpieczeniowej, wynikającej z bardzo mocnej pozycji rynkowej, dochodzą teraz jeszcze równie dobre wyniki z działalności bankowej PEKAO i ALIOR-a. Te źródła dochodów można potraktować jako stabilne, przynajmniej w porównaniu do zmiennego wyniku z inwestycji.
W 1 kwartale 2018 właśnie inwestycje własne PZU miały najbardziej negatywny wkład do wyników spółki. Zmienna natura wyników inwestycyjnych nie powinna być zaskoczeniem dla inwestorów. Portfel aktywów PZU ma charakter zdecydowanie bezpieczny. W jego skład wchodzą 65% obligacje skarbowe, 12% obligacje korporacyjne, 7% akcje i 5% nieruchomości. Pozostała część to aktywa klientów zdeponowane w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych, za które PZU nabywa odpowiednie fundusze inwestycyjne. Ostatecznie nie ma to wpływu na wyniki PZU. Z portfela o takim składzie można oczekiwać stopy zwrotu na poziomie 3-4% rocznie i tyle PZU średnio zarabia, choć jak widać po pierwszym kwartale 2018 (kwartalna stopa zwrotu to około +0,3%) i 2017 (+2,0%) rozrzut wyników okazuje się dość znaczny.

PZU jest na początku realizacji strategii zaplanowanej na lata 2017-2020. Więcej na jej temat można znaleźć w poprzednim omówieniu. Na razie jednak trudno ocenić na ile spółce wychodzi realizacja tej strategii. Zmiany technologiczne na rynku finansowym następują dość szybko, ale w perspektywie 3 lat pozycja lidera rynku, która zajmuje PZU, na pewno nie jest zagrożona. Jeśli jednak PZU będzie w tym czasie tracił udziały rynkowe, to może stracić premię w wycenie za bycie liderem pod względem udziałów i rentowności.

Ważny dla przyszłości PZU jest również temat ewentualnej współpracy lub nawet połączenia PEKAO i ALIOR BANK-u. Na razie te 2 banki działają niezależnie, choć zmiany kadrowe w ALIOR BANK-u powodują, że istnieje spore ryzyko zatrzymania tempa wzrostu biznesu, którym bank imponował od swojego powstania.
Cały czas trzeba pamiętać jeszcze o banku PKO BP, który łączy z PZU i PEKAO wspólny właściciel. Pomysł utworzenia superbanku z tych 3 podmiotów wydaje się być mało realny, ale nie można wykluczyć takiego scenariusza.

Zarząd PZU zaproponował dywidendę w wysokości 2,5 zł na akcję, co oznacza wskaźnik dywidendy na atrakcyjnym poziomie 6-7% i jest zgodne z zadeklarowaną polityką dywidendy, która została wskazana w strategii na lata 2017-2020.

Cytat:
Z punktu widzenia inwestorów ważny jest również punkt strategii mówiący o polityce dywidendowej:
- 50% zysków ma być przeznaczanych na dywidendę
- 20% ma pozostawać w spółce
- 30% ma być przeznaczanych na akwizycje, a jeśli takich nie będzie to na dywidendę
Stopa dywidendy ma się wynosić 50-80% wypracowanego zysku, w zależności od wewnętrznych potrzeb kapitałowych grupy PZU.


Notowania PZU w ostatnich miesiącach wyraźnie spadły i aktualny poziom wskaźnika cena zysk to 12,0. Poprawa wyników w kolejnych kwartałach mogłaby pomóc cenom akcji, ale na to się jednak nie zanosi. W 2 kwartale 2018 zarówno WIG, jak i rynek papierów skarbowych notują problemy, co może zaszkodzić wynikowi PZU z inwestycji. Kluczowe obszary biznesowe, ubezpieczenia i bankowość, powinny jednak cały czas osiągać bardzo dobre wyniki.

Na cenach akcji PZU mogą ciążyć działania właściciela (Skarb Państwa) i ogólny sentyment do rynków wschodzących (emerging markets) na świecie. Są to jednak czynniki, na które samo PZU ma raczej niewielki wpływ.

>> Wyceny, wskaźniki oraz inne informacje dotyczące spółki - tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych - tutaj
Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki
Edytowany: 1 czerwca 2018 00:38

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,943 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +155,08% +31 015,34 zł 51 015,34 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d