pixelg
MOJ - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3

MOJ [MOJ]

AKTUALNY KURS: 1,24 zł (+0,00%) 22-01-2021 10:35
Joker
82
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-03-01
Wpisów: 1 923
Wysłane: 1 kwietnia 2010 23:24:04 przy kursie: 2,98 zł
Nie widzę wątku więc pozwoliłem sobie założyć.
Technicznie wygląda to na prawdę ciekawie.


kliknij, aby powiększyć
Edytowany: 1 kwietnia 2010 23:24

daimond
0
Dołączył: 2009-11-13
Wpisów: 124
Wysłane: 6 kwietnia 2010 16:36:15 przy kursie: 3,15 zł
ładnie do przodu dzisiaj, szkoda że brak tu kapitału, który by docenił tą firmę...

posiada ktoś te akcje???

Joker
82
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-03-01
Wpisów: 1 923
Wysłane: 6 kwietnia 2010 17:47:27 przy kursie: 3,15 zł
Ja posiadam. Co raz więcej. Dzisiaj też pchnąłem na 3,10 i wówczas wspomogli inf.


SUPER_INWESTOR
0
Dołączył: 2009-11-30
Wpisów: 11
Wysłane: 6 kwietnia 2010 22:31:09 przy kursie: 3,15 zł
spolka posiada samej gotowki na lokatach bankowych ponad 2zl na akcje

zyski, dywidenda i dobre perspektywy

do tego w miare niska kapitalizacja i male ff ( sporo funfdow ponizej 5%)

pusty arkusz zlecen.... spekulacyjnie i fundamentalnie tylko czekac na odpal

Joker
82
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-03-01
Wpisów: 1 923
Wysłane: 9 kwietnia 2010 20:21:07 przy kursie: 3,10 zł
Tak się zastanawiam czy nie wyrysują lustrzanego odbicia formacji z jaką mieliśmy do czynienia na przełomie roku 2008/2009.


kliknij, aby powiększyć

SUPER_INWESTOR
0
Dołączył: 2009-11-30
Wpisów: 11
Wysłane: 14 kwietnia 2010 23:12:31 przy kursie: 3,28 zł


Treść raportu:
Zarząd MOJ S.A. informuje , że w dniu 06 kwietnia br. otrzymał podpisane umowy na dostawy sprzęgieł w 2010 roku z kopalń Kompani Węglowej SA - KWK "Brzeszcze-Silesia ' KWK "Ziemowit" i KWK "Piast" na kwotę łączną w wysokości 335 115 zł. Tym samym wartość podpisanych i realizowanych kontraktów z Kompanią Węglową SA za ostatnie 12 miesięcy wyniosła 3 202 873 zł przekroczyła 10 % kapitałów własnych Emitenta.


Podstawa prawna :
§ 2 ust.1 pkt 44 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33 , poz.259) wraz ze zmianami z 6 sierpnia 2009r ( Dz.U. z 2009 r. nr 131 poz.1080).

kusy
0
Dołączył: 2009-04-12
Wpisów: 28
Wysłane: 8 listopada 2010 17:44:12 przy kursie: 3,12 zł
Halo jest tu kto? Angel . Czy ktoś zna jakiś fundamentalny powód dzisiejszego wybicia?

WIKUS
0
Dołączył: 2009-05-08
Wpisów: 192
Wysłane: 8 grudnia 2010 14:29:24 przy kursie: 2,67 zł
chyba czysto spekulacyjne na fali Fasingu.


WIKUS
0
Dołączył: 2009-05-08
Wpisów: 192
Wysłane: 29 grudnia 2010 14:55:29 przy kursie: 2,55 zł
podobno spółka MOJ pozyczyła spółce FASING 20 mln PLN. Nie mogę znaleźć żadnego infa na ten temat. Wie ktoś coś na ten temat?

WIKUS
0
Dołączył: 2009-05-08
Wpisów: 192
Wysłane: 29 grudnia 2010 20:25:57 przy kursie: 2,55 zł

kliknij, aby powiększyć


co o tym sądzicie?
Edytowany: 30 grudnia 2010 12:32


WIKUS
0
Dołączył: 2009-05-08
Wpisów: 192
Wysłane: 6 stycznia 2011 00:05:23 przy kursie: 2,60 zł
LINK

a co, zmieniają profil działalności na deweloperkę czy co?

