pixelg
ALTA - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6

ALTA [AAT]

AKTUALNY KURS: 1,64 zł (-0,61%) 25-02-2020 16:08
bankrucik
bankrucik PREMIUM
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 3 904
Wysłane: 17 maja 2011 00:23:10 przy kursie: 6,70 zł
Mam pytanie co do Eko-miasteczka Siewierz. Dlaczego spółka do tej pory, przypomnę że minęło już ponad pół roku od zatwierdzenia pzp i prawie 4 lata od zakupu działki, nie wybrała partnerów do tego projektu tylko "przygotowuje się do wyboru"?

Zgodnie z opublikowanym ogłoszeniem marketingowym firma Chmielowskie
Sp. z o.o. zaprosiła do prezentacji portfolio wszystkie zainteresowane
uczestnictwem w projekcie firmy, operujące w szeroko rozumianej branży
budowlanej. Zakończenie tego etapu zbierania ofert było przewidziane na
koniec kwietnia 2011 roku. Mimo, iż od kilku miesięcy spółka otrzymuje
wiele ofert współpracy dotychczas nie podpisane zostały porozumienia z
potencjalnymi partnerami.
Jednocześnie firma pracuje nad projektem 300 jednostek mieszkaniowych
wraz z innowacyjną, zrównoważoną infrastrukturą.


Zakończyliśmy także projekt Forest Hill, i rozpoczęliśmy procedurę sprzedaży. czyli katowice ida na sprzedaż po uchwaleniu planu miejscowego

notowania.pb.pl/pytania/PLTRNS...

Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

rafsty
rafsty PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 278
Wysłane: 10 czerwca 2011 18:21:19 przy kursie: 6,57 zł
Omówienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za q1’2011 dla GK TUP.

Nie ma chyba kwartału, w którym firma nie wrzuciłaby do wyniku jakiejś znaczącej kwoty odbiegającej od danych porównywalnych.


Po licznych, opisywanych w poprzednich sprawozdaniach, przeszacowaniach, aktualizacjach wartości, odpisach itp., itd. tym razem również w oczy natychmiast rzucają się duże zmiany w sekcji pozostałych przychodów / kosztów operacyjnych. Jest to oczywiście efekt wycen (+3,7m) oraz rezerw na potencjalnie utracone czynsze. Dodajmy - wycen wedle Zarządu implikowanych przez zmianę kursu euro oraz waloryzację czynszów. Choć rachunek segmentowy pokazuje, że przychody segmentu nieruchomości były mniejsze, niż w analogicznym kwartale 2010: 4’206 vs. 4’369; w tym przychody z tytułu wynajmu spadły z 3’899 do 3’853. I’m confused.

Generalnie sama działalność stricte operacyjna nie wnosi wiele nowego w porównaniu do analogicznego kwartału ubiegłego roku. Szczególnie widać to w rachunku segmentowym. Tutaj dodam, że wykazywanie wyniku na sprzedaży od razu po przychodach skutecznie uniemożliwia ocenę szczegółów. Nie jest to jednak konieczne, ponieważ niewiele się zmienia. Zarówno przychody, jak i koszty segmentów nieruchomości oraz kurierskiego nie wnoszą nic nowego. Na uwagę zasługuje jedynie segment pozostałej działalności. Mianowicie znacząco (jak tę skalę – 20%) ograniczono koszty działalności. Ale z powodu wzmiankowanej przed chwilą kurtyny - nie wiadomo konkretnie które.

Całościowy wynik ze sprzedaży to +0,5m i to są namacalne pieniądze, które firma zarobiła, co potwierdza operacyjny cash flow. To 10% rentowność, ale przy aktywach rzędu 300m zł to tylko czarne zero.
Pogorszyło się saldo linii finansowej. Za to dzięki wycenom wynik netto odwrócił się: z -2m na +2m. To delikatnie poprawiło rating: z BB+ na BBB-.

Ponieważ w samym rachunku wyników wieje nudą, poniżej subiektywny wybór ciekawostek ze sprawozdania z działalności:

Chmielowskie Sp. z o.o. – ukończono prace koncepcyjne i rozpoczęto negocjacje z dostawcami mediów oraz eko-urządzeń. Rozumiem, że inwestycja weszła w etap fizycznej realizacji, a więc w kolejnych raportach będzie można monitorować rzeczywiste postępy.