Cytat:
Raport bieżący nr 1 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-03
Skrócona nazwa emitenta
MOJ S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy nabycia znaczacych aktywów
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd MOJ S.A . (nabywca) informuje ,że w dniu 3 stycznia 2011 roku otrzymał wypis z aktu notarialnego " Umowy sprzedaży" podpisanej w dniu 23 grudnia 2010 roku na mocy której Emitent nabył od osób prywatnych nieruchomości stanowiące działki gruntu ( rolne i budowlane) o łącznej powierzchni 4,1214 ha zlokalizowane na terenie miasta Katowice.
Emitent zobowiązał się w umowie do zapłaty za w/w nieruchomości 3 680 000 zł w trzech ratach :
- 100 000 zł w terminie 23.12.2010 r. ,
- 142 000 zł w terminie do 15.01.2011 r. ,
- 3 438 000 zł w terminie do 30.04.2011 r.
Cena transakcji jest ustalona w oparciu o wycenę rynkową .
Pomiędzy Emitentem , osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta a zbywającymi nie występują żadne powiązania.
Emitent planuje sfinansować zakup ze środków własnych.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest jej wartość , która przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna :
§ 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33,poz. 259).


WIKUS
0
Dołączył: 2009-05-08
Wpisów: 192
Wysłane: 24 stycznia 2011 12:05:19 przy kursie: 2,51 zł
BUNT NA POKŁADZIE

Cytat:
http://www.bankier.pl/forum/pokaz_tresc.html?thread_id=2067262&strona=1

Według tego co jest napisane w statucie spółki:
1. Do zwołania NWZA potrzeba wniosku od akcjonariuszy reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego – czyli tylko 5% - czyli 427.950 akcji – a tyle już mamy
2. To my ustalamy gdzie i kiedy ma się odbyć NZWA
3. Jeżeli MÓJ nie zorganizuje zebrania w ciągu 2 tygodni od daty złożenia wniosku to będzie ono zorganizowane sądownie.
4. Co do kilku ważniejszych posunięć wymagana jest obecność połowy kapitału zakładowego czyli 4mln akcji, ale wydaje mi się że możemy przegłosować skup akcji własnych. Spółka ma ok. 20mln gotówki odliczając akcje FASINGA które są pod zastaw kredytu i nie mogą być sprzedane zostaje 4mln akcji w obrocie.

20mln : 4mnl = 5zł

I możemy zażądać skupu akcji własnych po 5zł, przegłosujemy to i każdy będzie zarobiony.

Wydaje mi się że jest to do zrobienia.

Poniżej link do statutu spółki i pare podpunktów

www.bankier.pl/static/att/emit...

3. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek
akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
Wniosek o którym mowa w zdaniu poprzednim winien być złożony w formie pisemnej
lub elektronicznej.
2. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie
wskazanym w żądaniu, a w razie istotnych przeszkód w najbliższym terminie
umożliwiającym rozstrzygnięcie wnoszonych spraw.
3. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.
Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.

2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą)
kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad
Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie kraju.
Organ zwołujący Walne Zgromadzenie powinien tak ustalić miejsce i czas odbycia Walnego
Zgromadzenia, aby umożliwić uczestnictwo w Zgromadzeniu jak najszerszemu kręgowi
akcjonariuszy.
Jeżeli przepisy ustawy lub statutu nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie jest ważne bez
względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

green1
green1 PREMIUM
0
Dołączył: 2009-02-07
Wpisów: 77
Wysłane: 3 marca 2014 22:22:04 przy kursie: 1,70 zł
A może ekipa SW by się pokusila o analizę MOJ? Wydaje się, ze spolka wlasnie zakonczyla trudny okres i może być ciekawa inwestycja.

rafsty
rafsty PREMIUM
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 287
Wysłane: 16 kwietnia 2014 19:18:23 przy kursie: 1,73 zł
Omówienie wyników kwartalnych za q4’2013 dla MOJ SA.

Pytanie, jakie nasuwa się podczas lektury sprawozdań, to „skąd u licha i po co ta firma znalazła się na giełdzie?”.


Ja to sobie tłumaczę trywialnie: parę lat temu ktoś uznał, że da się pozyskać z giełdy dobre parę milionów złotych. Firma weszła na rynek… i tak już zostało.

Jednak raporty finansowe za ostatnie kilka lat pokazują, że brak w tym biznesie iskry. To, co widzimy, to dryfowanie po rynku górnictwa. A że ostatnio panuje tu flauta, to i stan ten przekłada się na wyniki. Osiągnięcia kwartalne na poziomie <+500 tys. złotych zysku netto można uznać za marginalne. A przede wszystkim takie wyniki bardzo łatwo wyzerować. Przykładem niech będzie rok 2012, gdy ostatni kwartał ściął rezultat roczny do całych +51 tys. złotych. Co zresztą w rocznej perspektywie uznane zostało przez Zarząd „za pozytywne”.