TUP Property SA – podpisano listy intencyjne na sprzedaż nieruchomości w Katowicach i Sycowie. Razem to 2,15 m€. Przy kursie ca. 4 zł to jest 8,6m zł. Tymczasem wycena powyższych to 7,375 + 1,661 = 9,036 (?). Wycena będzie skorygowana o wynik due dilligence, ale to się robi w celu wykrycia ewentualnych wad formalnych, a nie zalet. Po dacie bilansowej wykryto za to wady fizyczne – TUP zobowiązał się do napraw. Tym bardziej nie rozumiem tej wyceny. Do tego ostatnie komunikaty wskazują, że sprzedaż - mówiąc oględnie - nie idzie gładko.

Roda Sp z o.o. – w styczniu Zgromadzenie Wspólników podjęło decyzję o rozwiązaniu spółki. Spółka matka poręcza kredyt do 200 tys. zł.

Po dniu bilansowym dokonano przesunięć majątku w ramach Grupy poprzez wniesienie aportów do spółek celowych: Forest Hill (dawniej: Małe Chmielowskie) oraz CH Bażanty (dawniej: TG Investements). Wpływ na wynik półroczny wynikający z wyceny aportów wyniesie +18,3m zł. A więc w następnym sprawozdaniu spodziewajmy się kolejnego przemożnego efektu wycen. I czytajmy opinię i raport audytora.

Bardzo pretensjonalnie wygląda następujący tekst: „Sukces wielu realizowanych przez spółki zależne od TUP S.A. przedsięwzięć inwestycyjnych zależy od zrozumienia i zaadaptowania na polskim rynku nowoczesnych, światowych trendów.” Rozumiem, że chodzi o eko-miasteczko, bo przecież pozostałe projekty nie są chyba aż tak innowacyjne, aby miały nie znaleźć społecznego zrozumienia. Sama idea ekologicznego życia też już chyba nie jest (?). Cóż, zadaniem zarządu przed rozpoczęciem działań było określenie możliwości owego zrozumienia i zaadaptowania…

Cash flow wygląda skromnie. Jak już wspomniałem operacyjny to +0,5m złotych. Inwestycyjny jest marginalny, za to w finansowym widać spłaty odsetek na poziomie niecałych -0,8m zł kwartalnie. To więcej, niż firma generuje z operacji. I więcej, niż firma ma obecnie w kasie (+0,4m).

Co do sytuacji bilansowej Spółki w mocy pozostają komentarze i ostrzeżenia zawarte w poprzednich omówieniach. Nie ma sensu ich teraz powtarzać, ale podkreślam, że nie straciły one na swej aktualności. Zarząd kilkakrotnie wspomina w sprawozdaniu o poszukiwaniu finansowania dla swoich projektów, ale brak znaczących szczegółów.

Firma podlega licznym ryzykom, a na szczególną uwagę zasługuje ten tekst: „W związku ze zmienionymi warunkami umów kredytowych Spółka narażona jest na ryzyko płynności bardziej niż w latach ubiegłych. Ryzyko to oceniane jest na bieżąco przez Zarząd przez sporządzanie oraz aktualizowanie planów i sprawozdań finansowych w tym rachunku przepływów pieniężnych. W celu poprawy płynności Zarząd podejmuje szereg różnorodnych działań w celu pozyskania tańszych źródeł finansowania inwestycji w tym również ewentualnego refinansowania zaciągniętych kredytów oraz na bieżąco optymalizuje koszty funkcjonowania Spółki. Zarząd, podobnie jak w poprzednich okresach sprawozdawczych odnotowuje problemy z otrzymywaniem regularnych płatności od niektórych najemców, niemniej w ocenie Zarządu większość pozycji należności nie jest zagrożona utratą. W okresie sprawozdawczym Zarząd dokonał odpisu aktualizującego wartość należności od dwóch najemców.”
Zwrócę jeszcze uwagę na fakt, że firma poręcza kredyty spółkom zależnym na kwoty znacznie większe, niż dla Rody.


Firma buduje swój wynik i wartość głównie w drodze kolejnych rewaluacji aktywów. Mimo to w kapitałach zieje dziura niepokrytych strat z lat ubiegłych głęboka na -61,7m złotych. Poniżej w pasywach mamy kredyty na 78,8m zł, a ponadto wciąż rachityczny cash flow. Czas zacząć robić pieniądze, nie tylko wynik.
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

bankrucik
bankrucik PREMIUM
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 3 904
Wysłane: 11 lipca 2011 23:21:39 przy kursie: 5,72 zł
TUP może nabyć od Opal Property Developments spółkę Modena Park
PAP - Biznes
8 Lip 2011, 9:55


08.07. Warszawa (PAP) - TUP podpisał z firmą Opal Property Developments porozumienie o możliwości nabycia spółki Modena Park - podał TUP w komunikacie. Opal Property, który nie jest w stanie spłacić wierzytelności stanowiącej drugą część ceny za nieruchomość objętą projektem Modena Park, zaproponował sprzedaż 100 proc. jej udziałów.

Porozumienie umożliwi spółce TUP przejęcie projektu "Modena Park" oraz da jej możliwość jego realizacji. Zgodnie z projektem na terenie poznańskich zakładów odzieżowych Modena ma powstać kompleks budynków mieszkaniowych. Obok odrestaurowanych, zabytkowych budynków, znajdą się nowo wybudowane, dające w sumie niemal 40 tys. m kw. powierzchni użytkowej (mieszkania, biura, sklepy, park).

W komunikacie podano, że TUP rozważa zakup 100 proc. udziałów Modena Park po spełnieniu określonych warunków.

Po pierwsze, Opal Property Developments ma przygotować sprzedaż udziałów spółki w ten sposób, że jej majątek będzie stanowić wyłącznie nieruchomość objęta projektem Modena Park i wszystkie prawa związane z posiadaniem nieruchomości, natomiast po stronie zobowiązań pozostanie wierzytelność TUP oraz wierzytelność banku-kredytodawcy Modeny, a także zobowiązania wynikające z wynajmu i zarządzania nieruchomością. Po drugie, mają zostać uzgodnione z bankiem-kredytodawcą zadowalające warunki dla dalszej realizacji projektu Modena Park.

Opal Property Developments zobowiązał się do realizacji warunków porozumienia do 28 lipca 2011r., aby umożliwić TUP zakup udziałów w spółce w dniu 29 lipca 2011r.

"W tej chwili oceniamy możliwość realizacji tego projektu i uzyskanie finansowania. Zawarte dzisiaj porozumienie otwiera nam drogę do takiego rozwiązania i wierzę, że powstanie nowego kompleksu mieszkaniowego na terenie byłych zakładów Modena jest już tylko kwestią czasu" - powiedział, cytowany w komunikacie, Robert Jacek Moritz, prezes TUP.

31 kwietnia 2008 r. Grupa TUP podpisała ze spółką z australijskiej grupy Opal Property Developments finalną umowę sprzedaży projektu Modena i poznańskich nieruchomości (projekt został wyceniony na 65,6 mln zł). Jednak Opal Property Development nie wywiązał się z zawartej umowy i nie zapłacił drugiej raty za nieruchomość w kwocie 27,6 mln zł wraz z należnymi odsetkami.

Modena Park jest spółką zależną od Opal Property Development, podmioty te należą do Grupy Kapitałowej Meydan Group. (PAP)
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com


bankrucik
bankrucik PREMIUM
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 3 904
Wysłane: 13 lipca 2011 01:09:07 przy kursie: 5,69 zł
z tego komunikatu i bardzo krótkiego terminu realizacji wynika jedno: zarząd wreszcie zamierza zakonczyć ta epopeję. albo porozumienie albo windykacja. nie znamy szczegółow finansowych ale musi sie to chyba opłacac skoro chca zawrzec takie porozumienie i budować mieszkania i lokale...
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

MichalBednarz
Dołączył: 2011-07-12
Wpisów: 64
Wysłane: 28 lipca 2011 19:40:06 przy kursie: 5,69 zł
Trochę marudzi z okazją do budowy Podwójnego dna, bo na tygodniowym już się rysowała ładniejsza biała świeca. Potrzebny też wzrost wolumenu.