Natomiast za kulminację (oby!) powyższego można chyba uznać trzeci kwartał 2013 roku, kiedy to drastycznie spadła sprzedaż, pogrążając wynik głęboko – jak na tę firmę – pod wodą.

Przeglądając omówienia osiągnięć kwartalnych publikowane w Informacji dodatkowej bądź Sprawozdaniach Zarządu dostajemy obraz niemocy. Albo nie ma koniunktury na węgiel, więc kopalnie nie inwestują, albo wchodzi konkurencja, albo popyt na węgiel jest, a wtedy serwuje nam się taką historię /patrz: sprawozdanie za półrocze 2013r./”

Cytat:
Pomimo dłuższej i mroźniejszej zimy wysokie ceny węgla krajowego zaważyły na zmniejszeniu jego sprzedaży kosztem importu.


, a zatem…

Cytat:
Krajowe kopalnie pozostały z zapasami niesprzedanego węgla oraz koniecznością dalszego cięcia kosztów dla poprawy swojej konkurencyjności.


, a co za tym idzie…

Cytat:
Zarządy spółek węglowych przygotowały i wdrażają plany dostosowawcze (programy oszczędnościowe), które mają na celu redukcję pozapłacowych kosztów produkcji węgla – w szczególności kosztów inwestycyjnych.


…i tak dalej…
No i ile czasu można pisać o kryzysie w strefie euro?!

A propos euro. Firma rzekomo stara się zdywersyfikować rynki zbytu. Zarówno poprzez poszukiwanie nowych klientów na wyroby (market), jak i powiększając asortyment o usługi remontowe i konserwacyjne (ogólnie pojęty product). Pisano o tym przez długie kwartały. Tymczasem eksport nie odbiegał od 5% sprzedaży, a uzależnienie od górnictwa pozostawało w okolicach 50%. Co i tak stanowi mniej, niż jeszcze wcześniejsze ⅔.

Ponadto można było przeczytać poniższe dwa teksty, które moim zdaniem nieco się ze sobą kłócą.

Cytat:
Głównym rynkiem sprzedaży dla Spółki z uwagi na specyfikę produkcji jest rynek krajowy (95,4% sprzedaży) i główne działania marketingowe Spółki są skierowane na ten rynek. Spółka stara się również o utrzymanie stałego wzrostu eksportu i pozyskania na tych rynkach nowych odbiorców.

Cytat:
Nasze nasze urządzenia są elementem wyposażenia wielu produktów takich firm jak Kopeks, Famur czy Nowomag znanych światowych producentów maszyn górniczych które trafiają na rynek krajowy i zagraniczny.


Dodatkowo firma „bawi się” w deweloperkę, budując domy w Katowicach. Mamy tu więc mały konglomerat. Nie mamy sprawozdania segmentowego, ale z raportu półrocznego wiemy, że zaangażowanie to objawiło się poprzez dociążenie wyniku kosztami. Ciekawe, co na ten temat zobaczymy w audytowanym raporcie rocznym.

Na obiecujący przełom wygląda q4’2013.

Z tym, że podwojenie sprzedaży zawdzięczamy przejęciu Kuźni Osowiec. Marża zysku brutto na sprzedaży wzrosła za do poziomów z roku 2012, czyli ok. 28%. Jest ona identyczna z tą z q4’2012 i wynosi 28,5%.


kliknij, aby powiększyć


Źródła tej poprawy to na razie zagadka. Potencjalnie może to być efekt restrukturyzacji. Jednak dotychczas sygnalizowane konkrety to redukcja etatów w pierwszym półroczu i obniżka płac. (Inna sprawa to czy to jest dobra strategia na długi termin.) Redukcja etatów była wprawdzie mizerna, jednak w powiązaniu z obniżeniem średniej płacy powinna dawać ok. 65 tys. zł miesięcznie. To jak na tę firmę kwota, o którą warto walczyć, jednak nie tłumaczy tak znaczącej poprawy.
Innym czynnikiem może być kontrybucja wyniku Kuźni. Wprawdzie za zeszły rok firma miała stratę na sprzedaży (niestety prowadziła rachunek rodzajowy) i +0,6m zysku netto. Po pierwszym kwartale jednak tendencje były odwrotne: ok. +0,1m zysku na sprzedaży i śladowy wynik netto.
Kolejnym czynnikiem może być efekt skali i uzyskanie jakichś synergii. Choć w to akurat wątpię, biorąc pod uwagę, że mówimy o koszcie wyrobów sprzedanych. To trudne, więc jest raczej za wcześnie.

Niemniej większa sprzedaż przy rozsądnej rentowności sprawiła, że w firmie pojawiła się większa masa nominalna zysku brutto na sprzedaży.

Ponieważ koszty sprzedaży i zarządu wprawdzie wzrosły, ale podproporcjonalnie w stosunku do sprzedaży, bardzo skoczyła rentowność operacyjna. Tutaj również nie sądzę, aby był to tak szybki efekt synergii z połączenia. Sugeruje to raczej, że wynik Kuźni był po prostu dobry przez co pozytywnie wpłynął na całość. To jednak spekulacje.

Oprócz tego mamy też bardzo dobry wynik w linii pozostałych przychodów / kosztów, ale tutaj główną rolę grają „inne”, a więc kolejna niewiadoma.
W efekcie po fatalnym q3 mamy wyjątkowo dobry q4.


kliknij, aby powiększyć

(*)EPS – earning per share / zysk na akcję;
(**)TTM – trailing twelve months / 12-miesięczna suma krocząca (przy czym ilość akcji jest tu średnią z czterech kwartałów, a więc jest niższa, niż na koniec roku)

Raporty Spółki, a w szczególności kwartalne są jednak ascetyczne. Ten także, przez co pozostawia więcej pytań, niż odpowiedzi. Część spraw może wyjaśnić się po raporcie rocznym, jak choćby, co kryje się za „pozostałymi / innymi” kosztami i czy mają one związek z połączeniem z Kuźnią Osowiec. Teoretycznie pewne wnioski powinny dać koszty rodzajowe, jednak biorąc pod uwagę, że poprawa nastąpiła w jednym kwartale z czterech, nie sądzę, aby w raporcie rocznym wiele było widać. Można by liczyć na komentarz Zarządu, obawiam się jednak, że tu będzie wywód o tym, jak ciężko jest w górnictwie i o kryzysie w strefie euro. Ta sama historia od paru lat.

Patrząc w przód: firma daje obecnie nadzieję na poprawę wyników.
Z przejęcia Kuźni z pewnością da się wycisnąć oszczędności na kosztach administracyjnych. Być może również na kosztach sprzedaży.
Niepokoi jednak coraz bardziej negatywny wpływ linii finansowej oraz ostry wzrost zadłużenia krótkoterminowego.

Rynki, na których działa Spółka pozostają trudne. Górnictwo przeżywa osłabienie. Jest szansa w energetyce i przemyśle materiałów budowlanych, ale potrzeba tu chyba jeszcze trochę czasu, żeby rynki te nabrały siły. No i wtedy z pewnością pojawi się tu konkurencja… Tymczasem firma sprawia wrażenie biernej jeśli chodzi o ekspansję sprzedaży. Jak wspomniałem – brakuje tu iskry.

Przyszłe efekty z budowy domów to już kompletna niewiadoma. Raport półroczny 2013 przewidywał pierwsze efekty pod koniec roku.

Jeśli jednak wspomniana restrukturyzacja rzeczywiście odniesie trwałe skutki, za jakiś czas może będzie warto zainteresować się Spółką mocniej. Ja jednak na razie pozostaję sceptyczny. Chętnym do zajęcia pozycji zalecałbym uważną kontrolę ryzyka.Na zakończenie uwaga formalna: 25,9m w bilansie w pozycji „kapitał z aktualizacji wyceny” nie zgadza się z zestawieniem ze zmian w kapitale i najpewniej powinno figurować w „kapitale zapasowym”. O tyle istotne, że aktualizacje wyceny potrafią „zamieszać” w wyniku.

>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 16 kwietnia 2014 19:20

green1
green1 PREMIUM
0
Dołączył: 2009-02-07
Wpisów: 77
Wysłane: 19 kwietnia 2014 14:22:09 przy kursie: 1,84 zł
Dziekuje serdecznie za "wgryzienie się" w spolke! Co do jakości sprawozdan - niestety przykład idzie z góry.
green1
Edytowany: 19 kwietnia 2014 14:22

rafsty
rafsty PREMIUM
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 287
Wysłane: 19 kwietnia 2014 21:31:01 przy kursie: 1,84 zł
Mimo wszystko sprawozdania Fasingu sprawiają wrażenie staranniej przygotowanych. A ostatnio jeszcze się poprawiły.

green1
green1 PREMIUM
0
Dołączył: 2009-02-07
Wpisów: 77
Wysłane: 4 maja 2014 23:57:00
MOJ w przeciwieństwie do większości innych spółek poprawił wynik roczny w sprawozdaniu zaudytowanym, i to znacznie - druga najlepsza (procentowo) poprawa wg raportu Stockwatch. Mimo, ze faktycznie nie swiadczy to zbyt dobrze o sprawozdaniu kwartalnym to cieszy.
Czy można prosić o analizę raportu?