Jeśli podaż nie zbije teraz kursu, to wspomagacza ma w postaci tej czerwonej linii. To na ewentualność dalszej budowy PD.salute


kliknij, aby powiększyć

bankrucik
bankrucik PREMIUM
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 3 904
Wysłane: 1 sierpnia 2011 22:55:12 przy kursie: 5,68 zł
Zarząd TUP S.A. informuje, że w dniu 12 lipca 2011r. Forest Hill Sp. z o.o. (spółka celowa należąca do Grupy
Kapitałowej TUP), Budbaum S.A. i Pro-Development Builder Sp. z o.o. zawarły list intencyjny dotyczący warunków,
na których Grupa Kapitałowa TUP jest gotowa uczestniczyć w realizacji części projektu deweloperskiego Forest
Hill zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Bażantów. Listem intencyjnym objęta jest nieruchomość o powierzchni
2,8 ha z 5,1 ha, które posiada Spółka Forest Hill.
www.tup.com.pl/cmsPlik/3131.pd...
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

MichalBednarz
Dołączył: 2011-07-12
Wpisów: 64
Wysłane: 1 sierpnia 2011 23:16:40 przy kursie: 5,68 zł
shit, nie wiem jakim cudem wkleiłem wtedy wykres idm a analizę tupSilenced

TUP to akurat prawidłowy wykres. Tyż Podwójne dno próbują budować.


kliknij, aby powiększyć


Sierota ze mnied'oh!

bankrucik
bankrucik PREMIUM
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 3 904
Wysłane: 10 stycznia 2012 22:21:58 przy kursie: 3,41 zł
no to robi sie coraz ciekawiej zwłaszcza czytając uzasadnienie rezygnacji....

to pewnie wynik transakcji związanej z forest hill w katowiach a własciwie jej warunków..

Zarząd TUP S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że Pan Piotr Stobiecki i Pan Hubert Norek
złożyli w dniu 5 stycznia 2012r. rezygnację z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej TUP S.A., ze skutkiem od
dnia 15 stycznia 2012r. włącznie.
Pan Piotr Stobiecki pełnił także funkcję Członka Komitetu Audytu przy Radzie Nadzorczej Spółki.
Pan Hubert Norek pełnił także funkcję Członka Komitetu Wynagrodzeń przy Radzie Nadzorczej Spółki.
Pan Piotr Stobiecki i Pan Hubert Norek podali, że przyczyną rezygnacji jest przede wszystkim inna niż
prezentowana przez Władze Spółki, ocena funkcjonowania Grupy Kapitałowej TUP oraz jej perspektyw i kierunków
rozwoju w przyszłości, w tak trudnym otoczeniu gospodarczym.


www.tup.com.pl/cmsPlik/3153.pd...
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

bankrucik
bankrucik PREMIUM
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 3 904
Wysłane: 10 stycznia 2012 22:32:16 przy kursie: 3,41 zł
Zarząd TUP S.A. informuje, że w dniu 9 stycznia 2012 roku został podpisany list intencyjny pomiędzy Forest Hill spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a Murapol S.A. dotyczący sprzedaży terenu inwestycyjnego o powierzchni 28.127 m2 położonego w Katowicach przy ul. Bażantów.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zakłada powstanie na tym terenie osiedla mieszkaniowego.
Przewidywana wartość transakcji wynosi 8 mln zł netto.


bardzo dobry teren sprzedaja za lipne pieniądze...

euro.bankier.pl/news/article.h...


ale pieniądze bedzie mozna przejeść ... zarząd pożyje znowu z 2 lata..
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

fulan84
Dołączył: 2012-01-26
Wpisów: 9
Wysłane: 1 lutego 2012 17:21:08 przy kursie: 4,48 zł
Transakcje osoby zarządzającej zawarte w 2011r.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Prezes Zarządu TUP S.A. na podstawie art. 160 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz w trybie § 2 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi (...) informuje, że w 2011r. zawarł następujące transakcje na akcjach Spółki.:

- Nabycie na sesji giełdowej w dniu 13 stycznia 2011r. 250 akcji, po cenie 5,80 zł za jedną akcję.
- Nabycie na sesji giełdowej w dniu 28 sierpnia 2011r. 50 akcji, po cenie 4,51 zł za jedną akcję.


rafsty
rafsty PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 278
Wysłane: 1 lutego 2012 17:30:47 przy kursie: 4,48 zł
No i?
Spojrzałeś na daty? Eh? A wolumeny?
Edytowany: 1 lutego 2012 17:32

fulan84
Dołączył: 2012-01-26
Wpisów: 9
Wysłane: 10 lutego 2012 19:38:54 przy kursie: 4,36 zł
Ups ktoś usuną mój komentarzangry3

więc wklejam samą wiadomość i czekam na opinie:

Cytat:
Zarząd TUP S.A. powziął w dniu 9 lutego 2012r. informację o odrzuceniu przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu wniosku o upadłość spółki Modena Park Sp. z o.o. (Dłużniczka, podmiot zależny od Opal Property Developments S.A.). Informacja dotycząca złożenia wniosku o upadłość Dłużniczki, została opublikowana przez Zarząd TUP S.A. raportem bieżącym 42/2011 w dniu 26.10.2011r.

Zarząd TUP S.A. z uwagi na niepewność co do spłaty wierzytelności przez Dłużniczkę dokonał w poprzednich okresach odpisów aktualizujących wierzytelność w wysokości 13,4 mln zł.
Wierzytelność TUP S.A. od Modena Park Sp. z o.o. wraz z odsetkami wynosi 29,8 mln zł i stanowi drugą część ceny za nieruchomość objętą projektem Modena Park.


www.gpwinfostrefa.pl/palio/htm...

Kod:
mod: wklejaj cytaty, a nie całe komunikaty ESPI. komentarz jest konieczny, same komunikaty są usuwane jako już rozpowszechnione, obecne na stronie spółki i nic nie wnoszące do dyskusji na wątku. regulamin jasno opisuje zasady korzystania z zewnętrznych treści
Edytowany: 10 lutego 2012 19:55

bankrucik
bankrucik PREMIUM
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 3 904
Wysłane: 9 października 2012 14:58:24 przy kursie: 2,45 zł
Sprzeciw grupy mieszkańców pokrzyżował plany właściciela tyskiej galerii handlowej City Point. Właśnie uchylono tzw. warunki zabudowy, które wcześniej wydał prezydent miasta.
O tym, że galeria handlowa City Point ma być powiększona wiadomo od kilku miesięcy. Dziś centrum przy al. Jana Pawła II ma 9 tys. m kw., a po rozbudowie powierzchnia ma wzrosnąć do ponad 11 tys. Właściciel City Point nie wykluczał też, że w przyszłości powiększy galerię jeszcze bardziej.

Póki co plany firmy TUP Property pokrzyżowało Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach. SKO uchyliło właśnie tzw. warunki zabudowy dla prac w tym miejscu. Przeciwko rozbudowie galerii handlowej protestowało kilka osób oraz tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Oskard".


Więcej... katowice.gazeta.pl/katowice/1,...

kolejne problemy
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

mindek
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 1 078
Wysłane: 9 listopada 2012 14:59:51 przy kursie: 2,25 zł
Moje zdanie jest takie:

nie ma sensu zajmować się tą spółką bo w mojej opinii nie gra rynkowo i pod wszystkich akcjonariuszy a tylko pod głównych, którzy traktują to jak prywatny folwark sfinansowany przez ludzi ktorzy to wzięli w emisji jak prezes sprzedawał marzenia.

przejęcia za kasę z emisji według mnie nie po cenach rynkowych a tłumaczę to tym, że osoby powiązane ze sprzedającym trafiły potem do RN TUP. kto był sprzedającym i gdzie poszła ta kasa jestem bardzo ciekaw. Zbieg okoliczności? Może, ale dla mnie żółta kartka. Czy cena rynkowa? według mnie nie bo przychody z tego pokazują, że przepłacone.

Dwa: dziwnie hobby prezesa nakładają się z inwestycjami w rowery czy jachty, biznesowo obie inwestycje na siebie nie zarabiają(rowery zatonęły). Sponsorują to z czego prezes zapewne korzysta? (był wątek kulturalny). Czyli akcjonariuszom nic ale kasa ich... .