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
128
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 431
Wysłane: 5 maja 2014 06:57:17
Tutaj nie ma raczej większego sensu analizowanie sprawozdania po raz drugi. Nowych ujawnień w rocznym, które wnoszą dużo do tematu nie ma. Zmiana wyniku jest procentowo imponująca, ale to wynika tylko i wyłącznie z niskiej bazy. Spółka ma kapitalizację prawie 18 mln, więc można powiedzieć, że rynek oczekuje od spółki wyniku w granicach 1,5-2 mln zł rocznie. Przy tych wartościach 70 tyś poprawy nie robi wrażenia. I wcale różnica nie stawia to spółki w złym świetle, wręcz przeciwnie. Ostrożne podejście do liczb jest jak najbardziej wskazane. Zauważyć należy, że odchylenie wyniku to raptem 0,3 proc. przychodów.
Edytowany: 5 maja 2014 07:08

green1
green1 PREMIUM
0
Dołączył: 2009-02-07
Wpisów: 77
Wysłane: 5 maja 2014 23:03:47
Co do poprawy wynikow - zgadzam się, ze jest kwotowo niewielka (choć nie najmniejsza - wymienione w raporcie większe firmy BUMECH i MUZA wykazaly się mniejsza poprawa), nie swiadczy zle o sprawozdaniu kwartalnym. Faktycznie bym oczekiwal od spolki znacznie wiekszego zysku netto, w latach 2006-2008 było to ok 2 mln (mimo kryzysu), a teraz firma jest po polaczeniu.
Sadzilem ze cos ciekawego będzie można wprawnym okiem dostrzec w obecnym sprawozdaniu po poniższych stwierdzeniach z omówienia sprawozdania za Q4'2014:
Cytat:
Dodatkowo firma „bawi się” w deweloperkę, budując domy w Katowicach. Mamy tu więc mały konglomerat. Nie mamy sprawozdania segmentowego, ale z raportu półrocznego wiemy, że zaangażowanie to objawiło się poprzez dociążenie wyniku kosztami. Ciekawe, co na ten temat zobaczymy w audytowanym raporcie rocznym.
Cytat:
Na obiecujący przełom wygląda q4’2013.
Z tym, że podwojenie sprzedaży zawdzięczamy przejęciu Kuźni Osowiec. Marża zysku brutto na sprzedaży wzrosła za do poziomów z roku 2012, czyli ok. 28%. Jest ona identyczna z tą z q4’2012 i wynosi 28,5%.
Źródła tej poprawy to na razie zagadka. [...] To jak na tę firmę kwota, o którą warto walczyć, jednak nie tłumaczy tak znaczącej poprawy.
Cytat:
Raporty Spółki, a w szczególności kwartalne są jednak ascetyczne. Ten także, przez co pozostawia więcej pytań, niż odpowiedzi. Część spraw może wyjaśnić się po raporcie rocznym, jak choćby, co kryje się za „pozostałymi / innymi” kosztami i czy mają one związek z połączeniem z Kuźnią Osowiec. Teoretycznie pewne wnioski powinny dać koszty rodzajowe, jednak biorąc pod uwagę, że poprawa nastąpiła w jednym kwartale z czterech, nie sądzę, aby w raporcie rocznym wiele było widać. Można by liczyć na komentarz Zarządu, obawiam się jednak, że tu będzie wywód o tym, jak ciężko jest w górnictwie i o kryzysie w strefie euro. Ta sama historia od paru lat.

Komentarz Prezesa jest i oprócz przewidzianego wyżej tradycyjnego wywodu nastraja (przynajmniej mnie) optymistycznie do perspektyw na 2014; podaje planowany pulap przychodów na 2014 (50mln PLN), informuje o zawartych umowach sprzedaży czesci z wybudowanych 8 domow i planowanej do wybudowania w 2014 liczbie 36 domow - przy wielkości firmy deweloperka to już nie będzie "zabawa".
Edytowany: 5 maja 2014 23:10

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
128
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 431
Wysłane: 6 maja 2014 00:24:17
Tak, wiem co miałeś na myśli. Też czytałem raport Rafa. :)
Natomiast ja ten raport roczny przejrzałem (choć przyznam, że dość pobieżnie) i nie znalazłem odpowiedzi w poruszanych kwestiach. Jedyna przydatna informacja to salda pozostałej działalności operacyjnej. Brakuje rachunku segmentowego, który pokazałby wyniki w poszczególnych segmentach, w szczególności stratę na działalności deweloperskiej.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,966 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +158,21% +31 642,98 zł 51 642,98 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d