Ja dziękuję, postoję z boku.
Edytowany: 9 listopada 2012 15:03

le rom
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 853
Wysłane: 9 grudnia 2012 11:40:00 przy kursie: 2,20 zł
Wysluchalem wywodow nowatorskosci J. Moritz z TUP budowy ekomiasteczka jakiego od kilkuset lat w Polsce (czy tez Siewierzu) nie budowano.Ksiaze Kornwalii Karol (a jakze nastepca tronu)chwali projekt bo sam podobny podobno realizowal.
100 ha robi wrazenie i to nad jeziorem, ale to 50% TUP-a. Tu -Pa akcjonariuszom z ostatniej emisji.
Wyceny nieruchomosci rzeczoznawcy i spolki niemal sie pokrywaja. Szkoda, ze Prezes nie dostrzega, ze TUP w bilansie pokazuje inn e kwoty niz prezentowane na planszach. TA= 270 albo 280 albo 200mln, a kapitaly wlasne 176 a albo 180 albo 190 mlnzl.

Oczywiscie, ze to nie ma znaczenia bo rynek wycenia spolke na 33 mln zl i to moim zdaniem o jakies 10 mln zl z naddatkiem. Kurs akcji 1,5 zl bylby tu wlasciwszy.

Zreszta Prezes sam odcina sie od komentowania cen akcji na parkiecie swojej spolki.

Raczej skupia sie merytorycznie na biznesie. Haslo "Zaczynamy tam gdzie inni koncza" albo
"Moze okazac sie , ze jestesmy w bledzie" a potem "Myslimy, ze nie jestesmy w bledzie".

Uwazam, ze jestem w bledzie tracac czas i nic nie kapujac z zamierzen Prezesa.

Anginsan
Dołączył: 2012-02-25
Wpisów: 30
Wysłane: 10 stycznia 2013 09:56:39 przy kursie: 2,15 zł
Kurs wyrwał się z marazmu, przebił 2 zł i ciągnie w góre. Wg mnie wyniki za IVQ mogą mile zaskoczyc zwłaszcza ze w analogicznym kwartale 2011 spolka miala spora strate. Ponadto nad społką wisi jeszcze skup akcji, z ktorym zarzad sie wstrzymuje.

HansTheSceptic
Dołączył: 2011-12-16
Wpisów: 70
Wysłane: 19 lutego 2013 19:27:56 przy kursie: 2,37 zł
Wczoraj pojawiły się zaskakująco wysokie obroty na tupie. (ponad 250000pln)
Żadnych nowych komunikatów nie ma...

Ma ktoś jakieś przemyślenia?

C/WK fluoryzuje w tabeli...

bankrucik
bankrucik PREMIUM
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 3 904
Wysłane: 20 lutego 2013 09:51:36 przy kursie: 2,38 zł
popatrz na realność projektów ( siewierz to mrzonka)
i na zadłużenie
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

HansTheSceptic
Dołączył: 2011-12-16
Wpisów: 70
Wysłane: 20 lutego 2013 10:30:47 przy kursie: 2,38 zł
Pełna zgoda.

Ale nawet zakładając, że z miasteczkiem ECO tuż pod ścieżką lądowania (przy gwałtownie rozwijającym się lotnisku sic!) będą kłopoty i dostrzegając dług zapakowany pod korek w spółkach zależnych (Property) wycena wydaje się dyskontować pełnoskalowe bankructwo...

Zastanawiam się czy nie ma tam jednak jakiejś realnej wartości w księgach?

Najśmieśniejsze jest, że de facto w tej firmie się nic nie zmieniło od czasów kiedy kurs kosztował 40zł :) Oczywiście poza gwałtownie odparowującym cashflowem - to jedyna stabilna cecha tej firmy.

Im bardziej wgryzam się w raport tym bardziej nie wiem jak to wycenić...

bankrucik
bankrucik PREMIUM
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 3 904
Wysłane: 20 lutego 2013 15:53:43 przy kursie: 2,38 zł
spółka ciekawe projekty wyprzedaje (działkę w samym centrum katowic albo część terenów na bażantowie w katowicach) a inni na rozwinięciu tych projektów zarabiają

a zostawia sobie albo marzenia ( siewierz) albo projekty które teraz przynoszą dochód ( city point) ale ich wartość realnie będzie maleć z różnych powodów
realnie spółka żyje dla zarządu i rodziny i nikt poza nimi nie zarabia.
jak nie stanie się cud... typu boom w nieruchomościach to będzie następne 20 lat żyć na tym samym jałowym biegu.
projekt siewierz... to mrzonki . po co ktoś ma budować się w oddali od aglomeracji jak bedą problemy z dojazdem itd...
widzę jakieś szansę na spekulacyjne wybicie... ale fundamentalnie to lipa
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,828 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d